Titta

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Om UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hur kan man som pedagog hjälpa elever i deras språkutveckling? Här samlas forskare och pedagoger för att ge handfast fortbildning för de som möter elever med språkstörning i sitt arbete. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress i september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015 : Underlätta för barn med språkstörningDela
 1. Vad roligt att få ta över här
  nu när ni är mätta och belåtna.

 2. Jag ska haka på Barbro lite grann-

 3. -med att det är så mycket som händer
  i mötet mellan människor.

 4. Sen ska vi titta lite
  på det här med språklig nedsättning.

 5. Vad kan det få för konsekvenser
  för lärande och utveckling-

 6. -och för interaktionen med varann?

 7. Och vi ska titta på avgränsnings-
  områden och tangeringspunkter-

 8. -till några andra
  funktionsnedsättningar.

 9. Det allra viktigaste
  är hur man kan möta med miljön-

 10. -för att göra effekterna
  av språkstörning så små som möjligt.

 11. Det är ju i mötet med andra
  som vi bygger vår identitet-

 12. -och vi får våra erfarenheter
  av hur världen fungerar-

 13. -och vi bygger våra förväntningar
  på hur livet kommer att vara.

 14. Man tänker sig
  att det här bygger man situationsvis.

 15. Man skapar en generaliserad bild-

 16. -av hur det brukar vara
  i olika situationer.

 17. Hur brukar det vara när jag vaknar-

 18. -när jag ska äta
  eller när jag kommer till skolan?

 19. Eller när jag
  försöker berätta nånting?

 20. Det finns en massa olika situationer.

 21. Det här blir som en inre guide-

 22. -och en förväntan på hur det kommer
  att gå nästa gång i en sån situation.

 23. Ni ser att man bygger den här bilden-

 24. -och man har en vuxen eller
  ett annat barn med i den här bilden.

 25. På det viset blir ju vi i elevens
  omgivning medskapare i det här-

 26. -och en modell för
  hur man kan lösa olika situationer.

 27. I de allra flesta fall
  brukar det gå bra-

 28. -och man vill förmedla till barnet
  att det brukar gå bra.

 29. Det är olika svårt eller olika lätt
  i olika relationer.

 30. Man kan fråga sig
  vad som händer i mötet-

 31. -om man möter en elev som reagerar
  annorlunda än vad man är van vid.

 32. Man är van att vara en bra lärare,
  förälder, psykolog eller logoped-

 33. -men här är nån man inte förstår-

 34. -och som inte verkar förstå
  vad man själv förmedlar.

 35. Då är det risk att man tappar sina
  redskap och blir en otydlig guide.

 36. Det är förstås besvärligt
  för den här eleven-

 37. -som har en guide
  som är som ett frågetecken.

 38. Språkstörning kan vara
  ett sånt hinder i mötet med andra-

 39. -och när man ska lära sig.

 40. Eleven har ju inte språket
  som verktyg för sitt tänkande.

 41. Det får stora konsekvenser
  för många delar i personligheten-

 42. -inte minst för självbild
  och för hur man mår.

 43. Vid tvärprofessionella utredningar
  på Resurscenter tal och språk-

 44. -pratar vi med eleven
  och ritar och funderar.

 45. Vad tycker eleven om olika saker?

 46. Många, framför allt av de äldre,
  uttrycker att de vill vara som andra.

 47. "Jag kan inte det eller det."

 48. Det är jätteviktigt att man i
  utredningarna lyfter fram vad de kan.

 49. "Du kan en massa saker."
  Man ska lyfta fram det som fungerar.

 50. Det vet jag att ni försöker göra
  i skolan också.

 51. En språkstörning
  får ju konsekvenser för miljön.

 52. Det blir så viktigt
  hur man kan anpassa i miljön.

 53. Konsekvenserna för personen själv
  varierar beroende på språkstörning.

 54. Det kan drabba olika aspekter-

 55. -både kanalen in och kanalen ut.

 56. Om man inte förstår får man begränsad
  information att tänka kring.

 57. Man behöver ju stimulans
  för att utveckla tänkandet.

 58. Att få begränsad information
  blir förstås en dålig förutsättning-

 59. -och man får svårare
  att delta i diskussioner-

 60. -om man inte har fått informationen.

 61. Det här beror mycket på ett nedsatt
  arbetsminne för hörd information

 62. Man har en begränsning för
  vad man kan "hålla online" samtidigt.

 63. Man kan inte automatiskt tolka
  det man hör.

 64. Det är ju en ständig ström av ljud.

 65. Om det är teckenspråk
  är det en ständig ström av rörelser.

 66. Om man ska tolka det och tar slutet
  på ett ord och början på ett annat-

 67. -och tänker att betydelsen av det
  är nånting man ska förvänta sig-

 68. -då kan man bli väldigt förvirrad.

 69. Jag har ett exempel: Det var en elev
  som letade efter kuratorn på skolan-

 70. -och kom och letade i korridoren-

 71. -och undrade: "Var är hon nånstans,
  den där ekvatorn?"

 72. "Kurator" och "ekvator"
  låter faktiskt ganska lika.

 73. Det är precis samma betoning.

 74. Det är inte konstigt
  att det kan bli förvirrande.

 75. Om man har svårt
  att få fram orden som man vill-

 76. -så kan det få pragmatiska följder,
  man kan inte anpassa sitt språkbruk-

 77. -och man får inte fram
  det man vill säga.

 78. Det är ett ständigt möte
  mellan individ och miljö.

 79. Ingenting försiggår utan en miljö.

 80. Miljön är ju överallt.

 81. Vad kan man ställa för krav
  på individen?

 82. Och vad kan man ställa för krav
  på miljön?

 83. För det första behöver individen
  kunna vara just en individ.

 84. Den ska inte vara
  sammanblandad med alla andra.

 85. Den behöver vara en individ
  för att kunna relatera till andra.

 86. Individen behöver kunna lära sig.

 87. Vad innebär det att lära sig?

 88. Jo, det är att se mönster och samband
  och kunna laborera med dem.

 89. Man måste kunna
  förstå och minnas sammanhang-

 90. -och jämföra nya upplevelser
  med gamla.

 91. Det här att jämföra med nånting,
  förstå och se sammanhang-

 92. -kräver ett arbetsminne. Man kan inte
  jämföra med nåt som man har glömt.

 93. Det är en risk
  om man inte har språket som redskap-

 94. -att man står där och inte kan göra
  de här jämförelserna.

 95. Man riskerar att fastna i en tanke-

 96. -som man inte kan komma ifrån
  på ett bra sätt.

 97. Vad är det för krav man har på
  miljön? Jo, den ska vara begriplig.

 98. Begriplig för vem? Jo,
  för barnet förstås - eller eleven.

 99. Då gäller det
  att man ser med barnets ögon.

 100. Man får liksom titta på sig själv
  med barnets ögon:

 101. "Är det här begripligt?"

 102. I bästa fall
  får man respons från barnet-

 103. -det ser ut att förstå
  eller inte förstå.

 104. Ibland får man inte
  de där signalerna-

 105. -utan man får fundera själv:
  "Är det här begripligt?"

 106. Jag brukar ibland leka med tanken:
  "Hur kan det här missförstås?"

 107. När man träffar folk
  kan man försöka att missförstå-

 108. -och fundera:
  "Ja, så här kan det ju vara."

 109. Mina barn brukar säga:
  "Ja, vi har redan förstått."

 110. Man får ju avväga
  när det behövs och inte behövs.

 111. Kraven måste vara lagom, att det är
  både här och nu - och på väg att bli.

 112. Det ska vara lite för svårt.

 113. Det får inte bli så
  att allt funkar och det blir rutin-

 114. -för då får man inte
  stimulans för tänkandet.

 115. Miljön ska också gå att påverka.

 116. Det är viktigt
  att man ger utrymme för barnet-

 117. -och barnets initiativ...och...

 118. Barnet är en kommunikatör
  med ett budskap-

 119. -och det är viktigt
  att lyssna in och bekräfta det-

 120. -och förtydliga där det behövs
  men inte vara för snabb i det här.

 121. Här är en väldigt förenklad bild
  av en dialog.

 122. En dialog är ju annars
  nåt väldigt komplicerat.

 123. Det handlar om att fokusera
  på nånting och hålla fast vi det-

 124. -och förstå det och kunna ge respons
  på det, uttrycka sig på nåt sätt.

 125. De exekutiva funktionerna
  måste kunna arbeta-

 126. -det här
  att kunna fokusera och sortera-

 127. -och sålla bort det
  som inte är väsentligt just nu.

 128. Om vi nu tänker oss
  att det kommer in ett budskap.

 129. Man måste ju vara vaken
  och kunna koncentrera sig-

 130. -och vara uppmärksam på vad
  som händer. Vad får man för intryck?

 131. En central funktion i hjärnan
  styr det här.

 132. Man behöver kunna se om det är nåt
  som kommer via örat eller via ögat.

 133. Sen måste man
  kunna tolka det hela.

 134. Vad är det för budskap
  i det här?

 135. Jag ska bearbeta det och förstå vad
  det är. Då jämför jag med mitt minne.

 136. Det finns ju olika typer av minnen.

 137. Baddeley och Hitch pratar om-

 138. -att det finns ett fonologiskt minne-

 139. -ett semantiskt minne, ett episodiskt
  minne och ett ortografiskt minne.

 140. Minnena är specialiserade på olika
  saker men kommunicerar sinsemellan.

 141. Om man då hör nånting, gäller det
  att få de rätta sekvenserna-

 142. -att man identifierar
  vad som är tolkningsbart-

 143. -i det som man hör eller ser.

 144. När det går automatiskt
  är det ju inga problem.

 145. Man tänker bara:
  "Ja, jag förstår."

 146. Men när man inte förstår och får
  börja arbeta med hjälpsystemen-

 147. -det är då det tar tid.

 148. Hastigheten är inte hög.

 149. Då handlar det om-

 150. -att man väcker upp
  alla ord som är lika långa-

 151. -eller har samma betoning eller
  börjar på samma bokstav till exempel.

 152. När man har förstått
  det här som man har tagit in-

 153. -gäller det att planera vad
  man ska svara - innehållet i det.

 154. Sen måste man bestämma vilka ord man
  ska använda för att uttrycka det.

 155. Det handlar om det exekutiva, att
  kunna välja ut vad man vill säga.

 156. Vi kan ju fundera över...

 157. Vi är ju "andra person" så att säga.

 158. På vilket sätt kan vi hjälpa till
  i den här processen?

 159. Hur kan vi hjälpa till
  så att det blir lättare-

 160. -för den här personen
  som har svårt i de här olika stegen?

 161. Det handlar nog väldigt mycket
  om förförståelse.

 162. Det är hela tiden en växelverkan-

 163. -mellan inre och yttre,
  osynligt och synligt-

 164. -både inom personen själv
  och mellan individer.

 165. Vårt arbete innebär ofta att synlig-
  göra, för att kunna göra nåt åt det.

 166. Då finns det olika system.

 167. Vi använder ofta ICF - "International
  Classification of Functioning"-

 168. -som är ett komplement till andra
  diagnossystem-

 169. -och klassifikationer.

 170. Det har ett hälsoperspektiv.

 171. Varenda människa på jorden ska kunna
  beskrivas med det här språkbruket.

 172. Det handlar återigen
  om individ och miljö.

 173. Individen och miljön
  möts i aktiviteter och delaktighet-

 174. -vad man kan genomföra
  och känna sig engagerad i.

 175. Miljön kan vara hindrande
  eller underlättande.

 176. Nåt som miljön bidrar med
  är ju attityder.

 177. Vilken attityd intar miljön
  till olika saker?

 178. Det har vi ofta mött på skolorna
  när vi återger utredningsresultat-

 179. -och diskuterar vad man kan göra.

 180. Det gäller att hitta trådarna: Vad
  kan vi nysta i? Vad vågar vi pröva?

 181. Attityden till vad man kan göra
  blir jätteviktig.

 182. Ni ser också orden
  "kapacitet" och "genomförande".

 183. Kapaciteten kan man ofta hitta
  om man pratar med eleven-

 184. -och träffar eleven
  och gör olika saker tillsammans.

 185. Vi har testuppgifter, där eleverna
  ofta kan känna att "det här går bra".

 186. Det är ju viktigt att bygga på det.

 187. Individen går in
  med vissa förutsättningar.

 188. Miljöns roll är
  att skapa nya förutsättningar.

 189. Om det finns förutsättningar
  som eleven inte har så mycket av-

 190. -om den inte har bra förutsättningar-

 191. -så är det miljöns roll
  att skapa de här förutsättningarna-

 192. -som gör
  att det ändå går bra för eleven.

 193. Jag brukar säga
  att eleven "frågar chans" på miljön.

 194. Vilka chanser får den här eleven
  av den här miljön?

 195. Miljön är ju vi själva,
  som jag har sagt många gånger.

 196. Ett annat sätt
  att synliggöra fungerande-

 197. -är att titta
  på elevens olika kapaciteter.

 198. Det är som ett hjul.

 199. Man kan titta in på de olika
  funktionerna från olika håll.

 200. Den funktion man tittar in igenom
  har man som en figur i förgrunden-

 201. -men alla de andra finns kvar
  i bakgrunden och påverkar också.

 202. Och delvis överlappar de varann.

 203. Bredvid "tal och språk"
  står det "skrift".

 204. Skriften är ett sätt
  att synliggöra språket.

 205. När man lär sig skriva gör man
  fingerbreda mellanrum mellan orden.

 206. Det blir en viktig sak-

 207. -för att förstå vilka ord
  som strömmen av ljud består av.

 208. Det här är kartläggningsdelarna,
  så att säga-

 209. -sen kan man dra fram
  de här klassiska diagnoserna.

 210. Diagnoser är ju ett påhitt som
  man har för att kunna tänka lättare.

 211. De är skapade i kategorier så att man
  ska kunna hantera det som är svårt-

 212. -eller inte fungerar.

 213. Men det finns ju knappast
  några rena diagnoser.

 214. De överlappar ofta lite grann-

 215. -och de passar inte alltid på
  personer, utan det gäller att se...

 216. När man ringar in en diagnos ska man
  också se när man ska "ringa ut" den.

 217. Det är ett slags färskvara.
  När är det här bärande?

 218. När hjälper diagnosen till-

 219. -så att vi får idéer om
  hur man ska ordna runt eleven?

 220. Om man nu tittar utifrån språk-

 221. -så kan man ju säga att ADHD...

 222. Om det verkar som om en person inte
  är koncentrerad och kan fokusera-

 223. -så kan man tro att det är ADHD-

 224. -men barnet kanske inte förstår
  vad det ska vara uppmärksamt på.

 225. Vi kan ta
  gränsdragningen till autism.

 226. Där kanske barnet inte förstår
  vad språket är till för.

 227. Det finner ingen mening i språket.

 228. Då finns det ingen anledning
  att koncentrera sig på det.

 229. Man kan se det som att
  passformen inte alltid är perfekt.

 230. Det gäller att vara medveten om det.

 231. Man kan ha flera diagnoser,
  det kunde man inte förr-

 232. -då satte man en diagnos, allt övrigt
  antog man berodde på diagnosen-

 233. -men nu kan man ha flera diagnoser.

 234. Språkstörning
  är ofta en förstadiagnos.

 235. När eleverna blir äldre är det stor
  risk att de har fått flera diagnoser-

 236. -som man upplever kan förklara.

 237. Man säger nu att det är viktigt
  när det gäller små barn-

 238. -att om det är nån del
  av barnets fungerande där man ser-

 239. -att det här funkar inte så bra-

 240. -då ska man tidigt ta tag i det
  för att kunna sätta in insatser.

 241. Hur ska vi bemöta det här barnet-

 242. -för att det ska få en bättre chans
  att kompensera för det som är svagt?

 243. Gillbergcentrum i Göteborg
  har myntat begreppet ESSENCE.

 244. Det handlar om att man
  ska uppmärksamma tidiga symtom-

 245. -som senare
  kanske kommer att bli föremål för-

 246. -utvecklingsrelaterade
  kliniska bedömningar.

 247. Det är viktigt att vara ute i tid.

 248. Om vi nu tittar på språkstörning
  som diagnos så att säga-

 249. -så säger Dorothy Bishop att det är
  en oförklarlig språklig nedsättning.

 250. Det finns inget annat
  som förklarar den.

 251. Man säger att den med språkstörning
  har en ojämn begåvningsprofil.

 252. Det är just språket
  som inte är åldersadekvat.

 253. Språkstörning kan ha olika
  tyngdpunkter, både på in och ut.

 254. Vi säger att det är en arbetshypotes-

 255. -för att man ska tänka: "Vi ska göra
  ett arbete kring det här nu."

 256. Det väcker attityden av
  att det är en aktivitet-

 257. -som man ska göra tillsammans
  i skolan.

 258. Man säger att det är en
  funktionsnedsättning som är varaktig-

 259. -men den kan ändra sig och
  se lite olika ut i olika situationer-

 260. -och i olika åldrar som barnet är i.

 261. Här står vad Dorothy Bishop skriver.

 262. Ni kan läsa det.

 263. Det är en kombinerad påverkan
  från många olika riskfaktorer.

 264. Med många riskfaktorer,
  som var för sig inte är så farliga-

 265. -blir det en stor effekt-

 266. -som faller ut
  som till exempel en språkstörning.

 267. Sen är det diagnosformulering.

 268. Det håller en utredningsgrupp-

 269. -med Jan Sydow som utredare,
  på att ta fram.

 270. Det får vi veta
  den 16 april nästa år.

 271. Nu ska vi titta på avgränsningar
  och tangeringspunkter-

 272. -med några andra
  funktionsnedsättningar.

 273. Vi har
  intellektuell funktionsnedsättning-

 274. -det som förut
  kallades utvecklingsstörning.

 275. Där säger man
  att det är en jämn, låg nivå.

 276. Man undersöker den intellektuella
  funktionsnivån med tester-

 277. -och tittar på personens förmåga-

 278. -att vara i vardagen så att säga,
  det här adaptiva.

 279. Hur kan barnet leva upp till kraven
  som finns i det omgivande samhället?

 280. Det svåra blir gränsfallen.

 281. Är det här en utvecklingsstörning
  eller är det en språkstörning?

 282. Om man har en språkstörning får man
  begränsad information, som sagt-

 283. -då kan det verka som om man har en
  intellektuell funktionsnedsättning-

 284. -när man blir tonåring.

 285. Då är utredningarna viktiga
  så att man säkerställer vad det är-

 286. -så att det inte blir
  så att man får fel diagnos-

 287. -som ger fel insatser.

 288. Sen har vi autism.

 289. I den nya diagnosmanualen,
  som heter "DSM-5"-

 290. -har man skapat en enda diagnos
  angående det här-

 291. -och det är autism.

 292. Ambitionen är
  att det ska bli tydligare än förut.

 293. Förut fanns det många diagnoser
  i det här spektrat, som Asperger.

 294. Men det tas bort,
  så nu heter det autism.

 295. Man vill vara tydlig med att det
  handlar om en nedsatt förmåga-

 296. -när det gäller social kommunikation,
  och interaktion och ömsesidighet-

 297. -och svårighet att sätta sig in i
  att andra kan tänka på annat sätt.

 298. Och man ska ha
  begränsade, repetitiva intressen-

 299. -och rutiner
  och begränsad aktivitet.

 300. Det är kärnan i den här diagnosen.

 301. Sen ska man precisera
  i vad mån språket är påverkat.

 302. Det är en tilläggsgrej.

 303. Och hur begåvningsnivån är
  blir också en tilläggsnotering.

 304. Och...

 305. Här ser ni
  några olika förklaringsmodeller.

 306. Vi börjar med den socio-emotionella.

 307. Det handlar om att identiteten och
  personen ju byggs i en relation.

 308. En typisk reaktion för spädbarn-

 309. -är att de orienterar till ansikten
  och till mänskliga rörelser.

 310. Det här är väsentligt för att
  språkutvecklingen ska komma i gång.

 311. Det här affektiva samspelet
  startar processen.

 312. Men om de grundläggande emotionerna
  inte finns där-

 313. -kommer barnet inte
  att söka den här kontakten.

 314. Följden blir att det får
  en oförmåga till social orientering.

 315. Då kan man tänka
  att det barnet blir väldigt ensamt.

 316. Hela tiden är det en massa intryck-

 317. -och om jag inte har nån referent,
  som min förälder-

 318. -eller nån annan vuxen,
  som det är i början-

 319. -då står jag väldigt ensam när jag
  ska bygga upp mina förväntningar.

 320. Om man tänker sig att ett litet barn
  är ute och går med en vuxen-

 321. -och möter en hund för första gången-

 322. -då vet barnet inte vad det är:

 323. "Vad ska jag ha för attityd
  till den där?"

 324. En naturlig reaktion
  är att titta på föräldern.

 325. Som den reagerar
  kommer barnet också att reagera.

 326. Så det här ju en viktig sak.

 327. Det här pågår inte bara
  med de små barnen-

 328. -utan det pågår även
  i våra relationer till varann.

 329. Vi kollar varandras uttryck.
  "Hur säger du om det här?"

 330. Man rättar sig själv,
  hur man kommer att bete sig.

 331. Det är ett samspel hela tiden
  där man påverkar varann.

 332. Om vi nu ska se tangeringspunkter
  till språk...

 333. Det är "central coherence"-

 334. -som innebär
  hur man kan bygga helheter.

 335. Man tar in intryck och lägger dem
  till det man redan kan-

 336. -och gör helheter.
  Jättemycket av lärandet är så.

 337. Där behövs det ju språk,
  språket är en jätteviktig hjälpreda.

 338. Även för exekutiva funktioner
  är språket väldigt viktigt.

 339. När man får en idé som man
  ska genomföra måste man planera.

 340. Att kunna använda språket
  blir en viktig funktion i det här.

 341. Och inte minst beträffande regler.
  Hur vet man vilka regler som finns?

 342. Jo, folk kan ju tala om för mig
  att här ska du göra si och inte så.

 343. Men i många fall
  måste jag själv skapa mig regler.

 344. Jag måste lägga ihop ett och ett:
  "Så ska jag göra här."

 345. "Det här verkar vara vettigt
  och fungera."

 346. Där är språket viktigt
  för att sätta ord på reglerna.

 347. Jag kan välja
  om jag vill följa dem eller inte-

 348. -men att skapa regelförståendet
  är en viktig sak.

 349. Vilka är tangeringspunkterna till
  uppmärksamhet, och i det fallet ADHD?

 350. Det är att kunna bedöma
  vad som är viktigt-

 351. -för det
  kommer att styra uppmärksamheten-

 352. -och hur man ska tala till sig själv:

 353. "Nu ska jag först göra det här
  och sen det här."

 354. Eller: "Utifrån det som är viktigt nu
  måste jag säga stopp till det där."

 355. "Stopp! Vänta!"

 356. Man kan fråga sig
  vad eleven har för förutsättningar-

 357. -för att klara sig bra i miljön.

 358. Då har arbetsminnet och språket
  en viktig roll.

 359. En viktig sak är att ha ett mål.

 360. Den där som har kommit på nåt
  har ett mål.

 361. Målet blir nånting som avgör
  hur jag ska göra för att komma dit.

 362. Det finns
  en amerikansk variant av det:

 363. "Goal, plan, do, review."

 364. Det handlar om
  hur man gör en sån här process.

 365. Det har man skapat för elever som har
  det knepigt med exekutiva funktioner-

 366. -men det är ju faktiskt
  en generell modell-

 367. -för hur man kan tänka
  vid all problemlösning egentligen.

 368. Jag kan tänka så här:

 369. I skolan
  borde man ha det här ännu mer.

 370. Inför varje lektion borde man tänka
  efter vad målet med lektionen är-

 371. -och tala om det för eleverna, så att
  de också vet vad som ska genomföras-

 372. -och efteråt kan man titta på det:
  "Hur blev det här? Blev det här bra?"

 373. De exekutiva funktionerna
  blir väldigt viktiga.

 374. De kan indelas på olika sätt.

 375. Det här är nånting
  som man utvecklar under hela livet.

 376. Flera av dem blir inte användbara
  förrän man är kanske 20 år.

 377. En del kanske inte är användbara
  förrän man är pensionär.

 378. Det beror lite på
  hur man tränar dem, tror jag.

 379. En del är väldigt
  känslomässigt färgade.

 380. Det är de rödfärgade
  - "hot".

 381. De andra är
  lite mer "cold".

 382. De är resonerande.

 383. Man funderar i lugn och ro
  hur det ska vara.

 384. Språket är
  ett av de viktigaste redskapen-

 385. -för att använda
  de exekutiva funktionerna-

 386. -och de exekutiva funktionerna är
  nödvändiga för att använda språket.

 387. De är oerhört invävda i varann.

 388. Här är "den flygande språkmattan".

 389. Språk genomsyrar så mycket.

 390. Jag tänker mig-

 391. -att när vi väver våra språkmattor
  så kanske språket är varpen-

 392. -och där väver vi in
  det vi lär oss och det vi känner.

 393. -det vi ordnar och sorterar-

 394. -och erfarenheter av
  hur det går i olika situationer.

 395. Det är de gamla jeansen
  som vävs in där, och finkläderna-

 396. -och kanske
  får nån fisketråd hänga med.

 397. Jag tänker mig det här som en matta-

 398. -för en matta kan lyfta.

 399. Bara man lyfter lite grann
  får man ett annat perspektiv.

 400. Att vi hjälper eleverna
  är så viktigt.

 401. De behöver inte
  fara till Orienten.

 402. Det räcker att lyfta lite grann,
  då blir det positiva cirklar-

 403. -i och med
  att man får ett annat perspektiv.

 404. Hur kan man möta med miljön?
  Det har vi tjatat om-

 405. -så vi kan gå lite fortare fram här.

 406. Eleven kan till exempel
  ge en oväntad respons.

 407. Det kan verka
  som om eleven inte förstår.

 408. Då ska man fråga sig:
  "Hur tänker eleven nu?"

 409. Man ska bli "en parabol" som
  försöker fånga in vad det kan vara.

 410. Hur ska man kunna förstå
  hur en annan person tänker?

 411. Det här tror jag är en förmåga
  som lärare har i väldigt hög grad.

 412. Och det är också
  vad våra elever behöver.

 413. Göran Svanelid
  har ju myntat begreppet "The big 5".

 414. Det är alltså viktiga ord
  som står i skolans styrdokument.

 415. Alla de här är ju väldigt
  språkligt associerade, kan man säga.

 416. Man kan först tycka:
  "Hur ska det här gå?"

 417. Men när man tittar närmare på dem
  kan man ju se-

 418. -att det inte är helt främmande för
  det vi brukar prata om och tänka på.

 419. "Begreppslig förmåga"
  är ju "att sätta ord på".

 420. Man sätter ord på olika sätt
  i ett sammanhang.

 421. Man använder sig förstås
  inte bara av ord.

 422. Man har situationer
  och gör det meningsfullt.

 423. Analysförmåga.
  För att kunna jämföra och analysera-

 424. -hur ska man presentera
  materialet som man ska analysera?

 425. Då får man använda elevens starka
  sidor, och det är ofta det visuella.

 426. Det ser vi också i utredningar-

 427. -att många elever
  kan tänka jättebra och lösa problem-

 428. -om de har nånting ritat
  eller material för övrigt.

 429. Då gäller det att försöka
  översätta de här kunskaperna-

 430. -som man ska erövra i skolan
  så att säga.

 431. Hur ska man översätta dem så att
  det blir användbart för eleven?

 432. Förmåga att hantera information
  - samma sak där.

 433. Hur samlar man information
  om man inte har språket som redskap?

 434. Och den kommunikativa förmågan.

 435. Om man lär in nåt och
  sen ska visa vad man har lärt sig-

 436. -så är det rimligt att det ska vara
  samma medier, eller vad man ska säga-

 437. -så att man inte lär sig på ett sätt
  och ska visa det i ett annat medium.

 438. Och den metakognitiva förmågan
  förstås-

 439. -att kunna titta utifrån
  på det man har gjort.

 440. Och miljön.
  Här har hjulet blivit ett miljöhjul.

 441. Det handlar om att kunna
  hjälpa eleven att läsa av miljön.

 442. Jag var på en skola där
  en idrottslärare var så suveränt bra-

 443. -för hon samlade eleverna
  redan i omklädningsrummet och sa:

 444. "När jag öppnar dörren kommer ni att
  få se..." Och så sa hon vad det var.

 445. Då hade eleverna en förväntan:
  "Vad är det jag ska titta på?"

 446. Hon öppnade dörren, och de liksom...

 447. Alla gick inte lugnt, men de hade
  en bild av vad de skulle göra.

 448. Det var inte bara en jättemiljö,
  en stor gympasal-

 449. -utan de visste
  vad de skulle titta efter.

 450. Och återigen: Det är ju vi
  som är den viktigaste miljöfaktorn.

 451. Jag vill lyfta fram två saker
  som jag tycker är jätteviktiga.

 452. Det handlar om lusten och konsten
  att fråga.

 453. Om jag kan fråga mig fram-

 454. -kan jag driva min egen utveckling
  på ett bra sätt.

 455. Jag kan ta initiativet själv.

 456. Men det är vissa saker jag behöver ha
  för att kunna fråga.

 457. Sen är det lusten och konsten
  att berätta.

 458. Kan eleven berätta?

 459. Och hur kan eleven berätta
  om nåt den har varit med om?

 460. Och på vilket sätt kan eleven åter-
  berätta nåt som den har fått ta in?

 461. Det kräver förstås nån form
  av fungerande lyssnande också.

 462. Minnets roll i orsak-verkan
  kan man fundera över i en "nu-linje".

 463. Nuet är ju definierat av
  att det finns ett då - och ett sen.

 464. Man kan analysera och rita
  - hur blev det så här?

 465. "Det kan jag använda sen,
  på den sidan om nuet."

 466. Att man liksom åskådliggör det.

 467. Den gamle Vygotskij har pratat om-

 468. -med vilken hjälp
  eleven kan göra olika saker.

 469. Det för tankarna till curling.

 470. Det här att curla har fått
  en oförtjänt dålig klang, tycker jag.

 471. Jag tycker
  att det är jättebra att curla-

 472. -om man med curling menar
  att man har ett samspel-

 473. -där den vuxna bidrar på olika sätt-

 474. -med att sopa eller underlätta-

 475. -ge förförståelse och se till
  att det blir rätt associationer.

 476. Det är ju jättebra.

 477. Det är ju eleven själv som styr
  käglan...eller vad heter det?

 478. Stenen.

 479. Som styr stenen och avgör
  vad det blir för snurr på den.

 480. Men det viktiga är som sagt
  att man hela tiden är mån om-

 481. -att elevens känsla
  av självständighet-

 482. -och känsla av självkänsla
  bevaras-

 483. -för eleven balanserar ju
  på den här gungbrädan-

 484. -mellan beroende och självständighet.

 485. Och så är det ju
  i alla situationer för oss allihop.

 486. Nu känner jag att jag borde ha slutat
  för länge sen.

 487. -Nej, du är precis i tid. Tack, Anna.
  -Tack.

 488. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Underlätta för barn med språkstörning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad händer om man möter en elev med språkstörning som inte reagerar som man är van vid och som man inte förstår? En risk är att man tappar sina vanliga redskap och blir en otydlig guide och pedagog menar psykologen Anna Liljestrand, som här ger råd om hur hindren kan överbryggas. Hon poängtar vikten av att bevara elevens självständighet och självkänsla och att lyfta fram det som fungerar när det handlar om språkstörning. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Funktionshinder, Språkstörningar, Språkutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

En tillgänglig lärmiljö

Barn med funktionsnedsättning, exempelvis språkstörning, känner sig dubbelt så ofta som andra barn mobbade i skolan. Lena Hammar som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten föreläser om det. Tyvärr är det många barn som inte får det stöd de behöver och har rätt till. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språklig sårbarhet i skolan

Forskaren och logopeden Barbro Bruce vill ersätta begreppet grav språkstörning med språklig sårbarhet. Det nya begreppet är tänkt att ge starkare signaler till skolan som måste ta sitt ansvar för alla som har en sen, långsam eller annorlunda språkutveckling. Lusten till språk kan både väckas och släckas i skolan och vi pedagoger måste se till att elever med språkstörningar får mycket stöd, menar Barbro Bruce. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Underlätta för barn med språkstörning

Vad händer om man möter en elev med språkstörning som inte reagerar som man är van vid och som man inte förstår? En risk är att man tappar sina vanliga redskap och blir en otydlig guide och pedagog menar psykologen Anna Liljestrand, som här ger råd om hur hindren kan överbryggas. Hon poängtar vikten av att bevara elevens självständighet och självkänsla och att lyfta fram det som fungerar när det handlar om språkstörning. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och autism

Vad är det för likhet och skillnad mellan språkstörning och autism? Logopeden och specialpedagogen Ulrika Aspeflo reder ut begreppen och tittar närmare på vilka insatser vi måste fokusera på inom förskola och skola för att hjälpa barn med speciella behov. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjälpa elever att lyckas

Den medicinska diagnosen är sällan svaret på de pedagogiska utmaningar en lärare ställs inför i arbetet med elever med språksvårigheter, menar psykologen Gunilla Carlsson Kendall. Här gäller det istället att hitta konkreta lösningar för hur man kan jobba i klassrummet. I utredningar av elever fokuserar vi ofta på saker som de inte kan istället för att se vad de faktiskt klarar av. Hur påverkar den negativa blicken vårt förhållningssätt till eleverna? Inspelat den 15 september på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Arbetsminne och språk

Logopeden Hanne Uddling föreläser om arbetsminnet. Hon berättar om sina iakttagelser om hur arbetsminne, språkinlärning och språkstörning samverkar. Hon berättar också om hur det går till att lära sig ett nytt språk och hur språkinlärningen fungerar då man har ett nedsatt arbetsminne. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Exekutiva funktioner och språkstörning

Att börja träna de exekutiva förmågorna vid så tidig ålder som möjligt är jätteviktigt, menar forskaren och psykologen Cecilia Wåhlstedt. Hjärnans plasticitet är betydligt större hos yngre barn jämfört med tonåringar och vuxna och träningen bör sättas in redan under förskolan. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Det är viktigt att specialpedagoger och modersmålslärare har ett nära samarbete, menar Elisabeth Lindén, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det krävs också en stor förståelse för hur flerspråkiga elever tillägnar sig skriftspråket. Ofta släpar stavningen efter utan att det kräver speciella insatser eller oro. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Perceptionens betydelse för lärande

Perception handlar om hjärnans förmåga att tolka både yttre och inre synintryck. När denna förmåga inte fungerar som den ska får eleven ofta problem med inlärningen, berättar psykologen Annika Flenninger. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Dyskalkyli och språkstörning

Matematik är inte ett språk. Men nästan alla barn med grav språkstörning har också stora matematiksvårigheter, berättar logopeden och specialläraren Markus Björnström. Hur hänger det ihop och vad innebär det att få en diagnos dyskalkyli? Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och flerspråkighet

Hur kan man göra en korrekt bedömning av flerspråkiga barn så att överdiagnostisering undviks? Logopeden Eva-Kristina Salameh föreläser om sina erfarenheter av att arbeta med barn från Rosengård i Malmö där det talas minst 120 olika språk. Barn växer idag upp under mycket olika villkor och det måste man ha med sig när man bedömer dem. Få studier har gjorts i områden där många barn inte har personer i sin närhet som har god kompetens i svenska språket. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjärnan sätter villkor för pedagogiken

Motivation är den viktigaste faktorn för inlärning. Hjärnforskaren Martin Ingvar föreläser om att skolan är uppbyggd efter antagandet att alla som kommer till skolan är motiverade att lära. Han menar att dålig kunskap om hjärnans motivationssystem leder till en segregerad skola där de motiverade eleverna drar ifrån och de mindre motiverade får det riktigt kämpigt. Elever måste få med sig verktyg från början för att få chans att känna sig lyckade. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Synligt lärande stöttar elever

Genom att kombinera formativa strategier med digitala resurser kan undervisningen förbättras, menar språkläraren Patricia Diaz. Här berättar hon om hur hon själv jobbat praktiskt och framgångsrikt med formativ bedömning de senaste fem åren. Patricia poängterar också vikten av att skilja på bedömning och betyg och förmedla det till eleverna. Hon kommer också in på begreppet återkoppling och hur hon får eleverna att dra nytta av de återkopplade samtalen som kan ske både muntligt och digitalt. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Behöver lärare kunna mer om NPF?

Fyra av fem som jobbar i skolan anser att de inte har tillräckliga kunskaper om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd och autism. Det visar en undersökning som gjorts vid Karolinska institutet. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tycker att kunskapsbristen är så allvarlig att han vill se lagstiftning om mer NPF-kunskap i lärarutbildningen. Många lärarutbildningar i Sverige motsätter sig en statlig reglering och menar att om något mer ska in i lärarutbildningen så måste något annat ut. Vi besöker Källbrinksskolan i Huddinge där man aktivt jobbar med att NPF-säkra sin skola.