Titta

UR Samtiden - Robotdagen 2015

UR Samtiden - Robotdagen 2015

Om UR Samtiden - Robotdagen 2015

Det har sagts att vi står på tröskeln till en ny era. På allt fler områden tar maskinerna plats jämte oss. Vad innebär det för människan, samhället och våra arbeten? Behöver vi ompröva arbetslinjen eller är robotiseringen kanske en ny industriell revolution, som kommer att skapa många nya arbetstillfällen? Ledande experter i robotik, filosofi och ekonomi belyser robotarnas genombrott tillsammans med politiker och arbetsmarknadens parter. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Till första programmet

UR Samtiden - Robotdagen 2015 : Bortom robotfrontenDela
 1. Det här är en ganska bred publik
  så att jag försökte-

 2. -titta lite både bakåt och
  framåt när det gäller robotik.

 3. Min interaktion med samhället
  och när jag pratar om robotar-

 4. -om vad en robot är till nån
  som inte forskar i det området-

 5. -brukar det alltid vara bilder
  från Hollywoodfilmer.

 6. Så jag tänkte börja
  med en filmsekvens.

 7. Det kanske inte
  är en stor Hollywoodfilm-

 8. -men jag hoppas att väldigt
  många av er har sett den här.

 9. Och den här bilden-

 10. -av en maskin då
  som hjälper människan-

 11. -i det här fallet att äta-

 12. -visar det motsatta
  vad vi jobbar med.

 13. Alltså utveckla maskiner
  som på nåt sätt är rörliga-

 14. -men maskiner där människan inte
  behöver anpassa sin rörelse-

 15. -och sitt sätt att vara
  mot maskinen.

 16. Vi vill att maskinen
  ska anpassa sig till människan-

 17. -och människans behov.

 18. En viktig sak här är-

 19. -att maskinen då utför
  en förprogrammerad rörelse-

 20. -som inte i det här fallet
  baseras på det vi använder-

 21. - i vår forskning.
  Och det är sensorer.

 22. På samma sätt som vi har sinnen
  och använder dem-

 23. -för att interagera
  med omgivningen kan en maskin-

 24. -använda sig av sensorer
  som mäter olika egenskaper-

 25. -från omgivningen och hjälper då
  maskinen eller roboten-

 26. -att bete sig på ett kanske lite
  bättre sätt än den här maskinen.

 27. Det har sagts lite om
  att robotar har funnits länge.

 28. Och Sverige har varit med
  om utvecklingen väldigt länge.

 29. Med Asea och första roboten
  på 60-talet.

 30. Och utvecklingen har gått framåt
  och i dag brukar vi säga...

 31. Frågor kommer ofta upp:
  "Är maskiner intelligentare"-

 32. -"än människor? Kan maskiner
  göra saker som vi inte kan?"

 33. Vi ser inte människor i dag
  stå i de stora bilfabrikerna-

 34. -och sätta ihop bilar.
  Det kan människor inte göra.

 35. Maskiner är mer precisa.
  De har mer styrka-

 36. -och blir inte trötta
  på samma sätt som människor.

 37. Redan i dag har vi robotar som
  gör saker som är mer avancerade-

 38. -än det som människor kan göra
  även i grupper.

 39. Med ett sånt här exempel
  med en bilfabrik då...

 40. Allt är förprogrammerat så lite
  likt roboten i förra filmen.

 41. Man vet precis var och när
  bildelarna kommer-

 42. -och hur de ska sättas ihop.

 43. Så man förprogrammerar i bil-
  fabriken alla processer en gång.

 44. Och sen brukar man inte
  ändra på nånting.

 45. Så när det gäller frågor
  om framtiden-

 46. -och hur våra jobb ser ut
  och så vidare...

 47. Om man tittar på hur robotar
  kan användas i framtiden-

 48. -för tillämpningar som inte har
  stora volymer som bilindustrin-

 49. -så är en stor utmaning hur man
  kan omprogrammera robotar-

 50. -så att de ska kunna
  göra nåt annat.

 51. Gå från att packa in choklad
  till exempel-

 52. -till att packa in nåt
  helt annat, kläder till exempel-

 53. -där processerna kanske ser
  helt annorlunda ut.

 54. Och man vill inte att om-
  programmeringen av robotsystem-

 55. -tar väldigt lång tid eller
  kräver nån med PhD i robotik.

 56. Den ska kunna göras av vem som
  helst, och det är en utmaning.

 57. Hur den här omprogrammeringen
  ser ut-

 58. -eller vilka processer
  man använder för det.

 59. Låt mig se.
  Nu är två "slides" på engelska.

 60. Det är ju bara för att ni
  ska känna igen vissa termer-

 61. -som används då internationellt
  när vi pratar om olika system.

 62. Vi pratar om fyra olika typer
  av system. Vi pratar om:

 63. Kontrollerade system eller
  system som kan kontrolleras.

 64. System som på nåt sätt
  jobbar med övervakning.

 65. Automatiska system
  och helt autonoma system.

 66. Det finns väldigt många exempel
  där de här systemen-

 67. -under kanske de senaste
  tio åren har förändrats.

 68. Alltså de system som varit helt
  kontrollerade som t.ex. bilar-

 69. -börjar bli mer autonoma.

 70. Alltså med hjälp av sensorer
  kan vi nu utrusta system-

 71. -som det klassiskt sett har
  varit helt upp till människan-

 72. -hur de rör sig till exempel.
  De blir mer autonoma.

 73. Det ser vi också, om jag blickar
  tillbaka till bilindustrin-

 74. -att man utrustar de här armarna
  med olika typer av sensorer-

 75. -och möjliggör för
  de här systemen att ta beslut-

 76. -eller vara mer autonoma.

 77. Tillämpningsområden.
  Var finns robotar i dag?

 78. Som sagt, klassiskt sett
  olika typer av industri.

 79. Och det man brukar säga
  att robotar har-

 80. -och kommer att användas
  för främst är tre "D".

 81. Och det är
  "dirty, dull and dangerous".

 82. Alltså farliga, tråkiga
  och smutsiga jobb.

 83. Allt som människor
  egentligen inte vill göra.

 84. Och det är där det på nåt sätt
  i dag finns billig arbetskraft.

 85. Men sen har vi också hört om
  lite mer intelligenta robotar.

 86. Alltså till exempel
  skriva artiklar i tidningar.

 87. Kanske t.o.m. forskningsartiklar
  i framtiden.

 88. Men för mig är det ingen robot
  även om man kallar det robot.

 89. Det är mjukvara som genererar
  resultat baserat på erfarenhet.

 90. För mig måste en robot
  ha en kropp.

 91. För de flesta som forskar inom
  området, när vi säger robot-

 92. -menar vi nåt som har en kropp
  som är utrustad med sensorer-

 93. -och kan röra sig på egen hand.

 94. I industrin
  har robotar funnits länge-

 95. -och där kommer vi att se
  den stora förändringen-

 96. -som mer och mer automatisering
  som man brukar säga.

 97. Men vi ser också
  att robotar i dag används-

 98. -för olika tillämpningar och
  i områden som kanske är farliga-

 99. -för människor att ta sig till
  till exempel om det behövs.

 100. Som i Japan efter kärnkrafts-
  problemen så skickades robotar-

 101. -för att söka efter människor.
  Det var både flygande system-

 102. -och system som då
  kan ta sig på egen hand-

 103. -fram under vattnet. Men här
  finns väldigt mycket att göra.

 104. Att använda sig av olika typer
  av sensorer utomhus-

 105. -när det kan vara väldigt
  olika typer av omgivningar-

 106. -som robotar ska vistas i,
  det är fortfarande en utmaning.

 107. Och sen brukar vi också
  prata om servicerobotik.

 108. Alltså robotar eller robotsystem
  som på nåt sätt-

 109. -hjälper människan
  i till exempel hemmiljöer.

 110. Och om man vill prata lite
  om skillnader då:

 111. Vad är det som finns och vad
  är vi villiga att betala för-

 112. -så har det historiskt sett
  varit så att i Europa-

 113. -så har man alltid varit redo
  att betala för funktion.

 114. Alltså köpa sig en robot
  som utför en viss funktion.

 115. Medan i Japan till exempel har
  man väldigt länge byggt robotar-

 116. -som är söta robotar som rör sig
  och gör människor glada.

 117. Och det används väldigt mycket
  i ålderdomshem-

 118. -och för liknande tillämpningar.

 119. När det gäller
  servicerobotik i USA-

 120. -är den kopplad
  till utomhusrobotik.

 121. Där har vi då
  amerikansk försvarsindustri-

 122. -som investerar väldigt mycket
  pengar i olika typer av robotar.

 123. I dag pratar jag öppet om detta
  utan att ha värderingar-

 124. -om vad som är rätt eller fel.
  Och jag ställer lite frågor-

 125. -under min föreläsning.
  Det historiska perspektivet.

 126. Är det konstigt
  att vi har robotar i dag?

 127. Varför pratas det så mycket
  om robotar? Är det nåt nytt?

 128. Egentligen inte om man tittar
  tillbaka på gamla ritningar.

 129. Alltså i flera tusen år
  har man försökt bygga maskiner-

 130. -som på nåt sätt har fått ta
  de uppgifter som människan-

 131. -inte vill göra
  eller dockor som har byggts-

 132. -för att vara roliga
  men som på nåt sätt-

 133. -har efterliknat
  människans kropp.

 134. Man kan titta på många exempel
  men som vi brukar säga-

 135. -har det lett till utvecklingen
  av en disciplin-

 136. -inom robotikområdet som
  vi kallar "humanoid robotics".

 137. Alltså utvecklingen
  av humanoida robotar.

 138. Robotar som på nåt sätt
  efterliknar människan-

 139. -eller människans kropp.

 140. Här har vi exempel av robotar
  både på ben och hjul.

 141. Det kommer några exempel då
  lite senare.

 142. Den andra anledningen är behovet
  av maskiner som gör saker-

 143. -som är svåra för människan
  eller som på nåt sätt används-

 144. -i industri för att sätta ihop
  till exempel bilar som sagt.

 145. Här har man tittat
  mycket mer på funktion.

 146. Inte på utseendet så mycket.

 147. Och i den här delen har vi också
  utveckling av system-

 148. -som till exempel bilar som är
  utrustade med extra sensorer-

 149. -för att bli mer autonoma eller
  självkörande som vi ser i dag.

 150. Sen har vi tillämpningar då
  i robotar-

 151. -som skickas ut i rymden
  för att samla data till exempel.

 152. Helt enkelt för att kunna
  förstå oss på vad som finns där.

 153. Och sen har vi
  som sagt hemelektronik-

 154. -eller robotar
  som används i våra hem.

 155. Men det vi som nu ser
  och sen tillämpningar-

 156. -inom medicinskt området där
  robotar inte är helt autonoma-

 157. -men används
  som avancerade verktyg.

 158. Så en Zeus-robot då, som i det
  här fallet, som har många armar-

 159. -är egentligen fjärrstyrd av
  en kirurg och används som sagt-

 160. -mest för att människan inte
  har tillräckligt många armar-

 161. -eller inte kan göra vissa
  rörelser på en nivå som är...

 162. Alltså på väldigt noggranna
  nivåer som t.ex. i ögonkirurgi.

 163. Men det vi ser nu och har sett
  de senaste tjugo åren-

 164. -är att de flyter
  mer och mer ihop.

 165. Man tittar på tillämpningar då
  där robotar är mer människolika-

 166. -men också kan används i miljöer
  som klassiskt sett-

 167. -inte brytt sig så mycket
  om hur robotarna ser ut.

 168. Några exempel.
  Vad finns på marknaden?

 169. Sverige har varit tidig
  med att utveckla-

 170. -en helt autonom dammsugare:
  Electrolux.

 171. Vi pratar om 90-talet
  så nästan 20 år har gått.

 172. Det här var även innan jag
  började som doktorand vid KTH.

 173. Man jobbade också med mjukvara
  som baseras på sonarteknik.

 174. Alltså man skickar ut ljud
  som hjälper roboten-

 175. -att räkna fram hur långt bort
  olika föremål är.

 176. Och sen undviker roboten
  de här föremålen.

 177. Och utvecklingen av det området
  speciellt i USA-

 178. -har ju i dag resulterat
  i mer intelligenta dammsugare-

 179. -som kan planera mer
  på ett optimalt sätt-

 180. -och täcka hela golvet i ett rum
  och undvika hinder-

 181. -och förstå vilka hinder som
  är rörliga och vilka statiska.

 182. Och nånting som är väldigt likt-

 183. -är gräsklipparna då.

 184. På hjul. Samma typ av system.
  Väldigt väldefinierad funktion.

 185. Och jag tror att väldigt många
  av er här i dag har testat.

 186. Om ni inte äger en sån har ni
  testat hur en sån rör sig-

 187. -och ser ut och så vidare.
  Men man kan undra.

 188. Det är egentligen inte så
  mycket annat man kan köpa i dag.

 189. VI har ju pratat om robotik
  väldigt länge.

 190. Men det är fortfarande bara
  de två typerna som går att köpa.

 191. Allt annat som har utvecklats
  har som sagt väldigt-

 192. -specifierade uppgifter, mest i
  industri "business to business".

 193. Så man kan undra.
  Var finns problemen? Vad händer?

 194. Det pratas väldigt mycket
  om självkörande bilar.

 195. När människor bara sitter
  i bilen och kan göra annat:

 196. Läsa en bok eller sminka sig
  medan bilen kör.

 197. Och med "Google-car"
  som åker runt och tar bilder-

 198. -och skapar kartor så vet vi
  att det faktiskt går att göra.

 199. Och det som händer nu
  och vad man tittar på-

 200. -är hur man kan automatisera
  andra processer.

 201. T.ex. använda sig av eller
  utveckla självkörande lastbilar-

 202. -som också kör efter varandra,
  vad vi kallar för "platooning".

 203. Nu pratar vi om jobb som för-
  svinner, självkörande taxibilar-

 204. -självkörande lastbilar.
  Mycket som försvinner.

 205. Och tanken är då att man skulle
  på ett bättre sätt kunna kanske-

 206. -kontrollera trafiken.
  Mitt i Stockholm.

 207. Vi vet hur snabbt bilarna kör
  så man kan sitta på sitt jobb-

 208. -och säga: "Jag måste vara på
  dagis då. När ska jag åka?"

 209. Så bestämmer systemet det och
  säger: "Jag väntar på dig här"-

 210. -"vid den här tiden."
  Då vet man exakt.

 211. Baserat på att alla andra bilar
  är självkörande.

 212. Vi kan planera trafikflödet
  på ett helt annat sätt än i dag.

 213. Inga oförutsedda händelser
  händer.

 214. Och det är det som är
  väldigt viktigt.

 215. Alltså när man automatiserar
  andra aspekter-

 216. -i samhället och inte enbart
  i industrin.

 217. Jag pratar lite om robotarmarna
  och det som är intressant-

 218. -med dem är att de
  kan interagera med objekt.

 219. Och det gör vi dagligen
  med våra händer och armar.

 220. De flesta interaktioner vi gör
  tänker vi nästan inte ens på.

 221. Alltså skriva
  och titta på telefonen.

 222. Det känns inte som
  det är mycket från vår hjärna-

 223. -för att kunna utföra
  de här uppgifterna.

 224. Så det är nästa steg.

 225. Och det här har man funderat på
  väldigt länge.

 226. Om jag skulle bygga
  en dammsugare-

 227. -som inte bara suger damm
  och som också plockar-

 228. -leksaker samtidigt.

 229. Strumpor, kläder, allt som
  ligger på golvet. Sorterar.

 230. Hur ska vi kunna göra det?

 231. För 15 år sen hade vi ett stort
  projekt med industridesigner-

 232. -där vi tittade på hur vi
  kunde göra självkörande-

 233. -eller mer autonoma rullatorer
  som är utrustade med armar-

 234. -som hjälper en människa
  att plocka varor i en mataffär.

 235. Och det är inte så väldigt lätt
  för det är väldigt svårt-

 236. -att standardisera
  de här systemen.

 237. Så fort interaktion med omgiv-
  ningen sker baserad på sensorer-

 238. -betyder det att interaktion med
  oss händer på helt annat sätt.

 239. Så hur kan man säkerställa
  att interaktionen-

 240. -alltså en arm som rör sig mot
  människan detekterar var hon är-

 241. -och inte tar hårda tag
  om henne osv.

 242. Så hur kan vi göra det bättre?

 243. Det här är ett av systemen
  som vi jobbade med.

 244. En humanoid robot i Tyskland-

 245. -från Karlsruhe Institute
  of Technology. Den byggdes där.

 246. Vi får se om den här spelar. Ja.

 247. Och tillämpningar
  eller saker vi tänkte oss-

 248. -är en robot
  som befinner sig i ett kök-

 249. -och ska helt enkelt städa
  efter middagen till exempel.

 250. Ställa in saker i diskmaskinen.

 251. Den ska kunna plocka upp
  olika föremål.

 252. Och det krävs
  så väldigt mycket utveckling.

 253. Man tänker hela tiden
  på vad man gör med kroppen.

 254. Man tittar på ett glas innan man
  plockar ut det och är försiktig-

 255. -så att man inte spiller vatten.

 256. Det är väldigt många
  olika discipliner.

 257. Vi pratar ju om fysik, matematik
  och statistik...

 258. ...avreglerteknik. Allt behövs.
  Och sen ska man kunna-

 259. -implementera det i en mjukvara
  alltså i robotens hjärna-

 260. -baserat på nån typ av kunskap.

 261. Och det vi har att utgå ifrån
  är vårt sätt att tänka.

 262. Vad gör jag när jag
  städar bordet efter middagen?

 263. Eller hur tänker jag när jag
  ställer in saker i diskmaskinen?

 264. Och det är det man försöker...
  Man tar ju en komplex aktivitet-

 265. -och sen försöker man bryta ner
  det i ett antal mindre problem.

 266. Och sen implementerar man det-

 267. -i ett programspråk som möjlig-
  gör för roboten att röra sig-

 268. -baserat igen på sensordata.
  Och det är inte så väldigt lätt.

 269. Det här är egentligen lite upp-
  speedat, men bara för att ni-

 270. -ska förstå att det är inte
  så lätt för roboten att förstå-

 271. -att den inte
  håller nånting i handen.

 272. Det är inte lätt att förstå
  att den genom sin rörelse-

 273. -gör det värre för sig själv
  och flyttar in objektet.

 274. Det här är mina doktorander
  som förberedde sig-

 275. -för en tävling
  som hålls i Seattle i år-

 276. -där 45 forskargrupper
  från hela världen tävlade-

 277. -i "The Amazon
  Picking Challenge".

 278. Företaget Amazon
  känner väl alla till.

 279. Ni kanske köpt nåt via Amazon.
  Jag ska visa hur det fungerar.

 280. Tanken är att i stället för att
  människor ska plocka varor-

 281. -från eller stoppa i hyllor
  så ska robotar göra det.

 282. För det är inte så intressant
  arbete kan man tänka sig.

 283. Så det är
  ett av de tre d:na - tråkigt.

 284. Och det är svårt för att robotar
  har helt enkelt inte-

 285. -samma flexibla kropp
  som människan.

 286. De har inte samma typer
  av sensorer som människor har.

 287. Det är inte så lätt att basera
  rörelser bara på kamerabilder-

 288. -för man ska tolka
  all den här informationen.

 289. Och det ska man försöka göra i
  realtid, alltså väldigt snabbt.

 290. Men hur fungerar det då
  hos Amazon i dag?

 291. Ja, man har ju då
  börjat med att automatisera-

 292. -olika delar av hela
  logistikproblemet som man har.

 293. Det första var att i stället för
  att människor ska springa runt-

 294. -i lagret som innehåller alla
  varor folk beställer på nätet.

 295. Ni kan tänka er hur det är när
  många människor plockar saker-

 296. -och ska göra det snabbt.

 297. Så byggde man en lösning där
  hyllorna med varor är rörliga.

 298. Så det här är väldigt likt
  dammsugaren som jag visade-

 299. -eller gräsklipparen.
  Det är på hjul och det rör sig.

 300. Så varje gång nån beställer
  nånting på nätet görs en lista.

 301. Sen kan man på ett optimalt sätt
  titta på hur man-

 302. -kontrollerar rörelserna, vilka
  hyllor som ska komma först.

 303. Det är fortfarande människor
  som står och plockar varor-

 304. -från hyllorna
  och packar in dem.

 305. Så nästa steg för Amazon
  är att titta på hur kan vi då-

 306. -använda oss av robotar för att
  plocka ut varor och paketera.

 307. Och här krävs det händer.
  Här krävs det-

 308. -väldigt avancerade rörelser
  för att det här ska ske.

 309. Jag kommer att visa några
  utmaningar just när det gäller-

 310. -att bygga artificiella händer
  som kan interagera med objekt.

 311. Varför är det så utmanande?

 312. Jo, för att det är så väldigt
  många olika typer av objekt-

 313. -eller varor
  som man ska packa in.

 314. Och sen ska man planera
  i vilken ordning.

 315. Och det är för att folk köper
  mjuka saker och tunga saker.

 316. Folk köper saker som kanske har
  väldigt annorlunda form.

 317. Och ibland krävs det då att man
  applicerar eller tillämpar-

 318. -väldigt lite kraft
  när man plockar upp nånting-

 319. -för att det är mjukt.
  Man vill inte förstöra objektet.

 320. Man kräver också en planering
  att tunga saker-

 321. -ska läggas in först i paketet
  och sen mjuka saker överst.

 322. Så ni förstår. Alltså vi
  gör det här väldigt lätt.

 323. Och det är på samma sätt när ni
  går och köper mat i affären.

 324. Tunga saker först,
  mjölkpaket åker in först.

 325. Och sen är det kanske sallad
  på slutet. Inte alla gör det.

 326. Min man gör inte det.
  Jag blir lika arg varje gång.

 327. Men bullarna är viktiga
  så det har han förstått-

 328. -att de ska komma längst upp.

 329. Ja, på den här "sliden"
  brukar jag ibland ha titeln:

 330. "Science fiction
  blir vetenskaplig verklighet".

 331. Och anledningen är att väldigt
  mycket som görs och forskas på:

 332. Bygga robotar på ben som kan gå
  och som kan balansera kroppen.

 333. Tänk på hur lång tid det krävs
  för oss människor-

 334. -för att vi ska lära oss gå
  som bebis. Ett och ett halvt år.

 335. Man tränar väldigt mycket,
  och det behövs ett samspel-

 336. -mellan kroppen och hjärnan
  för att det ska bli rätt.

 337. På samma sätt gör man då
  med robotar som har en kropp-

 338. -och en mjukvara som lär sig
  från bra och dåliga exempel:

 339. Hur går jag? Hur springer jag?

 340. Men det som är så roligt är att
  när man bygger robotar på ben-

 341. -eller robotar
  som har armar och händer-

 342. -är att man kan på olika sätt
  också använda det som proteser.

 343. Nu har jag några exempel
  som kommer senare.

 344. Man tittar väldigt mycket
  på hur man ska kunna-

 345. -underlätta för människor,
  delvis som har blivit av-

 346. -med ben eller fötter
  eller händer...

 347. Hur ska man kunna bygga då
  mer intelligenta proteser-

 348. -än de som finns nu.
  Alltså proteser som kanske inte-

 349. -är så aktiva som vi brukar säga
  alltså inte rör sig.

 350. Och inte motsvarar
  människans sätt att röra sig.

 351. Men sen finns det... Några har
  kanske sett den här roboten.

 352. Roboten heter Big Dog
  och det här är en gammal film.

 353. Vi pratar om 10 år ungefär.

 354. Som ni ser... Det kanske är bra
  om ljudet är bara lite högre.

 355. Det som låter är motorer
  som driver den här roboten.

 356. Och roboten byggdes
  av ett amerikanskt företag-

 357. -som heter Boston Dynamics.

 358. Och snart kommer den också
  att röra sig på is.

 359. Så det är definitivt en utmaning
  att få den här maskinen att gå.

 360. Den är ju lastad
  med väldigt tunga saker.

 361. Om nu... Om nu...

 362. Jag låter det visas
  medan jag pratar lite.

 363. Det som är intressant för dem
  som ser det för första gången-

 364. -är vilka typer av känslor
  en sån här robot väcker.

 365. Inga känslor alls.
  Det är några som... Nej, okej.

 366. För det första så känns det inte
  helt konstigt att se-

 367. -nåt på fyra ben som rör sig.
  Och varför är det så?

 368. Jo, för det liknar
  kanske nån hund-

 369. -eller nåt djur på fyra ben.

 370. Och hjärnan är ju tränad
  att känna igen viss rörelse.

 371. Det kan vi inte göra oss av med.

 372. Så det brukar vara så att
  när det kommer till den delen-

 373. -när människan slår roboten
  att man tycker att det är fel.

 374. Och jag vet inte.
  Tyckte nån att det inte var fel?

 375. Ja, nån tyckte
  att det inte var fel. Okej.

 376. Det känns i alla fall som att
  ju mer man tittar på det här...

 377. Även om man vet att det är
  en robot, men en som rör sig-

 378. -som ett djur
  så finns det ett moment-

 379. -där man först känner att det är
  nånting man känner igen.

 380. Tills man då inser
  att det är en robot.

 381. Och sen börjar det också kännas
  väldigt fel så det blir liksom-

 382. -alltså ganska komplexa känslor-

 383. -när det kommer: Hur upplever
  jag det här egentligen?

 384. Man går tillbaka och tittar och
  tänker är det rätt eller fel.

 385. Anledningen varför den byggdes
  på fyra ben är att målet var-

 386. -att bygga nånting
  som kan hålla tung last-

 387. -och röra sig inom väldigt
  komplexa miljöer utomhus.

 388. Och ni förstår att det är ju
  tänkt att det ska hjälpa...

 389. Ja, helt enkelt bära saker för...

 390. Ja, vad ska man säga?
  Försvarsliknande tillämpningar.

 391. För att inte använda ordet krig.
  Men det gjorde jag.

 392. Det här är uppföljaren
  som kanske är ett år gammal bara.

 393. Och den här tycker jag...
  Jag ska ta bort det här.

 394. Den första tycker jag
  är väldigt skrämmande.

 395. Bara ett faktum
  och det har blivit nåt huvud-

 396. -som hänger ut och...
  eller känns jättefel.

 397. Och sen det här då
  som är det absolut senaste:

 398. En Petman eller Atlas-robot
  som demonstrerar...

 399. Det här är inte lätt att göra
  och det är som ni förstår-

 400. -nånting man jobbat på i 20 år.

 401. Och det finns fortfarande stora
  utmaningar, och en utmaning är-

 402. -till exempel
  att utveckla batterier-

 403. -som får den här roboten
  att röra sig 24/7.

 404. Ni ser de stora sladdarna som
  gör att den får elförsörjning-

 405. -för det tar mycket energi
  att få dem att röra sig.

 406. Då kan man tänka sig att när
  det gäller batteriutveckling-

 407. -att delvis är det elbilar
  som driver den utvecklingen.

 408. Om vi småningom har robotar som
  behöver avancerade batterier-

 409. -så blir det ännu mer press
  på den industrin.

 410. Så vi pratar lite framtid och
  var det finns framtidsarbete.

 411. Och det finns fortfarande forsk-
  ning om hur vi paketerar energi.

 412. Hur vi gör lätta batterier
  för att driva.

 413. Och sen inte minst var energin
  egentligen kommer ifrån.

 414. Samarbete och interaktion med
  människan är också viktigt.

 415. I Japan har fokus varit, även om
  man bygger robotar på ben-

 416. -och med armar o.s.v.
  men mer på att bygga robotar-

 417. -som har mjuka utseenden.

 418. Det här är ändå... Filmen som
  visas är från mitt eget labb-

 419. -där vi utvecklar system som
  hjälper människor bära saker.

 420. En utmaning forskningsmässigt
  är: Hur använder sig roboten-

 421. -av sina sensorer för att förstå
  sig på människans intention?

 422. Så tänk på hur ni gör när ni
  bär ett bord med nån annan.

 423. Man försöker anpassa sin rörelse
  så att man tar mer eller mindre-

 424. -beroende på om man har
  ont i ryggen eller så.

 425. Man anpassar och det är inte
  alltid dialog man använder.

 426. Man tittar på hur den andra,
  hur den jag samarbetar med-

 427. -använder sin kropp och jag
  anpassar min rörelse efter det.

 428. Det finns ju väldigt många
  intressanta utmaningar då där.

 429. Vilka sensorer använder roboten?
  Och inte minst för människan:

 430. Hur kommunicerar roboten för
  människan vad den tänkte göra?

 431. Det är en utmaning, så i sig
  vill man inte bygga robotar-

 432. -som efterliknar människan för
  det ska vara naturligt för oss-

 433. -att kommunicera med systemet på
  samma sätt som med en människa.

 434. Alltså både som sagt dialog men
  sen också gester till exempel-

 435. -kroppsrörelser, så är det bra.

 436. Och om robotarna har
  lite mer antropomorfiskt-

 437. -eller människolikt utseende,
  det är det första.

 438. Den andra som är motiveringen
  för att göra robotar mer lika-

 439. -människor är att vi förväntar
  oss att de ska interagera-

 440. -med saker och ting som vi
  har byggt för våra kroppar.

 441. Om vi inte hade fem fingrar. Om
  vi hade bara ett på varje hand-

 442. -skulle vi nog inte dricka
  från glas på samma sätt.

 443. Inte skriva på samma sätt eller
  bygga världen runtomkring oss-

 444. -på precis samma sätt
  som vi gör nu.

 445. De flesta robotar i dag
  har bara två fingrar-

 446. -speciellt ute i industrin.

 447. Så jag brukar säga
  som en utmaning och ett test-

 448. -att gå runt en hel dag och göra
  precis det man gör varje dag-

 449. -och använda sig
  bara av tummen och pekfingret.

 450. Och se hur svårt
  det egentligen är.

 451. Det är väldigt många problem
  som finns.

 452. Just förståelsen för hur vi
  använder våra sinnen.

 453. Vad robotar kan göra, vad vi kan
  göra baserat på bildinformation.

 454. Väldigt lätt för människan att
  säga: "Det här är samma person".

 455. Väldigt svårt för människan
  att säga hur lika "barcoden" är-

 456. -men väldigt lätt för en maskin.

 457. Och sen är det
  väldigt lätt också-

 458. -för människan eller
  biologiskt seende att göra fel.

 459. Och det finns många
  av de här illusionerna på nätet-

 460. -som ni kan se
  hur mycket ni förstår er på dem.

 461. Så att alla linjer på den
  vänstra bilden är parallella-

 462. -men vi uppfattar dem inte
  som parallella.

 463. Och om man fokuserar
  på den svarta delen-

 464. -så kommer resten
  att börja röra sig.

 465. Vi ser ju rörelse
  i helt statiska bilder.

 466. Vi ser icke-parallella linjer
  där de är parallella.

 467. Vi är inte perfekta heller
  men klarar oss väldigt bra.

 468. En lätt fråga. Hur många objekt
  ser ni här i den här bilden?

 469. Tre. Ja, de flesta säger tre.
  Men om jag visar det här?

 470. En lista över hur många objekt
  det egentligen finns-

 471. -på en cykel
  då är det många fler.

 472. Och för att vi ska kunna
  kommunicera med ett system-

 473. -och prata om hjul, ratt, säte
  o.s.v. så måste vi egentligen-

 474. -ha en förmåga att extrahera den
  här informationen från bilder.

 475. Och där är maskiner inte än.

 476. Man kan inte extrahera
  information hur som helst.

 477. Människan måste berätta för
  maskinen vilka delar som finns-

 478. -och hur de ser ut.

 479. En annan sak
  är att maskiner mäter allt-

 480. -i millimeter och centimeter.

 481. Men när vi pratar om platser
  och storlekar så brukar vi inte-

 482. -prata i millimeter
  och centimeter o.s.v.

 483. Vi brukar jämföra saker.
  "Den är ungefär så här stor."

 484. Eller "som en". Vi brukar
  ju säga: "Jag befinner mig"-

 485. -"vid bordet i hallen
  bakom nånting."

 486. Och nu ska roboten
  också kunna tolka det här.

 487. Och där är robotar ännu inte.
  Systemen kan inte resonera-

 488. -på samma sätt som vi. Så det
  att förstå sig på språket-

 489. -och det naturliga sätt att
  skapa relationer mellan saker.

 490. Extrahera information eller
  generalisera som vi brukar säga.

 491. Förstå sig på vad olika objekt
  kan användas till.

 492. Alla ser att det här
  är en stekpanna.

 493. Sen undrar man:
  "Vad är det här?"

 494. Det är fortfarande en stekpanna
  men givet ens form-

 495. -så kan det användas för saker
  som objektet inte är tänkt för.

 496. Är det rätt eller fel?
  Om roboten ser en sån här bild-

 497. -och man säger: "Kan du packa?
  Jag ska spela tennis i dag."

 498. Har den packat en stekpanna blir
  man kanske inte så väldigt glad.

 499. Att lära sig från bra och dåliga
  exempel och kunna lösa problem-

 500. -är människor fantastiskt
  bra på. Alltså kunna hitta-

 501. -lite speciella lösningar.
  Kanske inte helt rätt-

 502. -men fortfarande nånting
  som uppfyller uppgiften.

 503. Och sen ännu svårare saker:
  Vad föreställer den här bilden?

 504. När man tänker hur man skulle
  förklara för nån över telefon-

 505. -vad det är jag ser.
  Inte så lätt!

 506. Så den här högnivåförståelsen,
  vårt sätt att använda oss-

 507. -av språket och koppla det
  till det vi mäter-

 508. -eller det vi ser,
  det vi känner.

 509. Där är maskinerna ännu inte.

 510. Men hur jobbar man med det?
  Hur tänker man då utrusta-

 511. -eller få maskiner att
  förstå sig på de här sakerna?

 512. På samma sätt som människor.
  Genom att läsa och använda sig-

 513. -av all information på nätet och
  det finns mycket information.

 514. Så om man ska steka pannkakor
  t.ex. så googlar man fram-

 515. -både vilka ingredienser
  man behöver och hur man gör.

 516. Om man inte vet hur man
  öppnar ett ägg till exempel-

 517. -så finns det textinstruktioner
  om hur man plockar upp-

 518. -hur man håller det
  och vad man ska göra.

 519. Så vi vill eller det som forskas
  på just nu är att robotar-

 520. -använder sig av samma typ
  av instruktioner som oss.

 521. Sen finns många exempel. Man kan
  extrahera info från videodata.

 522. Det här är ett av pågående
  projekt inom...

 523. Hos mig då där vi tittar på
  hur vi då förstår oss på-

 524. -hur textinstruktioner, där det
  står skrivet vad man gör-

 525. -egentligen "alignas",
  eller hur man hittar kopplingar-

 526. -till vad texten då motsvarar
  i en bild.

 527. Vision för företag i framtiden
  är ju att robotar och människor-

 528. -sitter bredvid varandra
  och samarbetar på samma sätt-

 529. -som vi människor samarbetar.

 530. Där människan är ansvarig för
  saker som människan är bra på.

 531. Och robotar är ansvariga
  för saker som de är bra på.

 532. Och det ska finnas liksom
  ett jättebra samarbete-

 533. -där människan säger: "Jag vet
  inte hur man gör. Kan du fixa?"

 534. Eller roboten säger: "Jag tror
  inte jag förstår själv."

 535. Hur händer det här
  via dialog och samarbete-

 536. -så man som människa
  kan göra sitt jobb bättre?

 537. Men också välja att inte göra
  sånt man bara är halvsäker på.

 538. Så det är en vision
  för framtiden.

 539. Det finns många exempel också
  på hur vi ska bygga robotar-

 540. -så att utseendet också är bra
  och rätt och så vidare.

 541. Jag ska inte gå in i detaljer.

 542. Det här är från Japan där
  robotar är väldigt människolika-

 543. -och som ni ser också nu igen...

 544. I USA fokuserar man inte
  så mycket på utseendet.

 545. Man fokuserar på funktion
  medan i Japan historiskt sett-

 546. -har man alltid byggt robotar
  som är mer människolika.

 547. Och det som är intressant
  är att det driver utveckling-

 548. -av material
  som är mer funktionella.

 549. Som också kan användas i protes-
  industrin så man kan bygga-

 550. -hudmaterial som känner värme
  och kontakt, och kan användas-

 551. -för att bygga mer realistiska
  hand- eller benproteser.

 552. Ja, jag ska avsluta snart.

 553. Det finns många saker
  och jag vill koppla till det-

 554. -som jag sa i början
  som människor är väldigt bra på.

 555. Ingen robot i världen i dag
  kan diska på det här sättet.

 556. Om jag vågar säga tar det minst
  tio år till om inte längre-

 557. -tills vi ser en robot göra det.

 558. Så man kan ju också tänka sig:
  Var nånstans-

 559. -kommer vi inte
  att kunna ha robotar?

 560. Så att bara ersätta människor
  utan att göra nån typ-

 561. -av automatiserad lösning där vi
  helt och hållet tänker oss...

 562. Restauranger t.ex. Kommer vi att
  ha robotar som diskar så här-

 563. -eller kommer vi helt enkelt att
  tänka logistiskt så att säga?

 564. Att vi helt enkelt förändrar
  hela sättet hur då varor-

 565. -eller tallrikar och skålar och
  allt möjligt i en restaurang-

 566. -hur dessa diskas?

 567. Yes, det finns många exempel här
  om många saker som man kan säga.

 568. Man bygger
  mer avancerade armar och händer.

 569. Nu har jag inte tid att visa.
  En person i filmen säger så här:

 570. Hej, jag heter Nigel.
  Jag förlorade armen i en olycka.

 571. Och bara tänka lite
  mot det etisk-moraliska hållet.

 572. Vad skulle vi tycka?
  Vi tycker det är bra de flesta-

 573. -om Nigel kan fortsätta
  göra sitt jobb med en arm-

 574. -som är artificiell.

 575. Men vad skulle vi tänka
  om Nigel i stället sa:

 576. Hej, jag heter Nigel. Jag har
  bestämt mig för att kapa armen-

 577. -och köpa en robotarm
  eller en robothand.

 578. Som gör mig starkare,
  bättre än nån annan-

 579. -som jobbar
  på samma ställe som jag.

 580. Det är ju nåt man kan tänka på:
  Hur vi i framtiden påverkas-

 581. -av den här utvecklingen
  och huruvida då vi börjar se-

 582. -"enhancement", förbättring av
  människans kropp på olika sätt.

 583. Och följer lagar med?

 584. Är det klart vad vi får och inte
  får göra med våra kroppar?

 585. Det är en stor fråga som inte
  har att göra bara med robotik-

 586. -utan väldigt många
  andra områden också.

 587. Nu ska jag inte säga mycket mer,
  men jag låter denna "slide" stå.

 588. Det är vad jag tycker och tror
  om robotik i framtiden.

 589. Och det är väldigt svårt om jag
  ska sammanfatta och säga i dag-

 590. -hur vi kommer att påverkas av
  systemen för det beror på oss.

 591. Hur vi vill
  eller inte vill använda oss-

 592. -av den här
  väldigt avancerade tekniken.

 593. Jag tror det är väldigt lätt
  att säga nej nu.

 594. Tills man hamnar i en situation
  att en sån maskin-

 595. -eller en sån lösning
  underlättar ens liv.

 596. Väldigt få bestämmer sig i dag
  att inte använda-

 597. -dator eller telefon.

 598. Och fortfarande kör nån annan
  lösning för att planera sin tid-

 599. -eller boka bilar
  och jag vet inte vad.

 600. Så jag tror att när tekniken är
  tillgänglig, lätt att använda-

 601. -så kommer vi att glömma mycket
  som vi har mycket emot just nu.

 602. Yes, jag slutar där.

 603. Tack så jättemycket
  för din grundliga genomgång-

 604. -och det är många möjligheter.
  En del skrämmande möjligheter.

 605. Min första fråga har att göra
  med problemen som du nämnde.

 606. Vi pratade ju om
  att vi hade redan för 20 år sen-

 607. -dammsugarna från Electrolux.
  Och nu har vi gräsklipparna.

 608. Det verkar inte hänt nåt mer
  vad gäller "consumer products".

 609. Jag undrar:
  Vad är den stora flaskhalsen?

 610. Vad tror du
  nästa stora genombrott är-

 611. -där robotiseringen
  kommer ut mycket mer?

 612. Vi spekulerar ju mycket om det,
  men vad tror du är nästa?

 613. Jag tror att vi kommer att ha
  mycket lättare att använda oss-

 614. -av robotar som hjälper med...
  Till exempel på sjukhus.

 615. Leverera saker,
  leverera mat och medicin.

 616. Och kanske ha då integrerade
  väldigt lätta armsystem.

 617. Till exempel som används
  för att hjälpa en människa-

 618. -att komma upp från sängen
  till toa.

 619. Eller att byta sängkläder.

 620. Det är väldigt stora utmaningar
  att kunna göra det.

 621. Men vi tänker oss nog mest
  miljöer där man kan säga-

 622. -att det är inte stora skill-
  nader mellan rum på ett sjukhus.

 623. Men om vi tänker oss
  våra vardagsrum eller våra kök.

 624. Där har vi ingen aning
  om nästan hur det ser ut.

 625. Då är det svårt att utrusta
  roboten med ett antal beteenden-

 626. -eller aktiviteter som den
  kan göra i vilket som helst hem.

 627. Så fort vi kan standardisera
  miljön kan vi ta nästa steg där.

 628. Men däremot den här hunden som
  ska klara en väldigt svår miljö-

 629. -där är det fortfarande
  långt kvar då?

 630. Nej, egentligen inte.
  Men hur stora volymer behövs?

 631. Nån ska ändå investera pengar
  i det här.

 632. Det är där jag är lite kritisk.
  Absolut så i USA-

 633. -är det väldigt mycket pengar
  som investeras i...

 634. ..."defence", försvarsindustrin.
  Och det driver utvecklingen.

 635. Men det är intressant att se
  hur de driver utvecklingen-

 636. -med intelligenta proteser. Det
  är många som kommit från krig-

 637. -och blivit av med delar
  av kroppen som också vill-

 638. -fortsätta vara funktionella.

 639. Så det finns
  ett helt annat synsätt där.

 640. Hur man tänker
  vad som är rätt och fel.

 641. Men i Europa så tänker vi
  mycket mer funktion.

 642. Vi vill ju se system som gör
  de saker som vi har betalat för.

 643. Det är svårt att gå
  från en robot som städar golvet-

 644. -till en som också plockar varor
  för att standardiseringen...

 645. Roboten med armar har många fler
  möjligheter att interagera-

 646. -med människor fysiskt. Och det
  är det som gör det farligt.

 647. Då börjar vi glida över
  på en annan fråga.

 648. Mycket av det här kan också
  användas för militära ändamål.

 649. Man kan ju oroa sig och tänka:

 650. Kommer det att bli lättare för
  en rik person att ha privatarmé?

 651. Ja.

 652. Man kan köpa sin egen armé
  som springer runt...

 653. Det är därför jag säger att lag-
  stiftningen inte hänger ihop-

 654. -med den tekniska utvecklingen.

 655. Och det är oerhört viktigt att
  när vi visar de här systemen-

 656. -när vi utbildar, jag först
  och främst, om vad som finns...

 657. Det finns också politiker
  och andra i samhället-

 658. -som tänker: "Nu finns det här.
  Vad gör vi? Hur tänker vi?"

 659. "Vad förbjuder vi?
  Vad tillåter vi?"

 660. Och inom robotforskningen
  så pågår det en diskussion.

 661. Är det nånting man inte
  borde forska på och utveckla?

 662. Eller kan det som utvecklas
  för att användas för nåt bra-

 663. -också användas
  för mindre trevliga ändamål?

 664. Ja, och det är ju också det som
  är väldigt svårt att förutse.

 665. Mycket av det vi gör
  är faktiskt grundforskning.

 666. Fysikalisk
  eller matematisk modellering.

 667. Bygga sensorer som kan till
  exempel integreras i kläder-

 668. -och helt enkelt göra livet
  säkrare för barn till exempel.

 669. Eller äldre, att man kan
  detektera var man befinner sig.

 670. Eller står man
  eller ligger man?

 671. Men så fort såna väldigt
  avancerade sensorsystem finns-

 672. -så kan det användas
  för andra saker också.

 673. I början så pratade du
  om vad man menar med en robot.

 674. Ofta tänker man på en frigående
  sak eller industrirobot.

 675. Annars är det nåt
  som ser ut som en människa.

 676. Men på slutet
  nämnde du en annan aspekt.

 677. När man alltså
  integrerar människokroppen-

 678. -med en robotliknande,
  mekanisk funktion.

 679. Vi får en integration.
  Armen var ju ett exempel.

 680. Och den utvecklingen pratar vi
  inte lika mycket om.

 681. Vi pratar om att hjälpa folk
  som förlorat en arm.

 682. Men det kan ju också användas
  för att förbättra människor.

 683. Vad händer där? Är det ett
  stort pågående projekt också?

 684. Absolut. Jag vill också säga
  att det här är ingenting nytt.

 685. Att vi har maskiner i kroppen
  av olika slag, pacemaker o.s.v.-

 686. -och att vi har olika typer
  av elektroder i hjärnan-

 687. -för att motarbeta sjukdomar
  eller syndrom som Tourette t.ex.

 688. Det är helt acceptabelt,
  men var går gränsen?

 689. Det är därför jag visade Nigel.
  Vi tycker det är helt okej-

 690. -att han kan leva ett normalt
  liv efter att han mist armen.

 691. Men vi skulle tycka det var fel
  ifall han gjorde det medvetet.

 692. Men hur testar man det?
  Hur ser det ut i framtiden-

 693. -för varje fall där människan
  ska ha en ny arm eller hand?

 694. Vi säkerställer
  att personen har gjort det-

 695. -eller det var en olycka
  och inte "on purpose".

 696. Så du tror det kommer att vara
  så mycket bättre robotarmar-

 697. -att folk skulle vilja ta bort
  sin arm och ersätta den med...

 698. Jag vet inte om det kommer
  att bli vanligt eller så.

 699. Jag tror att...

 700. Det är väldigt svårt att säga-

 701. -hur pressad man kommer att
  känna sig att förbättra kroppen-

 702. -för att kunna utföra ett jobb
  som man inte annars kan göra.

 703. -Kan jag få en extra arm?
  -En tredje arm? Absolut.

 704. Jag pratade inte
  så mycket om det i dag-

 705. -men det finns nånting
  som kallas exoskelett.

 706. Det kan man säga också
  hur bra eller dåligt det är.

 707. Det är som en robotkropp
  som man har på sig.

 708. Alltså som en kostym.

 709. Och på ett sätt,
  eller ett tillämpningsområde-

 710. -är att man använder sig
  av robotkroppen för personer-

 711. -som har cp-skador
  och inte alls kan gå.

 712. Så robotkroppen är den
  som använder sig egentligen-

 713. -av den här extra styrkan
  och hjälper en att gå.

 714. Det finns exempel på människor
  som aldrig gått som nu kan gå-

 715. -med hjälp av en robotkropp.
  Och med den så kan det följa-

 716. -en extra arm som hjälper nån
  att äta eller nåt liknande.

 717. Så det finns ju lösningar.
  Frågan är...

 718. Och om vi integrerar robotdelar
  med den mänskliga kroppen-

 719. -kommer inte det
  att börja påverka vårt tänkande?

 720. Definitivt. Det kommer
  att påverka hjärnan på ett sätt-

 721. -som vi inte ens är medvetna om.

 722. Men all teknik påverkar oss
  på ett eller annat sätt.

 723. Det är bara att vi inte lever
  så länge att vi kan testa det.

 724. Vi pratar ju sen länge om
  att mobiltelefoner är farliga.

 725. Men det har ingen kunnat bevisa.
  Datorspel är ju också farliga.

 726. Det är många saker som är nya,
  ny teknik som kan vara farlig.

 727. Men vi kan inte utvärdera det
  på 10 eller 15 år.

 728. Vi pratar kanske 100-300 år.

 729. Titta på hur hjärnans funktioner
  kanske har förändrats-

 730. -och hur vi har blivit
  som människor.

 731. Bra. Jag tycker vi tackar Danica
  för detta utmärkta föredrag.

 732. Tack själv.

 733. Översättning: Cathrine Comber
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Bortom robotfronten

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Var befinner sig utvecklingen på robotfronten idag och var kommer den att vara imorgon? Vad är spekulationer och vad är faktisk vetenskap? Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi vid KTH och ledamot i Sveriges unga akademi, berättar om hur det har sett ut och i vilken riktning utvecklingen går framåt. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Ämnen:
Teknik
Ämnesord:
Maskinteknik, Människa-maskin-interaktion, Robotar, Robotteknik, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Robotdagen 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Bortom robotfronten

Var befinner sig utvecklingen på robotfronten idag och var kommer den att vara imorgon? Vad är spekulationer och vad är faktisk vetenskap? Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi vid KTH och ledamot i Sveriges unga akademi, berättar om hur det har sett ut och i vilken riktning utvecklingen går framåt. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

När roboten tar över

Kommer roboten att bli smartare än människan? Hur ska vi agera om en superintelligens tar över jorden? Är det ren science fiction eller ett tänkbart scenario? Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute vid University of Oxford berättar om hur intelligenta robotarna kan bli. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Var inte rädd

Vad kommer att hända med jobb, utbildning och arbetsliv i framtiden? Vilken påverkan har robotiseringen och digitaliseringen på arbetsmarknaden? Maja Fjaestad, statssekretare i Regeringskansliet, talar om digitaliseringens demokratiserande funktion. Som exempel tar hon möjligheten att via smartphones och appar starta företag, oavsett var du bor i världen. I mindre demokratiserade länder har teknikutvecklingen varit viktig då människor har fått tillgång till utbildning, upplysning och nyheter via internet. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Varför arbeta?

Måste vi arbeta, kan vi inte få medborgarlön? Vad händer med vår självbild och vårt värde utan arbete? Om vi ska jobba 8 timmar om dagen, vad ska vi jobba med och hur ska vi få alla att nå dit? Roland Paulsen, författare och doktor i sociologi vid Lunds universitet och Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, debatterar detta. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Roboten och den svenska modellen

Panelsamtal om arbete och arbetsmarknaden i framtiden. Den svenska modellen var välanpassad för stora teknikföretag, men framtidens företag tycks kräva mindre antal anställda. Framtidens industri tycks dessutom kräva allt färre mänskliga arbetare. Hur bör den svenska modellen förändras för att tillgodose dessa omständigheter? Medverkande: Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Åke Svensson, VD Teknikföretagen och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Moderatorer: Gustaf Arrhenius och Helle Klein. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Vems är skulden när en robot gör fel?

Vilka beslut ska robotar programmeras att tas i vilka situationer? Hur ska till exempel en självkörande bil bestämma när det råder en värdkonflikt? Vems är ansvaret? Kan en robot fatta moraliska och etiska beslut? Michael Laakasuo, doktor i filosofi vid Helsingfors universitet och Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute, University of Oxford, diskuterar ämnet. Moderator: Gustaf Arrhenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Vem vill opereras av en robot?

Vilken roll har människan i framtidens vård och vilken ska robotens vara? Vilka känslor väcker en robot hos oss? Litar vi på roboten? Ett samtal om etik, mänsklighet och behov. Medverkande: Sara Ljungblad, doktor i människa-maskin interaktion, Simon Winter, interaktionsdesigner och doktor i kognitionsforskning och Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur aktiva är egentligen våra kolfilter?

Stephan Köhler från Sveriges lantbruksuniversitet berättar om hur aktiva våra kolfilter egentligen är. Att rena med kol är en tusenårig tradition. Vilka utmaningar står reningsverken inför? En fara finns i vår allt äldre befolkning och de läkemedel som används hemma. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.