Titta

UR Samtiden - Skolforum 2015

UR Samtiden - Skolforum 2015

Om UR Samtiden - Skolforum 2015

Föreläsningar från Skolforum 2015 om den senaste forskningen kring pedagogik, didaktik och hälsa. Inspelat den 26-27 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2015 : Från formativ till summativ till formativ bedömningDela
 1. Anders Jönsson heter jag.
  Vi ska prata om bedömning.

 2. Jag har fått den här titeln-

 3. -om att gå från formativ bedömning
  till summativ och till formativ igen.

 4. Den kan låta lite märklig,
  men det klarnar nog en bit in.

 5. För er som inte
  stött på mig tidigare...

 6. Jag har också ett PDF-dokument
  som säger att jag är lärare.

 7. Sen blev jag forskare
  med fokus på bedömning.

 8. Jag jobbade på Malmö högskola
  med professionsutbildningar-

 9. -till exempel med tandläkare, lärare
  och fastighetsmäklare.

 10. Nu är jag på Högskolan Kristianstad-

 11. -och arbetar med
  bedömning i grundskolans NO-ämnen.

 12. Vi har ett antal projekt
  som hanterar sådant.

 13. Vi tillverkar delar av de nationella
  proven för årskurs 6 i Kristianstad.

 14. De blev ju frivilliga i år, så vi
  får inte kalla dem nationella prov.

 15. De heter bedömningsstöd.

 16. Vetenskapsrådet finansierar projektet
  "Elever på gränsen", som vi deltar i.

 17. Det är jag och Alli Klapp, som är
  intresserade av bedömning och betyg.

 18. "Elever på gränsen" betyder att
  vi tittar på godkäntgränsen i skolan.

 19. Som ni vet infördes den 1994 när vi
  bytte till en målrelaterad läroplan.

 20. Tidigare fanns det inte
  några underkända elever-

 21. -men nu existerade det plötsligt
  elever som låg på en sådan gräns.

 22. Hur vet vi vilken sida om gränsen
  de ska falla på?

 23. Det arbetar vi med.

 24. Vi har EU-projekt
  om undersökande arbetssätt i NO-

 25. -forskning kring argumentation
  i samhällsfrågor och så vidare.

 26. För min del
  är det bedömning dagarna i ända.

 27. Vi börjar med formativ bedömning.

 28. Ni som är intresserade vet
  att det finns en mängd definitioner.

 29. Det tog flera år
  innan man kunde enas om vad det är.

 30. Den här definitionen är förenklad.

 31. Ni vet hur det är med akademiker:
  Det ska nagelfaras i minsta detalj.

 32. Jag har tagit den här för att visa
  det viktiga som står i definitionen.

 33. Det ena är detta: Information.
  Bedömning handlar om information.

 34. Jag måste samla in information
  från eleverna, som jag kan agera på.

 35. Undervisning skulle kunna vara
  så enkelriktad som när jag står här.

 36. Jag får viss information från er:
  Några nickar, och vissa gör annat.

 37. Jag får information, men bedömning
  handlar om att göra något med den.

 38. Det står ju att den ska användas.

 39. Man har tidigare sett i många studier
  att vi samlade in information-

 40. -men vi stoppade den i någon säck
  för att ha den när vi betygsatte.

 41. Att gräva i den och leta:
  "Var står han? Vad kan eleven?"

 42. "Hur kan jag
  hjälpa eleven att utvecklas?"

 43. Det var ett nytt sätt att tänka
  kring bedömning.

 44. Man ska inte bara ha informationen,
  utan använda den-

 45. -till att stödja undervisning
  och lärande.

 46. Gör jag inte det
  så blir det något annat.

 47. Det blir en lägesbeskrivning -
  inte formativ bedömning.

 48. För att jämföra:
  Den här är inte uttömmande-

 49. -men den visar
  vad de två sakerna handlar om.

 50. Förr målades summativ och formativ
  bedömning upp som helt olika saker.

 51. Det kan det vara, men det kan också
  vara precis samma data som samlas in.

 52. Men när jag står där med
  insamlad information - vad gör jag?

 53. Stoppar jag den i betygspåsen
  och väntar-

 54. -eller börjar jag gräva i den
  för att se vad de kan?

 55. Då arbetar jag formativt.
  Samma underlag kan användas olika.

 56. Det där "används" är viktigt.
  Det ena stöder undervisningen-

 57. -och det andra används för
  att formulera omdömen - sätta betyg.

 58. Det är den summativa delen.
  Som ni ser måste de vara lite olika.

 59. Om jag ska samla information
  för en summativ bedömning...

 60. ...kan insamlingen bli sådan att man
  inte kan göra en formativ bedömning.

 61. Datan är för trubbig.

 62. Ska jag veta vad eleverna kan
  så måste jag ha noggrann information.

 63. Jag måste kunna gräva i den
  och se på nära håll.

 64. Därför måste en formativ bedömning
  vara nära uppgiften-

 65. -medan en summativ bedömning kan vara
  mer övergripande och trubbigare.

 66. Det är skillnad
  på formativ och summativ.

 67. Formativ bedömning...
  Ni känner kanske igen herrarna här.

 68. Den uppe i hörnet är Paul Black.

 69. Han är snart nittio
  men fortfarande pigg.

 70. Vi åt middag
  så sent som i förra veckan.

 71. Dylan William. De här två fick för
  länge sen i uppdrag att undersöka:

 72. "Finns det vetenskapliga belägg
  för att formativ bedömning är bra?"

 73. De rotade fram en massa studier,
  sammanställde dem-

 74. -och kom fram till att det finns
  en genomsnittlig effekt på 0,4-0,7.

 75. Det låter inte så bra, men i de här
  sammanhangen är det stora siffror.

 76. Det kan hända väldigt mycket om
  man arbetar med formativ bedömning.

 77. Problemet var att de lade allt som
  rörde formativ bedömning i samma hög.

 78. Det måste ju finnas saker
  som är bättre än andra.

 79. Formativ bedömning
  kan ju göras på många olika sätt.

 80. Det som framgick i sammanställningen
  var att det kan ge effekt-

 81. -och att det fanns strategier, som
  att engagera elever och återkoppla.

 82. Men även det kan ju göras
  på hur många olika sätt som helst.

 83. Detta är ett sätt
  att försöka få lite reda i högen.

 84. Det är en metastudie,
  en sammanställning av studier-

 85. -som är gjorda på collegenivå,
  alltså inte grundskolan.

 86. Man sorterade studier utifrån hur
  stark den formativa bedömningen var.

 87. Det måste ju definieras.
  Den här gradienten handlar om...

 88. I översta - "svag återkoppling" -
  ger jag återkoppling i form av:

 89. "Rätt eller fel.
  Du fick 14 av 25 poäng."

 90. Det är inte mycket att gå på som elev
  och ger därför svag effekt.

 91. Ju mer information man ger...

 92. "Vad var bra och mindre bra,
  och hur kan det bli ännu bättre?"

 93. Jag både presenterar hur det ser ut
  och blickar framåt.

 94. Det har visat sig
  ge mycket större effekt.

 95. Det här är också
  en bild av formativ bedömning.

 96. Formativ bedömning utgår från mål.

 97. Därför fanns det inte innan
  vi fick ett målrelaterat system.

 98. Inte i den här bemärkelsen.
  Vi hade en annan sorts betygssystem.

 99. Mål omvandlar vi till undervisning,
  men också bedömningsuppgifter.

 100. Uppgifterna ger oss information-

 101. -som vi sen kan använda
  på olika sätt.

 102. Den kan användas av flera personer.
  Bilden visar-

 103. -att bedömningsinformationen
  kan användas för att ge återkoppling.

 104. Läraren kan se hur undervisningen
  fungerade: "Kan jag ändra något?"

 105. Eleverna kan få använda informationen
  - med varandra eller sig själva.

 106. Det finns många sätt
  att arbeta med formativ bedömning-

 107. -och använda informationen på.

 108. Det här är en annan bild
  om formativ bedömning.

 109. Som ni kanske vet-

 110. -har bland annat Dylan William
  presenterat fem nyckelstrategier.

 111. Ofta presenteras de i uppräkningar:
  Vi ska tydliggöra förväntningar-

 112. -skapa klassrumssituationer
  som lockar fram lärande-

 113. -ge konstruktiv återkoppling o.s.v.

 114. Det framstår ofta
  som om man kan välja och vraka.

 115. "Jag tar den och väntar med den där."

 116. I studier visar det sig-

 117. -att strategierna inte alltid
  är på samma nivå.

 118. Att tydliggöra förväntningar
  är mycket viktigare i grunden.

 119. Kanske inte viktigare,
  men den lägger grunden för de andra.

 120. Har jag inte transparens,
  alltså tydliga mål och kriterier-

 121. -så kan de andra inte genomföras.

 122. Det är svårt som elev att förstå
  återkopplingen från lärarna-

 123. -utan att veta vilka
  mål och kriterier det hör hemma hos.

 124. Det är också svårt att bedöma andra
  utan att känna till kriterierna.

 125. Utan koll på det blir de andra
  strategierna svåra att arbeta med.

 126. Som figuren försöker visa
  är det inte heller så enkelt:

 127. "Vi tydliggör förväntningarna
  och så ökar prestationerna."

 128. Det som händer är att transparensen
  möjliggör sådana här aktiviteter.

 129. De tenderar sen att...

 130. Om jag får återkoppling vid kamrat-
  bedömning förstår jag målen bättre.

 131. Ju mer aktiviteter, desto bättre
  förstår jag målen och kan prestera.

 132. Ibland glömmer man
  den övre bollen här.

 133. Formativ bedömning har inte bara
  med aktiviteter att göra-

 134. -utan också lärandestrategier.

 135. Vissa har tittat på
  hur man med formativ bedömning-

 136. -kan påverka elevernas
  syn på lärande och lärandestrategier-

 137. -alltså metakognitiv förmåga -
  som en del av detta.

 138. Man kan se att ökad transparens,
  att de vet vad som ska bedömas-

 139. -gör att de så kallade
  undvikandestrategierna minskar.

 140. Man låtsas
  att man inte orkade med en uppgift-

 141. -när man i själva verket inte ville
  framstå som okunnig en gång till.

 142. Det är obehagligt att blotta sig.

 143. Men ju mer man vet om vad som
  bedöms-

 144. -desto lättare blir det
  att visa upp vad man inte kan.

 145. Man blir bättre på att veta
  hur man ligger till-

 146. -och bedöma: "Klarar jag det här?"

 147. Inriktningarna har förkortningar.

 148. Den här betecknas ofta BFL,
  "bedömning för lärande"-

 149. -och den där uppe SRL,
  "self-regulated learning".

 150. Det som kommer mer och mer i
  forskningen är kopplingen mellan dem.

 151. Exempelvis själv- och kamratbedömning
  kan ha väldigt stark påverkan-

 152. -på de metakognitiva strategierna.

 153. Jag arbetar
  med självbedömningsstrategier-

 154. -och hur de färgar av sig på hur
  eleverna tar ansvar för sitt lärande.

 155. Här är en av hemligheterna
  med formativ bedömning:

 156. Det här blir en spiral.

 157. Elever som ska föra ett resonemang
  vet sällan vad det är på förhand.

 158. Man måste lära sig det.

 159. Då får de göra en uppgift
  som kräver det-

 160. -och så ger man kanske återkoppling.

 161. Sen får de använda återkopplingen
  och föra resonemang igen och igen.

 162. Det blir - hör och häpna -
  bättre och bättre för varje gång.

 163. Därför är läroplanen
  inriktad mot förmågor.

 164. Det kan återkomma och utvecklas.

 165. Mycket av detta tycks bero på...

 166. ...att eleverna utvecklar
  en bättre bild av vad vi vill åt.

 167. Skillnader i prestation behöver inte
  ha att göra med olika begåvning.

 168. Det kan handla om att vissa inte vet
  vad ni frågar efter.

 169. Då kan de inte leverera. Formativ
  bedömning tydliggör förväntningar-

 170. -och då blir det fler elever
  som lyckas i undervisningen.

 171. Den andra delen: SRL-delen...
  Ni får ursäkta de krigiska bilderna.

 172. Man ser att vissa elever
  fungerar som bilden längst bort.

 173. Den är inte så tydlig.

 174. Det är en mörkerskjutning.
  Alla har nog inte varit med om det.

 175. När jag var ung tvingades alla män
  att leka med sådana saker.

 176. Den tiden är ju förbi.
  Man vet inte var man ska skjuta.

 177. Man skjuter lite varstans
  och ser var det säger "plonk".

 178. Man skjuter ju på metallsaker
  och inte riktiga människor.

 179. Många elever fungerar så.

 180. Man överpresterar i alla riktningar
  för att se var man prickar rätt.

 181. Sen kan man börjar sikta in sig,
  men det skapar en stor stress.

 182. Många elever är stressade i dag
  för att de försöker på bred front.

 183. Det är "trial and error".

 184. Det är gravt ineffektivt
  och väldigt tidskrävande.

 185. När man tydliggör förväntningar
  tenderar folk att ändra strategin.

 186. Vet man vad som krävs
  så skjuter man inte åt alla håll.

 187. Det där ska föreställa
  ett prickskyttegevär.

 188. Man siktar in sig på det som bedöms
  för att kunna göra det riktigt bra.

 189. Det är ett dilemma.
  Man kan å ena sidan tycka-

 190. -att om vi har frihet så blir folk
  mer kreativa och gör fler saker.

 191. En bredare bas. Vet man vad som
  bedöms får man ett snävare utfall.

 192. Det är både bra och dåligt.
  Vi tar bort saker som kunde ha hänt-

 193. -men de lär sig kanske
  just det vi vill att de ska lära sig.

 194. Formativ bedömning
  som kopplar ihop de här delarna...

 195. Ni känner kanske igen
  John Hatties hastighetsmätare.

 196. Den här sortens studier
  har ju fått kritik.

 197. Jag gör ingen stor affär av det.
  Det Hattie bidrog med-

 198. -var att peka på nollan
  där han visade att... Eller...

 199. Många studier har visat: "Vi får
  positiva effekter när vi gör något."

 200. "Vi med!"
  Det får i princip alla.

 201. Att göra något bra
  ger naturligtvis effekt.

 202. Ska vi satsa på allt? Det går inte.
  Vi måste jämföra.

 203. Han menade att vi kan jämföra med
  en sorts genomsnitt av undervisning.

 204. Det kanske är mer intressant
  än att se om vi tar oss över nollan.

 205. Man ser att studier
  kring formativ bedömning-

 206. -ligger mellan 0,4 och 0,7 -
  alltså i det blåa området.

 207. Då kan man leta vidare.

 208. Det som väckte tankar hos mig
  var att när vi gick igenom studier...

 209. Jag arbetade med bedömningsmatriser-

 210. -som ett sätt att kommunicera
  krav och förväntningar till elever.

 211. I forskningen såg man-

 212. -att det fanns studier där lärarna
  lämnade ut matriserna till eleverna.

 213. Det hände märkliga saker -
  eleverna började prestera bättre.

 214. De började arbeta med självbedömning
  utifrån matriserna.

 215. Det fanns inte många, men de flesta
  studier där man lämnade ut matriser-

 216. -hade väldigt höga effektstorlekar.

 217. Man kan inte dra för stora växlar
  på så få studier-

 218. -men som forskare blir man nyfiken.

 219. Vi skapade en studie med bedömnings-
  matriser och kamratbedömning.

 220. Vi fick oerhört starka effekter på
  elevers problemlösning i matematik.

 221. Det är ett sätt att koppla ihop
  de två delarna-

 222. -med de metakognitiva förmågorna och
  aktiviteter kring formativ bedömning.

 223. Här kommer ett test.

 224. Det här måste ni lämna in
  innan ni går ut...

 225. Utifrån det jag sagt: Varför ska man
  arbeta med formativ bedömning?

 226. Jag hoppas att alla tänker:

 227. "Inte för att det står i skollagen.
  Där står det mest summativa saker."

 228. Vad är målet? Varför gör vi det?

 229. Här trillar man ofta dit.
  Många tänker att formativ bedömning-

 230. -främst ska ge bättre resultat
  på nationella prov och Pisa-prov.

 231. När projektet med formativ bedömning
  startade så var grundtanken-

 232. -att eleverna själva
  ska ta ansvar för sitt lärande.

 233. Genom det
  ska prestationerna förbättras.

 234. Många har velat hoppa över det och
  göra någon sorts bypass-operation.

 235. Man går direkt från start-

 236. -till bättre prestationer,
  utan att engagera eleverna.

 237. Det går säkert, men då får man
  "teaching to the test"-effekten.

 238. Då måste vi lära dem strategier
  som betalar sig i provresultat-

 239. -men som inte gör dem autonoma.

 240. Utifrån den tidigare definitionen
  kan man ställa den här frågan:

 241. "Vilket eller vilka
  av nedanstående exempel"-

 242. -"är exempel på formativ bedömning?"
  Ni får tänka så det knakar.

 243. Hade ni haft mentometerknappar så
  kunde ni tryckt, men vi gör så här.

 244. Alla tre är formativ bedömning.
  I alla tre samlar jag in information-

 245. -som jag använder för
  att påverka lärande och undervisning.

 246. Problemet är att vissa av dem-

 247. -förmodligen inte ger några avtryck
  i elevernas lärande.

 248. Det har blivit ett problem,
  och man har fått en splittring.

 249. Vissa sysslar med formativ bedömning
  och vissa med BFL.

 250. Lägret har splittrats.

 251. Rent formellt passar alla tre in
  i definitionen av formativ bedömning-

 252. -men de som sysslar BFL säger:

 253. "Vi vill inte använda sådan formativ
  bedömning som inte hjälper eleverna."

 254. Att planera undervisning
  utifrån resultat på nationella prov-

 255. -är något vi fått från Skolverket:
  Så ska man göra.

 256. Vi ska titta på resultaten och
  påverka undervisningen - självklart!

 257. Men det hjälper inte
  dem som just skrev provet.

 258. Det är på en annan nivå
  än formativ bedömning.

 259. Det är på längre... Man pratar om
  olika cykler, på kort och lång sikt.

 260. Detta är på lång sikt, och det finns
  få belägg för att det skulle hjälpa.

 261. Formativ bedömning som hjälper
  är ofta på väldigt kort sikt.

 262. Det sista är ett vanligt exempel
  på omtolkning av formativ bedömning.

 263. Man har kvar sina gamla prov,
  men låter kanske eleverna gör om dem.

 264. Ni vet lika väl som jag
  hur bra det brukar gå.

 265. Begreppet "pseudoformativ bedömning"
  har formulerats-

 266. -alltså låtsas-formativ bedömning.
  Det har börjat komma många studier.

 267. Det har gått några år sen begreppet
  kom och folk började arbeta med det.

 268. Flera länder har implementerar BFL.

 269. Det kommer in forskning,
  och vi kan se hur det går.

 270. Vilka hinder och bekymmer
  uppstår vid implementeringen?

 271. Ett stort hinder tycks vara-

 272. -att grogrunden för det formativa
  fröet kan variera väldigt mycket.

 273. Olika länder har olika system.

 274. I länder med
  ett väldigt starkt summativt system-

 275. -är det väldigt svårt
  att få det formativa fröet att gro.

 276. Tidiga betyg, många nationella prov
  och andra sådana summativa delar-

 277. -motverkar möjligheten
  att arbeta formativt.

 278. Det borde inte vara någon hemlighet.
  Summativa system utmärks av sådant:

 279. Tidiga betyg, betygsliknande omdömen,
  nationella prov, fokus på resultat.

 280. Känner någon igen Sverige?

 281. Hur systemet ser ut totalt sett-

 282. -påverkar även undervisningen,
  som blir prestationsorienterad.

 283. Den utmärks av att vi lägger vikt
  vid elevernas resultat.

 284. Vi gör en bypass: Högre resultat
  utan att de ska lära sig mer.

 285. Resultaten jämförs - förhoppningsvis
  mindre inbördes än under min skoltid.

 286. Man skrev upp betyg 1-5 och
  vilka som låg över och under medel.

 287. Man skrev upp det på tavlan,
  och så fick man sitta och skämmas.

 288. Nu jämför vi mycket med andra
  klasser, skolor och länder.

 289. Lärprocessen
  värdesätts mindre än resultatet.

 290. Jag fick ett jättebra citat
  från en kille i åttan:

 291. "Vi ska visa vad vi kan,
  men ska vi inte få lära oss först?"

 292. Det är väldigt mycket fokus på...

 293. Eleverna måste visa något,
  och det är ju bra-

 294. -men vi kanske inte
  ska hoppa över själva undervisningen.

 295. Det här är
  från en kommande bok om motivation.

 296. Det har levt i skymundan här, men
  det finns mycket forskning utomlands.

 297. Formativ bedömning
  är starkt kopplat till motivation.

 298. "Läraren ger med sin respons signaler
  om hur elevernas insatser bedöms."

 299. "Kommentarerna visar
  om resultatet bedöms"-

 300. -"efter en enskild elevs progression
  eller jämfört med andra elever."

 301. "Läraren visar vad som är viktigt
  genom vad eller vem som får beröm."

 302. Även om jag som lärare inte
  har rannsakat mig själv-

 303. -kring vad jag tycker är viktigt,
  så ger jag signaler-

 304. -i form av vilka som positiv respons
  när de kommer med sina alster.

 305. Vi kan se i studier
  att en kunskapsoriente...

 306. Kunskapsorienterad undervisning
  påverkar elevernas motivation-

 307. -och hur de skapar studiestrategier
  och ser på kunskap och lärande.

 308. Vi färgar av oss, via undervisningen,
  på deras sätt att se på kunskap.

 309. Det finns studier som pekar på
  att en sänkt kunskapsorientering-

 310. -ger en negativ utveckling
  hos eleverna.

 311. De tror sig kunna mindre
  när de jämför sig med varandra.

 312. "Jag kan inte lika mycket som den."

 313. Attityden till skolan
  och prestationerna sjunker hos vissa.

 314. Det är olika. De som gynnas
  är ju ofta de högpresterande.

 315. De får positiv återkoppling
  i sådana system-

 316. -medan de som inte presterar så bra
  snabbt upplever: "Jag kan inte."

 317. Då stänger man snarare ner än
  kavlar upp ärmarna och tar tag i det.

 318. Det har varit problemet
  med idén om betyg väldigt länge.

 319. Man har trott att det skulle...

 320. "Får jag låga betyg så kavlar jag upp
  ärmarna och tar tag i det här."

 321. Men vad gör man om man inte har
  resurser att ta tag i det med?

 322. Risken är att man skapar maktlöshet
  hos eleverna, som då stänger av.

 323. Vad vi kommunicerar med bedömningen
  är väldigt viktigt-

 324. -för elevernas motivation och arbete.

 325. Titta här,
  för en aura av vad jag pratar om.

 326. Formativ bedömning kräver något annat
  än fokus på resultaten.

 327. Vi kan inte gå direkt till resultaten
  utan måste ha andra utgångspunkter.

 328. Här är några utgångspunkter.
  När vi sjösätter formativ bedömning-

 329. -så måste vi bygga det
  på mer grundläggande värderingar.

 330. Vi kan inte bara
  följa definitionen rakt av.

 331. Vi måste utgå från
  att alla elever kan utvecklas.

 332. Det är hela grundstommen -
  annars skulle vi inte syssla med det.

 333. Det måste finnas transparens
  i bedömningen.

 334. Folk är oense om hur mycket
  transparens det ska finnas.

 335. Vissa menar att elever som vet för
  mycket bara vill följa kriterierna-

 336. -men inte lära sig mer.
  Det är en balansgång.

 337. Man kan inte arbeta med strategierna
  utan en grundläggande transparens.

 338. Bedömningsinformation måste användas,
  och det som ibland väljs bort:

 339. "Eleverna måste involveras
  i bedömningsprocessen."

 340. Jag satte några autonoma elever där
  så att ni kommer ihåg det.

 341. Det finns studier om implementeringen
  av formativ bedömning i världen.

 342. Det kommer in resultat
  som kan jämföras.

 343. Det här är en grov förenkling-

 344. -men vi ser att utifrån flera studier
  om sådana implementeringar...

 345. När folk tvingas arbeta
  med formativ bedömning-

 346. -förändrar nästan alla sin syn
  på undervisning och lärande.

 347. Det händer något,
  och det första tecknet-

 348. -är att folk pratar mer med varandra
  om undervisning och lärande.

 349. Det händer något med samtalen.
  Folk börjar tänka kring det här.

 350. I stället för att bara
  prata om praktiska detaljer-

 351. -funderar man
  kring undervisning och lärande.

 352. Det betyder dock inte att alla gör
  någon jätteförändring i klassrummet.

 353. Tänka, prata - ja.
  Förändra - nja, inte alltid.

 354. Många lärare
  förändrar vissa delar av sin praktik.

 355. De delarna tenderar att utesluta
  att eleverna engageras i bedömningen.

 356. Det kan bli att en lärare
  själv tar på sig allt arbete-

 357. -för förmedling av mål och kriterier,
  bedömning och återkoppling.

 358. Tre månader senare går man på knäna.

 359. Man vill inte höra något
  om formativ bedömning på tre år.

 360. Man väljer bort
  för att själv ha kontroll som lärare-

 361. -medan några lärare
  implementerar lite mer fullt ut.

 362. Svårigheterna vi ser
  är det jag redan har nämnt.

 363. Det är ett av de största hindren.
  Tidigare stod annat högre på listan-

 364. -över problem vid implementering.

 365. Nu är det här
  det kanske största hindret:

 366. "Det är svårt
  eftersom systemet motarbetar mig."

 367. Vill jag optimera för lärande-

 368. -så kan jag
  arbeta i grupp med eleverna.

 369. Jag kan ge dem uppgifter
  och låta dem redovisa i grupp.

 370. Jag ger återkoppling i grupp,
  och allt görs i grupp.

 371. De måste prata-

 372. -så att det inte blir en passiv
  överföring från lärare till elev.

 373. Men då har jag inget underlag
  till enskilda betyg.

 374. Då får jag ett dilemma.
  Den summativa betygsättningen-

 375. -motarbetar mina möjligheter
  att arbeta formativt.

 376. Ett annat hinder är att man inte
  använder hela paletten.

 377. Man arbetar
  med det man kan styra som lärare.

 378. Det är tydligt i flera studier.

 379. Fokus på isolerade tekniker
  stod överst förut.

 380. Man tar tekniker - ni som känner till
  Dylan William vet att han har många-

 381. -men man kommer inte vidare.
  Man stannar vid isolerade tekniker-

 382. -men man köper inte hela konceptet.

 383. Williams tanke är
  att man genom att arbeta med det-

 384. -blir förtrogen med teorin,
  men det är inte alltid så enkelt.

 385. Ibland tycks det stanna upp, men
  vi har inga studier på så lång sikt-

 386. -så vi vet inte
  hur effektivt tankesättet är.

 387. Den här har jag nämnt.
  Det blir väldigt hög belastning-

 388. -om man ska ge personlig återkoppling
  till alla elever.

 389. Det går inte.

 390. Eleverna måste engageras och bli
  resurser för varandra och sig själva.

 391. Vi ser att i sådana studier...

 392. Man har funderat på hur man ska
  implementera formativ bedömning.

 393. "Ska jag välja ut ett kärngäng
  och hoppas att det sprider sig?"

 394. "Eller ska jag
  försöka pressa på alla?"

 395. Om man pressar på alla,
  så får man åtminstone effekten-

 396. -att alla börjar prata kring det.
  Det är en positiv effekt.

 397. I studier där man har valt ut
  kärngrupper på olika skolor-

 398. -och hoppas att det sprider sig...

 399. Oftast får man ingen spridning.

 400. Det lärare behöver är kunskap.

 401. Vi måste ha mer kunskap
  om formativ bedömning.

 402. Nu har det äntligen blivit så-

 403. -att lärarutbildningen måste
  ha med bedömning och betygsättning.

 404. När jag läste till lärare
  fanns det inget sådant alls.

 405. Det skulle man suga åt sig
  när man var ute på sin praktik.

 406. Man befattade sig inte med det
  på lärarhögskolan.

 407. Det finns mycket teori i detta.
  Vi behöver mycket kunskap.

 408. Det är inget man suger åt sig
  av sig själv.

 409. Tid och stöd. Intervjuer med lärare
  som implementerat formativ bedömning.

 410. Alla är jättetydliga:

 411. "Vi måste ha tid att genomföra
  och att tänka efter efteråt."

 412. "Vi måste prata med andra lärare.
  Det går inte att göra detta själv."

 413. Olika sätt att göra det på:

 414. Dylan William arbetar med
  "teacher learning communities".

 415. Man får testa olika metoder.

 416. Sen återkommer man
  och berättar hur det gick.

 417. Man tvingar sig själv att testa.

 418. Sambedömning har seglat upp
  på senare tid, där man...

 419. Skillnaden är att metoderna inte
  är i fokus, utan elevprestationer.

 420. "Detta har mina elever gjort.
  Vilken kvalitet har det?"

 421. Inte nödvändigtvis vilken nivå
  - "A, C eller E"-

 422. -utan "Vad är bra och mindre bra,
  och hur blir det bättre nästa gång?"

 423. Det är dokumenterat att det kan:

 424. Ett: Öka lärarnas bedömningskompetens
  eftersom vi pratar om det.

 425. Två: Skapa en samsyn kring vad som
  ska ligga till grund för bedömning.

 426. Det som heter "instructional rounds"-

 427. -baseras på gemensam
  problemformulering och reflektion.

 428. Det påminner om koncept som
  "learning study" och "lesson study".

 429. Det finns en del sådant-

 430. -men återigen:
  Man måste involvera eleverna.

 431. Inte bara för att vi ska få
  en lättare tillvaro som lärare.

 432. Genom att vi involverar eleverna
  i bedömningen så lär de sig mer.

 433. Det är enligt flera studier
  ett effektivt sätt-

 434. -att få eleverna att lära sig
  även ämneskunskaper.

 435. Det jag har försökt ge en bild av-

 436. -är en resa fram och tillbaka
  kring formativ bedömning.

 437. Vi startade med en idé om formativ
  bedömning och vad det är bra till.

 438. Det ska ge elever som är självgående
  och äger sitt eget lärande.

 439. Genom detta ska vi
  få förbättrade prestationer i skolan.

 440. Någonstans gick det förlorat.
  Det var så svårt att plantera fröet-

 441. -i många länder med en jord som
  var fylld av de summativa delarna.

 442. Med tidiga betyg och nationella prov.

 443. Med ett tankesätt som hela tiden
  handlar om summativ bedömning.

 444. Frågan är: Nu när vi vet det-

 445. -kan vi då backa tillbaka bandet
  och starta om med nya krafter-

 446. -för att få i gång den här
  riktiga formativa bedömningen igen?

 447. Jag är fräck
  och visar min egen bok på temat.

 448. Jag tycker att den fortfarande håller
  i det att...

 449. Där finns...

 450. ...delar av formativ bedömning
  som vi måste tillbaka till.

 451. Det gäller tydliga förväntningar.
  De kan kommuniceras på en massa sätt.

 452. Jag arbetade med bedömningsmatriser,
  men det finns många sätt.

 453. Vi måste förtydliga för eleverna
  vad vi är ute efter.

 454. Autentiska uppgifter
  har försvunnit från agendan.

 455. Mycket av metoderna som förknippas
  med t.ex. bedömning för lärande-

 456. -bygger på småmetoder. Man pratar
  om "hinge point questions"-

 457. -alltså småfrågor
  som ska visa elevernas förståelse.

 458. I en stor del av BFL-metoderna-

 459. -är läraren ständigt "puppet master"
  och styr med trådarna.

 460. Vi dirigerar hela tiden-

 461. -medan det ges
  ganska lite utrymme för eleverna.

 462. Jag tänkte bara visa ett...

 463. Det här är från ett manifest
  skrivet av Grant Wiggins-

 464. -som jag fastnade för
  när jag började läsa om bedömning.

 465. Det är ett längre manifest, men
  jag har valt ut två viktiga saker.

 466. Man ska ha engagerande, stimulerande
  uppgifter som känns realistiska.

 467. Uppgifter som eleverna
  kan vara stolta över.

 468. De uppgifterna är, när det gäller
  formativ bedömning, dels till för...

 469. Rikare uppgifter lockar ju fram
  mer av elevernas kunskaper.

 470. Det ges också ett helt annat utrymme
  för att ta ansvar för sitt lärande-

 471. -genom att bedöma kvaliteten
  i den typen av uppgifter.

 472. Det skiljer sig ganska mycket...
  Man kan ju arbeta med trafikljus.

 473. Man håller upp färger
  för att signalera om man förstår.

 474. Det tycker vissa
  är en bedömning av ens förmåga.

 475. Men det är långt från att visa upp
  ett trafikljus för att man är osäker-

 476. -till att bedöma kvalitet och hitta
  förbättringspotential i ett arbete.

 477. Eleverna blir snabbt duktiga-

 478. -på att gissa: "Skulle läraren tycka
  att det här är bra?"

 479. De kan vara bra på att betygsätta
  sig själva utan att se kvaliteterna.

 480. De kan ibland snarare gissa sig till
  vad läraren skulle ha satt för betyg.

 481. Den typen av aktiviteter gynnar inte
  nödvändigtvis elevernas autonomi.

 482. Konstruktiv återkoppling
  nämns ofta i förbifarten-

 483. -som något vi måste göra
  men som är ohyggligt svårt.

 484. Jag hinner inte gå in på det,
  men man måste fundera på det.

 485. Vad är konstruktiv återkoppling,
  och hur kan man arbeta med det?

 486. Det måste vara återkoppling på
  uppgiften och saker de kan förbättra.

 487. Inte på eleverna som personer,
  utan på uppgiften och framåtsyftande.

 488. Inte alltid till varje individ,
  utan kanske oftare till grupper.

 489. Involvera eleverna i bedömningen.
  Hjälp dem att ta ansvar för lärandet-

 490. -när de gör uppgifter
  som de kan vara stolta över.

 491. Där är min tid ute.
  Tack för att ni lyssnade.

 492. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning
Ämnesord:
Betyg, Betygsättning, Differentieringsproblem, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Studieomdömen, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Bättre möten från och med nu

Möten upptar en stor del av vår arbetstid och kan många gånger tjäna som tidstjuvar, menar pedagogen och författaren Terese Raymond. Ofta slarvar vi med att göra en tydlig plan för mötet och vi glömmer det viktigaste, att mötet skall ha ett tydligt syfte. Terese visar här på verktyg för att förbereda, leda och följa upp ett möte. Med en tydlig struktur får mötesdeltagarna en chans att bidra på ett bra sätt. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Didaktik och miljöer på fritidshem

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Meningsfulla samtal i skolan

Petter Iwarsson från Bris talar om samtalet som ett verktyg för att förbättra ungdomars psykiska hälsa, och om samtalet som grund för att möjliggöra ett framgångsrikt lärande. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Dokumentation för lärande

Gymnasieläraren Daniel Sandin har i flera år särskilt intresserat sig för frågor som rör bedömning och dokumentation. Här föreläser han om en modell för dokumentation med verktyg som blir till hjälp i det formativa bedömningsarbetet och vid betygssättning. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Blyga och ängsliga elever i skolan

Blyghet och rädsla är vanligt hos barn och kan vara hindrande i skolan, berättar psykologen Malin Gren- Landell. Det kan handla om att inte våga räcka upp handen eller vara blyg och känna oro för kompisrelationer. Hur kan man som pedagog upptäcka de här besvären hos eleverna och vad kan man göra för att stötta? Vi får också råd om när man ska vända sig till BUP och vad man som förälder kan göra. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Läraren och relationer

Magnus Blixt menar att han som lärare är beroende av väl fungerande relationer för att arbetet ska fungera. Det gäller relationen till eleverna såväl som relationen till kollegor och till elevernas föräldrar. I förlängningen stöder det här elevernas lärande och utveckling - får vi bättre relationer blir det bättre lärande, förklarar Magnus i sin föreläsning. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Om språk, identitet och författarskap

Författaren Zulmir Becevic berättar här om sin bok "Avblattefieringsprocessen", en bok som handlar om att inte passa in i Sverige sedan ett främlingsfientligt parti är i majoritet. I boken tvingas huvudpersonen gå på kurs för att bli en riktig svensk. Men vad innebär det egentligen att vara riktigt svensk? Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Jämställdhet i praktiken

Jämställdhet ska vara ett kunskapsområde som diskuteras med eleverna och som utvecklas i takt med deras skolgång. Det menar de båda jämställdhetsexperterna David Flato och Maria Hulth. Här ger de en samling enkla förslag på hur man som pedagog kan förklara genus och jämställdhet. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Hur får nyanlända elever en bra början?

Vad ska man tänka på som lärare när man undervisar nyanlända elever? Vad säger forskningen? Hur får man ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt? Forskaren Tore Otterup har själv mångårig erfarenhet av att undervisa flerspråkiga och mångkulturella elever och här ger han konkreta tips på hur undervisningen kan bedrivas i klassrummet. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Inkludering och skoldatatek

Specialpedagogen Ulrika Jonsson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta med assisterande IT-teknik som stöd i klassrummet. I sitt arbete möter Ulrika Jonsson elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ständigt ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Didaktik och miljöer på fritidshem

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Den digitala djungeln

Digitaliseringen av skolan går undan och lärare har idag en uppsjö av digitala läromedel att välja bland, många med fagra löften om pedagogiska genvägar. Inte sällan erbjuds apparna och programmen kostnadsfritt. Men vem har egentligen koll på vilka digitala läromedel som fungerar? Björn Sjödén har granskat digitala läromedel och säger att det saknas vetenskaplig validering och standardisering av dem. Han varnar för att de i värsta fall riskerar att hämma elevernas lärande.