Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : SamverkanDela
 1. Jobbar du i skolan och är nyfiken på
  andra lärares pedagogiska idéer?

 2. Eller vill du dela dina erfarenheter?

 3. "Lärlabbet" är för, av och med
  dig som jobbar i skolan.

 4. Antalet nyanlända elever
  fortsätter att öka i Sverige.

 5. Det är
  en jätteutmaning för skolvärlden.

 6. Men i "Lärlabbet" försöker vi hitta
  lärande exempel på vad som fungerar.

 7. Sista programmet
  på temat nyanlända elever.

 8. Vi har pratat om
  mottagande, inkludering och lärande.

 9. I dag är ämnet samverkan.
  Hur kan man hjälpas åt-

 10. -för att ge eleverna
  så bra förutsättningar som möjligt?

 11. Med oss för att prata om det här:

 12. Tamar Ucar. Modersmålslärare,
  studiehandledare, arbetslagsledare-

 13. -på språkintroduktion
  på Karolinska skolan i Örebro.

 14. Jilda Sürüp, förstelärare och lärare
  i svenska som andra språk och SO-

 15. -på skolan Söderporten i Norrköping.

 16. Stefan Eriksson, rektor för Centrum
  för flerspråkigt lärande i Borås-

 17. -en mottagningsenhet för nyanlända.

 18. Välkomna! Vi ska prata om samverkan
  när det gäller nyanlända elever.

 19. -Vad tänker ni när ni hör rubriken?
  -Det är oerhört viktigt.

 20. Samverkan mellan alla aktörer
  som möter barnen i skolan.

 21. Lärare, handledare, modersmålslärare-

 22. -och externa aktörer som föreningar
  och samhället i övrigt.

 23. För att få en helhet och integration
  som är värd namnet.

 24. Man behöver se till elevens behov-

 25. -och utifrån det se vilka lärar-
  kategorier man ska samverka med-

 26. -för att eleven ska nå
  ett så gott lärande som möjligt.

 27. Ja, det är viktigt för att eleven
  ska lyckas med måluppfyllelsen.

 28. Så alla som jobbar kring samma elev
  ska kunna jobba mot samma mål.

 29. I Vänersborg ger
  en samverkansmodell-

 30. -mellan skolan, Migrationsverket och
  en supportgrupp på ett asylboende-

 31. -både nyanlända elever och nyanlända
  lärare en bra väg in i samhället.

 32. Jag heter Christina Hjern
  och jag är rektor på Mariedalskolan.

 33. Jag har varit rektor
  i ganska många år. Sen -84, faktiskt.

 34. Det är hela tiden nya utmaningar. Man
  utvecklas alldeles enormt i jobbet.

 35. Alla möten med människor - vuxna
  som barn - är oerhört stimulerande.

 36. Jag heter Ruba.
  Jag kommer från Syrien, från Homs.

 37. Jag är 28 år. Jag pratar
  arabiska, engelska och lite svenska.

 38. Jag arbetar som lärare i skolan.

 39. Dags för samling. Ta var sin stol.

 40. Samverkan
  är oerhört viktigt i skolan.

 41. Samverkan
  föräldrar, elever, personal-

 42. -fackliga organisationer,
  andra föreningar-

 43. -som kan finnas aktuella runt barnen.

 44. Här har vi en speciell samverkan
  utifrån situationen i Vänersborg-

 45. -med ett väldigt stort asylboende
  i Restad gård.

 46. Dit kom det väldigt många
  utbildade lärare, bland annat.

 47. Många lärare kom hit till skolan-

 48. -och frågade om de
  inte kunde få börja praktisera här.

 49. De hade ingenting att göra.

 50. Det är ju fantastiskt. Vi ropar
  hela tiden efter fler vuxna i skolan.

 51. Det måste vi ju kunna ordna att
  de får komma och praktisera i skolan.

 52. "Vi måste hitta nån väg."
  Men nej, juridiken är som den är.

 53. "Det går inte", fick jag till svar.

 54. Jag mådde väldigt dåligt
  och var väldigt ledsen.

 55. Jag kom nyligen från kriget i Syrien.

 56. Min hemstad, Homs, låg i ruiner.

 57. Jag är väldigt ledsen för det.

 58. När jag kom hit ville jag
  inte bara vara på förläggningen-

 59. -utan nånting att göra.

 60. Jag behövde göra nånting.

 61. Man kan berätta
  vad man gjorde efter skolan.

 62. Samtidigt, under våren, så startade
  nånting som heter Support Group-

 63. -ute på boendet på Restad gård.

 64. Det är en grupp som försöker hitta
  bra sysselsättningar-

 65. -för de asylsökande
  som bor på Restad gård.

 66. Det hade samlats
  ett 30-tal lärare där.

 67. Vi hade diskussioner med dem
  och försökte peppa dem att komma ut.

 68. Min chef, Anne-Len Kriewitz,
  och Support Group-

 69. -hade flera samtal kring det här.

 70. Hon gick vidare och stämde av med
  SKL:s jurister och Skolverket-

 71. -och med Migrationsverkets jurister.
  Till slut hittade man en möjlighet-

 72. -för asylsökande
  att få praktik ute i verksamhet.

 73. Stor eller liten.

 74. Det har gått jättebra. De tre lärare
  som behärskar engelska väldigt bra-

 75. -är en väldigt god hjälp i skolan.

 76. I skolan har det varit bra
  för de nyanlända elever som vi har-

 77. -som faktiskt får nån bredvid sig
  som pratar arabiska hela tiden.

 78. Det har varit en fantastisk hjälp.

 79. Det är inget merjobb
  för de handledande lärarna.

 80. De vanliga lärarna
  har fullt upp i sin dag.

 81. Så vi erbjuder en chans
  att delta i verksamheten.

 82. Jag är jätteglad för erfarenheten.

 83. Jag vill stanna kvar här och
  bli en del av det svenska samhället.

 84. Vänersborgsmodellen har väckt
  nyfikenhet och sprids nu i Sverige.

 85. I Vänersborg ska de nyanlända lärarna
  nu få inleda sina studier i svenska.

 86. -Vad säger ni om modellen?
  -Det ser jättebra ut.

 87. Det är trygghet
  som eleverna också får.

 88. Att kunna vända sig till en vuxen
  och ställa frågor-

 89. -som man inte skulle kunna ställa
  till en kompis eller läraren.

 90. Det är en jättestor vinst.

 91. Jag tänker på två positiva faktorer
  utifrån inslaget.

 92. Jag tycker att skolans pedagoger-

 93. -ska spegla
  den mångfald vi har i samhället.

 94. Det lyckas de med här. De elever som
  finns där som har ett annat ursprung-

 95. -behöver också förebilder
  att identifiera sig själva med.

 96. Då kan det vara en framgångsfaktor-

 97. -på skolor med
  en hög andel flerspråkiga elever.

 98. I Borås jobbar ni med ett team
  av studiehandledare. Insatsteamet.

 99. -Kan du berätta vad det handlar om?
  -Bakgrunden var...

 100. Vi sköter all studiehandledning
  i Borås stad och märkte-

 101. -att vissa skolor sökte
  studiehandledning mer än andra.

 102. Några skolor sökte inte tillräckligt
  mot vad de borde göra.

 103. Då bestämde vi att vi ska försöka med
  ett insatsteam som åker till skolor.

 104. Vi har en lärare med svensk behörig-
  het... Vi har börjat med matte/NO.

 105. ...som då är teamledare.
  Och den har med sig 4-5 lärare-

 106. -kanske med utländsk utbildning-

 107. -som dessutom
  har kunskap i andra språk.

 108. -De gör nedslag.
  -Vad är fördelarna med det?

 109. För att det ska vara
  studiehandledning-

 110. -ska det finnas ett behov som är
  utrett och finnas ett åtgärdsprogram.

 111. Mycket jobb
  innan det blir studiehandledning.

 112. Ibland har ämneslärare fullt upp och
  hinner inte skriva åtgärdsprogram.

 113. Då tappar eleverna
  möjligheten till studiehandledning.

 114. Därför inrättade vi
  den här insatsstyrkan.

 115. De blir ju specialister. De vet
  exakt var eleverna fastnar nånstans.

 116. Var flaskhalsarna är.

 117. Det har varit lyckat
  på de allra flesta skolor.

 118. Jilda, du har ett utvecklingsprojekt
  på din skola med modersmålslärarna.

 119. Det handlar om modersmålslärarna
  knutna till förberedelseklassen-

 120. -där jag jobbar.

 121. Det började med att vi hittade tid
  att sitta och planera tillsammans.

 122. Vi tittade på vad det är för mål
  och förmågor som vi strävar efter-

 123. -i modersmål och i svenska.

 124. Utifrån det kunde vi börja samplanera
  utifrån olika texttyper-

 125. -som vi arbetar med
  efter kursplanerna.

 126. När vi arbetar med en texttyp
  i svenskundervisningen-

 127. -ökar förutsättningarna
  för att eleverna ska förstå-

 128. -och att de ska kunna utveckla
  också sitt modersmål-

 129. -utifrån att vi har vår samplanering.

 130. De gör samma sak
  i modersmålsundervisningen.

 131. Vi har bestämt vad vi ska arbeta med-

 132. -hur eleven ska visa sin förmåga, hur
  vi bedömer, och vi gör det gemensamt.

 133. -Hur har ni hittat tid för det?
  -Våra chefer har stöttat oss.

 134. Dels chefen för modersmålsenheten,
  dels chefen på skolan där jag jobbar.

 135. Vi har satt planeringstiden ihop och
  kunnat ta fram gemensam planering.

 136. Tamar, ni har valt att sätta studie-
  handledarna mitt i verksamheten.

 137. På SPRI-bas i Örebro
  jobbar vi tematiskt.

 138. Två gånger i veckan
  jobbar eleverna med olika teman.

 139. Då ska studiehandledaren jobba med
  samma tema under tiden vi har temat.

 140. Då har vi beställt studiehandledning-

 141. -så att alla elever
  får studiehandledning samtidigt.

 142. Alla handledare kommer och handleder
  alla elever i olika språk samtidigt.

 143. Vi har fjorton handledare som kommer
  samtidigt och undervisar i nio språk.

 144. -Vissa språk har vi två handledare i.
  -Hur har ni lyckats med det?

 145. Modellen började
  när SPRI-bas startade.

 146. Sen har det utvecklats.

 147. SPRI har beställt studiehandledning
  i varje språk tre timmar i veckan.

 148. Då kommer studiehandledarna
  samtidigt och har studiehandledning.

 149. När vi är klara med undervisningen-

 150. -har vi alltid
  pedagogisk uppföljningstid.

 151. Studiehandledarna sitter då
  med svenska som andra språk-lärarna-

 152. -och utvärderar dagen, planerar
  kommande teman, kommande vecka...

 153. För att planera bra
  har arbetslagsledaren-

 154. -skickat brev till alla
  studiehandledare där man beskriver-

 155. -vad man jobbar med
  och vilka mål man har.

 156. Då kan studiehandledaren förbereda
  sin lektion på ett bra sätt.

 157. Innan skolan startar ett nytt tema-

 158. -får alla studiehandledare som
  jobbar på SPRI på Karolinska skolan-

 159. -tid tillsammans
  att planera nya temat.

 160. Vad gör vi första veckan på temat?
  Vad gör vi andra veckan?

 161. Nästa gäst lyfter fram vikten av sam-
  arbete mellan elevhälsa och lärare.

 162. Hon anser att samverkan
  måste ske utifrån barnets intresse.

 163. Karin Hallén Sehlin har jobbat med
  barnrättsperspektiv på BO i många år-

 164. -och är i dag skolkurator
  på en skola för nyanlända i Uppsala.

 165. Välkommen hit. Varför är samverkan
  mellan elevhälsa och lärare viktig?

 166. För att vi ska få en helhetsbild
  av eleverna och deras behov.

 167. Som lärare ser man
  vissa delar av eleverna-

 168. -och som kurator
  kan man se andra bitar.

 169. Vi behöver komplettera varandras
  bitar för att förstå eleverna.

 170. Barnen som kommer till dig,
  vad behöver de hjälp med?

 171. Det kan handla om att förstå
  sina egna känslor, förstå reaktioner.

 172. "Varför blir jag plötsligt så arg?"
  behöver en del hjälp med att reda ut.

 173. De får veta att det är normalt
  utifrån vad de har gått igenom.

 174. Man kan också behöva ösa ur sig
  om sin boendesituation-

 175. -i familjehem eller på HVB-hem.

 176. Man kan behöva prata om flykten.
  Man kan få göra nåt slags målbild.

 177. -Hur då?
  -Drömmar och visioner är viktigt.

 178. Att ha nåt slags hopp om framtiden
  även om situationen just nu är oviss.

 179. Då kan man med hjälp av
  olika skapande uttrycksformer-

 180. -måla en framtidsvision.

 181. "Hit vill jag komma.
  Här vill jag sitta på min veranda."

 182. En 15-årig elev från Afghanistan
  målar-

 183. -hur han i framtiden sitter på sin
  veranda och dricker en kopp varmt te.

 184. Han mår dåligt just nu. "Jag
  förstår inte varför jag blir så arg."

 185. Hur kan man hjälpa de mindre barnen?

 186. Där jobbar vi med leken som redskap.
  Vi har inget gemensamt verbalt språk.

 187. Men vi har lekens språk gemensamt.

 188. Barn får uttrycka sig
  på sätt som är anpassat till dem.

 189. Då kör vi lekstunder. Jag sitter med
  och tittar och bekräftar det de gör.

 190. De kan spela upp hemska scener
  i sandlådan med lekredskapen.

 191. Det gäller
  att inte rygga för det otäcka-

 192. -utan stå pall och bekräfta att det
  är helt okej att de visar mig det.

 193. Långt ifrån alla är traumatiserade,
  men alla har upplevt separationer.

 194. Från ett hemland,
  släktingar, familj, ibland föräldrar.

 195. De kan ha bevittnat hemska saker
  både i hemland och under flykten.

 196. Många behöver inte berätta
  så mycket om det-

 197. -men man ska ge dem möjlighet
  att genom lek få dem att förstå...

 198. -...vad de har gått igenom.
  -Vad kan hända annars?

 199. På sikt kanske man håller det inom
  sig. "Varför reagerar jag så här?"

 200. Man förstår inte sin egen reaktion.

 201. Är det så
  när lärarna inte vet vad som pågår?

 202. Ja, jag är rädd för att man i klass-
  rummet som lärare kan missförstå.

 203. Även på rasterna
  när det är konflikter.

 204. Man tycker att de är
  stökiga, okoncentrerade, lata...

 205. Kanske har de sovit dåligt och
  är trötta, oroliga eller frustrerade.

 206. Vi behöver tillsammans få
  en helhetsbild av eleverna.

 207. Vad krävs för att öka kunskapen kring
  barnen och deras behov i skolan?

 208. Det krävs att vi har en ökad
  förståelse för svåra upplevelser.

 209. Hur barn kan reagera på det.

 210. Sen krävs det också att vi samverkar
  med andra professionella.

 211. Lärare, elevhälsa,
  BUP, socialtjänst...

 212. Att vi tillsammans träffas för att se
  hur vi kan ge eleverna bästa stöd.

 213. Jag förespråkar gärna
  en skolsocionom.

 214. Att man på nätverksträffar
  och studiedagar-

 215. -lär känna dem som jobbar med frågor
  inom kommunens socialtjänst-

 216. -så att man har lättare
  att ta kontakt med varandra.

 217. Tack, Karin. Följ med mig,
  så får de andra träffa dig också.

 218. När ni hörde Karin,
  reagerade ni på nåt?

 219. Jag håller med dig i allt.

 220. Jag vill också skicka ut en bild av
  att alla inte är traumatiserade.

 221. Du nämnde det. - Man pratar ofta
  om de traumatiserade barnen-

 222. -men de
  är bara en liten del av helheten.

 223. Jag håller med. Många av eleverna
  har svårigheter NU-

 224. -i sitt familjehem
  eller på sitt boende.

 225. Det vill de ofta komma och berätta
  om. "Jag behöver byta god man."

 226. "Jag är inte trygg
  i mitt familjehem."

 227. Vi lämnar elevhälsan litegrann och
  pratar om samverkan med föräldrarna.

 228. -Erfarenhet där?
  -Nu har vi inte så många föräldrar.

 229. Det är familjehem och goda män
  som vi behöver samverka med.

 230. Man har valt att bli god man, och då
  är det lättare att samverka med dem.

 231. Stefan, du jobbade i Angered och
  Bergsjön och träffade ofta föräldrar.

 232. Man måste se det i olika faser.
  Jobbar man med helt nyanlända-

 233. -sker kommunikationen
  mer individuellt.

 234. Man har mer tid
  att träffa föräldrarna.

 235. Jobbar man på en högstadieskola
  i en stadsdel med många nyanlända-

 236. -har man inte
  särskilt mycket mer resurser.

 237. Man träffar föräldrarna
  på utvecklingssamtalen.

 238. Sen förväntar man sig att föräldrarna
  ska komma på föräldramöten.

 239. Kulturen finns inte i alla länder
  att man går på föräldramöten.

 240. -Vad ska man göra då?
  -Jag tänker direkt information.

 241. Informera föräldrarna
  varför man kallar till föräldramöte.

 242. Vad är syftet med utvecklingssamtal.

 243. I Bergsjön hade vi problem.
  Vi kallade till föräldramöten.

 244. Det kom kanske 50 föräldrar
  till en skola där vi hade 600 elever.

 245. Vi försökte med information.

 246. Vi hade att man lagade mat och tog
  med sig. Då kom kanske ett 100-tal.

 247. Men när vi lyckades få dit föräldrar
  var när barnen gjorde nånting.

 248. En föreställning, eller man hade
  ett tema som man visade upp.

 249. Då pressade barnen på föräldrarna:
  "Vi har nånting vi vill visa."

 250. Det kom 400 föräldrar
  när vi hade det.

 251. Då var det lätt för oss att gå in med
  den information vi ville ge.

 252. Då var det en liten del av helheten.

 253. Föräldrar som är nyanlända,
  med barn i förberedelseklass...

 254. Då upplever jag att det även är
  en inskolning för föräldrarna-

 255. -att ha barn
  som går i den svenska skolan.

 256. Oftast får läraren ta en större roll.

 257. Man måste förstå frågor som kan dyka
  upp som familjen behöver hjälp med.

 258. Man är en inslussning till samhället
  och den hjälp som familjen behöver.

 259. Det kan vara
  att ringa till vårdcentralen.

 260. Att hitta rätt...
  Vi pratade om föreningsliv.

 261. Att hitta rätt aktivitet eller klubb
  för eleven-

 262. -utifrån vad den är intresserad av.

 263. Det finns goda exempel på samverkan-

 264. -för att integrera nyanlända
  utanför skolan.

 265. Metin Rhawi
  är klubbchef för Södertälje FK-

 266. -och initiativtagare
  för fotboll för nyanlända.

 267. -Vi har med oss Metin. - Hej, Metin!
  -Hej, Bella.

 268. Vad gjorde att ni tog initiativet?

 269. Det föll sig ganska naturligt som det
  ser ut i Södertälje och hela Sverige.

 270. Vi har en kraftig flyktvåg.

 271. Södertälje har tagit emot
  väldigt många flyktingar.

 272. Vi som klubb, som är en del av
  samhället, vill hjälpa kommunen.

 273. Det är inte
  en enskild instans ansvar-

 274. -att hjälpa in varandra
  i ett samhälle.

 275. Vilka utmaningar ställs de nyanlända
  eleverna för när de kommer till er?

 276. Fotboll i sig är likadant.
  En boll och elva på var sin sida.

 277. Sen har man likadana kläder i
  respektive lag och man har en domare.

 278. Fotboll ur ett träningsperspektiv
  - då är organisationen en helt annan.

 279. Många av ungdomarna
  har aldrig spelat fotboll-

 280. -förutom
  att ha sett den organiserade delen.

 281. De har varit på gården och spelat
  fotboll, och nån har dömt kanske.

 282. Men hos oss
  och i det strukturerade Sverige-

 283. -handlar det om
  att komma i tid, påklädd.

 284. Det handlar om
  att lyssna på instruktioner.

 285. Det är ett lärande också,
  samtidigt som man har skoj.

 286. Men börjar träningen ett,
  då är man på plan ett påklädd.

 287. Då kommer man inte tio över,
  för då förstör man för andra.

 288. Det har våra barn lärt sig
  sen de var 6-7 år.

 289. Det tänker man inte alltid på att ett
  barn som får en meningsfull fritid-

 290. -kan bli mycket mer avslappnat också
  i skolan. Vi har ansvar tillsammans.

 291. Där finns sakerna som vi
  måste jobba lite mer med i samhället.

 292. Alla har en del att fylla.
  Och att vi vet om varandra.

 293. Vi har försökt initiera
  samarbete med en del skolor.

 294. Barn som spelar hos oss, vilka skolor
  går de i? Så pratar vi med skolorna.

 295. Hur ser barnens vardag ut när de
  är hos er? Hur ser den ut hos oss?

 296. Hur lik är den
  och vad skiljer sig åt?

 297. Om det är stökigt i skolan,
  men inte i fotbollssammanhang.

 298. Det är en skötsam flicka eller pojke.
  Vad gör att det blir stökigt där?

 299. -Tack, Metin, för att du var med oss.
  -Tack, snälla. Hej.

 300. Vad tänker ni
  om det som Metin säger?

 301. Just det här
  med att få ett sammanhang.

 302. Ett av nyckelorden kring barnen-

 303. -är att ge dem
  en känsla av sammanhang.

 304. Många stortrivs i skolan.
  De vill vara i skolan på loven.

 305. Att då gå vidare till fotbollsklubben
  eller drama, måla, körsång...

 306. Vi måste bli bättre på en brygga där.

 307. Man kan behöva fritidspedagoger
  som följer med till en aktivitet.

 308. Jag blev glad att han lyfte upp
  tjejer och killar och fotboll.

 309. Fotboll kan låta
  som nåt bara killar vänder sig till.

 310. Men han nämnde även flickor.

 311. Det måste vara jätteskönt och roligt
  för barnen-

 312. -att tillhöra ett fotbollslag.

 313. Tillhörigheten måste vara häftig.

 314. Jag tänkte samtidigt på... Vi har
  ett liknande projekt i Norrköping.

 315. Vi fångar upp elever för att få in
  dem i t.ex. fotboll efter skoltid.

 316. Då är det en person
  som har en kontakt-

 317. -dels med skolan,
  men också möter eleverna på fritiden.

 318. Jag kan sakna
  det som sker utanför sportens värld.

 319. Alla elever
  är inte sportintresserade.

 320. Jag önskar
  att man kom på fler projekt-

 321. -där man t.ex. involverar konst
  som en uttrycksform.

 322. Det är också
  ett sätt att kommunicera.

 323. Så jag hoppas att det kommer att öka.

 324. Tack så mycket för att ni kom hit.
  Ni pratar vidare i vårt eftersnack.

 325. Vi byter tema i "Lärlabbet".

 326. I fyra program framöver handlar det
  om media och informationskunnighet.

 327. I nästa program pratar vi om
  digitalisering och demokrati.

 328. Gå in och dela med er. Vad tänker ni
  om Vänersborgsmodellen?

 329. På sociala medier under #lärlabbet.
  Kolla in eftersnacket på vår blogg.

 330. -Redan slut.
  -Redan slut. Det gick snabbt.

 331. -Vi över...
  -Oj, nu kommer alla kameror.

 332. Kan vi göra en serie till? Det är
  så mycket mer man vill lyfta upp.

 333. Ja, det var så mycket
  ni ville ha sagt.

 334. Man vill inte avbryta varandra,
  så man försökte hitta rätt ställe.

 335. Nu blir mina kollegor arga, för vi
  har också en sommarskola i Örebro.

 336. Det hann jag ju inte.

 337. Det som var bra med sommarskolan
  var att ungdomar visade ungdomar.

 338. Det var gymnasieungdomar och några
  nior. Från året man fyllt femton.

 339. Det var så fint
  att läsa elevernas utvärderingar.

 340. "Det bästa sommarjobb jag har haft."
  "Detta är integration på riktigt."

 341. "Vi har fortsatt att umgås efteråt",
  skrev några.

 342. Förebilder, målbilder,
  en känsla av sammanhang.

 343. Alla de här värdeorden är så viktiga-

 344. -och ganska enkla egentligen.
  Men man behöver ju jobba tillsammans.

 345. I Örebro kommun har vi startat
  ett samarbete med Friskis & Svettis.

 346. Vi har annonserat efter folk som
  redan tränar på Friskis & Svettis-

 347. -och kan tänka sig att bli faddrar
  till två nyanlända elever.

 348. Vi erbjuder eleverna
  att träna gratis i tio veckor-

 349. -och träna och umgås
  med en svensktalande.

 350. Det är också ett
  integrationssamarbete.

 351. Det är så mycket man kan göra.

 352. Och då får man det fysiska välmåendet
  på köpet. Att träna är viktigt.

 353. Äta rätt, träna och sova
  är grundläggande saker.

 354. Man hör ofta från folk man känner-

 355. -att de vill göra nåt för nyanlända,
  men de vet inte hur eller vad.

 356. Man har kanske inte jättemycket tid.
  Men det är många som tränar-

 357. -och det är jättenaturligt
  att träna tillsammans-

 358. -och kanske gå och fika efteråt.

 359. Vi har också
  en integrationskör i Uppsala-

 360. -som Rädda Barnen driver.
  Vi har förlagt den till skolan-

 361. -så att våra elever lätt
  kan stanna kvar och sjunga.

 362. Jag har funderat på att starta
  ett "One Stop Service Center".

 363. Man går till ett ställe,
  och där finns allt för de nyanlända.

 364. -Det har jag efterfrågat i Uppsala.
  -Migrationsverket, Försäkringskassan.

 365. Allihop. Och själva mottagandet.

 366. Du verkar ha tid i din tjänst
  för lite mer än vad du...

 367. Även om man kommer till rätt enhet
  hos socialtjänsten-

 368. -så gör sekretessen att man
  som kurator får följa en förälder-

 369. -som inte kan svenska,
  till många olika enheter.

 370. Precis. Jag försöker alltid
  ta mig själv som exempel.

 371. Om jag hade flyttat till Saudiarabien
  och blivit runtskickad där-

 372. -så hade det varit jättesvårt. Tänk
  om det hade funnits ett enda ställe.

 373. I receptionen sitter några personer
  som tillsammans talar 8-10 språk-

 374. -och som kan hänvisa till rätt rum.

 375. Jag måste berätta en rolig historia.

 376. Det här hände för några år sen.

 377. Jag hade en bekant,
  och då var familjen nyanländ.

 378. Jag kom dit en dag,
  och mamman kom ut-

 379. -efter en halvtimme
  och frågade mig lite blygt:

 380. "Kan du hjälpa mig?" Jag trodde
  att det gällde en blankett.

 381. Då kom hon
  med ett brev från Försäkringskassan-

 382. -och hela familjen hade funderat över
  hur man skulle öppna kuvertet.

 383. De här gröna kuverten man får
  som man måste riva upp på sidorna.

 384. -Att inte ha sönder informationen.
  -Och de hade inte kunnat...

 385. Hur skulle jag berätta det
  för att inte kränka dem?

 386. "Ja, det här är inte lätt att öppna."
  Och så visade jag. Såna små saker.

 387. Du berättade att ni hade fjorton
  studiehandledare som kom samtidigt-

 388. -och att det blev en samverkan mellan
  svenska som andraspråkslärarna-

 389. -och studiehandledarna.
  Det är ju fantastiskt.

 390. Men på en vanlig grundskola
  ser det inte så.

 391. Där finns det ett stort glapp,
  eller ett resursslöseri.

 392. En studiehandledare kommer till
  skolan och ska handleda en elev-

 393. -och så får studiehandledaren
  fråga eleven vad de ska prata om.

 394. Då är man helt oförberedd.

 395. Det är väldigt vanlig, och som
  studiehandledare skulle jag önska-

 396. -att det på varje fanns en ansvarig,
  förutom rektorn, som inte har tid.

 397. Kanske en pedagog
  eller en förstelärare-

 398. -som är ansvarig för studie-
  handledning och modersmålsfrågor.

 399. Nån som har tid för det i sin tjänst,
  så att man kan vända sig dit.

 400. På min skola har vi en sån person,
  som har det i sin tjänst.

 401. Där är det mer logistiska frågor,
  och schemafrågor och salsfrågor.

 402. Elever kan det också vara. Det svåra
  är att förmedla ämnesinnehållet.

 403. Vad det är eleven ska syssla med.

 404. Vi har löst det. Inte så bra som om
  man står och kommunicerar så här-

 405. Men vi är med i ett forskningsprojekt
  med Stockholms universitet-

 406. -där det finns tusen filmer
  på fyra till fem minuter-

 407. -som tar upp olika...

 408. De utgår ifrån Lgr 11, och det är KTH
  som har gjort filmerna.

 409. De är gjorda på svenska.
  De är filmade-

 410. -ibland animerade och ibland med
  levande lärare, som talar svenska.

 411. Sen har man dubbat filmerna till fem
  olika språk, och så är de textade.

 412. Man kan välja svenskt tal och arabisk
  skrift, eller tigrinja, med mera.

 413. Eller tal och svensk text. Man kan
  få dem att de tala långsammare.

 414. Ska ämnesläraren
  jobba utifrån de filmerna?

 415. Ämnesläraren kan på ett mycket
  enkelt sätt ge en film i läxa-

 416. -till en elev, eller till hela
  klassen, och till studiehandledaren.

 417. Behoven behöver förändras hela tiden,
  för eleven gör ju en utveckling-

 418. -och allteftersom eleven utvecklas
  så kan behoven märkas tydligare-

 419. -i ett annat ämne. Då är det viktigt
  att ha den dialogen-

 420. -samtidigt som man gör en utvärdering
  om det är rätt stöd för eleven.

 421. Som i de områdena som du jobbar med,
  kopplat till elevhälsan.

 422. Eleven kanske är i behov av nåt annat
  stöd, som visar sig längre fram-

 423. -när kunskapskraven ökar.
  Då kanske inte studiehandledning...

 424. Det kan vara
  svenska som andraspråk de behöver.

 425. Man också ha nåt annat bekymmer.

 426. Man kanske tillhör särskolans person-
  krets utan att man har upptäckt det.

 427. För att samverkan ska fungera-

 428. -så måste man
  avsätta tid för samverkan.

 429. Och alla måste se
  att elevens språk är viktigt.

 430. Oavsett vilket ämne man undervisar i-

 431. -så måste man utgå ifrån
  elevens kunskaper via modersmålet.

 432. Där är ni modersmålslärare och
  studiehandledare en oerhörd tillgång.

 433. Ämneslärare måste förstå-

 434. -hur man kan använda det
  som en tillgång i undervisningen.

 435. Man måste ha ett tydligt mål
  och syfte med studiehandledningen-

 436. -för all personal i skolan.

 437. Diskussionerna fortsätter,
  och ute på sociala medier, hoppas vi.

 438. Stort tack för att ni kom hit.

 439. Vi skulle kunna hålla på hur länge
  som helst, men nu är det slut.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Samhällskunskap
Ämnesord:
Flyktingar, Flyktingbarn, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Lärare, Praktik, Samhällsvetenskap, Skolan, Sociala frågor, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Forskningsnytt om formativ bedömning

Åsa Hirsh, forskare i pedagogik, talar här om begreppet formativ bedömning, ett begrepp som används flitigt i svensk och internationell forskning. Hon anser att det behövs en mer kritisk hållning till begreppet. Frågor som är viktiga att ställa är exempelvis: Hur påverkas elevers lärande och välmående av formativa metoder? Hur används formativ bedömning i syfte att analysera och förändra undervisningen? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Det nya normala

Lina Axelsson Kihlblom är skolchef och medlem i Skolkommissionen. För henne var det ett högst strategiskt beslut att berätta om sin könskorrigering på bästa sändningstid: Hon ville flytta gränserna för vad som anses vara normalt. Enligt henne är lärare och pedagogiska ledare förebilder och opinionsbildare på skolorna, och om klimat ska kunna förändras och ögon öppnas måste någon ta första steget. Redan nu har skolpersonal börjat höra av sig till henne för råd och tips och hon vet precis vad hon ska svara. Programledare: Natanael Derwinger.