Titta

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Om UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hur kan man som pedagog hjälpa elever i deras språkutveckling? Här samlas forskare och pedagoger för att ge handfast fortbildning för de som möter elever med språkstörning i sitt arbete. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress i september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015 : En tillgänglig lärmiljöDela
 1. Det känns jättespännande och roligt
  att få vara här.

 2. Jag har inte varit
  på många såna här konferenser-

 3. -så jag är väldigt nyfiken
  på det fina programmet.

 4. Jag kan bara delta i dag,
  men det blir spännande och lärorikt.

 5. Liksom Susanne har jag jobbat länge,
  både ute i skolan och som rådgivare.

 6. Ju mer jag lär mig om det här, desto
  mer förstår jag att jag har att lära.

 7. Vi har mycket att lära tillsammans,
  vi ska prata och engagera oss.

 8. Det här är en viktig konferens, så
  det är roligt att vara en del av den.

 9. Och som Susanne sa vet jag att ni
  kommer att dyka djupt ner i frågorna-

 10. -kring språket och alla möjligheter.

 11. Jag ska dra de breda penseldragen och
  prata om det som Greger inledde med:

 12. Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö
  för alla barn och elever?

 13. Varenda unge i skolan ska få
  förutsättningar för en god lärmiljö-

 14. -och tillgång till hela sin lärmiljö.

 15. Jag ska beskriva och berätta
  lite om hur jag tänker kring det här.

 16. Jag är ganska ny samordnare
  för området.

 17. Jag håller på att tänka ut
  hur vi ska ta oss an de här frågorna.

 18. Jag har skrivit tre punkter.

 19. Jag ska utgå från de tre punkterna
  när jag pratar.

 20. Jag hoppas att ni ska få en bild av
  vad tillgänglighet egentligen är.

 21. Varför är det så jätteviktigt
  att jobba med det?

 22. Och hur ser det ut i våra skolor?

 23. Vilka lärmiljöer erbjuder vi
  våra barn och elever?

 24. Vad får det för konsekvenser
  för barns lärande och utveckling?

 25. Och den tredje punkten: Vad kan vi
  göra? Eller kanske: Vad bör vi göra?

 26. Hur jobbar vi vidare med att skapa
  ännu bättre förutsättningar-

 27. -för alla barn och elever?

 28. Som inledning tänkte jag ge er
  en liten aptitretare-

 29. -som får oss att tänka på
  vad tillgänglighet kan vara:

 30. En film från dåvarande Handisam,
  numera Myndigheten för delaktighet.

 31. Ni hittar de här filmerna
  under Myndigheten för delaktighet.

 32. Så varsågod.

 33. Ja, vi gör vårt bästa...

 34. Jag kan rekommendera de här filmerna,
  det finns flera liknande.

 35. Ibland måste vi byta perspektiv
  för att förstå vad det innebär.

 36. Vi har alla goda avsikter,
  men ibland blir det svårt ändå.

 37. Vi måste jobba med frågorna
  och se dem ur olika perspektiv.

 38. Nu ska vi se...
  Vad är tillgänglighet, då?

 39. Vår myndighet har tagit fram
  en definition av tillgänglighet-

 40. -som ser ut så här.

 41. Tillgänglighet
  används för att beskriva-

 42. -hur väl en organisation, verksamhet
  eller lokal fungerar för elever-

 43. -med eller utan funktionsnedsättning.

 44. Det handlar alltså om att kunna vara
  delaktig i hela skolans lärmiljö-

 45. -hela verksamheten,
  hela organisationen.

 46. Varför är det jätteviktigt att jobba
  med de här frågorna på alla nivåer?

 47. Jo, ni har säkert också läst
  Skolinspektionens rapporter-

 48. -och vi på SPSM ser att barn inte
  får det stöd som de har rätt till.

 49. I den senaste lägesrapporten
  från Myndigheten för delaktighet-

 50. -ser man att i hälften
  av alla skolor och gymnasieskolor-

 51. -får inte elever det stöd
  som de har rätt till.

 52. Jag träffar många representanter
  från intresseorganisationer-

 53. -som säger att det måste hända nåt,
  nu måste vi bli bättre på det här.

 54. Man ser en oro
  för både ohälsa och utanförskap.

 55. Myndigheten för delaktighet såg även
  att det är mer än dubbelt så vanligt-

 56. -att elever med funktionsnedsättning
  känner sig mobbade i sin skolmiljö.

 57. Vi har många utmaningar, och därför
  ska vi bli bra på det här tänker jag.

 58. Regering och riksdag
  har förstås också sett-

 59. -att här behöver vi ta krafttag,
  nånting måste göras.

 60. Den 1 juli 2014
  förstärktes lagstiftningen.

 61. Man lade till
  "ledning och stimulans".

 62. Man ville tydliggöra
  att skolorna ska göra det här.

 63. Elever ska ha rätt att få stöd.

 64. Elever med funktionsnedsättning
  ska få det stöd som de behöver-

 65. -som kompenserar funktions-
  nedsättningen så att de når målen.

 66. När vi tittade på det här såg vi...

 67. Man pratar om ledning, stimulans,
  extra anpassningar och särskilt stöd.

 68. Ni har säkert hört det
  och varit på Skolverkets konferenser.

 69. Vi kände att det passade bra ihop
  med tillgängliga lärmiljöer.

 70. Vi ser skolor som klarar av det här
  på ett väldigt bra sätt.

 71. De är otroligt duktiga
  och har goda rutiner på skolan.

 72. De har en väl fungerande elevhälsa,
  nära vägar, goda samarbeten-

 73. -kollegialt lärande och en hög grad
  av delaktighet i alla led.

 74. I lärmiljöerna,
  som vi ser som tillgängliga-

 75. -de som ger goda förutsättningar-

 76. -där finns tillgänglig lärmiljö,
  ledning och stimulans i hög grad-

 77. -och då blir det färre barn
  som är i behov av särskilt stöd.

 78. Men vi ser också skolor där
  det handlar mycket om åtgärdsprogram-

 79. -och man har stora behov av insatser.

 80. Vi tänker att vi måste ägna oss
  åt förebyggande och främjande arbete-

 81. -så att vi slipper jobba åtgärdande,
  och så att elever slipper misslyckas.

 82. Jag ska bläddra förbi en del
  för att få tid till att visa exempel.

 83. Tillgänglig lärmiljö är en rättighet
  för alla barn och elever.

 84. Jag träffar skolor och skolhuvudmän.
  Nyligen träffade jag tre kommuner.

 85. Många sa att de arbetar mycket med
  att skapa inkluderande lärmiljöer.

 86. De pratar
  om "en god, inkluderande skola".

 87. "Men vi får inte riktigt till det.
  Inkludering är svårt."

 88. Självklart är det så.

 89. Vi har ett uppdrag att jobba
  för inkluderande lärmiljöer.

 90. Men för att skapa
  de förutsättningarna-

 91. -behöver vi ha lärmiljöer som möter
  varje barn och elevs förutsättningar.

 92. Det här tror jag hänger ihop.

 93. Vi måste se och förstå
  att varje elev är en unik person-

 94. -med sitt sätt att vara och lära.

 95. Vi behöver kunna ge förutsättningar
  utifrån individens behov.

 96. Jag tänker att vi ska organisera
  en skola och en verksamhet-

 97. -som blir inkluderande på det sättet.

 98. Då handlar det inte om integrering
  eller "en inkluderad elev"-

 99. -utan hela skolan ska organiseras
  utifrån eleverna som finns i skolan-

 100. -och i förskolan.

 101. Det är inte bara i skollagen
  man har förstärkt det här-

 102. -vi har en ny form av diskriminering
  i diskrimineringslagen.

 103. Bristande tillgänglighet i alla
  skolformer ses som diskriminering.

 104. Lagen trädde i kraft
  den 1 januari 2015.

 105. Det är bra att man har tydliggjort
  att det inte bara handlar om lokaler-

 106. -det handlar om hela undervisningen
  och barnets hela lärmiljö.

 107. Bristande tillgänglighet
  menar man betyder-

 108. -att en person
  med funktionsnedsättning missgynnas-

 109. -för att man inte har gjort
  skäliga tillgänglighetsåtgärder-

 110. -för att personen ska få en jämförbar
  situation med icke funktionsnedsatta.

 111. Vi vet inte riktigt hur lagen kommer
  att tolkas. Vi är väldigt nyfikna nu.

 112. Vi träffar DO
  och har diskussioner om hur det går.

 113. Man jobbar på att se hur man kan
  få fram några tydliga prejudikat.

 114. Vad är det som gäller?

 115. Det här blir spännande att följa.

 116. Även om man inte skulle vilja
  fälla skolor-

 117. -vill vi att det blir tydligt att
  skolor ska anpassa undervisningen-

 118. -och skapa goda förutsättningar.

 119. Det står ju redan i skollagen
  att man ska anpassa undervisningen-

 120. -men det här förstärker skollagen
  och kompletterar skrivningarna.

 121. Målet är att förskolor och skolor
  ska vidta aktiva åtgärder-

 122. -för att undanröja hinder
  för alla barn och elever.

 123. Vi har tagit fram en modell
  och ett material, som Greger sa-

 124. -om hur vi kan titta på frågorna
  och jobba mer strategiskt med dem.

 125. Vi ser
  att det går väldigt långsamt fram.

 126. Vi har pratat om
  tillgängliga lärmiljöer i många år.

 127. Varför går det så sakta?

 128. Utifrån det här fick
  vi som skolmyndighet ett uppdrag-

 129. -att titta
  på tillgänglighet i lärmiljön.

 130. Den här modellen
  kom till utifrån det.

 131. Den är ett enkelt sätt
  för skolor att förstå:

 132. Hur ska vi titta på de här frågorna?

 133. Det handlar om det relationella,
  som Susanne var inne på-

 134. -om mötet mellan elev och lärmiljö.

 135. Man lägger fokus på att svårigheterna
  uppkommer i mötet med lärmiljön.

 136. Det är inte elevens svårigheter,
  utan vi måste förändra lärmiljön.

 137. Den här triangeln har tre hörn.

 138. Där står det "social miljö", "fysisk
  miljö" och "pedagogisk miljö".

 139. Alla miljöerna är jätteviktiga arenor
  där barn och ungdomar finns-

 140. -och de påverkar varann,
  och vi har "lärande" i mitten.

 141. Vad är det vi behöver veta,
  kunna och ha en förståelse om-

 142. -för att kunna ge bästa möjliga
  förutsättningar för varje barn?

 143. Vi ser det som ett samspel
  mellan alla de här delarna.

 144. Jag tänkte kort försöka beskriva
  på ett praktiskt och enkelt sätt-

 145. -vad vi har sett
  och vad vi märker när vi är ute.

 146. Jag har jobbat som pedagog
  men också som rådgivare i många år-

 147. -och försöker
  vara ute mycket i skolmiljöer-

 148. -och prata
  med både pedagoger och barn.

 149. Jag har filmat mycket
  och gjort intervjuer.

 150. Det här är några delar
  som jag har valt ut som exempel-

 151. -för att visa
  att det är ett brett område.

 152. Vi måste ha ett helhetsperspektiv
  på barnets hela skoldag-

 153. -och barnets hela lärmiljö.

 154. Det första exemplet handlar om
  hjälpmedel, lärverktyg och rutiner.

 155. Det här måste vi vara bra på.

 156. Det andra handlar om förhållningssätt
  och strategier i undervisningen.

 157. Hur ser det ut i klassrummen
  eller i idrottssalen?

 158. Det tredje handlar om synsätt.
  Vilken kultur bär en skola?

 159. Och hur påverkar det våra attityder
  - och i slutändan vårt bemötande?

 160. Jag ska ta upp det här lite kort.

 161. Jag fick HODA-rapporten
  av en kollega i våras.

 162. Om ni är intresserade,
  så finns den att läsa.

 163. Det är en FOU-rapport som vi gav ut-

 164. -som handlar
  om hörteknik-användning i skolan.

 165. Håkan sa att det är angeläget
  ur ett tillgänglighetsperspektiv.

 166. Han har helt rätt, för resultaten
  som man redovisar är exceptionella-

 167. -tyckte jag.

 168. Nu ska vi se...

 169. Man har tittat på lärmiljöer,
  på 85 skolor i Stockholm-

 170. -och mätt akustiken-

 171. -och gjort intervjuer
  och olika observationer.

 172. Mätningarna visade att det nästan
  aldrig finns en god akustisk miljö-

 173. -utifrån Boverkets minimikrav.

 174. Då är det ändå klassrum där man
  har elever med hörselnedsättning.

 175. Det var ganska exceptionellt.

 176. I fyra av fem klassrum
  var ljudmiljön dålig.

 177. Det är vanligare att hörtekniken
  inte fungerar än att den fungerar.

 178. Tänk er själva vad det innebär-

 179. -om det är vanligare
  att tekniken inte fungerar.

 180. Tekniken här har också lite...

 181. Hörtekniken
  är ofta inte ändamålsenlig.

 182. Det brister i ljudkvalitet,
  det kanske är störningar.

 183. Det finns brister i stöd, rutiner och
  praktik kring mikrofonanvändningen.

 184. Nu djupdök vi ner i HODA-rapporten.

 185. Det är en liten del av de lärmiljöer
  som vi erbjuder barn och ungdomar.

 186. Vi går över till idrottssalen,
  där känner jag mig hemma.

 187. De här tre lärarna som jag ska
  beskriva har jag mött genom alla år.

 188. Senast i våras träffade jag alla tre.

 189. Nu generaliserar jag för att ni
  ska förstå vad jag tänker och menar.

 190. Den första läraren, lärare A,
  han säger så här:

 191. "I dag blir det styrketräning.
  Jag har gjort fem olika stationer."

 192. Han visar stationerna och säger:
  "Bra, då vet ni vad ni ska göra."

 193. "Lisa, se vad du kan vara med på.
  Annars hittar ni på nåt."

 194. Så säger han till Lisa,
  som har en assistent.

 195. Så ser det ut hos lärare A.

 196. Hos lärare B ser det ut så här:

 197. "Välkomna,
  i dag ska vi ha styrketräning."

 198. "Det är fem stationer. - Lisa,
  du kan göra så här på den här."

 199. Han visar stationerna
  och ett alternativ på varje.

 200. "Så att du också kan vara med."

 201. Nu hårdrar jag det, men ni förstår.

 202. I den tredje idrottssalen
  kommer pedagogen in och säger:

 203. "Välkomna. Vi ska ha styrketräning.
  Jag har gjort fem olika stationer."

 204. "Stationerna har olika alternativ"-

 205. -"så att alla hittar
  ett alternativ som passar."

 206. Och så går man igenom det.

 207. Tre olika förhållningssätt...
  och lite generaliseringar.

 208. Men jag tror att ni förstår
  och kanske känner igen det.

 209. Alla tre är angelägna om att göra ett
  gott jobb och möta på ett bra sätt.

 210. Men vad får det för konsekvenser?

 211. I vilket klassrum eller i vilken sal
  vill jag finnas som elev?

 212. Vi hoppar till lärarrummet.

 213. Vi hoppar till två olika lärarrum
  på olika skolor.

 214. I den ena skolan pratar pedagogerna
  med varann på det här sättet:

 215. "Hej, Sven! Jag har fått en ny elev,
  Ali heter han."

 216. "Han vill gärna spela gitarr
  på elevens val, och du har ju musik."

 217. "Ali har förresten en svår
  synnedsättning, bara så att du vet."

 218. Då säger du: "Vad roligt
  att han är intresserad av musik!"

 219. "Jag har en grupp på torsdagar
  klockan tre, där kan han vara med."

 220. "Vi får prata om hans synnedsättning,
  i fall vi måste förbereda nåt."

 221. I det andra lärarrummet
  ser det ut så här:

 222. "Hej, Sven! Jag har fått en ny elev
  som har en grav synskada."

 223. "Han heter Ali,
  och han vill gärna spela gitarr."

 224. "Klarar han av att vara med
  i nån av dina grupper?"

 225. Då säger du så här: "Vad roligt!"

 226. "Men du sa att han har en grav syn-
  skada. Klarar han av att läsa noter?"

 227. "Vi kan väl prata lite om det
  så får vi se."

 228. Också generaliseringar.

 229. I alla exempel som jag har gett är
  det goda avsikter och man vill väl-

 230. -men vårt sätt att prata
  och förhålla oss-

 231. -påverkar
  barns och elevers möjligheter-

 232. -och också... Det här tycker jag
  är det viktigaste att veta:

 233. Vad blir skillnaden-

 234. -mellan att vara i den ena
  eller den andra lärmiljön-

 235. -att ha eller inte ha
  en tillgänglig lärmiljö?

 236. Hur påverkar det
  elevers inre stress och hälsa?

 237. Hur påverkar det mina möjligheter
  att lyckas i mitt lärande?

 238. Hur påverkar det tilltron
  till den egna förmågan?

 239. Hur påverkar det min självkänsla?

 240. Och... Här ser ni också
  hur allting hänger ihop-

 241. -för det påverkar faktiskt även
  relationerna mellan klasskamraterna.

 242. Det finns mycket vi behöver prata om.

 243. Jag hoppas att ni tar med er
  de här exemplen och diskuterar.

 244. Jag ska försöka sammanfatta det här.
  Vad ska vi då göra?

 245. Det här är ju inte ett enmansjobb.

 246. Varje person som finns här är en del
  av ett barns eller en elevs lärmiljö.

 247. Vi måste jobba på alla nivåer.

 248. Greger pratade om samarbete,
  det är ett nyckelord.

 249. Vi måste prata med varann
  och jobba på alla nivåer-

 250. -på organisations-, grupp-
  och individnivå.

 251. Den här var inte enkel.

 252. Alla vill
  göra en tillgänglig lärmiljö-

 253. -men hur ska vi göra?

 254. Vi måste våga titta på oss själva.
  Hur gör vi? Hur ser det ut?

 255. Identifiera - vad är det vi ser?
  Analysera - samtala, reflektera.

 256. Planera och sätta det i system.

 257. Därför har vi ett värderingsverktyg
  för tillgänglig utbildning.

 258. Värderingsverktyget finns på vår
  hemsida: www.spsm.se/tillganglighet

 259. Ni får jättegärna
  höra av er med frågor.

 260. Det finns en handledning-

 261. -så att man kan jobba med verktyget
  och också se hur man har tänkt.

 262. Det bygger på den här modellen.

 263. Det är färgmarkerat
  så att det ska vara lätt att hitta.

 264. Så här ser verktyget ut.

 265. Det bygger på våra nationella
  och globala styrdokument.

 266. Det här är uppbyggt på det sättet-

 267. -att skolhuvudmän ihop med skolorna
  ska kartlägga tillgänglighetsnivån.

 268. Man ska få en överblick
  av hela skolans lärmiljö-

 269. -för att identifiera vad man är
  bra på och var man kan bli bättre.

 270. Var brister det? Hur ska vi jobba?
  Målet är att systematisera arbetet.

 271. Om vi ska komma framåt-

 272. -måste vi systematiskt jobba
  med att förbättra lärmiljön-

 273. -på alla nivåer.

 274. Jag har inte nämnt DATE lärmaterial.

 275. Vi jobbade ihop
  med handikappförbunden.

 276. De har gjort lärmaterial för elever,
  kopplat till de centrala innehållen.

 277. Nu finns det ett material för år 4-9,
  som är väldigt intressant-

 278. -med många
  bra och roliga aktiviteter.

 279. Elever får undersöka sin lärmiljö-

 280. -men också diskutera och agera:
  "Hur kan vi få en bättre lärmiljö?"

 281. Gå in på vår hemsida-

 282. -för där finns också fina filmer,
  som kan inspirera era verksamheter.

 283. Där berättar
  barn och ungdomar själva-

 284. -om sina erfarenheter
  av skolmiljöerna.

 285. Det står "distansutbildning",
  men vi tar även emot förfrågningar-

 286. -och försöker skapa
  lokala utbildningar och ett stöd-

 287. -så att man kan jobba med det här.

 288. Jag hoppas att ni som är här
  får jättefina dagar.

 289. Ni är otroligt viktiga.

 290. Varenda en av er är en del
  av våra barns och elevers lärmiljöer.

 291. Lycka till och tack för mig.

 292. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En tillgänglig lärmiljö

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Barn med funktionsnedsättning, exempelvis språkstörning, känner sig dubbelt så ofta som andra barn mobbade i skolan. Lena Hammar som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten föreläser om det. Tyvärr är det många barn som inte får det stöd de behöver och har rätt till. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Språkstörningar, Språkutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

En tillgänglig lärmiljö

Barn med funktionsnedsättning, exempelvis språkstörning, känner sig dubbelt så ofta som andra barn mobbade i skolan. Lena Hammar som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten föreläser om det. Tyvärr är det många barn som inte får det stöd de behöver och har rätt till. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språklig sårbarhet i skolan

Forskaren och logopeden Barbro Bruce vill ersätta begreppet grav språkstörning med språklig sårbarhet. Det nya begreppet är tänkt att ge starkare signaler till skolan som måste ta sitt ansvar för alla som har en sen, långsam eller annorlunda språkutveckling. Lusten till språk kan både väckas och släckas i skolan och vi pedagoger måste se till att elever med språkstörningar får mycket stöd, menar Barbro Bruce. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Underlätta för barn med språkstörning

Vad händer om man möter en elev med språkstörning som inte reagerar som man är van vid och som man inte förstår? En risk är att man tappar sina vanliga redskap och blir en otydlig guide och pedagog menar psykologen Anna Liljestrand, som här ger råd om hur hindren kan överbryggas. Hon poängtar vikten av att bevara elevens självständighet och självkänsla och att lyfta fram det som fungerar när det handlar om språkstörning. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och autism

Vad är det för likhet och skillnad mellan språkstörning och autism? Logopeden och specialpedagogen Ulrika Aspeflo reder ut begreppen och tittar närmare på vilka insatser vi måste fokusera på inom förskola och skola för att hjälpa barn med speciella behov. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjälpa elever att lyckas

Den medicinska diagnosen är sällan svaret på de pedagogiska utmaningar en lärare ställs inför i arbetet med elever med språksvårigheter, menar psykologen Gunilla Carlsson Kendall. Här gäller det istället att hitta konkreta lösningar för hur man kan jobba i klassrummet. I utredningar av elever fokuserar vi ofta på saker som de inte kan istället för att se vad de faktiskt klarar av. Hur påverkar den negativa blicken vårt förhållningssätt till eleverna? Inspelat den 15 september på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Arbetsminne och språk

Logopeden Hanne Uddling föreläser om arbetsminnet. Hon berättar om sina iakttagelser om hur arbetsminne, språkinlärning och språkstörning samverkar. Hon berättar också om hur det går till att lära sig ett nytt språk och hur språkinlärningen fungerar då man har ett nedsatt arbetsminne. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Exekutiva funktioner och språkstörning

Att börja träna de exekutiva förmågorna vid så tidig ålder som möjligt är jätteviktigt, menar forskaren och psykologen Cecilia Wåhlstedt. Hjärnans plasticitet är betydligt större hos yngre barn jämfört med tonåringar och vuxna och träningen bör sättas in redan under förskolan. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Det är viktigt att specialpedagoger och modersmålslärare har ett nära samarbete, menar Elisabeth Lindén, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det krävs också en stor förståelse för hur flerspråkiga elever tillägnar sig skriftspråket. Ofta släpar stavningen efter utan att det kräver speciella insatser eller oro. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Perceptionens betydelse för lärande

Perception handlar om hjärnans förmåga att tolka både yttre och inre synintryck. När denna förmåga inte fungerar som den ska får eleven ofta problem med inlärningen, berättar psykologen Annika Flenninger. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Dyskalkyli och språkstörning

Matematik är inte ett språk. Men nästan alla barn med grav språkstörning har också stora matematiksvårigheter, berättar logopeden och specialläraren Markus Björnström. Hur hänger det ihop och vad innebär det att få en diagnos dyskalkyli? Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och flerspråkighet

Hur kan man göra en korrekt bedömning av flerspråkiga barn så att överdiagnostisering undviks? Logopeden Eva-Kristina Salameh föreläser om sina erfarenheter av att arbeta med barn från Rosengård i Malmö där det talas minst 120 olika språk. Barn växer idag upp under mycket olika villkor och det måste man ha med sig när man bedömer dem. Få studier har gjorts i områden där många barn inte har personer i sin närhet som har god kompetens i svenska språket. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjärnan sätter villkor för pedagogiken

Motivation är den viktigaste faktorn för inlärning. Hjärnforskaren Martin Ingvar föreläser om att skolan är uppbyggd efter antagandet att alla som kommer till skolan är motiverade att lära. Han menar att dålig kunskap om hjärnans motivationssystem leder till en segregerad skola där de motiverade eleverna drar ifrån och de mindre motiverade får det riktigt kämpigt. Elever måste få med sig verktyg från början för att få chans att känna sig lyckade. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Inkludering och skoldatatek

Specialpedagogen Ulrika Jonsson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta med assisterande IT-teknik som stöd i klassrummet. I sitt arbete möter Ulrika Jonsson elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ständigt ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Staten ger första hjälpen till problemskolor

Med sina 21 vitesförelägganden om totalt drygt 14 miljoner kronor utmärker sig skolkoncernen Praktiska Sverige AB bland de skolor Skolinspektionen har granskat. Koncernen är nu en av de skolhuvudmän som Skolverket har inlett en dialog med inom den statliga satsningen Samverkan för bästa skola. Satsningen är ett uppdrag från Regeringen och ska erbjuda hjälp och stöttning till skolor med problem. Skolutvecklaren och debattören Per Kornhall är kritisk till att staten går in och håller skolföretag under armarna på det här sättet. Han menar att man lappar och lagar ett system som är felbyggt i grunden och att staten istället borde ta över skolor som inte fungerar.