Titta

UR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

UR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Om UR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Föreläsare som spänner över ett brett fält ger sin syn på släktforskning och historia. Den traditionella släktforskningen får här hjälp av dna-forskning, historiker, kulturvetare och etnologer. Inspelat på Rosvalla Arena i Nyköping den 29 och 30 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

Till första programmet

UR Samtiden - Släktforskardagarna 2015 : Saltets prisDela
 1. Jag har skrivit-

 2. -"Saltets pris: svenska slavar i
  Nordafrika och handeln i Medelhavet".

 3. Boken är ett resultat av
  ett fem år långt forskningsprojekt.

 4. Studien bygger på källmaterial
  från Sverige, Danmark, Tyskland-

 5. -Frankrike, Nederländerna,
  England och Algeriet.

 6. Syftet med boken är att omvärdera
  Sveriges omvärldshistoria-

 7. -och dess historia vid Medelhavet och
  kontakter med den muslimska världen.

 8. Till skillnad från annan litteratur
  på den här tematiken som ofta utgår-

 9. -från Karl XII eller den svenska
  beskickningen i Konstantinopel...

 10. Man kan berätta en annan historia
  om man tar sjövägen till Medelhavet.

 11. Den kontakten var längre, inkluderade
  fler människor, och var intensivare-

 12. -vad gäller konflikter och samarbete
  med den muslimska världen.

 13. Vad gjorde då
  svenska skepp i Medelhavet?

 14. På 1600-talet inleder svenska staten-

 15. -en ambitiös satsning
  på saltimport från Sydeuropa.

 16. Man vill bryta importberoendet av
  salt från framför allt Nederländerna.

 17. Salt var jätteviktigt för Sverige-

 18. -då det användes
  för att förvara mat under vintern.

 19. Det var nödvändigt att få hem salt.

 20. Boken har titeln "Saltets pris".
  Det anspelar på kostnaden-

 21. -som inte bara betalades i form
  av klingande mynt och byteshandel-

 22. -utan även det mänskliga pris
  som var involverat i salthandeln.

 23. Det betalades av sjömännen.

 24. De var utsatta för faror som väder,
  sjukdomar och skeppsbrott-

 25. -såväl som muslimska korsarer
  som opererade från Nordafrika-

 26. -från städer som Tripoli,
  Tunis, Alger och Salé i Marocko.

 27. De tre första orterna var också
  namnet på osmanska provinser.

 28. Tripoli är dagens Libyen,
  Tunis är dagens Tunisien-

 29. -och Alger är dagens Algeriet.

 30. Marocko var ett fristående sultanat,
  en mäktig dynasti.

 31. De här fyra staterna ingick i
  en maktkamp mot europeiska sjömakter.

 32. I konflikten ingick
  att båda sidor om konfliktlinjen-

 33. -tillfångatog och förslavade
  varandras undersåtar.

 34. På slavauktioner i Alger såldes
  kristna till högstbjudande.

 35. Samma sak skedde på Malta,
  där turkar såldes till högstbjudande.

 36. Det var ett allomfattande fenomen.

 37. Konflikten var mer komplex än så, då
  européer slogs inbördes i Medelhavet.

 38. Fransmän mot engelsmän,
  Danmark mot Sverige.

 39. Även provinserna i Nordafrika
  stred inbördes.

 40. Därför är det
  en spännande plats att studera.

 41. Vad hände när tusentals svenska skepp
  seglade in på denna politiska arena?

 42. Sånt undersöker jag i boken.
  Jag intresserar mig för fyra teman.

 43. Det första rör frågan om slaveri.

 44. Blev verkligen svenskar slavar
  i Nordafrika?

 45. Jag menar att man måste skilja på
  vad en slav är och vad en fånge är.

 46. Jag ger exempel på hur man kan skilja
  på slaveri och fångenskap.

 47. Den andra tematiken rör individens
  säkerhet. En spännande fråga.

 48. Hur svenska staten
  bemöter utmaningen i Medelhavet-

 49. -och hur man skapar ett säkerhets-
  system för att skydda individen.

 50. Frågor om ansvar är intressant.

 51. Vilket ansvar hade familjerna
  som miste anhöriga?

 52. Vilket ansvar hade lokalsamhället?

 53. Landshövdingen?
  Handelshusägare? Kungen?

 54. Den tredje tematiken rör diplomati.

 55. Det är fascinerande att se hur man
  etablerade kontakt med Nordafrika.

 56. Hur kommunicerade svenska förhandlare
  på så långa avstånd-

 57. -över språkgränser och kulturgränser?

 58. Hur gick det till att friköpa
  en undersåte i Nordafrika?

 59. Det har bäring på dagens utmaningar
  med kidnappningar.

 60. Hur gjorde man på 1600-talet? Jag
  presenterar lyckade exempel i boken.

 61. Det fjärde temat är hur man i Sverige
  beskrev konflikten i Medelhavet.

 62. När jag började projektet
  fanns ingen forskning om detta.

 63. Jag undrade om man kände till nåt
  om konflikten i Medelhavet.

 64. Det gjorde man.
  Det skrevs texter om konflikten.

 65. I posttidningarna, dåtidens
  nyhetsmedium, beskrevs konflikten.

 66. I sjömansvisor som sjöngs
  i Sverige på den tiden-

 67. -letar sig berättelser
  om det barbariska slaveriet in.

 68. Akademiker skrev avhandlingar
  om Nordafrika utifrån olika teman.

 69. Till och med i äventyrsberättelser
  vävde man in spektakulära händelser-

 70. -som utspelade sig
  i nordafrikansk kontext.

 71. Slutligen spreds mycket information
  via det kyrkliga massmediet-

 72. -eftersom man utlyste
  stora kollektinsamlingar i riket-

 73. -för att friköpa undersåtar.

 74. Man kan konstatera
  att svenskar kände till detta.

 75. Man visste
  vad som skedde i Nordafrika.

 76. Jag ska presentera exempel
  från tematikerna.

 77. Först vill jag kommentera bilden här.

 78. Den visar engelsmän
  som förs i land vid Alger.

 79. Bilden har titeln "The Going into
  Slavery at Algiers", från 1700.

 80. Den är viktig eftersom den skickar
  ett budskap till betraktaren:

 81. Här misslyckades européer
  med sin kolonialpolitik.

 82. På andra ställen i världen
  gick européer segrande fram-

 83. -och koloniserade länder.
  Här mötte européerna motstånd.

 84. Det motståndet utgjordes
  av just de här staterna.

 85. Här visas europeiska undersåtar som
  offer för sina regeringars politik.

 86. En fråga som diskuteras är
  hur man ska se på maktförhållandet.

 87. Antalet tillfångatagna
  diskuteras också.

 88. En forskare menar
  att en miljon européer förslavades-

 89. -från 1600 till slutet av 1700-talet.

 90. En annan forskare talar
  om 250 000 som tillfångatogs.

 91. Och hur många svenskar togs då?

 92. Mina beräkningar är att ungefär 500,
  max 1 000, individer tillfångatogs.

 93. Det är en låg siffra om man jämför
  med andra fångenskapserfarenheter.

 94. Vi kan jämföra med 20 000 karoliner
  som togs till Sibirien.

 95. Det intressanta är att de 500 som
  tillfångatas under en lång period-

 96. -väcker mycket uppmärksamhet.
  Man lägger stora resurser på dem.

 97. Man skriver om
  och satsar pengar på dem.

 98. Det är intressant hur ett samhälle-

 99. -skyddar
  en särskild kategori av offer.

 100. Man lär sig faktorerna som spelar in-

 101. -för hur ett visst skydd av vissa
  individer uppstår i ett samhälle.

 102. Nästa bild...

 103. ...visar en karta från 1600-talet
  för att placera oss här.

 104. De olika fyra staterna,
  fristående Marocko-

 105. -och Alger, Tunis och Tripoli
  i Osmanska riket.

 106. De kallas ibland "Den barbariska
  kusten" under 1600- och 1700-talet.

 107. Ibland säger man bara
  "republiken Alger".

 108. Regionen är ovanlig för sin tid
  då den var så internationaliserad.

 109. En engelsk forskare menar-

 110. -att fler engelsmän flyttade till
  Nordafrika än Amerika på 1600-talet.

 111. Det var inte bara slavarnas kust,
  utan även en frivillig inflyttning.

 112. Det var olika typer av lyckosökare.

 113. Arbetslösa soldater och sjömän,
  handelsmän-

 114. -europeiska renegater,
  som konverterat till islam-

 115. -plus stora grupper
  av europeiska slavar.

 116. Det är viktigt att säga
  att de osmanska provinserna-

 117. -betalade tribut till sultanen,
  men var relativt fristående.

 118. Europeiska stater fick förhandla
  direkt med staterna.

 119. Man slöt fred med Alger,
  Tunis och Tripoli utan sultanen.

 120. Sverige lyckas sluta fred med
  Alger 1729, Tunis 1736, Tripoli 1741.

 121. Det ska också sägas att det rör sig
  om kaperier, inte piratverksamhet.

 122. Kapningarna hade statlig legitimitet
  och var noggrant kontrollerade.

 123. Det förekommer också piraträder
  av privata entreprenörer som rövar.

 124. Vi ska fokusera på Alger,
  den mäktigaste osmanska provinsen.

 125. Här har vi en unik bild,
  från en svensk bok, som visar staden.

 126. Den finner man i en bok av Sveriges
  första konsulatsekreterare i Alger.

 127. Sverige slöt fördrag 1729
  och upprättade ett konsulat.

 128. Konsuln har till uppgift
  att gynna den svenska ekonomin-

 129. -skydda sjömännen och kommunicera
  med lokala makthavare.

 130. Han hade en sekreterare vid sin sida.

 131. Carl Reftelius vistades i staden
  i ungefär två år.

 132. När han återvänder hem
  skriver han ett tvåbandsverk-

 133. -om stadens historia, geografi,
  samhälle, etnografi och politik.

 134. Han skildrar staden inifrån,
  vilket är unikt.

 135. Han var också en diktare och har
  förevigat staden med en dikt.

 136. Han talar om en "barbarisk klippa
  där en väldig havsfru bor".

 137. "Överdådig, yr och modig
  utav sjöröv fet och frodig"

 138. "Rik, förmäten, stark och stor"

 139. Så kunde man beskriva staden då.

 140. Ni ser att staden ligger längs
  en sluttning och har stora murar.

 141. Lägg märke
  till hamnens och pirens form.

 142. Den är också skyddad
  av kanoner och tjocka murar.

 143. Jag fick själv möjlighet att besöka
  den barbariska klippan...

 144. ...när jag gjorde en arkivresa dit.
  Här ser vi Alger i dag.

 145. Den ligger på en sluttning-

 146. -även fast lutningen inte är
  lika distinkt.

 147. Där ser vi också hamnen.
  Vi ser formationen, den är intakt.

 148. Det var ju där man drog in skepp
  och besättningarna fördes i land.

 149. Vi återgår till Reftelius.
  Jag kan prata länge om honom.

 150. Det intressanta är att han skildrar
  gatulivet i den här kaparstaden.

 151. Han går runt
  och skriver ner vad han ser.

 152. En sak han kommenterar är gatunätet,
  det fascinerar honom.

 153. Han skriver att gatorna
  är väldigt trånga.

 154. Knappt två personer kan gå i bredd.

 155. Trenne personer kan utan besvär inte
  följas i bredd. Det blir för trångt.

 156. Han förklarar varför gatorna
  är så trånga:

 157. "Gatorna i staden äro så smala,
  dels för solens värma"-

 158. -"dels för jordbävningarnas skull"-

 159. -"som ruinerade många hus
  om de ej hade stadga af hvarandra"-

 160. -"samt beqwämligare
  kunde hjälpas med sparrar"-

 161. -"som spännas tvärt öfver gatorna."

 162. Även här har Reftelius rätt.

 163. Jag har själv tagit lite bilder från
  den gamla staden, kasbahn i Alger.

 164. Här ser vi de trånga gångarna,
  som överbyggda tunnlar genom staden.

 165. Vi ser också på bilden till vänster
  sparrarna som ger stadga åt husen.

 166. Det var svalt att röra sig i
  de trånga gränderna, så det stämde.

 167. Om man följer vägen till vänster
  kommer man till en intressant plats.

 168. Ett torg som i dag heter
  "Martyrernas torg".

 169. Det har en särskild plats
  i Algeriets historia.

 170. Här stod slutstriden mot kolonial-
  makten Frankrike där man vann 1962.

 171. Det var här många stupade och
  därför heter det Martyrernas torg.

 172. Ni kan kanske gissa
  vad som hände här tidigare?

 173. Det intressanta är att inget påminner
  om torgets tidigare funktion.

 174. Det finns inget minnesmärke
  eller skylt.

 175. Man får gå till arkiven för
  att spåra torgets äldre historia.

 176. Här ser vi en bild på samma torg
  från en bok av Pierre Dan-

 177. -en fransk friköpningspräst
  som var aktiv i speciell orden-

 178. -som enbart ägnade sig åt att friköpa
  människor från Nordafrika.

 179. Han har en illustration på torget-

 180. -där han också diskuterar
  hur en slavauktion går till.

 181. Det finns bildbevis
  för vad som skedde på torget.

 182. Även vår Carl Reftelius
  har själv skrivit...

 183. ...bevittnat en slavauktion
  på samma torg.

 184. Han skriver mycket om slaveriet,
  hela 100 sidor ägnar han åt det.

 185. Det måste vara den mest detaljerade
  och tidigaste beskrivningen-

 186. -på svenska av osmanskt slaveri.

 187. Ett stycke är särskilt intressant
  där han drabbas av vad han ser.

 188. Han kan knappt skildra
  det med pennan.

 189. Han märker hur människorna till salu
  skakar av skräck och bävan.

 190. "Jag har sedt dem skälfwa
  till alla leder som aspelöf."

 191. Sen försöker han balansera det.

 192. Han menar att skräcken
  egentligen är överdriven.

 193. "De föreställer
  sig större svårigheter"-

 194. -"än dem sedemera nånsin öfvergå."

 195. Det är typiskt för Reftelius
  att gå vetenskapligt tillväga.

 196. Han vill komma fram
  till en sann version av slaveriet.

 197. Det fanns ju hemska skildringar
  av slaveriet i Nordafrika-

 198. -så han vill parera dem och komma
  fram till en mer sann version.

 199. Han inleder en kritisk diskussion
  om vad slaveri betyder i Nordafrika.

 200. Fler personer har varit på torget,
  som timmermannen Jonas Thorson-

 201. -som skriver brev från Alger
  17 januari 1707.

 202. Han skriver hem
  till far och mor i Karlskrona.

 203. Han har kapats 1699.
  Det är ett jätteintressant brev.

 204. Särskilt två stycken är intressanta.

 205. Han berättar att han blev driven
  som en best på torget.

 206. Han liknar detta vid
  att bli såld som ett djur.

 207. Han blir såld
  för 257 spanska stycken.

 208. Han säger att han inte
  hade kostat så mycket-

 209. -om nån inte hade beropat
  att han var timmerman.

 210. Nån ropade till auktionsförrättaren.

 211. Ingen kristen människa kan tro
  vad en slav lider här.

 212. Informationen om att han är
  en timmerman är viktig...

 213. ...för då steg helt enkelt priset.
  Man eftersökte specialister.

 214. Timmermän och segelmakare
  var mer värda helt enkelt-

 215. -för de kunde sättas in
  i olika arbeten i Alger.

 216. I varvet kunde han bygga kaparskepp,
  helt enkelt.

 217. Samtidigt blev det problematiskt
  för Jonas Thorson själv-

 218. -eftersom det skulle kosta mer
  att friköpa honom.

 219. Andra gången han säljs
  kostar han 307 stycken.

 220. Han är glad
  att inga fler från Karlskrona är där.

 221. Däremot så har en person från Kalmar
  blivit friköpt.

 222. Det är intressant för föräldrarna.
  Man kan bli friköpt.

 223. Det är viktig information när man
  beskriver slaveriet i Nordafrika.

 224. Brevet nådde fram till föräldrarna-

 225. -eftersom de gick med brevet
  till magistraten i Karlskrona-

 226. -och uppmärksammade magistraten
  som tog kontakt med landshövdingen-

 227. -som tog kontakt med kungen.

 228. Jonas Thorson ber sina föräldrar-

 229. -att kontakta myndigheterna och
  be dem utlysa en kollekt för honom.

 230. Tyvärr har jag inte hittat
  om det blev så. Spåren slutar här.

 231. Men det är ett typiskt öde
  från Nordafrika.

 232. En annan källa är resenären
  Johan Gabriel Sparfwenfeldt-

 233. -som också var på besök i Alger
  men i andra syften.

 234. Han reste dit i vetenskapliga syften
  på uppdrag av Olof Rudbeck.

 235. Han skulle försöka finna spår
  efter göterna-

 236. -som enligt Rudbeck hade utvandrat
  från Sverige i antik tid.

 237. Rudbeck skrev ju
  att Sverige var Atlantis-

 238. -och att alla folkslag
  hade vandrat ut från Sverige.

 239. Man ville se om man kunde finna
  monument i Nordafrika efter göterna.

 240. Det finner ju inte Sparfwenfeldt.

 241. Däremot upptäcker han
  hundratals slavar i Nordafrika.

 242. Han grips av deras öde och skriver
  en lång rapport till Karl XI-

 243. -där han intervjuar olika person
  som han stöter på i Tunis och Alger.

 244. Här finns massor
  av viktig information-

 245. -för att avgöra de olika typerna
  av slaveri i Nordafrika.

 246. De han intervjuar vill berätta
  vad de heter, var de är uppväxta-

 247. -vilka deras föräldrar är och vilka
  de känner, deras färd på havet-

 248. -och vem de ägs av.

 249. En särskilt intressant person här,
  i fetmarkerad text...

 250. Cornelius Anderson
  kommer från en by utanför Göteborg.

 251. Hans far heter Anders Arfson,
  modern heter Elin Larsdotter.

 252. Sparfwenfeldt skriver att han är
  en vacker och stark ung karl.

 253. Han hör till Muhammed Beij i Tunis
  och har genom vinpressning-

 254. -lagt på sida och sparat
  till sin lösen 300 riksdaler.

 255. Jätteintressant
  och viktig information som berättar-

 256. -att företagsamma kunde jobba ihop
  sin egen friköpningssumma.

 257. Vi ser att han kommer från
  saltskeppet Delphine som togs 1688.

 258. Sen har han blivit köpt
  av en tunisisk köpman.

 259. Sparfwenfeldt anger längst ner i
  rapporten att han har läst en lista-

 260. -där mer än 130 namn
  finns antecknade.

 261. Han har fått in
  ytterligare en lista-

 262. -från Cornelius Vårdhals
  som har varit i Alger.

 263. Tyvärr har jag inte lyckats spåra
  vem han är.

 264. Återigen får vi
  spännande information-

 265. -om hur det kunde vara i Nordafrika.

 266. Hur bemötta man detta i Sverige?
  Hur gjorde man när informationen kom?

 267. Ett sätt var att utlysa stora
  kollektinsamlingar över hela riket.

 268. Första brevet som finns bevarat
  från Alger är skrivet 1662-

 269. -till Magnus Gabriel De la Gardie.

 270. 1667 skickar svenska staten för
  första gången ner fredsförhandlare.

 271. Det försöket misslyckas.

 272. 1671 utlyser drottning Ulrika
  Eleonora en rikstäckande kollekt-

 273. -för friköpning av undersåtar
  i svår träldom.

 274. Det här brevet skickas till varenda
  präst i riket och läses upp överallt.

 275. Man kan anta att de flesta människor
  fick kunskap om detta.

 276. Det svenska slavbegreppet etableras i
  samband med informationsspridningen.

 277. Hon påkallar kristlig barmhärtighet
  mot de nödlidande.

 278. Det är också en patriotisk plikt att
  skänka pengar för att köpa hem dem.

 279. Många friköpningsinitiativ misslyckas
  tyvärr under den här tiden.

 280. Det sker en utveckling med säkerhets-
  systemet som man vill etablera.

 281. En metod är konvojer
  som skyddar handelsskeppen.

 282. Man kan betala försäkringspengar
  i Amsterdam, exempelvis.

 283. På mitten av 1700-talet går man
  ett steg till.

 284. Man går från kollekthåv
  till en försäkring.

 285. En försäkring skrivs 1745
  "för fara för turken".

 286. Det illustrerar hur allvarligt
  man såg på risken.

 287. Då kan man helt enkelt teckna
  en ransonspenning.

 288. Man fyller i formuläret och blir
  garanterad en friköpningssumma.

 289. Det står här längst ner:

 290. "Wi åtage oss thenna personens
  fryhets fahra ock riskio"-

 291. -"om densamme af turkiska sjöröfvare,
  moriska eller barbariska corsarer"-

 292. -"skulle tagas til fånga ock uti
  deras hamnar uti slaveri upbringas."

 293. Det är fascinerande.
  En förlaga från Hamburg från 1731.

 294. Så vad visste man
  och hur pratade man om slaveriet?

 295. Här är två avhandlingar
  som skrevs i Sverige.

 296. En från 1699, av Johannes Helding-

 297. -och en från 1716 av Magnus Thelaus.

 298. Den första är intressant
  och bygger lite på Rudbeck.

 299. Han argumenterar för att det finns en
  koppling mellan svenskar och morer.

 300. Han gör en sorts begreppsanalys
  och skriver-

 301. -att historien lär oss
  att morerna kommer från Sverige.

 302. Ursprunget av deras namn
  finns i Sverige:

 303. "Maur, mor, mar, medelvattenståndet,
  och därifrån maura, mera, Hedemora."

 304. Det finns en tydlig koppling-

 305. -mellan hedemorerna
  och morerna i Nordafrika.

 306. Det är lite lustigt, men intressant,
  hur man såg på folkslag i världen.

 307. Det fanns liksom likheter
  mellan människor.

 308. Det är ju en kontrast
  till senare tiders rasläror.

 309. Den andra avhandlingen är Sveriges
  första avhandling om pirater.

 310. Magnus Thelaus uppmärksammar
  också sina läsare-

 311. -om att även våra svenska sjömän
  drabbas av slaveri.

 312. Detta var alltså nåt man skrev om
  och diskuterade i Sverige.

 313. En annan typ av text
  var äventyrsberättelser.

 314. Det mest häpnadsväckande exemplet
  är en bok som publiceras 1740.

 315. Det är en översättning
  från en tysk förlaga-

 316. -som är gjord av prästen Eric Humbla.

 317. Det är en okänd bok
  i svensk historieskrivning.

 318. Den handlar om...
  Det är en svensk Robinson.

 319. Gustav Landcrona, en svensk adelsmans
  märkvärdiga leverne och farliga resa-

 320. -då han som en sannfärdig Robinson
  sig med en döpt turkinna-

 321. -uti tolv års tid på en obebodd ö
  underligen uppehållit sig.

 322. Det var en populär typ av litteratur
  under 1600- och 1700-talet.

 323. En av de främste författarna,
  Cervantes-

 324. -var själv slav i Alger och skrev in
  episoder om såna saker i sina böcker.

 325. I Don Quijote får en spansk fånge
  hjälp av en morisk kvinna att fly.

 326. Samma sak upplever vår Gustav här.

 327. Det finns massor att säga om boken.
  Den är 500 sidor lång.

 328. Jag lyckades köpa den
  på nätauktion för 200 kronor.

 329. Den går att köpa, så spana efter den.

 330. Det intressanta är att den skildrar
  två typer av slaveri i Alger.

 331. Han reser runt på en irrfärd
  i hela Europa på jakt efter kärleken.

 332. Det gör att han hamnar i problem
  som han på underliga sätt tar sig ur.

 333. I Alger är han slav två gånger.

 334. Den första gången plågas han oerhört.

 335. Han torteras och dör nästan
  efter sju års plågeri.

 336. Han lyckas fly och drar vidare
  runt Medelhavet och upplever äventyr.

 337. Han tas ännu en gång och hamnar
  hos en rik familj, en köpmanssläkt.

 338. Där blir han husslav och "nanny".
  Han tar hand om småbarnen i familjen.

 339. Han blir dessutom språklärare-

 340. -och undervisar familjens mycket
  vackra dotter Ahamula i italienska.

 341. Givetvis uppstår en relation
  mellan dem, de blir förälskade.

 342. Ahamula kan med list hjälpa
  Gustav och henne att fly-

 343. -med förklädnader och sömnmedel,
  precis som i Don Quijote.

 344. Det var en typisk äventyrsberättelse.

 345. De hamnar tillsammans själva
  på en öde ö, som Robinson Kruse.

 346. Här testas många fantasier i boken,
  som ni kan föreställa er.

 347. Hon har döpts till Kristina.
  Det är väldigt rolig läsning. Unik.

 348. Sen har vi också sjömansvisor där
  berättelser om Nordafrika dyker upp.

 349. Här är "Twenne obegripligt
  högst wackra sjömans wisor"-

 350. -om erfarenheterna
  som sjömän drabbas av i Nordafrika.

 351. De tecknar en mörk bild
  av slaveriet i Nordafrika.

 352. Det finns ingen väg bort, inget nämns
  om möjligheten att bli friköpt.

 353. Den enda vägen ut är flykt.

 354. Visorna handlar i första hand om
  att hylla sjömännen-

 355. -deras mod och deras uppoffringar.
  De är mer patriotiska i sin karaktär.

 356. De får...

 357. Vi ska återvända till Nordafrika
  och en upptäckt som förvånade mig.

 358. Bilden visar Tripoli. Vi ser ett
  svenskt, franskt och spanskt skepp.

 359. Vi ser staden som har flaggor
  som markerar platsen för konsulaten.

 360. Intressant nog var Tripoli
  den främsta staden i osmanska riket-

 361. -för handel med afrikanska slavar.

 362. Från Sahara kom karavaner med
  afrikanska slavar och andra varor.

 363. Där bytte afrikanerna ägare-

 364. -för vidare transport över Medelhavet
  till hamnar i det osmanska väldet.

 365. Det kallas
  den transmediterriana handeln-

 366. -till skillnad från den
  transatlantiska. Den är mer okänd.

 367. Miljontals afrikaner
  transporterades över medelhavet.

 368. I fraktverksamheten och handeln
  ingick europeiska aktörer.

 369. Den största aktören här
  var fransmännen.

 370. De fraktade ungefär tio skepp per år.

 371. Venedig var också inblandade...
  och Sverige.

 372. Sverige var också inblandade. Jag
  hittade informationen i en skeppsbok.

 373. Det är intressant när vi pratar om-

 374. -relationer mellan Osmanska riket
  och Europa och Sverige-

 375. -att man började samarbeta i samband
  med att konsulat upprättades.

 376. Man behövde tillgång
  till svenska skepp-

 377. -och svenska och franska skepp bistod
  på så sätt den osmanska ekonomin.

 378. Storbritannien fick inte tillgång
  till den här handeln.

 379. Det säger oss nåt intressant om
  hur Osmanska riket fungerade då.

 380. Det här är en bild på skeppslistan.

 381. Jag hittade sju skepp...

 382. ...som hade just
  den här frakten lastad.

 383. Här är ett exempel från skeppet
  St. Ericks resa från Tripoli år 1748.

 384. Det var sån information
  som konsulerna tecknade i journaler.

 385. De här skeppsböckerna är unika,
  så jag är glad att jag funnit den.

 386. Här står när skeppet har avgått,
  4 april.

 387. Fartygets namn, St. Erick.
  Skepparens namn, Petter Ström.

 388. Orten den ska gå till, Smyrna.
  Besättningens antal, sju personer.

 389. Innevarande laddningar, "negrer".

 390. Det är den enda informationen, inget
  om antalet människor som fraktas.

 391. Utöver det finns också...

 392. ...bevarade hyreskontrakt som visar
  att tripolitanska handelsmän-

 393. -hyrde svenska skepp
  för frakter över Medelhavet-

 394. -under en period i Tripolis historia
  då man enbart handlade med slavar.

 395. Det betyder att vi kan addera
  en till ort i Sveriges slavhistoria.

 396. Vi har Cabo Corso, Saint-Barthélemy
  och nu också Tripoli.

 397. Man kan fråga sig
  vad staten visste om detta.

 398. Var det ett statligt initiativ?
  Det tyder på att det inte var det.

 399. Mycket tyder på att det var nåt-

 400. -som konsuler eller privata handlare
  tog initiativ till.

 401. Det vore intressant
  att veta hur det gick till-

 402. -och hur Sverige fick tillstånd
  att bedriva den här handeln.

 403. Jag tänkte avsluta med en bild.

 404. En jättefin bild som visar konsulatet
  i Tunis. Den väcker funderingar.

 405. Hur kommer det sig att man avbildar
  konsulatet? Vem har gjort bilden?

 406. Vem är den tilltänkte betraktaren?
  Vad hände i Tunis?

 407. Det återstår massor av jobb att göra
  om Sveriges närvaro i Nordafrika.

 408. Det finns material kvar
  att genomsöka, inte minst i Tunis.

 409. Här var svenska konsuler verksamma
  under lång tid och skrev journaler.

 410. Man kommunicerade brevledes
  med mängder av människor i regionen.

 411. Konsulaten i sig
  var viktiga mötesplatser-

 412. -för politik
  och sociala tillställningar.

 413. Vilka besökte konsulatet?

 414. Det väcker många nya
  och intressanta frågor.

 415. Det som jag kanske har funderat mest
  på efter att ha slutför boken-

 416. -är att det är fascinerande
  att historien inte finns med-

 417. -i våra svenska översiktsverk,
  trots alla spännande ingredienser.

 418. All dramatik
  som många andra kända historier har-

 419. -till exempelvis
  karolinerna i Sibirien.

 420. Vi kan också jämföra med
  de linneanska lärjungarnas äventyr.

 421. Där finns också dramatik
  och starka karaktärer.

 422. Hur kommer det sig att just den här
  historien inte har inkluderats?

 423. Det är tankeväckande-

 424. -eftersom det visar att
  vår historieskrivning är selektiv.

 425. Vi minns inte allt-

 426. -och det är viktigt att jobba vidare
  med att spåra okända berättelser.

 427. Jag avslutar med det
  och uppmanar alla att gräva vidare.

 428. Tack.

 429. Textning: Karin Arnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Saltets pris

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Joachim Östlund har studerat hur svenskar såldes som slavar i Nordafrika under 1600- och 1700-talen och hur svenska skepp deltog i handel med afrikanska slavar i Medelhavet. Här berättar han om sin avhandling som bygger på källor från ett flertal länder, allt från ögonvittnesskildringar i form av dagböcker och teckningar till sjömansvisor, diplomatisk korrespondens och tidningsartiklar. Inspelat på Rosvalla Arena i Nyköping den 30 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

Ämnen:
Historia > Nya tiden - Europa och världen > 1500-1648, Historia > Nya tiden - Europa och världen > 1648-1789, Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > Stormaktstiden
Ämnesord:
1600-talet, 1700-talet, Historia, Nordafrika, Salthandel, Slavhandel, Socialhistoria
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Min europeiska familj

Vetenskapsjournalisten Karin Bojs berättar med hjälp av sitt eget DNA Europas historia på ett helt nytt sätt. Hon har lyckats få svar på sitt ursprung och hitta släktingar långt tillbaka i tiden. Inspelat på Rosvalla Arena i Nyköping den 29 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Släktforska med dna

Peter Sjölund är dna-släktforskare och menar att vi alla bär omkring på en tidsmaskin. I varje individs dna finns information om våra förfäder, och denna information kan säga väldigt mycket om varifrån vi kommer. Ett enkelt test kan förflyttas oss långt tillbaka i tiden, och i kombination med traditionell släktforskning blir det ett kraftfullt verktyg i jakten på frågan vem vi är. Inspelat på Rosvalla Arena i Nyköping den 29 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Ett gods - en värld

Karin Lindvall, etnolog och museichef i Södermanland, berättar om livet på godset för 150 år sedan och om vilka olika roller som fanns där. Med exempel från Björksund och Nynäs får vi inblick i hur det var på godsen där alla hade sin plats och de sociala gränserna var tydliga. Inspelat på Rosvalla Arena i Nyköping den 29 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Torpare, statare och backstugusittare

Kalle Bäck är professor i historia och har skrivit mycket om de "små" människornas vardagsliv. Här berättar han om torpare, statare och backstugusittare, hur de levde, försörjde sig och varför de till sist försvann. Kalle Bäck berättar om den omvandling som Sverige gick igenom från mitten av 1800-talet och till mitten av 1900-talet. Inspelat på Rosvalla Arena i Nyköping den 30 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Tid för det meningsfulla

Vad är tid till för och varför uppfanns den? Professor emerita Bodil Jönsson reflekterar över tid och åldrande. Hon berättar om vad vi kan göra för att få mer tid till det meningsfulla, där bland annat vård och omsorg spelar stor roll. Bodil Jönsson menar att det blir viktigare och viktigare ju äldre man blir att rikta sin uppmärksamhet mot egna intressen och tillåta sig att vara engagerad. Inspelat på Rosvalla Arena i Nyköping den 29 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Saltets pris

Joachim Östlund har studerat hur svenskar såldes som slavar i Nordafrika under 1600- och 1700-talen och hur svenska skepp deltog i handel med afrikanska slavar i Medelhavet. Här berättar han om sin avhandling som bygger på källor från ett flertal länder, allt från ögonvittnesskildringar i form av dagböcker och teckningar till sjömansvisor, diplomatisk korrespondens och tidningsartiklar. Inspelat på Rosvalla Arena i Nyköping den 30 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Pionjärerna på Fogelstad

Ulrika Knutson berättar om sin bok "Kvinnor på gränsen till genombrott". Boken handlar om den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad som bedrevs på herrgården med samma namn. Foglestadgruppen bildades 1922 av bland annat Elisabeth Tamm, Honorine Hermelin och Elin Wägner och fungerade även som ett socialt nätverk efter att kurserna hade upphört. Inspelat på Rosvalla Arena i Nyköping den 30 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Släktforskardagarna 2015

Sorgeliga saker hände

Kathinka Lindhe har skrivit en bok om sin fars morfar, Sixten Sparre. Den traditionella berättelsen om Sixten Sparre och Elvira Madigan som återges i främst skillingtrycket "Sorgeliga saker hända" får här nytt ljus efter Kathinka Lindhes sökande i arkiven. Istället för en romantisk kärlekssaga träder bilden av en bedragare fram. Föreläsning inspelad på Rosvalla Arena i Nyköping den 30 augusti 2015. Arrangör: Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Lappskattelanden och deras innehavare

Gudrun Norstedt berättar om den historiska indelningen av den svenska lappmarken, de så kallade lappskattelanden. Marken tillhörde ursprungligen samer som utnyttjade fiskevatten, renbetesmarker och andra resurser med ensamrätt men betalade skatt för detta. Succesivt övertogs landet av bönder under 1700- och 1800-talen. I skattelängder och andra källor kan man följa landens innehavare från 1600-talet och framåt. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

De finska krigsbarnen

De två finska krigsbarnen Kielo och Pentti skickades till Sverige från Finland under andra världskriget. Mellan 70 000 och 80 000 finska barn delade samma öde. Hur var det att komma ensam till Sverige, och hur har resan påverkat dem som vuxna? För Kielo och Pentti var det en upplevelse i barndomen som satte djupa spår.