Titta

UR Samtiden - Bokmässan 2015

UR Samtiden - Bokmässan 2015

Om UR Samtiden - Bokmässan 2015

Seminarier och intervjuer från Bokmässan i Göteborg. Inspelat 24-27 september 2015. Plats: Svenska mässan.

Till första programmet

UR Samtiden - Bokmässan 2015 : Tre bibliotekarier om läsningDela
 1. Svenska elever läser allt sämre.

 2. Var fjärde elev
  som lämnar grundskolan-

 3. -saknar funktionell läsförståelse.

 4. Det betyder att de inte förstår
  vad det är de läser.

 5. Vad ska man göra åt det här?

 6. Här sitter jag med tre bibliotekarier
  med olika arbetsuppgifter.

 7. Välkomna!
  Cajsa Broström från Eskilstuna.

 8. Nina Frid från Kulturrådet.

 9. Jag är handläggare för läsfrämjande,
  men jag är bibliotekarie.

 10. Och ansvarig för en nystart som heter
  Bokstart, som vi ska prata om sen.

 11. Elisabeth Aquilonius från
  Kista bibliotek, som utsågs till-

 12. -världens bästa bibliotek.
  Den korrekta titeln var:

 13. Public Library of the Year Award.
  Fantastiskt fint. Grattis!

 14. -Vad gör ni som är så bra?
  -Jag tror att vi jobbar med...

 15. Vi har skapat angelägen biblioteks-
  verksamhet för de som bor i området.

 16. Vi satsar på ett brett utbud, men
  med tydligt fokus på barn och unga.

 17. Om vi stannar där. Att unga har sämre
  läsförståelse, hur jobbar ni med det?

 18. Vi jobbar med specifika målgrupper
  och specifika satsningar.

 19. Till exempel bjuder vi in alla
  i årskurs 4 till biblioteket.

 20. Vi går ut till skolorna.

 21. Vi jobbar tätt ihop med förskolan
  och pedagogerna i Stockholm Högläser.

 22. Vi jobbar också med fritidsläsning,
  eller fritidsaktiviteter.

 23. Vi jobbar brett, inte bara utifrån en
  bok utan med ett vidgat textbegrepp.

 24. Vi jobbar med film och ny teknik.

 25. Det här att unga läser sämre,
  märks det?

 26. Det kanske inte är de som kommer till
  biblioteket? De är redan frälsta.

 27. Ja och nej. Det är
  en jättesvår fråga. Jag tror att...

 28. Vi återkommer.
  Vi har många som kan fundera på det.

 29. Nina Frid på Kulturrådet. Ni har
  dragit igång satsningen Bokstart.

 30. -Det stämmer.
  -Med hembesök hos nyblivna föräldrar.

 31. Redan när barnen är sex månader,
  ska de få hembesök och en bokpåse-

 32. -och en föreläsning om varför
  man ska läsa högt. Hur tänker ni?

 33. Ett litet samtal om hur viktigt det
  är att läsa och prata med sitt barn.

 34. Det är lätt att man tror
  att läsning är skolans uppgift.

 35. Att det börjar när man börjar skolan.

 36. Grunden till att läsa, och över
  huvud taget hela språkutvecklingen-

 37. -läggs när man föds,
  och ännu tidigare.

 38. Man kan stimulera barnet tidigt
  med hjälp av att högläsa böcker.

 39. Första besöket är vid sex månader,
  sen när barnet är ett år.

 40. Vid tre års ålder bjuds de in till
  biblioteket. Då har ni dem på kroken.

 41. -Kommer ni att lyckas?
  -Hoppas det. Det är tre pilotprojekt.

 42. I Södertälje, Landskrona
  och Göteborg.

 43. Utifrån dem, och att vi vidgar det
  till att gälla i glesbygd-

 44. -hoppas vi hitta nåt program för
  hela Sverige. Alla barn borde få det.

 45. Likaväl som man får en föreläsning
  om blöjbyte och amning-

 46. -borde man få veta hur man ska
  stimulera sitt barns språkutveckling.

 47. Just det att nå barn i tidig ålder
  och föräldrar.

 48. Det är nånting som Eskilstuna kommun
  ska dra igång. Det här läsprojektet.

 49. Det satsas nio miljoner per år-

 50. -på en stor crossover-lässatsning.
  Berätta!

 51. Det är unikt att vi får direktiv från
  politiken om att jobba med läslust-

 52. -för att ge barnet goda läsvanor.

 53. Det långsiktiga målet
  är att få upp skolresultaten.

 54. Grunden är att ha en god
  språkförståelse och läsförståelse.

 55. De har satsat nio miljoner årligen i
  Eskilstuna för att jobba med frågan.

 56. En bredd,
  och en stor rejäl nysatsning.

 57. Det har blivit så att Eskilstuna
  stadsbibliotek driver frågan.

 58. Den gäller hela kommunen
  och många förvaltningar.

 59. Kommunal verksamhet
  och att nå ut till alla invånare.

 60. Det är 11 000 barn i vår målgrupp,
  alltså barn från förskoleklass-

 61. -till årskurs tre.
  Vi börjar med de yngsta.

 62. Där lägger vi grunden.

 63. Hur gör man
  utan att använda pekfingrar?

 64. Alice Bah Kuhnke var här
  och pratade om hembesök.

 65. Hon sa
  att det kan kännas som Stasifasoner-

 66. -att man får hembesök och bokråd.
  Hur ska man undvika det?

 67. Jag hörde att nån jämförde Bokstart
  med fluortanten från 70-talet.

 68. Hon kom med fluorskölj.
  Man undrade vad det var bra för.

 69. Det gav en sån oerhörd effekt.
  Den stora klasskillnaden-

 70. -som fanns i tänder utplånades
  nästan. Nu är den på väg tillbaka.

 71. Vi vill se nåt liknande för läsning.
  Vi blir fluortanter för läsning.

 72. Jag tycker att det är som att man
  öppnar en dörr och ger inspiration-

 73. -till föräldrar. Det finns
  en rik skatt i barnlitteraturen.

 74. Bildspråk och berättande. Det är mer
  än bara den tryckta texten.

 75. Man öppnar en värld,
  och ger barnen nya vägar att hitta...

 76. Att skapa sin fantasi och förståelse.

 77. Om man får in fantasin tidigt...

 78. Vi har delat ut pekböcker
  till alla nya föräldrar i Rinkeby.

 79. Via BVC, som har gjort hembesök.

 80. Det påminner lite om er.
  Det har mottagits så väl.

 81. Vi fick en beställning
  på 100 nya böcker-

 82. -just för att föräldrarna uppskattar
  att få hjälp med det här.

 83. När vi har satsat på
  att jobba med pedagoger i Stockholm-

 84. -ihop med stadsdelarna,
  så har bilderbokslånen gått upp.

 85. Det är ett bevis på
  att det inte är Stasifasoner-

 86. -utan nåt som är efterfrågat.
  Att prata om böcker, ord och fantasi.

 87. I det här lilla bokpaketet
  kommer det en instruktionsbok.

 88. Jag kallar den så.
  "Bokstart, barn älskar böcker."

 89. Sen står det instruktioner.
  "Läs högt."

 90. "Om du inte är bra på att läsa,
  kan du berätta om bilderna."

 91. "Läs allt. Ni kan läsa annat
  än böcker. Läs vägskyltar."

 92. -Vad säger ni?
  -Så är det. Det börjar nånstans.

 93. Allt är tillåtet på nåt sätt,
  och utvecklande.

 94. -Vad säger du?
  -Suveränt.

 95. Utgår man från ett barnperspektiv,
  barnens sätt att lära sig språket-

 96. -handlar det mycket
  om att peka på saker man ser.

 97. Kan man som vuxen i barnens närvaro
  spinna vidare, så är det jättebra.

 98. Men "läsa reklam eller vägskyltar"?
  Ni har låga förväntningar.

 99. -På en sexmånaders?
  -Jag tänkte på föräldrarna.

 100. Det handlar om att ta alla tillfällen
  till läsning.

 101. Det finns text och historier
  överallt.

 102. De tar man tillvara
  genom att berätta saker i vardagen.

 103. Grunden är att få med föräldrarna.
  Man kan prata om läsupplevelser-

 104. -men om inte det når fram
  till föräldrarna, så är det kört.

 105. Jag ringde
  till Eskilstunas kulturförvaltning.

 106. "Jag hörde om lässatsningen."
  Jag var frustrerad.

 107. "Hur ska ni få med föräldrarna?
  Ni kan sätta upp massor med boktält"-

 108. -"men de är inte rätt personer att
  höra det. Hur ska ni nå föräldrarna?"

 109. "Jag ska ta med mig frågan."
  Jag ringde och föreläste.

 110. Det blev pinsamt. De kan det bättre.

 111. Jag blev frustrerad över att inte
  få svar. Hur ska man nå föräldrarna?

 112. Det är en utmaning, absolut.

 113. Kanske det här Bokstart-exemplet
  är nåt som vi skulle kunna göra.

 114. Det är svårt att hitta sätt
  att mötas. Vi har föräldramöten.

 115. Vi kommer att medverka där,
  men alla föräldrar kommer inte dit.

 116. Det är en knäckfråga.
  Det är en utmaning att nå fram-

 117. -och på nya sätt.

 118. När jag läste om ert projekt, det jag
  fastnade vid och som jag tror är bra-

 119. -är att ni både tar fasta på sånt
  vi vet funkar-

 120. -men att ni också öppnar upp
  för att det är en testmöjlighet.

 121. Vi måste pröva nya vägar.

 122. De vägarna vet vi ju inte alltid
  hur de ser ut.

 123. Jag tänker: Det finns undersökningar
  som visar att om man läser som barn-

 124. -får man ett ordförråd
  på mellan 50 000-70 000 ord.

 125. Om man inte läser,
  ligger det på 15 000-17 000 ord.

 126. Om man berättar det för föräldrarna.
  Alla vill ju sitt barn väl.

 127. Kan ni inte berätta det för alla?

 128. Mödravården har vi diskuterat att nå.
  Som blivande förälder-

 129. -vill man allt det bästa
  för sitt nya barn.

 130. Att man får chans att prata med dem.
  Det är en idé som vi kan utveckla.

 131. En tanke med Bokstart
  är ju just det som du säger.

 132. Att alla förstår att det gör
  skillnad, att det kan vara avgörande.

 133. Man klarar skolan bättre.

 134. Kan man förklara en sån sak?
  Det är grundläggande fakta.

 135. Det kanske ni har provat.
  Jag berättar saker ni vet.

 136. Det är ju just att hitta mötesplatser
  för alla dessa personer.

 137. Vi har våra vägar. Via bibliotek,
  via skola, via förskola.

 138. Det är de arenor vi har.

 139. Att sen gå in i den privata arenan
  och komma hem till nån.

 140. Det här har provats. Sedan 90-talet
  har man haft det i Storbritannien.

 141. Man har sett en effekt
  med Bokstartspaketet. Det funkar.

 142. -Eller hur?
  -Ja. Man har undersökt äldre barn.

 143. När de undersökte elvaåringar,
  såg de skillnad-

 144. -mellan de som fått Bokstart
  och inte. De som hade fått Bokstart-

 145. -var bättre i skolan
  oavsett socioekonomisk bakgrund.

 146. Läsning är det som kan överbrygga
  klyftan i socioekonomisk bakgrund.

 147. Ni har en sån otrolig uppgift.
  Svenska skolan har misslyckats.

 148. -Ni har en chans. Det är stort.
  -Mmm.

 149. Vi ser det som ett stort uppdrag att
  kompetensutveckla personal i skolan-

 150. -kring barnlitteratur, och hur
  man använder barnlitteratur medvetet.

 151. Inte bara att nu läser vi en bok
  innan vilan, utan verkligen...

 152. Att läsa en text som är svår
  för barnen, diskutera och granska.

 153. Det är viktigt i Eskilstuna.

 154. Att vi medvetandegör personal
  kring litteraturens möjligheter.

 155. Nu ska de dra igång seminariet.
  Ett projekt är sårbart.

 156. Ni får nio miljoner per år.
  Om de slutar att satsa på det-

 157. -rinner hela effekten ut i sanden.
  Hur kan man permanenta det?

 158. Vi bygger långsiktigt med relationer
  och kontakter, och skapar behov-

 159. -i skolan och förskolan.
  Vi har en långsiktig tanke bakom.

 160. Vi har inte fått signaler på...

 161. -Det räcker med ett majoritetsbyte.
  -Det är klart.

 162. Men så är nästan all offentlig
  verksamhet. Man ligger på gränsen.

 163. Eskilstuna blir intressant att följa,
  men på alla bibliotek-

 164. -behöver vi ta oss an frågorna
  och göra prioriteringar på barn.

 165. Inom befintlig ram.
  Det tror jag också är möjligt.

 166. Det ligger i styrdokumenten att jobba
  med de frågorna. Det är ingen risk.

 167. Sen är det klart
  att mängden pengar per år...

 168. Tack!
  En sista fråga. Vi är på Bokmässan.

 169. -Den hette Bok- och biblioteksmässan.
  -Det gör den fortfarande.

 170. Gör den det?
  Den marknadsförs som Bokmässan.

 171. Appen. Det måste vara kort
  i den digitala världen.

 172. Jag tänkte att det var orättvist.

 173. -Ni känner er trygga att vara här?
  -Absolut.

 174. -Tack för att ni kom.
  -Tack.

 175. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tre bibliotekarier om läsning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Svenska elever läser allt sämre och förstår allt sämre innehållet i läsningen. Vad ska man göra åt detta? Tre bibliotekarier med olika bakgrund försöker svara. Medverkande: Elisabeth Aquilonius, Kista bibliotek, Cajsa Broström, Eskilstuna lässatsning och Nina Frid, Kulturrådet och Bokstart. Samtalsledare: Natanael Derwinger. Inspelat under Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: UR.

Ämnen:
Svenska > Läsning
Ämnesord:
Folkbildning, Läsförståelse, Läsning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Bokmässan 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Höstlov blir läslov

För att få ungdomar och barn att börja läsa vill föreningen Läsrörelsen sprida begreppet "läslov". Här samtalar politiker och läsambassadörer om vikten av att läsa. Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister; Gustav Fridolin, utbildningsminister; Johan Unenge, språkrör för satsningen Idrott och läsning; Katti Hoflin, chef för Stockholms stadsbibliotek och Cassi Stankovyc, gymnasiestudent. Moderator: Åsa Sandell. Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Nätverket Läslov vecka 44.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Läsundervisning och lustläsning

Man talar om en sjunkande läsförmåga bland unga idag. Men vad får unga att vilja läsa? Vad gör skolan och vad säger forskningen? Här samtalar experter i ämnet om vad man kan göra. Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Kulturrådet och Gleerups.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Två krig, två perspektiv

Samtal mellan författarna Antony Beevor och Peter Englund som båda har skildrat krig i sina böcker. Vilka olika bilder av världshistoriens två största krig framträder? Antony Beevor har bland annat skrivit böckerna "Stalingrad", "Berlin : slutstriden 1945" och "D-dagen". Peter Englund har skrivit en serie om första världskriget. Moderator: Görrel Espelund. Inspelat den 24 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Historiska Media och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Flickor i barnlitteraturen

Vad är en flicka, och vad förväntas en flicka vara? Författarna Anna Höglund och Pija Lindenbaum är båda aktuella med böcker om just detta ämne. Här samtalar de med moderatorn och förläggaren Erik Titusson. Inspelat under Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Lilla Piratförlaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Fula, skitiga och elaka

Den nya kvinnan i litteraturen, hur skildras hon och vilka egenskaper får hon? Journalisten Andres Lokko intervjuar författaren Paula Hawkins som berättar om sin bok "Kvinnan på tåget". Boken handlar om tre kvinnor som alla visar mental obalans. Inspelat under Bokmässan den 24 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Massolit.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Arbeta bör man annars dör man

Varför jobbar vi och hur mycket ska vi arbeta? Seminarium om arbetets betydelse och attityder till arbete. Medverkande: sociologen och författaren Roland Paulsen, författaren Elise Karlsson, tidigare ärkebiskopen K G Hammar. Moderator: Ann Ighe, doktor i ekonomisk historia. Inspelat under Bokmässan i september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Se människan/Svenska kyrkan, Bokförlaget Atlas och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Naturligt material till en biografi

Författaren Kerstin Ekman har skrivit en biografi om den begåvade Linnélärjungen och bondsonen Clas Bjerkander som kom till Uppsala för att studera under 1700-talet. Här diskuterar hon med sin författarkollega Fredrik Sjöberg om varför just bortglömda vetenskapsmän utgör ett så utmärkt ämne för en biografi. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Albert Bonniers förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Journalistik till varje pris?

Journalisterna Magnus Falkehed och Niclas Hammarström satt fängslade i Syrien i 46 dagar från november 2013. Det var en dramatisk tid. Hur har vägen tillbaka sett ut och hur har fångenskapen förändrat deras syn på livet? De samtalar med journalisten Martin Schibbye och utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén om en ökad hotbild mot journalister och att många får betala ett högt pris. Moderator: Cecilia Bodström. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Norstedts.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Priset för att leva tillsammans

Författaren Jonas Hassen Khemiri berättar om sin roman "Allt jag inte minns". Den handlar om kärlek, ekonomi och vänskap, om känslor och öden som krockar med varandra i dagens Stockholm. Kulturjournalisten Eric Schüldt leder samtalet. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Albert Bonniers Förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Världen brinner - Astrid Lindgrens 40-tal

Panelsamtal om Astrid Lindgrens dagbok om vardagen i Stockholm under andra världskriget. Där skrev hon ner sina tankar om världsläget och om Sveriges agerande under kriget. Dagböckerna ges ut med anledning av att det är 70 år sedan krigslutet. Medverkande i samtalet: Karin Nyman, Kerstin Ekman och Jens Andersen. Moderator: Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Salikon förlag, Saltkråkan, Rabén & Sjögren och Norstedts.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Den relativa yttrandefriheten

Hur ser journalisterna och författarna Ian Buruma och Masha Gessen på tillståndet för yttrandefriheten i världen 2015? Vilka är utmaningarna, hoten och möjligheterna? Ian Buruma har skrivit en bok om filmskaparen Theo van Gogh som mördades på öppen gata i Amsterdam 2004. Masha Gessen har bland annat skrivit en bok om den ryska aktivistgruppen Pussy Riot. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Brombergs Bokförlag och Natur & Kultur.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Oförnuft och känsla

Vilka val gör vi i kärlekens namn och vilka blir konsekvenserna? När omvandlas passionens positiva laddning till negativa krafter? Författarna Karolina Ramqvist, Gunilla Boëthius och Lena Andersson samtalar om besatthet, makt och beroendeställning. Moderator: Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning. Inspelat den 25 september 2015 på Bokmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Norstedts, Natur & Kultur och Wahlström & Widstrand.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

I känslornas värld

Varför är känslor så viktiga och vad är de egentligen bra för? Här samtalar tre författare som använder känslor som arbetsmaterial i sina verk: författaren Märta Tikkanen, hjärnforskaren Predrag Petrovic och programledaren Eva Funck. Moderator: Ann Lagerström, författare och journalist. Inspelat under Bokmässan den 25 september 2015 på Svenska Mässan, Göteborg. Arrangör: Natur & Kultur, Fri Tanke förlag och Schildts & Söderströms.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Nujävlarskanifåsepåfan

Som kvinna i Sverige är det tabu att skriva egohistoria och vara självupptagen, menar författaren och historikern Yvonne Hirdman. Här samtalar hon med Birgitta Holm. Inspelat under Bokmässan den 26 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Arrangör: Ordfront förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bokmässan 2015

Kan man ärva sorg och förtvivlan?

Agneta Pleijel och Astrid Seeberger har båda gett ut självbiografiska romaner. Här samtalar de med journalisten Marianne Rundström. Inspelat under Bokmässan den 26 september 2015 på Svenska Mässan i Göteborg Arrangör: Norstedts och Weyler förlag.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Internationella seriefestivalen 2016

Slovensk seriekonst

Stripburger är ett slovenskt konstkollektiv och en serietidning som funnits i 25 år och som nu börjar få internationell spridning. Här berättar några av personerna bakom om deras historia och om Balkans serie-scen. Medverkande: Tanja Skale, redaktör, serietecknarna Andrej Stular, Mattias Elftorp och Anna Ehrlemark. Moderator: Kalle Hakkola. Inspelat den 7 maj 2016 på Klarabiografen, Stockholm. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern Stockholm.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Läs och lev

Politikerspråk

Politiken har sitt eget språk och sin egen retorik. Men varför är det så många som har svårt att hänga med i det som politiker säger? Är det inte de folkvaldas skyldighet att uttrycka sig både i tal och skrift så att medborgarna förstår? Sveriges yngsta minister någonsin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, svarar. Vi följer med till ett möte med lokalpolitiker i Angered och försöker hänga med i vad som sägs. Marcus Oscarsson, politisk kommentator på TV4, berättar hur han lyckas förklara de mest komplicerade politiska händelserna så att folk faktiskt förstår. Programledare:Tara Moshizi och Karin Andersson.