Titta

Förstå kunskapskraven - romani chib/arli

Förstå kunskapskraven - romani chib/arli

Om Förstå kunskapskraven - romani chib/arli

Animerade filmer för elever i årskurs åtta och nio om hur de blir bedömda och hur de kan göra för att förbättra sina skolresultat. Utgångspunkten är Skolverkets kunskapskrav i olika ämnen. Berättare: Veli Brijani.

Till första programmet

Förstå kunskapskraven - romani chib/arli : Att utveckla ett resonemangDela
 1. Te RESONIRINE ko but predmetia dol
  tut baro djanipe ano tlo djivdipe.

 2. De tut godi kobor putia ano tlo
  djivdipe mora te ane odluke-

 3. -so te kere, kana kere resonera dikhe
  soj sukar hem soj nanen shukar.

 4. Kana kere resonera sikljove sar te
  misline hem te phene diso so djane.

 5. Te la jekh primer, tu phen kaj o mas
  na ne shukar ano miljo e klimake.

 6. Soke na ne?

 7. Kotar tu djanen
  kaj odva itano adjukha?

 8. Jekh resonering
  uvek mora te obijasninolpe.

 9. -hen –te phene so mistinolpe.

 10. Kana tlo sikavno mothovol
  tuke kobor tu djane-

 11. -hem kobor hor saj te bajare i tema-

 12. -ov odova mangol odoljeske
  so RODOLPE TUTAR TE DJANE.

 13. On adjukha saj te mothoven ano
  razlicito nivo kobor tut isi djanipe-

 14. -hem odva kerol i definicia
  savi ocena te den tut.

 15. O djanipe savo rodolpe tutar itano
  te kere resonera KOLAJ, TE BAJARE-

 16. -hem BUT TE BAJARE
  i tema pe so vakere.

 17. Super haljovav, oja?

 18. So na, saj valjanol
  jekh primer te phenav.

 19. Te dikha sar jekh knjiga saj avol
  sar tips jekhe amaljeske-

 20. -sar jekh sukar haljrdo resonemang.

 21. Soske tu misline kaj valjanol te
  citina-drabara akija knjiga?

 22. Kotar akija knjiga cace saj but te
  sikljovav, mange itani but sukar.

 23. Akate saj te sikljovav sar te
  mothovav lojaliteti-

 24. -te na darav hem sikavdja man
  te haljovav kobor vazno-

 25. -te na sudinav javer manusen.

 26. Achov harica,
  isi disave mislia so saj te bajare.

 27. Achov ljenca
  hem mothov sar tu misline.

 28. Soske tu misline adjukha?

 29. Dema jekh primer!

 30. Akava ka bajarol o kvaliteti
  pe tlo resoniribe.

 31. Tu phene kaj i knjiga itani
  interesantno, soske tu phene odova?

 32. Hm... So pobuder citine, aven neve
  bucha, so me na nadjandjum.

 33. SAR PRIMER avol but putia nevi infor-
  macia katar o sherutno ani knjiga.

 34. So saj te sikljolpe?

 35. So pobuder djanva kotar o sherutno
  ani knjiga, sar jekh persona-

 36. -dikhav kaj nane mange simpaticno
  ljeski uloga-

 37. -hem odova fakticno kerol
  man te hacharav adjukha.

 38. Oja!

 39. Akana tu kerdjan jekh resonemang,
  adjuka so phendnjan-

 40. -odova so hine interesnatno, hem tu
  dindjan primerija sar haljiljan.

 41. Tu hem vakerdjan so ani knjiga
  vakerolpe kotar o hrabrost...

 42. Tu saj hem te kere probelamtisering
  adjuka so shaj te dikhhe-

 43. -katar jekh javer perspektiva.

 44. Saj dikhe kotar duj riga, saj te
  mothove sar tu dikhe pe odova-

 45. -o vakeribe kotar tlji rig
  hem kotar javer riga...

 46. Kan dikhe kotar jekh javer rig-

 47. -o serutne ani knjga civenpe
  te keren but phare bucha.

 48. Hem mora te seljinenpe ani javer diz.

 49. But hrabro ljendar kaj keren odova.

 50. Kotar I JAVER RIG ov naslja kotar
  o but javer probljemia-

 51. -Hem mukhlja pe amaljen
  ano probljemi...

 52. ...akava na ne hrabrost ODOLJESKE
  so o probljemi na resindjape.

 53. Hem kana vakerdjam te
  na sudinenpe javer manusa.

 54. Soske odova itano vazno,
  so odva saj te kerol?

 55. So mangol i knjiga
  te Sikavol amen.

 56. Te ovav po pravdo sar manus,
  saj te ovol man jekh javer dikhibe-

 57. -hem saj pobuder
  te haljovav javer manusen.

 58. HEM AKAVA saj te pomozinol
  man ano but javare situacie-

 59. -kana kerav kontak javere
  manusenca saven na djanv sukar.

 60. Te oven o manusa po prvade
  maskar peste-

 61. -me pacav kaj
  o sveto ka ovol posukar.

 62. Sar saj te ovol posukar?

 63. But djene ka keren sa,
  te haljoven jekh javere.

 64. Ah, Akana tu mothodjan
  save mislia isi ani knjiga-

 65. -hem tu kerdjan generalisering
  te mothove-

 66. -so javer saj te sikljoven
  kotar akija knjiga.

 67. O triko te kerolpe resonering itano-

 68. -te ikere tut ki sa jekh tema
  hem mislia.

 69. Palo odova pobuder prave i tema
  pucipenca, SOSKE, SAR KANA hem SO.

 70. Po haljardo saj te avol kana isi
  tut hem konkretne primeria.

 71. Arakh o lafia save shaj keren
  po haljardo o vakeribe-

 72. -hem adjukha avol
  po lacho resoniribe.

 73. O resoniribe na kerolpe
  samo ani skola.

 74. Akava ka pomozinol tut,
  te saj o javer manusa haljoven-

 75. -tut so mange te phene,
  hem tu kokori te sikljove-

 76. -sar te phen odova so tu
  misline hem save ideje isi tut.

 77. Akava ka pozinol tut ane but javer
  teme kana vakere javer manusenca.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att utveckla ett resonemang

Avsnitt 3 av 5

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk." Berättare: Veli Brijani.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning, Svenska
Ämnesord:
Betygsättning, Grundskolan, Högstadiet, Innehållsanalys, Källkritik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Förstå kunskapskraven - romani chib/arli

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven - romani chib/arli

Nyanserade resonemang och komplexa samband

Avsnitt 1 av 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation." Berättare: Veli Brijani.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven - romani chib/arli

Att föra en diskussion framåt

Avsnitt 2 av 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: "I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem." Berättare: Veli Brijani.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven - romani chib/arli

Att utveckla ett resonemang

Avsnitt 3 av 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk." Berättare: Veli Brijani.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven - romani chib/arli

Att pröva och ompröva

Avsnitt 4 av 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt." Berättare: Veli Brijani.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven - romani chib/arli

Att lösa problem och föra resonemang

Avsnitt 5 av 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt." Berättare: Veli Brijani.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning

Mer grundskola 7-9 & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Pluggkoden - teckenspråkstolkat

Strategier för matematik

Matematik förknippas ofta med dåligt självförtroende. Många tror att vissa är mattemänniskor och andra inte, men alla kan bli bättre med rätt strategier. Vi följer Albin i klass 9 som tycker att det är svårt med matematiken i skolan. Han tycker att hans vänner alltid förstår uppgifterna snabbare än han själv och blir lätt stressad. Lärare Martin ger honom utmaningar och berättar om strategier han kan använda sig av. Den första utmaningen är att minska känslan av stress. Albin får en tydlig checklista att arbeta med för att få kontroll över inlärningen inför ett kommande prov.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Orka plugga

Ramsor gör det enklare

Här får du tips på hur du kan jobba med tidslinjer för att lära dig historiska förlopp. Gör en ramsa av ord du behöver minnas och rita bilder som stöd. Rihem visar hur hon använder tidslinjer och gör en ramsa för att lära sig musikhistoriens olika epoker.