Titta

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Om UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hur kan man som pedagog hjälpa elever i deras språkutveckling? Här samlas forskare och pedagoger för att ge handfast fortbildning för de som möter elever med språkstörning i sitt arbete. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress i september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015 : Exekutiva funktioner och språkstörningDela
 1. Arbetsminne är en del av det som
  dagens första föreläsare pratar om.

 2. Nämligen exekutiva funktioner.

 3. Cecilia Wåhlstedt kommer att prata.
  Hon är forskare-

 4. -och har disputerat inom neuro-
  psykiatriska funktionsnedsättningar.

 5. Cecilia arbetar som lektor
  här i Uppsala.

 6. Cecilia, du är välkommen. Du belyser
  vad som händer när barn har brister-

 7. -i exekutiva funktioner.
  Vi som mött barn med språkstörning-

 8. -vet att det ofta gäller
  den gruppen barn.

 9. Men vi vet också att det finns stöd.
  Du är välkommen att dela med dig.

 10. Då vill jag börja med att tacka.
  Det är jättekul att få komma hit-

 11. -och vara en del av programmet när
  det gäller språkstörningar hos barn.

 12. Jag tillhör en stor utvecklingsgrupp-

 13. -med min forskning
  där vi är cirka 40 personer.

 14. Allt ifrån doktorander
  till unga forskare till professorer-

 15. -där vi forskar från spädbarn
  upp till ung vuxen-ålder-

 16. -cirka 25-26 år.

 17. I den här forskargruppen tittar vi
  både på barn med, kan man säga...

 18. "Normal utveckling"
  låter helt tokigt-

 19. -men som inte har några utvecklings-
  avvikelser, till de barn-

 20. -som just på nåt sätt
  har beteendeproblematik.

 21. Det är otroligt spännande och det
  händer mycket inom forskningen i dag.

 22. Framför allt inom forskningen
  om exekutiva funktioner.

 23. I min forskning har jag
  longitudinella projekt-

 24. -där jag följer barn
  från 4-5 års ålder.

 25. I en grupp som jag har följt rätt
  länge är de ungefär 16-17 år.

 26. Genom att man följer barn
  longitudinellt i stora urval av barn-

 27. -lär man sig mycket
  om barns utveckling.

 28. Min forskning utgår framför allt
  från icke-kliniska barn.

 29. Alltså normalpopulationen av barn-

 30. -där man slumpmässigt väljer ut
  ett antal förskolor-

 31. -i Uppland eller Dalarna
  och så följer man de här barnen.

 32. Fördelen med det är att man lär sig
  när vi ska bli oroliga.

 33. När kan man anse att utvecklingen
  inom nåt område...

 34. Det kan vara språkproblematik,
  adhd-symtom, autismspektrum-

 35. -och andra former av
  internaliserande problem.

 36. När ska vi som jobbar med barn,
  och föräldrar, bli oroliga-

 37. -och ta tag i problemen?

 38. Det jag tänkte gå igenom i dag är
  vad exekutiva funktioner är.

 39. För det är
  ett otroligt komplext begrepp.

 40. Jag kommer att prata om barn
  med bristande exekutiva funktioner.

 41. Om relationen mellan bristande exeku-
  tiva funktioner och språkstörning.

 42. Och till slut om det går att träna
  exekutiva funktioner.

 43. Går det att få bättre fungerande exe-
  kutiva förmågor om man har problem?

 44. När upptäckte man att exekutiva
  funktioner var viktigt för oss?

 45. Det var för ganska längesen,
  redan i mitten av 1800-talet-

 46. -där det var en förman i England,
  Phineas Gage.

 47. Det här är en klassisk berättelse
  inom exekutiva funktioner.

 48. Den här mannen var oerhört omtyckt,
  respektabel.

 49. Han var förman vid ett järnvägsbygge
  där man sprängde mycket.

 50. Han var otroligt omtyckt.

 51. Men så 1848 tror jag att det var-

 52. -råkade han ut för en olycka
  när han förberedde en sprängning.

 53. De hade glömt att fylla på sand
  i hålet såsom man gör.

 54. Så det här järnröret-

 55. -flög rätt igenom Gages hjärna.

 56. Det gick från vänster öga
  upp genom hjärnan.

 57. Det märkliga var att han överlevde.

 58. Han var t.o.m. vaken
  efter att detta hade hänt-

 59. -och kunde själv gå
  och fick hjälp av en läkare.

 60. Men ännu märkligare var
  att man efter nån vecka märkte-

 61. -att Gage inte längre var
  den man han hade varit.

 62. Han var inte längre den pålitliga,
  ordentliga person som han hade varit.

 63. Han blev helt opålitlig,
  han var totalt asocial.

 64. Han kunde inte umgås med andra,
  han var direkt otrevlig.

 65. Hans intelligens var inte påverkad,
  men han blev en annan personlighet.

 66. Precis raka motsatsen.
  Då började man förstå-

 67. -att det var nånting
  i främre delen av hjärnan-

 68. -som hade stor betydelse
  för vår personlighet.

 69. Tidigare hade han varit duktig på
  att planera.

 70. Han hade total oförmåga att planera,
  så han mötte en svår tid.

 71. Efter hans död 1861 gjorde man
  olika obduktioner av hans hjärna.

 72. Man pratade om att de här beteendena
  berodde på den här hjärnskadan.

 73. Men på den tiden tyckte man inte
  att personlighet på det viset-

 74. -satt i hjärnan. Men på 1980-talet-

 75. -var det några forskare
  som fick möjlighet-

 76. -att titta på kraniet, göra röntgen
  och olika analyser.

 77. Man såg att Gage hade fått stora
  delar av frontalloben skadade-

 78. -som just har med vår personlighet
  att göra. Det var då man insåg-

 79. -att frontala delar av hjärnan har
  stor betydelse för oss människor.

 80. Tittar man... Vi har fyra lober.

 81. Frontalloben, parietalloben,
  occipitalloben och temopralloben.

 82. Det man kan se är att frontalloben-

 83. -är omfattande hos människor-

 84. -och utgör en tredjedel
  av hela hjärnans volym.

 85. Det är också väldigt viktigt-

 86. -för det är det här som skiljer oss
  människor från andra djur.

 87. Och att vi har
  så stor andel frontallob-

 88. -gör att vi kan planera,
  vi kan prata.

 89. Vi har olika förmågor
  som inga andra djurarter har.

 90. Den prefrontala delen av hjärnan
  har oerhört stor betydelse-

 91. -för att vi ska klara oss bra
  som människor i samhället.

 92. Med exekutiva funktioner
  har man i många år försökt-

 93. -skapa en definition
  om vad det är för nåt-

 94. -som alla ska vara överens om.

 95. Men, som med mycket,
  har man inte kommit överens.

 96. I dag finns det 33 definitioner på
  vad exekutiva funktioner är för nåt.

 97. Det man har kommit fram till
  och är relativt överens om-

 98. -är att det är funktioner-

 99. -som organiserar individens handlande
  över tid för att uppnå ett mål.

 100. Man är också överens om
  att man ska se de här funktionerna-

 101. -som ett paraplybegrepp
  där det ingår flera subkomponenter.

 102. Det som också är viktigt att veta
  är att just den här kunskapen-

 103. -om olika exekutiva förmågor
  kan ge oss stor kunskap-

 104. -just om barns, men även vuxnas,
  styrkor och svagheter.

 105. Men man ska också känna till
  att exekutiva förmågor-

 106. -är ingenting man kan testa som sen
  ligger till underlag för en diagnos.

 107. Att man har brister i exekutiva funk-
  tioner är inget diagnosinstrument.

 108. Det är viktigt att komma ihåg.

 109. Utan det är det som talar om
  vilka styrkor och svagheter vi har.

 110. Två vanligt förekommande definitioner
  på exekutiva funktioner-

 111. -är förmågan att upprätthålla
  lämplig problemlösningsförmåga-

 112. -för att uppnå framtida målbeteenden.
  En annan vanlig definition är:

 113. Exekutiva funktioner är de handlingar
  vi själva utför för att uppnå-

 114. -självkontroll, målinriktat beteende
  och maximera framtida resultat.

 115. De här två är rätt lika definitioner.

 116. Som jag nämnde är exekutiva funk-
  tioner inte ett enhetligt begrepp.

 117. Utan exekutiva förmågor
  består av ett antal funktioner.

 118. En funktion är inhibition,
  som man brukar prata om.

 119. Förmågan att hejda sina impulser.

 120. T.ex. barn
  som vill vara med och leka-

 121. -ska kunna hejda sig
  och fråga: "Får jag vara med?"

 122. Medan t.ex. barn med adhd-symtom
  har svårt att hejda sina impulser-

 123. -springer bara rätt in i leken
  och de andra barnen blir arga.

 124. Det märker man också i klassrum
  att vissa barn inte har den förmågan-

 125. -att hejda sina impulser, utan kan
  börja prata rätt ut eller springa.

 126. En annan viktig komponent
  är flexibilitet.

 127. Det är förmågan vi har
  att anpassa vårt beteende-

 128. -i olika situationer
  och även våra tankar.

 129. Att vi flexibelt
  kan ändra våra tankemönster-

 130. -till vad situationen ställer
  för krav.

 131. Den tredje, emotionell kontroll-

 132. -är att kunna anpassa sina
  emotionella reaktioner.

 133. Det är också viktigt. Man vet
  att barn med olika beteendeproblem-

 134. -har stora problem med
  sin emotionsreglering.

 135. Det här är också en viktig aspekt.

 136. Arbetsminne är också
  en exekutiv funktion-

 137. -som fått stort utrymme i forskning.
  Jag tror att många av er här-

 138. -har hört talas om arbetsminne
  och arbetsminnesträning.

 139. Det handlar om att hålla information
  i minnet under en kortare stund-

 140. -och samtidigt bearbeta informationen
  för att sen slutföra en uppgift.

 141. T.ex. om nån säger
  ett telefonnummer till mig-

 142. -som jag sen ska slå in på telefonen
  efter nån minut.

 143. Planera och organisera
  är en annan funktion.

 144. Det handlar om t.ex. läxor.

 145. Att man kan planera
  hur man ska lägga upp ett arbete-

 146. -och organisera så att det blir bra.

 147. Sen kommer vi till självkontroll,
  självreglering.

 148. Det är att kunna kontrollera
  sina egna prestationer-

 149. -och göra det som förväntas av en.

 150. Även om exekutiva förmågor
  består av olika subkomponenter-

 151. -är det oerhört viktigt att veta
  att de inte agerar för sig själv.

 152. Att arbetsminnet arbetar ett tag
  och sen flexibilitet ett tag.

 153. Utan för att vi ska göra
  det som förväntas-

 154. -måste alla de här komponenterna
  samarbeta.

 155. Inte nog med det. De ska inte bara
  samarbeta i frontala delar.

 156. Det är också självklart att de här
  delarna samverkar med övriga hjärnan.

 157. Så det är
  ett otroligt komplext samspel.

 158. Det är viktigt att komma ihåg
  att det är på det viset.

 159. Det finns också bevis för det här.

 160. Att man dels kan se det som
  ett enhetligt begrepp.

 161. Men att det också är viktigt att veta
  att det är olika delkomponenter.

 162. Forskningen har också visat att om
  barn tidigt, i spädbarnsåldern-

 163. -har en väl fungerande
  uppmärksamhetsförmåga-

 164. -har man sett att många av de barnen-

 165. -också får väl fungerande
  exekutiva funktioner senare i livet.

 166. En modell som är väldigt populär
  i forskning-

 167. -framför allt kring barn
  med beteendeproblem-

 168. -och barn med språkproblematik,
  och det man anser vara-

 169. -en av de viktigaste exekutiva
  förmågorna, framför allt hos barn-

 170. -är flexibilitet, arbetsminne
  och inhibition.

 171. Just kring de här tre delarna har det
  skett oerhört mycket forskning.

 172. Man vet också att många barn
  med beteendeproblem-

 173. -däribland barn med språkproblematik,
  har problem-

 174. -inom de här komponenterna.

 175. Nåt man ofta brukar prata om...
  Hur är det med exekutiva funktioner?

 176. Beror det...
  Om man har bra eller bristande-

 177. -beror det på våra gener - är det
  ärftligt - eller beror det på miljö?

 178. Jag säger, tillsammans med
  många andra forskare-

 179. -att ställa frågan
  om det beror på arv eller miljö-

 180. -är en helt felställd fråga-

 181. -eftersom det är så
  att arv och miljö alltid samspelar.

 182. Även om man ser,
  som forskningen har visat-

 183. -att exekutiva förmågor
  har en stor ärftlighet-

 184. -vet man att miljön påverkar mycket.

 185. Man har t.ex. sett barn
  som växer upp i negativa miljöer-

 186. -t.ex. med väldigt låg
  socioekonomisk status-

 187. -där det kanske är arbetslöshet,
  låg utbildningsnivå...

 188. Man har även sett där det är mycket
  konflikter i hemmet-

 189. -barn som växer upp
  under svåra förhållanden-

 190. -missbruksproblematik inom familjen,
  att de barnen får-

 191. -en försämrad utveckling av
  sina exekutiva förmågor.

 192. Nåt man uppmärksammat speciellt
  de senaste åren-

 193. -är betydelsen av
  föräldrar/barn-relationen.

 194. Framför allt när det gäller värme,
  närhet, kärlek och konflikter.

 195. Det har stor betydelse för utveck-
  lingen av de exekutiva förmågorna.

 196. Sen finns det självklart
  många positiva miljöfaktorer.

 197. Det är framför allt väl fungerande
  barn/föräldrarelationer.

 198. Man vet också att barn som växer upp
  i tvåspråkiga miljöer-

 199. -det gynnar också utvecklingen av
  exekutiva förmågor.

 200. Det här är bara några exempel.
  Det finns så klart fler.

 201. Man har också sett
  att betydelsen av arv och miljö-

 202. -varierar över barnets ålder,
  men även kön.

 203. Man har t.ex. sett att ärftligheten-

 204. -när flickor blir äldre, har
  en högre inverkan än vad miljön har.

 205. När det gäller pojkar, har
  miljöfaktorer en större inverkan på-

 206. -utvecklingen av exekutiva förmågor.
  Man ska veta-

 207. -när man pratar om forskningsresultat
  att det kan komma andra resultat.

 208. Det här är ett nytt forskningsområde.

 209. Men det viktigaste
  att lära sig av det här-

 210. -är att arv och miljö
  alltid samspelar.

 211. Exekutiva förmågor är inte statiskt.
  Det visar också det här-

 212. -att det har kommit mycket former av
  träning av exekutiva funktioner.

 213. Det är också viktigt när barn t.ex.
  har nåt beteendeproblem som adhd-

 214. -och/eller språkproblematik
  att man också tar reda på-

 215. -vilka av de olika subkomponenterna-

 216. -av exekutiva förmågor
  barnet har problem med.

 217. Vissa har kanske problem med inhibi-
  tion, arbetsminne och flexibilitet.

 218. Sen kan det finnas barn som endast
  har problem med inhibition.

 219. Det är viktigt att veta
  när man ska göra behandlingsprogram-

 220. -och försöka hjälpa de här barnen.

 221. Men det är också så att när vi ska
  mäta de här exekutiva funktionerna-

 222. -är det inte helt lätt. Även om det
  de senaste 20 åren har varit-

 223. -en otroligt framgångsrik utveckling
  just när det gäller tester-

 224. -av exekutiva förmågor hos barn.

 225. En annan svårighet är-

 226. -att avsaknaden av en teori
  som man är överens om-

 227. -gör det svårt att utveckla testen.

 228. Sen är det också så
  att många av testen som tas fram-

 229. -kanske inte bara mäter arbetsminne-

 230. -utan även fångar andra delar
  som inhibition och flexibilitet.

 231. Har barnet brister på det testet,
  är det svårt att veta-

 232. -vilken av funktionerna
  som barnet behöver hjälp med.

 233. När det gäller utvecklingen av
  exekutiva funktioner är det viktigt-

 234. -att veta att exekutiva förmågor
  utvecklas under en mycket lång tid.

 235. Det har med
  mognaden av frontalloben att göra.

 236. Och man vet att den första förmågan
  som barn utvecklar-

 237. -under det första året
  är inhibitionsförmågan.

 238. Att kunna hejda sina impulser.

 239. Det man också vet är
  att i förskoleåldern-

 240. -framför allt mellan tre och fem år-

 241. -är det en otroligt stark utveckling
  just av de exekutiva funktionerna.

 242. Men sen... De exekutiva förmågorna...

 243. Att kunna reglera sig, ha ett mål-
  inriktat beteende, tänka flexibelt-

 244. -är nåt som utvecklas
  ända till tidig vuxenålder.

 245. Mellan 25-28 år. Jag brukar också
  säga det när det gäller tonåringar...

 246. Man undrar ibland varför tonåringar
  gör så tokiga saker.

 247. Det här är en förklaring.
  Deras exekutiva förmågor-

 248. -är inte färdigutvecklade.

 249. De har inte förmågan
  att planera sitt handlade.

 250. De vet många gånger att de gjort fel,
  men det bara blev så.

 251. Då kan man ha det som tröst som
  förälder. Det finns en anledning.

 252. Förutom exekutiva förmågor
  är det också att språket-

 253. -samtidigt som exekutiva funktioner
  utvecklas väldigt mycket-

 254. -mellan 2-5 år.
  Det är också viktigt att känna till.

 255. Det gör att för att man på rätt sätt
  ska kunna mäta exekutiva funktioner-

 256. -måste man känna till barnets ålder.

 257. För det är viktigt att testerna
  man använder är åldersanpassade.

 258. Använder man för svåra tester,
  ser man ingen skillnad-

 259. -mellan barn som har inga problem
  med exekutiva förmågor-

 260. -och de som har problem. Då klarar
  inga av barnen de här testerna.

 261. Några standardtester som i många år
  har använts-

 262. -framför allt på en vuxen population
  är Wisconsin Card Sorting Test-

 263. -där man ska sortera kort
  efter regler. Sen rätt som det är-

 264. -säger den som handhar testet...
  Byter regler.

 265. Man har sett att de personer
  som har problem med arbetsminne-

 266. -flexibilitet och inhibition har
  svårt att ändra till en ny regel-

 267. -utan sorterar gärna
  efter den gamla regel de har.

 268. Ett annat test är Stroop-testet,
  som mäter inhibition och arbetsminne.

 269. Det går ut på
  att först får man säga...

 270. Läsa färger. "Röd" skrivet i rött,
  "Gul" skrivet i gult.

 271. Men i andra steget-

 272. -då står det t.ex. "Röd",
  fast färgen är blå.

 273. Meningen är att man ska säga blå.

 274. Och har man problem med inhibition,
  är det ett svårt test att klara av.

 275. Men hur gör vi med barn
  som inte kan läsa?

 276. För syftet är att fånga barn med
  bristande exekutiva förmågor-

 277. -så tidigt som möjligt. Här har det
  också varit en fantastisk utveckling-

 278. -på bra tester
  under de senaste femton åren.

 279. När jag är ute
  och träffar barn i förskola-

 280. -har jag, bl.a. för att mäta
  inhibition, Stroop-Like Task.

 281. Det här är helt datorbaserat
  och går ut på att barnen...

 282. Först går man igenom testet
  väldigt noga med barnet.

 283. Sen kommer det upp en bild i taget,
  t.ex. en flicka.

 284. Då ska barnet säga tvärtom.
  Då ska de säga "pojke".

 285. Det här har visat sig vara
  ett bra test för att få fram-

 286. -om barn har bristande inhibition.

 287. Ett annat test
  - och det här används även på vuxna-

 288. -men det är mycket bra att använda
  på barn. Det är Go/No-go.

 289. Det är framför allt
  ett inhibitionsmått.

 290. Man säger till barnet att så snabbt
  som möjligt trycka på tangenten-

 291. -när alla blå figurer kommer. Skulle
  det komma en röd, får de inte trycka.

 292. Eftersom de blå figurerna
  kommer 70 procent av gångerna-

 293. -och de röda endast 30 procent, blir
  barnen vana att trycka hela tiden.

 294. De barn som har problem med
  inhibition har svårt-

 295. -att hejda sin impuls att trycka
  när det kommer en röd figur.

 296. För att mäta arbetsminne
  har vi ett datorbaserat test.

 297. Det tittar ut grisar ur fönstren,
  sen försvinner grisarna.

 298. Då ska barnen kunna peka på i vilka
  fönster grisarna har tittat ut.

 299. Och så blir svårighetsgraden högre.
  Först två grisar, sen tre och fyra.

 300. Men vi har även ordserier
  som vi säger till barnen.

 301. Vi säger t.ex. "hund, katt"
  och så ska barnen säga "hund, katt".

 302. Vi har även
  att de ska säga orden baklänges.

 303. Att säga ord åt andra hållet är svårt
  för mindre barn i förskoleåldern.

 304. Man ser vid fem, sex år
  att de klarar det.

 305. Sen finns det faktiskt i dag tester-

 306. -som kan testa exekutiva förmågor
  hos väldigt små barn.

 307. Ända från åtta månaders ålder.

 308. Det här är en uppgift som heter
  "The A-not-B task".

 309. Det är framför allt arbetsminne,
  inhibition och flexibilitet-

 310. -som man kan se i det här testet.

 311. Då har man barnet framför sig-

 312. -och testledaren lägger en leksak-

 313. -först i den ena påsen.
  Barnet ser hela tiden på.

 314. Sen ber man barnet visa
  var leksaken finns.

 315. Då hittar barnet det i A.

 316. Men efter att man ett antal gånger
  stoppat leksaken i påse A-

 317. -byter man och sätter leksaken
  i påse B. Det har visat sig-

 318. -att det är svårt för såna här små
  barn att byta, vara flexibel.

 319. De fortsätter att titta först
  i påse A. Så det kan ta ett tag.

 320. Det här har också visat sig vara
  ett bra, fungerande test.

 321. Men nedsättning av
  exekutiva funktioner-

 322. -är nåt som många barn har.

 323. Man har ofta sett
  att barn med olika beteendeproblem-

 324. -som t.ex. uppförandestörning,
  Tourettes syndrom-

 325. -autismspektrumstörning,
  schizofreni, depression-

 326. -tvångssyndrom, adhd, inlärnings-
  problematik och språkstörning...

 327. Många av de här barnen har problem
  med sina exekutiva förmågor.

 328. Inte nog med det.
  Många barn som t.ex. har-

 329. -adhd har även andra beteendeproblem,
  som uppförandeproblematik-

 330. -och ibland även
  autismspektrumstörning.

 331. Det här med samtidig sjuklighet-

 332. -alltså diagnos inom flera områden,
  gör att det blir väldigt komplext.

 333. Har barnen dessutom språkstörning-

 334. -kan man bara inse hur svårt
  dessa barn har det i sin vardag.

 335. Nåt som också är viktigt
  att känna till-

 336. -är att inte alla barn med adhd
  eller uppförandeproblematik-

 337. -har bristande exekutiva funktioner.

 338. Jag och andra har visat
  i vår forskning-

 339. -att 40-50 procent av barn med adhd
  har bristande exekutiva förmågor.

 340. Sen finns det andra neuropsykologiska
  brister man kan ha.

 341. Det är lätt att tro att alla barn
  med adhd har bristande arbetsminne.

 342. Kanske 20-30 procent av barn med adhd
  har bristande arbetsminne.

 343. Nåt som jag också tycker är viktigt
  att tänka på-

 344. -när vi jobbar med beteendeproblem
  av olika slag och svårigheter-

 345. -är vilket synsätt vi använder.

 346. Man brukar prata om ett kategoriskt
  och ett dimensionellt synsätt.

 347. Det kategoriska synsättet
  på beteendeproblem-

 348. -är att barn ska uppfylla
  ett visst antal kriterier.

 349. Om vi tar adhd, ska de uppfylla
  kriterier för att få en diagnos.

 350. Många som har stora problem når inte
  riktigt upp till kriterierna.

 351. Då anser man
  att barnet inte har adhd.

 352. Men har man
  det dimensionella synsättet-

 353. -har man sett i tvillingstudier
  att olika beteendeproblem-

 354. -som hyperaktivitet, språkstörningar,
  även bristande exekutiva funktioner-

 355. -varierar på en dimension som man
  kan se över hela befolkningen.

 356. T.ex. adhd-symtom
  kan man ha mer eller mindre av.

 357. De som får diagnos ligger då på
  den extrema ändan av dimensionen.

 358. Men man har också sett, som jag sa-

 359. -att barn som inte når upp
  vad gäller alla diagnoser-

 360. -språkstörning, adhd, autismspektrum
  - kan ha lika stora problem-

 361. -som dem som får en diagnos,
  vilket forskningen har visat.

 362. Därför pratar man inom forskningen-

 363. -att man vill ha
  ett mer dimensionellt synsätt.

 364. Det har man till viss del fångat upp.
  Det här är viktigt att komma ihåg.

 365. Det är så i dag att vissa skolor
  kräver en diagnos-

 366. -för att barnen ska få
  den hjälp de ska ha.

 367. Det är viktigt att man utgår från
  barnet och dess problem.

 368. Om man tittar på språkproblematik...

 369. Man vet t.ex. att adhd
  och andra utåtagerande problem...

 370. Att många barn och ungdomar av dem
  också har språksvårigheter.

 371. Och det är också så att...

 372. ...förmågan till språk
  också är ett verktyg-

 373. -för att reglera sitt beteende.

 374. T.ex. för små barn brukar man
  prata om privat, inre tal.

 375. När man ska lära sig nya saker,
  pratar barnen högt för sig själva.

 376. Ju äldre barnet blir så märker man
  att det blir mer ett inre tal.

 377. Det är tyst och barnet tänker
  i stället.

 378. Man har sett på barn som har adhd
  eller annan beteendeproblematik-

 379. -att för deras inre tal
  är det längre utveckling.

 380. De pratar högt för sig själva längre-

 381. -än barn som inte har
  de här beteendeproblemen.

 382. Man har också sett att barn som
  tidigt uppvisar språkproblematik-

 383. -har visat sig vara en riskfaktor-

 384. -för att senare utveckla olika former
  av beteendeproblematik.

 385. Tittar man på exekutiva funktioner
  i relation till språkstörningar-

 386. -har forskningen visat att arbets-
  minne har väldigt stor betydelse.

 387. Både spatialt
  och verbalt arbetsminne.

 388. Men man har även sett att flexibi-
  litet och inhibition är viktigt.

 389. Men tittar man på forskningen i dag
  i relation till språksvårigheter-

 390. -är det mest forskning relaterat
  till arbetsminne.

 391. Men de här barnen har även problem
  med andra exekutiva förmågor.

 392. Både språk och exekutiva funktioner
  utvecklas snabbt de fem första åren.

 393. Man har försökt titta på
  vad det beror...

 394. Barn som får språkstörningar,
  beror det på att barnen har-

 395. -bristande exekutiva förmågor,
  eller är det så-

 396. -att barn med språkstörning utvecklar
  bristande exekutiva funktioner?

 397. Här pågår mycket forskning, men det
  är som det ser ut i dag ett samspel.

 398. Det är oerhört svårt att säga
  vilket som kommer först.

 399. Men det finns en stark påverkan
  mellan språk och exekutiva förmågor-

 400. -eftersom språk är
  en form av regleringsmekanism.

 401. Just det här privata,
  inre talet av språket-

 402. -är ett otroligt viktigt verktyg
  för hur barnets tänkande utvecklas.

 403. Det används framför allt för att
  barnet ska kunna reglera sig-

 404. -i olika problemsituationer.

 405. Här har man tittat på barn
  i sexårsåldern-

 406. -som får olika uppgifter
  i olika svårighetsgrader-

 407. -och hur många ord de använder
  för att lösa uppgiften.

 408. Man ser att
  är det inte så svåra uppgifter-

 409. -behövs inte så mycket privat tal.

 410. Och är de lite svårare,
  blir det mer tal.

 411. Tal från barnen. Däremot
  när man höjer svårighetsgraden-

 412. -blir det till slut för svårt. Då
  fungerar inte heller det inre talet.

 413. Nånting som har visat sig
  oerhört betydelsefullt-

 414. -för utvecklingen av
  exekutiva förmågor-

 415. -är simultan tvåspråkighet.
  Alltså... Eller tvåspråkighet.

 416. Det här kan man både ha simultant
  och successivt.

 417. Vissa barn föds i familjer där man
  redan pratar två och flera språk.

 418. Medan andra barn blir successivt
  tvåspråkiga. Man lär sig två språk-

 419. -vid olika tillfällen. Som det är
  för barn som börjar med nåt språk-

 420. -redan i lågstadiet.

 421. Man har framför allt sett
  att barn som är tvåspråkiga-

 422. -har bättre exekutiva förmågor.

 423. Det är klart att barn med
  språkproblematik-

 424. -som växer upp i tvåspråkighet,
  det blir jobbigt för dem.

 425. Men samtidigt är det en bra övning
  för de exekutiva förmågorna-

 426. -att växa upp i ett tvåspråkigt hem.

 427. Då kommer vi till: Går det
  att träna exekutiva funktioner?

 428. Man kan se
  de senaste tio, femton åren-

 429. -att man har börjat titta på olika
  former av träning för att förbättra-

 430. -exekutiva förmågor hos barn,
  eftersom detta är ett problem.

 431. Man vet också
  att de exekutiva förmågorna-

 432. -har så stor betydelse i våra liv.

 433. Det är en stark relation mellan exe-
  kutiva förmågor och skolprestationer.

 434. Det är en stark relation mellan exe-
  kutiva förmågor och socialt samspel.

 435. Hur man samspelar med kamrater
  och hur man planerar sina dagar.

 436. Så det är oerhört viktigt att ha
  väl fungerande exekutiva förmågor.

 437. Sen är det också så-

 438. -att man vill försöka träna barn
  vid så tidig ålder som möjligt-

 439. -eftersom hjärnans plasticitet
  är större hos yngre barn-

 440. -än tonåringar och vuxna.

 441. Därför anser man att man når bättre
  resultat tidigare i åldern.

 442. T.ex. att man redan i förskoleåldern
  börjar träna de exekutiva förmågorna.

 443. En annan viktig aspekt - för det
  pratas mycket om arbetsminnestest-

 444. -är att när man bestämmer sig för
  att träna arbetsminnet-

 445. -att man tänker på att det är
  evidensbaserade tester man använder.

 446. Det ska finnas forskning
  som klart och tydligt visar-

 447. -att de här träningstesten
  verkligen ger resultat.

 448. Som det är nu förekommer det
  många olika tester på marknaden-

 449. -och det är inte alla
  som man har forskat på.

 450. Så de är inte evidensbaserade.
  Detta är jätteviktigt.

 451. Om man börjar med datoriserad
  arbetsminnesträning-

 452. -där det har skett mycket forskning,
  har det gett lovande resultat.

 453. Man har sett att det går att träna
  arbetsminnet. Man har också sett-

 454. -att det blir överföringseffekter,
  inte bara på den del av arbetsminnet-

 455. -man tränar, utan även på andra delar
  av arbetsminnet.

 456. Vissa studier har även sett
  att när man tränar arbetsminnet-

 457. -förbättras även andra delar, såsom
  inhibitionsförmåga och flexibilitet.

 458. Men här finns det också
  många studier-

 459. -som inte får
  de här positiva resultaten.

 460. Det gör att det behövs mer forskning
  inom det här området.

 461. Syftet när man tränar exekutiva för-
  mågor är att det ska ske överföring.

 462. T.ex. också att barnen
  fungerar bättre i skolan.

 463. Man har också sett att både språk-

 464. -alltså svenska, läsa, skriva
  och matematik-

 465. -påverkas väldigt mycket
  av våra exekutiva förmågor.

 466. Syftet när vi tränar är
  att det ska överföras effekter-

 467. -på barnens skolfungerande.

 468. Och även andra delar,
  som sociala relationer och så.

 469. Men här finns det ingen tydlig bild.

 470. Vissa har hittat bra resultat
  på denna typ av effekter.

 471. Men det behövs fortfarande
  betydligt mer forskning.

 472. Sen har man också sett
  att icke-datoriserade spel-

 473. -vanliga spel som man spelar hemma,
  i skolan och i förskolan-

 474. -har visat sig väldigt bra för att
  träna de exekutiva förmågorna.

 475. Och man har sett att fysisk träning-

 476. -t.ex. taekwondo,
  yoga och mindfulness-

 477. -har visat sig leda till
  förbättrade exekutiva förmågor.

 478. Det här är nåt som kommer mycket mer
  nu på sistone, just fysisk aktivitet.

 479. Man har sett
  att det i regel förbättrar-

 480. -flera exekutiva förmågor samtidigt,
  inte bara t.ex. arbetsminne.

 481. Det här pratar man mer och mer om.

 482. Just det här med fysisk träning
  och icke-datoriserade spel-

 483. -där barnen verkligen får öva
  sin flexibilitet-

 484. -planering och att kunna hejda
  sina impulser.

 485. Sociala låtsaslekar som barnen
  ofta gör väldigt mycket-

 486. -är också bra för att träna
  de exekutiva funktionerna-

 487. -eftersom barn när de leker
  med sina kamrater måste kunna-

 488. -hejda sina impulser
  för att se vad kamraten gör-

 489. -så att man möter och svarar
  på rätt sätt.

 490. Jag läste en studie
  för några dagar sen.

 491. Ett italienskt forskarteam
  hade försökt ta fram-

 492. -en skolbaserad intervention,
  framför allt för förskolan.

 493. För det får lite kritik
  det här med datorisering och program-

 494. -att det kanske krävs psykologer som
  tränar. Det blir väldigt kostsamt.

 495. De har försökt ta fram
  nåt mer kostnadseffektivt-

 496. -som kan skötas av förskolepersonal,
  utan att det krävs mer personal-

 497. -och utan att man behöver
  för mycket resurser.

 498. Den studien var intressant, för
  den byggde på lekbaserad träning-

 499. -av exekutiva förmågor-

 500. -där man hade barnen
  i mindre grupper, fem per grupp-

 501. -och tränade tre gånger i veckan.

 502. Man hade även en kontrollgrupp
  som fick göra vanliga lekar.

 503. Det byggdes mycket på en berättelse-

 504. -en saga som barnen fick höra.

 505. De fick lära sig inhibition
  och flexibilitet.

 506. Det var rollspel
  och de fick byta roller.

 507. Det höll de på med i ett par månader.
  Det visade sig ge bra resultat.

 508. Det var flera av de exekutiva
  förmågorna som förbättrades.

 509. Det var den första studien
  av det här slaget.

 510. Men det tycker jag låter intressant.

 511. Jag tror att ska det fungera att ta
  in i skolan olika interventioner-

 512. -måste det vara nåt som alla barn
  kan vara med i.

 513. Inte bara barn
  med bristande exekutiva förmågor-

 514. -men som kanske gynnar de barn bäst
  som har brister i sina förmågor.

 515. Det har man sett.
  Man har även sett hur barn-

 516. -som inte har några problem
  med sina exekutiva förmågor-

 517. -kan förbättra sina förmågor.
  Man har sett att det kan de också.

 518. Men de största förbättringarna
  ser man hos barn-

 519. -som har
  bristande exekutiva förmågor.

 520. Det är de som utvecklas mest och drar
  störst fördel av de här träningarna.

 521. Jag var tidigare inne på
  det här med flerspråkiga miljöer.

 522. Det finns också forskning på det
  som visar-

 523. -att det är positivt för
  exekutiva förmågor.

 524. Nåt som forskningen också visar är-

 525. -t.ex. att lära sig i tidig ålder
  att spela instrument.

 526. Det har man forskat på,
  och där har man också sett-

 527. -att barn har förbättrat
  sina exekutiva förmågor.

 528. Men det man ska tänka på
  oavsett träningsprogram-

 529. -det är att det är viktigt med
  upprepad, kontinuerlig träning.

 530. Och att de här olika
  testen och programmen...

 531. Att man hela tiden
  måste öka svårighetsgraden-

 532. -för att de exekutiva funktionerna
  hela tiden ska utmanas.

 533. Det är oerhört viktigt.

 534. Som sagt, inom det här området
  behövs det mer forskning.

 535. Jag tror också
  att det är viktigt i framtiden-

 536. -att forskare och ni pedagoger
  och ni som jobbar med barn-

 537. -i skolan och i olika sammanhang,
  att det blir ett större samarbete-

 538. -för att det här ska bli riktigt bra.

 539. Men de exekutiva funktionerna
  har stor betydelse. För oss alla.

 540. Och det finns de utan beteendeproblem
  och språkproblematik-

 541. -som har problem
  med sina exekutiva förmågor.

 542. Det är inte bara barn och vuxna med
  beteendeproblem och språksvårigheter.

 543. Men det är vanligare
  att den gruppen har-

 544. -stora problem med
  exekutiva förmågor.

 545. Men kan vi hitta olika metoder
  att hjälpa barnen tidigt-

 546. -att förbättra
  de exekutiva förmågorna-

 547. -har vi hjälpt de här barnen mycket.
  Framför allt att klara av skolstart-

 548. -och komma in i skolan på rätt sätt.

 549. Det finns inget jobbigare
  som barn att från början-

 550. -halka efter i skolan,
  ha svårt med kamratrelationer.

 551. Det påverkar barnets självbild och
  självförtroende.

 552. Det får oanade konsekvenser
  ju äldre barnet blir-

 553. -och leder ofta till
  depression och ångest.

 554. Så här har vi en stor uppgift
  att fylla framöver.

 555. Det var allt. Jag vill tacka
  så mycket för uppmärksamheten.

 556. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Exekutiva funktioner och språkstörning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att börja träna de exekutiva förmågorna vid så tidig ålder som möjligt är jätteviktigt, menar forskaren och psykologen Cecilia Wåhlstedt. Hjärnans plasticitet är betydligt större hos yngre barn jämfört med tonåringar och vuxna och träningen bör sättas in redan under förskolan. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Allmän medicin, Elever med särskilda behov, Läs- och skrivsvårigheter, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Specialundervisning, Språkstörningar, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

En tillgänglig lärmiljö

Barn med funktionsnedsättning, exempelvis språkstörning, känner sig dubbelt så ofta som andra barn mobbade i skolan. Lena Hammar som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten föreläser om det. Tyvärr är det många barn som inte får det stöd de behöver och har rätt till. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språklig sårbarhet i skolan

Forskaren och logopeden Barbro Bruce vill ersätta begreppet grav språkstörning med språklig sårbarhet. Det nya begreppet är tänkt att ge starkare signaler till skolan som måste ta sitt ansvar för alla som har en sen, långsam eller annorlunda språkutveckling. Lusten till språk kan både väckas och släckas i skolan och vi pedagoger måste se till att elever med språkstörningar får mycket stöd, menar Barbro Bruce. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Underlätta för barn med språkstörning

Vad händer om man möter en elev med språkstörning som inte reagerar som man är van vid och som man inte förstår? En risk är att man tappar sina vanliga redskap och blir en otydlig guide och pedagog menar psykologen Anna Liljestrand, som här ger råd om hur hindren kan överbryggas. Hon poängtar vikten av att bevara elevens självständighet och självkänsla och att lyfta fram det som fungerar när det handlar om språkstörning. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och autism

Vad är det för likhet och skillnad mellan språkstörning och autism? Logopeden och specialpedagogen Ulrika Aspeflo reder ut begreppen och tittar närmare på vilka insatser vi måste fokusera på inom förskola och skola för att hjälpa barn med speciella behov. Inspelat den 15 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjälpa elever att lyckas

Den medicinska diagnosen är sällan svaret på de pedagogiska utmaningar en lärare ställs inför i arbetet med elever med språksvårigheter, menar psykologen Gunilla Carlsson Kendall. Här gäller det istället att hitta konkreta lösningar för hur man kan jobba i klassrummet. I utredningar av elever fokuserar vi ofta på saker som de inte kan istället för att se vad de faktiskt klarar av. Hur påverkar den negativa blicken vårt förhållningssätt till eleverna? Inspelat den 15 september på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Arbetsminne och språk

Logopeden Hanne Uddling föreläser om arbetsminnet. Hon berättar om sina iakttagelser om hur arbetsminne, språkinlärning och språkstörning samverkar. Hon berättar också om hur det går till att lära sig ett nytt språk och hur språkinlärningen fungerar då man har ett nedsatt arbetsminne. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 15 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Exekutiva funktioner och språkstörning

Att börja träna de exekutiva förmågorna vid så tidig ålder som möjligt är jätteviktigt, menar forskaren och psykologen Cecilia Wåhlstedt. Hjärnans plasticitet är betydligt större hos yngre barn jämfört med tonåringar och vuxna och träningen bör sättas in redan under förskolan. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Det är viktigt att specialpedagoger och modersmålslärare har ett nära samarbete, menar Elisabeth Lindén, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det krävs också en stor förståelse för hur flerspråkiga elever tillägnar sig skriftspråket. Ofta släpar stavningen efter utan att det kräver speciella insatser eller oro. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Perceptionens betydelse för lärande

Perception handlar om hjärnans förmåga att tolka både yttre och inre synintryck. När denna förmåga inte fungerar som den ska får eleven ofta problem med inlärningen, berättar psykologen Annika Flenninger. Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala Konsert & Kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Dyskalkyli och språkstörning

Matematik är inte ett språk. Men nästan alla barn med grav språkstörning har också stora matematiksvårigheter, berättar logopeden och specialläraren Markus Björnström. Hur hänger det ihop och vad innebär det att få en diagnos dyskalkyli? Inspelat den 16 september 2015 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Språkstörning och flerspråkighet

Hur kan man göra en korrekt bedömning av flerspråkiga barn så att överdiagnostisering undviks? Logopeden Eva-Kristina Salameh föreläser om sina erfarenheter av att arbeta med barn från Rosengård i Malmö där det talas minst 120 olika språk. Barn växer idag upp under mycket olika villkor och det måste man ha med sig när man bedömer dem. Få studier har gjorts i områden där många barn inte har personer i sin närhet som har god kompetens i svenska språket. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Grav språkstörning 2015

Hjärnan sätter villkor för pedagogiken

Motivation är den viktigaste faktorn för inlärning. Hjärnforskaren Martin Ingvar föreläser om att skolan är uppbyggd efter antagandet att alla som kommer till skolan är motiverade att lära. Han menar att dålig kunskap om hjärnans motivationssystem leder till en segregerad skola där de motiverade eleverna drar ifrån och de mindre motiverade får det riktigt kämpigt. Elever måste få med sig verktyg från början för att få chans att känna sig lyckade. Inspelat i Uppsala Konsert & Kongress den 16 september 2015. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Inkludering

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Staten ger första hjälpen till problemskolor

Med sina 21 vitesförelägganden om totalt drygt 14 miljoner kronor utmärker sig skolkoncernen Praktiska Sverige AB bland de skolor Skolinspektionen har granskat. Koncernen är nu en av de skolhuvudmän som Skolverket har inlett en dialog med inom den statliga satsningen Samverkan för bästa skola. Satsningen är ett uppdrag från Regeringen och ska erbjuda hjälp och stöttning till skolor med problem. Skolutvecklaren och debattören Per Kornhall är kritisk till att staten går in och håller skolföretag under armarna på det här sättet. Han menar att man lappar och lagar ett system som är felbyggt i grunden och att staten istället borde ta över skolor som inte fungerar.