Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2015

UR Samtiden - Förskolesummit 2015

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2015

En konferens för och om förskolan, med föreläsningar om olika pedagogiska inriktningar och om hur digitala hjälpmedel kan användas i verksamheten. Inspelat på Stockholms universitet den 11 och 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2015 : Lärandets demokratiDela
 1. Jag ska presentera
  dagens nästa talare.

 2. Paola Cagliari är chef
  för förskolor i Reggio Emilia-

 3. -och ordförande för det vetenskapliga
  rådet på Loris Malaguzzi-centret.

 4. Välkommen upp.

 5. God dag, allihop.

 6. Jag vill tacka för inbjudan-

 7. -till denna summit om utbildning.
  Detta är ett viktigt utbyte.

 8. Jag är mycket glad över att få vara här
  i dag, och det är ett stort ansvar.

 9. Jag ska dela med mig
  av några reflektioner och erfarenheter-

 10. -som ni kanske känner igen
  i era egna erfarenheter.

 11. En liten rättelse: Jag är inte
  ordförande i det vetenskapliga rådet.

 12. Det är Carla Rinaldi. Jag är medlem
  i Reggio Childrens vetenskapliga råd.

 13. Som ni hörde i presentationen-

 14. -är jag chef för förskolorna,
  men jag har lång erfarenhet-

 15. -som såväl lärare som pedagog
  i förskolorna i Reggio.

 16. Det ämne som jag har fått
  ser ni på bilden.

 17. Det är lärandets demokrati:
  ett viktigt ämne, tror jag.

 18. Inte bara för 0-6 år,
  utan i all utbildning.

 19. Det är ett ämne som vi ägnar oss
  mycket åt i förskolorna i Reggio Emilia.

 20. Våra institutioner arbetar
  sedan mer än femtio år dagligen-

 21. -med rätten till utbildning
  för barnen i vår stad.

 22. Man försöker uppfylla stadens önskan-

 23. -att främja en barnkultur
  som tar hänsyn till barnens rättigheter.

 24. En kultur som är inspirerad
  av barnens rätt-

 25. -till offentliga platser
  där de kan bygga en egen kultur.

 26. I dag talas det mycket
  om kunskapsdemokrati-

 27. -och kunskapsekonomi.

 28. Det nämns i samband med digital
  teknik: sociala nätverk, bloggar.

 29. Vissa hävdar att den tekniken
  sätter i gång en rörelse-

 30. -som gör att en stor publik får tillgång
  till mycket mer kunskap än förr.

 31. De sägs bidra stort
  till demokratisering av lärandet.

 32. Andra hävdar att det inte är sant
  att nätet är så demokratiskt.

 33. Tillgången till kunskap
  är på olika nivå.

 34. Fri tillgång finns bara
  på ett allmänt plan.

 35. Nån kallar det "gör-det-själv".

 36. För att kunna ta till sig
  det fackmässiga, krävs kompetens.

 37. På nätet råder alltså inte demokrati
  utan en illusion av demokrati.

 38. Kunskapsdemokrati nämns även
  i vetenskapliga sammanhang.

 39. Under 1900-talet expanderade
  vetenskap och demokrati enormt.

 40. Dessa två fenomen är inte oberoende.

 41. Tvärtom är de ömsesidigt beroende-

 42. -och det är viktigt
  i det här sammanhanget.

 43. Alltså valfrändskap-

 44. -och samtidigt konflikten mellan
  forskning och demokratisk bildning.

 45. Ett grundläggande värde i ett samhälle
  präglat av kunskapsdemokrati-

 46. -är rätten till tillgång till kunskap.

 47. Men man får akta så att demokratin
  inte förvandlas till maktfullkomlighet.

 48. Alla är överens om
  att information inte är kunskap.

 49. Definitionen som neurovetenskapen
  förmedlar, verkar bra.

 50. Den lyder så här:

 51. "Kunskap är framför allt resultatet"-

 52. -"av en kollektiv
  och social byggnadsprocess."

 53. Kunskap är ett allmänintresse-

 54. -och kunskapsdemokrati måste först
  och främst förverkligas i skolan.

 55. Det är bara skolan som kan försäkra-

 56. -att rätten till kunskap blir allmän-

 57. -och att barnen deltar
  i det kollektiva kulturbyggandet.

 58. Detta eftersom skolorna
  är utspridda i området-

 59. -och eftersom alla barn
  och deras familjer deltar i det.

 60. Det faktum att skolorna
  välkomnar alla barn-

 61. -är en förutsättning för kunskapens
  demokrati, men det räcker inte.

 62. Vi måste fråga oss om skolorna
  verkligen främjar och möjliggör-

 63. -att man är med i kulturbyggandet.

 64. Det deltagandet är ju grundläggande
  för lärandets demokrati.

 65. Vi kan slå fast-

 66. -att skolan gynnar kunskapsdemokrati
  i vissa sammanhang.

 67. När den har förmåga
  och har för avsikt att påverka-

 68. -på sätt där man lär känna barnen.

 69. När den kan skapa utbyte mellan
  barnens och de vuxnas sinnen.

 70. När den startar produktiva samarbeten.

 71. När den ger nya och mångsidiga
  synsätt på omvärlden.

 72. Sånt är nödvändigt när man söker
  efter sanning, godhet och skönhet.

 73. Skolan främjar demokrati-

 74. -när den bygger upp
  barns och vuxnas förmåga att lyssna-

 75. -och lär dem sätta värde
  på de olika förmågor-

 76. -som alla personer har.

 77. Kunskapsdemokrati förverkligas-

 78. -när skolan påbörjar en relation
  mellan barnen och de vuxna.

 79. En relation som accepterar
  att det finns olika sätt-

 80. -att få kunskap om olika ämnen.

 81. Att alla har olika sätt
  att forma verkligheten-

 82. -och dess bilder.

 83. När skolan skapar omständigheter
  som främjar och värdesätter olikheter.

 84. Mauro Ceruti, en italiensk
  kunskapsteoretiker, hävdar-

 85. -att den genererande individen-

 86. -är resultatet av en skapelsedans
  mellan flera uttryckssätt.

 87. Men den sjukliga individen
  är resultatet av en statskupp-

 88. -som vill undertrycka
  alla uttryckssätt utom ett.

 89. Komplexitetsteoretikern
  von Foerster säger-

 90. -att vi inte ska prata om mänsklig
  varelse utan mänsklig tillblivelse.

 91. Vi ska inte mäta
  skillnaden mellan individer-

 92. -utan olikheten inom varje individ,
  i varje mänsklig tillblivelse.

 93. Människans möjligheter att generera-

 94. -beror på hur man ser på olikhet.

 95. För att utveckla och ge exempel
  på det jag pratar om-

 96. -vill jag visa en film.

 97. Det är en bit av
  ett större dokumentationsarbete-

 98. -som handlar om en vanlig skoldag.

 99. Dokumentären gjordes
  för några år sen på en av våra skolor.

 100. Stycket varar i sex minuter
  och det visar en situation-

 101. -som pågår i en del av skolan-

 102. -under en vanlig dag.

 103. Aktiviteterna uppstår
  under lekens gång.

 104. De skapas, följs upp och utvecklas
  av vuxna och barn tillsammans.

 105. Eftersom det utvecklas under leken-

 106. -kan alla barnen på demokratiskt vis
  bidra till kulturbyggandet i gruppen.

 107. Man tar hänsyn till barnens olika
  snabbhet, motivation och intressen.

 108. Samtidigt ger man tid
  till att väcka nyfikenhet-

 109. -så att barnen önskar delta på nytt.

 110. En artikulerad historia,
  uppbyggd av många olikheter.

 111. Alla dessa olikheter
  kommer vid samlingen-

 112. -att rekonstrueras och förhandlas.
  Man delar med sig av sin upplevelse.

 113. Man uppmärksammar olika åsikter
  och bygger gruppens identitet.

 114. Det ni ska få se i filmen-

 115. -är när barnen leker affär.

 116. Det är fyra flickor som medverkar.

 117. Som jag sa
  så ser vi en vardaglig situation.

 118. Affären har byggts upp
  av vuxna och barn tillsammans.

 119. Barnen har valt varorna och bestämt
  vad de ska kosta, från ett till fem.

 120. Den vuxne har lagt till
  en utmaning i leken-

 121. -för att barnen ska lära sig.

 122. Mynten har bara vissa siffror:
  1, 2 och 5.

 123. Varje dag hjälper barnen till
  att bygga upp miljön.

 124. Så gör man med alla miljöerna.

 125. Nu ska ni alltså få följa
  vad som händer flickorna.

 126. -Akta.
  -Två saker.

 127. Du har köpt en, men du måste
  köpa en till. Välj vilken du vill.

 128. Då ska vi se,
  du ska betala tre...plus tre.

 129. Tre och tre.

 130. -Det blir sex.
  -Sex.

 131. Du kan göra det med tvåorna.

 132. Du måste räkna upp till sex.
  Då når du sex.

 133. Jag har inga sexor.

 134. Du måste lägga ihop till det!

 135. Du kan väl försöka
  hjälpa henne, Caterina?

 136. Du ska ta sex tvåor. En...

 137. Det är två.

 138. Du kan hjälpa henne.

 139. En, två.

 140. Sen... Kan du ge mig en etta till?
  Två ettor.

 141. -En etta och en etta till?
  -Ja.

 142. -Sen två?
  -En, två, tre.

 143. Sen en tvåa och en tvåa
  och en tvåa till.

 144. -Två.
  -Nu har du betalat sex.

 145. Är du säker, Caterina?
  Kan du förklara för henne?

 146. Hon har betalat tre plus tre.

 147. En, två, tre. En, två, tre.

 148. Det blir sex. Eller hur?

 149. En, två, tre, fyra, fem, sex.

 150. Därför är det sex.

 151. Ska vi se om Alessia håller med?

 152. Håller du med om att det är sex?

 153. Nej, du måste ta tre tvåor.

 154. Det är tre tvåor.

 155. De här blir fyra.
  Och de här tre tvåorna...

 156. -Men då är de ju inte sex längre.
  -Jo, för två plus två plus två blir sex.

 157. Visa henne och försök förklara.

 158. Kan du förklara
  varför två plus två plus två blir sex?

 159. Försök förklara det för Caterina,
  och för Ilaria också.

 160. Visa här, så ser hon nog bättre.

 161. Varför blir det sex? Visa det.
  Förklara det för henne och Caterina.

 162. Två plus två plus två blir sex.
  Det blir sex.

 163. De två blir fyra.

 164. På grund av tecknet!

 165. På grund av tecknet, är det så?

 166. -Och här är en etta.
  -Det hör inte hit, Cate.

 167. Cate, om du vill ha en etta av henne,
  måste hon ge dig sex ettor.

 168. -Sex ettor?
  -Ja, men nu har du ju redan tvåorna.

 169. Men hur...
  Jaha, för att två plus två blir fyra.

 170. -Plus två blir sex.
  -Ja.

 171. Hur kom du på
  att två plus två blir fyra?

 172. För att här är två och här är två.

 173. Plus två till blir sex.

 174. -Med två till blir det sex.
  -Och plus två till blir åtta.

 175. De här är två. Titta här, Cate.
  Här är två.

 176. Om man gör så, blir det fyra.
  Titta: en, två, tre, fyra.

 177. Sen kommer fem, men de är alla ettor.
  Om man lägger till en blir det sex.

 178. Av tre ettor. Nej, av tre tvåor.

 179. När filmen börjar
  har de redan börjat leka.

 180. Den vuxne går in i flickornas lek-

 181. -och bedömer att man
  kan öka svårighetsgrad.

 182. Det bestäms
  att man ska köpa minst två saker.

 183. Caterina gillar tanken
  och skyndar på Ilaria.

 184. Ilaria köper två saker,
  och Caterina räknar ihop vad det blir.

 185. Ilaria letar efter en sexa,
  men hittar ingen.

 186. Caterina föreslår en lösning.

 187. Hon säger: "Ta tvåorna."
  Räkna upp till sex med mynten.

 188. När Ilaria inte förstår, förklarar hon:
  "Du måste lägga ihop till det!"

 189. Caterina föreslår komposition,
  vilket ligger mycket nära addition.

 190. Om du inte har siffran
  kan du komponera ihop den-

 191. -genom att lägga ihop nåt,
  fast kanske inte siffror.

 192. Den vuxne ber Caterina
  ge Ilaria olika förslag till en lösning.

 193. Hon säger: "Ta sex tvåor."
  Caterina tar emot mynten.

 194. Hon är nöjd.
  "Bra. Du har betalat sex."

 195. Ilaria är fortfarande på en nivå
  där hon känner igen siffran sex-

 196. -och associerar till den.
  Siffran sex har värdet sex.

 197. Men Caterina har förstått
  siffror i termer av antal.

 198. Sex kan bestå av sex objekt, sex mynt.
  Men hon förstår inte värde.

 199. Hon förstår inte att olika mynt
  representerar olika värden.

 200. Läraren gör utmaningen svårare.

 201. Hon vill att Caterina
  ska utveckla sitt resonemang-

 202. -och Caterina förklarar
  utifrån sin teori.

 203. Läraren involverar då
  en annan möjlig köpare: Alessia.

 204. Det gör hon för att skapa en konflikt
  som kan bli produktiv.

 205. Det här gäller matematik
  och metoden för att söka sanning-

 206. -som vi hörde om tidigare.

 207. Alessia lägger fram sin teori:
  Man tar tre "två-mynt".

 208. Caterina vet att Alessia kan-

 209. -så hon börjar tveka.

 210. Hon försöker förstå Alessias idé-

 211. -och vill ställa sin metod mot Alessias.

 212. Alessia förklarar vidare.

 213. Hon förstår värde.

 214. Alessia försöker förklara-

 215. -och Caterina får en snilleblixt,
  och mumlar:

 216. "På grund av tecknet på myntet."
  Där står en siffra.

 217. Alessia bekräftar det: "Ja, en tvåa."

 218. Det leder till att Caterina
  med hjälp av händerna försöker-

 219. -konkret visa det hon har uppfattat.

 220. Alessia visar på stor förståelse-

 221. -för komposition och uppdelning
  av siffror.

 222. Caterina ligger precis efter.
  Hon är på väg att förstå värde.

 223. Ilaria är tyst. Hon är där.

 224. Hon går inte därifrån-

 225. -trots att hon bara inflikar
  några försynta frågor: "Sex ettor?"

 226. Att ta del av en situation-

 227. -och bara lyssna, är viktigt för barnen.

 228. Det är en skyddad plats.

 229. Underjordisk, kan man säga. Teorin
  om spegelneuroner bekräftar det.

 230. Det viktiga är att det kommer
  andra tillfällen då Ilaria kan prova.

 231. Den vuxne får inte glömma henne.

 232. I slutet ser vi
  att en annan flicka, Ludovica-

 233. -bidrar till diskussionen.

 234. Detta ingår i vårt tankebygge.

 235. En skola som välkomnar olikheter,
  som värdesätter utbytet-

 236. -av kunskap mellan barnen.

 237. En skola som värderar forskning
  som kunskapsteoretiskt sätt att lära.

 238. Som vet att det tar olika lång tid
  att tillgodogöra sig kunskap.

 239. Som värdesätter olika kunskap.
  Legitimerar tystnad och lyssnande.

 240. Att veta och kunna göra
  blir en enda process.

 241. En annan del av vår teori är den vuxne
  som lyssnar och dokumenterar.

 242. Det gynnar utbytet mellan barnens
  sinnen och kunskaper.

 243. På så sätt uppstår två processer.

 244. Å ena sidan lär sig barnen
  genom att delta-

 245. -i den kollektiva konstruktionen.

 246. Samtidigt deltar den vuxne
  i ett sökande som aldrig tar slut-

 247. -med fokus på barnkultur.

 248. En kultur som inte glömmer barnen-

 249. -och inte banaliserar deras identitet-

 250. -utan främjar deras rätt
  som medborgare.

 251. De har rätt till tillgång
  till demokratiskt lärande-

 252. -alltså fritt sökande.

 253. Rätt att delta
  i social kunskapskonstruktion-

 254. -och rätt till kunskapstillgång.

 255. Nu kommer exempel på
  vad lärare har hört och dokumenterat-

 256. -när barn tecknar.

 257. Jag vill försöka bevisa
  hur kunskapsdemokrati-

 258. -tvingar den vuxne att lyssna noga.

 259. Man ska kunna samla och utvärdera-

 260. -hur barnen på olika sätt får tillgång
  till erfarenhet och kunskap.

 261. Man samlar
  barnens olika mentala bilder-

 262. -och de olika bilder som uppstår
  när man inspireras av materialet.

 263. Resultatet av de olika uttrycken
  skiljer sig alltid-

 264. -och utmärker den skapande individen.

 265. Först ska ni få se en situation
  med Amina som är 2,5 år.

 266. Vi ser hur ordet framträder
  tillsammans med rörelsen och linjen.

 267. Vi ser att barns upptäckter
  alltid sker i samband med bearbetning.

 268. Upptäckten kommer inte först.

 269. Amina trycker olika hårt-

 270. -med tuschpennan på papperet.

 271. Tonen i hennes röst följer linjen-

 272. -och den ändrar sig när hon ritar.

 273. Tecknet är tänkt att föreställa nåt.

 274. Medan hon ritar, säger Amina:
  "Hund. Hund. Hund!"

 275. Det är nästan som ett partitur.

 276. En synergism mellan olika uttryckssätt
  som löper samman-

 277. -med tecknen
  och ger motivet identitet.

 278. Här ser vi hennes bild
  av hundar i olika storlek.

 279. I exempel nummer två
  deltar två barn.

 280. Det är Gaia och Federico
  som är nästan tre år gamla.

 281. De har ett stort antal ark
  framför sig.

 282. Mötet med arken
  sätter i gång händer och tankar.

 283. Om wellpappen säger Gaia:

 284. "Det här papperet är 'kattigt'.
  Det låter som kattens klor."

 285. Motivet som Gaia lockar fram-

 286. -tar form med linjerna
  som barnen gör på papperet.

 287. När de ritar lägger de till detaljer
  som är utmärkande för katten.

 288. Öron, svans, tassar.

 289. Det finns ett utbyte, en utväxling
  mellan barnen medan de jobbar.

 290. En sorts arbetsfördelning.

 291. Gaia ritar den lilla katten
  och Federico den stora.

 292. En annan typ av papper
  som Gaia möter-

 293. -med hela kroppen,
  ger upphov till en annan idé.

 294. "Det är en mjuk kudde
  som katten kan sova på."

 295. En berättelse växer fram
  i barnens teckningar.

 296. I det här materialet
  som lärarna har gjort-

 297. -framgår det tydligt att underlaget,
  vilket är osynligt för oss vuxna-

 298. -är viktigt för barnen.

 299. Underlaget bidrar starkt när barnen
  ger form åt sina idéer.

 300. Ur denna deltagande observation
  mellan vuxna och barn-

 301. -framträder nåt som är väsentligt.

 302. En kunskapstillgång inom den
  deltagandekultur som vi skapar.

 303. I exempel tre ser vi fyra flickor.

 304. De har valt att måla på bubbelplast.

 305. När Emanuela tittar på sina rutor
  får hon plötsligt en idé.

 306. "Om jag slår ihop den, blir det en bok."

 307. Meriem hittar en ny lek. "Om man
  vänder den, blir det en ny berättelse."

 308. Hon bygger vidare
  och introducerar berättelsen som idé.

 309. Boken berättar en historia
  om två svarta punkter.

 310. En lek som konstrueras-

 311. -och två olika historier tar form.

 312. Personliga idéer
  som sen blir två kollektiva historier.

 313. Till historien bidrar
  materialets egenskaper-

 314. -berättelsens handling
  och kompisarnas inlägg.

 315. Än en gång
  är det föreningen av uttryck-

 316. -och utbytet barnen emellan-

 317. -som blir en kollektiv kulturproduktion
  där alla är medförfattare.

 318. Kunskapsdemokrati innebär också
  frihet att experimentera med det nya.

 319. Marisa, flickan som skrattar, väljer
  svart kartong och svart tuschpenna.

 320. Hon ritar sin favoritlekplats:

 321. Lekplatsen Parco della Vittoria.

 322. Men hon verkar veta att materialen-

 323. -ligger på gränsen
  för vad man kan uppfatta. Hon säger:

 324. "Nu är jag klar. Ser ni?"
  Frågan är som en utmaning.

 325. Läraren spelar med. "Nej, jag ser inte."

 326. "Jag skojar bara.
  Jag tog svart papper och tuschpenna."

 327. "Nu kan ni inte se min teckning."

 328. Det är en sorts konceptkonst
  som Marisa gör.

 329. Hon skapar nytt innehåll
  i ett känt sammanhang.

 330. Hon utmanar konventioner
  och skönhetsideal.

 331. Man är fri att undersöka och upptäcka.

 332. Kan man göra fel i en kultur
  präglad av kunskapsdemokrati?

 333. Eller kan vi tolka det som ett steg i
  utvecklingen, som när de lekte affär?

 334. Eller som nåt oväntat och produktivt,
  en sorts kreativ olyckshändelse?

 335. Giorgia, som är tre år, tar ett
  genomskinligt plastark, och säger:

 336. "Jag ska hålla det mot ljuset sen."
  Hon ritar en häxa.

 337. Fingrarna, magen. En läskig häxa.

 338. Men hon blir lurad av
  att arket är genomskinligt.

 339. Hon märker inte att hon har ritat benen
  utanför arket, på papperet under.

 340. När hon lyfter det genomskinliga bladet
  delas häxan i två delar.

 341. Kroppen är på plasten
  och benen ligger kvar på bordet.

 342. Giorgia skrattar, men är också orolig.

 343. Hela förmiddagen
  berättar hon om felet.

 344. Man tar med henne till ateljén,
  så att hon får sätta dit benen.

 345. Läraren föreslår
  att de ska be två femåringar om hjälp.

 346. Giorgia förklarar
  för Gianluca och Siria-

 347. -och möts av hjälpsamhet,
  förståelse och intresse.

 348. De säger:
  "Det är svårt att se var arket slutar."

 349. Läraren föreslår för de stora barnen-

 350. -att de ska hitta på en berättelse.
  Varför klövs häxan i två delar?

 351. En fråga som värdesätter
  den kreativa olyckan, det oförutsedda.

 352. Inför en grupp treåringar
  med uppspärrade ögon-

 353. -berättar Siria och Gianluca
  om häxan som förlorade benen.

 354. Man ger värde åt Giorgias misstag-

 355. -inför en förtrollad barngrupp.

 356. För att återvända till ämnet.

 357. Mina exempel vill få oss
  att uppmärksamma en synpunkt:

 358. Att observation, dokumentation-

 359. -och den vuxnes förmåga att tolka-

 360. -är de forskningsmetoder man har-

 361. -som "ger existens åt",
  som Carla Rinaldi skulle säga-

 362. -en barnkultur som inte präglas
  av stereotyper om barndomen.

 363. Ett annat sätt att se barnet.

 364. En kultur där barnen utforskar
  och är deltagande.

 365. Nu vill jag ta upp två andra aspekter
  i samband med lärandets demokrati.

 366. De hör samman med forskning-

 367. -och vuxnas deltagande
  i kulturbyggandet.

 368. Lärare, föräldrar och medborgare:
  skolan angår oss alla.

 369. Jag hävdar att uppmärksamheten
  kring en kunskapsdemokrati-

 370. -måste leda till att alla förskolor och
  skolor erkänns som forskningscentra.

 371. Primära centra för forskning om
  lärande och barns kulturproduktion.

 372. Akademikerna får ursäkta,
  men jag tror-

 373. -att vi måste kalla alla förskolor
  och skolor för "universitet"-

 374. -etymologiskt sett.

 375. Alltså den sammansatta helheten
  av individer i en bestämd grupp.

 376. Det gäller förskolor och skolor,
  men 0-6 år spelar en viktig roll-

 377. -som ett kunskapens universitet.

 378. Detta påstående är varken
  teoretiskt eller demagogiskt.

 379. Skolorna måste bära ansvaret.

 380. Det måste finnas förutsättningar.

 381. Arbetsgruppen ska bestå
  av olika specialister-

 382. -som alla har medansvar
  för barnens utbildning.

 383. Det behövs obligatorisk utbildning
  för lärarpersonalen-

 384. -på skolan
  och tillsammans med andra skolor.

 385. Obligatorisk dokumentation.

 386. Det är nämligen via dokumentationen-

 387. -som man synliggör kunskapens
  dynamik och kan bedöma den.

 388. Dokumentationen gör det möjligt
  att delta i tolkningen-

 389. -som behövs för att ge värde
  åt barnens kultur.

 390. Med dokumentationen kan man
  slippa ifrån ordens mångtydlighet-

 391. -och börja dela uppfattning
  om betydelsen.

 392. Dokumentationen som verktyg
  ska användas även av föräldrarna-

 393. -och vuxna i området.
  Barnens kultur synliggörs-

 394. -och möten mellan barnens kultur
  och stadens kultur främjas.

 395. Det är viktigt för lärandets demokrati-

 396. -att staden diskuterar alla kulturer:
  både vuxnas och barns.

 397. Även platser där kulturen skapas,
  som här på Centro Internazionale.

 398. Jag går fort fram.

 399. Under december månad-

 400. -hade vi val av organisation
  för förskolor och skolor.

 401. I samband med det, träffades vi på
  torget och önskade varandra god jul.

 402. Det gällde alla skolor och förskolor.
  Vi visade upp barnens budskap.

 403. Det vill säga barnens tankar
  om världen-

 404. -om relationer,
  levande varelser och kosmos.

 405. Alla var samlade
  på stadens största torg.

 406. Vi var verkligen många,
  och alla var mycket rörda.

 407. Barnens budskap visar en klokhet-

 408. -och ett deltagande
  som får de vuxna att tänka efter.

 409. Det var ett rörande ögonblick
  som påminde hela staden om-

 410. -att det är i förskolor och skolor
  som barnen skapar sin kultur.

 411. Det är viktigt eftersom det hjälper
  städer och områden-

 412. -att öppna upp diskussionen om
  barnens kultur. Det behövs alltid.

 413. Sammanfattningsvis:
  Mitt budskap till er i dag-

 414. -är att det är viktigt att dokumentera
  utforskandet med barnen.

 415. Det är viktigt eftersom det gynnar en
  kultur som skiljer sig från de vuxnas.

 416. Men det hänger på oss
  som arbetar med utbildning-

 417. -vilken nivå och kvalitet debatten får.

 418. Enligt kunskapsdemokratin
  är alls synvinklar relevanta.

 419. Men innehållet som framkommer
  under utforskningen med barnen-

 420. -måste kunna påverka debatten.

 421. Man måste erbjuda sätt
  att övervinna stereotyper.

 422. Man måste sluta undervärdera barnen-

 423. -så att man klarar
  den demokratiska processen.

 424. Ett stort ansvar som vi önskar att alla
  skolor som vill, tar på sig. Tack.

 425. Översättning: Veronika Haraldson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lärandets demokrati

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Paola Cagliari är chef på Institutionen för skolor och förskolor i Reggio Emilia. Hon menar att skolan och förskolan skapar demokrati om den fungerar bra. Tre ord som Paola Cagliari ständigt återkommer till är delaktighet, kollektiv och demokrati. I sin föreläsning visar hon exempel från sitt arbete Italien och analyserar bit för bit hur förskolebarnen reagerar och utvecklas. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolepedagogik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Reggio Emilia-pedagogik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Frön till ett livslångt lärande

Harvardprofessorn Howard Gardner tar avstamp i de stora frågorna om skönhet och godhet för att komma fram till hur vi bör lära ut och vad vi vill att våra barn ska lära sig. Hur ska man få barnen att behålla sin nyfikenhet? Gardners föreläsning innehåller en semantisk diskussion om begrepp, men även en del handfasta råd och tips. Inspelat på Stockholms universitet den 11 och 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Lärandets demokrati

Paola Cagliari är chef på Institutionen för skolor och förskolor i Reggio Emilia. Hon menar att skolan och förskolan skapar demokrati om den fungerar bra. Tre ord som Paola Cagliari ständigt återkommer till är delaktighet, kollektiv och demokrati. I sin föreläsning visar hon exempel från sitt arbete Italien och analyserar bit för bit hur förskolebarnen reagerar och utvecklas. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Pedagogiska relationer i förskolan

Sven Persson, professor i pedagogik, vill förstå förskolan ur ett samhällsperspektiv och införa professionell kunskap i förskolan. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskning som framhåller interaktion och processkvalitet som viktigast för barns lärande. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Digitala barn

"Ska vi börja elda i våra grottor? Nej vi kommer att bränna oss!" Nya saker har alltid skrämt oss och digital teknik i förskolan är inget undantag. Susanne Kjällander och Markus Bergenord presenterar egna exempel från olika förskolor de jobbat med och visar hur man kan använda tekniken som ett verktyg som vilket annat som helst. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Regeringens syn på förskolan

Den svenska förskolan är väldigt uppskattad och eftertraktad, menar statssekreterare Helene Öberg. I detta inledningstal berättar hon vad regeringen gör för förskolan. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Bilden av barnet

Carlina Rinaldi är Reggio Emilias första pedagog och är idag chef för verksamheten i Italien. Hennes föreläsning handlar om Reggio Emilias pedagogik och om hur man kan se och förhålla sig till förskolebarnet utifrån ett antal bilder hon visar upp. I sitt arbete reser hon världen runt och träffar alla från påven och Dalai lama till förskollärare för att göra barn mer synliga på ett politiskt plan, både i förskolan och i samhället i stort. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Att skapa mening för barnen

Hur skapar man mening i det som barnen skapar? Några cirklar blir för ett barn en bil. Varje tecken är en metafor för något annat. Professor Gunther Kress menar i sin föreläsning att barn visst tänker abstrakt, att de faktiskt själva skapar mer abstrakta bilder än vad skolan erbjuder dem. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Ta till vara mångfalden i förskolan

Pirjo Lahdenperä, finlandssvensk professor i pedagogik, utgår mycket från sig själv när hon pratar om vad som är svenskhet, finskhet och vem som är annorlunda och vem som är som alla andra. Hon uppmanar förskolepedagoger att fundera över hur de arbetar med det interkulturella och mångkulturella. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Genuspedagogik fungerar!

Förskolechef Lotta Rajalin startade Sveriges första genusförskola. Här ger hon en snabbkurs i genusvetenskaplig syn på barn. Ben Kenward berättar om en studie om hur genuspedagogik fungerar som visar att det bland annat sker mindre stereotypisering i så kallade genusneutrala förskolor. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Den svenska patienten

Christine Holst och Riikka Tilja är lärare på sfa-medicin i Södertälje. Det är en intensivutbildning i yrkessvenska för personer med utländsk akademisk examen i medicinska yrken. Flera tusen personer från länder utanför EU har en examen från någon vårdutbildning och vill börja jobba i Sverige. Ett viktigt led i processen är att lära sig språket. Men det handlar inte bara om det - många av diskussionerna i klassrummet berör också samhälleliga normer och svensk sjukvårdskultur. Vad behöver man veta om svenskar för att kunna möta dem som patienter?