Titta

UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Om UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Föreläsningar och samtal från "Ensamkommande, papperslösa och antirasistiskt arbete". Forskare, kommunala tjänstemän och representanter för frivilligsektorn träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter om flyktingmottagande och dess påverkan på samhället, flyktingars vardag när de kommit till Sverige och antirasistiskt arbete. Konferensen hölls den 15 oktober 2015 på Malmö högskola och modererades av Enrique Pérez och Gustavo Nazar. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism : Antirasistiskt arbeteDela
 1. Ni är hjärtligt välkomna.

 2. Ni har varit i spetsen
  genom era organisationer-

 3. -för att väcka de här frågorna.

 4. Därmed skulle jag vilja
  börja med Paula.

 5. Om du tänker på frågeställningen
  och kanske också tar med...

 6. ...Renes reflektioner.

 7. Hur skulle du vilja på fem minuter
  relatera till de här frågorna?

 8. Ja... Presentera organisationen
  akademin...

 9. Jag tänkte börja där Rene slutade,
  för jag tänkte lite på-

 10. -hur vi får alla organisationer
  och antirasister...

 11. Kan vi svaret på det,
  kanske vi hade fått Nobelpriset.

 12. Men några saker som är viktiga
  och en sak som vi ser i Malmö-

 13. -är nivån av självorganisering
  bland folk som upplevt rasism.

 14. Vi har sett det i afrosvenskarna,
  romerna, Interfem.

 15. Det finns organisationer i Malmö
  där människor som upplevt rasism...

 16. ...har varit dem som har drivit
  frågan och definierat vad rasism är.

 17. Jag tror att det har ändrat
  hur vi diskuterar rasism.

 18. Rasism har gått från nånting som
  uppfattades som nåt marginellt-

 19. -nån taskig arbetskamrat, några
  jättehemska unga män på ett torg-

 20. -till att bli nånting vardagligt-

 21. -konstant, ett stort samhällsproblem
  inom alla samhällsområden-

 22. -där makten är central
  och den som reproducerar rasismen-

 23. -snarare än tokiga sverigedemokrater,
  även om de är ett samhällsproblem.

 24. Men makten är den centrala aktören
  och den som bör analyseras.

 25. Där har rörelserna varit avgörande
  för att ändra tonen och samtalet.

 26. Hade vi suttit här för tio år sen,
  hade vi diskuterat integration.

 27. Faktumet att rasismen är frågan
  är de rörelsernas centrala bidrag.

 28. -Får jag säga en sak till?
  -Du har fyra minuter kvar.

 29. Det är en viktig sak.
  En annan är hur vi får verksam...

 30. Där tror jag att de rörelserna
  måste få definiera vad rasism är.

 31. Då tror jag att vi får andra frågor
  än det som varit tidigare.

 32. En annan sak...

 33. Många rörelser har synliggjort
  rasismen inom alla institutioner.

 34. Socialtjänsten, brotten,
  gränserna, skolan.

 35. Alla myndigheterna
  som ofta anser sig vara goda-

 36. -ser till individen
  och har mångfaldsplaner.

 37. Vi har diskuterat rasismen
  inom de institutionerna.

 38. Och det är klart att det offentliga
  är viktigt för alla.

 39. Jag tror att i
  de redan existerande institutionerna-

 40. -är det viktigt att ledningarna
  och chefer ger utrymme för-

 41. -nån form av antirasistisk debatt.

 42. Forskningen kan visa att det finns en
  stark patologisering av antirasister.

 43. Folk som säger "jag upplever rasism
  på min arbetsplats"-

 44. -får kommentarer som "överdriv inte,
  är det verkligen så illa"-

 45. -"på den här arbetsplatsen behandlar
  vi alla lika", eller typen:

 46. "Då kan du kanske ordna
  en mångfaldsdag."

 47. Den som säger att det finns rasism
  i organisationen-

 48. -blir också den
  som ska lösa problemet.

 49. Som ledning måste man vara hörsam
  när folk försöker artikulera-

 50. -erfarenheter av rasism. Det är svårt
  att göra det i en organisation.

 51. I ett land som anser sig
  vara världsbäst...

 52. Det var som den där killen sa
  som pratade om individualism.

 53. "Är det svårt att säga:
  'Det finns rasism här.'?"

 54. Ledningarna måste vara hörsamma
  och kolla igenom sin organisation.

 55. Hur det ser ut med löner,
  vem som anställs, villkor etc.

 56. En antirasistisk genomlysning bör man
  ha som minsta krav för att kunna-

 57. -kalla sig en organisation
  som tar de här frågorna på allvar.

 58. Och sen skulle jag vilja säga att man
  inte ska underskatta motståndet-

 59. -mot antirasism.
  Motståndet kan se olika ut.

 60. Det kan ta sig uttryck på
  kafferasterna när folk säger:

 61. "Överdriver du inte igen?"

 62. Det måste man som kollega vara vaksam
  mot och sätta ner foten snabbt.

 63. När den där börjar rulla på,
  är det svårt att prata om rasism-

 64. -om man är ensam i en organisation.

 65. Jag tror också att det är viktigt...

 66. Det sker en kriminalisering av
  motståndet i dag.

 67. Här är det viktigt att inte dela upp
  de goda rösterna i antirasister-

 68. -med dem som inte är det, som jagas
  av polisen eller ifrågasätts.

 69. Där är det viktigt som organisation
  att vara vaksam över att reproducera-

 70. -föreställningarna om den goda anti-
  rasisten och den lite mer bråkiga.

 71. Går man med på de premisserna, snävar
  man av vad antirasistiskt arbete är.

 72. Tack så mycket, Paula.

 73. Jallow, du representerar
  en europeisk organisation.

 74. Vad är era tankar?

 75. Tack så mycket. Tack för att jag fick
  vara med här i dag.

 76. Mycket har sagts i dag
  som är viktigt.

 77. När jag hörde Rene prata om rasismen,
  är det de sakerna jag tänkt säga.

 78. Han gjorde mitt jobb.

 79. Jag tänker...

 80. Utifrån frågeställningen hur vi
  skapar antirasistiskt arbete.

 81. Vi måste förstå definitionen av
  rasismen, också utifrån-

 82. -människorna som utsätts för rasism.

 83. Ofta vill människor i maktposition
  definiera vad rasismen är.

 84. Det är därför när de som är utsatta
  lyfter sin egen definition-

 85. -som man ofta hör:
  "Du är för känslig."

 86. Det är också viktigt
  att man tänker på-

 87. -att fokusera på handlingen
  och inte människan.

 88. Ofta när jag säger "det är rasis-
  tiskt" blir svaret: "Är jag rasist?"

 89. Man behöver inte vara rasist
  för att begå rasistiska handlingar.

 90. En viktig sak som jag pratar om
  på EU-nivå är representation.

 91. Representation är viktigt för att få
  in ett antirasistiskt perspektiv-

 92. -i våra verksamheter. Det räcker inte
  med att säga: "Vi har mångfald."

 93. Utan vilka jobbar där och vad gör de?

 94. På institutionerna som vi jobbar på,
  hur många med afrikanskt påbrå-

 95. -är på chefspositioner? Det är de
  frågeställningarna vi ska ställa.

 96. Rasismen är systematiskt missgynnande
  av en grupp-

 97. -baserat på deras ras eller bakgrund.

 98. Och varje gång nån missgynnas, gynnas
  nån annan. Så vi kan inte säga:

 99. "Det har inte med mig att göra.
  Jag anställde inte personen."

 100. Du fick ju jobbet, den andra fick
  inte det. Det blir ett privilegium-

 101. -för dig som får jobbet.
  Inte för att du är mer kompetent-

 102. -men för att du tillhör normen.
  Det är därför vi i chefspositioner-

 103. -som är representerade
  i alla olika myndigheter-

 104. -alltid måste ställa
  frågeställningen:

 105. "Hur kom det sig
  att just jag fick det här jobbet?"

 106. "Vilka missgynnades
  för att jag ska få det här jobbet?"

 107. När man har ett privilegium, försöker
  man inte bli av med privilegiet.

 108. Utan man omfamnar det och ställer
  inte frågor. Där ligger problemet.

 109. När man inte ställer frågorna,
  reproducerar man de här normerna.

 110. Där har vi alla ett ansvar.
  Vi pratade om det här... Vi räknar.

 111. I Europa pratar vi mycket om data.
  I Sverige samlar vi data kring kön.

 112. På Malmö högskola redovisar man-

 113. -hur många forskare vi har,
  kvinnor och män.

 114. Vi har också en mångfaldsplan
  där vi säger bl.a.-

 115. -att personalen ska spegla
  studentpopulationen.

 116. I slutändan har vi data som visar-

 117. -om vi har de målsättningar vi hade
  i början i verksamhetsplanen.

 118. Det har vi inte.

 119. Du kan titta på en avdelning
  och se lika många kvinnor som män.

 120. Men hur många rasifierade kvinnor är
  det? På den nivån diskuterar vi inte.

 121. För att kunna ha ett antirasistiskt
  perspektiv i verksamheterna-

 122. -är det viktigt att ha representation
  från lägsta till högsta nivån.

 123. Då gäller det att man tar det
  i beaktande när man rekryterar.

 124. När vi pratar om det här,
  brukar folk säga...

 125. En av mina chefer
  på mitt gamla jobb sa:

 126. "Vi måste kanske sänka kravnivån
  för att rasifierade ska komma in."

 127. Han försökte säga att rasifierade
  inte är så pass kompetenta-

 128. -att de kan uppnå kraven.
  Det är skitsnack.

 129. Vi måste gå bortom det och
  ställa de frågorna. Gör vi inte det-

 130. -är vi medskyldiga till att
  reproducera de rasistiska normerna.

 131. Vill vi ha de antirasistiska inslagen
  i vår verksamhet-

 132. -måste varenda en ställa frågan:

 133. "Vad gjorde jag för att jag har fått
  jobbet som jag har i dag?"

 134. "Vilka är det som inte fick
  det här jobbet?"

 135. "Vilka är det som missgynnas?"

 136. Gör vi det,
  kommer vi att ha verksamheter-

 137. -som bygger på antirasistiska
  tankemönster.

 138. Gör vi inte det, kan vi räkna med att
  normen kommer att fortsätta upprepas.

 139. Det kommer inte att leda till
  antirasistiska verksamheter.

 140. Tack så mycket. Nu hörs jag. Bra.

 141. Tack så mycket, Jallow.
  - Mujo, du representerar Malmö stad.

 142. -Vi är nyfikna på era reflektioner.
  -Jag heter Mujo, som sas.

 143. Jag är verksamhetschef på Romskt
  informations- och kunskapscenter.

 144. En kommunal verksamhet som har
  det kommunövergripande uppdraget-

 145. -att öka romsk delaktighet
  i samhället.

 146. Centret inrättades...

 147. Centret inrättades 2009.

 148. Det första vi gjorde var att
  intervjua 300 romer och fråga dem:

 149. "Vad vill ni att vi tillsammans gör
  för att ni ska komma in i samhället?"

 150. Vi fick massor av intressanta svar.
  Utifrån svaren utvecklade vi centret.

 151. Bl.a. sa de flesta romer
  - så gott som alla:

 152. "Vi vill inte längre vara
  'de andra'."

 153. "Vi är romer,
  men svenska medborgare."

 154. "Det erkännandet fick vi aldrig,
  det måste vi ändra nu tillsammans."

 155. Ett tydligt budskap.
  Sen är det en annan utmaning-

 156. -hur man kan göra
  en så stor förändring.

 157. Och i och med att temat är "hur kan
  vi arbeta antirasistiskt" så...

 158. Utifrån det vi fick
  från de intervjuerna-

 159. -började vi ett samarbete med
  Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa,

 160. -judiska församlingen,
  alla muslimska samfund, RFSL-

 161. -och många andra goda krafter som nu
  klassificeras som etniska svenskar.

 162. Vi skapade en rörelse
  i att skapa en vi-känsla-

 163. -som motverkar vi- och de-tänkande.

 164. Det är inte enkelt
  i och med att vi inte har vi-känslan.

 165. Det är nåt vi måste åstadkomma.
  Vi är alla en del av problemet-

 166. -och vi är alla en del av lösningen.

 167. Vi har vissa saker som vi kan ta
  som nån slags förebild.

 168. Inom historien har vi haft
  olika mångkulturella miljöer-

 169. -som varit framgångsrika.

 170. Vi hade Alexandria,
  vi hade Kina under Tangdynastin.

 171. Vi hade Bagdad
  från 900-talet till 1100-talet.

 172. Vi hade Andalusien
  mellan 700-talet och 1400-talet.

 173. Vi hade ottomanska riket
  under vissa perioder. Bosnien också.

 174. Vi hade kejsar Akbars mogulvälde
  på 1600-talet i Indien.

 175. Jag ville lyfta fram vad de gjorde
  som var framgångsrikt.

 176. De såg till att strategiskt motverka
  dogmatism, fundamentalism-

 177. -och det som skulle från dagens pers-
  pektiv betecknas som etnonationalism.

 178. Att en grupp, d.v.s. majoritets-
  gruppen, får bestämma normen-

 179. -över minoritetsgrupper.
  D.v.s. majoritetsgruppens språk-

 180. -kultur och oftast religion
  blir inte det som är normen-

 181. -så att minoritetsgruppers kultur
  och religion måste anpassa sig.

 182. Det innebär i dag
  att vi måste se till-

 183. -att vi börjar jobba på det sättet
  för att arbeta antirasistiskt.

 184. Det är ju...

 185. Jag kan ju... - Nu när du sa, Jallow,
  det här... - Jag måste citera honom.

 186. James Baldwin sa nåt 1963.

 187. En afroamerikansk, homosexuell
  författare. Han skrev så här:

 188. "Ni säger till mig" - jag ber om
  ursäkt - "att jag är nigger."

 189. "Men det tror jag inte på.
  För om jag inte är nigger"...

 190. ..."då är ni inte heller
  det ni trodde att ni var."

 191. Det är detta som är krisen.

 192. Landet skakas av tanken på
  sin egen identitet.

 193. Vi har i dag samma utmaning.
  Att skapa en vi-känsla-

 194. -som inkluderar alla - olika slags
  minoriteter i olika sammanhang-

 195. -så att vi kan arbeta antirasistiskt
  utifrån det ni sa.

 196. Inte minst du, Leon.
  Jag vet inte var du är. Där.

 197. Vad behöver vi göra?
  Först och främst måste vi varje dag-

 198. -som nån slags hemläxa
  ställa frågan till oss själva:

 199. "Vilka är vi och de andra
  i de organisationer vi verkar inom?"

 200. Och ta fajten.

 201. Mark Twain fick i slutet av sitt liv
  en fråga... - Får jag mer tid?

 202. -Två minuter.
  -Jag kan stanna här.

 203. Eller...? - Mark Twain fick
  i slutet av sitt liv en fråga:

 204. "Vad är det viktigaste budskapet
  du vill förmedla?"

 205. Och så säger han så här,
  efter att ha tänkt mycket.

 206. Han säger: "Så fort du befinner dig
  i en majoritetsposition"-

 207. -"stanna och tänk efter."

 208. Det är förmodligen också
  ett praktiskt verktyg-

 209. -vad vi alla borde göra i dag.
  Alla inom skolans värld-

 210. -alla inom Malmö stad och civila
  sektorn borde hela tiden tänka:

 211. "Vilka är de andra?" För vi har inga
  "de andra" om vi pratar om Malmö.

 212. Vi är medmänniskor,
  medborgare, medvandrare.

 213. Vi måste hitta ett nytt sätt
  att tänka. Om jag pratar om Malmö-

 214. -måste vi t.o.m. utveckla
  en ny livsform.

 215. Ett nytt sätt att känna, tänka
  och handla.

 216. Ett nytt sätt att bemöta varandra
  som om det vore möjligt...

 217. -...att förändra hela världen.
  -Tack så mycket, Mujo.

 218. Tack för att ni delar med er av era
  reflektioner. Vi har också med oss-

 219. -Ana Marega från Ungdom mot Rasism.

 220. Hur tänker ni kring
  den här frågeställningen?

 221. Ni har sagt så många kloka saker
  redan. Det blir svårt att följa upp.

 222. Jag jobbar för Ungdom mot rasism.
  Mitt jobb går ut på att processleda-

 223. -grund- och gymnasieskolor
  i deras likabehandlingsarbete.

 224. Däribland likabehandling oavsett
  religion och andra faktorer-

 225. -som är aktuella
  i rasifieringsprocessen.

 226. Det är utifrån de erfarenheterna
  som jag säger några ord.

 227. Likabehandling,
  och därmed antirasism-

 228. -är ett centralt uppdrag för skolan.

 229. Inte nog med att vi som samhälle ofta
  förpassar det ansvaret på skolan-

 230. -och menar på att det är skolans
  ansvar att fostra antirasister.

 231. Det är lagstadgat också.
  I diskrimineringslagen står det-

 232. -att skolan måste jobba förebyggande
  mot diskriminering-

 233. -p.g.a. etnicitet bl.a., och att man
  måste agera vid akuta situationer.

 234. Läroplanen säger också att skolan
  måste jobba för allas lika värden.

 235. Man säger att alla som jobbar på
  en skola aktivt måste arbeta-

 236. -för att personer inte ska
  diskrimineras p.g.a. sin etnicitet.

 237. Det finns tydliga ramverk, och skolan
  ska vara en antirasistisk arena.

 238. För vad man ska göra är jättetydligt.

 239. Men - som nån av er tidigare sa -
  frågan är hur. Hur gör vi det här?

 240. Min och mina kollegors erfarenhet
  är tyvärr-

 241. -att vi knappt börjat titta på
  "huret".

 242. Det är det jag och mina kollegor gör
  tillsammans med sex modiga skolor-

 243. -som är våra pilotskolor.

 244. Vi ska ta oss an det här arbetet-

 245. -för de här skolorna har sagt att det
  är ett enormt komplext problem.

 246. "Hur handskas vi med det?"

 247. För situationen vi befinner oss i är
  att vi nånstans förväntar oss-

 248. -att lärare ska vakna med det här
  mystifierade lärarkallet en morgon-

 249. -och ha all kunskap om hur man gör
  antirasism i praktiken i ryggmärgen.

 250. Är det nån av er som går
  lärarutbildningen? Nej.

 251. För vi har hört
  att likabehandling är en fråga-

 252. -som det knappt arbetas med
  under lärarutbildningen.

 253. Utan lärare ska komma ut och
  vid sidan av sin ämnesundervisning-

 254. -demokratifostran och miljöfostran
  helt naturligt förkroppsliga-

 255. -diskrimineringslagen, läroplanen,
  rasdiskrimineringskonventionen-

 256. -och göra antirasism på ett sätt
  som ingen annan institution gör.

 257. En extremt romantiserad bild av
  hur den svenska skolan fungerar-

 258. -där vi snarare har en verklighet där
  kunskapsskolan gärna ställs emot-

 259. -och premieras framför "flumskolan".

 260. En skola där man diskuterar identi-
  tetsskapande, diskriminering o.s.v.

 261. Så min huvudsakliga kommentar är-

 262. -att det behövs ett kunskapslyft
  i frågor som rör antirasism.

 263. Och skolans huvudman måste erbjuda
  kompetensutveckling-

 264. -till skolor i högre grad
  än vad som redan görs.

 265. Antirasism är inget paradbegrepp.

 266. Det antirasistiska arbetet
  måste göras strategiskt-

 267. -det måste skapas en samsyn i
  vad det är vi pratar om.

 268. För i dag är vi fortfarande på
  det historiska steget.

 269. Att man pratar om rasism
  bara i kontexten av förintelsen.

 270. Man tittar inte på den samtids-
  aktuella, strukturella rasismen.

 271. Vi måste jobba med utbildning,
  samverkan och kunskapsallianser.

 272. Med utomstående aktörer, men även på
  ett institutionaliserat sätt-

 273. -så att vi civilsamhällesaktörer inte
  måste kämpa oss in i de här rummen.

 274. För det här är jätteallvarliga saker.

 275. Vi måste "step up our game
  right about now".

 276. Tack så mycket.

 277. Tack så mycket, Ana. - Ni har berört
  och bjudit in oss i en vidare värld-

 278. -på ett eller annat sätt
  utifrån era erfarenheter.

 279. Min fråga till er är
  att ni tänker vidare.

 280. Ni har befunnit er i
  de här maktkamperna-

 281. -försökt utmana
  och synliggöra normen i samhället.

 282. Som jag förstår det har ni också
  försökt fånga människors röster.

 283. Att dessa ska höras för att formulera
  kunskap och möjligtvis en strategi.

 284. Hur går vi vidare? Det är som om
  samtiden närmar sig snabbare.

 285. Vi befinner oss i en situation
  där vi måste mobilisera krafter-

 286. -som skapar förutsättningen i mötet
  men också i organisationen-

 287. -och mellan organisationerna. Hur ska
  vi tänka, hur ska vi ta nästa steg?

 288. Skulle ni t.o.m. vilja föreslå
  drömmar, idéer, visioner?

 289. -Jallow?
  -Drömmar är alltid bra.

 290. Där finns det inga begränsningar.

 291. Jag tänker så här: Vi har folk
  som jobbar inom Socialtjänsten.

 292. Vi har socionomer, lärare,
  folk inom olika myndigheter-

 293. -som kommer i kontakt med människor.

 294. Det är väldigt viktigt
  att vi fokuserar på handlingar.

 295. Vi måste gå från ord till handling.

 296. Vi måste gå från dokumenten - mång-
  faldsplan och likabehandlingsplan-

 297. -till att göra verkliga förändringar.

 298. Resan dit är inte svår, men det är
  inte ofta vi reflekterar över det.

 299. För om du tittar på Malmö
  är alla antirasister.

 300. En sverigedemokrat skulle säga:
  "Jag är antirasist."

 301. Varenda människa påstår sig vara
  antirasist. Det betyder inget längre.

 302. Men...det som vi måste
  reflektera över är-

 303. -att var och en av oss har
  en referensram.

 304. Den avgör eller påverkar
  de handlingar vi gör varje dag.

 305. Allting vi gör påverkas av historien,
  erfarenheter och en referensram.

 306. Du behöver inte vara rasist
  för att begå rasistiska handlingar.

 307. Därför är en sak
  man skulle kunna göra...

 308. "Det här är ganska stort",
  brukar folk säga. "Du drömmer."

 309. Vi tar domare och nämndemän
  som utgår ifrån lagstiftningen-

 310. -och tolkar lagen
  och befinner sig i en maktposition.

 311. En lärare tittar på litteratur
  där man använder n-ordet.

 312. "Astrid Lindgren har använt n-ordet.
  Ska jag ändra det?"

 313. Du kan vara socionom
  och diskutera kring föräldrar-

 314. -som olämpliga som föräldrar
  utifrån all forskning i Sverige.

 315. Men det vi aldrig tänker på är
  vilka som producerar kunskapen-

 316. -som vi baserar våra handlingar på.
  Vad har de för referensramar?

 317. Kunskapsproduktionen som vi tittar på
  när vi utbildar våra lärare-

 318. -och socionomer, den kunskapen
  är inte fri från fördomar.

 319. Kunskapen produceras av människor
  som kan bibehålla-

 320. -och reproducera
  rasistiska värderingar.

 321. Därför räcker det inte att säga
  att man utgår ifrån lagstiftningen.

 322. Man måste också ifrågasätta
  den kunskap man använder sig av-

 323. -som man matas med i skolan
  och på arbetsplatser-

 324. -om just den universella kunskapen.
  Är det sanningen?

 325. Är det det som hela världen
  måste förhålla sig till?

 326. Det är inte ofta vi gör det.
  Men det är ofta vi byråkrater säger:

 327. "Enligt reglerna..." Men vi tänker
  aldrig på vilka som gör reglerna.

 328. Vi hade en konferens.
  Vi bjöd stadsbiblioteket. Nån chef.

 329. Vi pratade om en bok.
  "Lilla hjärtat".

 330. Mycket debatt kring figuren som finns
  där. Vi frågade den här personen:

 331. "Tycker du att den här boken borde
  vara på stadsbiblioteket?"

 332. Hon sa: "Ja, en arbetsgrupp
  har tittat på den här boken."

 333. "Vi har inte sett nåt i boken
  som kan anses vara rasistiskt."

 334. "Därmed har vi beslutat
  att den ska vara kvar."

 335. Frågan är vilka som tittade på boken-

 336. -och bestämde
  att det inte är rasistiskt.

 337. Hade jag suttit där, hade jag kommit
  fram till samma beslut?

 338. Absolut inte. Men det är fyra, fem
  personer som tillhör vithetsnormen-

 339. -som aldrig har blivit utsatta
  som jag och mina barn-

 340. -och fattat beslut utifrån sina
  referensramar och utgått ifrån-

 341. -att det här beslutet gäller alla.
  Det är det där vi måste förändra.

 342. De som ligger bakom kunskapsproduk-
  tionen måste granskas och ändras.

 343. Representationen måste också komma
  dit. Lyckas vi ändra det-

 344. -då kan vi lyckas göra mycket
  och verklig förändring i samhället.

 345. Nån annan som vill bidra?
  Hur tar vi det steget?

 346. Hur ska vi våga tänka?
  Hur utmanar vi den kunskap som finns?

 347. Hur tar vi in ny kunskap och hur
  ser det mötet ut? Vilka bjuds in?

 348. Hur ska vi utmana?
  Dela med er av era erfarenheter.

 349. Det är inte lätt.
  Det här med ny kunskap...

 350. Problemet är att när du är...

 351. När kunskap möter myter, stereotyper
  och fördomar-

 352. -är det inte så att kunskap vinner.

 353. Utan vi bygger våra identiteter,
  individuella och kollektiva-

 354. -på myter, fördomar och stereotyper.

 355. Det är inte bara en utbildningsfråga,
  men det handlar också om den frågan.

 356. Det handlar om en kunskap
  som vi inte...

 357. Om jag tar afrosvenskars perspektiv.

 358. Tänk er att ha
  200 års gratis arbetskraft.

 359. Vilket väst hade
  genom att ha slaveriet.

 360. Tänk vad vi skulle kunna bygga
  och vad vi byggt-

 361. -för att det fanns gratis
  arbetskraft. Det måste man erkänna.

 362. Om det hade funnits ett Nobelpris
  när det gäller rättviseperspektiv-

 363. -skulle det retroaktivt
  gå till afrikaner.

 364. För 1 000 år sen skulle nästan alla
  Nobelpris ha gått till muslimer.

 365. Det var de ledande, tillsammans med
  judar och kristna i Andalusien.

 366. Om det hade funnits ett Nobelpris
  för hantverk de senaste 300-400 åren-

 367. -skulle priset gå till romer.

 368. Det pratar vi inte om.
  Den kunskapen saknas.

 369. Men det är inte enkelt att säga
  "nu placerar vi den här kunskapen"-

 370. -utan det handlar också om
  att vi tolkar kunskap på olika sätt.

 371. Kunskap måste institutionaliseras.
  Den måste dokumenteras. O.s.v.

 372. Det är en sak. Det här handlar om
  kunskap. Vi måste få ny kunskap-

 373. -och se till att den här kunskapen
  institutionaliseras.

 374. En annan del i hur vi ska gå vidare
  handlar om...

 375. Filosofen Martin Buber
  säger 1960 så här-

 376. -på en konferens i Florens:

 377. "I begynnelsen gick frihet, jämlikhet
  och solidaritet hand i hand."

 378. "Men sen separerades de.
  Frihet vände sig mot väst"-

 379. -"och förvrängdes under resans gång."

 380. "Jämlikhet vände sig mot öst
  och gjorde samma misstag."

 381. "Den förvrängdes under resans gång.
  Solidaritet försvann."

 382. "Nu skulle frihet och jämlikhet
  gärna vilja förenas"-

 383. -"så att de blir som de
  var en gång i begynnelsen."

 384. "Men de kan inte göra det"-

 385. -"så länge vi inte hittar rätt
  på solidaritet igen."

 386. Det handlar mycket om att vi
  utvecklar en ny solidaritetskänsla.

 387. Varje dag, i varje kontext
  ställa upp för-

 388. -dem som är olika oss när det gäller
  kön, hudfärg, religion-

 389. -bakgrund, sexualitet o.s.v.
  Varje dag.

 390. Då måste vi vara förebilder för
  varandra och påminna varandra om-

 391. -just detta ödesuppdrag
  för hela världen.

 392. Tack så mycket, Mujo.

 393. En applåd!

 394. Jag är pessimist. Så det här med
  visioner faller mig inte riktigt...

 395. Då tänkte jag kring det här med...
  Apropå det här med resurser.

 396. Vi har inte diskuterat
  pengar så mycket.

 397. Vem får pengar,
  vem gynnas i dagens samhälle?

 398. Här sitter ideella
  som arbetar mycket gratis.

 399. Och så finns det de som är anställda,
  som jag.

 400. Frågan är hur de pengarna ska
  fördelas och hur välfärdsstaten...

 401. Välfärdsstaten i sig
  är djupt rasistisk.

 402. Den omfördelar orättvist.
  Det behöver granskas och förändras.

 403. Inte bara diskussionen kring
  vad den ska göra.

 404. Utan det finns ett historiskt arv av
  en rasistisk välfärdsstat-

 405. -som reproduceras och skapar boende-
  segregation och ekonomiska klyftor.

 406. Det är en effekt av att rasismen
  är inkorporerad i välfärdsstaten-

 407. -och dess fördelning. För att diskus-
  sionen om rasism inte bara ska bli...

 408. Även om kunskapsfrågan är viktig
  måste vi diskutera omfördelning.

 409. Vem som ska få pengar, anställning
  och bostadsvillkor som är rimliga.

 410. I relation till rasismen är problemet
  att det ofta uppfattas-

 411. -av människor som inte själva erfar
  rasism och vill definiera rasism-

 412. -på två sätt, tolkar jag det som.
  Det ena är att det är för banalt.

 413. "'Lilla hjärtat' är bara en bok."
  Eller: "Är det inte klassfrågor?"

 414. Man vill aldrig säga att rasismen
  i sig själv är ett problem.

 415. Elever i Malmö tycker att
  det största problemet är rasismen.

 416. Så glappet mellan vad den politiska
  ledningen uppfattar är problem-

 417. -och vad många människor gör
  i det här landet är jättestort.

 418. Kunskap är viktigt, men vi behöver
  en diskussion kring omfördelning-

 419. -där rasismen är ett perspektiv.
  Det tycker jag är viktigt.

 420. Tack så mycket, Paula.
  - Ana ville också gå in i samtalet.

 421. Jag delar era visioner
  till punkt och pricka.

 422. Jag tänker ta diskussionen
  tillbaka till klassrummet.

 423. Hur gör vi rent praktiskt?

 424. Jag ser att institutioner redan är
  rasifierade i mångt och mycket-

 425. -i hur kunskap mäts
  och vad som anses vara kunskap.

 426. Allt det här är nånstans
  rasifierade förutsättningar.

 427. Det är också väldigt svåra saker
  att ta till sig.

 428. För börjar vi jobba med barn
  från första klass-

 429. -är barnen redan präglade av
  föräldrar, kompisar, närmiljön o.s.v.

 430. Redan där är det svårt att förändra
  hur de känner-

 431. -och hur de ser på sin värld
  och verklighet.

 432. Där måste vi utmana
  inlärningsprocessen.

 433. Hur lär vi ut saker till barn? Vi
  måste bryta normer kring etnicitet-

 434. -och sexualitet
  och hur vi lär ut om normer.

 435. Det är viktigt att vi leker mer och
  försöker förkroppsliga den kunskapen-

 436. -på ett annat sätt än vad kateder-
  undervisningen har möjlighet till.

 437. Tack så mycket. - En applåd.

 438. Ni kommer med många tankar,
  idéer och visioner.

 439. Intressant.
  Vi pratar om olika verksamheter-

 440. -men också om möjligheten att prata
  om de här begreppen i olika rum.

 441. Nu har vi möjligheten att reflektera
  utifrån våra egna erfarenheter-

 442. -eller att man ställer en fråga
  till panelen-

 443. -eller att man lyfter fram nåt
  som inte har blivit sagt.

 444. Vi lämnar över till era frågor,
  kommentarer och erfarenheter.

 445. Jag har en fråga om
  att bekämpa rasismen.

 446. Hur förhindrar man att man i sin kamp
  inte blir fundamentalistisk?

 447. Att man blir likadan
  när man bekämpar rasismen.

 448. Är det nån som vill reflektera
  kring den frågan?

 449. Jag vet inte om jag förstår
  din fråga, för i min värld...

 450. Jag tror att...

 451. ...det är en syn om man är moderat-

 452. -om man är liberal
  i sitt sätt att bekämpa rasismen.

 453. För mig är det ännu värre
  om man är...

 454. ...liberal i sitt sätt
  att inte bekämpa rasismen.

 455. Som antirasist tror jag inte
  att det finns gränser...

 456. Nu pratar jag om rimliga gränser.
  Det finns inga gränser-

 457. -kring vad jag kan göra
  för att bekämpa rasismen.

 458. Jag gör allt... Ideologin att bekämpa
  rasismen bygger på jämlikhet.

 459. Oavsett vad jag gör måste syftet vara
  att skapa förutsättningar-

 460. -för alla människors lika värde
  och att alla ska ha det lika bra.

 461. Det är grundförutsättningen. Oavsett
  vad jag gör för att komma dit-

 462. -är det ett moraliskt ansvar vi har.

 463. Jag skulle inte kalla det radikalt.
  Om det är radikalt-

 464. -är jag stolt radikal. Om det är det
  det betyder för att kunna uppnå-

 465. -att alla ska ha lika förutsätt-
  ningar, "so be it". Tack.

 466. -Tack så mycket.
  -Jag kan bara tillägga...

 467. Jag tror precis som du-

 468. -att man måste jobba med omför-
  delning, jämlikhet och rättvisa.

 469. Förmodligen är det
  det bästa verktyget.

 470. Då är det nån slags säkerhet mot
  att man inte förvandlas-

 471. -till nåt som är fundamentalistiskt.
  Har man jämlikhet, rättvisa-

 472. -granskar sig själv
  och omfördelning av resurser...

 473. Sen finns förmodligen det enda
  verktyg som gäller för oss alla:

 474. Tänka självkritiskt. För om
  självkritiskt tänkande...

 475. Om kritiskt tänkande frikopplas
  från självkritiskt tänkande-

 476. -förvandlas kritiskt tänkande
  till det dogmatiska tänkandet-

 477. -vilket det kritiska tänkandet
  egentligen vänder sig mot.

 478. Så man måste jobba med sig själv. Det
  är jättetufft. Hermann Hesse säger:

 479. "Människor hatar mest den som säger:
  'Gå tillbaka till dig själv.''

 480. Så det här är en fråga
  inte bara för dem som är...

 481. Det här gäller oss allihop
  i alla sammanhang.

 482. -Tack Mujo. - Paula, varsågod.
  -Vad som är fundamentalistiskt...

 483. Makten definierar vem som är
  fundamentalist.

 484. Organisationer som ANC var
  kriminaliserade och förbjudna-

 485. -därför att man ansåg
  att de var fundamentalister.

 486. Så vad som är fundamentalistiskt
  är det makten som definierar-

 487. -när det är för mycket kritik. Det är
  en relevant fråga att ställa sig-

 488. -när makten säger: "Nu har den anti-
  rasistiska rörelsen gått för långt.

 489. Det tror jag redan är på väg att
  hända. Man uppfattar att vissa-

 490. -är för kritiska.
  Det är min pessimistiska ådra.

 491. Även om man ska ta Malmö som exempel
  och se vad det är som har hänt här.

 492. Kunskapsallianser redan innan
  kommissionen kom upp.

 493. Men när man började diskutera... Det
  pessimistiska är att man börjar se-

 494. -att vissa utdefinieras.

 495. Det ser vi i
  den våldsbejakande extremismen.

 496. Det är en relevant fråga när makten
  börjar säga vilka som är för mycket.

 497. Det kommer garanterat.

 498. Tack så mycket.
  Vi hade ytterligare en fråga här.

 499. Mitt namn är Sebastian.
  Vill ni veta vad jag jobbar med?

 500. Jag är handledare på ett HVB-hem
  i Landskrona stad.

 501. Jag vill gå tillbaka till
  kunskapsproduktionen.

 502. Det känns...

 503. När man ser
  t.ex. vem som producerar kunskapen...

 504. T.ex. när man går till akademin-

 505. -läser man böcker som är vettiga
  och forskning som är intressant.

 506. Men det handlar om vem som har
  resurser att producera kunskapen.

 507. Jag pluggade på Göteborgs
  universitet. Globala studier.

 508. Det är ett öppet program, det pratas
  om globalisering, kulturer-

 509. -och folkrörelser. Jätteintressant.

 510. Men det var ett argument som ofta kom
  från lärare. Vi frågade dem:

 511. "Varför finns det ingen information
  från Afrika, Asien och Latinamerika?"

 512. "Varför är alla som skriver
  från Europa"-

 513. -"eller från Nordamerika?
  Varför är det så?"

 514. Svaret var oftast: "Det finns inte
  så mycket litteratur i Afrika."

 515. "Inte tillräckligt med litteratur
  i Latinamerika."

 516. Men ofta var det
  för att det var på spanska.

 517. Ett stort språk, men i Europa
  är det inte lika populärt.

 518. Så allt görs på engelska.

 519. Det handlar om språk också. Man har
  tillgång till att lära sig engelska.

 520. Om man kan engelska eller franska,
  har man tillgång till kunskap.

 521. På så sätt reproducerar man kunskap,
  dogma och paradigmer.

 522. Och på så sätt rasismen, klass,
  sexismen, machismen och såna saker.

 523. Det låter kanske lite pessimistiskt,
  men hur gör vi?

 524. För det handlar också om förståelse
  av utvecklingsländer.

 525. "Utvecklingsländer kan inte producera
  kunskap. Ni där är outvecklade."

 526. Vad betyder utveckling?
  Vem har bestämt-

 527. -att du är utvecklad
  när du kan producera texter?

 528. Hur kan vi gå ut därifrån
  och inte isolera utvecklingsländer-

 529. -från kunskapsproduceringen?

 530. -Tack så mycket. - Ana?
  -Jag kan säga några ord bara.

 531. Det är ett steg som...
  Jag håller med dig.

 532. Jag möter det i mitt jobb
  väldigt ofta.

 533. Att det finns en snäv historiesyn,
  geografisk syn, litteratursyn o.s.v.

 534. Jag tror att dit kommer vi
  per automatik nästan-

 535. -ifall vi först jobbat oss igenom
  att syna normerna i samhället.

 536. Ni vet "Matrix". När man ser
  att vi har blivit programmerade-

 537. -att tänka på ett visst sätt, blivit
  grundlurade och gått med på det-

 538. -då börjar vi göra nåt åt det.
  Då kan vi manipulera koden-

 539. -genom enkla åtgärder, som t.ex.
  litteratur från andra håll i världen.

 540. På vissa av våra skolor
  har man gjort bagatellgrejer.

 541. I stället för att använda
  namnsdagsalmanackan använder man-

 542. -en multikulturell almanacka
  i stället i klassrummet.

 543. Man har en annan världskarta
  som inte sätter Europa i fokus.

 544. Men man måste se problemet
  innan vi kan åtgärda det.

 545. Problemet är att vi är väldigt...

 546. Vår samhällstextur är präglad av
  ett rasistiskt tänk.

 547. Den kunskapen måste vi först
  införliva i oss själva.

 548. Jag har när jag läst på universitetet
  haft diskussioner med professorer-

 549. -där jag ifrågasatt de här sakerna.
  Du och jag och många andra-

 550. -som t.ex. läser på universitet-

 551. -när vi skriver c- och d-uppsatser,
  kan söka för att vara forskare-

 552. -ska fokusera på den kunskap
  som vi tycker saknas-

 553. -i diskursen, i akademin i dag.
  Det finns forskare som gör det.

 554. På Mångkulturellt centrum finns det
  forskare som skriver en annan analys-

 555. -som skapar "a new narrative". En
  annan sanning än det som finns i dag.

 556. Vi kan inte vänta på att de som har
  makten och äger historier-

 557. -ska ändra den historia
  som går emot deras sanning.

 558. De kommer att bibehålla sin sanning
  och därmed sin maktposition.

 559. Jag har skrivit många rapporter kring
  afrofobi där jag definierar begrepp-

 560. -som påverkar mig på mina villkor.

 561. Nu är det upp till andra forskare att
  citera det. Många vill inte göra det.

 562. Studenter på högskolor säger:
  "Jag vill skriva om afrofobi."

 563. Lärarna tycker att det är känsligt
  eller inte finns mycket litteratur.

 564. Därför uppmuntrar de inte studenterna
  att göra det.

 565. Då har vi ett ansvar som lärare, som
  forskare, som jobbar med akademin-

 566. -att vi själva tar initiativ
  och börjar forska om dessa saker.

 567. -Tack, Jallow. - Paula.
  -En relevant fråga. Jag tror du...

 568. ...naglar in. Det finns säkert
  nåt rimligare uttryck.

 569. Motståndet inom akademin
  mot antirasistisk forskning-

 570. -och postkolonial forskning
  som kritiserar-

 571. -det eurocentriska sättet att se
  och vems kunskap som har fått...

 572. Så jag skulle tolka också...

 573. Okunskapen. "Vi vet inte.
  Intersektionalitet är komplicerat."

 574. Det är mer komplicerat
  att inte förstå det.

 575. Man ska tolka det som ett motstånd
  när du ställer dina frågor-

 576. -om bristen på litteratur. Då ska man
  ta tag i närmsta akademiker-

 577. -som anser sig ha ett antirasistiskt
  perspektiv och säga-

 578. -"ge mig en litteraturlista"
  och kräva nån form av allians där.

 579. Det är väldigt svårt
  att själv göra motstånd.

 580. Just "det är inte kunskap"
  är ett motstånd mot perspektiven.

 581. Det är vanligare än man tror. Vi här
  är överens. Det ser inte ut så-

 582. -för många på högskolan
  som vill diskutera de här frågorna.

 583. Jag tänkte... Mitt namn är Aida.
  Vi har diskuterat diskriminering.

 584. Men inte diskriminering
  mot de ensamkommande barnen-

 585. -som står mot varann.
  T.ex. om jag är från Afghanistan-

 586. -och jag går förbi Iran
  och upplever trauman i Iran.

 587. Sen kommer jag till ett boende och
  där finns det en unge som är iranier.

 588. Då blir ungen utsatt
  om vi är ganska många afghaner.

 589. Fattar ni vad jag menar?
  Hur arbetar vi mot att...

 590. Så att vi kan ge omsorg till dessa
  människor så de inte känner...

 591. Det är återigen samma sak,
  förmodligen som ett svar potentiellt.

 592. Att arbeta från högskolenivå till
  gymnasie-, grund- och förskolan-

 593. -med frågan "vilka är vi och
  de andra för dig och din familj"-

 594. -och hur man skulle kunna ändra
  det här.

 595. Joshua Greene, psykolog,
  kom på nåt intressant. Han säger:

 596. "Fram till nu har
  vår största fiende"-

 597. -"varit krokodiler,
  spindlar, ormar, myggor."

 598. "Olika bakterier och virusstammar.
  Nu är vår största fiende människan."

 599. Vi måste utveckla ett nytt sätt
  att tänka, känna och handla-

 600. -som inkluderar alla och ifrågasätter
  allas vi- och de-tänkande.

 601. Ifrågasättandet måste prägla
  alla institutioner.

 602. Malmö stad, den civila sektorn,
  den akademiska världen.

 603. Vi har inte börjat tänka
  i såna termer överallt.

 604. Det finns olika riktningar-

 605. -som postkolonialteoribildning
  eller nåt liknande som är okej-

 606. -men vi måste göra mer, för det är
  en ödesfråga för vårt samhälle.

 607. Inte bara för Sverige,
  utan för hela världen.

 608. Det är väl också
  en effekt av homogeniseringen.

 609. "Det är ensamkommande. Punkt. Det
  gemensamma är att man kommit hit."

 610. Då kan man tänka att erfarenheter av
  rasism inte diskuteras som en faktor-

 611. -som ska påverka
  var man ska placeras.

 612. Frågan om antirasism måste inte komma
  efter tio år, utan det måste vara...

 613. Rasism är inte
  ett specifikt svenskt problem.

 614. Det är väl ett sätt att tänka på det
  genom hela processen.

 615. Det måste vara en fråga som ställs
  och vilka behov man har utifrån det.

 616. Det kan ni säkert ta med till
  verksamheten där ni jobbar.

 617. Jenny heter jag.

 618. Jag funderar kring
  motståndet mot begreppet rasism-

 619. -och den förändrade innebörden-

 620. -och om det finns ett problem i
  att man inte skiljer på-

 621. -rasism bortom ideologi
  och intention-

 622. -och rasism enligt ideologi
  och intention.

 623. Att erkänna sina vardagsrasistiska
  handlingar. Det tror jag vi alla gör.

 624. Men finns det ett sånt stort motstånd
  att man inte kan ta det till sig-

 625. -och inte heller arbeta med det?
  Medveten eller omedveten rasism.

 626. Om det skulle finnas nån poäng med
  att göra det tydligare-

 627. -att särskilja begreppen? Jag vet
  inte om ni förstår min tanke.

 628. Jag vet inte om jag förstår vad du
  menar, men en av anledningarna till-

 629. -utifrån mina erfarenheter -
  varför folk visar motstånd-

 630. -är för att vi pratar om
  om personen är rasist eller inte-

 631. -snarare än om personens handlingar
  är rasistiska eller inte.

 632. För mig är det
  viktigt med skillnaden.

 633. Det är irrelevant för mig om personen
  vill kalla sig rasist eller inte.

 634. Kallar du dig rasist och inte begår
  rasistiska handlingar: inga problem.

 635. Om du kallar dig antirasist och begår
  rasistiska handlingar har vi problem.

 636. Ofta är folk, som jag upplever det...

 637. Som jag har upplevt det är folk
  mer benägna att ta en diskussion-

 638. -när man börjar prata om
  sina handlingar.

 639. "Jag påstår inte att du är rasist.
  Jag pratar om"-

 640. -"att det du sa är rasistiskt.
  Oavsett om du är medveten om det"-

 641. -"eller inte
  upplever jag det som rasistiskt."

 642. Då är folk mer beredda
  att prata om handlingen.

 643. Det kan vara en av anledningarna
  till att man ser mycket motstånd.

 644. En annan sak:
  Det är ett känsligt ämne.

 645. Sverige har - brukar man säga -
  en image runtom i världen-

 646. -som världens bästa land
  som aldrig haft nåt rasistiskt arv.

 647. När jag reser runt i världen
  och pratar om Sverige och rasismen-

 648. -reagerar folk nästan varenda gång
  med: "Nej, det kan inte stämma."

 649. "Sverige är världens bästa land."
  Den imagen har vi utanför Sverige.

 650. När man vill ändra imagen genom att
  tala om att rasism finns i Sverige-

 651. -finns det folk och krafter
  som inte vill prata om det-

 652. -för man vill inte smutskasta imagen
  som man har lyckats skapa.

 653. Paula? Lite mer kortfattat.

 654. Jättekort. Nej, jag tänker-

 655. -att man ska använda begreppen som...

 656. Kan man ändra strategiskt?
  En av styrkorna i Malmö-

 657. -har varit att organisationerna inte
  har värjt för debatten om rasism.

 658. De har tagit oss dit. De har inte
  sagt: "Vi ska prata om nåt annat."

 659. Utan man har diskuterat
  slavhandeln...

 660. Och därför har vi kommit hit.

 661. Vi ska hålla kvar vid det begreppet,
  för det är det vi diskuterar.

 662. När vi börjar tala om det i andra
  termer, förlorar det sitt värde.

 663. Sen kan man vara strateg.

 664. Men som strategi ska vi följa med
  dem som har satt fronten-

 665. -och brutit marken
  och hålla kvar vid begreppet.

 666. Det är en jättebra poäng.

 667. Det finns en enorm demonisering av
  "rasisten".

 668. När man börjar prata om rasism...

 669. Går man i den svenska skolan,
  tänker man på förintelsen.

 670. Det är ingenting
  vi vill förknippa oss med.

 671. Man kan möta mycket motstånd när man
  börjar föra en antirasistisk diskurs.

 672. Att känna
  att man är anklagad för rasism-

 673. -är skittungt. Men det är lika tungt-

 674. -när man tänker på det
  utifrån det arv vi lever med.

 675. Vi har blivit födda med ett rasis-
  tiskt arv och måste bryta normerna-

 676. -som gör att det återproduceras.

 677. Ordet rasism är på sitt rätta ställe
  i det här sammanhanget.

 678. Vi kan inte förmildra det,
  då förminskar vi problemet-

 679. -i stället för att visa på omfånget
  av rasism som vi behöver tampas med.

 680. Om man upplever att det är jobbigt
  att bli kallad för rasist...

 681. ...skulle man bara veta hur det känns
  att bli utsatt för rasism.

 682. Absolut. Om man ska få till
  t.ex. på en arbetsplats-

 683. -att kunna prata om det.
  Det var så jag menade.

 684. Maria heter jag. Det är en kommentar.
  Det är viktigt-

 685. -att du lyfter fram att det
  handlar om rasistiska handlingar-

 686. -och inte en egenskap. Men det blir
  å andra sidan icke-rasism.

 687. Jag förstår inte. Även om det blir
  svårt att kalla sig icke-rasist-

 688. -blir det en person som inte gör
  rasistiska handlingar.

 689. Och även den
  som är utsatt för vardagsrasism-

 690. -den personen kan ju lika väl göra
  rasistiska handlingar själv.

 691. För att återkoppla till
  det du sa där uppe.

 692. Tack så mycket för frågan. Det har
  pågått parallella diskussioner-

 693. -när vi pratade om antirasism,
  där folk ofta påstår-

 694. -att den som utsätts för rasism
  också kan utsätta andra för rasism.

 695. Utifrån ett afrosvenskt perspektiv
  går det inte.

 696. Rasism handlar om maktrelationer
  mellan människor.

 697. Svarta i det här landet
  och i västvärlden-

 698. -och så länge västvärlden har varit
  inbladad i svartas liv och historia-

 699. -har ju... Är du med? Bra.

 700. Så länge... Om du läser historien
  om kolonialismen, slavhandeln-

 701. -och tittar på samtiden-

 702. -har vithetsnormen varit normen
  i alla de här samhällena.

 703. Om du skulle åka till Afrika i dag
  med mig, på flygplatsen-

 704. -kan jag garantera att risken är
  högre att jag blir stoppad än dig.

 705. På sjukhuset är risken större att jag
  får vänta och du kommer in direkt.

 706. Vithetsnormen gör
  att du har en maktställning-

 707. -oavsett var vi befinner oss.
  Att använda den maktställningen-

 708. -att du kan använda den på sjukhuset,
  i skolan, i vardagen över mig-

 709. -missgynna mig för att du ska gynnas,
  det är det rasismen handlar om.

 710. Att du ska kunna använda din makt
  och privilegier över mig-

 711. -och det blir inga konsekvenser,
  för det är det som är normen.

 712. Jag kan inte göra det mot dig och kan
  därför aldrig vara rasistisk mot dig.

 713. Jag kan vara främlingsfientlig
  och visa hat mot dig.

 714. Jag kan vara annat.
  Idiotisk och allt möjligt.

 715. Men rasistisk kommer jag aldrig
  att kunna vara mot dig.

 716. Så länge makten inte omfördelas lika-

 717. -begås rasismen alltid av människor
  som finns i maktposition.

 718. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Antirasistiskt arbete

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Panelsamtal om hur man kan bedriva antirasistiskt arbete och hur man bör förändra samhällsinstitutioner så att de inte reproducerar strukturell diskriminering. Varför är vissa grupper underrepresenterade inom vissa institutioner? Hur kan man få syn på och göra något åt diskriminering och rasism på olika institutioner? Medverkande: Ana Marega, Ungdom mot rasism Malmö; Jallow Momodou, European network against racism; Paula Mulinari, forskare vid Malmö högskola och Mujo Halilovic, Romskt informations- och kunskapscenter Malmö. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet
Ämnesord:
Antirasism, Diskriminering på arbetsmarknaden, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Dom kallas ensamkommande

Philip Lalander är professor i socialt arbete vid Malmö högskola och forskar om dem som kallas ensamkommande. Han berättar om att det finns två perspektiv på ensamkommande. Det ena perspektivet är att de är traumatiserade offer och det andra är att de är aktörer med resurser och kraft. Han menar att det ena inte utesluter det andra. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Välfärdsstatens utmaningar

Panelsamtal om välfärdsstatens utmaningar när så många människor kommer till Sverige. Hur ser man till att allas rätt till likabehandling upprätthålls? Det handlar också om nationsgränser. Hur mycket kraft ska man lägga på att bygga murar runt nationer? Ska man göra det överhuvudtaget? Medverkande: Marcus Herz, lektor i socialt arbete vid Malmö högskola; Dawan Raoof, forskningsassistent vid Malmö högskola; Anna Lundberg, universitetslektor vid Malmö högskola; Ulrika Wernesjö, forskare vid Imerförbundet. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Frivilliga och kommunala insatser

Panelsamtal om vem som har ansvar för att hjälpa flyktingar när de anländer till Sverige. Utför de frivilliga organisationerna statens uppgift? Hur ska frivilliga och myndigheter arbeta? Medverkande: Hamza Ibrahim, ordförande för Ensamkommandes förbund; Mary Douglas, Rädda Barnen, Malmö; Jens Jording, Malmö stad; Annelie Larsson, sociala resursförvaltningen i Malmö stad. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Från rasism till rasifiering

Rene León Rosales är forskare och ordförande vid Imerförbundet och föreläser om rasismens utveckling genom åren och hur den uttrycks i dag. Han ger en kort historik och talar bland annat om Carl von Linnés kategorisering av människor utifrån "rasspecifika" egenskaper och hur kategorierna sedan har hierarkiserats. Han berättar om rasifiering, vardagsrasism och kritiska ras- och vithetsstudier. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Antirasistiskt arbete

Panelsamtal om hur man kan bedriva antirasistiskt arbete och hur man bör förändra samhällsinstitutioner så att de inte reproducerar strukturell diskriminering. Varför är vissa grupper underrepresenterade inom vissa institutioner? Hur kan man få syn på och göra något åt diskriminering och rasism på olika institutioner? Medverkande: Ana Marega, Ungdom mot rasism Malmö; Jallow Momodou, European network against racism; Paula Mulinari, forskare vid Malmö högskola och Mujo Halilovic, Romskt informations- och kunskapscenter Malmö. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton

"Mitt Sundsvall"

Katarina Giritli Nygren, fil.dr i sociologi och Ulrika Schmauch, fil.dr i sociologi. På vilka platser känner individer sig trygga? Projektet "Mitt Sundsvall" - att gå från periferi till centrum, är ett pilotprojekt med ambition att utmana de normaliseringspraktiker som ständigt är närvarande i det vardagliga forskningsarbetet. Frågor om staden ställs till dem som studerar svenska för invandrare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.