Titta

UR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

UR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Om UR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Våra livsvillkor förändras av befolkningsökningar, urbanisering och klimatförändringar. Hur möter vi de hälsoutmaningar som blir följden av denna utveckling globalt och lokalt? Forskare, trendspanare och beslutsfattare föreläser och diskuterar. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Till första programmet

UR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa : Varför världen behöver hälsoinitiativDela
 1. Jag tänkte börja
  med de goda nyheterna.

 2. Vi har aldrig varit bättre på området
  icke smittsamma sjukdomar, NCD.

 3. År 2012 antog
  Europas 53 medlemsländer i WHO-

 4. -Hälsa 2020,
  ett policy-ramverk för hälsa-

 5. -som ska minska ojämlikheten,
  öka delaktigheten i styrning av hälsa-

 6. -och sätta
  icke smittsamma sjukdomar i fokus.

 7. Som vi hörde i välkomsttalet
  har man i målen för hållbar utveckling-

 8. -för första gången
  i målsättningshistorien-

 9. -innefattat mål
  för icke smittsamma sjukdomar-

 10. -i de övergripande målen
  för hållbar utveckling.

 11. Där hade presentationen kunnat sluta.
  Vi har anlänt till en mellanstation.

 12. Det är de goda nyheterna.
  Och de dåliga?

 13. Jag skulle vilja gå bakåt i tiden-

 14. -och jag har en tidslinje
  högst upp på många av mina bilder.

 15. Vi ska göra en del tillbakablickar.

 16. Vad gäller globala rörelser för NCD-

 17. -tror jag att en viktig milstolpe
  var Världsbankens rapport från 1993-

 18. -som fick titeln "Investing in Health".

 19. Den visade hur en regering
  kan påvisa sambandet-

 20. -mellan sjukdomsbördan
  och exempel på effektiva ingripanden-

 21. -och skapa en politik för hur man kan
  investera i hälsa och göra en vinst-

 22. -både vad gäller välbefinnande
  och ekonomin i stort.

 23. Den tar inte särskilt upp NCD-

 24. -men den tar upp viktiga
  folkhälsoåtgärder som vaccination.

 25. Nästan ett årtionde senare, 2000,
  kom man överens om millenniemålen.

 26. Vi inom icke smittsamma sjukdomar
  borde ha varit överlyckliga-

 27. -över att hälsa framhävdes
  i de här målen-

 28. -som skulle utrota fattighet
  och förbättra hälsan världen över-

 29. -men vi märkte direkt
  att nåt oerhört viktigt saknades.

 30. Den största mördaren i världen
  saknades i de åtta millenniemålen.

 31. De hade med
  svält, tryggad livsmedelsförsörjning-

 32. -barn- och mödrahälsa, aids, tbc
  och malaria och tillgång till läkemedel-

 33. -men det fanns inget mål
  för icke smittsamma sjukdomar.

 34. Nåt år senare kom WHO:s rapport
  om makroekonomi och hälsa-

 35. -som hyllades för att den
  kopplade samman hälsa och välstånd-

 36. -och visade att en förbättrad hälsa
  skulle leda till en förbättrad ekonomi.

 37. Det medförde att ekonomin nästan blev
  motiveringen till att arbeta med hälsa.

 38. I rapporten om makroekonomi
  återfanns återigen samma problem.

 39. När jag först läste den tänkte jag:
  "Okej, de har nämnt tobak."

 40. Men om man strök tobaksdelarna
  var rapporten ändå begriplig.

 41. Om man strök hiv från samma rapport
  föll hela rapporten samman.

 42. Det märktes
  att tobaken bara var ett tillägg.

 43. Det var en milstolpe,
  men icke smittsamma sjukdomar-

 44. -saknades fortfarande
  och verkade vara mindre viktiga.

 45. Varför blev det så?
  Det var tio år i limbo-

 46. -mellan millennietoppmötet 2000
  och 2011-

 47. -när FN:s politiska uttalande om
  icke smittsamma sjukdomar antogs.

 48. Under den perioden riktade ledarna
  ytterst lite uppmärksamhet-

 49. -mot icke smittsamma sjukdomar.

 50. Det är en viktig fråga eftersom...
  Bilden försvinner inte.

 51. Det är en viktig fråga
  eftersom problemet är så stort.

 52. Jag arbetade på Fiji, i Manila,
  och så småningom i Genève-

 53. -och såg processen
  både på nationell nivå-

 54. -regional nivå och global nivå.

 55. Jag blev intresserad av mekanismerna-

 56. -som leder till att samtliga ledare
  kan vara helt blinda för ett problem-

 57. -som jag observerade i hög grad
  bland fattiga länder och fattigt folk.

 58. År 2005
  försökte WHO göra ett uttalande-

 59. -i sin första globala rapport
  om icke smittsamma sjukdomar-

 60. -vilken var ett eko
  av de två tidigare rapporterna-

 61. -och av det ekonomiska tänkande
  som dominerade folkhälsobesluten.

 62. Den heter "A vital investment"
  och försökte slå hål på-

 63. -myterna
  om icke smittsamma sjukdomar-

 64. -men det var ändå bara
  en droppe i havet.

 65. Utvecklingsorganen ignorerade frågan,
  vilket tas upp i den här artikeln.

 66. De satsade inte
  på att försöka skapa hälsoinitiativ-

 67. -för att förebygga och kontrollera NCD.

 68. Men det var inte bara
  icke smittsamma sjukdomar.

 69. I den här grafen ser ni utbetalningar
  från utvecklingsorgan-

 70. -på den vertikala axeln
  och dödlighet på den horisontella axeln.

 71. Man kanske tänker:
  "Icke smittsamma sjukdomar"-

 72. -"ignoreras i stort sett både
  av utvecklingsorgan och i målen."

 73. "Kan det vara mekanismen?"

 74. Det är ju så många som dör,
  och ändå får man inga pengar.

 75. Jag säger inte
  att hiv inte är ett problem-

 76. -jag säger bara
  att dödligheten var en helt annan-

 77. -men ändå
  var investeringen oerhört hög.

 78. Skillnaden irriterade oss som arbetade
  med icke smittsamma sjukdomar-

 79. -men som ni ser nere till vänster-

 80. -blev andra problem med liknande
  dödlighet inom millenniemålen-

 81. -som exempelvis mödrahälsa,
  också ignorerade-

 82. -precis
  som icke smittsamma sjukdomar-

 83. -under samma tidsperiod.

 84. Att utveckla ett globalt hälsoinitiativ
  eller en global rörelse-

 85. -var därför inte bara en fråga för oss
  inom icke smittsamma sjukdomar.

 86. Under det där årtiondet
  kände man sig ensam och försummad-

 87. -både bland tropiska sjukdomar
  och bland icke smittsamma sjukdomar.

 88. Men sen insåg vi att personer inom
  andra områden, som mödrahälsan-

 89. -också kände av de svåra tiderna-

 90. -på grund av skillnaden
  i utvecklingsorganens investeringar.

 91. Den här artikeln
  gjorde stort intryck på mig.

 92. I den försökte man analysera
  vilka komponenter som krävs-

 93. -för att det ska bli en prioritet
  att utveckla ett globalt hälsoinitiativ.

 94. Jag har femton minuter på mig
  och hade gärna använt all den tiden-

 95. -till att diskutera den här artikeln.

 96. Jag anbefaller den, särskilt till unga-

 97. -som kanske vill arbeta
  med världshälsa.

 98. Men betrakta inte de här punkterna
  som en uppsättning-

 99. -nödvändiga eller tillräckliga villkor
  för att erhålla en global rörelse-

 100. -men det ger oss en tankeställare
  om vi vill jämföra två problem.

 101. Varför uppmärksammades ett problem
  medan ett annat problem ignorerades?

 102. Det finns exempel på det här
  inom icke smittsamma sjukdomar.

 103. Folk såg det inte
  som ett problem i fattiga länder.

 104. Dessutom representerades
  icke smittsamma sjukdomar-

 105. -av verksamheter
  som tävlade mot varandra.

 106. Kardiologerna mot diabetologerna
  och cancerfolket mot dem båda.

 107. Eftersom folk i branschen strävade-

 108. -efter att belysa enskilda sjukdomar
  skapade de en spricka i sitt eget fält-

 109. -och gav därmed upphov till bristen
  på uppmärksamhet och investeringar.

 110. Oavsett om det berodde på
  politikers fördomar-

 111. -effektiva informationskampanjer
  eller sprickor i rörelserna-

 112. -var det tydligt att icke smittsamma
  sjukdomar var ett folkhälsoproblem-

 113. -som inte kunde bli så stort-

 114. -att det inte längre kunde ignoreras.

 115. Mot slutet av millenniemålens
  första årtionde var det viktigt-

 116. -att försöka gottgöra det här.

 117. En formell övning utfördes-

 118. -för att försöka ta reda på
  varför utvecklingsorgan i Genève-

 119. -inte var intresserade
  av icke smittsamma sjukdomar-

 120. -och varför de inte
  ville investera i området.

 121. Att diskutera resultaten tar lång tid,
  men ni ska få ett par exempel-

 122. -på hur deras svar användes
  för att motivera hela världen-

 123. -till att skapa ett hälsoinitiativ
  för icke smittsamma sjukdomar.

 124. Världsekonomiskt forum lade fram
  sin globala riskrapport-

 125. -en årlig bedömning av hur allvarliga
  och troliga vissa globala risker är-

 126. -och det blev uppenbart
  att även i den ekonomiska sfären-

 127. -rubricerade tänkare
  kroniska sjukdomars inverkan-

 128. -som en av de mest troliga
  och kännbara riskerna-

 129. -av de risker
  som hotade världsekonomin.

 130. Man försökte också nå ut
  till kolleger inom millenniemålen.

 131. Jag nämnde att målen inte innefattade
  icke smittsamma sjukdomar-

 132. -men i många länder fanns kopplingar-

 133. -mellan frågor i millenniemålen
  och icke smittsamma sjukdomar.

 134. Jag illustrerar en här.
  Det här är en bild inuti en bild.

 135. Den inre bilden är från Stop TB
  och illustrerar-

 136. -förhållandet mellan tuberkulos
  och andra tillstånd.

 137. Det är uppenbart att förhållandet
  mellan tuberkulos och hiv-

 138. -fick mest politisk uppmärksamhet.

 139. Men det är också uppenbart
  att i alla WHO:s medlemsländer-

 140. -var tuberkulos
  lika eller mer förknippat-

 141. -med diabetes, alkoholintag,
  felaktig kost-

 142. -och andra stora riskfaktorer
  för icke smittsamma sjukdomar.

 143. De kopplingarna visade-

 144. -att patogena mykobakterier
  inte känner till de distinktioner-

 145. -som utvecklingsorgan gör
  mellan en sjukdom och en annan.

 146. "Ni har ingen lösning",
  sa utvecklingsorganen.

 147. Därför gjordes en övning med
  Världsekonomiskt forum och Harvard-

 148. -för att identifiera viktiga åtgärder
  och priset för overksamhet-

 149. -hur mycket NCD
  skulle påverka världsekonomin-

 150. -om vi inte investerade i dem.

 151. 2011 angrep vi föreställningen-

 152. -att NCD inte kunde förknippas
  med fattigdom.

 153. Myten var att problemen berörde
  rika personer i rika och fattiga länder-

 154. -och att fattiga personer i alla länder
  inte utsattes för de här riskerna-

 155. -då de har smittsamma sjukdomar
  och därför inte får kroniska sjukdomar.

 156. Men sanningen har alltid varit-

 157. -att den onödiga dödligheten av NCD
  är högst bland de fattiga.

 158. Diagrammet illustrerar de makro-
  och mikroekonomiska kopplingarna-

 159. -mellan NCD och fattigdom.

 160. Fattigdom orsakar utsatthet för NCD-

 161. -och behandlingen av NCD orsakar
  fattigdom hos dem som måste betala.

 162. De här argumenten segrade,
  och 2011 lade FN fram-

 163. -sitt politiska uttalande
  om icke smittsamma sjukdomar-

 164. -och ett par år senare
  en global handlingsplan-

 165. -som nu är i stort sett införlivad
  i målen för hållbar utveckling.

 166. Är vi framme nu, då?
  Ska man i det globala hälsoinitiativet-

 167. -uppmärksamma att vi ser problem
  som världens ledare inte ser-

 168. -och försöka ta reda på
  vad de har för invändningar-

 169. -och därefter utveckla en lösning?

 170. Ja, till en viss grad.
  Det räcker inte med epidemiologi-

 171. -utan det krävs också politik, ekonomi,
  argument, bevis och möjligheter.

 172. Epidemiologins siffror räcker inte.

 173. Men vi är inte framme än.
  Nu är jag på övertid-

 174. -så jag ska gå igenom
  mina sista bilder snabbt.

 175. I Europa,
  där jag har varit de senaste fem åren-

 176. -ser jag ständigt behovet
  av att återbesöka frågan-

 177. -när vi möter nya argument,
  som till exempel belåtenhet.

 178. "Europa har gjort sitt.
  Nu ska vi hjälpa andra områden."

 179. Men om vi ser på Europas genomsnitt
  röker vi mest i världen-

 180. -vi dricker mest i världen-

 181. -och i vissa länder är det ojämlikt
  vad gäller bördan av onödig dödlighet.

 182. Jag har valt ut ett land,
  men det finns fler likadana länder.

 183. Jag valde Moldavien
  för att illustrera skillnaden-

 184. -mellan vissa länder i Central-
  och Östeuropa och EU-länderna.

 185. Och inom alla länder
  ser vi stora ojämlikheter-

 186. -vilka jag är säker på
  att Denny tar upp i sin presentation.

 187. Så vi har belåtenhet,
  den ojämlika bördan-

 188. -och även finanskrisen
  som slår till både i öst och i väst.

 189. När vi försöker gå framåt med hopp om
  att uppnå hälsa i all politik-

 190. -möts vi av den inflytelserika baksidan,
  nämligen handel i all politik.

 191. Diskussionen om ett belägrat Europa-

 192. -som försöker skydda sin ekonomi,
  valuta och även sina industrier.

 193. Ibland fattas beslut om investeringar
  i hemlighet-

 194. -och i motsättning till hälsobehoven.

 195. Industrier är ett annat område,
  trots att så inte var fallet i början.

 196. Nu är det inte bara tobaksföretag,
  utan även andra aktörer-

 197. -som alkoholföretag, livsmedelsföretag
  och jordbruksföretag-

 198. -träder in och använder sitt inflytande
  för att påverka länders politik.

 199. USA:s handelskammare skrev
  exempelvis till europeiska regeringar-

 200. -och avrådde dem
  från en handlingsplan mot tobak.

 201. Också inom folkhälsoområdet
  finns det frågor där det råder oenighet.

 202. Är e-cigaretten säker eller inte?

 203. Den debatten väcktes av en rapport
  från Englands folkhälsomyndighet.

 204. I min sista bild
  tar jag upp det sista stora problemet-

 205. -som vi måste ta itu med.

 206. Jag hinner inte förklara det i detalj,
  men bilden visar...

 207. Om jag hade hunnit gå igenom den
  steg för steg-

 208. -hade jag visat att Europas regeringar-

 209. -är oerhört duktiga på
  att investera i informationskampanjer-

 210. -men de vill sällan
  lägga sig i individens val.

 211. De vill lägga beslut om hälsa
  i händerna på individen-

 212. -och därför
  tar de sällan politiska beslut-

 213. -som påverkar
  pris eller marknadsreglering.

 214. Vi har goda förebilder,
  men de måste bli regeln.

 215. Förhoppningsvis kan vi uppnå det
  tillsammans. Tack så mycket.

 216. Översättning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Varför världen behöver hälsoinitiativ

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Gauden Galea är chef för avdelningen för icke-smittsamma sjukdomar vid Världshälsoorganisationen (WHO). Här presenterar han organisationens arbete och berättar varför det är viktigt att främja hållbar och rättvis utveckling i världen. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Folkhälsa, Hälsa, Medicin, Samhällsmedicin, Socialmedicin, World Health Organization
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Varför världen behöver hälsoinitiativ

Gauden Galea är chef för avdelningen för icke-smittsamma sjukdomar vid Världshälsoorganisationen (WHO). Här presenterar han organisationens arbete och berättar varför det är viktigt att främja hållbar och rättvis utveckling i världen. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Att ge hopp och rädda liv

Anna Carlstedt, ordförande för Svenska Röda Korset, intervjuas av statsvetaren Cecilia Garme om hur organisationen arbetar i Sverige och världen. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Globalt och nationellt växande hälsoklyftor

Denny Vågerö är professor i medicinsk sociologi vid Stockholms universitet. I denna föreläsning beskriver han de ökade sociala hälsoklyftorna, globalt och nationellt. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Alkohol som en risk för folkhälsan

Robin Room, professor vid La Trobe University of Melbourne, presenterar ny forskning om hur alkohol påverkar folkhälsan. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Experter om global hälsa

Att prata om att det skadliga med alkohol och tobak är ett sätt att förbättra folkhälsan. Det menar de medverkande i den här panelen där experter inom olika ämnen som berör hälsa och alkohol diskuterar hur folkhälsan ska bli bättre. Medverkande: Anna Carlstedt, ordförande Svenska Röda Korset, Gauden Galea, chef avdelningen icke-smittsamma sjukdomar vid WHO, Robin Room, professor La Trobe University of Melbourne, Denny Vågerö, professor Stockholms universitet och Magdalena Gerger, vd Systembolaget. Moderator: Cecilia Garme. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Restriktiv alkoholopinion - men liberalare alkoholvanor

Sören Holmberg, seniorprofessor på SOM-institutet vid Göteborgs universitet, redogör för den svenska alkoholopinionen och berättar om alkoholkonsumtionen i Sverige. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

70 plus är det nya 20

Ålderspensionärerna är mer aktiva och mår bättre än någonsin, men alkoholkonsumtionen bland dem som är runt 70 år har ökat. Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Agecap vid Göteborgs universitet, utvecklar här varför 70 plus är det nya 20. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Malin Ewerlöf om löpning och hälsa

Idrottaren och flerfaldiga medaljören Malin Ewerlöf berättar sin löpning och om sitt arbete som personlig tränare. I ett samtal med moderatorn Cecilia Garme talar hon om om vikten av att ha en sund inställning till löpning, träning och alkohol. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Håll kropp och knopp i topp

Hjärngymnastik är minst lika viktigt som fysisk aktivitet. Här samtalar tre experter om hälsa och om att hålla sig aktiv även efter 70. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vägval för en bättre hälsa

Adjö vodkabältet

Matkultur och dryckesvanor är något som utvecklas och förändras med tiden. Programledaren Erik Haag ger här oss en lektion om den svenska maten, drycken och festkulturen genom historien. Inspelat den 15 oktober 2015 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Systembolaget.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

En framtidsspaning

Var står vi idag och vad kommer att ha hänt när vi ses på nästa sällsynta konferens våren 2020? Tre spanare, alla med ett stort engagemang för sällsynta diagnoser, ger sina visioner av ett samhälle där vården fungerar och där patienter med en sällsynt diagnos känner sig omhändertagna. Deltagare: Anders Olauson, Ågrenska, Emma Lindsten och Christin Lind, Riksförbundet sällsynta diagnoser. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vi njuter av varandra

Sex har aldrig varit så kul som nu, säger Dag och Niki. De har levt ihop i trettiofem år, men känner sig som tonåringar. Receptet är planering och lek. Terapeuten Charlotte Makbouls bästa bot mot olust är så kallad mindfulness. Luststörningar har blivit en diagnos och allt fler söker hjälp för det.