Titta

UR Samtiden - En värld i förändring

UR Samtiden - En värld i förändring

Om UR Samtiden - En värld i förändring

Föreläsningar och samtal från seminariedagen Stories from a world of change. Här står klimatet och den personliga berättelsen i centrum och vi får höra historier från världens alla hörn. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Till första programmet

UR Samtiden - En värld i förändring : Klimatinsikter om framtidenDela
 1. Ers Majestät, Ers Kungliga Höghet,
  Excellenser, kollegor och vänner...

 2. Det här är ett privilegium...
  Jag har kopplingar till SEI sen länge-

 3. -så det är en ära att vara med och fira
  organisationens 25-årsjubileum.

 4. Det är som vanligt
  underbart att vara i Stockholm.

 5. Jag tar varje chans att komma hit,
  men det här är en speciell chans.

 6. Vi har fått ta del av flera inspirerande
  exempel på SEI:s arbete-

 7. -och vi ska få höra mer i eftermiddag.

 8. Vi är nog alla överens om att SEI
  är en speciell institution.

 9. Den säger sig stödja beslutsfattande
  för en hållbar utveckling-

 10. -genom att tillhandahålla kunskap
  som förenar vetenskap och policy.

 11. SEI:s område, dess revir,
  är därför att fungera som en bro.

 12. SEI markerar både gränsen
  och gränssnittet-

 13. -mellan vetenskap
  och politiskt beslutsfattande.

 14. De metaforer vi använder
  för att beskriva det här gränslandet-

 15. -är aldrig mitt i prick. De antyder
  att vi på ena sidan har vetenskapen-

 16. -och beslutsfattandet på den andra,
  och att de är separata sfärer.

 17. Ingen av metaforerna "bro" och "gräns"
  fångar riktigt komplexiteten-

 18. -som utmärker den miljö
  en organisation som SEI verkar i.

 19. Det är en miljö där vetenskap,
  många olika sorters kunskap-

 20. -och expertis, politik, policyskapande-

 21. -och praxis, det får vi inte glömma-

 22. -interagerar med varandra
  på ett väldigt dynamiskt sätt.

 23. Jag använder termerna vetenskap
  och policy, men jag glömmer inte-

 24. -att saken är mer komplicerad än så
  och inkluderar många slags kunskap-

 25. -policyskapande och praxis.

 26. Jag vill säga två saker
  om det här området.

 27. En är ett dess komplexitet
  gör att resultat-

 28. -är väldigt svårbedömda.

 29. Vi vet alla att bara
  för att ny kunskap finns tillgänglig-

 30. -så kommer det
  att förändra miljöpolicyn.

 31. Det är dessutom
  ett alltmer kontroversiellt område-

 32. -och därför
  alltmer i offentlighetens ljus.

 33. Det finns alltid
  på den politiska agendan.

 34. Det är intressant att förhållandet
  mellan vetenskap och politik-

 35. -alltmer har blivit
  ett område där vi alla-

 36. -antingen som forskare eller politiker
  känner ett större ansvar.

 37. Vi som är verksamma vid brittiska
  universitet väntar just ängsligt-

 38. -på resultatet av vår
  senaste forskningsutvärdering.

 39. Den här gången gäller det inte bara
  våra akademiska prestationer-

 40. -utan vi måste även rapportera
  om effekterna av vår forskning-

 41. -i en formell utvärdering.

 42. Det var nytt och en utmaning,
  och det var svårt-

 43. -för oss att hitta metoder för det.

 44. På SEI är man väldigt medveten om
  vikten av att verksamheten påverkar.

 45. Dessutom är man väldigt bra på
  att påverka, som vi har hört.

 46. Som medlem i vetenskapsrådet vet jag
  att man på SEI är medveten om-

 47. -behovet av att uppnå
  en bättre förståelse för-

 48. -hur politiska processer fungerar-

 49. -och för de komplexa sammanhang
  i vilka beslutsfattandet sker.

 50. Jag har lagt märke till-

 51. -att det här är ett område som visar
  SEI:s ämnesöverskridande karaktär.

 52. SEI sammanför folk
  från vitt skilda områden.

 53. Det gäller naturvetare och humanister.

 54. Den blandningen hjälper till
  att förstå den politiska miljö-

 55. -där SEI:s arbete omsätts i praktiken.

 56. Vad vet vi,
  efter årtionden av forskning-

 57. -om det här gränssnittet
  mellan vetenskap och politik?

 58. Hur förklarar vi exempelvis
  det paradoxala-

 59. -som jag tror
  att vi alla har observerat-

 60. -i att vi ibland har vi stor kunskap,
  men ser mycket lite handling-

 61. -och ibland stor handlingskraft
  som bygger på väldigt lite kunskap?

 62. Hur kan de här förhållandena
  existera samtidigt?

 63. Det är mitt specialområde, men jag
  tänker bara framhäva tre lärdomar-

 64. -som gjorts de senaste årtiondena
  om hur den här interaktionen ser ut.

 65. För det första: Vetenskapen
  påverkar sällan politiska beslut-

 66. -på ett enkelt och direkt sätt.

 67. "Vi vet att vetenskapen inte
  påverkar politiken direkt", tänker ni.

 68. Det vet alla här. Det intressantaste
  är kanske att myten-

 69. -om ett linjärt tekniskt förhållande-

 70. -mellan vetenskap och politik
  är en av våra mest seglivade-

 71. -då det gäller den här relationen,
  och den dyker upp igen och igen.

 72. Då det gäller mitt eget arbete
  har jag som jag nämnde-

 73. -suttit i Storbritanniens
  miljöskyddskommission-

 74. -som grundades 1970.

 75. Jag var inte med då vill jag påpeka.

 76. Men det var ett organ som grundades
  i början av miljörevolutionen.

 77. Utöver det så har jag studerat
  den effekt kommissionen haft.

 78. En sak det har lärt mig
  är att verkan av den kunskap-

 79. -rådgivning och expertis
  som ett sånt organ bidrar med-

 80. -ibland kan vara väldigt omedelbar.

 81. Rekordet för ett politiskt beslut
  är 35 minuter.

 82. Ibland kan det ta mycket längre tid,
  år eller till och med årtionden.

 83. Ibland är effekten diffus
  eller omärklig.

 84. Och ibland
  ser vi tyvärr ingen effekt alls.

 85. Det intressanta är inte bara frågan om
  hur vetenskapen påverkar politiken-

 86. -utan även vilka omständigheter-

 87. -som avgör om påverkan
  sker snabbt eller långsamt.

 88. Det kunde jag prata länge om.
  Det är väldigt fascinerande.

 89. Men jag går vidare till min andra punkt:

 90. Om saker och ting
  inte förändras snabbt nog-

 91. -så räcker det inte att höja rösten.

 92. Det räcker inte för forskare
  som är frustrerade-

 93. -över att beslutsfattarna inte
  tar hänsyn till deras kunskap-

 94. -att bara upprepa samma sak,
  fast med högre röst.

 95. Det betyder förstås inte
  att kommunikation är oviktig.

 96. Att kommunicera
  är alltid bättre än motsatsen.

 97. Poängen är att kommunikation
  bara är en av många faktorer-

 98. -som påverkar förhållandet
  mellan vetenskap och politik.

 99. Två saker står ut och har betonats
  i förmiddagens föredrag:

 100. Det ena är att vårt kommunikations-
  koncept måste vara brett.

 101. Det är inte bara så att forskare
  säger sanningen till makthavarna.

 102. Kommunikationen
  måste vara ömsesidig.

 103. Alla sidor i diskussionen
  måste få göra sig hörda.

 104. Den andra punkten
  berör dagens diskussion:

 105. Kommunikation...
  Nej, låt mig uttrycka det annorlunda.

 106. Fakta räcker inte. Fakta kan ibland
  till och med vara irrelevanta.

 107. Det viktigaste är
  att man berättar bra historier-

 108. -berättelser som förmår övertyga.

 109. Kommunikation har alltså
  avgörande diskursiva dimensioner-

 110. -utöver rena fakta.

 111. Det vi har hört i dag demonstrerar-

 112. -att SEI verkligen
  har lyckats skapa bra historier-

 113. -för att göra
  kommunikationen "på bron"-

 114. -så effektiv som möjligt.

 115. Den tredje punkten:
  I ett långsiktigt perspektiv...

 116. Om vi ser tillbaka till 1989
  då SEI grundades-

 117. -eller 1970
  då många miljöorgan bildades-

 118. -så ser vi att kunskap
  spelar en viktig roll, att den påverkar.

 119. Det är omöjligt att förklara
  utvecklingen inom miljöpolitiken-

 120. -det senaste halvseklet om man hävdar
  att kunskap inte spelar nån roll.

 121. Men den spelar alltid sin roll
  tillsammans med och i kombination-

 122. -med politiska prioriteter,
  ekonomi, sociala normer-

 123. -tröghet och ibland ännu värre hinder.

 124. Kunskap påverkas
  av alla dessa faktorer.

 125. Det innebär att vetenskapens
  och andra kunskapsformers effekter-

 126. -inte alltid syns snabbt.
  Ibland syns de bara gradvis.

 127. De är beroende av sociala processer-

 128. -som policyinlärning,
  som går långsamt-

 129. -eller genom det som Carol Weiss
  kallar "upplysning".

 130. Vi kan nog vara överens om
  att SEI under sina 25 år-

 131. -har spelat en stor roll
  i "upplysningsprocessen"-

 132. -när det gäller mötet
  mellan vetenskap och politik.

 133. Jag vill avsluta med
  att återvända till gränsen, till bron-

 134. -och göra en observation.

 135. Jag sa tidigare
  att det kan vara problematiskt-

 136. -att se forskning och skapandet
  av miljöpolicy som skilda världar.

 137. Om vi tänker på vilken som helst
  av huvudfrågorna-

 138. -som ett organ som SEI
  brottas med hela tiden:

 139. Klimatförändringar, livsmedelskontroll,
  hot mot den biologiska mångfalden.

 140. Det här är såna områden
  där vetenskap och politik-

 141. -är väldigt svåra att skilja åt.

 142. Det är inte uppenbart var forskningen
  slutar och politiken börjar-

 143. -eller var politiken slutar
  och vetenskapen börjar.

 144. En annan metafor skulle kunna vara
  att forskning, miljöpolicy och politik-

 145. -"minglar" på bron - och de vet inte
  alltid vilken sida de ska tillbaka till-

 146. -när minglandet är över.

 147. Det här får två viktiga effekter.

 148. Båda sammanfattas i ett begrepp
  som har tagits fram-

 149. -av forskare
  som studerar vetenskap och teknologi.

 150. Det begreppet är "gränsarbete".

 151. Gränsarbete kan ibland vara defensivt.

 152. Om det inte finns en tydlig gräns
  mellan forskning och policy-

 153. -och om vi inte vill att vetenskap
  och politik ska sammanblandas-

 154. -utan att de på vissa sätt
  ska hållas åtskilda-

 155. -så måste gränser hela tiden dras
  och försvaras.

 156. Man ser den här processen tydligt
  i förhandlingarna om klimatförändring.

 157. Det är vad Thomas Guerin
  var först med att kalla "gränsarbete".

 158. Men det finns även
  en annan sorts gränsarbete-

 159. -där organisationer och individer
  samarbetar gränsöverskridande.

 160. De bygger en bro
  mellan vetenskap och politik.

 161. Det är en avgörande funktion-

 162. -för det en del forskare
  skulle kalla en "gränsorganisation".

 163. En sådan spelar en avgörande roll
  "mitt på bron", om man så vill.

 164. Gränsorganisationer har tre särdrag:

 165. De verkar på gränsen
  mellan vetenskap och politik.

 166. De omfattar aktörer från båda sidorna.

 167. Dessutom skapar de något
  som har kallats "gränsobjekt".

 168. Det innebär att de har betydelse
  på båda sidor, inom forskarsamfundet-

 169. -och för dem som fattar policybeslut.

 170. Gränsobjekt kan vara rapporter
  eller modeller.

 171. De kan vara en särskild praxis
  eller till och med idéer.

 172. Jag tänkte avsluta med tanken-

 173. -att SEI
  redan var en gränsorganisation-

 174. -innan vi började använda den termen.

 175. SEI har varit en extremt effektiv aktör-

 176. -i gränslandet
  mellan vetenskap och politik.

 177. Den stora utmaningen nu - Måns
  kommer nog att ta upp mer om det-

 178. -är hur det här gränsarbetet
  ska utformas framöver-

 179. -i en globaliserad värld
  stadd i snabb förändring. Tack.

 180. Tack så mycket för dina
  utmärkta observationer, Susan.

 181. Jag tror att de motsvarar-

 182. -hur SEI:s personal
  uppfattar organisationens roll.

 183. En snabb fråga
  innan det är dags för nästa föredrag...

 184. Du pratade om
  hur snabb förändringen är...

 185. Vi hör ju ofta
  hur akut klimathotet är i dag.

 186. Det talas om global uppvärmning.
  Finns det nån snabb patentlösning?

 187. Eller måste forskarsamfundet
  lära sig att ha mer tålamod?

 188. Jag tror inte
  det finns nån patentlösning.

 189. Men nåt som jag anser
  verkligen skulle hjälpa-

 190. -är att både...

 191. Vi får förenkla det, fast det ju inte
  bara handlar om forskning och politik.

 192. Forskarna har blivit mycket bättre på
  att tala om osäkerhetsfaktorer.

 193. De är bättre på att erkänna att det
  finns osäkerhetsfaktorer. Det hjälper.

 194. Jag skulle ibland vilja att politikerna-

 195. -erkände att deras handlingsfrihet
  är begränsad.

 196. Det är ingen patentlösning, men...

 197. Vi hör ofta talas om-

 198. -hur allmänhet och politiker
  uppfattar vetenskapens roll.

 199. Vi bör nog även diskutera-

 200. -forskarnas förståelse av politiken
  i samma utsträckning.

 201. En större ömsesidig förståelse
  skulle förbättra situationen.

 202. Det skulle vara uppfriskande,
  fast politiskt sett aningen riskabelt-

 203. -om politikerna
  bad forskarsamfundet om råd-

 204. -men samtidigt erkände att de kanske
  måste handla annorlunda ändå.

 205. Det politiska handlingsutrymmet
  kan vara väldigt inskränkt.

 206. Att förstå de inskränkningarna
  vore ett steg framåt.

 207. Tack så mycket. Nu vill jag
  hälsa nästa talare välkommen.

 208. Professor Ramanathan.

 209. Han är professor vid University
  of California i San Diego.

 210. Han är även Unesco-professor
  i klimatpolicy i New Delhi.

 211. Han har gjort
  många viktiga studier om atmosfären-

 212. -inklusive forskning om aerosolers
  påverkan på atmosfären.

 213. I Sverige är han känd som medlem
  i Kungliga vetenskapsakademin-

 214. -sen 2008.
  Han har även vunnit Volvos miljöpris.

 215. Tack, Åsa.
  Det är en stor ära att vara här.

 216. Om man se till titeln...
  Det är rätt ovanligt att en fysiker-

 217. -pratar om vårt gemensamma bästa.

 218. Den resan började för 40 år sen,
  men en avgörande händelse förra året-

 219. -aktualiserade det. Vad var det?

 220. 2013 tillbringade min fru
  och jag tio veckor-

 221. -i indiska byar.

 222. Förhållandena var så svåra att vi
  regelbundet åkte till närmsta stad-

 223. -bara för att ta en dusch
  och få en kall öl.

 224. Det här pendlandet mellan by och stad-

 225. -fick mig att inse att det finns
  två världar på den här planeten.

 226. Låt mig presentera mina två världar.

 227. I den första
  bor 1 eller kanske 1,2 miljarder av oss.

 228. Vi beter oss som om tillgången
  på fossila bränslen var obegränsad.

 229. Den här miljarden konsumerar
  ungefär 50 % av all energi-

 230. -och släpper ut
  50-60 % av alla växthusgaser.

 231. Viktigare är att framtida ökningar
  av utsläppen-

 232. -inte främst beror på befolknings-
  tillväxten, utan på den här gruppen.

 233. Jag har med flit inte givit
  den här världen ett mänskligt ansikte.

 234. Låt mig visa er den andra världen
  - den har diskuterats tidigare i dag.

 235. Tre miljarder människor
  saknar tillgång till fossila bränslen.

 236. För grundläggande behov som mat-
  lagning är de beroende av biomassa.

 237. De står för mindre än 5 %
  av den totala energiförbrukningen-

 238. -och mindre än 8 %
  av utsläppen av växthusgaser.

 239. Tyvärr drabbas den här gruppen värst
  av klimatförändringarna.

 240. Både nu och i framtiden.

 241. Cambridgeekonomen Partha Dasgupta
  skrev en uppsats nyligen-

 242. -där han drog slutsatsen
  att arbetet för det gemensamma bästa-

 243. -är lösningen som sätter stopp för
  den onda cirkeln.

 244. Det handlar om överkonsumtion-

 245. -fattigdom, miljö och överbefolkning

 246. Jag vill gå längre och bidra med en idé
  för att bryta den onda cirkeln.

 247. Jag följer en formel-

 248. -som har fungerat bra för mig tidigare.

 249. Men först vill jag ge er en bakgrund.

 250. Ungefär 1896 gjorde den svenske
  vetenskapsmannen Svante Arrhenius-

 251. -den avgörande beräkningen
  av koldioxidens växthuseffekt.

 252. Under nästan 80 år...

 253. ...trodde forskarna att koldioxid
  var den farligaste växthusgasen.

 254. Det ändrades 1975 när jag upptäckte
  växthuseffekten av halokarboner-

 255. -som användes i kylaggregat.

 256. De halokarboner jag ägnade mig åt
  kallas CFC, klorfluorkarboner.

 257. Jag kunde visa att en CFC-molekyl
  från en sån här sprejburk-

 258. -har samma uppvärmningseffekt
  som 10 000 koldioxidmolekyler.

 259. Upptäckten kom ett år efter Molina
  och Rowlands berömda artikel-

 260. -som visade
  att CFC-gaser även förstör ozonlagret.

 261. Det ledde till Montrealprotokollet.

 262. Tidskriften The Economist
  hävdade nyligen-

 263. -att Montrealprotokollet
  hade en bieffekt:

 264. Det visade CFC-gasernas roll
  i klimatförändringen.

 265. Sen 1975
  har allt fler farliga ämnen upptäckts.

 266. Det har lett till att i dag
  så kommer 50 % av uppvärmningen-

 267. -från andra gaser än koldioxid.

 268. Bland de här andra gaserna-

 269. -finns det fyra kortlivade
  förorenande ämnen:

 270. Sot, metan, halokarboner, dvs. HFC-

 271. -och ozon i den lägre atmosfären.

 272. De står för en tredjedel
  av uppvärmningen.

 273. Vid en konferens
  som SEI organiserade 2008-

 274. -hävdade jag att minskade utsläpp
  av de här ämnena-

 275. -skulle sakta ned klimatförändringen
  med nästan 50 %.

 276. Uppseendeväckande nog
  tog det bara fyra år-

 277. -för forskarna och politikerna
  att acceptera det här.

 278. Det ledde till bildandet av CCAC,
  som inkluderar 40 länder.

 279. SEI var avgörande
  för att få till stånd det här-

 280. -och omvandla kunskap till handling.
  Det fanns andra aktörer-

 281. -men SEI var avgörande.

 282. Vilka var huvudaktörerna
  bakom det här?

 283. Det fanns tre. F.d. miljöminister
  Lena Ek var en eldsjäl.

 284. De andra två var Hillary Clinton
  och UNEP:s chef Achim Steiner.

 285. Även nu när det gäller
  Climate and Clean Air Coalition-

 286. -så är SEI viktigt
  för att omsätta målen i handling.

 287. Vilken är då min formel?

 288. När jag har en idé
  rörande klimatfrågan-

 289. -så väntar jag bara
  på en inbjudan från SEI.

 290. Det är därför jag är här.

 291. Låt mig berätta om min idé
  för att bryta den här-

 292. -onda cirkeln-

 293. -mellan överkonsumtion,
  fattigdom, föroreningar och miljö.

 294. Jag kallar det "två-världar-strategin".

 295. Man hör mycket om minskade
  koldioxidutsläpp och avfall.

 296. Det är nåt som bara
  berör den rikaste miljardens värld.

 297. De måste minska utsläppen
  genom att övergå till förnybar energi.

 298. Jag ska ge ett exempel
  då det gäller avfall.

 299. En tredjedel av den mat
  som produceras kastas.

 300. Om man ser på
  de koldioxidutsläpp det skapar-

 301. -så är de nästan lika stora
  som USA:s och Kinas totala utsläpp.

 302. Det är helt onödigt
  och ett resursslöseri.

 303. De fattigaste tre miljarderna
  å sin sida behöver tillgång till energi.

 304. Det hörde vi om i morse.

 305. Ett projekt vi startade för sex år sen-

 306. -gällde spisar
  som eldas med biomassa.

 307. Bättre spisar minskar
  koldioxidkonsumtionen med 50 %-

 308. -och minskar sotutsläppen med 100 %.

 309. Svart kol är den mörka materia
  som finns i rök.

 310. Det är den näst största orsaken
  till uppvärmningen.

 311. Vad kostar det att ta bort
  kolförbrukningen hos de rikaste?

 312. Ungefär 1 000 dollar per person.
  Problemet kostar 1 000 dollar att lösa.

 313. Då det gäller energitillgång
  för de fattigaste-

 314. -så anser jag att det bör betalas
  av de rikaste. Det finns tre skäl.

 315. Alla på planeten
  har samma intresse av det här.

 316. Det andra är ett rent själviskt skäl.

 317. Om vi inte betalar och de fattigaste
  börjar använda fossila bränslen-

 318. -kommer deras utsläpp
  att uppgå till 15 miljarder ton om året.

 319. Det tredje skälet
  är givetvis rättvisa och etik.

 320. Vi har helt klart
  kommit till ett vägskäl.

 321. Vi behöver radikala strategier.

 322. De måste
  förändra folks påverkan på naturen.

 323. Och folks beteende mot varandra.

 324. De här frågorna överskrider ju
  vetenskapens och politikens gränser.

 325. Vi behöver etiska och moraliska ledare
  för att skapa engagemang.

 326. Det är därför som Partha Dasgupta,
  ärkebiskop Minnerath i Frankrike-

 327. -och jag organiserade ett möte
  i Vatikanen.

 328. Värd var påven Franciskus.

 329. Det här mötet, som skedde i maj i år-

 330. -samlade en grupp filosofer,
  teologer och ledande forskare.

 331. Bland dem fanns fler Nobelprisvinnare.

 332. Gruppen bekräftade
  allt det vi har hört i förmiddags-

 333. -och ställer sig bakom
  att vidta de här åtgärderna.

 334. Vi briefade påven efter mötet.

 335. Gruppen var överens om
  att strategin kräver en övergångsfas.

 336. Hur uppnår vi det?
  Världens religiösa ledare-

 337. -måste engagera allmänheten
  i frågan om det globalt goda.

 338. Tack.

 339. Tack, professor Ramanathan.
  Om vi ser till SEI:s roll...

 340. Den kanske måste utvidgas-

 341. -och inkludera religiösa ledare i dia-
  logen mellan vetenskap och samhälle.

 342. Vi hinner inte ta upp alla de
  intressanta aspekter ni har nämnt-

 343. -men före lunch
  togs frågan om hållbar utveckling upp.

 344. Professor Ramanathan,
  är du inblandad i den processen?

 345. Och Susan, vad tror du om...

 346. ...målsättningar som politiskt redskap?

 347. Fungerar de mer visionärt,
  eller skapar de påtagliga resultat?

 348. -Vi börjar med dig.
  -Jag tänkte låta Susan svara...

 349. Jag kan börja.
  Om man ser till "två-världar-strategin"-

 350. -med en rik miljard överst
  och tre miljarder fattiga längst ned-

 351. -så är det här grundläggande frågor
  för en hållbar utveckling.

 352. Varför är de fattiga? Ett av skälen
  är att de saknar tillgång till energi.

 353. För mig handlar det om
  att stoppa klimatförändringarna.

 354. Det jag har kommit fram till, och det
  vi alla här har kommit fram till-

 355. -är att klimatförändring, föroreningar,
  fattigdom och miljöfrågor sitter ihop.

 356. Målen för en hållbar utveckling...

 357. Jag har sett dem, de kommer
  att läggas fram i september nästa år.

 358. De inkluderar allt det här.

 359. Jag tycker det är fantastiskt
  att ställa upp de här målsättningarna...

 360. ...men det vi har lärt
  av Climate and Clean Air Coalition är-

 361. -att målsättningarna
  måste förverkligas ute på fältet också.

 362. Utsläppen är så stora att vi behöver
  minst 100 SEI för att göra det.

 363. Jag tror att mål och visioner
  är enormt viktiga.

 364. De har symbolisk betydelse,
  politiskt sett.

 365. De är också viktiga
  som målsättningar för vårt arbete.

 366. Mål är ju också berättelser
  på sitt sätt.

 367. De talar om för oss
  vad som måste göras.

 368. Men det finns risker
  med ett målorienterad strategi-

 369. -eller med att arbeta mot specifika mål.

 370. Man får inte tappa helheten ur sikte.

 371. Det får inte bli så
  att man bara prickar av delmålen.

 372. Det kan bli kontraproduktivt.
  Målsättningarna är lite tveeggade.

 373. Men de är väldigt viktiga,
  så länge de hanteras med försiktighet.

 374. Tack. En sista fråga...

 375. Den rör dagens tema
  och vårt jubileum.

 376. Att förmedla vår kunskap
  via berättelser...

 377. Susan, där nämnde behovet
  av meningsskapande berättelser.

 378. Men om man ska vara självkritisk,
  som ett forskningsinstitut ju bör vara.

 379. Finns det några risker
  med att bli för beroende av...

 380. ...att presentera kunskap på ett sätt
  som vädjar till människors känslor-

 381. -i stället för att presentera
  forskningsrönen på traditionellt sätt?

 382. Ja, det tror jag.
  Alla berättelser är förenklingar.

 383. Förenklingar kan leda till
  att viktiga saker går förlorade.

 384. Jag kommer att tänka på
  är talet om ekosystemtjänster.

 385. Det har haft enormt genomslag då det
  gäller att skapa intresse globalt.

 386. Samtidigt tänker jag att...

 387. Vi har funnits på planeten i två minuter
  men talar om naturens "tjänster"...

 388. Det är rätt riskabelt
  och har sina avigsidor.

 389. En sak till bara...

 390. Berättelserna blir världsbilder-

 391. -som styr människor
  vid politiska konflikter.

 392. De är inte alltid nåt
  man medvetet tar till sig.

 393. De påverkar människors perspektiv-

 394. -på hur man ska lösa vissa frågor.

 395. Det gör dem till kraftfulla redskap
  för politisk förändring.

 396. Ja. Jag vill bara i korthet nämna
  nåt som inte har tagits upp hittills.

 397. Då det handlar om
  att omsätta kunskap i handling-

 398. -har jag insett att det finns
  oerhört många goda idéer.

 399. Jag tror att det som behövs
  är att tänka storskaligare.

 400. Vi pratar om miljarder människor.
  Projekten rör ofta några hundra tusen.

 401. På det området
  krävs det ett enormt arbete.

 402. Vi har ingen tid
  - planeten blir allt varmare.

 403. Jag hoppas att arbetet inriktas
  på att öka projektens omfattning.

 404. Jag tänker berätta en egen historia
  för att besvara din fråga.

 405. I går kväll... Jag hörde att jag
  skulle tala här för några dagar sen.

 406. Jag skickade mitt utkast
  till Rob vid sextiden.

 407. Han är enormt effektiv.

 408. Jag fick tillbaka det vid midnatt
  och stelnade av fasa.

 409. Alla mina kurvor och ekvationer
  var borta. Ni såg ju vad som var kvar.

 410. Jag lärde mig att det är ett effektivt
  sätt att presentera sin forskning på.

 411. Tack, Rob. Jag har lärt mig nåt.

 412. Tyvärr måste vi avsluta nu. Tack.
  Varsågoda och sätt er igen.

 413. Med historieberättandets risker
  i åtanke-

 414. -och de kanske ännu större fördelarna
  - så fortsätter vi på det spåret.

 415. Jag vill bjuda upp våra nästa
  fyra historieberättare på scenen.

 416. Vi ska... Vi tänkte...

 417. I stället för en introspektiv diskussion
  om vetenskap och miljöpolicy-

 418. -så ska vi demonstrera hur vi arbetar
  med exempel ur verkligheten.

 419. Som en introduktion till de här fyra
  ganska olika historierna-

 420. -gjorde jag - jag är ju forskare
  - en mini-enkät på kontoret.

 421. Jag frågade folk
  vad som karaktäriserar SEI.

 422. Två saker togs upp-

 423. -som intressant nog behandlades
  i förmiddagens föredrag här.

 424. För att förstå hur SEI arbetar...

 425. SEI:s forskning brukar utgå från den
  oreda som brukar kallas "verkligheten".

 426. Det låter kanske lite pretentiöst.

 427. Men den skiljer sig
  från kontrollerade forskningsmiljöer-

 428. -som ett labb
  eller en abstrakt digital modell.

 429. Det gör det svårt att identifiera
  typiska SEI-lösningar och koncept.

 430. Vi har få patentlösningar
  inom vår organisation.

 431. Vår roll är att visa världen som den är,
  inte som den borde vara, som nån sa.

 432. Det har två följder:
  Vi samarbetar nära med intressenter-

 433. -redan på ett tidigt stadium
  i forskningsprocessen.

 434. Det andra är integrerade metoder-

 435. -som kombinerar naturvetenskap
  och humaniora.

 436. Enkäten visade även att vår roll
  inte bara är att belysa miljöproblem-

 437. -utan även att peka på dilemman-

 438. -då det gäller miljöskydd
  och behovet av tillväxt.

 439. Det får inte bara bli tomma ord-

 440. -utan vi måste
  ta den här konflikten på allvar.

 441. Vi delar alla de här behoven:
  livskvalitet, en stabil inkomst-

 442. -hälsa, utbildning,
  drägliga sanitära förhållanden.

 443. Jag ville bara dela med mig av de här
  två beskrivningarna av SEI:s roll.

 444. Vi får höra om de reflekteras
  i de berättelser vi ska få höra.

 445. Vi ska börja med...

 446. ...nåt som hänger ihop
  med målen för hållbar utveckling-

 447. -och det Ramanathan sa om att
  omsätta globala mål i konkret handling.

 448. Vi har med oss Kim Andersson.
  forskare i Stockholm.

 449. Kim är vatten- och sanitetsexpert,
  med fokus på återanvändning.

 450. Han har arbetat länge i Colombia.

 451. Med sin bakgrund som miljöingenjör-

 452. -har han stött på sanitetsproblemens
  mänskliga sida.

 453. Tack, Åsa.
  Jag tar till mig Mark Pellings råd-

 454. -att vi måste se chansen vi får
  när de gamla utvecklingsmålen-

 455. -byts ut mot målen
  för hållbar utveckling.

 456. Vilka chanser och utmaningar
  innebär det för sanitetsutvecklingen?

 457. MDG, Millenium Development Goals-

 458. -var det första försöket att ta itu
  med de enorma sanitära problem-

 459. -som finns i världen. Målet var
  att halvera den del av befolkningen-

 460. -som saknar tillgång till sanitetssystem
  mellan år 2000 och 2015.

 461. Om man jämför siffrorna från 1990
  med dagens situation-

 462. -så ser man att en fjärdedel
  av världens befolkning-

 463. -har fått tillgång till sanitära system.

 464. Men målet är fortfarande avlägset.

 465. Ungefär en miljard människor
  uträttar sina behov i det fria.

 466. Många sanitetsprogram-

 467. -har varit inriktade på att eliminera
  att folk uträttar sina behov ute-

 468. -genom att förse dem med toaletter.

 469. Men man har förbisett behovet av-

 470. -att säkra att systemen
  används långsiktigt.

 471. Om vi räknar globalt i dag
  så har vi 4 miljarder människor-

 472. -som saknar
  ett fungerande sanitärt system.

 473. Det här fotot jag tog i Bihar i Indien
  återspeglar problemet.

 474. Familjen fick en toalett
  genom ett statligt program-

 475. -men som ni ser används den
  för att torka kodynga.

 476. Antagligen används den
  som bränsle vid matlagning.

 477. Medlemmarna i den här familjen
  går fortfarande ut på fälten-

 478. -för att uträtta sina behov, med de
  risker det innebär för kvinnor och barn.

 479. Kan vi hävda att familjen
  har tillgång till en toalett?

 480. Det kan ifrågasättas.

 481. Målen för hållbar utveckling,
  så som de är formulerade i dag-

 482. -utgör en bas
  för ett mer holistiskt synsätt.

 483. När det gäller de sanitära målen-

 484. -talas det om tillgång
  till sanitära system.

 485. Det talas även om "hygien för alla".
  Den sociala aspekten framhävs.

 486. Andra målsättningar-

 487. -inkluderar avfallsåteranvändning
  och rätt till medicinsk hjälp.

 488. Jag tror att det är viktiga steg
  på vägen mot en hållbar utveckling-

 489. -men vi har flera tekniska och sociala
  utmaningar att övervinna först.

 490. Problematiken kan dessutom
  se väldigt olika ut.

 491. Vi har många olika sorters
  bio-fysiska miljöer.

 492. Miljöproblemen ser olika ut
  på skilda håll i världen.

 493. Dessutom lever de människor
  vi vill påverka i skilda kulturer-

 494. -så när vi tar fram nya riktlinjer
  och program-

 495. -eller bara när vi följer upp
  ett ambitiöst sanitärt program-

 496. -så måste vi ta den oerhört komplexa
  situationen med i beräkningen.

 497. Ett sätt att närma sig det här
  är att demonstrera-

 498. -de positiva verkningar
  som integrerade lösningar kan ha.

 499. Jag ska ge er ett exempel från Laos.

 500. Vi har arbetat
  med en produktiv modell-

 501. -som är inspirerad
  av en svensk förebild.

 502. I dag hamnar det mesta av avfallet
  i stadens öppna kanaler.

 503. Staden har ett nätverk
  av naturliga kanaler.

 504. I dag är de ett transportsystem
  för alla former av avfall.

 505. Om vi utgår från en lösning
  baserad på integrerad resurshantering-

 506. -för att se
  vad vi kan göra åt avfallskanalerna-

 507. -så kan vi ta tillvara-

 508. -det organiska avfallet
  från sanitetssystemet.

 509. Vi kan ta tillvara köksavfall
  och växter från kanalerna.

 510. Det kan användas
  för att producera biogas.

 511. På så sätt bidrar vi till
  att försörja stadens energisystem.

 512. Restprodukterna
  från biogasproduktionen-

 513. -den solida biomassan,
  tillsammans med separerad urin-

 514. -kan användas som gödsel i jordbruket
  och livsmedelsproduktionen.

 515. Renare kanaler ger alltså mat
  och energi åt staden.

 516. Men den här sortens system-

 517. -där man försöker sluta resurscirkeln-

 518. -innebär också utmaningar.

 519. Politiska frågor
  som kan aktualiseras är:

 520. Hur bygger vi sanitära system
  och toaletter-

 521. -som verkligen används?

 522. Hur involverar vi företag-

 523. -så att vi är säkra på att nån
  tar tillvara det här materialet?

 524. Sen måste vi också nå jordbrukarna-

 525. -och konsumenterna.
  Accepterar de att avfall används-

 526. -för att producera mat?

 527. De olika sektorerna
  måste kommunicera.

 528. Dialogen mellan olika sektorer
  är väldigt viktig.

 529. Avslutningsvis vill jag säga...

 530. Jag tror
  att den här enorma utmaningen-

 531. -att få till stånd en övergång från
  defekation ute till toalettanvändning...

 532. ...är beroende av
  att förstå människornas behov.

 533. Man måste förstå mekanismerna
  som styr beteendeförändringar. Tack.

 534. Tack för ditt föredrag
  om hållbar sanitet, Kim.

 535. Det är ju ett annat av SEI:s initiativ
  som vi hoppas mycket på.

 536. Ser vi ett skifte från att se sanitära
  frågor som ett tekniskt problem-

 537. -till en fråga om
  att förstå mänskliga beteendemönster?

 538. Jag hoppas
  det spelar en större roll i framtiden.

 539. Beteendefrågorna
  måste få större utrymme.

 540. Men jag vill inte kalla det ett skifte.
  Det finns program-

 541. -för få slut på defekationen utomhus.

 542. De har ingen teknisk komponent alls.

 543. Integrationen måste förstärkas.

 544. Både sociala
  och tekniska aspekter är viktiga.

 545. Människorna måste få
  föra fram sina behov.

 546. Lösningen måste få dem att vilja
  använda och underhålla systemet.

 547. Samtidigt kräver ju det
  rätt teknisk lösning.

 548. Det måste också kopplas till
  att sluta resurscykeln.

 549. Det kräver tekniska innovationer.

 550. Jag hoppas på integration
  av den sociala och tekniska sidan.

 551. Okej. Tack!
  Vi går vidare till nästa berättelse.

 552. På tal om att förstå
  hur beteenden förändras...

 553. Vi hade turen att lyckas rekrytera
  dr Jenny Roe för ett år sen.

 554. Hon är beteendeexpert,
  med examen i miljöpsykologi.

 555. Du är ju även chef
  för vårt forskningscenter i York.

 556. Du studerar ju grundläggande aspekter
  av mänskligt beteende.

 557. Du forskar exempelvis om stress
  - som väl har funnits sen stenåldern...

 558. Du använder
  nya högteknologiska metoder.

 559. -Låt oss höra din berättelse.
  -Tack.

 560. Jag börjar
  med några gamla engelska ordspråk.

 561. De har nog en motsvarighet
  på alla språk i världen.

 562. Vi tar det understa:
  "Man kan inte lära gamla hundar sitta."

 563. Som barn insåg jag till slut
  att det inte var riktat till djuren.

 564. Ordspråken var riktade till människor,
  särskilt äldre människor.

 565. Om jag tar på mig "psykologmössan"...
  Ursäkta mig ett ögonblick.

 566. Den sitter inget vidare. Med den på
  ifrågasätter jag de här påståendena.

 567. Jag uppställer i stället
  det jag kallar en "disruptiv hypotes".

 568. Jag modifierar det sista ordspråket:

 569. "Man kan inte alltid lära gamla hundar
  sitta." Men jag tror att det går.

 570. Apropå de äldre. De är världens
  snabbast växande befolkningsgrupp.

 571. År 2050 kommer var femte person
  att vara över 60.

 572. I Japan är redan över 30 %
  av befolkningen över 60.

 573. Det är mycket. Det är en stor
  samhällsekonomisk utmaning.

 574. De äldre kostar pengar.

 575. Vi behöver nya lösningar. Jag som
  psykolog studerar rumsliga lösningar.

 576. Hur miljön kan bidra till sundare
  beteenden hos äldre personer.

 577. Jag studerar även hur känslolivet
  är kopplat till miljön.

 578. Emotioner är ju en avgörande drivkraft
  då det gäller mänskligt beteende.

 579. Min hypotes är att sinnesstämningar
  är nyckeln till en bättre miljö-

 580. -som i sin tur ger en trivsammare
  och meningsfullare-

 581. -mindre stressande utomhusmiljö
  för äldre.

 582. Jag kallar strategin:
  "Stämning, rörlighet och rum."

 583. Det är ett samarbete
  mellan flera brittiska universitet.

 584. Nu undrar förmodligen
  över min huvudbonad.

 585. Det är ett neurologiskt headset
  som mäter EEG-

 586. -dvs. hjärnans elektriska aktivitet.

 587. För första gången är det mobilt
  och försett med en GPS.

 588. Det låter oss kartlägga hur folk
  känner sig när de rör sig i stadsmiljön.

 589. Här är en av de äldre deltagarna
  i studien med sitt headset.

 590. Nu vill jag ta med er på en psykologisk
  resa i en urban miljö, i Hackney.

 591. Hackney ligger i Londons East End.
  Deltagarna följer den gula rutten.

 592. Den går genom ett industriellt
  urbant landskap.

 593. Det är fattigt, nedgånget
  och moget för sanering.

 594. Nu ska ni få se en graf
  som visar en deltagares hjärnaktivitet.

 595. Längst ned ser ni 14 linjer som visar
  testpersonens hjärnaktivitet.

 596. De är kopplade till 14 sensorer.

 597. Neurologer på SEI
  bearbetar de data vi får-

 598. -och omvandlar dem till emotioner
  som frustration, meditation och stress.

 599. Kartan visar sinnesrörelse.

 600. Det är en värmekarta
  som visar deltagarnas reaktioner-

 601. -under promenaden längs rutten.

 602. Det finns punkter där man kan se
  att testpersonen reagerar starkare.

 603. Vi tar en titt på en av de platserna.

 604. Här är den, överraskande nog.
  De äldre deltagarna i studien-

 605. -engagerar sig i graffitin
  längs kanalen.

 606. Det är lite oväntat. Nyfikenhet
  är avgörande för vårt välbefinnande.

 607. Vi ser även en arkitektstuderande
  som använder informationen-

 608. -för att skapa ett Hackney och ett
  London som är anpassat för äldre.

 609. Det här är en av studentens skisser
  för hur det skulle kunna se ut.

 610. Det är ju bara data från en person,
  tänker ni kanske.

 611. Vi måste utvidga studien.
  Det har vi ju talat om i dag.

 612. Därför har vi utökat den
  till att omfatta 120 deltagare.

 613. Vi kartlägger platser som framkallar
  positiva respektive negativa reaktioner.

 614. När studien är klar 2017 ska vi försöka
  påverka parlamentet med resultaten-

 615. -för att få till stånd förändringar
  för en bättre stadsmiljö.

 616. Jag tänkte avsluta med nåt
  som Maya Angelou har sagt:

 617. "Folk glömmer vad man säger
  och vad man gör"-

 618. -"men inte
  hur man får dem att känna sig."

 619. Som psykolog, tror jag att utmaningen
  med att förändra beteenden-

 620. -är att ge människor en positiv känsla.
  Tack.

 621. Tack, Jenny, det var tankeväckande.
  Jag vill själv ha ett sånt headset-

 622. -när jag kommunicerar med min familj
  eller mina chefer.

 623. Det skulle bli mycket effektivare.

 624. Ditt arbete kompletterar verkligen
  SEI:s andra verksamheter-

 625. -som jag är mer bekant med.

 626. De forskarna studerar hur en
  allt äldre befolkning påverkar miljön.

 627. Men här handlar det om hur man
  ska kunna skapa en bättre miljö.

 628. Min fråga till dig som är expert
  på mänskligt beteende-

 629. -och talade om hur viktigt
  det emotionella är:

 630. Är positiva eller negativa känslor
  mest effektiva för att skapa förändring?

 631. Sen undrar jag också hur du ser på
  möjligheten att använda dina metoder-

 632. -på mer globala problem-

 633. -exempelvis då det gäller modeller
  för minskade koldioxidutsläpp?

 634. Känslornas funktion som drivkraft
  beror väldigt mycket på kontexten.

 635. I Västafrika krävs sociala beteende-
  förändringar av hälsoskäl.

 636. Jag tänker på ebolakrisen.
  Där är rädsla drivkraften.

 637. Men jag vill använda mer positiva
  metoder för att skapa förändring.

 638. Då det gäller att få folk att minska
  koldioxidutsläppen är nyckeln-

 639. -att få det att framstå som coolt,
  som en ny livsstil.

 640. Man måste vädja till folks behov
  och önskningar.

 641. -Tack.
  -Tack själv.

 642. Nästa berättelse handlar om
  något helt annat. Jag varnar er.

 643. Inte bara geografiskt,
  utan också socialt och politiskt.

 644. Vi förflyttar oss från Hackney
  till konflikthärdarnas Mellanöstern.

 645. Vi brukar ju beskriva konflikter där
  ur ett beteendeperspektiv-

 646. -politiskt beteende, mer specifikt.

 647. Men du ska även
  ta upp miljörelaterade drivkrafter-

 648. -och vattnets roll som både orsak till
  och lösning på konflikten.

 649. Dr Annette Huber-Lee
  är forskare vid vårt institut i USA.

 650. Hon arbetar
  med internationell vattenplanering.

 651. Hon har bred erfarenhet från
  Kalifornien, Mellanöstern och Asien.

 652. Annette är även ingenjör, men som
  hennes berättelse kommer att visa-

 653. -så har du stött på
  högst mänskliga problem. Varsågod...

 654. Tack.

 655. Min passion här i livet är
  att försöka minska mänskligt lidande.

 656. Jag har arbetat på nationell nivå
  i Mellanöstern i 20 år-

 657. -i Israel, Jordanien och Palestina för
  att skapa en rättvis vattenfördelning.

 658. Jag måste erkänna
  att det kan kännas rätt hopplöst ibland.

 659. Men 2011 träffade jag Mohammed.

 660. Han inspirerade mig
  till fortsatt arbete i Mellanöstern.

 661. Den här berättelsen handlar om
  Mohammed, SEI och vikten av tillit.

 662. Det här är ett av Mohammeds foton.
  Han älskar att ta bilder.

 663. Han lärde sig det
  i ett flyktingläger på Västbanken-

 664. -på ett ungdomscenter som lär ut
  fredliga sätt att kommunicera.

 665. En del av er kanske ser att det är
  muren mellan Palestina och Israel.

 666. Muren skiljer åt på många sätt.

 667. Jag arbetar på båda sidor om muren
  och båda sidor är utsatta för press.

 668. Men på Mohammeds sida handlar det
  om en djupgående otrygghet.

 669. Han fruktar dagligen att soldaterna
  ska gripa honom eller hans far-

 670. -att de ska terrorisera
  barnen och de äldre-

 671. -eller att det ska bli utegångsförbud.

 672. Kommer han och hans pappa
  att kunna ta sig till arbetet?

 673. Men mitt i allt det är det mest
  frustrerande för Mohammed-

 674. -och för många palestinier
  och jordanier bristen på vatten.

 675. När jag ser muren, ser jag skiljelinjen
  mellan dem som alltid har vatten-

 676. -och de som saknar det.

 677. Palestinierna är initiativrika.

 678. De skickar barnen för att fylla små
  behållare vid offentliga vattenkranar.

 679. Om de har pengar
  så köper de vatten från tankbilar-

 680. -men det är väldigt dyrt.

 681. När det plötsligt finns vatten
  blir det kalabalik.

 682. Ingen vet när det kommer, så folk
  ringer varandra: "Vi har vatten!"

 683. Alla startar sina små pumpar
  och ber att det finns elektricitet-

 684. -så att de kan pumpa upp vatten
  till cisternerna på taken.

 685. De kämpar med skiftnycklar
  och slangar... Det är helt galet.

 686. Det var så jag träffade Mohammed.
  Han hade gjort en dokumentär-

 687. -som heter "Everyday Nakba".

 688. Nakba betyder katastrof på arabiska.

 689. För palestinierna
  har ordet en annan mening också.

 690. "Nakbadagen" påminner om dagen
  då de tvingades lämna sina hem 1948.

 691. Med den katastrofen
  jämför Mohammed-

 692. -den vardagliga katastrofen det innebär
  att inte veta om det finns vatten.

 693. Jag fick tillfälle att träffa Mohammed
  och han bjöd in mig till flyktinglägret.

 694. Ni som känner folk från Mellanöstern
  vet hur gästfria de är.

 695. Jag åkte till flyktinglägret
  och fick höra flyktingarnas berättelser.

 696. Jag arbetade nationellt
  med vattentillgången-

 697. -men de oroade sig för vattnets renhet.
  De var rädda att bli förgiftade.

 698. Jag åkte tillbaka och engagerade
  några professorer och studenter-

 699. -och vi startade ett vattentestprogram.

 700. Vi lärde kvinnor och ungdomar
  att pröva vattnets kvalitet.

 701. Som tur är var det inte förgiftat.

 702. Men tyvärr fanns det
  mycket bakterier i flyktinglägret.

 703. Det beror
  på den dåliga vattentillförseln.

 704. Vi drog i gång ett utbildningsprogram
  i samarbete med skolsystemet-

 705. -för att lära folk hur man minskar
  bakteriehalten i dricksvattnet.

 706. Det var väldigt givande,
  men det viktigaste för mig-

 707. -var att folk sa:
  "Ni är den första organisationen"-

 708. -"som inte utför forskning på oss,
  utan med oss och för vår skull."

 709. Det kändes väldigt bra.

 710. Men för nåt år sen,
  och det är inget ovanligt-

 711. -trängde israeliska trupper in i lägret,
  och som vanligt tog Mohammed bilder.

 712. Den här soldaten
  ville inte bli fotograferad.

 713. Han sa åt Mohammed
  att sluta fotografera.

 714. Mohammed svarade att han
  hade rätt att ta bilder som journalist.

 715. "Jag siktar bara på dig med kameran,
  inte med ett gevär", sa han.

 716. Soldaten sköt Mohammed i ögat.

 717. Den här bilden är plågsam att visa,
  men den visar Mohammeds mod.

 718. Han opererades två gånger
  och fick behålla synen på ögat-

 719. -men väl tillbaka i lägret
  fängslades han av okända skäl.

 720. Advokaterna fick honom släppt
  en månad senare.

 721. När han kom ut sa han till mig:

 722. "Det var ju bara ett skämt,
  men den där soldaten fattade det inte."

 723. Det är nåt speciellt med den andan.

 724. Det han sa
  efter allt det han råkat ut för-

 725. -var bara: "Vi behöver ändå vatten.
  Kan du hjälpa oss, Annette?"

 726. Lösningen på problemet med
  att få vatten till Västbanken och Gaza-

 727. -finns på andra sidan muren.
  Där har SEI en unik position.

 728. Vi har i åratal byggt upp förtroende
  på båda sidor av muren.

 729. Det senaste året
  har jag arbetat på att få fram-

 730. -ett gemensamt israeliskt
  och palestinskt förslag.

 731. Det krävde många månaders arbete
  och det förtroende som finns för SEI-

 732. -för att kunna lägga fram
  ett gemensamt förslag i vattenfrågan.

 733. Det kändes som en seger,
  men tyvärr antogs inte förslaget.

 734. Men i Mohammeds anda
  så ska vi lägga fram ett nytt förslag.

 735. Den här gången inkluderar det
  vatten, energi och livsmedel-

 736. -och visar Israels, Jordaniens
  och Palestinas beroende av varandra.

 737. Det kanske finns en chans
  att förändra nåt.

 738. För varken jag
  eller Mohammed ger oss-

 739. -förrän de här barnen får leka efter
  skolan i stället för att hämta vatten.

 740. Som Mohammed
  skulle säga: Insha'Allah. Tack.

 741. Tack för din gripande historia.

 742. Det här är första gången
  Annette har berättat den så här.

 743. Vanligtvis
  brukar du använda powerpoint.

 744. Väldigt tekniskt.

 745. Det var intressant att se
  den här sidan av ditt arbete.

 746. Kan du säga nåt mer om hur
  du bygger upp förtroende i praktiken-

 747. -och hur du undviker att välja sida?

 748. När du propagerar för en lösning-

 749. -hur behåller du din vetenskapliga
  integritet i såna här situationer?

 750. Jag borde har tittat noggrannare
  i mina anteckningar.

 751. Det hör till saken
  att vi har tre löpande projekt-

 752. -i Israel, Jordanien och Palestina
  som rör vattentillgång och ekonomi.

 753. I alla tre länderna får jag frågan:

 754. "Vad händer i Israel och Jordanien?"

 755. Det är rätt lätt för mig
  att svara på den typen av frågor.

 756. Men i Israel, när jag får frågan vad som
  händer i Palestina och Jordanien-

 757. -så säger jag sanningen.
  Det beror på att alla års samarbete-

 758. -har fått mig att lära känna
  mig själv och mina SEI-kollegor.

 759. Jag säger uppriktigt att i Jordanien,
  på grund av alla syriska flyktingar-

 760. -så finns det inte ens vatten en dag
  i veckan, utan fyra timmar i veckan.

 761. I Palestina finns det vatten
  varannan vecka eller månad.

 762. Jag måste säga ärligt
  att det skadar israelerna själva-

 763. -att klyftan är så stor.

 764. Båda sidor är mycket mer motiverade.

 765. Vi har pratat mycket
  om kommunikation och allas väl-

 766. -och om det bara går att väcka den
  så finns det latent mycket god vilja.

 767. -Vi måste bara väcka den.
  -Det låter lovande.

 768. Tack igen. Nu är det dags-

 769. -för vår sista
  - men inte minste - talare.

 770. Vi avslutar med att återknyta
  till förmiddagens tema:

 771. Hållbara leveranskedjor för råvaror.

 772. Mer specifikt handlar det om
  skogsavverkning i hjärtat av Borneo.

 773. Det är ett stort hopp
  från konflikten i Mellanöstern.

 774. Det finns två gemensamma nämnare
  för det vi har hört-

 775. -och i det kommande föredraget.

 776. Den ena är att grundläggande behov
  måste tillgodoses-

 777. -för att uppnå en hållbar utveckling
  och fred.

 778. Den andra är vikten av förtroende.

 779. Det kan handla om förtroende
  mellan grannländer i en konflikt-

 780. -eller förtroende
  mellan konsumenter och producenter.

 781. Peter Repinskis berättelse är vår sista.
  Han är relativt ny på SEI.

 782. Han ska bredda vårt arbete
  med konsumtion och produktion.

 783. Han har lång internationell erfarenhet
  av miljöpolicyarbete.

 784. Bland annat på UNEP.

 785. Här på SEI har han hittills
  fokuserat mest på den privata sektorn.

 786. -Varsågod, Peter.
  -Tack, Åsa.

 787. Ja, vi har fokuserat mycket
  på lösningar i dag.

 788. Men det finns nåt
  som döljer sig under ytan.

 789. Nåt som jag tror är ett hinder för oss
  i vårt arbete och i ert arbete-

 790. -för att uppnå våra gemensamma mål.

 791. Jag tror och hoppas att SEI
  kan bidra till att hitta lösningar.

 792. Enligt Världsbankens bedömning
  är den globala korruptionen-

 793. -en industri som omsätter
  en biljon dollar om året.

 794. Det motsvarar hela Australiens BNP.

 795. Det här är även en av grundorsakerna
  till miljöförstöringen.

 796. Min berättelse
  är inte alls nån framgångssaga.

 797. Det är historien om ett misslyckande.
  Men misslyckandet har inspirerat mig-

 798. -i mitt arbete för SEI och andra.

 799. Det har fått mig att tränga djupare
  ned i leverantörskedjorna-

 800. -och försöka hitta lösningar
  som faktiskt fungerar i praktiken.

 801. Berättelsen ger en glimt
  av den illegala skogsavverkningen-

 802. -i Borneos inland.

 803. Det handlar om att hamna på ruta ett.
  Jag tog med en liten pall.

 804. I fall stolarna inte skulle räcka.

 805. Skämt åsido, så är det en pall av teak.

 806. Som konsument hoppas jag
  att det jag har att berätta-

 807. -inte är den här pallens historia.

 808. Men ärligt talat så vet jag inte.

 809. Jag arbetade för UNEP-

 810. -och vårt uppdrag var att få till stånd
  ett naturskyddsområde-

 811. -i Kapuas Hulu på den
  indonesiska sidan, i västra Kalimantan.

 812. Vi samarbetade med flera inhemska
  och internationella organisationer.

 813. En del av uppgiften var att hitta-

 814. -försörjningsalternativ
  för lokalbefolkningen.

 815. På bilden ser vi ett traditionellt
  långhus och en traditionell dans.

 816. Lokalbefolkningen berättade för oss
  hur desperat deras situation var.

 817. Det här är ett vanligt scenario:

 818. De saknar rent dricksvatten,
  de saknar tillgång till energi-

 819. -till sanitära inrättningar
  och till skolor.

 820. De är offer
  för myndigheternas inkompetens.

 821. Det gör dem förstås
  också extremt sårbara.

 822. De ser inga andra lösningar
  på sin situation-

 823. -än att sälja sin mark
  för några tusen dollar.

 824. Ni ser de vita fläckarna
  på det här fotografiet.

 825. Det visar
  var regnskogen har avverkats.

 826. Avverkning var redan då illegal
  i det här området.

 827. Så officiellt
  är det här nåt som inte pågår.

 828. Jag blev nyfiken på hur det fungerar.

 829. Vad händer med timmerstockarna som
  avverkas i den här avlägsna regionen?

 830. Hur ser deras väg
  till att bli "produkter" ut?

 831. Vi följde faktiskt en transport genom
  djungeln mot den malaysiska gränsen.

 832. Det var på den vägen som stockarna
  lämnade den indonesiska sidan.

 833. Det är illegalt
  att föra stockar över gränsen-

 834. -mellan Indonesien och Malaysia.

 835. Vad gör man då?

 836. Jo, man gör dem fyrkantiga.

 837. Per definition är det då
  inte längre en timmerstock.

 838. Ni skrattar, men så ser det ut.
  Det var otroligt att se.

 839. På andra sidan gränsen
  kunde vi se sågverk.

 840. De är också illegala,
  men de finns där ändå.

 841. Där sågas stockarna till brädor.

 842. Sen stämplar
  en mutad tjänsteman dem-

 843. -som miljöcertifierat trä-

 844. -från hållbart skogsbruk
  i Sarawak i Malaysia.

 845. Dessutom finns det
  en stor svart marknad-

 846. -i Indonesien för transportdokument
  som ljuger om träets ursprung.

 847. Det gör att trä som avverkats
  i naturskyddsområden-

 848. -kan komma ut på världsmarknaden.
  Inte så mycket här i Sverige, kanske-

 849. -men i USA används det till möbler
  och liknande.

 850. Men det här är väl ändå ett undantag?
  Det kan ju inte ske i större skala.

 851. Min ledande fråga ger er svaret.

 852. Det sorgliga svaret.

 853. Illegal avverkning
  sker i stor skala på Borneo.

 854. Det här är gamla bilder.
  Den sista är en förutsägelse.

 855. Jag hoppas att det inte går så långt.

 856. Mellan 1985 och 2001-

 857. -så utsattes 60 %
  av den skyddade regnskogen-

 858. -för avverkning för att förse
  den globala marknaden med timmer.

 859. Det är ungefär
  29 000 kvadratkilometer.

 860. Ett område lika stort som Belgien.

 861. Ännu sorgligare är att Borneo
  inte är unikt i Sydostasien-

 862. -där jag har arbetat i flera år.

 863. Den olagliga timmeravverkningen
  i Sydostasien-

 864. -är enligt FN:s beräkningar
  värd 3,5 miljarder dollar.

 865. Till historien hör att jag
  höll på att bli nedhuggen själv.

 866. Vi hade beväpnade vakter
  som eskorterade oss i djungeln.

 867. Plötsligt gav de sig av.
  Två kanoter lade till-

 868. -fulla med arga
  och desperata skogshuggare.

 869. De hade kontrakt med skogsföretagen.

 870. Ur deras perspektiv
  tog vi ju ifrån dem deras levebröd.

 871. Med deras machetes och utan vakter
  blev det ingen behaglig kväll.

 872. Men jag överlevde ju
  - utan att muta mig fri!

 873. Lösningar, alltså...

 874. Jag hoppas de inte ser ut så här.

 875. Även för ett företag med goda
  intentioner är det extremt svårt-

 876. -att kunna garantera
  en hållbar leveranskedja-

 877. -hela vägen från ursprunget,
  från ruta ett.

 878. Det gäller särskilt när man använder
  råvaror från utvecklingsländer.

 879. Vi får inte blunda för korruptionen-

 880. -och dess inverkan på just
  den miljöpolicy som vi vill förändra.

 881. Det är bra att det diskuteras i samband
  med målen för hållbar utveckling.

 882. Men det är absolut nödvändigt
  att vi når ned till gräsrotsnivån-

 883. -och lär oss att praktiskt förstärka
  god förvaltning på lokal nivå.

 884. Där spelar de privata företagen
  en nyckelroll.

 885. Vissa företag sköter det väl,
  andra inte.

 886. När vi som konsumenter
  köper en produkt-

 887. -bör vi kräva trovärdig information-

 888. -om dess prestanda och ursprung.

 889. Det har sagts tidigare,
  men vi får inte rygga tillbaka för-

 890. -och snart stängs nog min mikrofon av
  - att konsumera mindre.

 891. Och vi kanske bör köpa produkter
  som håller längre.

 892. Så hur gick det i Kapuas Hulu?

 893. Det har blivit ett naturskyddområde
  i Kapuas Hulu.

 894. Men det jag har sett på nätet
  sen jag var där-

 895. -visar att avverkningen fortsätter.

 896. En av de första åtgärder Indonesien
  vidtog var att minska storleken-

 897. -på de kvadratiska stockar som får
  fraktas över gränsen till 60 centimeter.

 898. Ni får själva avgöra om ni tror
  att det är en hållbar lösning...

 899. Tack.

 900. Tack för din historia
  om ett misslyckande.

 901. Det var inte precis "positiv psykologi".

 902. Vad kan SEI göra på plats
  mot korruptionen?

 903. Att samarbeta med företag
  är nytt för oss.

 904. Ja. Jag tror att det
  finns mycket vi kan göra.

 905. Vi talar mycket om att bygga broar
  mellan forskning och politik.

 906. Det finns nog många broar-

 907. -men en bro mellan forskning
  och företag är en väg-

 908. -som jag tror gagnar SEI:s vision.

 909. Framförallt då det gäller
  att nå ut till dem som har kapacitet-

 910. -att skapa förändringar på fältet.

 911. Det kan handla om att sammanfatta
  300 sidor vetenskaplig text-

 912. -till tre sidor som betyder något
  för aktörer på företagarsidan-

 913. -och ryms
  i deras övergripande affärsstrategi.

 914. Men jag tror också
  att det handlar om-

 915. -att ta itu med korruptionen på ett
  mer aktivt och förebyggande sätt.

 916. Vi kan inte utgå ifrån...

 917. Policyriktlinjer
  efterlevs inte alltid i verkligheten.

 918. Det finns många möjligheter, tror jag.

 919. Acceptera verkligheten
  som den är, alltså?

 920. Vi ska inte försöka oss på en syntes
  av alla de här berättelserna.

 921. De talar för sig själva.

 922. Tyvärr slutar inte alla väl, så vi har
  att göra de kommande 25 åren också.

 923. Nu lämnar jag över till Rob.

 924. Översättning: Andreas Palm Meister
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Klimatinsikter om framtiden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Föreläsning och samtal med Susan Owens, professor i miljöpolicy vid Universitety of Cambridge, och Veerabhadran Ramanathan, forskare inom atmosfärvetenskap vid University of California. De diskuterar ojämlikhet i världen kopplat till framtid och klimat. Inom samma ämne följer panelsamtal med Kim Andersson, Jenny Roe, Annette Huber-Lee och Peter Repinski. Samtliga forskare vid SEI. Moderator: Åsa Persson. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Hållbar utveckling, Klimat, Miljöfrågor, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - En värld i förändring

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En värld i förändring

Hur vi ser framtiden

Chefen för SEI i Stockholm, Johan Kuylenstierna, berättar om lokal aktivism och globala miljövisioner. Han konstaterar bland annat att vi aldrig kan förutse framtiden, men att vi kan planera för den. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En värld i förändring

Kungens syn på klimatet

Kung Carl XVI Gustaf håller tal om att vi måste hitta smarta sätt att lösa klimatförändringarna på jorden. Han lyfter fram att gemensamma ansträngningar mellan olika forskningsområden har lett fram till att ozonhålet är på väg att minska. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En värld i förändring

Kommer jorden räcka till?

Klimatforskare berättar om hur klimatförändringar och förändringar i konsumtionsmönster direkt eller indirekt kan påverka vardagen på andra platser på jorden. Vi får höra historier från fyra olika delar av världen som alla visar på vilken globaliserad värld vi lever i. Medverkande: Magnus Benzie, Toby Gardner, Louise Karlberg, Karl Hallding. Samtliga är klimatforskare vid SEI. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En värld i förändring

Inget bröd utan rök

Klimatforskare berättar om utmaningar med att världen över förändra seder och traditionella hushållsarbeten så att de blir mer miljövänliga. Vi får höra berättelser om seder från fyra olika platser på jorden och hur de påverkar mijön. Medverkande: Åse Johannessen, Fiona Lambe, Caroline Ochieng och Kevin Hicks. Samtliga är klimatforskare vid SEI. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En värld i förändring

Klimatinsikter om framtiden

Föreläsning och samtal med Susan Owens, professor i miljöpolicy vid Universitety of Cambridge, och Veerabhadran Ramanathan, forskare inom atmosfärvetenskap vid University of California. De diskuterar ojämlikhet i världen kopplat till framtid och klimat. Inom samma ämne följer panelsamtal med Kim Andersson, Jenny Roe, Annette Huber-Lee och Peter Repinski. Samtliga forskare vid SEI. Moderator: Åsa Persson. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konkreta lösningar för lokalt klimatarbete

Statssekreterare Yvonne Ruwaida (MP) berättar vilka investeringar regeringen gjort för klimatet och vilka miljöskatter som införts. Dessutom diskuteras allt från köttmoms och cirkulär ekonomi till styrmedel för kollektivtrafik. Medverkande: Yvonne Ruwaida (MP), Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, och Hans Wrådhe, samordnare Naturvårdsverket. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Vägen framåt efter Paris

Efter FN:s klimatmöte i Paris är världen överens om utsläppsmålen. Men vad gör vi nu? EU:s chefsförhandlare Artur Runge-Metzger berättar här om EU:s roll. Framtidsminister Kristina Persson (S) och klimatforskaren Johan Rockström talar om vad Sverige bör och kan göra. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.