Titta

UR Samtiden - Skolforum 2015

UR Samtiden - Skolforum 2015

Om UR Samtiden - Skolforum 2015

Föreläsningar från Skolforum 2015 om den senaste forskningen kring pedagogik, didaktik och hälsa. Inspelat den 26-27 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2015 : Didaktik och miljöer på fritidshemDela
 1. Välkomna till det här seminariet om
  didaktik och miljöer på fritidshem.

 2. Jag heter Helena Ingvarsdotter,
  chefredaktör för Fritidspedagogik.

 3. Jag ska presentera vår talare
  Anneli Hippinen Ahlgren.

 4. Hon gillar att vara i stugan
  i Dalarna och röja runt.

 5. -"Röja runt"? Skogsröja.
  -Skogsröja. Ja.

 6. Då behöver hon inte tänka mycket,
  för det gör hon annars.

 7. Särskilt just nu, när du jobbar med
  din avhandling. Fritidspedagog-

 8. -adjunkt på grundlärarprogrammet
  på Stockholms universitet.

 9. Doktorand,
  snart klar med avhandlingen.

 10. Nu ska du dela med dig av dina
  tankar, erfarenheter och kunskaper.

 11. Anneli kommer att hålla en före-
  läsning, sen har vi en diskussion.

 12. Ni kommer att få prata med varandra,
  sen kommer Anneli tillbaka.

 13. -Bra. Då kör vi. Varsågod.
  -Tack.

 14. Jag har döpt
  den här miniföreläsningen-

 15. -till "Didaktik och miljöer på
  fritidshem". Jag börjar i miljöerna.

 16. Min avhandling och forskning handlar
  mest om didaktik på fritidshemmet.

 17. Men det finns så mycket
  på fritidshemmet-

 18. -som man behöver forska kring.

 19. Så jag har skrivit en del om miljöer
  på fritidshem i två antologier.

 20. Sen har jag också startat
  ett nytt forskningsprojekt-

 21. -som handlar om barns röster
  på fritidshem.

 22. Jag har börjat få in data
  där barn får skriva-

 23. -vad de gör på fritidshemmet, vem de
  gör det med och vad de tycker om det.

 24. Just nu känns arbetet, som mest är
  att skriva ihop allting, trist-

 25. -när allt annat finns runt omkring.

 26. Jag ska börja på miljöer
  på fritidshem. Jag tänker så här:

 27. Det pratas mycket om artikulering
  av fritidshemmets verksamhet.

 28. Att man ska skriva fram det.

 29. Vilka begrepp ska man använda
  inom fritidshemmets verksamhet?

 30. Då tänker jag att miljöerna
  på fritidshemmet är så viktiga.

 31. För de är så centrala
  för fritidshemmets arbete.

 32. De handlar om att möta
  det här vardagsnära arbetet.

 33. Vad händer i fritidshemsvardagen
  när eleverna rör sig runt-

 34. -i miljöerna på fritidshemmet?

 35. Då tänker jag så här:
  Miljön kan verkligen ses-

 36. -som en del av
  den pedagogiska strategin.

 37. Den meningsfulla fritiden
  för eleverna-

 38. -är när de själva får välja vad
  de vill göra och var de vill vara.

 39. Då befinner de sig
  i de här miljöerna.

 40. Och fritidspedagogen möter eleverna
  situationellt i stunden-

 41. -i de här miljöerna. Jag känner
  att det är en stor del av-

 42. -den pedagogik som finns
  på fritidshemmet.

 43. Om man kan göra pedagogiska
  planeringar för den här miljön...

 44. Det som inte är uttalat nu
  på fritidshemmet till stor del.

 45. För om man börjar nysta i det
  kan man få fram nya begrepp-

 46. -inom det här med miljöer.
  Så här säger Skolverket:

 47. Det står i de allmänna råden-

 48. -att vi i en dialog med eleverna
  ska tala om det här med miljön.

 49. Vad vill de ha
  och vilka behov finns det?

 50. Det här kommer väldigt väl in i
  yrkesrollen på fritidshemmet.

 51. Att föra en demokratisk dialog
  och arbeta med värdegrundssaker.

 52. Men det här är det viktiga:
  eleven i miljön.

 53. Vad har vi för synsätt
  på eleven i miljön?

 54. Är det eleven som har problem
  eller miljön?

 55. Har eleven springproblem
  i korridoren-

 56. -eller är miljön uppbyggd
  så att de börjar springa?

 57. Man kan fråga sig hur eleverna blir
  i de olika miljöerna.

 58. För att kunna arbeta med det här...
  Jag går fort fram.

 59. För jag får bara prata i tio minuter.

 60. Ifall ni börjar undra varför jag
  går in i olika områden så snabbt.

 61. Nånting som jag har märkt och som vi
  skrev om i den förra boken-

 62. -är dekonstruktion. Ett teoretiskt
  begrepp på universitetet-

 63. -som jag tror att man kan bryta ner
  och använda på fritidshemmet-

 64. -när man börjar planera nya saker.

 65. Det handlar om att få syn på
  det förgivettagna i fritidshemmet-

 66. -och i skolan för att kunna förändra
  de vanor och mönster som finns.

 67. Om vi tittar på miljön finns det
  en forskare som heter Davidsson-

 68. -som skrev om klassrummet
  och förskoleklassrummet.

 69. Hon såg att i klassrummet-

 70. -byggde läraren miljöer där läraren
  hade överblick och kontroll.

 71. Att eleverna ofta blir placerade
  två och två så de ser läraren.

 72. Och det fanns få möjligheter
  för interaktion med andra elever.

 73. På samma skolor var förskoleklass-
  rummen uppbyggda på ett annat sätt.

 74. Det var rum i rummet, läraren
  förflyttade sig mer bland eleverna-

 75. -och bord med plats för fler elever
  och möjligheter då till interaktion.

 76. Det här är de forskningsobjekt som
  hon sett på de skolor där hon varit.

 77. Så här behöver det inte se ut över-
  allt. Men hon såg att det ofta var-

 78. -ett glapp mellan förskoleklassrummet
  och klassrummet.

 79. Om man skulle börja fundera på
  det här.

 80. Att miljöerna på skolan-

 81. -kan ses som naturliga,
  förgivettagna miljöer.

 82. I de här miljöerna finns det
  nästan alltid ett klassrum.

 83. Det finns alltid t.ex. ett rum
  som innehåller ett kök.

 84. Det finns rum för skapande, rum för
  bygge, rum för lek och rum för spel.

 85. Kanske några mer hörnor. Jag menar
  inte att det finns speciella rum-

 86. -utan det kan vara rum i rummet.
  Det finns ytor för de här delarna.

 87. Hur skulle en dekonstruktion
  av de här miljöerna-

 88. -kunna se ut i en samverkan mellan
  fritidshem och skola?

 89. Hur skulle man kunna etablera
  ett didaktiskt verktyg för det här-

 90. -för att fördjupa meningsskapandet
  och lärandet?

 91. Det har jag börjat fundera på. Klass-
  rum ser ofta ut på ett visst sätt.

 92. Varför gör de det? Ska de göra det?

 93. Ja, de kanske ska se ut på ett visst
  sätt med bänkar och bord och så.

 94. Eller gruppbord.

 95. Då kanske man ska jobba med ett visst
  lärande där under skoltiden-

 96. -och kanske med ett visst lärande där
  under fritidshemstiden.

 97. Men sen, på fritidshemmet,
  kanske man skulle kunna bygga upp-

 98. -nån slags mattehörna
  som är mer utforskande-

 99. -där man kan leka sig fram med matte
  eller att man kan jobba-

 100. -på sätt som är fritidshemspedago-
  giska. Och när man har samverkanstid-

 101. -tar man med sig eleverna dit
  när man jobbar med matte.

 102. Och på fritidshemmet kanske eleverna
  börjar utforska den här hörnan mer-

 103. -och börjar leka sig fram och tänker
  inte på att de jobbar med matte.

 104. Nu tog jag matte som exempel,
  men jag menar inte-

 105. -att vi ska flytta skolans miljöer
  och lärande in på fritidshemmet.

 106. Utan det här kan vara en möjlighet
  att jobba fritidshemspedagogiskt-

 107. -med barns lärande kring matematik.

 108. För sen integreringen
  har vissa skolor...

 109. Vissa skolor brottas fortfarande
  med samverkansbiten.

 110. För det handlar om att...

 111. Skolan och fritidshemmet
  flyttades ihop-

 112. -medan det är lärandet
  som finns i skolan-

 113. -som på nåt sätt känns överordnat.

 114. Medan det var meningen
  att även det fritidshemspedagogiska-

 115. -skulle finnas där som gagn
  för elevers lärande.

 116. Det tycker jag har tappats bort
  och att vi behöver se-

 117. -hur vi ska få fatt i
  de förgivettagna miljöerna-

 118. -för att se att både fritidshems-
  pedagogiken och skolpedagogiken-

 119. -ska vara det bästa
  för elevers lärande.

 120. Det var tanken i integreringen
  mellan skola och fritidshem.

 121. Man skulle ha olika pedagogik
  från de olika verksamheterna-

 122. -och sen bygga upp nåt för eleven.
  För deras meningsfullhet och lärande.

 123. Då menar jag
  att klassrummet kanske är-

 124. -väldigt bra på fritidshemstid
  för vissa saker.

 125. Att det finns en samverkan
  där man kan jobba-

 126. -både i alla miljöer som finns
  i skolan och på fritidshemmet.

 127. Jag tänkte avsluta med att prata om
  elevens motstånd mot miljön.

 128. För när vi håller på med
  dekonstruktion...

 129. Jag har pratat mycket om hur man kan
  jobba med lärandet och så.

 130. ...så finns det nånting
  som eleven gör.

 131. De väljer var de ska vara
  för den här meningsfullheten.

 132. De kan skapa om miljöer för att
  de ska få plats med sin lek.

 133. I Sparrmans avhandling såg man att
  eleverna gjorde motstånd mot miljön.

 134. De hängde för filtar där det var
  glasdörrar för att förhindra insyn-

 135. -för att de ville vara ifred,
  medan fritidspedagogerna-

 136. -ville se vad som hände och ha mer
  översyn. Därför fanns det glasdörrar.

 137. Det tyckte inte eleverna var bra.

 138. Det kan man fundera över.
  Att man hela tiden tänker på:

 139. "Var är eleverna? Varför gör de
  motstånd i den här miljön?"

 140. "Varför är de aldrig här?
  Varför hittar vi dem i korridoren?"

 141. -Så. Då kommer jag tillbaka till dig.
  -Du är så välkommen. Jätteintressant.

 142. Jag funderar ändå på barnens
  inflytande och du talar om motstånd.

 143. Vad har de egentligen för inflytande
  över miljön i fritidshemmet?

 144. En bra fråga.
  Jag vet inte hur det ser ut där ute-

 145. -men det som är, är ju att...

 146. Som det stod i allmänna råden också
  finns det två sätt att se på det här.

 147. Utifrån ett barnperspektiv
  eller utifrån barns perspektiv.

 148. Att man antingen kan tänka att...
  man gör observationer och ser-

 149. -var de gör motstånd mot miljön
  och kanske förändrar miljön lite där-

 150. -eller lockar med sig eleverna till
  en annan typ av rum...

 151. Vi behöver sprida ut dem, för det är
  så många elever på fritidshemmet.

 152. Så de behöver vara överallt.
  Det är ett barnperspektiv.

 153. Sen kan barn få vara med
  och utforma miljöer.

 154. Att man kan ha diskussioner med dem
  hur det här ska gå till.

 155. Du pratar om samverkan.
  Det är inskrivet i styrdokument.

 156. Men varför ska man samverka
  mellan skola och fritidshem?

 157. Jag tänker att det är
  för elevens skull.

 158. Det är eleven som är nummer ett.

 159. Det är för elevens lärande
  och meningsfullhet-

 160. -och helhetssynen på eleven.

 161. Jag tycker att de nya allmänna råden
  är väldigt bra-

 162. -för att jag tycker att de också
  tar med det här med att...

 163. Det står: "En elev kan inte lära sig
  om de inte är socialt trygga."

 164. Om de inte är trygga i gruppen.
  Just att arbeta med det sociala-

 165. -är väldigt centralt
  i fritidspedagogernas arbete.

 166. Samverkan är det viktigaste-

 167. -för att eleven ska få det bästa,
  för att få helhetssynen.

 168. Och så känns det som om fritidshemmen
  tjänar mer på lite mer samverkan.

 169. Säger jag utifrån
  ett fackligt perspektiv.

 170. -Är det så?
  -Hur menar du nu?

 171. Fritidshemmet blev lite undanskuffat
  när man slog ihop miljöerna.

 172. Att samverkan behövs för
  fritidsverksamhetens skull mer.

 173. Fast om vi tänker för elevens skull,
  då tänker jag-

 174. -att fritidshemmet och skolan
  har lika stora roller.

 175. Det är viktigt att man från
  fritidshemmets sida får arbeta med-

 176. -den yrkeskompetens och den verksam-
  het man har i den här samverkan.

 177. Annars gagnar det inte eleven
  om båda kommer från ett skolhåll.

 178. Jag tycker att man verkligen
  ska bevara fritidshemmets särart.

 179. Jättebra, det tycker jag också.

 180. Hade du nån fråga? Plantera nån
  fundering hos dem som sitter här?

 181. Ja. Nu har ni fått lyssna lite
  och vi är lite snabba nu.

 182. Vi tänkte att
  för att förankra det här hos er-

 183. -och att ni ska få prata med varandra
  och fundera över det vi pratat om-

 184. -har jag en fråga. Vi kan ta
  en bikupa i tre, fyra minuter-

 185. -och så stoppar vi er om en stund
  innan vi går in i den andra delen.

 186. Det är så här: Hur ser du på
  miljön på fritidshemmet?

 187. Jag vet inte vilka som lyssnar. Om ni
  jobbar på fritidshem eller inte-

 188. -eller har sett fritidshem. Men hur
  ser du på miljön på fritidshemmet?

 189. Gör eleverna motstånd mot miljön?

 190. Diskutera med varandra
  i några minuter.

 191. Vad härligt att höra
  att ni hade så mycket att prata om.

 192. Jag glömde att ställa en fråga till
  Anneli innan hon ska gå vidare.

 193. Begreppet dekonstruktion
  är rätt krångligt.

 194. -Kan du inte säga lite mer om det?
  -Ja, det är rätt krångligt.

 195. Det är teoretiskt och det finns
  ett teoretiskt ramverk bakom det.

 196. Men man kan tänka på det som att man
  försöker förändra det förgivettagna.

 197. Men också få syn på
  vad det är som är förgivettaget-

 198. -i den här miljön, på det här
  fritidshemmet, i samverkan och så.

 199. Om man har med det
  i sina diskussioner och planeringar-

 200. -kanske man får fatt i nåt nytt.
  Jag kan tänka mig några miljöer-

 201. -som man kan fundera över.
  T.ex. en kö.

 202. Varför går vi i den här typen av led
  till t.ex. matsalen-

 203. -eller när vi går på utflykt?

 204. Det kanske är
  för att det är mest säkert.

 205. Men varför går vi två och två
  eller går vi tre och tre-

 206. -eller varför får de inte
  flytta sig mellan?

 207. Just det här med led och gå
  är väldigt förgivettaget.

 208. Bara i vardagen
  det här med att man köar.

 209. I Sverige och i många länder
  köar man-

 210. -men man blir väldigt förgrymmad
  om nån ställer sig före en.

 211. Det är förgivettaget för att det är
  mest praktiskt och demokratiskt-

 212. -att alla kommer fram i sin tur.

 213. Vissa förgivettagna miljöer
  kanske måste vara på det sättet.

 214. För det passar för vissa elever
  eller en viss typ av aktivitet.

 215. Men att man ändå har kommit fram
  till: "Det här är det bästa."

 216. Bra. Fortsätt, varsågod.

 217. Står jag i vägen för bilden?
  Jag flyttar mig.

 218. Nu tänkte jag gå in på didaktiken.

 219. Eftersom den här föreläsningen
  handlar om-

 220. -didaktik och miljöer på fritidshem.

 221. Men jag börjar i lärande och
  meningsfullhet på fritidshemmet.

 222. Forskning visar att det finns tre
  typer av lärande på fritidshemmet.

 223. Formellt lärande, informellt lärande
  och situationsstyrt lärande.

 224. Det situationsstyrda kommer också
  in mycket i det informella lärandet.

 225. Formellt lärande handlar om
  att man har t.ex. instruktioner-

 226. -eller avgränsat utrymme
  för det man gör-

 227. -och att man har mer interaktion
  med läraren än med dem runt omkring.

 228. Det informella är vardagslärande
  som pågår hela tiden-

 229. -i miljöerna på fritidshemmet där
  också det situationsstyrda kommer in.

 230. Det situationsstyrda lärandet finns
  benämnt nu i de nya allmänna råden.

 231. Man pratar mer om
  situationsstyrt lärande.

 232. Det situationsstyrda är så spännande
  och ett bra begrepp.

 233. Det är i stunden, i de aktuella
  situationerna som lärandet sker.

 234. Jag återkommer till det.
  Elevens intresse i centrum.

 235. Ja, eleverna på fritidshemmet
  får välja mycket vad de vill göra-

 236. -och var de ska vara. Men också att
  de fritidspedagoger som jobbar där-

 237. -plockar upp elevernas intresse.

 238. Jag har sett... Jag tittar alltid på
  sociala medier kring fritidshem.

 239. Nu har det varit halloween-pyssel.
  Det har poppat upp nya läskiga saker-

 240. -som man kan göra. Att man fångar upp
  deras intresse hela tiden.

 241. Sen det erfarenhetsbaserade lärandet.

 242. Att man bygger på
  elevernas erfarenheter.

 243. Men också att de delar med sig
  av sina erfarenheter-

 244. -till andra elever.
  Sina kompisar runt omkring.

 245. Det pratar jag om när jag kommer in
  på exemplet från min forskning.

 246. Lärandemiljöer har vi varit inne på.
  Grupporienterat är centralt-

 247. -på fritidshemmet. Man jobbar mycket
  för den sociala kompetensen.

 248. En process mer än en produkt. Även
  fast man håller på i mattehörnan-

 249. -eller halloween-pyssel,
  är det den här processen-

 250. -som leder fram till produkten som är
  det viktiga, och samtalet som händer.

 251. Progression är viktigt.
  Om man jobbar mycket-

 252. -med elevens identitetsskapande
  kan man inte säga:

 253. "De här timmarna jobbar vi med
  den här sociala kompetensen"-

 254. -"och då är de klara på fredag."
  Utan det är en lång progression-

 255. -för att komma fram till det här.
  Det leder till bildning för livet.

 256. Det unika man gör på fritidshemmet är
  nåt som man har med sig hela livet.

 257. För att återgå till
  det situationsstyrda lärandet-

 258. -handlar det om pågående situationer.

 259. Ursberg talar om
  att det är här och nu.

 260. Man är här och nu med de elever
  man har omkring sig-

 261. -hela tiden på fritidshemmet.

 262. Man utgår ifrån eleven
  och situationen.

 263. Man är tillsammans med dem
  i situationen.

 264. Att fritidspedagogen hela tiden
  är med eleverna.

 265. I samtal eller i den aktivitet
  som man gör.

 266. Man är medaktör.

 267. Det här är ett unikt förhållningssätt
  som inte finns på skolan.

 268. Att man är i den här situationen
  med de här eleverna.

 269. Skolverket säger i de allmänna råden:

 270. Här finns det situationella lärandet
  som synliggörs i styrdokumenten.

 271. Didaktiken utifrån lärandet
  är en framväxande forskningstanke.

 272. När jag började med mitt
  avhandlingsarbete lite smått-

 273. -för fem år sen
  kunde jag inte säga...

 274. Jag ville nysta i vad didaktik
  kunde vara på fritidshemmet.

 275. Då använde man inte det begreppet
  så mycket. Medan man nu gör det mer.

 276. Så det har verkligen växt fram,
  didaktikbegreppet på fritidshemmet.

 277. Saar, Löfdahl och Hjalmarsson
  talar om-

 278. -att fritidshemmets didaktik
  kan handla om-

 279. -att det är en verksamhetstanke.
  I skolan en kunskapstanke.

 280. Didaktiken på fritidshemmet
  rör hela verksamheten.

 281. Och att det är verksamheten
  som bedöms.

 282. I skolan handlar det mer om
  den individuella kunskapen-

 283. -hos individen. "Pedagogiken på fri-
  tidshem kan ge kunskapsmöjligheter"-

 284. -"som uppnås i det flöde som uppstår
  i praktiken av fritidshemsvardagen."

 285. Här kommer vi återigen in i miljöer
  och det situationella lärandet.

 286. Jag ska visa ett exempel
  från min forskning.

 287. För att förenkla, för det finns
  så mycket att prata om-

 288. -men som jag inte har tid till, har
  jag använt de didaktiska frågorna.

 289. Vad är innehållet, hur är till-
  vägagångssättet, varför är syftet-

 290. -och vem är barnen runt omkring
  och deras kontext.

 291. Jag kommer att visa ett exempel
  som är...

 292. När jag... Jag kan backa lite.

 293. Jag har varit på tre fritidshem
  och studerat fritidspedagoger.

 294. Jag har observerat, intervjuat
  och filmat dem.

 295. Det här kommer från filmen.
  I filmerna har jag verkligen sett-

 296. -vad som sker på fritidshemmet.
  Där kan jag se-

 297. -att bara på några minuter
  händer det jättemycket.

 298. Under det situationella lärandet
  på fritidshemmet...

 299. ...har jag försökt observera
  och skriva ner vad som händer.

 300. Jag har anteckningar som jag fick lov
  att transkribera på en gång.

 301. Det var samma sak att jag försökte
  filma fritidspedagoger-

 302. -i deras vardag och har försökt
  följa dem med kameran.

 303. Men vi insåg att det inte gick i alla
  verksamheter som var informella.

 304. Fritidspedagogen kunde vända sig om
  och ha min kamera i nyllet.

 305. Jag kunde inte vara för långt bort,
  för pedagogen rörde sig hela tiden.

 306. Men det här är filmat.
  Ett exempel där fritidspedagogen-

 307. -är ute i skogen och går
  med eleverna.

 308. Det händer nåt under bara nån minut-

 309. -som får spår under flera dagar
  efteråt.

 310. En fritidspedagog går först, en går
  i mitten och en går på slutet.

 311. Fritidspedagogen som jag filmar
  går i slutet.

 312. Mellan dem
  får eleverna röra sig fritt.

 313. Då finns det chans
  att hinna leka nånting.

 314. Den sista fritidspedagogen
  försöker håva in barnen som leker.

 315. Men jag ska visa.

 316. Fritidspedagogen hör
  hur Elev 1 säger så här:

 317. "Kåda, kåda, kåda!" Fritidspedagogen
  säger: "Ja, titta där!"

 318. En annan elev säger: "Var är kådan?"
  Fritidspedagogen säger: "På tallen."

 319. "Ser du det där bruna, kletiga
  som rinner på trädet? I barken?"

 320. "Men det rinner egentligen inte, det
  är nog hårt." Elev 1 tar lite kåda.

 321. Fritidspedagogen säger:
  "Får jag lukta på kådan?"

 322. Eleven håller fram kådan och
  fritidspedagogen luktar på kådan.

 323. Fritidspedagogen säger:
  "Kådan luktar inte mycket."

 324. Elev 2 säger: "Får jag lukta
  på kådan?" Det får hon.

 325. Fritidspedagogen säger:
  "Får jag röra på kådan?"

 326. Och då håller hon i kådan.
  "Den känns inte så kladdig."

 327. "Kådan ser ut som apelsinskal."
  Och så ger hon tillbaka den.

 328. Vad är det som händer här om vi bara
  tittar på de didaktiska frågorna?

 329. Fritidspedagogen använder
  elevinitierat-

 330. -en situation och skapar
  ett kort lärtillfälle om kåda.

 331. Fritidspedagogen använder olika
  handlingar i interaktionen.

 332. Fritidspedagogen talar om
  kådans karaktär.

 333. Den är kladdig, hård, luktar inte så
  mycket, den ser ut som apelsinskal.

 334. Och så gör hon nåt annat.
  Hon använder fysiska handlingar.

 335. Hon luktar och känner på den.
  Det gör även eleverna runt omkring.

 336. Så det är både talhandlingar
  och fysiska handlingar.

 337. Varför gör hon det? Att lära eleverna
  om kåda i en autentisk miljö.

 338. Men också att hon har förhållnings-
  sättet att följa elevernas intresse.

 339. Vem gör hon det för? För de elever
  som är närmast vid det tillfället.

 340. Det här är nånting
  som händer hela tiden.

 341. Men jag kunde höra
  hur andra elever som inte var där-

 342. -började prata om kåda.
  De började prata om bärnsten.

 343. Det hände jättemycket efter
  den här sekvensen med andra elever.

 344. Det här kan jag komma ihåg från
  när jag jobbade som fritidspedagog-

 345. -och har sett att det händer mycket
  i korta sekvenser-

 346. -som blir ett lärande. Jag har valt
  ett naturvetenskapligt fenomen.

 347. Men det här kunde jag också se
  ofta i sociala sammanhang.

 348. En av fritidspedagogerna
  använde mycket metaforer.

 349. Hon berättade om händelser.
  T.ex. om det var konflikter-

 350. -kunde hon dra en historia om:

 351. "Hur tror du att det känns
  om man inte känner sig trygg?"

 352. Det kunde jag höra bland eleverna
  i den gruppen att man berättade-

 353. -"så här känns det för mig"
  och kunde ta till såna metaforer.

 354. Och just det här att eleverna
  lär av varandra.

 355. Sen är det didaktiken.

 356. Ska vi använda begreppet didaktik på
  fritidshemmet? Ska vi ha ett annat?

 357. Ska man använda gemensamma begrepp
  på fritidshemmet och i skolan-

 358. -men ha utgångspunkt i
  de olika verksamheterna?

 359. Om man har samma begrepp,
  finns de redan ute i samhället.

 360. Andra har hört dem. Det kan göra
  att det underlättar. Man kan säga:

 361. "Didaktik på fritidshemmet
  kan se ut så här."

 362. "Medan didaktik i skolan
  ser ut så här."

 363. Det finns begrepp
  som redan är etablerade.

 364. Men t.ex. situationellt lärande
  kan finnas också i skolan.

 365. Men det är väldigt
  fritidshemspedagogiskt.

 366. Jag har inte nån färdig lösning.
  Men det viktiga är-

 367. -att tala om begrepp, att artikulera
  yrkesrollen och professionen.

 368. Det är det viktiga. Många har kanske
  börjat med pedagogiska planeringar.

 369. Att man gör det också utifrån
  fritidshemmets verksamhet-

 370. -och gör det utifrån fritidsverksam-
  het och inte försöker flytta över-

 371. -de didaktikbegrepp som finns
  i skolan till fritidshemmet.

 372. Jag tycker att vi ska få med
  det fritidshemspedagogiska i skolan.

 373. Det viktigaste är att sätta ord på
  det man gör.

 374. Så, Helena. Jag tror att jag stannar
  där, om du har några funderingar?

 375. Man får jättemycket funderingar.

 376. Varför ska vi använda begrepp
  som riskerar att missförstås-

 377. -om didaktik betyder en sak i
  skolan... Säg nånting mer kring det.

 378. Ja...jag tänker mer
  att det kan vara bra att ha begrepp-

 379. -som redan är etablerade i samhället.

 380. Så att det är lättare för folk
  som inte är i fritidshemmets värld-

 381. -att förstå att det också är
  en pedagogisk verksamhet.

 382. Men vissa saker som man gör
  på fritidshemmet-

 383. -går inte att översätta till skolan.
  Där vill jag ha varningsflagg för-

 384. -att det inte blir skola
  på fritidshemmet också.

 385. Utan man förklarar "så här är
  didaktiken på fritidshemmet"-

 386. -och att man kan sätta det på
  exemplen i vardagen-

 387. -när man jobbar med elevernas
  meningsfulla fritid.

 388. Vad är skälet till att du hissar
  varningsflagg för det?

 389. Att det är...

 390. Att etablerade skolbegrepp...
  Det kan vara svårigheter-

 391. -i att...förstå hur de fungerar
  utifrån fritidshemmets verksamhet.

 392. Och inte anamma att det ska vara
  ett skollärande hela dagen.

 393. Utan hela tiden bevara den unika
  särarten som fritidshemmet har.

 394. Då kan det vara svårt att förstå för
  andra än dem i fritidshemmet? Okej.

 395. Skola hela dagen tror jag många
  funderar på nu.

 396. Det är nya styrdokument på väg.

 397. Hur ska man göra för att det
  inte ska bli det, tänker du?

 398. Det är en jättesvår fråga.
  - De flesta av er har väl hört-

 399. -att vi ska få ett kapitel i Lgr 11-

 400. -om hur man jobbar med
  pedagogisk planering.

 401. Det är viktigt att man förstår
  de begrepp-

 402. -som finns i Lgr 11. Det som kommer
  att skrivas fram är inte färdigt.

 403. Att de används
  fritidshemspedagogiskt.

 404. Och att det inte blir skola där
  också. Samma sak med att...

 405. Vi har fått nya begrepp
  i och med skollagen-

 406. -som kom 2011 där det blev "elev"...

 407. Jag har sagt elev, fast i mitt hjärta
  kanske jag vill säga barn.

 408. Och jag säger...
  Det handlar om lärandet och så.

 409. Det är det jag tänker. Det här med
  begreppen... Det är så viktigt-

 410. -att vi använder dem
  fritidshemspedagogiskt-

 411. -och att det inte blir skola.
  Det viktigaste för skolan är-

 412. -att kunna använda sig av oss
  och vår kompetens.

 413. Det är det bästa för eleverna.

 414. Bra. Ett litet brandtal på slutet!

 415. Tack så jättemycket. Vad har du mer
  på gång förutom din avhandling?

 416. -Hur ser det ut för dig framöver?
  -Jag jobbar i grundlärarutbildningen.

 417. Så det är roligt att möta studenterna
  och hålla mina små brandtal.

 418. Men...sen är det...mest den här
  som jag sa i början.

 419. Att jag håller på med ett projekt där
  jag försöker få fatt i barns röster.

 420. Bara i förra veckan läste jag
  från tre elever-

 421. -vad de hade gjort på fritidshemmet
  och hur de tänkte kring det.

 422. Jättespännande. Det hoppas jag att
  jag nästa år kan dela med mig av.

 423. Att jag kan skriva nånting om det,
  för jag har varit så fokuserad-

 424. -i min forskning på
  fritidspedagogerna och vad de gör.

 425. Nu får man också fram
  hur barnen tänker.

 426. Vad tycker de om fritidshemmet? Det
  är bara glada nyheter än så länge.

 427. -Det blir jätteroligt att få läsa om.
  -Jättespännande att följa.

 428. Tack så jättemycket
  Anneli Hippinen Ahlgren.

 429. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Didaktik och miljöer på fritidshem

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Fritidspedagogik
Ämnesord:
Fritidshem, Fritidspedagoger, Fritidspedagogik, Fritidsverksamhet, Grundskolan, Samhällsvetenskap, Skolan, Skolpersonal, Sociala frågor, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Bättre möten från och med nu

Möten upptar en stor del av vår arbetstid och kan många gånger tjäna som tidstjuvar, menar pedagogen och författaren Terese Raymond. Ofta slarvar vi med att göra en tydlig plan för mötet och vi glömmer det viktigaste, att mötet skall ha ett tydligt syfte. Terese visar här på verktyg för att förbereda, leda och följa upp ett möte. Med en tydlig struktur får mötesdeltagarna en chans att bidra på ett bra sätt. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Didaktik och miljöer på fritidshem

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Meningsfulla samtal i skolan

Petter Iwarsson från Bris talar om samtalet som ett verktyg för att förbättra ungdomars psykiska hälsa, och om samtalet som grund för att möjliggöra ett framgångsrikt lärande. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Dokumentation för lärande

Gymnasieläraren Daniel Sandin har i flera år särskilt intresserat sig för frågor som rör bedömning och dokumentation. Här föreläser han om en modell för dokumentation med verktyg som blir till hjälp i det formativa bedömningsarbetet och vid betygssättning. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Blyga och ängsliga elever i skolan

Blyghet och rädsla är vanligt hos barn och kan vara hindrande i skolan, berättar psykologen Malin Gren- Landell. Det kan handla om att inte våga räcka upp handen eller vara blyg och känna oro för kompisrelationer. Hur kan man som pedagog upptäcka de här besvären hos eleverna och vad kan man göra för att stötta? Vi får också råd om när man ska vända sig till BUP och vad man som förälder kan göra. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Läraren och relationer

Magnus Blixt menar att han som lärare är beroende av väl fungerande relationer för att arbetet ska fungera. Det gäller relationen till eleverna såväl som relationen till kollegor och till elevernas föräldrar. I förlängningen stöder det här elevernas lärande och utveckling - får vi bättre relationer blir det bättre lärande, förklarar Magnus i sin föreläsning. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Om språk, identitet och författarskap

Författaren Zulmir Becevic berättar här om sin bok "Avblattefieringsprocessen", en bok som handlar om att inte passa in i Sverige sedan ett främlingsfientligt parti är i majoritet. I boken tvingas huvudpersonen gå på kurs för att bli en riktig svensk. Men vad innebär det egentligen att vara riktigt svensk? Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Jämställdhet i praktiken

Jämställdhet ska vara ett kunskapsområde som diskuteras med eleverna och som utvecklas i takt med deras skolgång. Det menar de båda jämställdhetsexperterna David Flato och Maria Hulth. Här ger de en samling enkla förslag på hur man som pedagog kan förklara genus och jämställdhet. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Hur får nyanlända elever en bra början?

Vad ska man tänka på som lärare när man undervisar nyanlända elever? Vad säger forskningen? Hur får man ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt? Forskaren Tore Otterup har själv mångårig erfarenhet av att undervisa flerspråkiga och mångkulturella elever och här ger han konkreta tips på hur undervisningen kan bedrivas i klassrummet. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Inkludering och skoldatatek

Specialpedagogen Ulrika Jonsson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta med assisterande IT-teknik som stöd i klassrummet. I sitt arbete möter Ulrika Jonsson elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ständigt ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Skolan som skyddsfaktor

Tema: elevhälsa. Att stödja barn som upplever olika slags utsatthet är viktigt för att de ska klara skolans utbildningsmål. Men hur hittar man de utsatta barnen? I Fröslundaskolan i Eskilstuna, där cirka 95 procent av eleverna har bott i Sverige kortare än sex år, finns rutiner och strukturer för hjälpen. Men det räcker inte, säger rektor Jannice Kloibhofer. Det gäller att odla ett klimat där alla som jobbar på skolan tillsammans bryr sig.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Föräldrar som är analfabeter

När hela familjen är analfabeter blir den så viktiga föräldrakontakten en utmaning för läraren. Cia Tiberg undervisar i svenska som andraspråk på Falkenbergs gymnasieskola. Med åren har hon arbetat fram många konkreta lösningar. Men det viktigaste arbetet görs under de första mötena när man ska lära känna varandra, säger hon. Det finns ingen mall. Man får känna in och vara väldigt lyhörd.