Titta

UR Samtiden - En värld i förändring

UR Samtiden - En värld i förändring

Om UR Samtiden - En värld i förändring

Föreläsningar och samtal från seminariedagen Stories from a world of change. Här står klimatet och den personliga berättelsen i centrum och vi får höra historier från världens alla hörn. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Till första programmet

UR Samtiden - En värld i förändring : Hur vi ser framtidenDela
 1. Ers Majestät. - Ers Kungliga Höghet.
  - Mina damer och herrar.

 2. Kära kollegor. - Ärade gäster.

 3. Välkomna till SEI:s 25-årsjubileums-
  symposium här i Stockholm.

 4. I 25 år har vi byggt broar
  mellan vetenskap och politik-

 5. -och tagit fram lösningar
  på samtida och framtida problem.

 6. Seminariet handlar om berättelser.
  Det är kontroversiellt-

 7. -för en vetenskaplig organisation,
  men typiskt för SEI.

 8. Det handlar inte bara om vetenskap,
  utan om människor.

 9. Vi knyter kontakter och etablerar
  och väcker engagemang.

 10. Detta kräver berättelser
  och vittnesmål från forskare.

 11. De senaste 25 åren
  rymmer många olika berättelser.

 12. Närmare bestämt sju miljarder, om vi
  låter alla på jorden komma till tals.

 13. Har de här åren varit framgångsrika?
  Det beror på vem man frågar.

 14. Jag skulle vilja inleda med
  att säga att de senaste 25 åren-

 15. -på många sätt har varit fantastiska.

 16. Människan har gjort
  enastående framsteg.

 17. Flera miljarder människor
  har räddats från fattigdom.

 18. Aldrig tidigare har så många
  kunnat utbilda sig-

 19. -eller haft förmånen
  att leva i demokratier.

 20. Fler än någonsin lever längre
  och är friskare, trots det som sker-

 21. -i bland annat Västafrika.

 22. Men vi kan också
  utgå från en annan berättelse-

 23. -och påpeka att vissa av dessa
  framsteg har fått negativa följder.

 24. I viss mån finns råder det ojämlikhet
  mellan länder, såväl som inom dem-

 25. -och även mellan könen. Alla kan inte
  njuta av demokratins frukter-

 26. -eller delta fullt ut i samhället,
  på grund av fattigdom eller sitt kön.

 27. Vi brottas med nya
  och omfattande miljöproblem.

 28. Även om vi har lyckats lösa
  några av dem-

 29. -som till exempel hålet i ozonlagret-

 30. -och mer lokalt surt regn
  och övergödning, så dyker nya upp.

 31. Ett av dessa är klimatförändringarna,
  och kanske än mer brådskande-

 32. -är hotet mot
  den biologiska mångfalden.

 33. 25 år är ingen lång period för mig
  som är paleoklimatolog.

 34. Vi bryr oss inte om tidsspann
  som understiger 10 000 år.

 35. Dagens koldioxidnivåer och vår egen
  klimatpåverkan-

 36. -är bara en mindre anomali,
  geologiskt sett.

 37. Men mycket har förändrats.

 38. 1989 fanns det bara fem miljarder
  människor på jorden.

 39. I dag är vi 7,2 miljarder.
  Under vår organisations levnadstid-

 40. -har jordens befolkning
  ökat med 2,3 miljarder.

 41. Några av dem har som tur är
  valt att arbeta hos oss.

 42. 1989 tog Europa
  ett första steg mot ett enande.

 43. I november föll Berlinmuren.

 44. En demokratiskt vald president,
  Václav Havel-

 45. -tog, med stöd av sitt folk,
  makten i december 1989.

 46. Det här var de första tecknen
  på kollapsen av ett stort imperium:

 47. Sovjetunionen.

 48. Dessa händelser blev startskottet
  för expansionen av EU-

 49. -och lade grunden för dagens union,
  med alla dess problem.

 50. Man må träta om jordgubbar-

 51. -men EU är även ett organ
  som skapar fred-

 52. -välstånd och ett
  gott samarbetsklimat här i Europa.

 53. Dessutom är unionen
  en förebild för andra länder-

 54. -och en pådrivande kraft bakom
  vetenskapliga samarbeten i Europa-

 55. -vars like aldrig har skådats.
  Globaliseringen inledde sitt återtåg.

 56. Äntligen raserade vi
  några av murarna mellan oss.

 57. Globaliseringen har sina problem-

 58. -men den har även inneburit
  stora vinster för många människor.

 59. 1989 var dock inte bara
  ett förändringens år för Europa.

 60. I Brasilien tillträdde den första
  demokratiskt valda presidenten-

 61. -på nästan 30 år.

 62. I Sydafrika
  blev de Klerk vald till president.

 63. Hans regering inledde trevande
  avvecklingen av apartheidsystemet.

 64. Det skedde 1989.

 65. I Kina demonstrerade studenter
  på Himmelska fridens torg.

 66. Politiken i Kina förändrades inte
  lika radikalt som i Sovjet-

 67. -men den ekonomiska utvecklingen
  har minskat fattigdomen avsevärt.

 68. Kinas BNP har växt
  från 2 000 miljarder yuan-

 69. -till 20 000 miljarder yuan
  på bara 25 år.

 70. Men det skedde även
  små förändringar 1989-

 71. -som på sikt kom att ge upphov
  till revolutionerande omvälvningar.

 72. 1989 var året då en person
  vid namn Tim Berners-Lee...

 73. Hur många här inne
  har hört talas om honom?

 74. Några få.
  Ni använder hans uppfinning dagligen:

 75. "World Wibe Web", alltså Internet,
  uppfanns år 1989-

 76. -vid CERN, för att underlätta
  kommunikation mellan forskare.

 77. Under sent 1980-tal
  kom även miljön i fokus.

 78. Vår gemensamma framtid
  presenterades i Brundtlandrapporten-

 79. -som lades fram 1978. Den betonade
  vikten av ett hållbarhetstänkande.

 80. Montrealprotokollet skrevs under.
  Ett protokoll som enligt Kofi Annan-

 81. -var "det kanske mest framgångsrika
  internationella avtalet någonsin"-

 82. -och som kraftigt reducerade
  hotet mot ozonlagret.

 83. Det var inte bara
  ett historiskt miljöavtal-

 84. -utan det mest lyckade multilaterala
  avtalet någonsin.

 85. 1990 presenterade FN:s klimatpanel
  IPCC sin första utvärdering.

 86. Den blev startskottet för den
  vetenskapspolitiska klimatdebatten.

 87. Inom det området återstår
  fortfarande mycket att göra.

 88. 1992 hölls också självfallet
  Riokonferensen-

 89. -då tusentals människor samlades för
  att fokusera på hållbar utveckling.

 90. Ansatsen var bred. Utöver miljön
  tacklade man även utvecklingsfrågor-

 91. -och sociala problem.

 92. I den här kontexten
  såg SEI dagens ljus.

 93. Redan från födseln var vi en flexibel
  och förändringsbenägen organisation-

 94. -som anpassade sig efter världsläget-

 95. -och som var medveten om vikten av
  att knyta samman olika frågor.

 96. Så var står vi nu? Vad väntar oss?

 97. Som vissa här vet myntades mitt
  favoritcitat dessvärre av en dansk.

 98. Vi är ju trots allt skandinaver...

 99. Niels Bohr sa: "Det är svårt
  att göra förutsägelser"-

 100. -"särskilt angående framtiden."

 101. Där slog han huvudet på spiken.

 102. Vi kan och måste planera för den,
  men vi kan inte förutse framtiden.

 103. Vi måste vara öppna för förändringar
  och förstå-

 104. -att när vi talar om framtiden
  så är det mycket troligt-

 105. -att vi har fel. Det är
  en smärtsam insikt för en forskare.

 106. Jag vet inte
  hur det är för en politiker.

 107. Kommande trender
  lämnar jag därhän i dag.

 108. Många av er känner till dem.

 109. SEI är i mina ögon, i egenskap
  av stolt ledare för en organisation-

 110. -som verkligen är fantastisk...
  - Vi kan väl unna oss lite skryt?

 111. Vi är väl rustade inför framtiden,
  som ni ska få se.

 112. Det som grämer mig mest
  är att bara en bråkdel-

 113. -av våra forskare ska tala här i dag.

 114. De flesta är inte här
  utan på våra internationella kontor.

 115. Många av dem följer oss på nätet.

 116. Jag skulle gärna berätta mer om vårt
  arbete med globala utvärderingar.

 117. Eller om leden mellan globala utsläpp
  och lokala brister i inomhusluften.

 118. Om hur vi kan möta klimathoten-

 119. -genom att hjälpa utsatta
  samhällen att anpassa sig.

 120. Eller om minskade koldioxidutsläpp
  och nya energikällor.

 121. Om vikten av att förstå marknadens
  effekter i olika delar av världen.

 122. Hur påverkar företagens
  distributionskedjor miljön?

 123. Vår sanitetsforskning är banbrytande.

 124. Vi är en av få
  vetenskapliga organisationer-

 125. -som är stolta över
  att kunna prata om skit.

 126. När det gäller sanitet måste vi kunna
  kalla saker vid deras rätta namn.

 127. Jag skulle vilja berätta om
  WEAP och LEAP:

 128. Plattformar som används
  av hundratals länder-

 129. -i det dagliga arbetet
  kring vatten och energi.

 130. Eller så tar vi lärdom av hur flera
  tusen samhällen har mött klimathoten.

 131. Kan konsumenter
  påverka producenter?

 132. Hur bygger vi hållbara
  bostadsområden?

 133. Vilka blir effekterna
  av Kinas nya geopolitiska roll?

 134. Jag skulle vilja berätta om detta,
  men allt står på vår webbsida.

 135. Jag tänkte avsluta med att tacka
  en rad personer. Det känns viktigt.

 136. Jag vill tacka de visionärer
  som grundade SEI.

 137. Jag tänker bara nämna ett fåtal namn,
  annars känner sig folk förbisedda.

 138. Bara några få namn, alltså. Jag vill
  dock särskilt tacka Birgitta Dahl.

 139. Hon var den första miljö-
  och energiministern...

 140. Det debatteras om hon var först eller
  näst först, men hennes vision...

 141. SEI var hennes vision. Syftet var att
  utforska olika tekniska lösningar-

 142. -vilket märks i vårt namn.
  Snart insåg man dock-

 143. -att det krävdes en ledning
  som kunde organisera arbetet.

 144. Detta är SEI:s mandatområde.

 145. Jag vill även tacka mina företrädare:

 146. Gordon Goodman, Mike Chadwick,
  Roger Kasperson...

 147. Roger sitter här någonstans.
  - Där är han.

 148. Han tog över i ett kritiskt skede.

 149. Och så har vi Johan Rockström,
  som tyvärr inte kunde komma i dag.

 150. Det är beklagligt.

 151. Jag vill även tacka
  Lars Kristoffersson...

 152. Där sitter han... Ja, en applåd.

 153. Han kom in
  under en omvälvande period-

 154. -precis som Bert Bolin,
  som tyvärr inte är med oss längre.

 155. Ni har format dagens SEI.
  Jag vill också tacka våra regeringar.

 156. Notera att jag sa
  "regeringar" i plural.

 157. Däri ligger vår styrka.
  Samtliga regeringar har stöttat oss.

 158. Vi är mycket glada över
  den svenska regeringens starka stöd.

 159. Utan det stödet
  skulle inte SEI kunna existera.

 160. Glädjande nog finns regeringen
  representerad här.

 161. Det gör även den förra regeringen.
  Vi höll ju nyligen val.

 162. Vi är glada över att ha er här.
  - Tack också till alla finansiärer.

 163. Jag vill särskilt tacka
  regeringen och Formas-

 164. -samt SIDA,
  som alltid har stöttat oss.

 165. Det stödet har varit
  extremt viktigt för oss.

 166. Jag vill tacka våra tusentals
  samarbetspartners.

 167. Vi skulle inte vara där vi är
  utan er.

 168. Vår styrelse är mycket aktiv
  och av central betydelse.

 169. Deras bidrag kan inte överskattas.

 170. Kerstin Niblaeus
  är en extremt hängiven ordförande.

 171. Andreas Carlgren, Ingrid Petersson-

 172. -och Astrid Söderbergh Widding
  är också här. Ni är fantastiska.

 173. Och, icke att förglömma...
  Det här var bara ledningen.

 174. Många kollegor tror säkert
  att jag har glömt bort forskarna.

 175. Men jag ska gottgöra dem.
  Dels har vi ju min sida:

 176. Ledningsarbetet,
  som är givande och viktigt.

 177. Men vi har även forskningssidan,
  i skepnad av vårt vetenskapliga råd-

 178. -som sitter på tredje raden,
  under ledning av Måns Nilsson.

 179. Det är de som utmanar oss.

 180. De hjälper oss med nya strategier och
  utvärderar kontinuerligt vårt arbete.

 181. Ett varmt tack till er.

 182. Eders Majestät.
  - Eders Kungliga Höghet.

 183. Jag vill även uttrycka min stora
  glädje över att ni är med oss i dag.

 184. Er närvaro är inte bara symbolisk.

 185. Som vi har förklarat för många
  utländska kollegor och partners-

 186. -så har vårt lands statschef
  och Kronprinsessan-

 187. -bestämt sig för att tillbringa
  en hel dag med SEI.

 188. Det betyder oerhört mycket.
  Ert ledarskap och ert engagemang-

 189. -i miljö- och utvecklingsfrågor
  är av stort värde.

 190. En varm applåd är på sin plats.

 191. Jag har sparat en grupp, trots att
  det nog är ett etikettsbrott.

 192. Konungen ska väl tackas sist.

 193. Men etikettsregler
  är till för att brytas.

 194. Den sista gruppen som jag vill tacka-

 195. -är våra anställda.

 196. Vare sig vi pratar om ledningen,
  våra många forskare-

 197. -alla som jobbar med ekonomi och HR,
  eller de som håller ruljangsen igång-

 198. -så är det ett faktum
  att samtliga 190 personer-

 199. -behövs för att SEI ska fungera
  och kunna möta framtiden.

 200. Tidigare sa jag att till några av er
  att ni har format dagens SEI.

 201. Till personalen vill jag bara säga:

 202. Utan er
  skulle det inte finnas något SEI.

 203. Så enkelt är det.

 204. I dag har vi även nöjet
  att lansera en bok.

 205. Hans Majestät
  har länge varit engagerad-

 206. -i miljö- och hållbarhetsfrågor.

 207. Ett uttryck för detta engagemang
  är initiativet att bjuda in forskare-

 208. -till Royal Colloquium;
  ett informellt seminarium-

 209. -där man diskuterar
  ett brett urval av frågor.

 210. Denna viktiga verksamhet
  har blivit en tradition-

 211. -under loppet av
  de senaste 20 åren.

 212. Royal Colloquium delar
  många beröringspunkter med SEI.

 213. Resultaten av seminarierna
  har länge presenterats-

 214. -i miljötidskriften Ambio.

 215. I år har man dock givit ut en rapport
  från Royal Colloquium 2013.

 216. Hans Majestät vill gärna skänka
  ett exemplar till samtliga deltagare.

 217. Böckerna finns vid utgången.
  Vi vill att ni ska lyssna först.

 218. Jag beklagar, Ers Majestät.
  - Ta ett exemplar på vägen ut.

 219. Slutligen vill jag avrunda genom
  att ge ordet till Hans Majestät-

 220. -som kommer att hålla
  ett kort inledningstal.

 221. Tack ska ni ha.
  Jag hoppas att ni får en givande dag.

 222. Översättning: David Lind
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur vi ser framtiden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Chefen för SEI i Stockholm, Johan Kuylenstierna, berättar om lokal aktivism och globala miljövisioner. Han konstaterar bland annat att vi aldrig kan förutse framtiden, men att vi kan planera för den. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Hållbar utveckling, Miljöfrågor, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - En värld i förändring

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En värld i förändring

Hur vi ser framtiden

Chefen för SEI i Stockholm, Johan Kuylenstierna, berättar om lokal aktivism och globala miljövisioner. Han konstaterar bland annat att vi aldrig kan förutse framtiden, men att vi kan planera för den. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En värld i förändring

Kungens syn på klimatet

Kung Carl XVI Gustaf håller tal om att vi måste hitta smarta sätt att lösa klimatförändringarna på jorden. Han lyfter fram att gemensamma ansträngningar mellan olika forskningsområden har lett fram till att ozonhålet är på väg att minska. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En värld i förändring

Kommer jorden räcka till?

Klimatforskare berättar om hur klimatförändringar och förändringar i konsumtionsmönster direkt eller indirekt kan påverka vardagen på andra platser på jorden. Vi får höra historier från fyra olika delar av världen som alla visar på vilken globaliserad värld vi lever i. Medverkande: Magnus Benzie, Toby Gardner, Louise Karlberg, Karl Hallding. Samtliga är klimatforskare vid SEI. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En värld i förändring

Inget bröd utan rök

Klimatforskare berättar om utmaningar med att världen över förändra seder och traditionella hushållsarbeten så att de blir mer miljövänliga. Vi får höra berättelser om seder från fyra olika platser på jorden och hur de påverkar mijön. Medverkande: Åse Johannessen, Fiona Lambe, Caroline Ochieng och Kevin Hicks. Samtliga är klimatforskare vid SEI. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - En värld i förändring

Klimatinsikter om framtiden

Föreläsning och samtal med Susan Owens, professor i miljöpolicy vid Universitety of Cambridge, och Veerabhadran Ramanathan, forskare inom atmosfärvetenskap vid University of California. De diskuterar ojämlikhet i världen kopplat till framtid och klimat. Inom samma ämne följer panelsamtal med Kim Andersson, Jenny Roe, Annette Huber-Lee och Peter Repinski. Samtliga forskare vid SEI. Moderator: Åsa Persson. Inspelat den 22 oktober 2014 på Stockholm City Conference Centre. Arrangör: Stockholm Environment Institute (SEI).

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Östersjön och människan

Ett samtal om Östersjön som infrastruktur, om transporterna och den stora turismen och de miljöproblem som detta medför. Medverkande: Marie Jacobsson, ambassadör och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet, Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande i Rederi AB Gotland, Stefan Nyström, kanslichef för regeringens Miljömålsberedning. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Genmodifierad GI-potatis

Hur kan man med bioteknik göra potatis nyttigare och grönare ur ett miljöperspektiv? Forskaren Mariette Andersson på Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en potatis med lågt glykemiskt index och berättar här om det. Målet är att ta fram en ny King Edward som är resistent och inte behöver besprutas så mycket som dagens matpotatis. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.