Titta

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Om UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hur kan man som pedagog hjälpa elever i deras språkutveckling? Här samlas forskare och pedagoger för att ge handfast fortbildning för de som möter elever med språkstörning i sitt arbete. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress i september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015 : Dyskalkyli och språkstörningDela
 1. Vad många ni är.

 2. Jag känner mig som Madonna.

 3. Dyskalkyli och språkstörningar
  står på programmet.

 4. Och jag som ska berätta om detta
  heter Markus Björnström.

 5. Jag är logoped till professionen
  men jobbar sen ett par år-

 6. -i skolans värld
  som speciallärare.

 7. Det gör jag på Lemshaga Akademi
  på Värmdö söder om Stockholm.

 8. Och bakom det pretentiösa namnet
  döljer sig en vanlig F-9skola...

 9. ...med ungefär 440 elever
  fördelade på tio klasser.

 10. Mitt jobb är att jobba
  med eleverna från åk 5 till 9.

 11. Det innebär att jag har indirekt
  ansvar för ungefär 250 elever-

 12. -och deras
  specialpedagogiska behov.

 13. Jobbet är ju extremt intressant
  och väldigt roligt-

 14. -samtidigt som man varje dag
  känner sig otillräcklig.

 15. Precis varenda dag faktiskt.
  Det är svårt.

 16. Jag har prövat mindfulness och
  ultralöpning och inget biter-

 17. -på den där känslan.
  Jag försöker bara härda ut.

 18. De frågor som ni kommer på under
  dagen, i morgon, nästa vecka-

 19. -eller när det nu kan vara, som
  gärna får ha med ämnet att göra-

 20. -skickar ni till e-postadressen
  så svarar jag så snabbt jag kan.

 21. Det är välkommet.

 22. Ett litet tips, inledningsvis.

 23. Denna rapport från Stockholms
  läns landsting kan ni ladda ner.

 24. Den kom bara
  för några veckor sen-

 25. -och är en fokusrapport som de
  publicerat i ämnet diskalkyli.

 26. Den beskriver hur Stockholms
  läns landsting hanterar frågan.

 27. Rapporten ska också presenteras
  om ett par veckor i Stockholm.

 28. Men ni kan alltså ladda ner den
  gratis och läsa där-

 29. -om dels själva diagnosen
  och möjliga behandlingsmetoder-

 30. -och hur man i Stockholms län
  hanterar den här diagnosen.

 31. Det är bara Stockholms län
  och Östergötlands län-

 32. -som än så länge jobbar aktivt
  med patienter-

 33. -med frågeställningen
  diskalkyli.

 34. Alltså, dagens mysterium
  är ju följande:

 35. Å ena sidan språkstörningar
  som är temat för konferensen...

 36. Det fattar alla att det handlar
  om en språklig nedsättning.

 37. Men dyskalkyli, som är
  de stora funktionshindrande-

 38. -räknesvårigheterna, räknas
  som en ickespråklig nedsättning.

 39. I dess mest renodlade form är
  det en ickespråklig nedsättning.

 40. Och samtidigt påstår jag
  att de här sakerna hänger ihop.

 41. Och det är det
  som jag ska försöka bena ut-

 42. -under den stund
  vi har framför oss.

 43. Hur hänger det ihop? En språklig
  och en ickespråklig nedsättning.

 44. Varför dyker de ofta upp
  hos en och samma individ?

 45. Helt kort om hur man kan se
  på språk på ett förenklat sätt.

 46. Den här bilden känner säkert
  många av er igen från arbetet.

 47. Språk kan ju beskrivas
  utifrån ett formperspektiv:

 48. Språkets form
  är att kunna artikulera språket-

 49. -att kunna höra hur det låter,
  att kunna tolka fonem man hör-

 50. -och att kunna tolka grafem,
  alltså skrivtecknen framför oss.

 51. Har man bekymmer med det kan man
  besväras av uttalssvårigheter-

 52. -eller också
  ha dyslektiska problem.

 53. Det här är ett kärnproblem
  vid dyslexi.

 54. En annan aspekt av språket
  är ju innehållet förstås.

 55. Innehåll är ju ordförråd
  och syntaktisk förståelse:

 56. Förstå hur man bygger meningar
  så orden kommer i rätt ordning-

 57. -och blir böjda på rätt sätt.

 58. Den förmågan kan också vara
  nedsatt hos både barn och vuxna-

 59. -som får språkstörningsdiagnos.
  Den 3:e aspekten är användning.

 60. Om man har en i stort sett
  komplett språklig verktygslåda-

 61. -måste man ju också veta
  hur den ska användas, och när.

 62. Man måste veta att det är
  en fördel om man talar sanning.

 63. Det är bra att veta hur mycket
  man ska prata, eller hur lite.

 64. Det är bra om man kan skämta
  och även förstå ett skämt osv.

 65. Har man bekymmer på det området
  har man ofta också en diagnos-

 66. -inom autismspektrum, men
  det är också en aspekt av språk.

 67. Och för det fall att alla
  de tre delarna samspelar väl-

 68. -har man en språklig förmåga som
  bär hela vägen. Och det omvända.

 69. Om det är bekymmer
  på någon av de här punkterna-

 70. -så kommer den språkliga
  förmågan att vara nedsatt.

 71. Vi hörde i förra föreläsningen
  att forskare har svårt att enas-

 72. -om en rimlig entydig definition
  av exekutiva funktioner.

 73. Jag upplever nåt liknande
  med språkstörningar.

 74. Nån sa: Det är lättare att få 20
  logopeder att dela tandborste-

 75. -än att få dem att enas om
  en definition om språkstörning.

 76. Det säger nånting
  om problemets magnitud.

 77. Jag har ett förslag
  på definition-

 78. -som jag har stulit av
  en sydafrikansk språkforskare-

 79. -som säger så där om vuxna
  som har fått en språkstörning:

 80. Personer som drabbats av afasi.
  När har man afasi?

 81. När man har en nedsatt
  språkfunktion som riskerar-

 82. -att skymma
  individens övriga kompetens.

 83. Man kan fortfarande väldigt
  många saker efter en hjärnskada-

 84. -men har förlorat viktiga delar
  av språkfunktionen.

 85. Det innebär att man inte
  kan visa sin fulla kompetens-

 86. -i vardagsliv eller arbetsliv
  eller liknande.

 87. Så kan man prata om utvecklings-
  relaterade språkstörningar med.

 88. Alltså de som följer med barnet
  från livets början så att säga.

 89. Att när språkfunktionen riskerar
  skymma allt annat jag är bra på-

 90. -då har jag en språkstörning.

 91. Låt oss då fundera på hur språk-
  störning och matte hänger ihop.

 92. Ett språkligt arbetsminne är
  centralt för språkligt lärande.

 93. När vi lär ut matematik i skolan
  så är det också språkbaserat.

 94. Många med språkstörning har
  ett snävt språkligt arbetsminne-

 95. -och får det jobbigt att lära in
  den grundläggande matematiken.

 96. Ifall innehållssidan krånglar,
  förståelse och ordförråd-

 97. -då blir också matematiken
  besvärlig.

 98. Det är många begrepp som man
  måste ha full kontroll på-

 99. -för att kunna
  använda dem senare i matten.

 100. Exempelvis förstå "dubbelt
  så mycket". Vad är "hälften"?

 101. Sen kommer en lång rad
  konstiga termer när vi pratar-

 102. -om produkt, kvot, hypotenusa
  och area och så vidare.

 103. Om man inte har lätt att fylla
  begreppen med vettigt innehåll-

 104. -blir matematikinlärningen svår
  eftersom den är språkbaserad.

 105. Ja, återigen begreppet exekutiva
  förmågor eller funktioner.

 106. Att behålla uppmärksamheten när
  man jobbar med matte är viktigt.

 107. Att inte tappa fokus
  gång på gång.

 108. Att ha en rimlig arbetstakt kan
  också vara en exekutiv funktion.

 109. För om arbetstakten är långsam
  blir få uppgifter utförda.

 110. Och när man har kommit
  till slutet av en uppgift-

 111. -har man hunnit glömma
  vad man gjorde strax innan.

 112. Tidsspannet från det man börjar
  till man slutar är så långt-

 113. -så man hinner inte
  bygga ett sammanhang-

 114. -av det man just
  håller på att arbeta med.

 115. Att över huvud taget kunna
  jobba målinriktat är en central-

 116. -exekutiv förmåga. Dels att
  kunna sätta mål för sig själv.

 117. Men att i yngre år bara uppfylla
  de mål läraren sätter upp-

 118. -kan vara svårt ifall man har
  en sviktande exekutiv funktion.

 119. Det kan vara några språkliga
  neuropsykologiska aspekter-

 120. -som gör att den grundläggande
  matteinlärningen blir svår.

 121. Man kan också specificera det
  på det här sättet och säga:

 122. Om den språkliga funktionen är
  nedsatt blir ramsräkning svår.

 123. Räkna framåt och bakåt
  till tjugo till exempel.

 124. Eller att kunna ta tvåskutt
  på talraden: 2, 4, 6, 8, 10.

 125. Den typen av automatiserad
  språklig inlärning-

 126. -är ofta svår för barn
  med språkliga nedsättningar.

 127. Av detta följer att tabell-
  kunskaper är svåra att erövra.

 128. Det tar jättelång tid.
  Det tar jättemånga repetitioner.

 129. Och till slut, tror jag eller
  ser jag också att orken tryter-

 130. -hos den som ska försöka
  genomföra detta.

 131. För det är så väldigt, väldigt
  mödosamt och tråkigt-

 132. -att jobba dag ut och dag in
  med nånting som bänkkamraten-

 133. -gör så mycket snabbare
  och enklare.

 134. Återigen detta
  med språkets innehåll.

 135. Är det svårt så blir matte-
  inlärningen också påverkad.

 136. Den kanske viktigaste aspekten
  är språket som tankeverktyg-

 137. -för de flesta av oss
  när vi lär oss matematik.

 138. Språket guidar oss fram och gör
  at vi kan behålla en tankegång-

 139. -och inte snabbt
  byta till nästa.

 140. Språket är ett sätt att reglera
  vårt tänkande och vacklar det-

 141. -så blir matteinlärningen
  svår att genomföra.

 142. Låt oss nu tala om den icke-
  språkliga inlärningsstörningen-

 143. -som dyskalkyli anses vara
  i dess mest renodlade form.

 144. Där pekar forskning på att det
  man kallar antalsuppfattning:

 145. En alldeles medfödd
  tidigt anlagd förmåga-

 146. -som människor har,
  och som däggdjur har-

 147. -som djur som inte är däggdjur
  tycks vara utrustade med.

 148. En svag antalsuppfattning
  skulle då kunna vara-

 149. -ett hinder
  för normal räkneutveckling.

 150. Antalsuppfattning testar man
  bara så här:

 151. Man visar upp en bild på datorn
  som presenteras väldigt snabbt.

 152. Den här skulle ni vuxna personer
  få titta ungefär-

 153. -180 millisekunder på.
  Sen byter man till nästa.

 154. Och den uppgift som kommer
  att ställas till er är:

 155. Vad är det flest av,
  gula eller blå?

 156. Och ni ska inte hinna räkna dem.

 157. Ni ska svara med er magkänsla.

 158. Med det ni uppfattar
  rent intuitivt, automatiskt.

 159. Det är ju
  ingen språklig process-

 160. i nån större utsträckning
  i alla fall.

 161. Det finns mycket forskning som
  pekar på att såna här uppgifter-

 162. -som testar det man kallar
  för antalsuppfattning-

 163. -är känsligt för att se
  vilka individer-

 164. -som kommer att få en
  dyskalkylidiagnos längre fram-

 165. -eller i den stund man genomför
  den här testningen.

 166. En annan sak som framträder
  inte minst på kliniker-

 167. -när man testar barn och vuxna
  med räknesvårigheter-

 168. -är bekymmer med arbetsminne,
  språkligt och ickespråkligt.

 169. Alltså det spatiala
  arbetsminnet.

 170. Ett språkligt arbetsminne
  kan man lättare förstå-

 171. -vad det får för konsekvenser:
  att ha svårt att hålla kvar-

 172. -språklig information tills man
  tänkt färdigt och lagrat den.

 173. Men det visuella arbetsminnet...
  Vad har det med matte att göra?

 174. Jo, man kan säga att det handlar
  om vår förmåga att visualisera-

 175. -och göra inre bilder
  av det vi arbetar med.

 176. Är den förmågan nedsatt kommer
  matteinlärningen att påverkas.

 177. Man har svårt att visualisera
  och konkretisera för sig själv

 178. Svårt att omvandla symboler till
  nånting som både syns och känns-

 179. -i mitt eget huvud.

 180. Och än en gång, begreppet
  exekutiva funktioner dyker upp-

 181. -när vi pratar om personer med
  stora räknesvårigheter också.

 182. Utifrån ett kliniskt perspektiv,
  efter att jag testat hundratals-

 183. -barn och vuxna med detta
  tycker jag att generellt sett-

 184. -utifrån kliniken, så har barn
  och vuxna med dyskalkyli-

 185. -ofta mycket större exekutiva
  bekymmer än barn med dyslexi.

 186. Den exekutiva aspekten
  är ännu viktigare-

 187. -när det gäller barn och vuxna
  med stora räknesvårigheter.

 188. Och då är frågan:
  På vilket sätt hänger det ihop?

 189. Jag tror så här
  att för det första så ser ni-

 190. -att ett antal tankefunktioner
  överlappar i diagnosgrupperna.

 191. Det som vi har pratat om:
  arbetsminne-

 192. -språkligt, icke-språkligt
  och exekutiv förmåga inte minst.

 193. Alltså både barn och vuxna med
  språkstörningar och dyskalkyli-

 194. -har ofta nedsättningar
  på de här områdena.

 195. På så vis
  överlappar grupperna varandra.

 196. Det som verkar som ett tydligt
  avgränsat ickespråkligt problem-

 197. -som dyskalkyli... Det räcker
  inte som förklaringsmodell.

 198. Det finns andra aspekter
  av det också som har betydelse.

 199. De områden som bearbetar språk
  och de som bearbetar antal-

 200. -och som jobbar med basala
  matematiska processer i hjärnan-

 201. -är områden som är nära grannar.

 202. Det skulle också kunna förklara
  varför det ofta sammansmälter.

 203. Har man fått en liten avvikande
  utveckling i ett område-

 204. -är risken klart förhöjd
  att man har fått en liten-

 205. -avvikande utveckling
  i ett närliggande område.

 206. Det här gäller både hjässloben,
  alltså bakre hjärnan-

 207. -och frontala områden, som är
  aktiva när vi jobbar med matte-

 208. -och när vi håller på med språk.

 209. Och det som forskningen
  och kliniken visar-

 210. -är att om en individ har fått
  en neuropsykiatrisk diagnos-

 211. -är risken oändligt stor
  att han eller hon också får-

 212. -ytterligare en eller två.

 213. Alltså, begreppet samsjuklighet
  är viktigt att ha med sig här.

 214. Det är nåt
  vi resonerar mycket om i skolan.

 215. Vi får inte snöa in på att
  en elev har diagnosen dyslexi-

 216. -och sen ser vi inget annat
  i hur han eller hon arbetar.

 217. Vi måste se
  de andra sakerna också.

 218. Hur det ser ut med uppmärksamhet
  och koncentration.

 219. Hur går det med matten,
  egentligen?

 220. Hur går det med det målinriktade
  arbetet och så vidare?

 221. Samsjukligheten är så stor bland
  utvecklingsrelaterade problem-

 222. -så att det måste uppmärksammas
  i skolan.

 223. Och det här görs alldeles
  för lite, i sjukvården också.

 224. För modellen för att förstå
  hur hjärnan fungerar-

 225. -kommer från studier på vuxna.

 226. Och man har studerat vuxna
  som fått plötsliga hjärnskador.

 227. Då kan man få fantastiskt
  ovanliga nedsättningar-

 228. -och specifika nedsättningar.

 229. Den neuropsykologiska
  litteraturen för vuxna är fylld-

 230. -av spännande fallbeskrivningar
  av personer som adderar-

 231. -och multiplicerar perfekt
  men inte kan subtrahera t.ex.

 232. Det kan bli
  på de mest fantastiska sätt.

 233. I flera år jobbade jag
  med en strokedrabbad patient-

 234. -som fått problem med matten
  men efter hand utvecklades hon-

 235. -under rehabiliteringen, men hon
  förstod aldrig nollans funktion.

 236. Den delen av hennes matematiska
  tänkande hade gått förlorad.

 237. Ett plus noll
  tyckte hon var jättekonstigt.

 238. Jag försökte förklara den tomma
  mängden. Vi nådde aldrig fram.

 239. En så specifik nedsättning
  möter man aldrig hos ett barn-

 240. -oavsett ålder, som haft med sig
  den nedsatta räkneförmågan-

 241. -eller den nedsatta
  språkförmågan ända sen födseln.

 242. Men både forskning
  och skolans praktik-

 243. -tenderar att se problemen som
  oerhört specifika, avgränsade-

 244. -och då går vi vilse. Då kommer
  vi inte att förstå helheten.

 245. Det var ju
  en bekymmersam beskrivning-

 246. -av allt som kan gå fel, men...

 247. Jag tänkte jag ska ägna
  den andra delen av detta-

 248. -till att resonera lite grann
  om vilka åtgärder man kan vidta-

 249. -för elever med stora problem
  med matematiken i skolan.

 250. Som forskningsläget ser ut nu
  så är det ju otroligt magert-

 251. -när det handlar om intervention
  alltså insatser, behandling-

 252. -och pedagogiska angrepp
  på de stora räknesvårigheterna.

 253. Men den forskning som finns
  kan delas in i två kategorier.

 254. Den ena kategorin är insatser
  med en medicinsk infallsvinkel-

 255. -och en neurovetenskaplig
  infallsvinkel.

 256. Och den andra delen är pedagogik
  eller pedagogiska metoder.

 257. Låt oss kolla lite på vad
  som finns just nu att tillgå.

 258. Det första, de medicinska och
  neurovetenskapliga metoderna-

 259. -som varit populära de senaste
  tio åren är arbetsminnesträning.

 260. Gärna i datoriserad form och vad
  beträffar matematikutveckling-

 261. -och arbetsminnesträning
  så saknas det än så länge-

 262. -stöd för att det
  skulle göra någon nytta.

 263. Tyvärr. Jag önskar jag kunde
  säga: "Här finns en möjlig väg"-

 264. -eftersom det har blivit
  så populärt på många olika håll.

 265. Både inom sjukvård och skola
  har man satsat på att träna-

 266. -personer med olika typer
  av inlärningsstörningar-

 267. -och neuropsykiatriska
  nedsättningar.

 268. Men när det gäller arbets-
  minnesträning och matematik-

 269. -har vi än så länge inga tydliga
  tecken på att det är bra.

 270. Forskare har försökt ta fram
  väldigt specifika uppgifter-

 271. -och datorprogram
  som har ett tydligt mattefokus.

 272. Framför allt har man funderat
  på antalsuppfattning.

 273. Det här med att snabbt uppfatta
  antal utan att behöva räkna.

 274. Antar man att det är ett grund-
  problem för räkneutvecklingen-

 275. -är det väl logiskt att försöka
  träna upp den förmågan.

 276. Det har gjorts enstaka försök.
  Än har man inte sett-

 277. -några entydiga resultat
  som säger att det här är bra-

 278. -eller att det här
  är en framkomlig väg.

 279. Det kan ju bero på att studierna
  är i sin linda ännu.

 280. Det är väldigt små. Man är bara
  i början av forskningsområdet.

 281. Jag är lite mer pessimistisk och
  tror att antalsuppfattningen-

 282. -är en så oerhört tidigt
  nedlagd förmåga-

 283. -som till och med
  finns hos guldfiskar...

 284. Att vi då skulle snabbt och lätt
  kunna träna upp det vid datorn-

 285. -känns svårt, alltså.

 286. Men det vore ju fantastiskt
  om vi kunde lyckas.

 287. Då ska jag genast ta upp det
  vid nästa föreläsning-

 288. -men så här långt
  så har man inte lyckats med det.

 289. En 3:e grej inom medicin: trans-
  kraniell elektrisk stimulering.

 290. Det låter dramatiskt men handlar
  inte om nåt allvarligt ingrepp.

 291. Utan när man arbetar
  med specifika uppgifter-

 292. -lägger man på en svag elektrisk
  ström i de områden i hjärnan-

 293. -som antas vara särskilt aktiva
  när man gör den sortens uppgift-

 294. -för att förstärka
  inlärningseffekten.

 295. Det har inte alls gjorts många
  försök på barn med det här ännu.

 296. Även om det inte verkar farligt
  är det ändå etiskt komplicerat.

 297. På vuxna patienter har man gjort
  många försök. En del är lovande.

 298. Men det är också
  på ett mycket tidigt stadium-

 299. -och det finns inget skäl att
  be rektor köpa in en utrustning.

 300. Även om den ryms i en portfölj.
  Den är inte större än ITPA-

 301. -så att ni skulle kunna
  ta med den, men avvakta.

 302. Det fjärde sättet
  är en farmakologisk behandling.

 303. Eftersom, när det gäller ADHD
  så har man ju-

 304. -ganska goda resultat hos
  en del individer genom att ge-

 305. -metylfenidat,
  en centralstimulerande medicin.

 306. Då har man tänkt: Kan det hjälpa
  barn med räknesvårigheter också?

 307. Här finns bara enstaka studier,
  och det finns inte heller-

 308. -nåt tydligt stöd
  för att det skulle vara bra.

 309. Det man däremot såg
  hos de barn som fick medicinen-

 310. -var att deras ADHD-symptom
  lindrades något.

 311. Men de blev inte särskilt
  mycket bättre på att räkna.

 312. Så kopplingen medicin och matte
  är fortfarande väldigt svag.

 313. Nu säger jag att inget av det
  fungerar. Vad ska man då göra?

 314. Det är bara att bryta ihop
  och komma igen.

 315. Men det finns några saker som
  väcker intresse och är lovande.

 316. För det första finns det studier
  från USA och Storbritannien-

 317. -där man försökt implementera
  intensivträning i matte-

 318. -för riktigt små barn.
  Redan i förskoleålder-

 319. -och de tidiga åldrarna
  på lågstadiet.

 320. Där har resultaten
  varit ganska lovande.

 321. Att ge barn som tidigt halkar
  efter i sin räkneutveckling-

 322. -en extra dos med intensiv
  träning i taluppfattning-

 323. -och grundläggande matematik
  har betalat sig väl.

 324. Det har inte varit
  några enorma investeringar-

 325. -och handlar inte om mycket tid
  utan kanske 15 minuter om dagen-

 326. -tre till fyra dagar i veckan
  under en period.

 327. Det intressanta med studierna
  är ju att de skiftar fokus-

 328. -från det vi ofta tänker:
  "Oj, ett barn med diskalkyli".

 329. "Nu måste han eller hon
  verkligen, verkligen träna."

 330. "Nu gör vi specialpedagogiska
  insatser just för det barnet."

 331. Här har fokus i stället varit
  den självklara insikten:

 332. Att ungefär 15-20 procent
  av alla barn i skolan-

 333. -i alla världsdelar
  på alla språk-

 334. -verkar ha svårt
  att nå målen i matte.

 335. Alltså, 15-20 procent.

 336. Då erbjuder man det här stödet
  till en mycket större grupp.

 337. Och man gör det
  med ganska goda resultat.

 338. Jag gör också lite propaganda
  för att vi jobbar åt det hållet-

 339. -generellt i skolan med särskilt
  stöd och extra anpassning.

 340. Det här är ofta saker som skulle
  komma många elever till del.

 341. Vi har svårt att plocka ut dem
  som drar mycket nytta av det-

 342. -för det vet vi inte riktigt
  förrän vi har prövat.

 343. I stället för att "screena" fram
  den som har enorma matteproblem-

 344. -ser man på gruppen.

 345. "Varje år har 15-20 procent
  av eleverna svårt"-

 346. -"att klara matten.
  Vad kan jag göra för dem?"

 347. Och här finns det idéer: att
  jobba med grundläggande matte-

 348. -och att jobba
  med taluppfattning.

 349. Det är egentligen
  att slå in en vidöppen dörr.

 350. För det är precis
  vad duktiga erfarna mattelärare-

 351. -i alla tider har hållit på med.

 352. Jag vet inte varför vi
  har börjat fuska på senare år.

 353. Att släppa elever vidare
  där vi inte lyckats etablera-

 354. -en rimlig taluppfattning
  i deras liv.

 355. Då blir all matte därutöver
  väldigt svår att hantera.

 356. Så tänk: "Det finns
  en stor grupp i mitt klassrum"-

 357. -"som behöver mer. Dem måste jag
  kunna hantera i första hand."

 358. I den stora gruppen
  finns det elever som har-

 359. -de maximala svårigheterna
  med matten.

 360. Men i dag har vi ingen särskild
  intervention för just dem.

 361. Men vi har en som kan fungera
  för den större gruppen-

 362. -som har svårt i det här ämnet.
  Då ska vi använda den.

 363. Det är just nu det bästa vi har.

 364. Sen tvingas man också
  inse det jag säger här:

 365. Att acceptera special-
  pedagogikens begränsningar.

 366. Det finns en israelisk studie
  som följde ett antal barn-

 367. -med diskalkylidiagnosen under
  sex, sju år av deras skolgång.

 368. Vid den sista kontrollen
  när de var i gymnasieålder-

 369. -visade det sig att de elever
  som räknade allra sämst-

 370. -var de elever som fått allra
  mest specialpedagogiskt stöd.

 371. Ni skrattar och tycker
  att det var ju dåligt-

 372. -men det finns en logik
  bakom det.

 373. Man gav mest stöd till dem
  som hade störst svårigheter.

 374. Samtidigt som man måste
  acceptera det faktum-

 375. -att vi kan inte
  göra flytande räknare av alla.

 376. Alla springer inte 100 meter
  på 11 sekunder.

 377. Och bara för att man som tränare
  inte lyckas med det-

 378. -så är man inte
  en flopp som tränare.

 379. Jag tänker mig att den special-
  pedagogiska vinsten hos gruppen-

 380. -som inte fick
  nån strålande räkneförmåga-

 381. -var kanske att de lämnade
  skolan med hygglig självkänsla.

 382. Med en insikt
  om vilket problem de hade.

 383. Och kanske fått alternativa sätt
  att hantera det så att det inte-

 384. -förmörkade deras vardag
  som det annars skulle göra.

 385. Det kanske
  är specialpedagogikens uppgift.

 386. Inte att skapa
  normalprestationer rakt av.

 387. Den begränsade forskning
  som finns om hur man hanterar-

 388. -de stora räknesvårigheterna
  liknar mycket det resonemang-

 389. -som man möter
  när det gäller dyslexi.

 390. Vi vet att risk för dyslexi-

 391. -eller risk för en avvikande
  läsutveckling syns jättetidigt.

 392. En erfaren och uppmärksam lärare
  ser det redan i förskoleklass.

 393. Precis på samma sätt förhåller
  det sig med räkneutveckling.

 394. Redan i förskoleklass
  kan man se-

 395. -ifall en eller flera elever
  i en grupp-

 396. -riskerar
  en avvikande räkneutveckling.

 397. Slutsatsen är förstås
  att man inte ska vänta och se-

 398. -tills det har blivit
  riktigt svårt.

 399. Lika fullt gör vi det gång på
  gång i skolan, även i min skola.

 400. Vi får fortsätta tänka på det
  och kanske till slut...

 401. Spottar man på stenen
  så blir den ju blöt.

 402. Det är extra viktigt när man
  jobbar med de yngre eleverna-

 403. -att man avvaktar med att intro-
  ducera symboler och abstraktion.

 404. Jag tycker att jag alltför ofta
  ser i klassrum-

 405. -där eleverna är i första,
  andra och tredje klass-

 406. -att de lägger enormt mycket
  jobb på att skriva fina siffror.

 407. Och de jobbar med symbolerna
  som vore det en bildlektion.

 408. De kämpar, och många av dem
  som har svårt med matten-

 409. -har svårt att få till siffrorna
  så få uppgifter blir utförda-

 410. -under en vecka eller kanske
  under ett helt läsår.

 411. Jag vill predika
  för att man avvaktar-

 412. -med att jobba med symboler,
  de här abstraktionerna-

 413. -tills man känner att man uppnår
  en rimlig, tidig taluppfattning.

 414. Symbolerna kommer sen.
  Det fixar de. Det är ingen fara.

 415. Men finns inte förståelse kommer
  symbolerna att vara tomma.

 416. Och tomma symboler
  är ju inte symboler längre.

 417. Det är ju bara nån slags tecken.

 418. Det kan motverkas
  med ett konkret material-

 419. -med mening och struktur och det
  finns ju olika exempel på det.

 420. Okej, avslutningsvis då.
  Vad gör vi nu?

 421. Det är de här tre sakerna
  som jag skulle vilja förmedla-

 422. -som jag själv kämpar
  med dagligen på min arbetsplats-

 423. -för egen del
  och för kollegornas del.

 424. För det första, om man jobbar
  med särskilt stöd-

 425. -är det nödvändigt att se över:
  "Hur jobbar vi med elevstödet?"

 426. "Och hur organiserar vi vår
  undervisning, stort och smått?"

 427. Att jobba hela tiden
  på organisations- och gruppnivå.

 428. Och försöka se: "Är det nånting
  vi kan göra på ett annat sätt?"

 429. Det kan ändras från termin
  till termin, från år till år-

 430. -beroende på vilka elever
  och kollegor man har.

 431. Och som jag sa, att känna sig
  otillräcklig på jobbet-

 432. -är nog bara nånting
  man får stå ut med.

 433. För det kan inte vara
  på något annat sätt.

 434. Ibland har skolan för lite
  resurser för särskilt stöd.

 435. Men ibland är det så att vi
  vimsar runt och gör fel saker.

 436. Jag tror att alla lärare oavsett
  vilken årskurs man undervisar i-

 437. -skulle må jättebra
  av en uppfräschning av vad-

 438. -begreppet taluppfattning
  står för och hur man lär ut det.

 439. Det här angår inte bara lärare
  i de tidiga årskurserna.

 440. Det är lika angeläget för lärare
  i gymnasiet och i åk 9-

 441. -som sliter sitt hår
  över att vissa elever tycks ha-

 442. -"enorma kunskapsluckor".

 443. Ja, men vad brukar de här
  kunskapsluckorna ofta bero på?

 444. Jo, en väldigt svagt
  utvecklad taluppfattning-

 445. -under tidiga skolår, och det
  har man liksom inte tagit igen.

 446. En kollega sa "Det man inte
  har lärt sig i årskurs 4"-

 447. -"lär man sig aldrig i svensk
  skola." Det ligger nåt i det.

 448. Det man inte har lärt sig
  fram till årskurs 4-

 449. -kommer man inte att bli varse
  förrän det är för sent.

 450. Och det tredje som jag tycker
  att jag vill skicka med-

 451. -är att: Är man lärare
  och jobbar i skolan-

 452. -så ska man få chansen att lägga
  all kraft på undervisning.

 453. Och med det tänker jag
  att det inte sällan blir så-

 454. -att när skolan som organisation
  ställs inför svårigheter-

 455. -är det bra att man plockar in
  andra kompetenser-

 456. -från vården exempelvis.

 457. Men lösningen ligger
  nästan aldrig i vården.

 458. Lösningen ligger ändå i skolan
  i vår bästa undervisning.

 459. Lösningen ligger inte
  i datoriserad-

 460. -arbetsminnesträning exempelvis
  för väldigt många elever.

 461. Lösningen ligger
  i vår bästa undervisning.

 462. Och det är ju det vi kan.
  Och det är väl det vi ska göra.

 463. I stället för att söka efter
  andra halmstrån runtikring-

 464. -som tyvärr inte funkar.

 465. Det var det jag hade att säga.
  Tack för att ni har lyssnat.

 466. Textning: Cathrine Comber
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Dyskalkyli och språkstörning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Matematik är inte ett språk. Men nästan alla barn med grav språkstörning har också stora matematiksvårigheter, berättar logopeden och specialläraren Markus Björnström. Hur hänger det ihop och vad innebär det att få en diagnos dyskalkyli? Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Dyslexi och dyskalkyli, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Dyskalkyli, Elever med särskilda behov, Funktionshinder, Matematik, Matematikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Språkstörningar, Språkutveckling, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

En tillgänglig lärmiljö

Barn med funktionsnedsättning, exempelvis språkstörning, känner sig dubbelt så ofta som andra barn mobbade i skolan. Lena Hammar som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten föreläser om det. Tyvärr är det många barn som inte får det stöd de behöver och har rätt till. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språklig sårbarhet i skolan

Forskaren och logopeden Barbro Bruce vill ersätta begreppet grav språkstörning med språklig sårbarhet. Det nya begreppet är tänkt att ge starkare signaler till skolan som måste ta sitt ansvar för alla som har en sen, långsam eller annorlunda språkutveckling. Lusten till språk kan både väckas och släckas i skolan och vi pedagoger måste se till att elever med språkstörningar får mycket stöd, menar Barbro Bruce. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Underlätta för barn med språkstörning

Vad händer om man möter en elev med språkstörning som inte reagerar som man är van vid och som man inte förstår? En risk är att man tappar sina vanliga redskap och blir en otydlig guide och pedagog menar psykologen Anna Liljestrand, som här ger råd om hur hindren kan överbryggas. Hon poängtar vikten av att bevara elevens självständighet och självkänsla och att lyfta fram det som fungerar när det handlar om språkstörning. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och autism

Vad är det för likhet och skillnad mellan språkstörning och autism? Logopeden och specialpedagogen Ulrika Aspeflo reder ut begreppen och tittar närmare på vilka insatser vi måste fokusera på inom förskola och skola för att hjälpa barn med speciella behov. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjälpa elever att lyckas

Den medicinska diagnosen är sällan svaret på de pedagogiska utmaningar en lärare ställs inför i arbetet med elever med språksvårigheter, menar psykologen Gunilla Carlsson Kendall. Här gäller det istället att hitta konkreta lösningar för hur man kan jobba i klassrummet. I utredningar av elever fokuserar vi ofta på saker som de inte kan istället för att se vad de faktiskt klarar av. Hur påverkar den negativa blicken vårt förhållningssätt till eleverna? Inspelat den 15 september på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Arbetsminne och språk

Logopeden Hanne Uddling föreläser om arbetsminnet. Hon berättar om sina iakttagelser om hur arbetsminne, språkinlärning och språkstörning samverkar. Hon berättar också om hur det går till att lära sig ett nytt språk och hur språkinlärningen fungerar då man har ett nedsatt arbetsminne. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Exekutiva funktioner och språkstörning

Att börja träna de exekutiva förmågorna vid så tidig ålder som möjligt är jätteviktigt, menar forskaren och psykologen Cecilia Wåhlstedt. Hjärnans plasticitet är betydligt större hos yngre barn jämfört med tonåringar och vuxna och träningen bör sättas in redan under förskolan. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Det är viktigt att specialpedagoger och modersmålslärare har ett nära samarbete, menar Elisabeth Lindén, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det krävs också en stor förståelse för hur flerspråkiga elever tillägnar sig skriftspråket. Ofta släpar stavningen efter utan att det kräver speciella insatser eller oro. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Perceptionens betydelse för lärande

Perception handlar om hjärnans förmåga att tolka både yttre och inre synintryck. När denna förmåga inte fungerar som den ska får eleven ofta problem med inlärningen, berättar psykologen Annika Flenninger. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Dyskalkyli och språkstörning

Matematik är inte ett språk. Men nästan alla barn med grav språkstörning har också stora matematiksvårigheter, berättar logopeden och specialläraren Markus Björnström. Hur hänger det ihop och vad innebär det att få en diagnos dyskalkyli? Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och flerspråkighet

Hur kan man göra en korrekt bedömning av flerspråkiga barn så att överdiagnostisering undviks? Logopeden Eva-Kristina Salameh föreläser om sina erfarenheter av att arbeta med barn från Rosengård i Malmö där det talas minst 120 olika språk. Barn växer idag upp under mycket olika villkor och det måste man ha med sig när man bedömer dem. Få studier har gjorts i områden där många barn inte har personer i sin närhet som har god kompetens i svenska språket. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjärnan sätter villkor för pedagogiken

Motivation är den viktigaste faktorn för inlärning. Hjärnforskaren Martin Ingvar föreläser om att skolan är uppbyggd efter antagandet att alla som kommer till skolan är motiverade att lära. Han menar att dålig kunskap om hjärnans motivationssystem leder till en segregerad skola där de motiverade eleverna drar ifrån och de mindre motiverade får det riktigt kämpigt. Elever måste få med sig verktyg från början för att få chans att känna sig lyckade. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Digitalisering och demokrati

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Deaf power i skolan

De kallar sig dövaktivister och de rycker ut när dövas och hörselskadades rättigheter är hotade. 23-åriga Rebecca Jonsson och några andra aktivister kedjade vid ett tillfälle fast sig i trappen till dövskolan Östervångsskolan i Lund. De protesterade mot att ingen döv kandidat gått vidare i rekryteringen av en ny rektor till skolan. En annan tendens som väcker protester bland unga döva är att dövskolor slås ihop med skolor för hörande. Vi möter dövaktivisterna som vänder sig mot vad de kallar hörselnormen i samhället och som vill att dövskolan ska vara en fristad där döva och hörselskadade får vara sig själva. Hela programmets innehåll finns som text i programmanuset.