Titta

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Om UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Föreläsningar och samtal om tillit för ett socialt hållbart samhälle. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet.

Till första programmet

UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle : Förändra företag med tillitDela
 1. Bakgrunden är i korthet
  att jag ville forska om kärlek-

 2. -som ett medel
  för att öka den kollektiva nyttan.

 3. Jag träffade professor Anne Birgitta
  Pessi, och 1,5 år senare är vi här-

 4. -med vårt CoPassion-projekt The
  Revolutionary Power of Compassion.

 5. Vi studerar medkänsla på företag.

 6. Vår forskning är multidisciplinär
  och internationell.

 7. Den är på sätt och vis banbrytande.

 8. Det är ett 2,5-årsprojekt
  som startade i början av det här året.

 9. Projektet leds av Anne Birgitta Pessi
  på teologiska fakulteten.

 10. Jag är medgrundare.

 11. Huvudfinansiär är Tekes, det
  finska innovationsfinansieringsverket.

 12. Jag vill nämna det
  eftersom det är ganska ovanligt.

 13. Vi är det första projektet som Tekes
  finansierar på teologiska fakulteten.

 14. Vi är knäppisarna,
  eller, lite vackrare uttryckt:

 15. Pionjärer som ändrar systemet och
  involverar företagsvärlden i teologin.

 16. Folk har varit väldigt stöttande,
  så det är spännande.

 17. Vår prefekt och vår rektor stöttar oss,
  så det känns bra.

 18. Framför allt uppmuntrar det
  till mer forskning-

 19. -och mer samarbete
  med affärsvärlden.

 20. Det är det största humanioraprojektet
  i Finland, så vi är lyckligt lottade.

 21. Sammanlagt är fjorton diamanter till
  forskare och samordnare inblandade.

 22. Susanna Toivonen är här någonstans
  - en av våra diamanter.

 23. Här är vår arbetsgrupp.

 24. Våra bakgrunder är inom teologi,
  sociologi, ekonomi, pedagogik...

 25. ...psykologi, filosofi och annat.
  Vi har till och med en ingenjör.

 26. Själv forskar jag om positiv psykologi
  och arbetar på teologiska institutet-

 27. -men jag har min bakgrund
  i ekonomi och ledarskap.

 28. Förutom att forska
  så utbildar jag ledare och företag-

 29. -i medkänsla
  och känslomässiga färdigheter.

 30. Jag vill nämna
  några av våra samarbetspartner.

 31. Vi arbetar med banker och försäkrings-
  bolag som Nordea och LähiTapiola.

 32. Samtidigt samarbetar vi med MTV3,
  ett av de största mediehusen-

 33. -Finlands näst största kommun Esbo
  och Finlands Nationalgalleri.

 34. De är sinsemellan väldigt olika.
  Jag vill också nämna dem-

 35. -eftersom vi utan deras kloka ledarskap
  inte hade funnits.

 36. Vi behöver deras samarbete
  och investeringar.

 37. De delar vår syn på medkänslans roll
  i framtidens arbete.

 38. Det här är vår forskare Henrietta.
  Vi tog foton för att visa olika känslor.

 39. Forskningens utgångspunkt
  är att vi behöver medkänsla.

 40. Det råder inga tvivel. Vi behöver det
  för att knyta an till varandra.

 41. För att må bra och fungera.

 42. Vi kan inte ignorera den medfödda
  förmågan och resursen i arbetslivet.

 43. Vi människor berättar om oss själva
  för att knyta an till varandra.

 44. Frågan är: Hur delar vi med oss
  av våra berättelser-

 45. -om det finns rädsla
  i vår omgivning och kultur?

 46. Hur ska vi förbli vi öppna, sårbara
  och känslomässigt blottade-

 47. -om vi känner skam och rädsla?
  Därför behöver vi medkänsla.

 48. Behovet är i princip tredelat.

 49. När vi tänker på framtidens arbete
  så är framför allt två saker viktiga.

 50. När arbetet handlar mer om kunskap
  och service är två saker är viktiga:

 51. Vi måste kunna samarbeta med
  olika människor från olika bakgrunder.

 52. Vi behöver också förmågan att tänka -
  kreativitet. Där blir medkänslan viktig.

 53. För det andra letar vi allt mer-

 54. -efter sociala och etiska värderingar
  och socialt ansvar-

 55. -i form av medkänsla
  hos våra arbetsgivare och företag.

 56. För det tredje har man lyckligtvis
  även inom ekonomin börjat inse-

 57. -att människor inte bara
  är rationella individualister-

 58. -utan fokuserar på andra.

 59. Vi är medfött villiga och kapabla
  till samarbete och empati.

 60. Så vad menar vi med medkänsla?
  Det är att leva med någon annan.

 61. Det är att vara sårbar
  med en annan persons sårbarhet.

 62. Det är att leva med hennes eller hans
  lidande såväl som glädje.

 63. Det är både en sorts förståelse
  och en dynamisk kraft.

 64. Vi begär och kräver också av andra-

 65. -att de utvecklar sina färdigheter
  och tar ansvar.

 66. Det är också medkänsla.

 67. Det är också fundamentet
  för samspel och tillit.

 68. Mänskligheten skulle inte ha överlevt
  utan medkänsla.

 69. Som Walter sa är våra hjärnor
  gjorda för att knyta an till varandra.

 70. Ett tre månader gammalt barn
  väljer föräldern som beter sig vänligt.

 71. Biologiskt är vi också
  byggda för att utöva medkänsla.

 72. Vagusnerven
  kallas även "medkänslenerven".

 73. Den sträcker sig från ansikte till hals,
  lungor, hjärta och fler organ.

 74. Den får oss att agera empatiskt
  eller förbereda oss på socialt samspel-

 75. -och den gör oss friskare.
  Den främjar immunsystemet-

 76. -balanserar glukosnivåerna
  och sänker pulsen.

 77. Människor med en mer aktiv vagusnerv
  är mer empatiska och friskare.

 78. Den kan tränas
  med kärleksfulla mikrostunder-

 79. -som Barbara Fredrickson pratade om.

 80. Medkänsla är mer än en känsla.
  Det är tillämpad empati.

 81. Det inbegriper förståelse, motivation
  och socialt beteende.

 82. Vi lägger märke
  till vad någon annan upplever.

 83. Vi vill agera,
  och sen agerar vi faktiskt.

 84. Vi försöker att lindra lidandet
  eller uppfylla någons behov.

 85. Vi tittar på hela processen
  från endotel nivå till socialt beteende.

 86. Upplevelsen ger resultat-

 87. -för den hjälpande, den hjälpta
  och miljön - i det här fallet företaget.

 88. Internationellt har det gjorts
  väldigt få interventionsstudier.

 89. Framför allt vad gäller medkänsla,
  men inom positiv psykologi generellt.

 90. Det är därför
  det här är lite av en pionjärstudie.

 91. Det vi känner till i nuläget,
  tack vare forskningen-

 92. -är de här sex potentiella vinsterna
  för organisationer.

 93. En positiv kultur med tillit,
  innovation och kreativitet-

 94. -kundrelationer, rekrytering,
  försäljning och välbefinnande-

 95. -på många olika sätt,
  vilket vi lärt oss om i dag.

 96. Jag skulle kunna prata i en timme
  om det här, men jag säger en sak:

 97. En positiv kultur med tillit
  och medkänsla är nog det viktigaste.

 98. Två saker:

 99. Medkänsla ger oss positiva känslor
  och förbättrar våra sociala kontakter.

 100. Sådant sprider sig och smittar.

 101. På så sätt
  är det ett fenomen och en kultur.

 102. Det påverkar samtliga övriga faktorer,
  till exempel innovation och kreativitet.

 103. Som vi vet delar vi information
  i en kultur med tillit.

 104. Vi samarbetar mer och delar idéer-

 105. -i stället för att undanhålla saker
  och konkurrera på osunda sätt.

 106. Vi frågor oss: Blir organisationer
  med medkänsla framgångsrika?

 107. Vad är medkänsla i en organisation?

 108. Hur skapas eller förstärks medkänsla?

 109. Hur påverkar det vårt välbefinnande
  och vår prestation på olika sätt?

 110. Jag fokuserar på företagen
  där vi gjort interventioner-

 111. -men vi undersöker också
  välgörenhetsarbete inom företag.

 112. Till exempel kan anställda på Nordea,
  en stor bank...

 113. En anställd kan lägga en del
  av sin arbetstid på ett gott syfte-

 114. -och hjälpa en ung person som riskerar
  att bli isolerad eller skuldsatt.

 115. Hur påverkar det motivationen?

 116. Sen tar vi ännu ett steg och undersöker
  hur företag och samhällen samverkar-

 117. -och varför en del bra idéer fungerar
  på vissa ställen men inte andra.

 118. Hur kan vi skapa, testa och återskapa
  de bästa idéerna-

 119. -och sprida dem över landet?

 120. Vi arbetar främst inom företag-

 121. -och det är där
  vi har flest arbetspartner.

 122. I år gör vi nio interventioner-

 123. -varav sju gäller känslomässiga
  färdigheter och medkänsla.

 124. Jag leder dem, och en intervention
  är sammanlagt nästan tjugo timmar.

 125. Det är träning på djupet
  under åtta veckor.

 126. Vi har också interventioner för
  karaktärsstyrka och självmedkänsla.

 127. Den senare är, som jag lärde mig av
  Christopher Germer och Kristin Neff-

 128. -den första som genomförts
  i en organisation.

 129. Det blir spännande att se resultaten.
  Den pågår nu.

 130. Vi gör interventioner med deltagare och
  kontrollgrupper i fem organisationer.

 131. De får svara på frågor
  före, efter och sex månader senare.

 132. Med bättre känslomässiga färdigheter
  och medvetenhet om ens känslor-

 133. -ökar modet att agera
  och de interpersonella färdigheterna.

 134. Vårt beteende blir mer socialt.
  Vi mäter hela medkänsleprocessen-

 135. -liksom olika värden
  för välbefinnande och prestation.

 136. Det här är några exempel
  på vad vi mäter.

 137. Positiv och negativ effekt,
  hur meningsfullt arbetet är.

 138. Grundläggande behov, kompetens,
  tillhörighet och socialt beteende.

 139. Respektfullt bemötande,
  arbetsengagemang, utbrändhet etc.

 140. Till och med klokhet.

 141. En liten sammanfattning
  av hur träningen ser ut.

 142. Den känslomässiga träningen
  ska främja-

 143. -tillit, medkänsla, positivitet
  och goda relationer.

 144. Vi vill öka
  den känslomässiga medvetenheten-

 145. -och bidrar med många verktyg rörande
  både positiva och negativa känslor.

 146. Vid det första tillfället-

 147. -pratar vi om hur känslor påverkar oss
  och hur vi kan påverka dem.

 148. Vi pratar om inspiration, upprymdhet,
  tillit, tacksamhet, frustration-

 149. -rädsla, ilska och lättnad, och
  hur de olika känslorna påverkar oss.

 150. Vi pratar om krafterna bakom dem.
  Vad gör människan levande?

 151. Hur främjar vi intresse, förståelse-

 152. -uppskattning, rättvisa, autonomi,
  framsteg och meningsfullhet?

 153. Vi lär folk att stärka positiva känslor
  och hantera negativa situationer.

 154. Vi lär ut många konkreta verktyg.

 155. Till exempel empatiskt lyssnande,
  andning, tacksamhet-

 156. -mindfulness, självmedkänsla,
  att förutse olika situationer...

 157. Äkthet, leenden, andning.
  Många olika verktyg.

 158. Sen tittar vi på hur man
  främjar känslor systematiskt.

 159. Vid karaktärsstyrkeinterventionen
  pratar vi om positiv psykologi.

 160. Man lär sig att byta fokus
  från negativt till positivt.

 161. Från olikheter
  till likheter och styrka hos andra.

 162. Vi har lärt oss om självmedkänsla
  i dag.

 163. Vi pratar om självmedkänsla,
  mindfulness och vänlighet.

 164. Vi följer Neffs och Germers modell.

 165. Att hitta sin egen röst
  och motivera sig själv-

 166. -genom medkänsla i stället för kritik.

 167. Några preliminära resultat. Jag visade
  dem för första gången i fredags-

 168. -och jag såg dem själv i torsdags.

 169. Vad gäller känslomässig färdighet
  har vi för lite data-

 170. -men vi får in mer hela tiden.

 171. Vi tittar på resultaten
  från 75 besvarade frågeformulär-

 172. -från tre grupper
  vid mätningar före och efter.

 173. Vi ser två signifikanta resultat,
  även om skillnaderna inte är så stora.

 174. Här är känslomässiga färdigheter.
  Kontrollgruppen är oförändrad-

 175. -men för testgruppen har
  de känslomässiga färdigheterna ökat.

 176. Rädsla för medkänsla i organisationer.

 177. Rädslan har minskat i testgruppen,
  men faktiskt ökat i kontrollgruppen.

 178. Tre nästan signifikanta resultat:

 179. Respektfullt bemötande på arbetet-

 180. -känsla av tillhörighet,
  ett mänskligt grundläggande behov-

 181. -och arbetets
  negativa inverkan på familjelivet.

 182. Negativ inverkan sjönk för testgruppen
  men steg för kontrollgruppen.

 183. Jag vill visa ett resultat
  angående karaktärsstyrka.

 184. Det är nästan signifikant,
  men ser ut som ett läroboksexempel.

 185. Det gäller medkänsla.
  För kontrollgruppen är nivån stabil-

 186. -och för testgruppen har den ökat.

 187. Det som verkligen är inspirerande
  är att se och höra det här.

 188. Det här är faktiska kommenterar
  från ledare i organisationerna.

 189. De beskriver hur medkänsla,
  uppmärksamhet och närvaro känns.

 190. De säger: "Helt underbart."
  "Man vill sprida godheten."

 191. "En känsla
  av att kunna klara vad som helst."

 192. "Man vill göra sitt bästa."
  "Uppmuntrande."

 193. "Man höjs till en ny nivå."
  "Meningsfullt."

 194. "Motiverande."
  "Man vill prova saker."

 195. Eller det här:
  "Den andra bryr sig verkligen."

 196. "Man känner sig uppskattad."
  "En vilja att vara närvarande."

 197. "Man känner sig säker."
  Och de två sista:

 198. "Genuin personlig kontakt."
  "Vi är i vår renaste form."

 199. Det här är viktigt för mig personligen.
  Jag älskar kommentarerna.

 200. Folk har pratat om tillit-

 201. -tillåtelse, delad förståelse, ansvar
  och framtidens arbete.

 202. De sa:
  "Nu förstår jag hur tillit skapas."

 203. "Inte genom att tvinga eller bestämma,
  utan genom att dela."

 204. "Nu har vi tillåtelse att bry oss, prata
  och ge plats för empati och känslor."

 205. "Tillåtelsen, den delade förståelsen
  och viljan att stötta varandra"-

 206. -"är både betydelsefull och en lättnad."

 207. Ansvar: "Jag insåg att jag har ansvar
  för mitt och andras välbefinnande."

 208. "Allt börjar med mina egna känslor."

 209. "Vi pratar om något djupt mänskligt.
  Det här kan vara framtiden."

 210. "Den här kunskapen är det som
  påverkar det strategiska arbetet mest."

 211. För tillfället har vi två signifikanta
  resultat och fyra nästan signifikanta.

 212. Som vi såg.

 213. Det vi har lärt oss
  kan sammanfattas i två punkter:

 214. Organisationsledare
  uppskattar att få dela med sig.

 215. Det ligger i mänskliga naturen.

 216. Ofta har vi inte
  så mycket tid och utrymme-

 217. -i våra professionella liv för sådant.

 218. De vill också ha stöd.

 219. Medkänsla hjälper oss
  att skapa miljöer-

 220. -där vi känner oss trygga nog
  för att blotta oss känslomässigt.

 221. Vi måste tänka på att det inte alltid
  är lätt att välja empati och medkänsla.

 222. Vi kanske inte
  tänker på att göra det själva.

 223. Det är också svårt, eftersom man
  då delar rädslan eller skammen.

 224. Vi måste kunna hantera det själva.

 225. Vi kan känna press från omgivningen
  och stressen i våra arbetsliv.

 226. Vi behöver två saker:
  Vi måste ge oss själva tillåtelse.

 227. Lära oss själva, förstå, internalisera
  och öva.

 228. Av två anledningar: Så att vi tänker på
  att välja empati och medkänsla-

 229. -och så att vi har modet att göra det-

 230. -även om omgivningen
  säger något annat.

 231. Då vet vi
  att det är det modiga alternativet.

 232. Det andra vi behöver
  är att omge oss med människor-

 233. -som när vi misslyckas säger:
  "Du misslyckades, men du var modig."

 234. Det räcker
  om vi lyckas i 30 % av fallen.

 235. Det handlar om övning.

 236. Tack.

 237. Översättning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Förändra företag med tillit

Avsnitt 7 av 9

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tillit inom företag skapar både bättre samarbeten och affärer. Det menar Miia Paakkanen, forskare i positiv psykologi. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv > Företagande och entreprenörskap
Ämnesord:
Arbetsliv, Arbetsmotivation, Företagsekonomi, Företagsformer, Företagsledning, Företagsorganisation, Företagsutveckling, Personaladministration
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Tillit från cell till samhälle

Avsnitt 1 av 9

När ska man lita på andra människor och vad innebär det? Erik Blennberger är professor i etik och har länge använt ordet tillit i sin forskning. Här berättar han om hur folk känner och använder sig av begreppet. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Den svala svenska tilliten

Avsnitt 2 av 9

Lars Trägårdh, professor i historia, berättar om Sverige, svenskar och tillit. Han presenterar lite av forskningen kring hur strukturer och tillit fungerar här. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

När vi känner tillit

Avsnitt 3 av 9

Walter Osika är stressforskare vid Karolinska Institutet och berättar om vad tillit är psykologiskt och fysiologiskt. Hur reagerar och agerar kroppen och hjärnan genom känslor? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Medkänsla för att skapa tillit

Avsnitt 4 av 9

Psykologerna Christina Andersson och Katja Bergsten föreläser om betydelsen av ordet medkänsla. Många forskare önskar använda det engelska ordet "compassion" för att berätta om medkänsla eftersom det svenska ordet inte har samma betydelse, men det råder delade meningar om detta. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förutsättningar för tillit

Avsnitt 5 av 9

Vem litar vi på och vilka faktorer påverkar vår känsla av tillit? Sverige anses vara ett "tillitsland": vi litar på stat och strukturer i samhället. Hur påverkar miljön din tillit? Forskaren och statsvetaren Susanna Wallman Lundåsen berättar. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Tre ord om tillit

Avsnitt 6 av 9

Jan Mewes är forskare i sociologi och föreläser om innebörden av social tillit. Det handlar om många saker i vårt samhälle. Hur är det att leva i ett samhälle, med eller utan tillit? Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Förändra företag med tillit

Avsnitt 7 av 9

Tillit inom företag skapar både bättre samarbeten och affärer. Det menar Miia Paakkanen, forskare i positiv psykologi. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska Institutet, Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Att lära ut tillit

Avsnitt 8 av 9

Hur kan man använda tillit i undervisning? Julia Romanowska har en konstnärlig master i musik och pedagogik och intervjuas av Eva Bojner Horwitz som är hälsoforskare. De samtalar om huruvida tillit är en känsla eller om det är något annat och om hur musik påverkar tillit. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Olika syn på tillit

Avsnitt 9 av 9

Panelsamtal om tillit och medkänsla. Barn ska kunna känna sig trygga och förstå vad medkänsla är redan på förskolan. Sociologen Jan Mewes menar att det skapar bättre tillit. Han samtalar med Christina Andersson, psykolog; Miia Paakkanen, forskare, positiv psykologi; Erik Blennberger, professor i etik. Moderator: Kattis Ahlström. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Sverige och rasismen

Författaren och journalisten Per Wirtén berättar hur han ser på Sverige och majoritetssamhällets okunskap om romernas situation. Han anser dock att diskussionen i Sverige är på väg att förändras till det bättre. Sedan några år benämns i den svenska debatten olika typer av rasismer och det bidrar till synliggörande. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.