Titta

UR Samtiden - Hjärndagen 2015

UR Samtiden - Hjärndagen 2015

Om UR Samtiden - Hjärndagen 2015

En heldag om hjärnan där forskning och metodik presenteras av ledande personer inom området. Vi får ta del av allt från hur det lilla barnets hjärna fungerar, gridceller och hjärnans inbyggda gps till hur man kan styra hjärnan med elektroder. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Till första programmet

UR Samtiden - Hjärndagen 2015 : Hur serotonin styr beslutDela
 1. Nu ska vi tala om beslut.

 2. Trodde ni att det var ett frivilligt
  beslut att välja mjölk i kaffet-

 3. -eller ta det svart?
  Vem bestämde det?

 4. Kan det ha varit serotoninet
  som påverkade oss?

 5. Jag vet inte om vi får svar på det.
  Här står Konstantinos Meletis-

 6. -som är docent på KI.
  Han ska tala under rubriken:

 7. "Hur serotonin styr våra beslut."
  En stående applåd för Konstantinos.

 8. Tack så mycket. Det är fantastiskt
  för en forskare att få applåder.

 9. Det är inte så ofta.

 10. Jag får kanske applåder i slutet
  också. Jag är forskare på KI.

 11. Jag vill tacka de som gör en stor del
  av arbetet. Det är min grupp.

 12. Ni ser dem här. Jag har samarbeten
  med Marie Carlén och Karl Deisseroth.

 13. Jag är tacksam för den finansiering
  vi får för att bedriva forskning.

 14. Vad är vi intresserade av
  i våra labb?

 15. Det är att förstå den här processen.
  Vad är en belöning i livet?

 16. Hur lär vi oss vad som är en belöning
  och vilka beslut fattar vi-

 17. -för att komma åt belöningarna?
  Det är en fundamental del av livet.

 18. Det är de processerna som går fel
  när vi hamnar i affektiva sjukdomar-

 19. -som innefattar belöningsstörning.

 20. Det kan handla om depression,
  missbruk och drogberoende.

 21. Det är viktigt att förstå hur
  processerna skapar känsla av beslut-

 22. -som leder till belöningar,
  för att förstå hur obalans-

 23. -leder till sjukdomar.

 24. Det är den fundamentala aspekten
  varför vi forskar.

 25. Sen finns aspekten vilken effekt
  sjukdomarna har på individen-

 26. -och på samhället. Det här är data
  från USA, men det är samma globalt.

 27. De mentala sjukdomarna
  påverkar samhället och individen mer-

 28. -än alla andra sjukdomar
  som ni ser här.

 29. Kardiovaskulära sjukdomar, cancer
  och så vidare.

 30. Det är ett viktigt budskap, som jag
  vill att ni sprider till kollegor.

 31. Vi gör för lite för
  att förstå de här sjukdomarna.

 32. En annan intressant aspekt är-

 33. -att de läkemedel som finns
  tillgängliga inom psykiatrin i dag-

 34. -inte är tillräckliga. En stor del
  av patienterna svarar inte-

 35. -på de läkemedel som finns i dag. Det
  har också skett en stor investering-

 36. -att ta fram nya läkemedel. Här
  kan ni se hur många miljarder dollar-

 37. -som spenderas per år
  på forskning och utveckling.

 38. De senaste tre decennierna har
  inte lett till några nya läkemedel.

 39. De mest kända läkemedlen i dag
  togs fram på sent 50-tal-

 40. -utvecklades på 70-talet
  och introducerades på 80-talet.

 41. Vi har inte kommit fram
  till nya läkemedel-

 42. -för affektiva sjukdomar
  eller missbruk.

 43. Det betyder att det finns
  ett otroligt stort behov.

 44. Vi behöver göra en ordentlig
  dissektion av hjärnans nätverk-

 45. -för att komma fram till
  vilka delar som är måltavla-

 46. -för att utveckla nya läkemedel.

 47. Vi har haft en stark fokusering på
  att förstå vilka områden i hjärnan-

 48. -som påverkar beslut och beteenden.

 49. Men vi bör fokusera på olika typer
  av nervceller, som bildar områdena-

 50. -och hur sammankopplingen mellan
  olika nervceller skapar ett nätverk.

 51. Aktiviteten i de små nätverken skapar
  det som vi ser som ett beteende.

 52. Vi måste göra en betydligt djupare
  dykning för att förstå komplexiteten-

 53. -i de typer av nervceller som finns
  i hjärnan, deras sammankopplingar-

 54. -och aktivitet
  för att skapa beteenden.

 55. Den kunskapen kommer att ligga
  till grund för nya läkemedel.

 56. Vi tror att det är obalans
  i nätverken-

 57. -som leder
  till neuropsykiatriska sjukdomar.

 58. Jag har lovat att tala om serotonin.
  Det är en väldigt liten molekyl.

 59. Det är en neurotransmittor. Det här
  är en stor hjärna för en människa.

 60. Vi måste bygga bryggor för att förstå
  hur neurotransmittorn i hjärnan-

 61. -genom aktivitetsförändringar
  i nätverken, skapar ett beteende.

 62. Beteendena ser vi
  både hos människor och djur.

 63. Vad vet vi om serotonin?

 64. Jag kan säga att vi vet en del,
  men tyvärr väldigt lite.

 65. Vi vet att det produceras
  i ett antal små kärnor.

 66. Få nervceller producerar serotonin
  i hjärnan, men de projicerar-

 67. -till olika delar av hjärnan-

 68. -och kan påverka alla typer
  av beteenden som en hjärna skapar.

 69. Men vi vet inte hur. Det finns
  en interaktion mellan serotonin-

 70. -och dopaminsystemet.

 71. Serotoninproducerande nervceller
  finns i den här rafekärnan.

 72. Det var den jag pekade på.
  Den projicerar till olika områden-

 73. -till exempel frontala cortex,
  som är viktig för beslutsfattande.

 74. Men också till andra delar,
  som är viktiga för motoriken.

 75. Interaktionen med dopaminsystemet
  är känt inom belöningsstörningar-

 76. -och inom motorik, kontroll av en
  rörelse. Vi vet att systemen finns-

 77. -men vi vet inte exakt hur
  de påverkar aktiviteten i nätverken.

 78. Komplexiteten gör
  att vi måste utveckla verktyg-

 79. -för att attackera nätverkens
  struktur. Jag använder den här tiden-

 80. -för att introducera ett antal
  verktyg, som kommer från naturen.

 81. Vi använder naturens trick för
  att attackera hjärnans komplexitet-

 82. -och förstå hur den fungerar.

 83. Det här är en bild på en hund
  som har rabies, "furious rabies".

 84. Alla vet vad rabiesvirus är.
  Det är ett fantastiskt virus.

 85. Det infekterar djur och människor,
  men är också väldigt dödligt.

 86. Det har utvecklat mekanismer-

 87. -för att tas upp och transporteras
  av nervceller-

 88. -och för att hoppa mellan specifika
  kontaktpunkter mellan nervcellerna-

 89. -som kallas synapser.
  Ur rabiessynpunktens livscykel-

 90. -och evolution,
  är det en fantastisk resa.

 91. Kan vi använda
  rabiesvirusets egenskaper-

 92. -för att förstå hjärnans struktur?

 93. Det är det vi har gjort. Vi har tagit
  rabiesvirus och modifierat det.

 94. Vi har tagit bort vissa egenskaper,
  så att det inte dödar nervcellerna-

 95. -och inte kan förflytta sig
  mellan flera typer av synapser.

 96. Förflyttningen kan endast ske mellan
  nervceller som har en kontaktpunkt.

 97. Jag ska beskriva hur vi gör det här.

 98. Vi kan för första gången-

 99. -gå in i en specifik nervcell,
  och identifiera alla nervceller-

 100. -som endast kontrollerar den
  nervcellen. Vi kan skapa en karta-

 101. -över hjärnans och nätverkens
  arkitektur, hur de är kopplade.

 102. Det leder till en förståelse för hur
  nätverken kan kontrollera aktivitet-

 103. -i specifika typer av nervceller.

 104. Vi ska fokusera på de
  serotoninproducerande nervcellerna.

 105. Vi har inte haft nån karta över
  hur serotoninproducerande nervceller-

 106. -är beroende av information
  från andra nervceller i hjärnan.

 107. Cellerna finns där, de gör nåt
  och de släpper ut serotonin.

 108. Men hur kontrolleras deras aktivitet?

 109. Jag ska gå in i detalj, så att
  vi förstår hur vackert systemet är.

 110. Vi kan titta på den röda nervcellen.
  Jag har skrivit CRE-plus.

 111. Genetiskt modifierade djur, här möss-

 112. -kan vi märka specifikt
  med serotoninproducerande nervceller-

 113. -och uttrycka proteinet CRE.

 114. Skulle en mus endast ha CRE-proteinet
  i de serotoninproducerande cellerna-

 115. -och inte i andra nervceller
  i hjärnan-

 116. -kan vi använda
  en annan typ av virus-

 117. -som heter adenoassocierat virus,
  förkortat AV-

 118. -för att introducera ett annat steg,
  för att uttrycka ett annat protein.

 119. Det finns två såna. Det ena heter
  TVA. Det är de små, runda sakerna.

 120. Det andra heter rabies glykoprotein.

 121. Det är ett genetiskt sätt att
  begränsa upptaget av rabiesviruset-

 122. -enbart till de serotoninproducerande
  nervcellerna i hjärnan.

 123. Vi uttrycker en receptor
  för rabiesviruset, TVA.

 124. Vi uttrycker också glykoprotein G
  i den nervcellen.

 125. Glykoprotein G krävs för retrograd
  transport av rabiesviruset-

 126. -det vill säga bakåt i nervcellen-

 127. -och för att hoppa i en synaps,
  det monosynaptiska hoppet.

 128. Vi har först utvecklat genetiskt
  modifierade adenoassocierade virus-

 129. -för att uttrycka en receptor
  för rabies och glykoproteinet.

 130. När vi har introducerat det i de
  serotoninproducerande nervcellerna-

 131. -kan vi introducera rabiesviruset
  i nästa steg.

 132. Det har molekyler på utsidan,
  som känns igen av TVA-receptorn.

 133. Det leder till upptag av rabies
  i de serotoninproducerande cellerna.

 134. Rabiesviruset vandrar då
  bakåt i nervcellen-

 135. -identifierar en kontaktpunkt med
  en annan nervcell och hoppar i den-

 136. -som ni kan se här. Det tas upp av
  den här nervcellen, en presynaptis-

 137. -som kontrollerar
  serotoninproducerande celler-

 138. -och färgar in den med grön färg.
  Och det är grönt fluorescent protein.

 139. Alla nervceller som har kontakt
  med serotoninproducerande celler-

 140. -kommer nu att bli gröna i
  hela mushjärnan. Vi kan visualisera-

 141. -hur nätverket ser ut.

 142. Inom det här nätverket,
  i till exempel rafekärnan-

 143. -finns det icke serotoninproducerande
  celler som gör andra saker.

 144. Vi kommer bara
  att se de gröna cellerna-

 145. -som kontaktar serotoninproducerande
  celler, inte de andra cellerna.

 146. Vi har de här två stegen. Genetiskt
  modifierade adenoassocierade virus-

 147. -och sen genetiskt modifierade
  rabiesvirus. Här är en illustration.

 148. Vi uttrycker TVA-receptorn
  med glykoprotein-

 149. -och GFP för att identifiera-

 150. -alla nervceller som kontaktar
  de serotoninproducerande cellerna.

 151. Det var fantastiskt att
  visualisera det här i ett mikroskop.

 152. Hur ser nätverket ut på riktigt? Det
  här är en tredimensionell projektion-

 153. -av alla de nervceller som
  vi identifierade. Varje grön prick-

 154. -har en kontaktpunkt
  med en serotoninproducerande cell.

 155. Det här nätverket kontrollerar
  serotoninproduktion i hjärnan.

 156. Vi går in i detalj i nätverket
  och flyger genom mushjärnan-

 157. -som är i tre dimensioner nu, och
  tittar på alla enskilda nervceller.

 158. Här är rafekärnan. Det här är snitt
  ur hjärnan, som anatomiskt-

 159. -definierar var vi befinner oss, och
  vi kan koppla det till ett beteende.

 160. Här svischar vi igenom hjärnbarken,
  och ni ser enskilda nervceller.

 161. Nervcellerna med sina processer
  kontrollerar serotonin.

 162. Det ger en möjlighet
  att hitta områden-

 163. -som är viktiga för kontroll
  av serotonin och därmed beteenden.

 164. Vi kan göra en utvärdering av vilka
  områden som styr olika beteenden-

 165. -som är beroende av serotonin.

 166. Vi skapar stora mängder data på
  var cellerna befinner sig-

 167. -och vi kan identifiera olika
  områden, som vi kan forska vidare på.

 168. Det handlar om att skapa en ny
  sorts hjärnatlas som styr beteenden-

 169. -genom att identifiera
  sammankopplingar mellan nervceller.

 170. Vi kan också göra det med alla
  andra typer av nervceller i hjärnan.

 171. Vi skapar en ny atlas för att förstå-

 172. -hur nätverk
  är kopplade till beteenden.

 173. Det här är en illustration av
  hur man trodde att det såg ut.

 174. Den visar flera sammankopplingar
  som kontrollerar serotonin.

 175. Allt känns kanske väldigt abstrakt.
  Vi pratar om nätverk, en ny atlas-

 176. -och kartor över celler
  som kontrollerar serotonin.

 177. Serotonin är en molekyl som de flesta
  känner igen. Den andra är dopamin.

 178. Man kanske hör folk på tv eller läser
  i tidningen om dopamin och serotonin.

 179. Det är så enkelt. Det handlar
  om belöningar och kärlek.

 180. Och det är allt vi behöver veta.

 181. Det är inte så pass enkelt,
  utan det är otroligt komplext.

 182. Den som säger att den vet nåt
  om serotonin och kan förklara det-

 183. -får gärna skicka ett mejl till mig
  också, så att jag kan sluta forska-

 184. -och göra nåt annat.

 185. Jag vill visa en film
  för att visa...

 186. ...nåt intressant
  med serotonin och beteende.

 187. Ett experiment man kan göra på barn.
  Man stoppar dem i ett tråkigt rum-

 188. -i tio minuter. De får en
  marshmallow. Ett marshmallowtest.

 189. De får sitta framför en marshmallow
  i tio minuter-

 190. -men de får inte äta upp den.
  Det är det som är problemet här.

 191. Ni ser vilka olika typer av
  beteendeförändringar det leder till.

 192. Barn har olika typer av sätt att...

 193. De har olika strategier för att...

 194. ...interagera.

 195. Det här är verkliga experiment.
  Ni kan göra det här-

 196. -om ni har fyra- eller femåringar.

 197. Det som är intressant är också varför
  de avstår från sin marshmallow.

 198. De vet att om de avstår,
  kommer de att få två marshmallows.

 199. Det handlar om mekanismer i hjärnan
  hos människor och djur, inhibition.

 200. De måste inhibera ett visst beteende-

 201. -för de vill gärna ha två
  i stället för en marshmallow.

 202. Det är såna val djur och människor
  går igenom varje dag.

 203. Vad finns det för belöningar,
  vad är värdet av dem-

 204. -och hur långt fram i tiden ligger
  de? Man gör sen en uppskattning av-

 205. -om man ska ta sin marshmallow eller
  vänta i tio minuter för att få två?

 206. Om det hade handlat om en månad, hade
  de flesta ätit upp sin marshmallow-

 207. -och inte brytt sig om
  att få två ett år senare.

 208. Utvärderingar av korta belöningar
  jämfört med stora-

 209. -som ligger framåt i tiden. Det är
  en viktig del av vår psykologi.

 210. Det kallas temporal diskontering
  eller "delayed discounting".

 211. Den temporala uppfattningen av
  hur mycket rabatt en belöning får.

 212. Eftersom den ligger framåt i tiden
  minskar värdet av belöningen.

 213. Det som är intressant med
  den temporala diskonteringen är-

 214. -att det har funnits en tradition
  att serotonin skulle påverka det här.

 215. Egentligen är konceptet
  serotonin och impulsivitet-

 216. -mycket influerat av den här studien.

 217. Den kom faktiskt också från KI
  på 70-talet.

 218. Man kollade på serotoninmetaboliter.
  Man kollade inte på serotonin i sig-

 219. -utan på en metabolit-

 220. -som bryts ner från serotonin. Det
  gör man i cerebrospinalvätskan, CSF.

 221. Det man såg var
  att metaboliten 5-HYA...

 222. När man hade låga mängder CSF
  och var deprimerad-

 223. -så var det mer sannolikt
  att man skulle begå självmord.

 224. De här kuberna,
  eller de här symbolerna-

 225. -är de personer som har försökt begå
  självmord med våldsamma metoder.

 226. De runda är de som har försökt
  med mindre våldsamma metoder.

 227. Det är ofta att man tar piller.

 228. Det fanns en skillnad
  mellan de som tog piller-

 229. -och de våldsamma metoderna,
  i mängden av serotoninmetaboliten.

 230. Det indikerade
  att låga nivåer serotoninmetaboliter-

 231. -leder till ett impulsivt beteende
  hos deprimerade patienter-

 232. -så att de försöker ta sitt liv.

 233. Det har stora implikationer
  för hälsa och mental sjukdom.

 234. Hur är serotonin kopplat
  till beteende, och vad finns det-

 235. -för dysfunktion som kan
  leda till affektiva sjukdomar-

 236. -eller att folk begår självmord.

 237. En djurstudie visar samma sak. När
  man gör den temporala diskonteringen-

 238. -det vill säga erbjuder en omedelbar
  belöning eller en i framtiden-

 239. -visar djuren samma beteende som oss.
  Beroende på hur stor belöningen är-

 240. -och hur långt fram i tiden den är,
  kan de välja mellan belöningarna.

 241. Om de väljer den stora och väntar,
  kan man i prefrontala cortex-

 242. -ett område som styr beslutsfattande,
  se att serotoninnivåerna ökar.

 243. När en råtta väntar på den stora
  belöningen ökar serotoninnivån där.

 244. Serotonin är viktigt för
  att kontrollera beslutsfattande-

 245. -och impulsivitet.

 246. Är det tillräckligt?
  De här graferna är rätt intressanta.

 247. Det här visar prevalens av autism
  i samhället, och det här är USA-

 248. -det här det lila och blåa, och
  försäljning av ekologiska matvaror.

 249. Man kan se att det sammanfaller.

 250. Försäljning av ekologiska produkter
  i affärer ökar-

 251. -och det gör också autismprevalensen.

 252. Det är fantastiskt signifikant.
  Folk som håller på med psykologi-

 253. -eller epidemiologi, skulle tycka
  att det var helt banbrytande.

 254. Som alltid har vi ett problem.
  Skillnaden mellan korrelation-

 255. -och kausalitet.
  Man kan hitta korrelationssamband-

 256. -men det är svårare
  att hitta kausalitetssamband.

 257. Det här är inte mitt expertfält,
  så jag vet inte om autism-

 258. -orsakas av ekologiska råvaror.
  Det får nån annan forska på.

 259. Men man måste vara försiktig-

 260. -när man försöker korrelera nånting
  till nånting annat.

 261. Inom hjärnforskningen har vi länge
  hållit på med att korrelera saker.

 262. Prefrontala serotoninnivåer
  korrelerar till ett visst beteende.

 263. Vi har inte kunnat göra nånting
  annat. Under 100 års hjärnforskning-

 264. -har vi gjort korrelationer för
  att förstå hur hjärnan korrelerar-

 265. -med ett beteende, och att
  det finns vissa neurotransmittorer.

 266. Det har skapat
  den kunskap vi har i dag.

 267. Men det känns otillräckligt.
  Vi vill nu kunna gå in i hjärnan-

 268. -och manipulera nätverk, för att se
  om det finns ett kausalitetssamband.

 269. Om vi kan styra nervceller, kan det
  orsaka ett beteende? Är vissa celler-

 270. -nödvändiga för ett beteende?

 271. Det fanns inga verktyg
  fram till för tio år sen.

 272. Men för tio år sen kom en revolution,
  och den var helt oförutsägbar.

 273. Som rabiesexemplet jag visade
  tidigare, är det ett exempel på-

 274. -hur naturens verktyg redan finns
  där. Vi måste bara upptäcka dem-

 275. -och se hur vi kan applicera dem.
  I rabiesfallet finns det ett virus-

 276. -som vi kunde modifiera för
  att kunna förstå hjärnans nätverk.

 277. Det finns proteiner,
  som heter opsiner.

 278. De finns i mikroorganismer som alger.

 279. De här algerna använder ljuset
  för att till exempel röra på sig.

 280. De använder proteiner för arbetet.
  Det är proteiner som heter opsiner.

 281. Det här opsinet heter kanalrodopsin.

 282. Det är en kanal som släpper igenom
  joner, och finns i algens membran.

 283. Den styr jonflödet i algen.

 284. Sen 60-talet har det skett
  en fundamental, basal forskning på-

 285. -hur proteinerna styr algerna
  och hur jonerna förflyttar sig.

 286. Ingen vill finansiera sån forskning,
  för det är ett tråkigt ämne.

 287. Det har ingen applikation på hjärnan
  eller viktiga sjukdomar.

 288. Men forskningen ledde
  till det största genombrottet-

 289. -som har skett de senaste 100 åren.

 290. Vi har kunnat ta såna opsiner,
  såna proteiner från alger-

 291. -och stoppa in dem
  i djurs nervceller.

 292. Med hjälp av ljus kan vi
  använda kanalrodopsinets kontroll-

 293. -av jonkanaler för att
  kontrollera nervcellernas aktivitet.

 294. Det betyder att vi med hög temporal
  precision kan styra enskilda typer-

 295. -av nervceller. Vi kan antingen
  sätta på dem eller stänga av dem.

 296. Vi kan gå från korrelation
  till kausalitet.

 297. Vi kan påverka nervcellerna
  för att se om de är nödvändiga-

 298. -för att skapa beteendet.

 299. En kort introduktion om det här
  med serotonin och inhibition.

 300. Man kan titta på de här psykologiska
  kartorna och se inhibition.

 301. Det finns olika typer av inhibition.

 302. Jag nämnde temporal diskontering,
  som är en del av det.

 303. Man kan ha impulsiva "actions".
  Man gör nåt mer motoriskt-

 304. -eller impulsiva val.
  Vi ska titta på impulsiva val-

 305. -och hur serotonin
  påverkar temporal diskontering.

 306. Jag nämnde metoden för
  att introducera opsin i nervceller-

 307. -för att kontrollera aktiviteten.

 308. När vi började dagen såg jag
  ett specialnummer, där det stod:

 309. "Lys på hjärnan".
  Det handlade om optogenetik.

 310. Namnet på metoden är optogenetik.

 311. Vi kan använda optogenetik för
  att titta på hur man kontrollerar-

 312. -sin inhibition genom serotonin.

 313. Hur påverkar vi en lång väntan
  på en stor belöning?

 314. Nu...ska vi titta
  om vi kan påverka serotonin.

 315. Men vi ska inte göra det på barn.

 316. Anledningen till att i använder
  djurförsök är för att vi inte kan-

 317. -eller vill göra försök på människor.

 318. Här visar vi försök på råttor,
  och vi kan använda opsinerna-

 319. -för att stänga av eller sätta på de
  serotoninproducerande nervcellerna.

 320. Råttorna finns i stora boxar,
  och där rör de sig fritt.

 321. De involverar olika delar av boxen
  för att få belöningar.

 322. Det är ett frivilligt beteende, där
  råttorna interagerar med sin omvärld-

 323. -för att få belöningar. De lär sig
  principer baserade på signaler.

 324. Det kan handla om ljud-
  eller ljussignaler, om inlärning-

 325. -och hur strategin ser ut i boxen.

 326. Vi utvecklar genetiskt modifierade
  råttor för att identifiera cellerna-

 327. -och adenoassocierade virus,
  för att få optogenetisk kontroll.

 328. Vi injicerar opsinerna i rafekärnan
  för att uttrycka opsinerna-

 329. -i de serotoninproducerande
  nervcellerna. Vi kan styra dem-

 330. -genom att belysa dem med blått ljus.
  Ni ser en snabb respons.

 331. Det handlar om millisekunder.

 332. Vi kan titta på hur beteendet ser ut.
  Vi har designat ett beteende.

 333. De måste vänta på en stor belöning.
  Beteendet i boxen börjar-

 334. -och de kan själva initiera att vara
  med genom att stoppa nosen i hålet.

 335. De får en signal, som säger att om
  de går till höger får de en belöning-

 336. -men det är associerat med väntan,
  och de vet hur lång den är.

 337. Eller så kan de gå till vänster
  och inte delta i experimentet.

 338. Vi kan inte göra nånting,
  utan råttorna bestämmer det.

 339. Men vissa gånger vill de
  ha belöningen, stoppar in nosen-

 340. -och väntar på den stora belöningen

 341. Då faller tre droppar sockerlösning,
  som de tycker om.

 342. Vi ska titta på hur det här ser ut.

 343. Det här är en korrekt respons.
  Ni ser att de är väldigt snabba.

 344. De initierar direkt. De vet att
  belöningen kommer men de måste vänta.

 345. Nu kollar de om belöningen kommer.

 346. De tittar in, och där kom belöningen.
  Och så dricker de upp den.

 347. Det här är en korrekt respons
  på den lilla belöningen-

 348. -som är signalerad
  med det gula ljuset.

 349. Det här är en inkorrekt respons.
  Råttan gör inte det vi vill.

 350. Den initierar
  och borde gå till höger-

 351. -men den gick till vänster,
  för den var inte intresserad.

 352. Här uppvisar den inte tålamod-

 353. -för just det här...

 354. ...passet. Den börjar.
  Den vet att belöningen ska komma här.

 355. Den tittar runt och väntar.
  Den vet att den ska komma.

 356. "Vad är problemet?
  Det ska ju komma en belöning."

 357. Frustrationen byggs upp. Ni ser
  hur råttan tittar och tittar.

 358. Det kommer ingenting. Den väntar
  och väntar. Till slut ger den upp.

 359. Den är inte intresserad längre.

 360. Råttorna verkar engagera beteendet
  och gör olika val-

 361. -så att vi kan förstå
  hur serotonin påverkar deras val.

 362. Det är fantastiskt hur snabba
  de här råttorna är på att hitta.

 363. När lamporna kommer på, känner de på
  sig vad som är rätt och fel respons.

 364. De är otroligt duktiga på det här.

 365. Jag ska visa vad resultatet är.

 366. Råttor, där vi inte har gjort nåt
  med serotoninsystemet-

 367. -är den här gråa linjen.

 368. På den här axeln ser ni fördröjning,
  eller väntan i sekunder.

 369. I det ena fallet måste de vänta
  i två sekunder, i det andra i sextio.

 370. Både hos råttor och människor kan man
  se att om väntan på belöning ökar-

 371. -minskar sannolikheten att
  man väntar. Man gör nånting annat.

 372. Man bryr sig inte om den kommer långt
  fram, i det här fallet 60 sekunder.

 373. Tar det två sekunder
  är man mer intresserad.

 374. Om vi ökar serotoninnivåerna
  genom stimulering-

 375. -av serotoninproducerande celler,
  kan vi öka tålamodet-

 376. -hos de här råttorna i alla försöken.

 377. De väntar både kort och lång tid
  på samma belöning.

 378. Om vi minskar nivåerna igen
  väldigt akut, minskar deras tålamod-

 379. -att engagera beteendet,
  och de väntar inte lika länge-

 380. -på belöning långt fram i tiden,
  som en normal råtta ska göra.

 381. Vi har kunnat utvärdera
  hur serotonin styr val av belöning-

 382. -som ligger långt fram i tiden.

 383. Vi är på den här lilla delen av axeln
  och vi har kollat på serotonin.

 384. Som ni förstår
  finns det mycket kvar att göra.

 385. Jag vill avsluta med att säga
  att naturens egna molekylära verktyg-

 386. -är en fantastisk inspirationskälla
  för att attackera problemen-

 387. -med hjärnans strukturfunktion
  och hjärnans sjukdomar.

 388. Det är viktigt att satsa på
  grundforskning inom hjärnforskning-

 389. -för att förstå hjärnan, sjukdomar
  och för att utveckla nya läkemedel.

 390. Jag vill avsluta med att säga
  att serotonin är väldigt komplicerat.

 391. Tack så mycket.

 392. Textning: Karolina Gustafsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur serotonin styr beslut

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Serotonin har länge ansetts styra vår emotionella värld. Med nya metoder inom modern hjärnforskning kan vi göra en atlas över hjärnans nätverk som kartlägger olika typer av nervcellers funktion. Därmed kan vi även förstå hur psykisk sjukdom uppkommer. Om detta berättar Konstantinos Meletis, docent vid Karolinska institutet, i sin föreläsning. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Allmän medicin, Hjärna, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Serotonin
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Hjärndagen 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hjärndagen 2015

Det lilla barnets hjärna

Vid födseln innehåller barnhjärnan redan de 100 miljarder nervceller som sedan finns med hela livet. Ulrika Ådén, docent vid Karolinska institutet och läkare för nyfödda, berättar om forskningen. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hjärndagen 2015

Hur serotonin styr beslut

Serotonin har länge ansetts styra vår emotionella värld. Med nya metoder inom modern hjärnforskning kan vi göra en atlas över hjärnans nätverk som kartlägger olika typer av nervcellers funktion. Därmed kan vi även förstå hur psykisk sjukdom uppkommer. Om detta berättar Konstantinos Meletis, docent vid Karolinska institutet, i sin föreläsning. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hjärndagen 2015

Kärlek till droger, eller begär efter kärlek

Aktivering av hjärnans belöningssystem är betydelsefullt i tidiga stadier av beroendesjukdomar. Forskning har dock visat aktiviteten hos stress- och obehagssystem med tiden blir den viktigaste faktorn bakom återfall, och social marginalisering och utanförskap är viktigast bland de återfallsutlösande stressfaktorerna. Om detta berättar psykiatriprofessor Markus Heilig i sin föreläsning. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hjärndagen 2015

Konsten att fokusera

Christina Bengtsson är före detta skytt på elitnivå. Här berättar hon om målbilder, koncentration och om konsten att gå från ofokuserad till fokuserad. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hjärndagen 2015

Självmedkänsla

Med självmedkänsla, compassion, kan vi ta hand om oss själva. Genom att aktivera kroppens egna trygghetssystem skapas en buffert mot stress. Kunskapen bygger på hjärnforskning, kbt, affektteori, anknytningsteori och buddhism och har inslag av mindfulness. Om detta berättar Christina Andersson som är leg psykolog och forskare vid Karolinska institutet. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hjärndagen 2015

Gridceller och hjärnans inbyggda gps

May-Britt och Edvard Moser fick 2014 års Nobelpris i fysiologi och medicin för ett system som håller koll på var man befinner sig, ett slags kognitiv gps. Detta system bygger på en ny typ av nervcell, en så kallad gridcell. Martin Hägglund, postdoktor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, talar i denna föreläsning om vad gridceller kan lära oss om hur resten av hjärnan fungerar. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hjärndagen 2015

Att styra hjärnan med elektroder

Deep brain stimulation (DBS) har revolutionerat behandlingen av Parkinsons sjukdom. Under senare tid har denna behandling även använts vid en rad andra tillstånd, som exempelvis tvångssyndrom, depression och demens. Patric Blomstedt är professor i stereotaktisk funktionell neurokirurgi vid Norrlands universitetssjukhus. Här berättar han om sitt arbete med denna metod där vi får se på drastiska förändringar. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hjärndagen 2015

Överväldigad av känslor

Vi har olika förmåga att påverka vad vi känner och hur starkt. Vissa upplever att känslorna inte alls låter sig styras. Tillståndet kallas för emotionell instabilitet, ibland borderline personlighetsstörning. Vad beror det på, och varför behöver känslor regleras? Om detta berättar Predrag Petrovic, hjärnforskare på Karolinska institutet. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Forskning & Framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - EAT 2016

Undernärd blir fet

Francesco Branca, ansvarig för nutrition och hälsa på Världshälsoorganisationen, talar om fetmaepidemin som nästan överskuggar de 800 miljoner människorna som svälter. Det är mer sannolikt att ett undernärt barn blir överviktig som vuxen, berättar han. Branca tar även upp fem områden som regeringar konkret kan angripa för att minska klimatutsläppen. Inspelat den 13 juni 2016 på Clarion Sign, Stockholm. Arrangör: Eat Stockholm food forum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Korsettflickan

Skolios är en åkomma som innebär att ryggraden kröker sig. Ungefär 3 av 1000 barn som föds i Sverige varje år får skolios. Majoriteten av dem är flickor. I värsta fall måste ryggraden stelopereras. För att stoppa krökningen tvingas många barn och ungdomar bära en korsett 20 timmar om dygnet. En sådan korsett bär 14-åriga Linnea, dag och natt, i skolan och hemma. Men 4 timmar om dygnet får hon lägga korsetten åt sidan och göra det hon älskar allra mest - träna cheerleading.