Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2015

UR Samtiden - Förskolesummit 2015

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2015

En konferens för och om förskolan, med föreläsningar om olika pedagogiska inriktningar och om hur digitala hjälpmedel kan användas i verksamheten. Inspelat på Stockholms universitet den 11 och 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2015 : Bilden av barnetDela
 1. Hon var med och grundade
  organisationen Reggio Children-

 2. -som hon i dag är ordförande för.

 3. Sedan 2011 är hon även ordförande-

 4. -i den nya,
  internationella forskningsstiftelsen-

 5. -Fondazione Reggio Children
  Centro Loris Malaguzzi.

 6. Stiftelsen syfte
  är att skydda och verka-

 7. -för våra yngsta
  medborgares rättigheter i hela världen.

 8. Vid sidan av detta är Carlina även
  professor vid universitetet i Modena.

 9. Det har lett till att du bjudits in
  både till påven och Dalai lama.

 10. Du har fått resa runt hela världen-

 11. -med ditt budskap om barn,
  samhälle och demokrati.

 12. Nu Carlina, är du tillbaka i Stockholm,
  där du också hör hemma.

 13. -Välkommen, ordet är ditt.
  -Tack.

 14. Tack, Haroldino.

 15. Och buongiorno, god morgon.

 16. Jag vill och ska försöka hålla
  det här föredraget på engelska-

 17. -eftersom jag vill nå ut
  till alla er som kommer från olika-

 18. -inte bara från olika delar av Sverige,
  utan från hela värden.

 19. Engelskan kan var det språk
  där vi kan mötas-

 20. -och försöka utbyta tankar och idéer.

 21. Jag vill tacka så mycket
  för denna inbjudan.

 22. Tack till Stockholms universitet
  och till Stockholms stad.

 23. Tack till er alla för att ni kommit hit.

 24. Som Harold sa...

 25. ...är det ett utmärkt tillfälle för mig-

 26. -att få vara med här, både
  på en yrkesmässig och personlig nivå.

 27. Jag har haft en dialog med er,
  med er kultur, under många år.

 28. Jag har lärt mig att älska ert land-

 29. -att älska er kultur,
  att älska Stockholm.

 30. Och...

 31. ...det var därför, efter
  alla dessa år av dialog och utbyte-

 32. -som jag inför föreläsningen
  funderat på-

 33. -vad jag personligen
  kan dela med mig av och erbjuda.

 34. Vad kan jag erbjuda
  som kan vara intressant-

 35. -för det här fantastiska seminariet
  och forskningen ni bedriver?

 36. Jag... Min kollega och jag...

 37. Vi har valt något ni kanske känner till.

 38. En del av er
  känner säkert till det väldigt väl.

 39. Det är något
  som varit och fortfarande är-

 40. -fundamentalt för upplevelsen i Reggio-

 41. -och för många andra upplevelser
  runt om i världen.

 42. Det är definitivt fundamentalt
  i mitt yrkesliv.

 43. Inledningsvis vill jag nämna:

 44. De av er som var här i går-

 45. -bör dra sig till minnes
  vad professor Gardner sa-

 46. -och min kollega Paola Cagliari-

 47. -illustrerade mer djupgående
  i sitt föredrag.

 48. Jag skulle vilja dela med mig
  av några frågor-

 49. -som jag anser vara produktiva.

 50. Frågor som har inspirerat
  vår upplevelse, som jag nämnde-

 51. -och som fortfarande gör det
  för våra lärare i dag.

 52. Jag vill understryka vikten
  av att man formulerar bra frågor-

 53. -i sin strävan att vara bra lärare.

 54. Vi försöker i allmänhet
  ha bra förklaringar till våra frågor.

 55. Utmaningen består i att ha bra frågor
  för att försöka bli bättre lärare.

 56. Faktum är att jag anser
  att frågan vara en ny koppling-

 57. -mellan vår verklighet...

 58. Mellan dig och
  verkligheten, mellan dig och barnet.

 59. En fråga kan betraktas
  som en öppen dörr till det okända-

 60. -mellan den yttre världen
  och vårt eget inre.

 61. Det finns frågor som vi delar-

 62. -med våra Reggio Emilia-kollegor
  över hela världen.

 63. Dessa frågor aktiverar-

 64. -en gemensam, permanent forskning-

 65. -och ett permanent
  gemensamt forskande.

 66. Frågorna är:

 67. Vem är det vi utbildar?

 68. Vem är ett barn?

 69. Hur lär sig han eller hon?

 70. Vilka uppgifter finns det
  för skolor för små barn-

 71. -och skolan i allmänhet?

 72. Det är frågor som tillhör oss alla.

 73. Beroende på hur vi besvarar dem-

 74. -definierar vi vår roll som lärare-

 75. -vår roll som förälder
  och som fostrare.

 76. Det definierar även relationen
  mellan undervisning och lärande-

 77. -skolans själva identitet-

 78. -och vår samlevnad
  inom skolans ramar.

 79. Detta är fundamentala, permanenta
  frågor som stödjer forskningen-

 80. -utifrån hur vi definierar
  pedagogisk forskning i Reggio.

 81. Vi försöker
  att ställa oss frågorna igen:

 82. Vem är ett barn? Vem är en flicka?
  Vilka identiteter har barnet?

 83. FN:s deklaration om de mänskliga
  rättigheterna ger oss en definition.

 84. Böcker i psykologi och pedagogik
  ger oss andra.

 85. Ni - var och en av er -
  tänker på och undersöker det-

 86. -och var och en av er skulle
  med säkerhet kunna ge ett svar.

 87. Men här är det antagligen nödvändigt-

 88. -att göra en sorts byte.

 89. Det är därför jag skulle vilja föreslå
  att ni modifierar frågan-

 90. -eller snarare, uttrycker den
  på ett mer komplext och samtida sätt.

 91. Det kan i grunden förändra
  ert sätt, er relation-

 92. -och ert sätt att vara med barnen.

 93. Jag skulle vilja föreslå er att anta-

 94. -det professor Gardner definierat
  som ett "postmodern synsätt"-

 95. -och som professor Gunilla Dahlberg-

 96. -har talat mycket om.

 97. Så frågan som varit "Vad är ett barn?"-

 98. -blir "Vad är din bild av barnet?".

 99. Bilden du har. Bilden vi har,
  och den bild forskarna har.

 100. När vi pratar om barn vet vi mycket väl
  att vi pratar om en människa-

 101. -och vi ser barnet
  som det bästa i människans väsen.

 102. Frågorna blir alltså:

 103. "Vilken bild av barnet har vi?"

 104. "Vilken bild av
  hur han eller hon lär sig har vi?"

 105. Varför är ordet "bild" så viktigt?

 106. Ordet "bild" är en filosofisk
  och metaforisk introduktion-

 107. -till denna väsentliga modifiering.

 108. Det får oss att reflektera-

 109. -över det faktum
  att det kanske inte finns en definition-

 110. -ett svar på frågan vem ett barn är-

 111. -utan många olika synsätt.

 112. Det finns även
  flera värderingar som leder oss-

 113. -hjälper oss, eller på något sätt
  ger oss, kopplingen till verkligheten.

 114. Vilken är då bilden?

 115. Vad betyder den för mig och för oss?

 116. Jag använder ordet
  som en tolkning av verkligheten.

 117. Jag tror att var och en av oss
  tolkar verkligheten på olika sätt.

 118. Det är jag inte ensam om.

 119. Det här begreppet introducerar-

 120. -temana subjektivitet,
  relativitet och synvinkel.

 121. Det introducerar ansvarsbegreppet.

 122. Jag är ansvarig för den bild jag har.

 123. Bilden som tolkning av verkligheten-

 124. -som jag kan erbjuda andra.

 125. Det öppnar upp för frågan
  om vår relativitet-

 126. -och vår känsla av att vara unika.

 127. Det öppnar upp för den stora frågan
  om var sanning är.

 128. Är det något av naturen givet
  eller något konstruerat?

 129. Det finns många möjligheter.

 130. Efter att vi tagit det här steget-

 131. -skulle jag vilja föreslå er
  att reflektera över-

 132. -att inte bara
  psykologin, psykoanalysen-

 133. -och pedagogisk teori
  erbjuder oss en bild av barnet.

 134. Vi är alla bärare av en bild av barnet-

 135. -som styr kvaliteten och kvantiteten
  på vår relation med barnet.

 136. Inte bara för att vi är lärare, utan för
  att vi är vuxna, att vi är människor-

 137. -med en koppling,
  en relation, till barnen.

 138. Allt det som jag har nämnt-

 139. -är intressanta bilder av barnet.

 140. Men mycket av det,
  särskilt det som är äldre-

 141. -är bilder som beskrev
  och fortfarande beskriver-

 142. -ett barn...

 143. ...fullt av behov, olika behov.

 144. Dessa bilder,
  dessa olika synvinklar-

 145. -beskriver i allmänhet barnet-

 146. -utifrån vad det inte har.

 147. De beskriver barnet-

 148. -utifrån vad det inte är.

 149. På italienska finns ordet infanzia.

 150. Det är ett sätt att definiera barndom-

 151. -som beskriver det faktum att
  de inte talar, det är det det betyder.

 152. Bokstavligt beskrivs de alltså
  utifrån vad de inte kan göra.

 153. Varför är det så viktigt
  att tala om, debattera och diskutera-

 154. -och ha seminarier
  och symposier som det här-

 155. -för att tala om bilden av barnet?

 156. Varför är fortfarande en öppen fråga.

 157. Eftersom om vi inte konstruerar
  en social och politisk bild av barnet...

 158. ...kan barnet lätt glömmas bort,
  bli utnyttjat.

 159. Det kan bli någons privata egendom.
  Det kan försvinna.

 160. Faktum är - och jag vill tacka
  kanslirådet som talade innan-

 161. -att ämnet barndom
  är en stor och öppen fråga.

 162. Barndom i sig existerar inte.

 163. Det är ett socialt och politiskt ämne.

 164. Barndom existerar inte per se.

 165. Jag vill upprepa att det är
  ett politiskt och socialt val.

 166. Barndomen existerar
  genom lagstiftning.

 167. Barndomen kan existera
  tack vare våra skolor.

 168. Vissa typer av skolor kan erbjuda-

 169. -dagens samhälle en ny bild av barnet.

 170. Vi behöver
  den här nya bilden av barnet-

 171. -eftersom vi som samhälle
  behöver barndomen.

 172. Vi ska inte konstruera skolor-

 173. -enbart för barn och familjer.

 174. Vi måste konstruera våra skolor-

 175. -för våra samhällen,
  för vår mänsklighet.

 176. En mänsklighet utan barn,
  utan barndom, kan dö.

 177. Men barn är inte barndom.

 178. Jag upprepar: Barndom existerar
  om vi tillsammans som samhälle-

 179. -investerar allt mer
  i den tidiga barndomen-

 180. -och i skolor för den tidiga barndomen.

 181. Det tillåter oss att skapa en kontext-

 182. -där barn kan, inte bara bli synliga-

 183. -utan även kan erbjuda oss nya
  möjligheter att förnya vår framtid.

 184. Det jag vill be er att fundera över-

 185. -är egentligen hur ni kan förnya-

 186. -eller göra ett val
  angående bilden av barnet.

 187. Att göra ett val är ett ansvar.

 188. Att göra ett val innebär inte-

 189. -att man ersätter osäkerhet
  med säkerhet.

 190. Att välja innebär
  att man har modet att riskera något.

 191. Att ha modet att riskera något.

 192. Att ha modet att välja den bild-

 193. -som verkar mest lämplig för individen.

 194. Den bild som
  bäst överensstämmer med de värden-

 195. -som ger mening
  åt våra liv och våra samhällen.

 196. Så den bild av barnet som vi valt
  för många år sedan i Reggio-

 197. -och som vi vill bekräfta-

 198. -som vi fortfarande bekräftar,
  för oss själva-

 199. -och för våra vänner och kollegor
  över hela världen.

 200. Det är inte bara bilden
  av ett barn med behov.

 201. Självklart är det så
  att barnet har många behov.

 202. Utan vi ville,
  och det vill vi fortfarande-

 203. -möta och dela en bild av barnet-

 204. -som ett starkt, resursrikt
  och kompetent barn.

 205. Det är en pedagogik som innebär
  ett socialt och politiskt val.

 206. Orden "stark", "rik" och "kompetent"
  är väldigt provocerande.

 207. "Rik" betyder bärare av nyfikenhet.

 208. Bärare av förmågan
  att kunna förundras och häpna.

 209. Rik på resurser och möjligheter.

 210. Barnet är vad mänskligheten
  skulle kunna vara.

 211. Vi säger särskilt...

 212. ...att barnet är kompetent.

 213. Kompetent är ett mycket...

 214. ...viktigt ord.

 215. Det är med stor eftertanke
  vi valt att använda det här ordet-

 216. -som vanligen används
  för att definiera vuxna människor.

 217. Vi fortsätter att bekräfta det,
  eftersom när vi använder det-

 218. -menar vi att de är kompetenta
  avseende att lära och älska.

 219. Kompetent i att skapa sammanhang i
  och mening med världen.

 220. Kompetent eftersom barnet är redo
  att möta världen.

 221. Det verkar förhålla sig så
  redan från födseln.

 222. Vi är övertygade om att barnet-

 223. -kan vara kompetent-

 224. -vad det gäller att relatera till
  och konstruera sina egna identiteter-

 225. -medan det konstruerar
  världens identitet, enbart om...

 226. ...enbart om vi tittar
  på honom eller henne-

 227. -med nya ögon.

 228. Med nya förväntningar.

 229. Ny generositet.

 230. Om vi skapar en kontext...

 231. ...en kontext av värden-

 232. -som kan välkomna och stödja barnet.

 233. Det är vi som är "om".
  Det är vi som kan-

 234. -skapa en kontext
  som välkomnar barnet.

 235. Den första kontexten är våra ögon.

 236. Den första kontexten är hur vi tittar
  på honom eller henne. Vi tittar på dem.

 237. Den första kontexten är hur vi tänker...

 238. ...på dem, och med dem.

 239. För att förhoppningsvis
  göra allt tydligare-

 240. -för de av er som möter, inte barnet,
  utan den här bilden av barnet-

 241. -eller det här sättet att berätta
  om barnet för första gången-

 242. -vill jag som vanligt be
  min gamla vän Laura om hjälp.

 243. Har ni träffat Laura tidigare?

 244. Vi vill träffa henne igen,
  om och om igen.

 245. För nu är det er utmaning-

 246. -att få Laura att existera.

 247. Att göra era barn synliga. Att göra dem
  starka, rika och kompetenta-

 248. -som vi fortfarande
  försöker göra i Reggio.

 249. Inte eftersom ni ska utveckla Reggio-

 250. -utan eftersom ni har
  riktiga möten med barn.

 251. Sättet de lär sig på och sättet
  vi bedriver undervisning på-

 252. -som Paola beskrev i går.
  Även de andra...

 253. Professor Gardner
  gav en underbar värdestruktur.

 254. Laura,
  på italienska uttalas det Laura-

 255. -träffade jag
  när hon var tio månader gammal.

 256. Hon definierades, och gör det
  fortfarande, utifrån vad hon inte kan.

 257. Hon talade inte, och hon gick inte.

 258. Men ni ska få se hur barns
  hundra språk kommer ut ur henne.

 259. Hon är mycket kompetent avseende
  att kommunicera, fastän hon inte talar.

 260. Jag träffade henne tack vare lärarna.

 261. Laura existerar
  eftersom hennes lärare-

 262. -Giuliana och Eluccia,
  synliggjorde henne.

 263. De gjorde henne synlig
  utifrån hennes egen unika karaktär.

 264. Utifrån hennes egen lärprocess.

 265. Det främsta målet med
  vår dokumentation är att kunna-

 266. -gå in med en hög grad respekt-

 267. -i lärprocessen för varje barn,
  och barnen tillsammans.

 268. Likt detektiver försöker vi förstå
  de steg de tar.

 269. De spår de lämnar
  under sin egen lärprocess.

 270. Lärandet är det viktigaste temat
  för vår lärarroll.

 271. Inte bara eftersom barnen lär sig,
  utan eftersom vi lär oss.

 272. Vi lär oss att vara lärare
  genom barnens lärprocess.

 273. Att vara samstämda
  och dansa med dem.

 274. Jag träffade Laura
  i början av 80-talet.

 275. Då diskuterades utbildningsområdet
  flitigt över hela världen.

 276. Man forskade mycket inom området.

 277. Den här forskningen kom att utgöra
  en del av vår reflektion.

 278. Man gjorde studier och forskade-

 279. -om socialkonstruktivism.

 280. Det gavs ut böcker om systemteori-

 281. -och om kunskapsteori.

 282. De sju intelligenserna
  knackade på dörren.

 283. Loris Malaguzzi har alltid...

 284. Loris Malaguzzi
  är filosofen och pedagogen-

 285. -som på 60-talet startade projektet
  ihop med Reggio Emilias kommun-

 286. -och som sedan dess
  varit vår källa till inspiration.

 287. Loris Malaguzzi föreslog oss alltid-

 288. -att studera den forskningen
  och de teorierna.

 289. Väldigt viktigt. Han föreslog oss
  att respektera och att studera dem.

 290. Men vi skulle betrakta dem
  som ett redskap.

 291. Ett mycket viktigt redskap,
  men ett redskap-

 292. -som måste utmanas
  av vårt möte med barnen.

 293. Vi hade som regel att inte applicera
  teorierna, utan att utmana dem.

 294. Vi utvecklade vår egen forskning
  med våra barn-

 295. -som kunde bekräfta
  eller ändra teorier av det här slaget.

 296. Vi var tvungna att möta
  det riktiga barnet.

 297. Vi var hela tiden tvungna
  att förnya frågorna.

 298. Vad har vi för bild av barnet?
  Hur lär sig barnet?

 299. Det är frågor vi alltid ställer.

 300. Hur lär de sig som individer-

 301. -och hur lär de sig som grupp?

 302. Och vad innebär det
  att undervisa i dag?

 303. Vi blev alltid uppmanade
  att se till att frågorna var aktuella-

 304. -och att möta det riktiga
  barnet i den kontext vi levde i.

 305. Inte bara utbildningskontexten-

 306. -utan även
  den kulturella och politiska kontexten.

 307. Vid den tiden då jag mötte Laura-

 308. -förslog Malaguzzi oss en viktig fråga.

 309. I början av 70-talet öppnade
  vi det första daghemmet.

 310. Vid den tiden var det
  något väldigt sällsynt i mitt land.

 311. Det fanns en väldigt svag bild
  av barnet vid den tiden.

 312. Loris Malaguzzi föreslog att vi skulle
  ställa en mycket provocerande fråga.

 313. Har barnen, spädbarnen,
  förmågan att utarbeta en teori?

 314. En teori?

 315. Vi diskuterade teorier livligt, allt
  man kan diskutera utifrån det ordet.

 316. Men vi gick med på provokationen-

 317. -eftersom han var
  en väldigt övertygande person.

 318. Vi kom överens om
  att använda ordet i särskild betydelse-

 319. -när vi utvecklade vårt eget språk.

 320. "Teori" som en tillfredsställande...

 321. ...en tillfredsställande förklaring-

 322. -som kan besvara ens fråga.

 323. Och som kan välkomnas av de andra-

 324. -och som kan diskuteras
  med de andra.

 325. Med den här frågan i våra händer-

 326. -skapade vi på alla våra daghem
  ett slags nätverk-

 327. -av forskare
  som inbjöds att fånga upp-

 328. -eller delta i det ögonblick
  då de lär sig.

 329. De kunde vara med barnen
  i det magiska ögonblick-

 330. -då de, om de kunde,
  skulle utveckla en teori.

 331. Det var också då teorin
  om barnens hundra språk-

 332. -utvecklades
  av Loris Malaguzzi och lärarna.

 333. Det var en stund då allt vibrerade.
  En underbar tidpunkt.

 334. Det var då vi träffade Laura.

 335. När jag använder... Var är hon?

 336. När jag använder ordet "lärande"
  vet jag att vissa här-

 337. -fortfarande tycker att det
  inte är rätt ord. Det kanske stämmer.

 338. "Lärande", "förståelse"
  och "kunskap" är olika.

 339. Men jag använder ordet...

 340. "Lärande" skiljer sig mycket
  från det italienska "apprendere".

 341. Det är svårt att översätta
  till engelska, kanske även till svenska.

 342. Apprendere betyder
  att föra något mot sig.

 343. Alltså att bygga en bro
  mellan sig själv och verkligheten.

 344. Att bygga en bro
  mellan sig själv och kunskapen.

 345. Genom att titta på roten till vissa ord
  kan man ibland förstå-

 346. -inte bara varför det är så svårt
  att förstå och tala främmande språk-

 347. -eftersom man tänker på andra sätt.

 348. Man kan även hitta vissa hemligheter.
  Apprendere, att föra något mot sig.

 349. Det finns en rörelse, en gest, ett möte.

 350. Det är den betydelsen
  som jag skulle vilja erbjuda er-

 351. -när jag talar om "lärande".

 352. Vår gamla vän Laura.

 353. Jag vill påminna om att hon vid det
  här tillfället var tio månader gammal.

 354. Hon kunde egentligen inte prata...

 355. ...eller gå.

 356. Det här är ett barn som
  man kan finna överallt i världen.

 357. Hon kan existera bara om vi-

 358. -kan få henne
  att existera även i en kontext-

 359. -som gör hennes unika karaktär-

 360. -intelligens och strategier synliga.

 361. Jag brukar säga att Laura läser.

 362. Det är också en provokation.

 363. Kan ett barn på tio månader läsa?

 364. Vi skulle kunna starta en diskussion
  om begreppet "att läsa".

 365. Jag pratar om att tyda tecknen,
  om barnens attityd.

 366. De är även semiologer,
  kapabla att avkoda och skapa koder.

 367. De är kapabla att tolka tecknen.

 368. I alla fall... Ni får fundera vidare
  på den här läsprovokationen.

 369. Nu måste vi använda-

 370. -våra samlade förmågor
  för att läsa de här bilderna.

 371. För att se de små tecknen.
  Ni ser situationen.

 372. Man måste vara noggrann
  när man observerar de hundra språk-

 373. -eller vissa av de språk,
  som Laura och läraren använder.

 374. Det användes inga ord i rummet.

 375. Jag vill att ni tittar mycket noggrant
  på Lauras ansikte och kroppsspråk-

 376. -samt lärarens ansiktsuttryck
  och kroppsspråk.

 377. Kan jag byta till nästa bild?

 378. La ni märke till en sak?

 379. Första.

 380. Andra.

 381. Laura...

 382. ...rörde sig från det här.

 383. Genom att använda kroppsspråket
  skapade hon-

 384. -en starkare kontakt med läraren.

 385. Läraren förstod vad Laura erbjöd.

 386. Men titta noggrant.

 387. Ansiktet... Intensiteten...
  Och titta på det här.

 388. Det här fingret är mycket viktigt
  för människans utveckling.

 389. Men det är även livsviktigt för barnen.

 390. Alla föräldrar är väl bekanta med detta
  språk. Far- och morföräldrar ännu mer.

 391. Ofta kan barnet inte tala-

 392. -men det är ändå förmöget
  att förändra det det vill förändra-

 393. -enbart med hjälp av det fingret.
  Och rösten, så klart.

 394. Här är det magiska ögonblicket.

 395. Inte bara...

 396. ...kroppen.

 397. Det här är en fråga.

 398. Det är en fråga.
  Och här är nyckelsituationen.

 399. Nyckelsituationen där
  lärandets demokrati kan synliggöras.

 400. Här vill jag understryka det-

 401. -som är det viktigaste valet
  för lärare och vuxna.

 402. Hur kan man agera
  i den här situationen?

 403. Det finns två uppenbara möjligheter:

 404. Antingen ger man svaret...

 405. ...eller också utvidgar man frågan.

 406. Det vi måste utveckla
  för framtidens medvetande-

 407. -är det här valet.

 408. Det innebär inte
  att man inte ska ge svar-

 409. -utan att man erbjuder barnet
  möjligheten att konstruera...

 410. ...i verkligheten, tillsammans
  med verkligheten och de andra...

 411. ...svaret.

 412. Det här var tidens stora diskussion.

 413. Den stora diskussionen
  om lärprocessen.

 414. Här måste vi inta rollen...

 415. Eller snarare, vi måste visa relationen
  mellan att lära och att undervisa.

 416. Här har vi möjligheten att säga:
  "Det är en klocka."

 417. Eller också kan vi göra det Jerry Bruner
  definierar som "expansion".

 418. Man utvidgar frågan.
  Man erbjuder barnet fler frågor-

 419. -för att sätta in frågan-

 420. -i ett större sammanhang.

 421. För att skapa nya sammanhang.

 422. För att erbjuda möjligheten
  att expandera frågan-

 423. -och värdesätta
  den frågande attityden-

 424. -genom att skapa frågor och söka svar.

 425. Det undersökande medvetandet.

 426. Medvetandet
  som kan genomföra undersökningar-

 427. -med de andra och i verkligheten.

 428. Jag skulle också kunna kalla det
  ett ekologiskt medvetande-

 429. -som skapar sammanhang.

 430. Om barnet frågar om ett löv,
  visa trädet.

 431. Om det frågar om trädet,
  visa rötterna.

 432. Om det frågar om rötterna, visa jorden.
  Visa sen himlen och universum.

 433. Ett sammanhangsskapande
  medvetande-

 434. -som professor Gardner definierat det.

 435. Det verkar vara en kvalitet som är
  nödvändig för framtidens medvetande.

 436. Ett ekologiskt medvetande.

 437. Här har Eluccia, läraren,
  kunnat erbjuda Laura-

 438. -en möjlighet att utveckla svaret.

 439. Man kan vara lärare.

 440. Men man kan vara lärare
  till ett barn på tio månader-

 441. -tio år, tjugo år gammalt barn.

 442. Här är hemligheten
  bakom livslångt lärande.

 443. Här är "0-99"-projektet.

 444. Här är den stora diskussionen
  om att lära och att undervisa.

 445. Teori och praktik.

 446. Här hos Laura kan vi börja,
  börja om, eller fortsätta-

 447. -att reflektera över de stora frågorna.

 448. Kan vi fortsätta? Ja.

 449. Det läraren gjorde...

 450. Kom ihåg att det är trettio år sedan.

 451. Hon visade sin klocka.

 452. Hon hjälpte barnet
  att skapa samband, skapa analogi.

 453. Titta på Lauras ansikte.

 454. För trettio år sedan-

 455. -lät klockorna tick-tack, tick-tack.

 456. Och...

 457. Alla som känner mig
  vet att det här är min favoritbild.

 458. Det här är bilden av barnet...

 459. Det här är bilden av ett barn
  som utarbetar en teori-

 460. -som en tillfredsställande förklaring.

 461. Här är undret, förvåningen, glädjen-

 462. -bekymret, tröttheten
  av att lära och veta.

 463. Hur kan jag veta
  att barnet utarbetar en teori?

 464. Är ni beredda?

 465. Jag vet, det är en missuppfattning,
  ett missförstånd, "miss"-allt möjligt.

 466. Men det ni ska veta är att det är
  den här attityden vi måste utveckla.

 467. Barn och vuxna måste utveckla den
  i större utsträckning än tidigare-

 468. -om vi verkligen vill vara
  en del av universum.

 469. -och om vi vill ha kontakt med vårt jag.

 470. Jaget vi utvecklar
  medan vi utvecklar världen.

 471. Att känna vårt ömsesidiga beroende,
  vår ömsesidighet.

 472. Att känna att våra välmåenden
  är beroende av varandra.

 473. Om vi hade Lauras hemlighet
  i våra händer, om hon kunde leda oss-

 474. -tror jag att barndomen kan existera,
  måste fortsätta existera.

 475. Och vi kan hoppas
  på en bättre framtid.

 476. Är det en romantisk bild? Kanhända.

 477. Men vi behöver optimism.
  Barnen bär på optimismens hemlighet.

 478. Efter detta: Titta här.
  Ser ni den här kvinnan?

 479. Med barnet.
  Det blir en mycket fin avslutning.

 480. Det här är Laura, 32 år senare,
  med sitt barn...

 481. ...sina lärare, där och där,
  Eluccia och Giuliana-

 482. -och sin mor, barnets mormor,
  som är väldigt lik Laura.

 483. En fin avslutning på en berättelse.

 484. Berättelsen om våra barn
  som kan existera-

 485. -om vi kan få dem att existera-

 486. -genom synliggörande, dokumentation
  och allt som är till hjälp-

 487. -inte bara som pedagogiskt,
  utan även politiskt, redskap. Tack!

 488. Översättning: Juni Francén Engdahl
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bilden av barnet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Carlina Rinaldi är Reggio Emilias första pedagog och är idag chef för verksamheten i Italien. Hennes föreläsning handlar om Reggio Emilias pedagogik och om hur man kan se och förhålla sig till förskolebarnet utifrån ett antal bilder hon visar upp. I sitt arbete reser hon världen runt och träffar alla från påven och Dalai lama till förskollärare för att göra barn mer synliga på ett politiskt plan, både i förskolan och i samhället i stort. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Barn, Förskolepedagogik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Reggio Emilia-pedagogik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Frön till ett livslångt lärande

Harvardprofessorn Howard Gardner tar avstamp i de stora frågorna om skönhet och godhet för att komma fram till hur vi bör lära ut och vad vi vill att våra barn ska lära sig. Hur ska man få barnen att behålla sin nyfikenhet? Gardners föreläsning innehåller en semantisk diskussion om begrepp, men även en del handfasta råd och tips. Inspelat på Stockholms universitet den 11 och 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Lärandets demokrati

Paola Cagliari är chef på Institutionen för skolor och förskolor i Reggio Emilia. Hon menar att skolan och förskolan skapar demokrati om den fungerar bra. Tre ord som Paola Cagliari ständigt återkommer till är delaktighet, kollektiv och demokrati. I sin föreläsning visar hon exempel från sitt arbete Italien och analyserar bit för bit hur förskolebarnen reagerar och utvecklas. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Pedagogiska relationer i förskolan

Sven Persson, professor i pedagogik, vill förstå förskolan ur ett samhällsperspektiv och införa professionell kunskap i förskolan. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskning som framhåller interaktion och processkvalitet som viktigast för barns lärande. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Digitala barn

"Ska vi börja elda i våra grottor? Nej vi kommer att bränna oss!" Nya saker har alltid skrämt oss och digital teknik i förskolan är inget undantag. Susanne Kjällander och Markus Bergenord presenterar egna exempel från olika förskolor de jobbat med och visar hur man kan använda tekniken som ett verktyg som vilket annat som helst. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Regeringens syn på förskolan

Den svenska förskolan är väldigt uppskattad och eftertraktad, menar statssekreterare Helene Öberg. I detta inledningstal berättar hon vad regeringen gör för förskolan. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Bilden av barnet

Carlina Rinaldi är Reggio Emilias första pedagog och är idag chef för verksamheten i Italien. Hennes föreläsning handlar om Reggio Emilias pedagogik och om hur man kan se och förhålla sig till förskolebarnet utifrån ett antal bilder hon visar upp. I sitt arbete reser hon världen runt och träffar alla från påven och Dalai lama till förskollärare för att göra barn mer synliga på ett politiskt plan, både i förskolan och i samhället i stort. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Att skapa mening för barnen

Hur skapar man mening i det som barnen skapar? Några cirklar blir för ett barn en bil. Varje tecken är en metafor för något annat. Professor Gunther Kress menar i sin föreläsning att barn visst tänker abstrakt, att de faktiskt själva skapar mer abstrakta bilder än vad skolan erbjuder dem. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Ta till vara mångfalden i förskolan

Pirjo Lahdenperä, finlandssvensk professor i pedagogik, utgår mycket från sig själv när hon pratar om vad som är svenskhet, finskhet och vem som är annorlunda och vem som är som alla andra. Hon uppmanar förskolepedagoger att fundera över hur de arbetar med det interkulturella och mångkulturella. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Genuspedagogik fungerar!

Förskolechef Lotta Rajalin startade Sveriges första genusförskola. Här ger hon en snabbkurs i genusvetenskaplig syn på barn. Ben Kenward berättar om en studie om hur genuspedagogik fungerar som visar att det bland annat sker mindre stereotypisering i så kallade genusneutrala förskolor. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Lärarens arbetsmiljö

Vad kan man göra för att skapa ett gott arbetsklimat? På Visättraskolan i Huddinge trivs personalen och arbetar kvar länge. Rektor Semira Vikström berättar om hur de lyckats så bra och om sitt mål att få all personal att dra åt samma håll. Det är viktigt att alla medarbetare känner sig engagerade och sedda, och att det finns en tillåtande anda där man hjälper varandra. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Googlehygien

Att sköta sin googlehygien är viktigt. Det menar Elza Dunkels, författare till boken "Nätmobbning, näthat och nätkärlek". Det handlar om att kunna ta makten över vilken bild andra får av dig när de googlar ditt namn. Men till skillnad från vad många tror innebär det inte att vara restriktiv. Tvärt om. Lägg ut! Ju mer du publicerar desto större del av innehållet har du makt över. En uppmaning som ibland kan provocera de som tycker att unga borde tänka noga på att allt som läggs ut finns på nätet för all framtid.