Titta

Lärlabbet

Lärlabbet

Om Lärlabbet

Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.

Till första programmet

Lärlabbet : Estetik för allaDela
 1. Veckans panelgäster:

 2. Mikhael Mikalides,
  svensklärare och dramapedagog-

 3. -som utsetts till årets inspiratör
  på Framtidsgalan.

 4. Han menar att drama utvecklar språket
  vilket är viktigt i samhället.

 5. Kristina Rilbe, bildlärare
  i årskurs 6-9 på Björkhagens skola.

 6. Hon vill skapa självständighet
  och kreativitet genom bilder.

 7. Då tar vi plats.

 8. Tema: Estetik och lärande.

 9. Vad är estetiska lärprocesser? Hur
  utnyttjar man de estetiska ämnena?

 10. Det ska vi prata om i tre program. I
  dag handlar det om estetik för alla.

 11. Hur kan estetiska ämnen verka för
  jämställdhet, demokrati, integration?

 12. Är estetisk undervisning
  en demokratisk rättighet?

 13. Jag tycker att en del barn-

 14. -inte arbetar med bild
  i sina familjer.

 15. Aldrig gör nånting tillsammans
  eller pratar om bild.

 16. Andra använder kanske inte
  ett annat estetiskt uttryck.

 17. Att få möta dem i skolan
  är jätteviktigt.

 18. Vi har alla styrkor och svagheter.

 19. Vissa är duktiga i teoretiska ämnen,
  och andra är mer estetiskt lagda-

 20. -och behöver också känna sig duktiga-

 21. -och få stärkt självförtroende.

 22. Har elever rätt att lära
  genom olika estetiska uttryck?

 23. I de estetiska ämnena-

 24. -gör man saker om nånting, och genom
  det får man andra kunskaper-

 25. -och man skapar en mening
  med det man gör.

 26. Den helheten kanske inte finns
  i vissa ämnen-

 27. -som kanske mer är faktainlärning.

 28. I ett estetiskt ämne
  kan man få alltihop i ett.

 29. Det är jätteviktigt-

 30. -att man får stöta och blöta
  betydelsen av vad man gör också.

 31. Jag håller med.

 32. I estetiska ämnen kan man förena
  erfarenheter, kunskaper, analyser-

 33. -till en helhet så att man får
  djupare förståelse och kunskap.

 34. På Sannarpsgymnasiet i Halmstad
  jobbar dramapedagogen Malin Norling-

 35. -på individuella särskoleprogrammet
  med kommunikation genom drama.

 36. Det har hjälpt eleverna
  att göra sina röster hörda.

 37. Jag heter Malin Norling
  och är dramapedagog-

 38. -på individuella särskoleprogrammet
  på Sannarpsgymnasiet.

 39. Jag drömde om att göra bra teater
  med funktionshindrade människor-

 40. -så jag blev inte skådespelare,
  utan dramapedagog-

 41. -för jag behövde det pedagogiska
  för att kunna hjälpa gruppen.

 42. Mina elever är från
  individuella särskoleprogrammet.

 43. Det är ett program som är
  specialanpassat för varje elev-

 44. -och då ingår estetisk verksamhet.

 45. Så drama här är en del av
  estetisk verksamhet.

 46. Jag jobbar framför allt med elevernas
  vilja att kommunicera.

 47. Det vill alla människor, enligt mig.

 48. Jag vill att de ska känna
  att de får tid att kommunicera.

 49. De är vana vid att man pratar
  över huvudet på dem.

 50. Om man inte kan prata, eller gå,
  pratar vi andra ofta här ovanför.

 51. Men jag jobbar med att eleven
  ska få göra sin röst hörd-

 52. -på det sätt de kan.

 53. Vem ska vi börja sjunga om i dag?

 54. Vladde.

 55. Drama och teater är superbra verktyg.

 56. Vissa elever har många ticks,
  och allt det kan lugnas ner.

 57. Om man spelar nån annan får man testa
  att vara nåt annat.

 58. I Härmapa jobbar vi med imitation
  och improvisation till musik.

 59. Härmapan går helt enkelt ut på
  att härma eleverna.

 60. Det kan låta pennalistiskt-

 61. -men det är för att eleverna
  ska känna att de bestämmer.

 62. "Alla gör som jag vill."

 63. De kanske inte ofta får känna att de
  är på topp och får vara bossen.

 64. Det medvetandegör också eleven.
  "Så här ser jag ut. Så här gör jag."

 65. Min utopi med min undervisning är
  att eleverna ska lära sig här-

 66. -att de kan säga ifrån
  och bli lyssnade på.

 67. Om de, när de sitter nånstans
  där det pratas över deras huvud-

 68. -skriker flera gånger,
  eller räcker upp handen-

 69. -måste nån till slut lyssna på dem.

 70. Det är min dröm
  att de ska ha med sig det.

 71. Estetiska ämnen är superviktiga
  inom särskolan-

 72. -tycker jag som dramapedagog.

 73. Men jag ser också att eleverna
  utvecklas enormt mycket i de ämnena.

 74. Det handlar helt om var du själv står
  och vem du själv är.

 75. Forskning visar att man lär sig
  hemskt mycket mer om man har roligt.

 76. De estetiska ämnena handlar om lust.
  Lust till färg, musik.

 77. Jag är övertygad om att det är
  jätteviktigt att öva sin kreativitet.

 78. Då blir man kreativ
  i alla sammanhang i livet.

 79. Jag ser att eleverna improviserar
  och imiterar.

 80. Jag ser att de gör nya rörelser.
  Jag ser att de har roligt.

 81. Men hur mäter jag kunskapen?
  Vad ska jag skriva?

 82. Jag kan inte skriva att jag "känner"
  att elev A... Det går ju inte.

 83. Hur ska man mäta kunskapen?
  Har ni några tankar om det?

 84. Ämnet drama syftar till att stärka
  jaget och självförtroendet.

 85. Det går inte att mäta på samma sätt
  som på ett traditionellt prov.

 86. Men självförtroende är också nära
  förknippat med kommunikativ förmåga.

 87. Att kunna stå för sina åsikter
  och visa vem man är.

 88. Så visst ser och känner man
  om nån har utvecklats.

 89. Men det är svårt att mäta det.

 90. Jag känner igen mig i jättemycket
  av det hon sa.

 91. Man vill bjuda eleverna
  på upplevelser-

 92. -och skapa ett lustfyllt
  och kreativt klassrum.

 93. Att kombinera lusten med prestation-

 94. -känns lite motsägelsefullt ibland.

 95. Men jag tycker också
  att det har hjälpt-

 96. -att dela upp det jag ska bedöma
  i att de ska producera nånting-

 97. -och att det är en process
  och en reflektion.

 98. Man får bryta ner och göra det
  tydligt och konkret vad man mäter.

 99. Malin såg drama och teater
  som ett kommunikationsämne.

 100. Absolut, alla estetiska ämnen handlar
  om kommunikation, och problemlösning.

 101. Hur då?

 102. Vi skapar bilder för att
  vi vill ge uttryck för nånting.

 103. Då måste jag också betona,
  i den undervisning jag har-

 104. -varför eleverna ska göra
  ett ämnesområde.

 105. Det är jätteviktigt i dag.

 106. Samtidigt ska de våga uttrycka sig,
  och då måste jag skapa trygghet.

 107. Drama syftar till att stärka jaget-

 108. -och att alla i rummet är
  lika mycket värda.

 109. Man utvecklar den kommunikativa
  förmågan genom olika övningar och så.

 110. I samspel med andra
  lär man känna sig själv.

 111. Vem man är, vad man tycker,
  och att uttrycka det i klassrummet-

 112. -under lekfulla former.

 113. I och med det stärker man
  självförtroendet och man vågar mer.

 114. Leken var jätteintressant att se
  i reportaget.

 115. I leken får man glömma bort
  att man är i en skola-

 116. -och hela tiden ska bli bedömd.

 117. Leken är jätteviktig.
  Den finns ju i drama också.

 118. När man gör en övning
  tänker de inte på vad de gör.

 119. Att de står och talar inför en grupp.

 120. I ett rum där man har skapat
  ett tryggt klimat-

 121. -vågar de flesta lite mer än annars.

 122. Det här med osäkerhet
  får man övervinna.

 123. Det gör man jättebra genom lek.

 124. Man blir lite friare
  och då vågar man mer.

 125. Hur ser du på kopplingen
  mellan estetik och yttrandefrihet?

 126. När eleverna jobbar med sina
  bildvärldar kan det komma upp motiv-

 127. -som är aktuella,
  som jag inte får backa för.

 128. Bildämnet måste ha samma regler
  om tryck- och yttrandefrihet-

 129. -som finns i samhället.

 130. Har du nåt exempel?

 131. En elev som kanske
  spelar jättemycket dataspel-

 132. -vill göra ett våldsamt motiv.

 133. Det kommer ofta frågor
  om man för göra så.

 134. "Får jag ha en pistol i handen?"

 135. Jag menar att jag inte kan förbjuda
  eleverna vissa motiv-

 136. -för då gör jag fel.

 137. Men jag måste kunna diskutera-

 138. -om det är nån som misstycker-

 139. -eller om nån blir kränkt, eller så.

 140. Men elevernas berättelser
  måste ändå få komma fram?

 141. Jag tycker verkligen att de måste få
  göra sina bilder i bildämnet.

 142. Det är jätteviktigt att barn får
  bearbeta sina tankar och känslor.

 143. När de tittar på nyheterna,
  och vilka upplevelser de får.

 144. Hur skapar man det här tillitsfulla
  klimatet som pedagog-

 145. -så att man vågar möta olika åsikter
  och lyssna in varandra?

 146. Man får föregå med gott exempel. Det
  ligger i lärarens förhållningssätt.

 147. Att man möter varje elev
  och själv gör en massa misstag.

 148. Jag brukar prata om kladdstadiet
  när man gör bilder.

 149. Jag har en uppgift som heter
  Happy accidents-

 150. -då man gör en massa fläckar.

 151. Sen får man rätta till fläckarna
  till nån bild.

 152. Så man kan lära ut
  hur man gör när man gör misstag.

 153. Den här osäkerheten
  som eleverna kan känna-

 154. -måste man som lärare hitta metoder
  för att komma över.

 155. Teckna med fel hand,
  teckna och blunda-

 156. -klippa istället för att rita,
  och sånt.

 157. I drama arbetar man med övningar,
  framför allt samarbetsövningar.

 158. När man samarbetar med alla i gruppen
  och alla är med, skapas det klimatet.

 159. Då vågar man mer och tar mer plats.

 160. Nästa gäst är professor
  i musikpedagogik-

 161. -på Luleå tekniska universitet.

 162. Cecilia Ferm Almqvist har tittat
  på inkludering i estetiska ämnen-

 163. -och har skrivit boken "Inkludering,
  möjligheter och utmaningar".

 164. Hej. Du har forskat på inkludering
  och demokrati i estetiska ämnen-

 165. -utifrån en filosofisk grund. Vilken?

 166. Det är en holistisk syn
  som präglar förhållningssättet-

 167. -att komma förbi motsättningar
  som kropp och själ-

 168. -teori och praktik,
  verbalt kontra kroppsligt-

 169. -konstnärligt kontra tekniskt,
  i de estetiska ämnena.

 170. Det handlar om hur man ser på
  människor, estetiska ämnen, lärande.

 171. En filosofisk grund erbjuder ett sätt
  att tänka och förhålla sig till-

 172. -att erbjuda delaktighet,
  känna att man äger sin lärprocess-

 173. -känna att man tillhör nåt större,
  få en känsla av "jag kan".

 174. Att känna sig delaktig
  i ett sammanhang.

 175. Det är en utmaning att undervisa i
  demokratisk anda i estetiska ämnen.

 176. Förklara varför.

 177. Med de stora och heterogena grupper
  som lärare ofta möter-

 178. -blir det en större utmaning att möta
  varje elev där den befinner sig.

 179. Att skapa ett klimat där man känner
  trygghet och vågar uttrycka sig.

 180. Det handlar också om att ha möjlighet
  att läsa läroplanen och kursplanen-

 181. -så att man ser möjligheter att inte
  göra det på ett likriktat sätt-

 182. -utan ge många vägar mot målen.

 183. Det behövs för att alla ska kunna
  uttrycka sig-

 184. -och känna att de kan musicera, dansa
  eller dramatisera nånting.

 185. Det blir också en utmaning-

 186. -eftersom det krävs rum, resurser-

 187. -och ett gynnsamt förhållningssätt på
  skolan för att det ska bli möjligt.

 188. Ett intresse från både skolledning
  och kollegor-

 189. -för att det ska kunna göras.

 190. Att man kan dela gruppen
  i mindre grupper, som i andra ämnen.

 191. Att man är flera lärare om det behövs
  om grupperna är väldigt heterogena.

 192. På det sättet är det utmanande-

 193. -samtidigt som det är möjligt
  att jobba demokratisk.

 194. Tack, Cecilia. Häng med till panelen.

 195. Vad tänker ni om det Cecilia
  pratade om?

 196. Det låter jättespännande.
  Det är såna frågor man själv ställer.

 197. Man undrar hur man ska hinna möta
  alla 29 elever-

 198. -på 60 minuter,
  som spretar åt olika håll.

 199. Om man som jag vill
  att det ska vara elevernas bilder-

 200. -blir det 30 olika idéer
  som jag ska utveckla.

 201. Hur gör du det, då?

 202. Som tur är så är många självständiga
  och behöver inte hjälp samtidigt.

 203. Hur ser du att estetiska ämnen,
  som drama, kan verka för integration?

 204. Förståelse för varandra
  och varandras olikheter.

 205. De aspekterna jobbar man mycket med.

 206. Man måste få möjlighet att vara del
  i ett kommunikativt sammanhang.

 207. Musik, till exempel,
  är ett viktigt redskap-

 208. -som inte kräver ord för att
  kommunicera och uttrycka känslor.

 209. Att kommunicera
  med musikaliska uttryck-

 210. -som inte behöver vara kopplade
  till en speciell genre eller kultur.

 211. Man får använda musikaliska uttryck
  där man befinner sig-

 212. -med olika bakgrunder
  och erfarenheter-

 213. -för att sen på sikt ta del av
  varandras kulturella uttryck-

 214. -och därigenom komma samman
  och göra musik tillsammans-

 215. -och ha förståelse för varandras
  bakgrunder. Det gäller även dans.

 216. Det är mycket tyst kunskap
  i de estetiska ämnena.

 217. Jag kan visa utan ord
  hur man kan göra-

 218. -och orden kan komma efteråt.

 219. I Australien har fem estetiska ämnen
  i grundskolan blivit obligatoriska.

 220. John O'Toole har varit huvudansvarig
  för jobbet bakom de nya kursplanerna.

 221. -Hej, John.
  -Hej, Isabella.

 222. Hur började insatsen för att införa
  mer estetiska ämnen i skolan?

 223. Australien har åtta
  olika utbildningssystem.

 224. Det innebar problem
  när barn flyttade mellan delstaterna-

 225. -så de behövde en gemensam läroplan.

 226. Armén hade stort inflytande,
  för soldatfamiljer flyttar ofta.

 227. Efter mycket bråk enades delstatliga
  och nationella politiker 2006.

 228. Men bara om matte, naturvetenskap,
  engelska. Övriga ämnen kämpade på.

 229. Och i sista stund
  slank de estetiska ämnena med.

 230. Utbildningsministern råkade som tur
  var vara en före detta popstjärna.

 231. Peter Garrett från Midnight Oil.

 232. Var det anledningen,
  eller hur var det möjligt?

 233. Vi inkluderades i läroplanen
  av två stora anledningar.

 234. Dels visade vi att australier älskar
  och värdesätter estetiska ämnen-

 235. -genom två stora forskningsprojekt.

 236. Folk ville att deras barn
  skulle ha dessa ämnen i skolan.

 237. Det visade forskningen.

 238. För det andra gick alla de estetiska
  ämnenas lärarorganisationer ihop-

 239. -i en stor, enad grupp-

 240. -från dans, musik, media,
  drama och bildkonst.

 241. Vi gick ihop och skapade
  en smart politisk kampanj-

 242. -som framhävde estetiska ämnen.

 243. Byråkraterna blev väl så förvånade
  över att vi samarbetade-

 244. -i stället för att bråka,
  att de släppte in oss.

 245. Varför är det viktigt
  med estetiska ämnen i läroplanen?

 246. Det finns fortfarande lärare som
  anser att de inte hör hemma i skolan.

 247. Men de estetiska ämnena är populära-

 248. -och de är en viktig del av livet,
  av den fullständiga människan.

 249. Barn ska ha tillgång till det,
  och inte bara rika barn.

 250. Allt fler inser att estetiska ämnen
  har pedagogiska fördelar.

 251. Barn blir mer sociala
  och lär sig samarbeta.

 252. De lär sig om fysisk självkänsla,
  självförtroende, samspel.

 253. De lär sig ge uttryck
  för sin identitet och sin kultur.

 254. Forskningen stöder allt detta.

 255. Man börjar acceptera
  mer än den snäva synen-

 256. -att barn bara måste lära sig läsa,
  skriva och räkna.

 257. Vad får detta för
  demokratiska fördelar?

 258. Det viktigaste
  de estetiska ämnena gör-

 259. -är att uppmuntra frågor
  och kreativitet.

 260. De gör barn till ifrågasättande,
  undersökande, sociala medborgare.

 261. Estetiska ämnen är konkreta,
  praktiska glädjeämnen i livet.

 262. Om de lärs ut väl.
  Och de breddar barnens utbildning.

 263. Men Australien är också,
  även om vi hävdar att vi inte är det-

 264. -ett klassamhälle
  som drivs av pengar.

 265. Vi har många privatskolor, och några
  av dem är mycket rika privatskolor.

 266. De har traditionellt sett haft fler
  estetiska ämnen, med bättre resultat-

 267. -och de har fostrat landets ledare.

 268. De statliga skolorna har varit
  mer ändamålsenliga, jordnära.

 269. Det håller på att förändras,
  och nu med den nya läroplanen-

 270. -får varje barn åtminstone rätt till
  alla estetiska ämnen.

 271. Jag hoppas att det ska ske i Sverige
  en dag-

 272. -för jag vet att ni har väldigt lite
  estetiska ämnen, precis som vi.

 273. Men vi har tagit ett steg framåt.

 274. Tack, John. Det är ju läggdags
  för dig nu. Tack och hej då.

 275. Enligt John är estetiska ämnen
  lite av en klassfråga.

 276. Nu har det blivit gratis inträde
  på museum.

 277. Det är nog en tillgång att kunna gå
  och titta på film och teater.

 278. Det kan vara en utbildningsfråga.

 279. Det är en kostnadsfråga också.

 280. Det kostar pengar att gå på
  Kulturskolan eller teater, och sånt.

 281. Det handlar inte bara om pengar, utan
  också hur man tänker om sig själv-

 282. -på grund av sin
  socioekonomiska bakgrund.

 283. Om det är nåt man brukar göra.

 284. "Är musik och drama till för mig?
  Kan jag uttrycka mig med sånt?"

 285. Där är skolan jätteviktig, för att
  visa att det är till för alla.

 286. Och "alla kan" är jätteviktigt.

 287. Man får börja där man är,
  som ni har pratat om.

 288. Att börja på sitt sätt, men också
  att man får bli duktig på det här.

 289. Skolan måste visa barnen samhällets
  kulturutbud och gynna eget skapande.

 290. Inte bara låta de elever som redan
  kan musicera, måla eller dramatisera.

 291. Alla ska få förutsättningar
  att utveckla sig-

 292. -och känna att de också kan bidra.

 293. Många elever musicerar och dansar
  utanför skoltid.

 294. Hur kan skolan stärka sambandet
  mellan fritiden och skolan?

 295. Genom att bejaka det.

 296. Elever kan bli så stolta över
  sitt arbete att de vill ta hem det.

 297. Då måste jag ju göra det möjligt
  att de får ta hem det.

 298. Eller de vill fortsätta.

 299. Att det blir flytande mellan skola
  och fritid är bara härligt.

 300. Om de kan få upptäcka det.

 301. Det är viktigt att ta vara på,
  och vara nyfiken på-

 302. -vad eleverna gör utanför skolan
  när det gäller exempelvis musik.

 303. Både att bekräfta och utmana dem
  i det.

 304. Då kanske de kan bredda sig i skolan-

 305. -men också jobba tillsammans
  med de andra.

 306. Lärarna kanske ser att man kan göra
  på andra sätt.

 307. Om man ger barnen möjlighet
  till eget skapande-

 308. -och låter dem få upptäcka vad som
  finns och vad de tycker om, så...

 309. Tack för att ni kom.
  Snart blir det eftersnack.

 310. "Lärlabbet" ska byta tema och tala om
  elevhälsa och lärande i fyra program.

 311. Men nu, dela gärna med er av vad ni
  tänker om estetik och lärande.

 312. Och kolla eftersnacket på vår blogg.

 313. Hur känns det nu
  när ni har genomfört inspelningen?

 314. -Bra.
  -Jag vet inte vad jag inte har sagt.

 315. Det blir säkert bra.

 316. Det känns bra för det finns mycket
  att säga om ämnet.

 317. Fick ni sagt det ni tänkte innan? Har
  ni fått nya tankar under programmet?

 318. Just att man kan jobbar
  mer ämnesövergripande.

 319. En skola som gör det på ett bra sätt-

 320. -vinner nog väldigt mycket i lärande
  hos eleverna.

 321. Vad tänker du då, mer konkret?

 322. Att eleverna får djupare kunskaper.

 323. Att bearbeta stoff
  med estetiska uttrycksmedel-

 324. -kräver att man har förstått stoffet.

 325. I bearbetningen skapas det mening
  och man får en djupare förståelse.

 326. Till exempel om man dramatiserar
  en historisk händelse-

 327. -eller uttrycker fotosyntesen
  med bilder.

 328. Det finns en svårighet också,
  för estetiska ämnen tar tid att göra.

 329. Om vi ska göra bilder om fotosyntesen
  tar det längre tid-

 330. -än NO-avsnittet gör.

 331. Det är väl en organisatorisk fråga.

 332. Ofta ligger de estetiska ämnena
  i kortare perioder än de teoretiska.

 333. Man har svenska hela året, och så har
  man slöjd en tredjedel av året.

 334. Eller att man har musik halva året.

 335. Därför har man inte samma ämne
  i svenskan som i musiken-

 336. -för det beror på vilken grupp
  man går i.

 337. Så man måste organisera sig
  i förhand.

 338. Dessutom måste lärarna träffas
  och prata-

 339. -och utveckla sitt gemensamma
  förhållningssätt.

 340. Tanken med kursplanerna är att det
  ska gå att jobba ämnesövergripande.

 341. Ämnesövergripande har skrivits fram.

 342. I inledningen står det att man
  ska jobba med olika kunskapsområden-

 343. -där de estetiska också finns med.

 344. Det står att alla barn ska få arbeta
  med dans, drama, musik, bild.

 345. Så det är alla lärares, och rektorns,
  ansvar att se till att det händer.

 346. Jag tänker på de yttre och inre
  drivkrafterna.

 347. Om man hittar ett ämne
  som man brinner för-

 348. -blir lärandet så lustfyllt
  att det påverkar alla andra ämnen-

 349. -och hela skolgången. Hur man ser på
  skolan, att man tar mer plats.

 350. Det är viktigt att satsa på
  de estetiska ämnena.

 351. Och även hur man ser på sig själv.

 352. Om man känner att man kan
  eller lyckas i nåt ämne-

 353. -eller med hjälp av
  nån estetisk uttrycksform-

 354. -kan man nå längre än man själv tror.

 355. Då kanske man inte tidigt tror att
  man bara kan få E i alla ämnen.

 356. Medan man med hjälp av olika
  uttrycksformer kan nå längre-

 357. -och kanske visa att man faktiskt
  når B-nivå.

 358. Därför måste man få prova på det.

 359. -Har ni jobbat ämnesövergripande?
  -Ja.

 360. För nåt år sen gjorde niorna
  historiska paralleller-

 361. -mellan historiska Stockholmsbilder
  och sina egna bilder.

 362. Eleverna gjorde egna
  digitala collage-

 363. -och fick reflektera över
  vad som har hänt under 1900-talet.

 364. Och så skrev de texter, dikter,
  med hjälp av svenskan.

 365. Vad krävdes det av dig som bildlärare
  i samarbete med historieläraren?

 366. Det var faktiskt svenskaämnet.

 367. Då höll jag i projektet.

 368. Det kommer in andra saker
  som blir viktiga senare i livet.

 369. Att man måste hålla en deadline.

 370. Dikterna... Det gick jättesmidigt
  att sätta ihop allting.

 371. Och elever agerade i andra roller.

 372. Det är också viktigt.

 373. Visade dina elever nya sidor
  som du inte hade sett-

 374. -om du bara hade jobbat med ämnet
  själv, utan svenskläraren?

 375. Ja, det tycker jag.

 376. Vi ska vara rädda om
  våra professioner-

 377. -samtidigt som vi måste vara öppna
  mot varandra-

 378. -för att det ska bli bra
  ämnesintegration.

 379. Men att arbeta med text
  kan ju svenskläraren mer om.

 380. Det höjde slutresultatet.

 381. I samhället i dag efterfrågas
  estetiska kunskaper och färdigheter.

 382. Jag tänker på design, musik.

 383. Barnen vi har i skolan
  kanske kommer att ha det som yrke.

 384. Förra året hade jag ett bokprojekt,
  eller poesiprojekt-

 385. -och slutprodukten blev en bok.

 386. Det gjorde enormt stor inverkan
  på barnen.

 387. De hade lyckats skapa den här boken.

 388. Och boken fick dessutom pris-

 389. -och blev utsedd till en av årets
  bästa barnböcker, enligt Kulturrådet.

 390. De förstod inte vad de hade
  åstadkommit. Det blev overkligt.

 391. Då väcktes lusten att läsa och skriva
  och därmed deras inre drivkraft.

 392. Jag jobbade med sexton barn-

 393. -men inte bara de blev inspirerade.

 394. Det kom barn från lägre årskurser
  som ville välja mig i "elevens val".

 395. Så slutprodukten
  kan också motivera dem mycket.

 396. Det handlar om att elever hittar
  en anledning till att göra det här.

 397. -Syftet.
  -Syftet blir meningsfullt.

 398. Där tänker jag också på
  fritid och skola.

 399. Att det är viktigt att vi går efter
  deras intressen också.

 400. Att deras fritidssysselsättningar
  också är kunskaper i skolan.

 401. Jag tänker på att många elever
  lägger upp filmer på YouTube-

 402. -och hela YouTuber-kulturen.

 403. Vi måste intressera oss
  för vad de lär sig utanför skolan-

 404. -för det överlappar varandra.

 405. Hörni, jag tror att vi har...
  Vi tackar för i dag.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Särskola
Ämnesord:
Estetikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogiskt drama, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i Lärlabbet

Säsong 1
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Se mobbning

Avsnitt 1 av 17

Att jobba framgångsrikt mot mobbning är svårt. En metod som fungerar på en skola, fungerar inte nödvändigtvis på en annan. Många konflikter i skolan startar på rasten. På Håstaskolan i Hudiksvall lyckas man minska mobbningen med hjälp av gemensamma rastaktiviteter. Vi träffar skolans rektor Hege Arola.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 2 av 17

Tema: mobbning. Ofta börjar mobbning på skolan och fortsätter sedan på fritiden. Men ibland är det tvärtom, konflikter som börjar efter skoltid följer med in i klassrummet nästa dag. Vilket ansvar har skolan för hur eleverna mår och vad de gör på sin fritid? Hur kan skolan samarbeta med föräldrar, föreningar eller andra delar av samhället för att förebygga mobbning efter skoltid?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Nätmobbning

Avsnitt 3 av 17

Konflikter som uppstår i skolan fortsätter ofta ute på nätet. Hur ska skolan jobba med mobbningen som sker på nätet? Och är det verkligen skolans ansvar? Vi besöker Drottning Blankas gymnasium i Stockholm där rektor Norma Aznar har bestämt att de måste ta tag i nätmobbningen. De använder bland annat en app där eleverna när som helst på dygnet kan anmäla vad de ser eller råkar ut för.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Skolmiljö

Avsnitt 4 av 17

Tema: mobbning. Hur mycket påverkar skolmiljön mobbningen? Och hur kan man jobba med skolmiljön för att motverka mobbning? Vi besöker nya Raketskolan i Kiruna, en skola arkitektritad för att förebygga mobbning och utanförskap. En som lockades av den här miljön och arbetet på skolan är läraren Maria Isaksson.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normer

Avsnitt 5 av 17

Tema: mobbning. Normer och värderingar sätts tidigt i livet. Hur kan skolan jobba med normer och värderingar för att förhindra mobbning? Det pedagogiska arbetet på förskolan Rörmokaren går ut på att jobba normkritiskt - mot utanförskap och mobbning. Vi träffar förskolläraren Camilla Liljedahl.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ansvar

Avsnitt 6 av 17

Tema: mobbning. Hur ser ansvaret ut när mobbning är ett faktum? Har eleverna något ansvar? Vi besöker Östergårdsskolan i Halmstad, där man jobbar med kamratstödjare. Det innebär att några elever bland annat ska hålla koll och rapportera till vuxna om de ser att någon blir mobbad. Metoden har varit omdiskuterad och en del menar att det är fel att lägga ansvaret på eleverna. Samtidigt sker ofta mobbning när skolpersonal inte är närvarande. Anna Wälivaara som är lärare på skolan tycker att kamratstödjare, som en del i ett större antimobbningsarbete, fungerar bra.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teknikstöd

Avsnitt 7 av 17

Tema: specialpedagogik. Teknikstöd i form av datorer, surfplattor och mobiler används ofta i skolmiljön. Om elever och lärare ökar kunskapen och medvetenheten kring den nya tekniken, lyckas barn i behov av särskilt stöd mycket bättre, säger specialpedagog Ulrika Jonson, Vallaskolan i Södertälje.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkluderande pedagogik

Avsnitt 8 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Flerspråkighet

Avsnitt 9 av 17

Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att kunna göra en fullständig kartläggning måste det finnas personer på skolan med pedagogisk bakgrund som talar elevernas språk, menar Anna Hansson. Det är en av lösningarna på Angereds gymnasium.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Tidigt stöd

Avsnitt 10 av 17

Tema: specialpedagogik. Hur arbetar bra skolor och lärare för att i tid upptäcka och ge rätt stöd? Vissa forskare menar att Finlands framgångsrika skola bland annat beror på att eleverna redan från tidig skolålder får det stöd de har behov av. Ungefär 20 % av Finlands skolelever har någon gång fått extra stöd för någon typ av skolsvårighet. Prorektor Annika Lassus och specialpedagog Lilian Vestergren på Övningsskolan i Vasa i Finland menar att det är extra viktigt att lägga mycket resurser tidigt på terminen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevens förståelse

Avsnitt 11 av 17

Tema: betyg och bedömning. Malin Carlsson är lärare i årskurs F-3 på Lindblomskolan i Hultsfred. Tillsammans med eleverna har hon utvecklat en PP-vägg. Det är en plansch där det tydligt anges vad man måste kunna inom ett visst ämne för att uppnå målen. Eleverna kan utgå från PP-väggen när de själva ska bedöma hur långt de har kommit i sitt eget lärande. Malin menar att det är viktigt att eleverna redan från början får vara med och bestämma hur de ska uppnå målen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Olika bedömningsunderlag

Avsnitt 12 av 17

Tema: betyg och bedömning. Det finns fler former av underlag än det skriftliga. Muntlig redovisning, grupparbeten, filmproduktion, blogg, podd och så vidare. Hur bedömer du som lärare dessa underlag? Hur mycket frirum har lärare i ett myndighetsutövande fält? Vi träffar Camilla Askebäck Diaz som är lärare i matematik, NO och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. För henne är det en självklarhet att bedömningen även sker i de digitala verktygen. Hon berättar hur hon jobbar med det.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sambedömning

Avsnitt 14 av 17

Tema: betyg och bedömning. I Ljusdals kommun storsatsas det på sambedömning. Carina Wikström är lärare på Slottegymnasiet. Hon berättar att likvärdigheten ökar när lärarna gör sambedömningar både inom lärarkollegiet på hennes gymnasium och tillsammans med lärare på andra skolor i kommunen.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att erövra yrket

Avsnitt 15 av 17

Tema: lärarprofessionen. Lärlabbet besöker Knutbyskolan och Christina Maelan. Hon är förstelärare och handledare till lärarstudenter som ska omsätta teori till praktik. Lyhördhet och respekt är två av de allra viktigaste komponenterna för att bli en bra lärare, säger Christina och hennes lärarstudent Georgios Varitmadis håller med. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Den lärande läraren

Avsnitt 16 av 17

Tema: lärarprofessionen. Modersmålsläraren Tülay Gürgüns arbetsvecka ser ut som sina kollegors, men till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara intressant för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Tülay tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras. Studiogäster följer upp med samtal.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 2
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Mottagandet

Avsnitt 1 av 29

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Inkludering

Avsnitt 2 av 29

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärandet

Avsnitt 4 av 29

Tema: nyanlända elever. Vad har nyanlända för kunskaper med sig till skolan och hur kan de kunskaperna omsättas i nya kunskaper? De nyanlända elever som har Åsa Sebelius som lärare utvecklar sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket finns. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Samverkan

Avsnitt 5 av 29

Tema: nyanlända elever. Tack vare envishet och en stark vilja kunde de nyanlända lärarna till slut få praktikplatser på Mariedalsskolan i Vänersborg. Nu när en termin har gått konstaterar rektor Christina Hjern att det har varit ett väldigt lyckat projekt. - Det är oerhört viktigt för dem att starta ett liv här och det är oerhört viktigt för oss med många nyanlända elever att få lärare med deras kompetens, säger hon. Med avstamp i reportaget samtalar inbjudna studiogäster kring vikten av samverkan.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digitalisering och demokrati

Avsnitt 6 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar släppa taget och lär sig att knyta färdighet till rätt digitalt verktyg. Idag kan Ylva konstatera att hennes elevers klassrum har utvidgats. Ett exempel på detta är att återkopplingen kan komma från människor de inte känner. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Datalogiskt tänkande

Avsnitt 7 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Maria Franzén på Högåsskolan i Knivsta är bildläraren som lär eleverna att programmera minirobotar. Hon menar att eleverna tränar många olika förmågor som matematik, logiskt och kritiskt tänkande, tal, bild och samhällskunskap när de programmerar.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritik

Avsnitt 8 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Vi besöker Murgårdsskolan i Sandviken som arbetar med källkritik i alla ämnen. Vet eleverna hur informationsvägarna fungerar på internet? Eftersom vi möts av så mycket information är det en demokratifråga att elever lär sig finna, värdera och analysera information kritiskt. En lärarpanel följer upp i studion. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Eleven som producent

Avsnitt 9 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital didaktik

Avsnitt 10 av 29

Tema: medie- och informationskunnighet. Varför är lärarens kompetens i medie- och informationskunnighet, MIK, så viktig? Lärlabbet tar upp det digitala perspektivet på lärarrollen och de möjligheter som IT ger. Hur, när och i vilka syften väljer lärare digitala verktyg? Det finns en uppsjö av verktyg att välja mellan när en lärare designar sin undervisning. Vilka krav ställer det på lärarna? Lärlabbet besöker Tobias Ruthenberg på Lärarhögskolan i Borås som undervisar lärare och bibliotekarier i MIK. Skolan satsar även på att integrera MIK-undervisning i grundutbildningen för lärarstudenter.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetikens kraft

Avsnitt 11 av 29

Tema: estetik och lärande. I skolan har de estetiska ämnena samma självständiga roll som andra ämnen. Men de stöder också annat lärande och tränar barnen i betydelsefulla framtidskompetenser som kreativitet, analysförmåga, skapande, förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera. Lärlabbet besöker Hortlaxskolan i Piteå där eleverna i årskurs 7-9 fördjupar sig i både manuella och digitala tekniker med bildläraren Stefan Holmgren. Till skillnad från på många andra håll har man också kvar kurser i fritt skapande. Bild är kommunikation, och målet med lärprocessen är att väcka elevernas fantasi och kreativa potential.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetiska lärprocesser

Avsnitt 12 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Estetik för alla

Avsnitt 13 av 29

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Sannarpsgymnasiet i Halmstad där dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Med dramapedagogiken som redskap undersöker de både sin egen identitet och samspelet med andra människor. Lärarpanelen följer upp med samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Elevhälsans betydelse

Avsnitt 14 av 29

Tema: elevhälsa. Elevhälsan är en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Det anser man på Ekbackens skola i Fellingsbro. Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson berättar om skolans vision för varje elev: rätt till maximal kunskapsutveckling, rätt att känna trygghet på skolan och rätt till skolro. För att lyckas arbetar lärarna tätt ihop med elevhälsan. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ökad psykisk hälsa

Avsnitt 15 av 29

Tema: elevhälsa. Hur uppnår man ökad psykisk hälsa i skolans värld? På Rotskärsskolan i Älvkarleby ses eleverna som sakkunniga i arbetet med elevhälsa. De vet var bristerna och problemen finns och blir delaktiga i det förebyggande arbetet för bättre fysisk och psykisk skolmiljö. Skolchef GunnMari Nordström berättar om hur vuxna och elever arbetar tillsammans med att förebygga stress, kränkningar och psykisk ohälsa. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Pedagogik och särskilt stöd

Avsnitt 16 av 29

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 3
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt välfungerande system för att vägleda nyanlända elever till ordinarie undervisning. Vi tittar närmare på hur man kan välkomna nyanlända svenskar in i skolans ordinarie undervisning.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Nyanlända elever kan uppleva otrygghet när de går från en förberedelseklass till ordinarie undervisning. Känslan kan bero på olika saker som en rädsla för mobbning eller utfrysning. Forskning har visat på att extra stöttning i undervisningen och psykosocialt stöd ökar nyanlända elevers möjligheter att lyckas i skolan. Vi ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända svenskar trygghet i skolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 av 22

Tema: nyanlända och sen då? Hur stöttar man bäst eleverna i undervisningen så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska? I gymnasiet Lindesskolan möter vi Agneta Guhrén och hennes kolleger. För att öka motivationen bland nyanlända elever har skolan skapat en individanpassad modell för skolarbetet. En av grundbultarna i den är att eleverna i enskilda ämnen kan gå vidare till nästa steg oavsett när på läsåret de blir klara.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hitta till forskningen

Avsnitt 4 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? I Skåne driver en grupp forskarutbildade lärare producentkooperativet VIS, Vetenskap i skolan, för att göra ny forskning lättillgänglig för lärare ute i kommunernas skolor.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Teori i praktiken

Avsnitt 5 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. På seminarieträffar diskuterar lärarna olika teoretiska begrepp. Grundskolelärarna kan sedan utifrån diskussionerna skapa praktiskt undervisningsmaterial.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 av 22

Tema: forskning i klassrummet. Hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? De flesta lärare har ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. De omprövar sin undervisning, utvärderar lektioner och tar med sig resultaten till kommande undervisningstillfällen. Samma forskande förhållningssätt kan användas utanför undervisningen. Det innebär att man, enskilt eller tillsammans med kollegor, systematiskt utvärderar och omprövar vardagshändelser.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärande för hållbar utveckling

Avsnitt 7 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Vi följer arbetet under en dag på förskolan Tomtebogårdsskolan i Umeå. Gäster i studion: förskolelärare Christine Jokijärvi, lågstadielärare Martin Holmgren och Mari Winter, lärare åk 6.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbart i alla ämnen

Avsnitt 8 av 22

Tema: hållbar utveckling. Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Vi följer arbetet under en dag på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Gäster i studion: lärarna Gunni Karlsson, Mia Möller och Maria Hansson från Skarpatorpsskolan.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hållbara initiativ

Avsnitt 9 av 22

Tema: hållbar utveckling. Hur kan skolan främja hållbara elevinitiativ? I skolans styrdokument står att skolan dels ska ge eleverna handlingskompetens och dels bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan detta ske i praktiken? Vi besöker Johannebergsskolan Elyseum som arbetar med hållbar utveckling i kombination med entreprenöriellt lärande. Gäster i studion: grundskolelektor Ingela Bursjöö, försteläraren Cecilia Lind och läraren Sandra Löfberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och inlärning

Avsnitt 10 av 22

Det är genom vårt sinnessystem som vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Skolan kan genom auditiva, motoriska och visuella hjälpmedel få eleverna att lära sig effektivare. Vi besöker Örnässkolan i Luleå där lärarna arbetar med tester för att förbättra elevernas inlärning och minne. Gäster i studion är lärarna Anna Sandsten, Hans Törnkvist och Maria Nygård.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnan och motivationen

Avsnitt 11 av 22

Skolan motiverar eleverna med yttre medel som beröm och betyg. Om man som lärare också kommer åt att aktivera elevernas inre motivation stöder man dem till att tro mer på sig själva och bli mer självgående. Den vägen lär de sig också mer, säger Mattias Dahlberg på Spångholmsskolan i Bara. Gäster i studion är lärarna Fredrik Berggren, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hjärnans kondition

Avsnitt 12 av 22

Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet - de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Källkritisk förmåga

Avsnitt 13 av 22

Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. Källkritiken behöver vara integrerad i undervisningen, menar Eric. "Jag är det ifrågasättande filtret som kompletterar lärarnas ämneskompetens."

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Programmering

Avsnitt 14 av 22

Alla behöver inte bli programmerare, men alla behöver veta vad kodning är och hur det används. På Helenelundsskolan i Sollentuna har programmering en självklar plats i teknikundervisningen. Läraren Emma Forsberg vill att eleverna både ska träna problemlösning och förstå grunderna i programmering. Hon menar att det alltid finns en människa bakom allt en dator kan göra.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Digital undervisning

Avsnitt 15 av 22

På Alviksskolan i Luleå har några lärare byggt upp en digital miljö där man kan arbeta ämnesövergripande. De kallar konceptet "Storyfication". Eleverna tar sig an olika uppdrag med stort engagemang. Katarina Eriksson säger att de digitala verktygen bidrar till variation i undervisningen men att det är den pedagogiska idén som styr.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 4
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - målstyrt lärande

Avsnitt 1 av 9

Undervisningen på fritidshem ska stimulera utveckling och lärande, står det i läroplanen. Men vad är det för undervisning som ska ske på fritidshemmet? Och hur ska lärandet gå till när man också ska ge utrymme för lek, vila och mellanmål? Vi besöker fritidshemmet på Vedevågsskolan i Lindesberg. Här har man tagit fasta på att lärandet ska vara upplevelsebaserat. Barnen lär sig programmera med hjälp av roboten Blue, och lyssnar till högläsning under mellanmålet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - samverkan med skolan

Avsnitt 2 av 9

När fritidshem och skola samverkar kan det höja skolresultaten och minska personalens arbetsbelastning. På Töjnaskolan utanför Stockholm är fritidshemspersonalen med och håller i lektionerna tillsammans med lärarna. Man har även delat på mentorskapet för eleverna. Fritidshemspersonalen Björn och Jimmy menar att samverkan med lärarna har gett dem högre yrkesstolthet och status på skolan, samtidigt som lärarna på skolan känner att de fått en avlastning i undervisningen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - leken

Avsnitt 3 av 9

Leken är central i fritidshemsverksamheten. På Sköndalsskolans fritidsklubb tyckte man att leken bland barnen hade stannat av. Därför började man jobba med aktioner, ett sätt att initiera lek och utnyttja klubbens material och lokaler på nya sätt. Personalen har märkt att deras lekfrämjande åtgärder lett till att eleverna utvecklats, och att självkänslan har stärkts hos många av barnen. De menar att leken främjar det sociala samspelet och gör att färre barn hamnar utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Fritidshem - sociala relationer

Avsnitt 4 av 9

För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen. Därför tog fritidshemmet hjälp av språkstödjare, som också har hjälpt till i kontakterna med elevernas föräldrar, och på många sätt fungerat som en bro mellan hemlandet och Sverige. Vi får även möta barnpsykologen Ross W Greene som pratar om utagerande barn. Greene menar att det är genom att fokusera på barnens problem istället för deras beteende som man bäst hjälper dem.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - goda relationer

Avsnitt 5 av 9

Hur skapar man en bra samverkan mellan förälder och skola? Kan informationsmöten vara till fördel för vårdnadshavare? Vi följer Freinetskolan Hugin i Norrtälje i deras process att arbeta för att få bättre närhet till föräldrar och elever genom att tydliggöra arbetssättet. Det har påvisat bättre resultat bland elever och en mer gynnsam relation till vårdnadshavare.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Föräldrasamverkan - när det brister

Avsnitt 6 av 9

På Södermalmsskolan i Stockholm mötte personalen dagligen ifrågasättande från vårdnadshavare om skolarbetet. Rektor Nina Jonsson tog tag i problemet och i dag är situationen en annan. I programmet berättar hon hur hon ser på gränsdragning för vad vårdnadshavare kan ifrågasätta och hur de arbetar med dialog.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

SYV - hela skolans ansvar

Avsnitt 7 av 9

Hur kan du som lärare arbeta med studie- och yrkesvägledning (SYV) i alla ämnen? På Frillesåsskolan i Kungsbacka arbetar lärarna utifrån SYV-modellen "Modell på två ben". Lärlabbet förklarar vad detta innebär och vilka möjligheter det ger eleverna. Genom att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan ämneskunskaper tränas mer och ge bättre insikt i vad det finns för yrkesval att göra.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Vägledning för nyanlända

Avsnitt 8 av 9

Nyanlända ungdomar behöver extra mycket information om det svenska samhället och om vilka yrken som finns i Sverige. Lärlabbet besöker S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna där lärare har skapat ett nytt ämne som de kallar för AMO (arbets- och samhällsorientering) för att bättre kunna möta elevernas behov. Ämnet är till för nyanlända elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Här får de lära sig mer om alternativa utbildningsvägar och får hjälp att hitta tillbaka till studiemotivationen. Vi träffar även Åsa Sundelin som har skrivit en avhandling om studie- och yrkesvägledning för unga i migration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Valkompetens

Avsnitt 9 av 9

Valkompetens och karriärkompetens är begrepp som används allt mer. Men varför är de viktiga och hur kan man jobba med dem på ett konstruktivt sätt? Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström samarbetar med högstadieläraren Mait Ingvarsson på Arenaskolan i Timrå. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att förstå hur de kan göra aktiva och medvetna val. Och Anki Erixon, lärare årskurs tre, berättar hur hon arbetar med ämnet. Dessutom får vi ta del av forskning på området studie- och yrkesvägledning och hur kultur påverkar våra val.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 5
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Normkritisk vägledning

Avsnitt 1 av 10

I läroplanen står att lärare ska ge eleverna en undervisning som gör att de inte begränsas av traditionella föreställningar om kön, kulturell eller social bakgrund i sina framtida studie- och yrkesval. Vid Farsta grundskola har man ett särskilt fokus på normkritik i studie- och yrkesvägledningen, och man börjar redan i förskoleklass. "Vi vill att eleverna ska kunna utgå från sig själva, vilka de är, inte vad andra tycker eller hur samhället ser ut", säger studie- och yrkesvägledaren Volkan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - hela skolans ansvar

Avsnitt 2 av 10

Enligt läroplanen ska sex och samlevnadsundervisningen vara ämnesintegrerad. Men det är få skolor som tar ett helhetsgrepp om frågorna. Så hur gör man för att sex och samlevnad ska bli hela skolans ansvar? På Angeredsgymnasiet i Göteborg har man under flera år haft ett särskilt fokus på den här undervisningen. Ett sex och samlevnadsteam, bestående av sju personer från elevhälsan och lärarlagen, håller ett tretimmarspass för skolans samtliga klasser. Det ger baskunskaper som övriga lärare sedan ska komplettera i sin ämnesundervisning.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - religion och kulturskillnader

Avsnitt 3 av 10

Enligt Skolinspektionen känner sig många lärare osäkra när de undervisar nyanlända elever i sex och samlevnad. Hur kan man skapa en undervisning i ämnet som funkar för alla, oavsett kulturell och religiös bakgrund? På Södertörns gymnasium utanför Stockholm har nästan alla elever utländsk bakgrund. Många är uppväxta med andra normer kring sex och samlevnad än de som är vanliga i Sverige. Att få en förståelse för detta är avgörande när man undervisar i ämnet, menar Esra Önge som är biologilärare på skolan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - normer och hbtq

Avsnitt 4 av 10

Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen. Ann Fagerberg Embretsén är kurator på skolan och har återkommande undervisning för skolans åttor och nior om normer och hur de påverkar oss.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Övergrepp, trakasserier och samtycke

Avsnitt 5 av 10

Att tala om kränkningar och övergrepp är en viktig del i sex och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om ett så komplext och laddat ämne? Och hur ska man agera om en elev blivit utsatt för ett övergrepp? På Gunnesboskolan i Lund intensifierades arbetet med de här frågorna efter att elever på skolan våldtagit en annan elev. Vi följer läraren Jenny Lindblad Persson som bland annat diskuterar samtyckeslagen med sin klass. Bengt Söderström, handläggare på stiftelsen Allmänna Barnhuset, har varit med och tagit fram en handledning för skolpersonal om sexuella övergrepp.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex på nätet - porr, kränkningar och källkritik

Avsnitt 6 av 10

Dagens unga lever en stor del av sina liv på nätet. Att diskutera nätvanor är därför en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men hur undervisar man om porr, gromning och att ha sex på nätet? Och hur kan man peka på riskerna utan att det blir skräckpropaganda? På Västra Stenhagenskolan i Uppsala har man ett särskilt fokus på att diskutera värdegrundsgrundsfrågor kopplat till elevernas digitala liv. Och Johnny Lindqvist som är föreläsare och expert på ungas nätvanor menar att det är viktigt att frågorna om värdegrund och sex och samlevnad även innefattar den digitala arenan.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad för lågstadiet

Avsnitt 7 av 10

Att undervisa om sex och samlevnad i lågstadiet kan kännas svårt och känsligt. Vad ska man ta upp och vad ska man undvika? Och hur pratar man om själva sexet med så unga elever? Hilda Rofors är F-3-lärare på Uggleskolan i Lund. Där har man satsat särskilt på att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för lågstadiet. Om de här frågorna kommer in tidigt får eleverna en stadigare grund att stå på när de formar sina värderingar, säger Hilda. Chris Castle på Unesco menar att en tidig undervisning också gör det lättare för barnen att hävda sina egna och andras rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad i särskolan

Avsnitt 8 av 10

Sex och samlevnad handlar mycket om att tolka känslor, signaler och sociala koder. Sådant kan vara extra svårt för vissa särskoleelever. Hur kan man då skapa en bra undervisning för särskolan? I Sockerbruksskolan, en grundsärskola i Oxie utanför Malmö, undervisar Anette Rosengren en liten grupp elever mellan 9 och 14 år. Skolan har tagit fram ett gemensamt undervisningsmaterial, som sedan individanpassas. Anette jobbar mycket med bilder, men att ge och ta emot massage är också en del av undervisningen. Att eleverna ska använda flera sinnen är en viktig del av skolans pedagogik.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - elevinflytande

Avsnitt 9 av 10

Elevinflytande är en framgångsfaktor i sex- och samlevnadsundervisningen enligt Skolinspektionen. Man får fler perspektiv och motivationen ökar. Hur kan man då jobba med elevinflytande för att lyfta ämnet? På Tullbroskolan i Falkenberg ska åttorna just inleda ett projektarbete. Metoden, som har åtta steg och inleds med en inspirationsfas, innebär att elevernas egna intressen styr och att lärarna fungerar mer som handledare. "Arbetssättet gör att eleverna får bättre självförtroende och vågar framföra och stå för sina åsikter", säger Jennie Johansson som undervisar klassen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Sex och samlevnad - relationer

Avsnitt 10 av 10

Relationer är det område inom sex och samlevnad som flest unga vill veta mer om. Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en del i skolans särskilda satsning på sex och samlevnad. Navet i arbetet är ett ambulerande sex och samlevnadsteam som håller i undervisningen för alla klasser. Charlotte Persson är samordnare. "Det viktigaste är att få eleverna att tänka själva", säger hon.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler
Säsong 6
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Planering och stresshantering för lärare

Avsnitt 1 av 10

Vad kan man göra åt den stress som många lärare, speciellt de nya, känner? Helena, med mångårig erfarenhet som NO-lärare, betonar hur viktigt de är med ömsesidig respekt och en god kännedom om läroplanen. Mikael, rehabiliteringskonsult, förklarar hur man kan hitta återhämtning i själva arbetet. Och Alex, författare till boken "Den trygga läraren", ger en del konkreta tips men konstaterar också att åtta timmars sömn och ett liv utanför skolan är av största betydelse för att orka bli kvar i yrket.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Hur skapar man goda relationer med sina elever?

Avsnitt 2 av 10

Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta. Jobbar man aktivt med relationer resulterar det i en arbetsmiljö som blir väldigt trygg, säger Isabella, specialpedagog i Örebro. I sin avhandling menar Ann-Louise, lektor, att lärarnas fokus på det didaktiska ibland kan göra dem omedvetna om de relationer som skapas.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ordning och arbetsro i klassrummet

Avsnitt 3 av 10

Var tredje högstadieelev säger att de saknar studiero i skolan, och lärare lägger mycket tid på ordningsfrågor. Några pedagoger och experter visar här hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet. Ai Chinh, som är i början av sin lärarbana, har deltagit i projektet Lärare som ledare. Via lärarcoachen Linda har hon fått verktyg och metoder för att skapa studiero för eleverna. Och från flera håll betonas vikten av tydlighet, såväl när det gäller instruktioner som förväntade prestationer och uppförande.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Ledarskap i klassrummet

Avsnitt 4 av 10

Att läraren är en tydlig ledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i undervisningen menar skolinspektionen, men hur gör man för att bli en bra ledare? Och vilken typ av ledarskap är det som krävs? Marcus, professor i pedagogik poängterar vikten av att vara väl förberedd och ha tydliga ramar, men att ett gott ledarskap också innebär att få eleverna att trivas, utvecklas och lära sig. Ann-Sofie, lärare i Motala, betonar vikten av att se eleverna när de kommer, "... och inte bara se, utan verkligen se", säger hon.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaLärlabbet

Lärarens rättigheter och skyldigheter

Avsnitt 5 av 10

Hur vet man vad man som lärare får och inte får göra? Kristina, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund redogör för de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och vad är lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer? För tre år sedan dödades en av Göingeskolans elever av en annan elev, och nu för man regelbundna diskussioner om tryggheten på skolan. Försteläraren Magnus, betonar vikten av samsyn, "eleverna märker direkt om lärarna gör på olika sätt", säger han. I Finland har en ny lag ökat lärarnas befogenheter - det så kallade skolfredspaketet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Inkludering och skoldatatek

Specialpedagogen Ulrika Jonsson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta med assisterande IT-teknik som stöd i klassrummet. I sitt arbete möter Ulrika Jonsson elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ständigt ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Fler lärare behövs för att rädda samiskan

Många vittnar om att intresset för den samiska kulturen och det samiska språket ökar bland unga samer. Om man vill fånga upp den trenden behövs behöriga lärare med kompetens i de samiska språkvarieteterna. Men återväxten av sådana lärare är dålig. En ämneslärarutbildning i samiska startade vid Umeå universitet efter en satsning från regeringen. Utbildningen har för närvarande inga studerande alls. Vad behöver göras för att få fram fler samiska lärare?