Titta

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Om UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Föreläsningar och samtal om tillit för ett socialt hållbart samhälle. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet.

Till första programmet

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle : Tre ord om tillitDela
 1. Jag ska prata om social tillit
  och hur vi mäter det.

 2. En bra sak för er som var här i morse-

 3. -är att mycket av det jag säger
  kommer att låta bekant.

 4. En del blir alltså lite överflödigt,
  så jag ska försöka fatta mig kort.

 5. Å andra sidan kan ni luta er tillbaka
  och tänka på annat.

 6. Jag ska prata om social tillit,
  och berättar snart-

 7. -vad samhällsvetare och statsvetare
  menar med social tillit-

 8. -varför vi ska bry oss om social tillit
  och hur det förhåller sig till välfärd.

 9. Jag pratar också om vad vi inte vet
  om social tillit-

 10. -så jag har fler frågor än svar.

 11. På slutet pratar jag
  om vår framtida forskning-

 12. -och hur vi hoppas
  kunna fylla igen luckorna i forskningen.

 13. Vi har pratat om
  att Sverige är ett högtillitsland.

 14. Jag ska också prata om social tillit.

 15. Vi pratade om generell tillit.
  Det är den sorts tillit-

 16. -som man känner för andra människor,
  inklusive främlingar.

 17. Jag har en anekdot.

 18. När jag kom till Sverige
  fick jag arbete på Umeås universitet.

 19. Mina tyska föräldrar kom på besök.

 20. Min far tappade bort sin kamera
  på flighten från Stockholm till Umeå.

 21. Han fick panik och såg
  sin nya, jättedyra kamera som förlorad.

 22. Det finns mycket sociologisk forskning-

 23. -om hur vi
  kan skapa och förstöra social tillit.

 24. I viss forskning
  använder man sig av migranter.

 25. Ökar tilliten hos dem som flyttar
  från låg- till högtillitsländer-

 26. -eller förblir de misantroper?

 27. Min far fick panik och ville inte prata.

 28. Jag sa: "Jag ringer flygbolaget.
  Du får tillbaka kameran."

 29. Under min korta tid i Sverige hade jag
  känt att det var lätt att ha tillit.

 30. Det kanske var naivt,
  men vi fick tillbaka kameran.

 31. Det blev ett bra tillitsexperiment.

 32. Det här går lite på tvären
  mot vad tidigare forskning har visat.

 33. Många forskare,
  inklusive stora namn som Eric Uslaner-

 34. -menar att man som vuxen
  har utvecklat sin sociala tillit.

 35. Man kan inte göra så mycket åt den.

 36. Mycket tidigare forskning
  pekar på att det stämmer.

 37. Till stor del avgör ens föräldrar
  hur mycket tillit man känner.

 38. Äldre studier har också visat...

 39. Folk fick svara på frågor när de var
  arton och igen när de var trettiosex.

 40. Det hade i princip inte hänt något.

 41. Social tillit verkar främst läras in
  under barndom och tidig ungdom.

 42. Vi pratade om USA
  och ett tidigt exempel med låntagare.

 43. Den sociala tilliten urholkades.
  Urvalsundersökningar tyder på-

 44. -att tilliten har minskat stadigt-

 45. -från 1960 till i dag i USA.

 46. Inte lika mycket i andra länder.

 47. Vad kan vi göra åt det?
  Jag intresserar mig för lösningar-

 48. -så jag är intresserad
  av Bo Rothsteins forskning.

 49. Hur kan olika institutioner
  skapa tillit?

 50. Vilka andra aktörer kan skapa tillit?

 51. Grundpremissen för min forskning-

 52. -är att förutsättningen för tillit
  är en känsla av optimism och kontroll.

 53. Att känna att man kan påverka sitt öde
  är en bra grogrund för tillit.

 54. Men det är oklart
  precis hur tillit och optimism uppstår.

 55. Jag kan bara ställa frågor -
  jag har inga svar.

 56. Jag tror dock,
  och mycket forskning från USA visar-

 57. -att upplevelser i vuxen ålder
  kan påverka tilliten.

 58. Det är det jag är intresserad av.
  Jag kommer att prata mer om det.

 59. Vi har också fått höra om
  standardfrågan för att mäta tillit.

 60. "Kan man generellt lita på andra
  eller måste man alltid vara försiktig?"

 61. I vissa undersökningar
  kan man bara svara ja eller nej.

 62. "Ja, man kan lita på andra"
  eller "Nej, man måste vara försiktig".

 63. I andra fall
  används en skala från noll till tio.

 64. Noll är total misstro,
  och tio är den högsta nivån av tillit.

 65. Det är en enda fråga, men en av de
  mest använda i samhällsvetenskapen.

 66. Åtminstone i västvärlden
  verkar den mäta samma sak.

 67. Samhällsforskare har upptäckt
  ett intressant fenomen.

 68. Ställer man frågan i Kina-

 69. -så svarar en ganska stor andel:
  "Ja, man kan lita på de flesta."

 70. Människor som har bott i Kina
  menar dock att det inte kan stämma.

 71. "Det är ett samhälle med låg tillit,
  där man främst litar på familjen."

 72. Man gjorde test med extra frågor:

 73. "Litar du på dina grannar
  och främlingar?"

 74. Det visade sig att kineser
  tolkade den där frågan annorlunda.

 75. När vi jämför...

 76. Vi jämför inte äpplen och päron när vi
  ser på internationella undersökningar.

 77. Åtminstone i västvärlden
  tolkar folk frågan på samma sätt.

 78. Vi har också fått veta
  varför social tillit är bra.

 79. Jag är inte så intresserad
  av den individuella nyttan av tillit.

 80. Medicinsk forskning visar att det
  är bra för hälsan att känna hög tillit.

 81. Jag ska visa att det kanske
  är hälsan som påverkar tilliten.

 82. Det är något vi vill undersöka
  i vår forskning.

 83. Om jag känner hög tillit-

 84. -så är det inte särskilt bra för mig
  om ni är misstrogna.

 85. Det är bra om många i ett samhälle
  har höga nivåer av social tillit.

 86. Tittar man på länder
  med hög genomsnittlig tillit-

 87. -så korrelerar det med flera faktorer
  som normativt sett är önskvärda.

 88. Länder med hög tillit har bättre hälsa
  och är mindre korrupta.

 89. De har högre tillväxt
  och bättre demokratiska institutioner.

 90. Det hela är enkelt.
  Om jag bara litar på min familj-

 91. -så blir ekonomiskt samarbete
  svårt att genomföra.

 92. Jämfört med ett land där man i princip
  kan lita på till exempel...

 93. Om man till exempel
  samarbetar med någon-

 94. -och ingår
  en muntlig överenskommelse-

 95. -så kan man lita på den i Sverige,
  även om den inte är bindande.

 96. Det är bra med höga nivåer av tillit
  i samhället i stort.

 97. Inte oväntat ses social tillit-

 98. -som en kraftfull lösning
  på stora, kollektiva problem.

 99. Bland annat därför skrev Rothstein
  och Uslaner i en gemensam artikel-

 100. -att det är den viktigaste sortens
  socialt kapital.

 101. Det här är tyvärr min enda bild,
  men den visar mycket.

 102. Jag gör mycket komparativ forskning
  med tjugo, trettio länder.

 103. Diagrammet jag gjorde blev rörigt-

 104. -så jag valde ut tre nordiska länder
  och tre andra länder.

 105. Bilden visar två saker:
  En gäller de nordiska länderna.

 106. Det gäller inte bara i ett europeiskt
  sammanhang utan globalt.

 107. De nordiska länderna sticker ut.

 108. Det här är social tillit
  från noll till tio.

 109. Det här är aggregerade medelvärden
  mellan 2002 och 2012.

 110. Man ser två saker:
  Den nordiska särarten.

 111. De nordiska länderna ligger högt upp.

 112. Danmark ligger högst,
  åtminstone enligt undersökningen.

 113. I går pratade ni
  om en nedgång i den svenska tilliten.

 114. Jag såg det mellan 2010 och 2012,
  så jag väntar på den senaste datan.

 115. Det här är alarmerande-

 116. -men anledningen är förstås intressant
  ur ett forskningsperspektiv.

 117. En annan sak som är intressant-

 118. -är den stora ekonomiska krisen
  mellan 2008 och åtminstone 2012.

 119. Danmark hade
  ganska hög arbetslöshet och ganska...

 120. Den ekonomiska tillväxten
  påverkades negativt.

 121. Men även i länder som Frankrike
  och Storbritannien-

 122. -hade man hög arbetslöshet
  till följd av lågkonjunkturen.

 123. Tillitsnivån förblev dock stabil,
  så man kan inte spåra någon trend.

 124. Det går upp och ner. Tillit är okänsligt
  för ekonomiska chocker över kort tid.

 125. Jag försökte analysera
  hur arbetslöshet påverkar tilliten.

 126. Inte för de arbetslösa. Tror man
  att social tillit bygger på optimism...

 127. Att ha jobb men omges av arbetslöshet
  kan verkligen påverka en.

 128. Jag såg ingen signifikant påverkan
  på tilliten till följd av arbetslöshet.

 129. Undantaget var
  långvarig ungdomsarbetslöshet.

 130. En teori är att tillit inte
  bara hänger på optimism-

 131. -utan också på tron
  att ens barn ska få det bättre.

 132. Det kändes övertygande.
  I ett land där många mellan 18 och 25-

 133. -är arbetslösa i ett år eller längre-

 134. -så kan ens optimism dämpas,
  även om man själv har arbete.

 135. I övrigt såg jag ingen påverkan
  på tilliten till följd av arbetslöshet.

 136. Det är goda nyheter.

 137. Min forskning utgår från frågan-

 138. -och nu citerar jag Bjørnskov
  och Svendsen från Danmark:

 139. "Varför lyser norrskenet så starkt?"

 140. Vi hörde lite om det tidigare.
  Det finns kulturella anledningar.

 141. Till exempel är protestantismen
  en religiös faktor.

 142. Den verkar ha
  en positiv påverkan på social tillit-

 143. -även om Sverige är sekulärt
  och man inte går till kyrkan längre.

 144. Den protestantiska traditionen
  är stark i de nordiska länderna.

 145. Jag är inte så intresserad av sådant -
  man kan inte göra så mycket åt det.

 146. Jag är mer intresserad av vilka
  lösningar som finns i politiken-

 147. -eller i civilsamhället.

 148. Min forskning överensstämmer i stort
  med Rothsteins och Uslaners.

 149. Välfärdsstater verkar ha
  en positiv inverkan på social tillit.

 150. Jag upptäckte något annat, och
  började forska ur ett annat perspektiv.

 151. Jag upptäckte
  att tilliten är väldigt stabil över tid.

 152. Skillnaden mellan länder består, men
  på individnivå... Det är ett problem.

 153. Det vore intressant att undersöka
  individuella förändringar över tid-

 154. -men det finns knappt någon data.

 155. Vi använder den lilla data som finns
  i vårt projekt.

 156. Vi utgår från hypotesen...

 157. ...att tillitsskillnaderna mellan länder
  består.

 158. Tittar man däremot
  på hushåll i Storbritannien...

 159. Det finns data
  från en period på femton år.

 160. Folk intervjuades upprepade gånger.

 161. De upptäckte...

 162. ...att 45 % av respondenterna-

 163. -ändrade sig åtminstone en gång
  under sju års tid.

 164. I den undersökningen
  kunde man bara svara ja eller nej.

 165. Om man tar de få undersökningar
  som har sådan data-

 166. -där man kan följa individer över tid-

 167. -får man intrycket att
  individuell tillit är ganska dynamisk.

 168. Inte väldigt, men ganska.
  Hur kommer det sig då-

 169. -att skillnaderna förblir desamma
  även över längre tid?

 170. Det gäller ända tillbaka till 1980.
  Den stora skillnaden är mellan länder.

 171. Vår...
  Jag berättar snart vilka "vi" är.

 172. Vi utgår från antagandet-

 173. -att det kan finnas saker i livet-

 174. -som påverkar ens tillit som vuxen -
  men kanske bara i vissa länder.

 175. Det skulle förklara varför sådant som
  skilsmässor eller försämrad hälsa-

 176. -bara påverkar tilliten i vissa länder.

 177. Vi menar
  att välfärdsstater kan vara lösningen.

 178. Esping-Andersen skrev "The Three
  Worlds of Welfare State Capitalism".

 179. Han menar att välfärdsstaten ska
  skydda medborgarna mot social risk.

 180. Han identifierar
  tre idealtyper av välfärdsstater.

 181. Inget land stämmer helt överens
  med idealtyperna-

 182. -men Sverige kommer nära
  en socialdemokratisk välfärdsstat.

 183. Det är en välfärdsstat där alla har
  samma rättigheter oavsett inkomst.

 184. Det är universell välfärd.
  Det finns en liberal välfärdsstat-

 185. -som USA eller Storbritannien,
  där staten gör väldigt lite.

 186. Familjer och människor
  får i praktiken ta hand om sig själva.

 187. Det finns en konservativ välfärdsstat,
  som är svår att få in i vår förklaring.

 188. Den är mittemellan.

 189. Det vi tror...

 190. Vi har försökt att med hjälp
  av longitudinell data ta reda på-

 191. -om vissa händelser,
  som är avgörande för människor-

 192. -kan dämpa deras optimism
  i vissa länder men inte i andra.

 193. Om man är i USA och blir sjuk
  är det bättre att vara rik-

 194. -eftersom det inte
  finns någon allmän sjukvård.

 195. I Sverige har alla
  samma grundläggande rätt-

 196. -att uppsöka sjukhus för billig vård.
  Man betalar kanske 100-200 kr.

 197. Det är inget jämfört med kostnaden
  för en eventuell operation.

 198. Det har gjorts
  en longitudinell studie i Schweiz...

 199. ...och en i USA.
  Med longitudinell data upptäckte man-

 200. -att det finns ett samband
  mellan hälsa och social tillit i USA.

 201. Om man blir sjuk
  så ökar risken att ens tillit sjunker.

 202. I Schweiz,
  där man har allmän sjukförsäkring-

 203. -privatiserad, men välfungerande -
  fanns inget sådant samband.

 204. Vi hoppas på att hitta fler bevis-

 205. -och vi tror att välfärdsstaten
  kan vara den avgörande faktorn.

 206. Projektet finansieras
  av Riksbankens jubileumsfond.

 207. Jag är glad att jag inte är ensam,
  utan har hjälp av fyra duktiga forskare.

 208. Rima Wilkes, professor i sociologi
  vid University of British Columbia.

 209. Mikael Rostila, nybliven professor
  vid Centre for Health Equity Studies.

 210. Malcolm Fairbrother, sociolog
  som arbetar vid University of Bristol.

 211. Giuseppe Nicola Giordano,
  medicinforskare vid Lunds universitet.

 212. Varför är vi då intresserade av hälsa?

 213. Jag nämnde sambandet
  mellan hälsa och tillit.

 214. Sociologer och samhällsvetare
  menar att hälsan påverkar tilliten-

 215. -och medicinforskarna
  tror att tillit är bra för hälsan.

 216. Vi vill veta mer om orsakssambandet.

 217. Det är en svår fråga,
  så det här kommer att ta flera år.

 218. Jag hoppas att vi lyckas hitta bra svar.

 219. Tack för uppmärksamheten.

 220. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tre ord om tillit

Avsnitt 6 av 9

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jan Mewes är forskare i sociologi och föreläser om innebörden av social tillit. Det handlar om många saker i vårt samhälle. Hur är det att leva i ett samhälle, med eller utan tillit? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper
Ämnesord:
Fysiologisk psykologi, Förtroende, Känslor, Mänskliga relationer, Psykologi, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Tillit från cell till samhälle

Avsnitt 1 av 9

När ska man lita på andra människor och vad innebär det? Erik Blennberger är professor i etik och har länge använt ordet tillit i sin forskning. Här berättar han om hur folk känner och använder sig av begreppet. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Den svala svenska tilliten

Avsnitt 2 av 9

Lars Trägårdh, professor i historia, berättar om Sverige, svenskar och tillit. Han presenterar lite av forskningen kring hur strukturer och tillit fungerar här. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

När vi känner tillit

Avsnitt 3 av 9

Walter Osika är stressforskare vid Karolinska Institutet och berättar om vad tillit är psykologiskt och fysiologiskt. Hur reagerar och agerar kroppen och hjärnan genom känslor? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Medkänsla för att skapa tillit

Avsnitt 4 av 9

Psykologerna Christina Andersson och Katja Bergsten föreläser om betydelsen av ordet medkänsla. Många forskare önskar använda det engelska ordet "compassion" för att berätta om medkänsla eftersom det svenska ordet inte har samma betydelse, men det råder delade meningar om detta. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förutsättningar för tillit

Avsnitt 5 av 9

Vem litar vi på och vilka faktorer påverkar vår känsla av tillit? Sverige anses vara ett "tillitsland": vi litar på stat och strukturer i samhället. Hur påverkar miljön din tillit? Forskaren och statsvetaren Susanna Wallman Lundåsen berättar. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Tre ord om tillit

Avsnitt 6 av 9

Jan Mewes är forskare i sociologi och föreläser om innebörden av social tillit. Det handlar om många saker i vårt samhälle. Hur är det att leva i ett samhälle, med eller utan tillit? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förändra företag med tillit

Avsnitt 7 av 9

Tillit inom företag skapar både bättre samarbeten och affärer. Det menar Miia Paakkanen, forskare i positiv psykologi. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Att lära ut tillit

Avsnitt 8 av 9

Hur kan man använda tillit i undervisning? Julia Romanowska har en konstnärlig master i musik och pedagogik och intervjuas av Eva Bojner Horwitz som är hälsoforskare. De samtalar om huruvida tillit är en känsla eller om det är något annat och om hur musik påverkar tillit. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Olika syn på tillit

Avsnitt 9 av 9

Panelsamtal om tillit och medkänsla. Barn ska kunna känna sig trygga och förstå vad medkänsla är redan på förskolan. Sociologen Jan Mewes menar att det skapar bättre tillit. Han samtalar med Christina Andersson, psykolog; Miia Paakkanen, forskare, positiv psykologi; Erik Blennberger, professor i etik. Moderator: Kattis Ahlström. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Otrygghet i vardagen

Caroline Mellgren är sociolog och berättar om sin forskning kring otrygghet i vardagen. Vilka drabbas och vilka konsekvenser får det för samhället? Hon ger exempel på faktorer som påverkar hur trygga vi känner oss, det kan till exempel handla om vilken eller vilka grupper man tillhör eller hur man upplever miljön där man bor. Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.