Titta

UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Om UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Astronauter och rymdforskare från hela världen berättar om allt från de senaste tekniska utvecklingarna inom rymdforskning till mörk materia, miljöförstöring och hur man överlever när rymdhjälmen fylls med vatten. Inspelat den 21 och 22 september 2015 i Konserthuset och på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Till första programmet

UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord : Rymdforskning i SverigeDela
 1. Vi ska ta en snabb titt
  på forskningsprojekten-

 2. -vid Kungliga Tekniska högskolan.

 3. Vi har sex talare som får fyra minuter
  var, så det blir korta genomgångar.

 4. Jag börjar genast
  med att välkomna Yifang Ban-

 5. -professor i geoinformatik.
  - Välkommen.

 6. -Du talar i den här.
  -Okej.

 7. God morgon.
  Jag skulle vilja tala några minuter-

 8. -om KTH:s jordobservationer,
  särskilt hur fjärranalys kan användas-

 9. -som stöd vid hållbar stadsutveckling.

 10. Enligt FN:s nya prognos,
  "World Urban Prospect"-

 11. -kommer 2,5 miljarder människor
  att ha flyttat till städerna 2050.

 12. Den oplanerade urbaniseringen
  kan ha stor miljöpåverkan-

 13. -som föroreningar, översvämningar och
  urbana värmeöar.

 14. Ytterligare 2,5 miljarder människor
  flyttar alltså till städerna inom 35 år.

 15. 90 procent kommer att flytta
  i Asien och Afrika-

 16. -och en tredjedel
  i Kina, Indien och Nigeria.

 17. Utvecklingsländernas planerare-

 18. -har inte tillgång till information
  för att kunna fatta rätt beslut.

 19. T.o.m. i Stockholm säger planerarna
  att kartorna de använder-

 20. -är från år 2000, alltså 15 år gamla.

 21. Det finns alltså ett behov av att skapa
  aktuell information med fjärranalys.

 22. Sen Landsat sköts upp 1972
  har många satelliter skjutits upp-

 23. -däribland European Space Agencys
  nya satellit Sentinel 1 och 2-

 24. -samt Kanadas
  RADARSAT Constellation.

 25. De ger oss spännande möjligheter
  att ge planerarna rätt information.

 26. Vid KTH arbetar vi med
  att utveckla effektiva och hållbara-

 27. -algoritmer för bildbehandling
  och avvikelsedetektion-

 28. -som snabbt kan ta fram
  tillförlitlig information om städer.

 29. Hittills har vi producerat marktäckedata
  och rumsliga temporala mönster-

 30. -åt många världsstäder - Stockholm,
  Lagos, Mumbai och Beijing.

 31. Vi arbetar med planerarna och
  beslutsfattarna i många andra städer-

 32. -för att försöka ta fram den information
  som de verkligen behöver.

 33. Stadsplanerarna i Stockholm
  ger t.ex. byggnadslov-

 34. -utan att veta byggnaders ålder.
  De vill gärna ha årsvisa...

 35. ...översikter över nya stadsområden.

 36. De vill veta vad som händer
  med städernas grönområden-

 37. -och var översvämningar kan ske.

 38. De behöver informationen för att ge
  byggnadslov och planera långsiktigt.

 39. Vi arbetar fortfarande
  med att tala med olika planerare-

 40. -och försöka undersöka deras behov
  och tillhandahålla information-

 41. -med hjälp av jordobservationer.

 42. Projektet stöds av European Space
  Agencys program INNOVATOR III.

 43. När programmet är klart kanske vi...

 44. I pilotprojektet utvecklar vi metodiken
  med teststäder.

 45. Till slut vill vi gärna tillhandahålla
  globala tjänster till stadsplanerare.

 46. Tack så mycket.

 47. Tack så mycket.
  Nu välkomnar jag Anna Jensen-

 48. -professor i geodesi
  och GNSS, satellitposition.

 49. Jag ska passa på
  att berätta lite om geodesi-

 50. -och vad vi arbetar med
  inom rymdforskningen på KTH.

 51. Jag vill definiera termen "geodesi"
  för många vet nog inte vad det är.

 52. Det är vetenskapen om jordens storlek
  och form och jordens tyngdkraft.

 53. Vi arbetar både teoretiskt och
  utvecklar tekniker för datainsamling.

 54. Vi samlar in data
  och gör observationer på jorden-

 55. -men vi arbetar även med rymddata.
  Därför är rymdtekniken viktig för oss.

 56. Jag har tagit med två exempel
  på den forskning vi utför här på KTH-

 57. -med rymdteknik.
  Det ena är satellitgravimetri-

 58. -och det andra är GNSS,
  Global Navigation Satellite Systems.

 59. Satellitgravimetri handlar om
  att använda rymdburna sensorer-

 60. -som samlar in data
  och ger oss information-

 61. -om jordens gravitationsfält.

 62. Exempel på det
  är satellitprojekten GOCE och GRACE.

 63. Det övre fotot är GOCE-satelliten
  - ett projekt i regi av ESA.

 64. Den undre bilden
  visar två GRACE-satelliter.

 65. Det är ett NASA-projekt
  som stöds av Tyskland.

 66. Det vi gör med satelliterna
  är att vi använder deras data.

 67. Ett pågående projekt
  är att titta på jordens masstruktur-

 68. -med hjälp av data
  från både GRACE och GOCE.

 69. Ett annat projekt är-

 70. -att se på klimatförändringarna
  och havsnivåhöjningen.

 71. Vi kan avgöra hur havsnivån förändras
  med hjälp av satellitobservationer.

 72. Vi kombinerar data från GRACE
  med andra observationstyper-

 73. -som altimetri, då vi mäter avståndet
  från satelliterna ned till jorden-

 74. -exempelvis havsytan.
  Med havsytans topografi-

 75. -kan vi då göra en modell
  över världshavens havsnivåer.

 76. Det andra ämnet
  som jag vill berätta kort om är GNSS:

 77. Satellitbaserade system
  för positionsbestämning.

 78. Ni vet nog att ni har GPS
  i era bilar och mobiler-

 79. -för positionsbestämningen.

 80. Många människor i Väst
  använder det varje dag.

 81. Med högprecisionspositionering-

 82. -kan vi titta på positioner
  på centimeter- eller millimeternivå.

 83. Såna observationer kan vi använda
  vid geodynamisk forskning-

 84. -men även för rörelseanalys,
  vilket är ett av våra forskningsfält.

 85. Vi tar fram algoritmer och metoder
  för att förbättra precisionen.

 86. Några exempel visas på mina foton.

 87. Det övre visar ett Gulfstreamplan
  med EMISAR-radar-

 88. -från Danmarks Tekniske Universitet.

 89. När de samlar in
  radarbilder från marken-

 90. -måste de veta exakt position.
  Då krävs högprecisionspositionering-

 91. -för att kunna ta fram
  all information från radarbilderna.

 92. Det andra exemplet är vid byggen,
  då GNSS används vid maskinguidning-

 93. -för lantmäteri och annan tillämpning-

 94. -i samband
  med moderna byggtekniker.

 95. Tack för er tid. Det var lite om geodesi
  och vår forskning på KTH.

 96. Tack. Nu välkomnar jag Per-Arne
  Lindqvist, som ska tala om MMS.

 97. Kära kosmonauter. Kära astronauter.

 98. Min hustru lär mig ryska sen 40 år,
  men mitt arbetsspråk är engelska-

 99. -så jag håller föreläsningen
  på engelska.

 100. Jag ska tala om...

 101. ...Magnetospheric Multiscale Mission-

 102. -ett NASA-projekt som startade i år.

 103. Vi tittar på sambandet
  mellan solen och jorden-

 104. -framför allt solvindens påverkan
  på jordens magnetosfär.

 105. Den ger stora effekter-

 106. -och skapar norr- och sydskenet
  vid Nordpolen och Sydpolen.

 107. De forskningsområden
  som vi är intresserade av-

 108. -är området där solvinden tränger
  igenom på magnetosfärens dagsida-

 109. -och accelerationsområdet
  i den geomagnetiska svansen.

 110. Partiklarna accelererar, följer magnet-
  fältet till jorden och skapar skenen.

 111. Det ska vi studera
  med fyra rymdfarkoster:

 112. Magnetospheric Multiscale Mission.

 113. Det är välutrustade farkoster,
  med partikelinstrument.

 114. De fyra satelliterna befinner sig
  knappt en mil ifrån varandra.

 115. Här är de instrument
  som används inom projektet.

 116. Ni ser att det finns fem olika
  uppsättningar partikelinstrument-

 117. -samt instrument för att mäta elektriska
  och magnetiska fält.

 118. Jag har markerat SDP-instrumentet
  - Spin-plane Double Probe-

 119. -som har byggts av vår grupp
  här på KTH, under min ledning.

 120. Ni ser var instrumenten är placerade
  i satelliterna.

 121. Vi har fyra enheter i periferin.

 122. De fäller ut 60 m långa trådbommar
  från sonden-

 123. -med sfärer. Potentialskillnaden mellan
  sfärerna ger det elektriska fältet.

 124. Det här är en bild
  av den färdiga farkosten underifrån.

 125. Rymdfarkostens omloppsbana
  är till en början 12 Re.

 126. 12 jordradier.

 127. Den stryker över magnetopausen
  på dagsidan i 1,5 år.

 128. Därefter höjs omloppsbanan,
  och då mäter vi vid ungefär 25 Re-

 129. -i magnetsvansen.

 130. Här är lite information
  om det elektriska fältinstrumentet.

 131. Tekniken utvecklades här på KTH i
  slutet av 60-talet av en professor här.

 132. De elektriska fältsonderna
  fälls ut så här.

 133. Vi har en ritning av anordningen
  och ett foto av en modul.

 134. Här är uppskjutningen
  av de fyra farkosterna.

 135. Var och en väger ca 1 300 kg.

 136. Uppskjutningen skedde vid SLC-41
  på Cape Canaveral i mars i år.

 137. Nu ska jag visa två filmer till höger.

 138. Den översta visar hur den övre delen
  separerar från den undre.

 139. Under det har vi en animerad film
  av när trådbommarna fälls ut.

 140. Här ser vi det.

 141. Delarna separeras, och den sista-

 142. -har en webbkamera ombord.

 143. Vi får snart se den.

 144. Samtidigt ser vi
  hur magnometerbommarna fälls ut.

 145. Här är vår mätsfär-

 146. -som sitter på en 60 m lång trådbom.

 147. Rymdfarkosten accelererar
  efter separationen.

 148. Projektet ska hålla på
  och ge oss forskningsdata i två år.

 149. Jag tackar för er uppmärksamhet.

 150. Tack så mycket.

 151. Tack. Jag välkomnar Mark Pearce-

 152. -professor i astropartikelfysik
  och astrofysik.

 153. God morgon. På fyra minuter ska
  jag berätta om de mest intressanta-

 154. -objekten i universum.

 155. Jag och mina kolleger
  har studerat objekten-

 156. -med strålning
  och instrument ombord satelliter-

 157. -och stora stratosfäriska ballonger.

 158. Här har vi några studieobjekt.

 159. Gammakänsliga glasögon skulle visa
  oss en väldigt aktiv gammahimmel.

 160. Man skulle se intensiva gammablixtar
  en gång om dagen.

 161. Den energi
  som frigörs i gammablixtarna-

 162. -är lika stor som solens energimängd
  under 10 miljarder år-

 163. -men gammablixtarna frigörs
  på högst några minuter.

 164. Det är enorma mängder energi.

 165. Vi studerar även pulsarer
  - roterande neutronstjärnor:

 166. En stjärna
  som främst innehåller neutroner-

 167. -har en diameter på cirka 15 km och
  väger 1,5 gång så mycket som solen.

 168. Den har en enorm täthet,
  roterar ca 30 gånger i sekunden-

 169. -och spottar ut strålning
  som en kosmisk fyr.

 170. Vi försöker studera dessa objekt.

 171. Vi studerar även svarta hål, och
  Katie har berättat om mörk materia.

 172. Vi vet inte riktigt vad det är.
  Därav bilden på tavlan.

 173. Vi studerar objekten, men inte med
  vanliga teleskop som ni är vana vid.

 174. Vi använder partikeldetektorer-

 175. -i satelliter och forskningsballonger.

 176. Vi har t.ex. studerat antimateria,
  positroner och antiprotoner-

 177. -med instrument ombord
  en rysk Resurs-DK1-satellit.

 178. Vi mätte antipartiklarna med
  en spektrometer. Det var före AMS.

 179. Det var första gången
  ett positronöverskott mättes i kosmos.

 180. Då trodde man att det tydde på
  mörk materia, men nu vet vi bättre.

 181. Vi har deltagit i Fermi,
  NASA:s gammastrålningsprojekt-

 182. -för att kartlägga gammahimlen.
  Här hemma släpper vi upp-

 183. -stora, stratosfäriska ballonger
  från Esrange-

 184. -med en miljon kubikmeter helium.

 185. Vi kan skicka upp teleskopet
  40 km ovanför jordytan.

 186. Teleskopet är känsligt
  för röntgenstrålar-

 187. -och vi mäter polariseringen.

 188. Det är ett nytt observationssätt och
  öppnar ett nytt fönster mot universum.

 189. Den sista minuten ska vi blicka framåt.

 190. Vi fortsätter studera
  polariserad strålning-

 191. -inom ESA-projektet Xipe
  och det inhemska SPHiNX-projektet.

 192. Det är en satellit
  som vi vill studera gammablixtar med.

 193. Jag vill även nämna JEM-EUSO
  ombord ISS, där Christer är inblandad.

 194. Där kan astronomerna titta nedåt.

 195. Man ser ned på jordens atmosfär-

 196. -och letar efter ultrahög kosmisk
  strålning som träffar jorden.

 197. Det skapar fluorescens som kan mätas
  med ISS:s känsliga fotodetektorer.

 198. Jag tror att jag slutar där. Tack.

 199. Tack så mycket.
  Jag välkomnar Mikael Östling-

 200. -professor i fasta tillståndets
  elektronik, som arbetar med Venus.

 201. God morgon. Ni ska få en blänkare om
  WOV-projektet "Working on Venus".

 202. Er kollega Christer och sex andra
  är inblandade, förutom mig.

 203. Vi har experter inom kretselektronik-

 204. -sensorelektronik, kraftelektronik
  m.m. för att kunna utföra projektet.

 205. Här ser vi det fantastiska fotot
  av Venus bredvid jorden.

 206. De är inte riktigt så nära,
  men inte så långt heller.

 207. Det tar knappt fyra minuter för ljuset
  att nå dit.

 208. Det är vår hetaste planet, och det
  är en utmaning för vår elektronik.

 209. Vi har bra finansiering
  från Wallenbergfonden i fem år-

 210. -och vi ska utveckla elektronik
  som i framtiden-

 211. -ska kunna tåla Venus stränga miljö.

 212. Temperaturen är 460 °C, trycket
  är högt och det regnar svavelsyra.

 213. Värre finns inte. Men vi är säkra på
  att vår elektronik ska klara det.

 214. Vi gör elektronik i kiselkarbid.

 215. Det har man försökt tidigare.
  Sovjetunionen gjorde flera försök-

 216. -på 70-talet och i början av 80-talet.

 217. Vi har foton på det.

 218. Vår elektronik
  ska självklart bli mycket hållbarare.

 219. Vi tror att vi kan utnyttja
  informationen från elektroniken-

 220. -för att skapa klimatmodeller-

 221. -men annan elektronik kommer även
  att bli användbar på jorden.

 222. Här är en bild på
  hur det kan komma att gå till.

 223. Vi har en svensk flagga, högt tryck,
  en varm yta och svavelsyra.

 224. Nu ska jag bli lite mer specifik.
  Vi utvecklar alltså elektronik-

 225. -som kan stå emot 500 °C. Det går inte
  med vanlig kiselbaserad elektronik.

 226. Kiselkarbid och WBG-material
  klarar dock det.

 227. Vi utvecklar seismiska sensorer,
  gassensorer och t.o.m. en kamera.

 228. Vi utvecklar även en centralenhet,
  ett minne-

 229. -och ett nätaggregat
  för att det ska fungera.

 230. Vi måste även kunna kommunicera,
  så det finns en radio ombord.

 231. Hittills har vi gjort kretsarna i vårt
  laboratorium med egna rymddräkter.

 232. De är inte lika komplicerade
  som dem ni brukar ha.

 233. Vi har en ultraren miljö,
  där chippen görs.

 234. Här ser ni plattan på 100 mm
  som är gjord av kiselkarbid.

 235. Vi gör många testkretsar.

 236. Vi gör många analoga
  och digitala elektriska kretsar.

 237. När de har bearbetats-

 238. -testar vi dem i laboratoriet.
  På nästa bild ser ni hur det går till.

 239. Vi håller en temperatur på 600 °C.
  Här ser man att plattan lyser röd.

 240. Det är där kiselkarbidkretsarna ligger.

 241. Det borde likna de förhållanden
  som råder på Venus yta.

 242. Jag hoppas att ni besöker
  vår webbplats, "Working on Venus"-

 243. -för att titta på allt som vi har där.
  Tack så mycket.

 244. Tack. Som siste talare
  välkomnar jag Sven Grahn-

 245. -som ska tala om KTH:s studentsatellit.

 246. Ja, alla har ju studentsatelliter,
  och det har vi på KTH också.

 247. Varför ska man locka studenter
  med ett satellitprojekt?

 248. Ni vet... "Space - the final frontier."
  Rymden - den sista gränsen.

 249. Bra, ni fattade.

 250. Studenterna
  ser fortfarande rymden på det sättet-

 251. -trots att rymdåldern har varat länge.

 252. MIST
  står för Miniature Student satellite.

 253. Det betyder inte
  att studenterna är miniatyrer.

 254. Vi bygger en 3U Cubesat-satellit
  och gör åtta experiment.

 255. Professor Östlings instrument
  är ombord.

 256. Vi har ett livsvetenskapsprojekt
  som Christer sponsrar.

 257. Vi väljer åtta studenter per termin-

 258. -och de kan ta sin examen
  inom projektet.

 259. Vi började i januari och skjuter nog upp
  satelliten om 2-3 år. Så ser det ut.

 260. Studenterna lär sig rymdteknik
  och systemteknik, så klart-

 261. -men som den griniga gubbe jag är
  vill jag lära dem fler saker.

 262. De ska lära sig vad ett projekt är,
  så jag börjar med en trivial bild.

 263. Vad är likheten
  mellan en korv och ett projekt?

 264. Jo, båda har en början och en ände,
  så klart. Så är det.

 265. Det är ganska grundläggande.

 266. Projekt är tillfälliga,
  för en viss uppgift.

 267. Därför har de sällan
  nåt institutionellt minne.

 268. Hur överför man då information under
  projektets gång och mellan projekt?

 269. Det får de lära sig.

 270. Jag försöker också
  lära dem andra saker.

 271. Ingenjörskonstens etik.

 272. "Gör mer med mindre. Var noga
  med detaljerna. Oroa er alltid!"

 273. "Att anta saker är roten
  till alla misstag. Tänk efter!"

 274. "Utan tester lär ni misslyckas."
  Murphys lag i min version.

 275. "Dokumentera allt. Var professionella."

 276. Det är en ingenjörs etik.

 277. Samarbete i verkligheten:

 278. Mixtra inte med schemat.
  Om nåt blir försenat, säg det genast.

 279. Och vem sa det här? "Fråga inte
  vad din kollega kan göra för dig."

 280. "Fråga vad du kan göra
  för din kollega."

 281. Jag hoppas att studenterna får
  en försmak av hur det är att jobba.

 282. Hoppas att Cubesat betyder samma
  sak för dem som KTH gjorde för mig.

 283. KTH - där framtiden börjar.
  Här är tre studenter från första teamet.

 284. Och här är vår fina logga för projektet.

 285. Jag har en minut kvar,
  så jag ska berätta-

 286. -om det här rummets historia.

 287. 1960, när jag var 14, var jag volontär
  vid den elfte astronautkongressen.

 288. I det här rummet talade celebriteter.

 289. Theodore von Kármán, Hideo Itokawa
  - den japanska astronautikens fader-

 290. -Hermann Oberth, George Mueller
  - som drev Apolloprogrammet-

 291. -och Wernher von Braun.

 292. Jag hade gärna varit dr von Brauns
  maskinist, men jag satt bredvid honom.

 293. Filmmaskinisten, alltså.

 294. Några år senare
  kom John Glenn hit och talade.

 295. Jag satt som student på första raden.
  Tack så mycket.

 296. Översättning: Lotta Almqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Rymdforskning i Sverige

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sex forskare och professorer i Sverige får fyra minuter vardera att presentera allt från hur man mäter havsnivåer på globala oceaner och utforskar universum med ballonger till hur man bäst studerar Venus. Medverkande: Anna Jensen, professor, Per-Arne Lindqvist, forskare, Mark Pearce, professor, Mikael Östling, professor, Sven Grahn, före detta teknisk chef Rymdbolaget och Yifang Ban, professor. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Ämnen:
Fysik > Astronomi
Ämnesord:
Kommunikationer, Rymdfart, Rymdforskning, Teknik, Transportmedel
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Regeringens syn på rymdforskning

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, berättar om hur rymdforskningen är användbar inte bara i rymden utan också här på jorden i till exempel klimatforskning för att studera höjda havsnivåer. Inspelat den 21 september 2015 på i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

I rymden kan alla se dig tweeta

När vi tittar upp på månen och ser bilder av Mars, hur påverkar det oss som människor och art? Astronauten Chris Hadfield från Kanada är känd för sina Youtube-filmer där han till exempel visar hur man borstar tänderna i viktlöst tillstånd. Här berättar han om hur han vill inspirera jordborna genom att lägga upp sina rymdupplevelser på sociala medier. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

I rymden får man reda på hur den mänskliga kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa, där hon gör experiment på sig själv för att testa blodet och de mänskliga vävnaderna. Allting samtidigt som hon flyger runt som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att flyga genom rymden i realtid

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, visar ett nytt visualiseringsprogram som kan ta oss från jorden till Mars, Pluto och ut ur vårt solsystem, vidare ut i oändligheten. Inspelat den 21 september 2015 på i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Inspirerad av rymden

Matematiken gjorde att hon inte lyckades komma fram till sitt drömjobb som astronaut. Men genom internet har hon lyckats hålla sitt intresse levande. Forskningskommunikatören Frida Backjanis berättar om sin besatthet av rymden och hur viktigt det är att världens astronauter fortsätter att inspirera med sina resor och sin forskning för att fler ska inspireras precis som hon själv. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Tekniska utmaningar för rymdfärder

Astronauten Bonnie J Dunbar berättar översiktligt om Nasas tekniska utmaningar inom medicin, energi och hälsorisker när det gäller att utforska rymden. Dessutom får vi en hälsning från rymden från ett nu pågående ettårsprojekt som studerar hur människokroppen påverkas av tyngdlöshet. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Så påverkas kroppen av långa rymdfärder

Ben, hjärta, ögon och muskler - allt påverkas och försämras i rymden. Astronauten Tom Marshburn berättar hur man måste träna hela tiden för att hålla sig i form som astronaut. Dessutom lär vi oss om salladsodling i rymden och ny robotforskning för att förbättra rymdpromenader. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Rymdforskning i Japan

Japan är det enda asiatiska landet som är med i ISS, den internationella rymdstationens program. En av de engagerade japanska astronauterna är Chiaki Mukai, läkare och så kallad Jaxa-astronaut. I denna föreläsning berättar hon om Japans rymdforskning idag och vad den kan bidra med i framtiden. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Vad vi vet om universum idag

Professor Katherine Freese lär oss om Big Bang, om att warpa rumtid samt att 95 procent av universum består av mörk materia, en för oss totalt okänd massa. Föreläsningen börjar i den moderna kosmologins ursprung och slutar där vi är idag. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Rymdforskning i Sverige

Sex forskare och professorer i Sverige får fyra minuter vardera att presentera allt från hur man mäter havsnivåer på globala oceaner och utforskar universum med ballonger till hur man bäst studerar Venus. Medverkande: Anna Jensen, professor, Per-Arne Lindqvist, forskare, Mark Pearce, professor, Mikael Östling, professor, Sven Grahn, före detta teknisk chef Rymdbolaget och Yifang Ban, professor. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Rymdpromenadernas historia och framtid

En samling legendariska samt mindre kända astronauter samtalar kring rymdpromenader. Luca Parmitano berättar om när han fick vatten i sin rymdhjälm, pensionerade Bruce McCandless om de så kallade jetpackens historia och Soichi Noguchi om hur man lagar en rymdraket i rymden. Avslutar gör Aleksej Leonov, kosmonauten som gjorde den första rymdpromenaden någonsin. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Tekniska utmaningar för rymdfärder

Astronauten Bonnie J Dunbar berättar översiktligt om Nasas tekniska utmaningar inom medicin, energi och hälsorisker när det gäller att utforska rymden. Dessutom får vi en hälsning från rymden från ett nu pågående ettårsprojekt som studerar hur människokroppen påverkas av tyngdlöshet. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Rymdforskning i Japan

Japan är det enda asiatiska landet som är med i ISS, den internationella rymdstationens program. En av de engagerade japanska astronauterna är Chiaki Mukai, läkare och så kallad Jaxa-astronaut. I denna föreläsning berättar hon om Japans rymdforskning idag och vad den kan bidra med i framtiden. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.