Titta

UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Om UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Föreläsningar från konferensen Limmud 2015 med teman judiskt liv, kultur, politik och jiddish. Inspelat den 14-15 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Till första programmet

UR Samtiden 2015 - Limmud 2015 : Den judiska arbetarrörelsen BundDela
 1. Kära vänner, välkomna hit.
  Och tack för att jag har fått komma.

 2. Jag heter Håkan Blomqvist,
  och jag är samtidshistoriker-

 3. -på Samtidshistoriska institutet
  på Södertörns högskola.

 4. Min inriktning är
  arbetarrörelsehistoria.

 5. Det är arbetarrörelse,
  med inriktning på-

 6. -nationalism, rasidéer
  och även antisemitism.

 7. Det är det jag har forskat mest kring
  och skrivit mest om.

 8. Min senaste bok heter "Myten om
  judebolsjevismen", och handlar om-

 9. -föreställningen
  att bolsjevikrevolutionen-

 10. -var första steget mot
  ett judiskt världsmaktövertagande.

 11. När jag arbetade med boken letade jag
  uppgifter på YIVO i New York.

 12. YIVO står för Yidisher
  Visnshaftlekher Institut.

 13. Det grundades i Vilnius,
  eller Vilna, 1925-

 14. -för att så småningom
  hamna i New York

 15. Där fick jag hjälp av en chef
  för arkivet, Leo Greenbaum.

 16. Han var chef för just Bund-arkivet.
  Han hjälpte mig leta.

 17. Jag hade stött på det här med Bund
  tidigare-

 18. -men visste egentligen inte särskilt
  mycket om det.

 19. Så jag frågade honom om det fanns nåt
  där om Bund i Sverige.

 20. Nej, det trodde han inte.
  Men vi satte oss ändå och letade.

 21. Vi sökte inte med dator-

 22. -utan satt med ett vanligt kortarkiv.

 23. Så efter "Bund in Romania"
  kom "Bund in Sweden, volume 1".

 24. "Bund in Sweden, volume 2",
  "Bund in Sweden, volume 5".

 25. Ett fantastiskt arkiv-

 26. -om den här judiska
  arbetarrörelsen Bund-

 27. -under de första efterkrigsåren.

 28. Alltså från och med 1945, i Sverige.

 29. Bund: Der algemeyner yidisher arbeter
  bund in Lite, Poyln un Rusland.

 30. Jiddischka arbetarförbundet,
  eller arbetarrörelsen.

 31. Man kände till en liten grupp
  bundister i Sverige-

 32. -kring början på 1900-talet.

 33. På Arbetarrörelsens arkiv skrev
  Martin Grass en liten sak om det.

 34. Det kallades "den ryska läsesalen"
  i Stockholm-

 35. -knutet till Folkets hus.

 36. Men det visade sig vara en grupp
  bundister från det ryska imperiet-

 37. -som levde i Sverige,
  och var som en bundistgrupp där.

 38. Det här arkivet i New York-

 39. -öppnade som ett nytt kosmos för mig.

 40. Jag har ingen judisk bakgrund
  och kan ingen jiddisch.

 41. I synnerhet inte handskriven
  med hebreiska bokstäver.

 42. Det var fantastiskt,
  ingen hade skrivit om detta.

 43. I en fotnot i en bok
  av Svante Hansson står:

 44. "Det lär ha funnits en judisk
  arbetarkommitté"-

 45. -"men inget är känt
  om dess verksamhet." Det var allt.

 46. Jag tänkte att det här
  är ju en skatt.

 47. När jag sökte medel för det sa jag:
  "Hit med pengarna". Då fick jag inga.

 48. Nästa gång var jag noggrannare,
  och ansökte också om-

 49. -att kunna avlöna en översättare.

 50. Jag fick medel för det av
  Östersjöstiftelsen.

 51. Jag har hjälp av en expert på
  jiddisch, både språket och kulturen.

 52. Han heter Paul Hershl Glasser,
  från New York.

 53. Han var tidigare dekan
  för utbildningen i jiddisch-

 54. -på Max Weinreich-institutet på YIVO.
  Han är inte det längre.

 55. Han har lärt mig mycket, och vi
  har suttit med arkivmaterialet-

 56. -av handskrivna protokoll och brev.

 57. Jag tar upp ett papper,
  han läser det för mig på engelska-

 58. -och jag sitter och skriver
  som en besatt.

 59. Men om det är nåt jag vill ta reda på
  mer om fotograferar vi det-

 60. -och sen jobbar han med det
  när jag har åkt hem till Sverige-

 61. -och översätter ordagrant.

 62. Så har vi gjort i flera säsonger, och
  har nästan tagit oss igenom arkivet.

 63. Först tänkte jag ge en bakgrund
  till det här med Bund.

 64. Jag ska verkligen kämpa mot klockan.

 65. Det här känner de flesta av er till.

 66. Här är den judiska bosättningszonen
  i det tsarryska imperiet.

 67. Det är efter krigen på 1700-talet
  och Polens sista delning-

 68. -som stora delar av det
  som är dagens Polen-

 69. -inkorporerades i det ryska imperiet.

 70. Det var i den bosättningszonen
  som judar fick leva i Tsarryssland.

 71. Några hundra tusen levde
  i Moskva och på andra håll.

 72. Men här var de flesta judar
  tvungna att leva.

 73. Runt 1890-talet omfattar detta-

 74. -ungefär 5,2-5,3 miljoner judar,
  som bor i det här området.

 75. Judarna bor oftast i städer eller
  i "shtetl", landsbygdssamhällen-

 76. -och har livnärt sig på hantverk
  och handel historiskt.

 77. Men när vi kommer in från 1870-talet-

 78. -pågår en proletarisering av judarna.

 79. Industrialismen börjar växa fram
  och de äldre näringarna slås ut.

 80. Så här växer ett stort, judiskt
  proletariat fram.

 81. Både ett trasproletariat-

 82. -alltså utsatta, fattiga människor
  som inte har nån försörjning-

 83. -men också ett arbetarproletariat
  i hantverksindustri.

 84. Alltså industrialiserat hantverk.

 85. Och här växer, precis som i övriga
  Europa, arbetarrörelser fram-

 86. -på 1870- och 1880-talen.

 87. 1897. Sommaren 1897 i Basel-

 88. -hålls den första sionistkongressen
  under-

 89. -som bundisterna brukar säga-

 90. -såna här lampor
  med levande ljus i...

 91. Kristallkronor.

 92. Under tiden i Vilna, i det här huset,
  på hösten 1897-

 93. -bildas Bund,
  det judiska arbetarpartiet.

 94. Denna proletärorganisering har inget
  till övers för sionistkongressen-

 95. -som de uppfattar är en sak
  för det judiska borgarskapet.

 96. Bund ska bygga fackföreningar
  och ett arbetarparti-

 97. -och kämpa för arbetarklassens
  och det judiska proletariatets-

 98. -frigörelse genom socialismen.

 99. Året efter, 1898, grundas det ryska
  socialdemokratiska arbetarpartiet.

 100. Initiativtagare
  är faktiskt bundisterna.

 101. De ser till att det här
  kommer till stånd.

 102. Ryska socialdemokratin splittras ju
  1903 i mensjeviker och bolsjeviker.

 103. De gillar inte att bundisterna vill
  organisera det judiska proletariatet.

 104. Det judiska proletariatet
  bör vara organiserat med alla andra.

 105. Under en period kastas Bund i det
  närmaste ut ur socialdemokratin-

 106. -men de återinträder efter några år,
  och står då på mensjevikernas sida.

 107. Kom ihåg att nu för tiden...

 108. Eller ingen bryr sig väl om
  mensjeviker och bolsjeviker längre.

 109. Men man ser bolsjevikerna
  som revolutionärer-

 110. -och mensjevikerna var snälla och
  inte så revolutionära. Det är fel.

 111. Mensjevikerna var också revolutionära
  marxister.

 112. De var de ortodoxa marxisterna.

 113. De tyckte att bolsjevikerna var
  som narodnikrörelsen. Populister.

 114. De var verkligen omarxister.

 115. Bund tillhörde den mensjevikiska
  flygeln av socialdemokratin-

 116. -och börjar bygga upp sin rörelse
  från ax till limpa.

 117. Som de stora arbetarpartierna
  i Tyskland och Sverige byggdes upp.

 118. Om svensk socialdemokrati under
  sin storhetstid brukade man säga-

 119. -att man föds i Unga örnar
  och dör i Fonus.

 120. Man är organiserad på livets alla
  områden. Det var bundisterna också.

 121. Barnorganisationer, fackliga
  sektioner, bildningsorganisationer.

 122. Och så partiet Bund, en del av ryska
  socialdemokratins mensjevikiska del.

 123. Man organiserade även
  en egen väpnad milis.

 124. Den skulle försvara
  de judiska samhällena-

 125. -mot de ständigt återkommande
  pogromerna.

 126. Det ryska tsardömet skyllde gärna
  social oro på judarna.

 127. Judarna var ju antikrist, så de var
  praktiska att ha som syndabockar.

 128. Till stöd hade det ryska tsardömet-

 129. -det som kallas ryska folkunionen,
  De svarta hundradena.

 130. Det var nog den första fascistiska
  rörelsen.

 131. Det specifika med fascismen är inte
  att den är reaktionär och antijudisk-

 132. -utan att den mobiliserar gräsrötter,
  folk på gatorna, till gatukamp.

 133. Det gjorde De svarta hundradena.

 134. När de attackerade de judiska
  samhällena var dessa försvarslösa-

 135. -men när bundisternas milis var
  på plats kunde man slå tillbaka.

 136. Det ökade förstås Bunds prestige
  i de judiska samhällena.

 137. Bund var de som kunde slå tillbaka
  och försvara de judiska samhällena.

 138. Det här är 1905.

 139. Det är Bunds första stora stund.

 140. 1905 är den första ryska
  revolutionen.

 141. Ryssland har åkt på stryk mot Japan
  i rysk-japanska kriget 1904-

 142. -och som följd brister lojaliteter
  i det ryska imperiet-

 143. -och den sociala nöden
  exploderar i uppror.

 144. Världshistoriens dittills största
  generalstrejk bryter ut i Ryssland.

 145. Bundisterna tillhör de ledande här,
  i det judiska proletariatet-

 146. -men också som föredöme för andra
  delar av den ryska arbetarrörelsen.

 147. Här, 1905, hade bundisterna kanske
  40 000 aktiva medlemmar.

 148. De hade även mycket folk
  i sina massorganisationer.

 149. I fackliga organisationer,
  arbetarklubbar, fritidsklubbar...

 150. De spelade en central roll
  i den första ryska revolutionen-

 151. -i städerna,
  i den judiska bosättningszonen.

 152. Men som ni känner till krossas
  den här revolutionen-

 153. -efter oktoberdagarna 1905-

 154. -och den tsaristiska repressionen
  driver rörelsen tillbaka-

 155. -och driver de radikala
  organisationerna under jorden.

 156. Många går i exil, andra skickas
  till Sibirien, rätt många avrättas.

 157. Jag vill bara nämna Bunds...

 158. Arkadi Kremer, Bunds fader, är en av
  de historiska förgrundsgestalterna.

 159. En annan är förstås Vladimir Medem,
  som verkade i Polen.

 160. Han kom att lämna Polen 1920,
  och dog som ni ser ganska tidigt.

 161. Men han var en stor förebild
  ideologiskt för detta.

 162. Det här var Bunds ideologiska
  grundvalar:

 163. 1. "Doykait". Härhet.

 164. Det judiska proletariatet ska inte,
  som sionisterna argumenterar-

 165. -söka sin befrielse nån annanstans.

 166. Det ska inte emigrera nånstans,
  utan kampen står här på platsen.

 167. Här ska man ha sina rättigheter
  och genomföra socialismen.

 168. Så "Doykait" är alltså härhet.

 169. "Yiddishkeit".
  Det är jiddisch som språk.

 170. Absolut inte hebreiska.
  Det är rabbinernas språk.

 171. Det är ett döende, reaktionärt språk-

 172. -som inte rör
  den judiska arbetarklassen.

 173. Sekularism. De är inte religiösa.

 174. I "Yiddishkeit" ligger ju kulturen,
  men den är inte religiös.

 175. De omvandlar till och med religiösa
  högtider till socialistiska högtider.

 176. Det finns exempel på jom kippur-

 177. -där man ordnar stora kalas där man
  ska äta mycket, för att provocera.

 178. Det var väldiga konflikter mellan
  religiösa och sekulära bundister.

 179. Demokrati.
  Man var inte som bolsjevikerna.

 180. Man gillade inte proletärdiktaturen,
  utan socialismen var demokrati.

 181. Autonomi. Det judiska proletariatet
  ska inte bilda en egen stat.

 182. Att bilda egna nationalstater ansågs
  som nationalism, och det var de mot.

 183. Däremot skulle man försvara och
  utveckla sin kulturella identitet.

 184. Det skulle man göra som autonoma-

 185. -i de olika stater man befann sig i.

 186. Det ryska imperiet var mångnationellt
  och där utvecklar de sin uppfattning.

 187. En del är inspirerat
  av de österrikiska austromarxisterna.

 188. De hade samma uppfattning om att inte
  bilda olika stater.

 189. De olika etniska grupperna skulle ha
  autonomi inom gemensamma stater.

 190. Och så socialism.
  Den var inte så märkvärdig.

 191. Deras uppfattning om socialism-

 192. -var att produktionsmedlen
  skulle socialiseras-

 193. -och produktionsresultatet
  skulle fördelas jämlikt.

 194. En klassisk, ganska förenande,
  socialistisk definition.

 195. Den ryska revolutionen 1917 borde ju
  ha blivit Bunds andra stora stund.

 196. Februarirevolutionen störtar tsaren,
  i mars enligt vår kalender-

 197. -1917, mitt under brinnande
  världskrig.

 198. Under våren och den första
  revolutionen växer Bund-

 199. -liksom alla olika delar av den ryska
  socialismen och arbetarrörelserna.

 200. Här ser ni ett vykort,
  och det står "Bundist" på ryska.

 201. Det är en bild på ett litet barn
  med en pistol och en boll.

 202. Det är Bunds barnorganisation,
  Kleyn Bund, som framställs krigisk.

 203. Och de var ganska militanta.

 204. Här beskrivs de som små barn också.

 205. Men det blir en kort blomstring
  för Bund i det ryska imperiet.

 206. Det ryska inbördeskriget bryter ut
  efter att bolsjevikerna tar makten.

 207. Oktoberrevolutionen kallas
  maktövertagandet.

 208. På våren blir det inbördeskrig
  i Finland-

 209. -och sen inbördeskrig, först i
  Sydryssland och sen i hela imperiet.

 210. Under det här inbördeskriget-

 211. -tvingas varenda politiskt
  aktiv person att ta ställning.

 212. Judiska socialister tog efter hand
  ställning för Röda armén.

 213. 1919 äger det jag kallar
  förförintelsen rum.

 214. Bortglömt i dag när vi talar om
  förintelsen på 40-talet.

 215. Men den vita sidans pogromer
  mot judar i Ukraina och Sydryssland-

 216. -är ofattbara.

 217. Man slår ihjäl 150 000 judar.

 218. Judar som kom i händerna på
  frivilliga armén, Denikins armé-

 219. -överlevde inte.

 220. Dessutom eldade man upp och plundrade
  judarnas "shtetl".

 221. Miljoner människor fördrevs
  från sina hem.

 222. Från den här perioden vi har
  bezprizorni-barnen, de vilda barnen.

 223. Hundra tusentals judiska barn
  hade ingenstans att ta vägen-

 224. -därför att deras familjer var
  utraderade eller splittrade.

 225. Röda armén genomförde också
  ett antal pogromer-

 226. -men det var ganska få.

 227. Några hundra judar mördades
  av Röda armén-

 228. -men Röda armén införde dödsstraff
  på pogromer-

 229. -och sköt helt enkelt
  sina egna pogromister.

 230. General Dimenko sköt man.

 231. En historiker skriver:

 232. "Röda armén gav störst chans
  för överlevnad."

 233. Därför slöt sig många till Röda armén
  och efter hand till kommunistpartiet-

 234. -som bolsjevikerna kom att kalla sig.

 235. Här är organisationen i Gomel
  för Iugnt Bund.

 236. Bunds ungdomsorganisation.

 237. Det är precis när Kombund bildas.

 238. Det kommunistiska Bund
  i det ryska imperiet.

 239. Från runt 1921 olagligförklaras-

 240. -alla rivaliserande partier
  till bolsjevikpartiet.

 241. Då ställdes bundisterna inför ett
  ultimatum: "Gå med, eller stick."

 242. Majoriteten på en kongress
  valde att gå med-

 243. -till minoritetens upprördhet
  och förtvivlan.

 244. Minoriteten som förutsåg
  vad som sen kom att ske med detta.

 245. Bundisterna kom att utgöra
  bolsjevikpartiets judiska sektioner-

 246. -på 20-talet, fram till Stalin.

 247. Då krossades de ju alla.

 248. I och med bolsjevikernas maktövertag,
  förbudet mot andra partier-

 249. -och integreringen av delar av Bund,
  upphörde Bunds historia i imperiet.

 250. Men det ryska imperiet var inte
  detsamma efter första världskriget.

 251. Polen blev en självständig stat 1918.

 252. I Polen, som var en stor del av den
  judiska bosättningszonen-

 253. -lever Bund vidare.

 254. I början av det självständiga Polen
  var Bund oerhört sargat och trasigt.

 255. De var kanske 4 000 aktiva medlemmar.

 256. Det förekommer också fruktansvärda
  pogromer vid den tiden.

 257. Men man återuppbygger sig,
  på samma sätt som tidigare.

 258. Den breda, folkliga arbetarrörelsen.

 259. Här är från...

 260. Det här är samling av Bunds
  ungdomsorganisation-

 261. -i Warszawa 1932.

 262. Redan då har man återuppbyggt sig
  som massorganisation.

 263. Hur såg då organisationsnätet ut?

 264. Partiet Bund, och
  fackföreningsfederationer-

 265. -som är knutna till
  fackorganisationscentralen i Polen-

 266. -som leds av
  det polska socialistpartiet PPS.

 267. Där har man egna federationer.

 268. Ungdomsförbundet Tsukunft.

 269. Det växer till en massrörelse
  bland judiska ungdomar.

 270. Och så har vi Tsukunft Shturem,
  som helt enkelt är milisen.

 271. Det är Bunds milis i Polen-

 272. -som försvarar de judiska samhällena
  mot pogromer och attacker.

 273. Det är delar av ungdomsrörelsen.

 274. De bär inte vapen,
  men ungdomsrörelsen var uniformerad.

 275. Mellankrigstiden var ju
  uniformernas tid.

 276. Ungdomsrörelsen Tsukunft
  hade ljusblå skjortor.

 277. Nästan som en militär enhet.

 278. Men så såg de politiska ungdoms-
  organisationerna ut, även i Sverige.

 279. Men Tsukunft Shturem
  är alltså deras milis.

 280. En del av ungdomsrörelsen
  som försvarar judiska möten-

 281. -och judiska kvarter.

 282. YAF är Yidisher Arbeter Froy.

 283. Det var deras kvinnoorganisation.

 284. Den var häpnadsväckande radikal-

 285. -om man jämför exempelvis
  svenska förhållanden.

 286. Också en massorganisation.

 287. Och sen förstås SKIF,
  Sotsyalistisher Kinder Farband.

 288. Världens största socialistiska
  barnorganisation i absoluta tal.

 289. De organiserade allt från teatrar
  till barnkrubbor.

 290. Alla möjliga barnaktiviteter.

 291. Tsysho.
  Ni hör att jag inte kan jiddisch.

 292. Tsentrale yidishe shul organizatsye.

 293. Det är ett sekulärt jiddischkt
  skolsystem.

 294. Det var inte bundisternas skolsystem,
  men de var ryggraden.

 295. Många lärare och organisatörer
  var bundister.

 296. Jag var och pratade nere på-

 297. -jiddisch-föreningen i Malmö härom
  veckan, på Kulturföreningen 1945.

 298. Där var en dam i övre 90-årsåldern.

 299. Hon hade gått på ett bundistgymnasium
  men inte av ideologiska skäl.

 300. Hennes pappa hade varit polis
  och gillade inte Bund.

 301. Men de andra gymnasierna
  var för dyra.

 302. Här kunde arbetare
  och mindre välbeställda gå.

 303. Sen har vi Morgnshtern.
  Det var idrottsorganisationen.

 304. Som AIF i Sverige.
  "Min dotter boxas i AIF."

 305. "AIF, finns det?" sa jag.
  Då visade hon sina handlindor.

 306. Där var en röd fana och det stod AIF.
  Arbetarnas idrottsförening 1922.

 307. Det var ju kommunistiska
  internationalens sportorganisation.

 308. Det finns fortfarande,
  och unga tjejer boxas i AIF.

 309. Men Morgnshtern var bundisternas
  idrottsorganisation.

 310. Som det var på den tiden
  levererade idrottsorganisationerna-

 311. -också folk till miliserna.

 312. Kultur Lige var inte bara
  bundisternas.

 313. Det var olika kulturorganisationer
  med teatrar, musikgrupper o.s.v.

 314. Och så det kanske mest kända,
  Medem-sanatoriet.

 315. De vårdade barn med tuberkulos
  i Warszawa.

 316. När jag talade på Judiska museet
  var det en äldre dam-

 317. -som sa att hon hade legat där
  som barn.

 318. Det utvecklade kurer mot tuberkulos
  som låg långt före sin tid-

 319. -så det blev ganska känt
  internationellt under den här tiden.

 320. Här är bilder. Här är Tsukunft,
  ungdomsorganisationen-

 321. -i början på 30-talet,
  nånstans i Polen.

 322. Här är Morgnshtern
  som gör morgonövningar.

 323. Den typen av idrottsorganisationer
  fanns överallt.

 324. Här har vi Medem-sanatoriet,
  med glada barn som åker kälke.

 325. Och vad är det här?
  Jo, detta är Bunds andra stora stund.

 326. 1936 genomfördes
  flera svåra pogromer i Polen.

 327. Bundisterna svarade med att utveckla
  en generalstrejk.

 328. Man fick med sig både kommunisterna,
  och polska socialistpartiet-

 329. -som var arbetarpartiet i Polen.

 330. Från 1936, fram till 1939 växte Bund-

 331. -till att bli den största judiska...

 332. Det största judiska partiet i Polen,
  åtminstone i Warszawa.

 333. Där fick Bund 1938 60 procent
  av de judiska rösterna.

 334. Det här är deras...

 335. -Ja?
  -Får jag ställa en fråga?

 336. Kan du skriva ner den? Det är
  lättare, särskilt när de spelar in.

 337. Här är deras största storhetstid.

 338. Och så kommer 1939.

 339. Den här bilden tycker jag är
  så gripande.

 340. Att den här bilden ens finns
  är ohyggligt.

 341. Det här är Tsukunft Shturem
  i Warszawa getto 1945.

 342. Det är bara grushögar omkring dem,
  och här står de i sina uniformer.

 343. Här är några överlevare.
  Några kom från exil i Sovjetunionen.

 344. Andra hade överlevt i läger
  eller getton.

 345. Det här är på nåt sätt som att säga:

 346. "Nej, vi är inte borta. Vi är kvar."

 347. Det var hela Bunds viljeinriktning
  under den här perioden.

 348. "Vi ska återuppbygga oss.
  Vi ska inte låta dem lyckas."

 349. Detta är efter förintelsen,
  där hela rörelsens massbas-

 350. -miljonbasen av judiskt proletariat,
  är till stor del utraderad.

 351. "Nej, vi ska inte låta dem lyckas."

 352. Så de försöker återigen
  bygga upp sig.

 353. Men ni känner till pogromen i Kielce.

 354. Tågpogromer, där judar kastas av tåg.

 355. Judar som slås ihjäl när de kommer
  tillbaka från Sovjet-

 356. -och hoppas möjligen få tillbaka
  sin lägenhet, eller nåt i den stilen.

 357. Så många, även bundister, tänkte:
  "Nej, det går inte."

 358. "Vi måste ta oss från Polen."

 359. Men jag uppfattar det som att Bunds
  ledning beslutar att de inte får det.

 360. "Vi är ett parti, vi ska aldrig
  ge upp. Ni får inte lämna Polen."

 361. Men vilka maktmedel hade de?

 362. Det är en organisation
  av frivilligt medlemskap.

 363. Efter hand började medlemmarna
  rinna iväg till exilen.

 364. De hade också förlorat,
  inte bara sin massbas-

 365. -utan också många av
  sina mest centrala ledare.

 366. Här är Henryk Erlich
  och Victor Alter.

 367. När tyskarna invaderar 1939
  och intar västra Polen-

 368. -invaderar Röda armén österifrån
  efter 10-14 dagar.

 369. Erlich och Alter,
  som var två centrala ledare för Bund-

 370. -tar sig till den östra sidan, för
  där tror många att man kan klara sig.

 371. Men de försvinner ganska fort.

 372. Under en kort tid, när Tyskland går
  till attack mot Sovjet sommaren 1941-

 373. -får Erlich och Alter,
  som har varit inspärrade-

 374. -några korta ögonblick att mobilisera
  judarna mot Nazityskland-

 375. -men sen skjuts de, båda två,
  1942 och 1943.

 376. Så rörelsens centrala ledare
  är borta.

 377. Bunds sista, inte kanske stora stund,
  förutom moraliskt-

 378. -är upproret i Warszawa getto 1943,
  i april.

 379. Där spelar bundisterna
  en central roll.

 380. En av de mest kända,
  som överlevde upproret och kriget-

 381. -och levde i det kommunistiska Polen,
  var Marek Edelman.

 382. Han dog för bara några år sen.
  Känner ni till honom?

 383. Några gör det. Tack. Jag var vid
  hans grav i samband med 70-årsminnet.

 384. På den judiska kyrkogården finns
  en särskild sektion för bundisterna.

 385. Med utvecklingen av det kalla kriget-

 386. -kommer Bund att splittras.

 387. Bundisterna i Polen ställs inför
  samma typ av ultimatum-

 388. -som i Sovjetryssland
  i början av 20-talet.

 389. Det polska kommunistpartiet, eller
  Förenade arbetarpartiet, säger:

 390. "Antingen går ni med i partiet eller
  så är er politiska verksamhet slut."

 391. Återigen bestämmer sig en bräcklig
  majoritet under galgen-

 392. -för att gå med i
  Förenade arbetarpartiet.

 393. Och så en förtvivlad minoritet
  som inte ser nån framtid i detta.

 394. Men nu finns det bundister runt om
  i världen som är koordinerade-

 395. -genom Bunds internationella
  koordinationskommitté i New York-

 396. -som samlar exil-Bundorganisationer,
  och representanter för dem.

 397. Nu från 1947, 1948,
  med det kalla kriget-

 398. -inte bara glider de isär-

 399. -utan den bundistiska miljön
  slits isär.

 400. Bundisterna i Förenade arbetarpartiet
  tar ställning för Sovjetsidan-

 401. -medan bundisterna utanför
  håller på väst.

 402. Men de är brinnande socialister.

 403. Under tiden efter kriget utvecklar
  Bund sin verksamhet i olika länder.

 404. Framför allt i USA.

 405. Bland textilarbetarna i New York,
  den stora judiska arbetarklassen.

 406. I Argentina. I Melbourne i Australien
  fanns ett stort bundistiskt centrum.

 407. Men det här är en bild från Bund
  i Israel.

 408. Där bildades Bund 1951
  av bundister från Polen-

 409. -som hade tagit sig till just Israel.

 410. Det kan ses som en paradox,
  eftersom bundisterna var emot Israel.

 411. De var emot sionismen och
  proklamationen av den judiska staten.

 412. Och de var helt mot den hebreiska
  kulturen och språket-

 413. -som fick en sån central plats
  i det nya Israel.

 414. Men många flydde dit och byggde upp
  sin rörelse-

 415. -fast den blev aldrig nån
  massrörelse.

 416. Den var en marginell
  politisk rörelse.

 417. Det internationella Bund höll fast
  vid sin kritik.

 418. Kritiken mot sionismen har de kvar än
  i dag, för det finns spillror kvar.

 419. Men från 1955 erkände man Israel-

 420. -som en positiv faktor i judiskt liv.

 421. Men längre gick man aldrig.

 422. Ni ser att bilden är lite blurrig.

 423. Det är för att den är tagen
  från ett fotoalbum.

 424. De som sjunger och spelar
  är bundister som var unga 1951.

 425. Men den här bilden togs nån gång
  på 80-talet.

 426. Här har vi världens enda
  kvarvarande SKIF.

 427. Det är i Melbourne, där det
  fortfarande finns bundistaktiviteter.

 428. Och så kommer vi hit.

 429. Det är materialet på YIVO
  som jag fick tillgång till.

 430. Ni kan själva läsa här.

 431. Det är från deras kongress,
  eller nationella konferens-

 432. -1948 i Stockholm.

 433. Lokalorganisationer byggdes upp
  från 1945-

 434. -i Stockholm, Trelleborg, Vetlanda,
  Malmö, Eskilstuna, Uppsala-

 435. -Borås, Ystad, Helsingborg, Alingsås.

 436. Det var alltså judiska flyktingar.

 437. Några kom i de vita bussarna,
  andra kom på andra sätt till Sverige-

 438. -från läger i Tyskland och Polen.

 439. Några kom från Sovjetunionen.
  Många hamnade var som helst.

 440. Jag tänker på flyktingarna som inte
  ville gå av bussen-

 441. -när de var utanför Sundsvall
  nånstans på nån mörk plats.

 442. De var tveksamma
  eftersom de inte visste var de var.

 443. Och många som skriver brev, skriver
  om sånt. Det är gripande brev.

 444. Breven skickas till
  Jewish Labor Committee i New York.

 445. JLC omfattade runt 400 000
  judiska arbetare efter kriget.

 446. De har helt enkelt en hjälpsektion-

 447. -som efter den här katastrofen ska
  försöka stötta judar ute i världen.

 448. Och då är det framför allt från
  arbetarklassen, och gärna bundister.

 449. För många i ledningen i JLC
  är bundister.

 450. Det går till så här.
  Det kan vara nån...

 451. En ung kvinna, medlem i Tsukunft,
  skriver till New York:

 452. "Jag är nånstans i Sverige.
  Jag vet inte var."

 453. "Jag känner ingen, jag har inga
  släktingar. Jag saknar kamraterna."

 454. "Snälla, hjälp mig."
  Det är den typen av brev.

 455. Hjälp både att hitta släktingar
  och andra bundister.

 456. Vissa brev är så tragiska
  att vi ibland måste sluta översätta.

 457. Vi orkar inte fortsätta.
  Och det är massor av brev.

 458. Sen skickas de här breven
  till Stockholm.

 459. Ni ser vilken typ av material
  det finns.

 460. Här är Kultur Farband Arbeter Ring
  En kulturorganisation i Stockholm.

 461. Centrala kontoret i Stockholm.

 462. Redaktionen för Unsere Stimme.

 463. En bundistisk tidning på jiddisch
  utgiven från Paris-

 464. -men som har en man här i Stockholm.

 465. Sen är det material
  från Jewish Labor Committee.

 466. Protokollsböcker, räkenskaper,
  korrespondens.

 467. Och så Yidisher Kultur Farband
  Arbeter Ring i Malmö.

 468. Väldigt mycket är vanligt
  föreningsmaterial.

 469. "Mötet öppnades..."
  Det är inte alltid så dramatiskt.

 470. De har möten varje vecka-

 471. -och en punkt är alltid
  politisk revy.

 472. Då diskuteras nån aktuell
  politisk fråga.

 473. Sen har de en viss typ
  av aktiviteter.

 474. Kring 19 april högtidlighålls minnet
  av gettoupproret i Warszawa.

 475. Några av dem var med i upproret.

 476. I november högtidlighåller man
  bildandet av Bund.

 477. Och så 1 maj, förstås.

 478. Sen kan det vara Erlich och Alter.
  Nån aktivitet på deras dödsdag.

 479. Sen kommer det också att bli nåt
  på Paul Olbergs födelsedag.

 480. Vilka var det som höll i detta?

 481. Dels var det Paul Olberg.

 482. Han kom från Lettland,
  och han var född redan 1878.

 483. Han var med när Bund skapades.

 484. Han är aldrig politiskt ledande-

 485. -utan distribuerar tidningar och
  litteratur, och hamnar i finkan.

 486. Det blev hans universitet, där läste
  han Plechanov och Marx, o.s.v.

 487. Sen började han arbeta i Bunds press-

 488. -och i mensjevikisk press i Ryssland.

 489. När bolsjevikerna tar över makten
  flyttar han till Tyskland-

 490. -där han skriver
  för tysk socialdemokratisk press.

 491. När han deltog i ett försök till
  en fredskonferens i Stockholm 1917-

 492. -mötte han svenska socialdemokrater,
  som sen blev ledande i staten.

 493. Och så medarbetar han i svensk press.

 494. 1933 tar Hitler makten och då flyr
  Paul och hans hustru till Sverige.

 495. Han bygger upp arbetarrörelsens
  flyktinghjälp-

 496. -men tvingas avgå som ledare efter
  nån spionaffär. Han var oskyldig.

 497. Nån Gestapo-agent
  hade nästlat sig in.

 498. Han är skriftställare,
  och när flyktvågen kommer-

 499. -tar han på sig uppgiften
  att organisera Bund i Sverige.

 500. Han var representanten för
  Jewish Labor Committee i Sverige.

 501. Han var ju gammal då...
  Eller, så ska man inte säga längre.

 502. Men han närmade sig 70.

 503. När han fyller 70 firas han som
  centralgestalt runt om i Sverige.

 504. Den andra var Sara Mehr,
  Hjalmar Mehrs mamma.

 505. Hon var bundist från Grodno.
  Det är väl nuvarande Vitryssland?

 506. Hon kom till Sverige
  efter 1905 års revolution.

 507. Hon träffade Beiners Meyerowitsch,
  som sen tog namnet Berhnard Mehr.

 508. De gifte sig och fick Hjalmar Mehr.

 509. De är centralgestalterna i försöket
  att organisera Bund i Sverige.

 510. Här är medlemskorten. "Judiska
  socialdemokratiska förbundet Bund".

 511. Det är kalkerat från de
  socialdemokratiska medlemsböckerna.

 512. Planen var att man skulle gå med
  i de socialdemokratiska partierna.

 513. Det gjorde bundisterna ute i Europa.
  De var egna sektioner.

 514. Man ville organisera egna
  fackföreningar av judiska arbetare.

 515. Sammanlagt tror jag
  att man når ett medlemstal på-

 516. -som mest 500 medlemmar.

 517. Eller, Paul Olberg sa det själv.
  Så, 300 kanske.

 518. Paul Olberg arbetar natt och dag.

 519. Med Bund,
  och med att lotsa flyktingar.

 520. Han får breven från JLC,
  och så ska han hjälpa flyktingar.

 521. Han var nästan 70 år, och jag förstår
  inte hur människan orkade.

 522. Breven är olika. En del är politiska,
  och han ska svara på allt.

 523. Det kan stå: "Det är för kallt för
  att gå ut." Svar: "Sätt på en mössa."

 524. Det är fruktansvärt mycket klagomål.

 525. En del av er är väl föreningsaktiva,
  eller har varit aktiva på andra vis.

 526. Ni vet hur en del duktiga människor
  får allt fler uppgifter.

 527. Till slut går alla trådar
  till den personen.

 528. Men då börjar andra bli irriterade
  över att inget händer.

 529. "Varför får vi inte...?"

 530. Till slut exploderar det hela,
  och det hände här också.

 531. Särskilt mellan de två,
  för Sara Mehr var vice ordförande.

 532. Men inte ens när Paul Olberg var sjuk
  fick hon lov att sköta nånting.

 533. Hon blev mer och mer upprörd
  över det.

 534. Här är en bild från ett jubileum.

 535. Det kan vara 1947,
  jag ser inte riktigt skylten.

 536. 1947 firar man 50-årsjubileet.

 537. Här ser ni Bengt Stenmarks prolog
  till Bunds 50-årsjubileum.

 538. Det är en oändligt lång dikt,
  den fortsätter sida upp och sida ner.

 539. Ni ser att nån där längst fram
  har Tsukunft-uniform på sig.

 540. Det är i Stockholm.
  Här är en annan bild, från 1946.

 541. Det står:
  "Valkomna. Leve socialismen".

 542. Mannen med glasögon är Paul Olberg,
  och där sitter Sara Mehr.

 543. Och nånstans sitter Zenia Larsson.
  "Skuggorna vid träbron".

 544. Hon var aktiv i Bund.

 545. Jag vet inte var hon sitter,
  ni får hjälpa mig med det.

 546. Jag brukar göra en PDF
  av mina föredrag och skicka ut dem-

 547. -för att få hjälp med identifikation.
  Jag får även hjälp från New York.

 548. Det här är från 1949,
  och det kan säkert nån av er läsa.

 549. Jag vet ju vad det står.

 550. Det är en minneshögtid för upproret
  i Warszawa getto.

 551. Det är på Folkets hus i Stockholm.

 552. De hade många såna möten.

 553. Aktiviteten är häpnadsväckande tät.

 554. Det kan också vara en mer
  ingripande aktivitet, som här.

 555. 1 maj i Stockholm 1947.
  Man hade en banderoll:

 556. "Judiska socialdemokratiska
  arbetarpartiet Bund".

 557. Det här gör man ett par gånger.

 558. Men i första hand
  har man inte egna kolonner så här.

 559. Man ordnar mer som tebjudningar
  i samband med 1maj.

 560. Men man kan också vara
  mer ingripande.

 561. Man kontaktar den lokala
  socialdemokratiska ungdomsklubben.

 562. I Trelleborg skulle kommunistpartiet
  hålla ett möte om Sovjetunionen.

 563. Nåt segermöte.

 564. Bundisterna bestämmer sig för att gå
  dit och läsa lusen av kommunisterna.

 565. När de går därifrån
  är de väldigt nöjda.

 566. Men det var ju så få
  som kunde svenska-

 567. -och kommunistmötet samlade
  ett par hundra arbetare.

 568. Jag ser framför mig hur bundisterna
  kommer dit-

 569. -och på nåt konstigt språk
  försöka förklara-

 570. -vad Stalin står för och vad
  som verkligen händer i Sovjetunionen.

 571. Jag ska försöka hitta de
  kommunistiska protokollen från mötet.

 572. De gör den typen
  av aktiviteter också.

 573. Men efter hand faller
  den här miljön sönder.

 574. I min forskningsansökan skrev jag:
  "Bund i Sverige 1946-1954".

 575. Men det är lite överdrivet.

 576. Från 1945 till kanske 1950 existerar
  Bund som politisk organisation.

 577. Paul Olberg använde
  Bund i Sveriges brevpapper-

 578. -ända till sin död 1960, vilket kan
  förleda en att tro att Bund fanns.

 579. Men det var bara han, och han får
  representera Bund på konferenser.

 580. Men det är bara han och några till
  kvar i Bund i Sverige då.

 581. Vad beror sönderfallet på?

 582. Dels jiddischlands och Bunds öde.

 583. Det är borta, det som var
  deras stolta massrörelse.

 584. Exilens fantomsmärtor.

 585. Många av de här hade varit ledare
  för tusentals människor-

 586. -och kunde inte förlika sig med
  situationen.

 587. De sitter på ett möte med tio andra-

 588. -och beter sig som att de vore ledare
  för stora massor.

 589. Det leder till fruktansvärt mycket
  splittring och bråk.

 590. Paul Olberg kan få ett brev från nån
  som bor i baracker i Eskilstuna:

 591. "Det är för kallt för mig."

 592. Paul svarar: "Det är det för alla
  bundister i barackerna."

 593. "Alla?
  Jaha, räknar du mig till alla?"

 594. Personen hade en ledande roll, och
  kan inte förstå att han nu är "alla".

 595. Det är som en sorts fantomsmärtor.

 596. Ibland är det nästan parodiskt
  att de lever som i en annan värld.

 597. Och så "doykait". Hur praktiseras det
  med bara två judiska familjer i stan?

 598. De försöker flytta till samma stad,
  men det får de inte.

 599. Det är som flyktingar i dag. Fast nu
  förlorar man bidrag om man flyttar.

 600. Man var utplacerad på olika orter.

 601. Man fick inte flytta till Stockholm
  eller Malmö för att man ville.

 602. Och så kalla kriget. Öst mot väst.
  Var finns socialismen i detta?

 603. För många blir Attlees seger för
  brittiska Labour 1945 socialismen.

 604. Inte kommunismen i öster,
  inte kapitalismen i väster-

 605. -utan det blir den brittiska
  socialismen. Där förverkligas den.

 606. Och för Paul Olberg är förstås
  Sverige hans socialism.

 607. "Den svenska socialismen är långsam
  men säker" sa han-

 608. -när nån var rasande över
  att nåt inte fungerade.

 609. Men den engelska socialismen
  blev kortvarig.

 610. Tänk er att den engelska socialismen
  är socialismen för bundisterna.

 611. Så när den judiska kampen för Israel
  drabbar-

 612. -brittiska kolonialadministrationen
  tänker bundisterna:

 613. "Typiskt! Sionisterna samarbetar med
  stalinisterna och kapitalisterna"-

 614. -"mot socialismen."

 615. För brittiska Labour representerade
  socialismen.

 616. Men det här försvinner, och frågan om
  Israel sliter sönder dem.

 617. Majoriteten står fast
  vid sin anti-israeliska ståndpunkt-

 618. -men man ser i protokollen
  att många är frustrerade.

 619. "Borde vi inte modernisera oss lite?"

 620. "Nej, vi står fast vid våra
  principer", säger majoriteten.

 621. Och så tar det personliga livet
  ut sin rätt.

 622. De flesta är unga,
  inte som Paul Olberg som är över 70-

 623. -när vi börjar närma oss 1950.

 624. De flesta är 20-25 år, och de
  försöker nu skrapa ihop livet.

 625. Bilda familj, måla en lägenhet.
  Allt som vardagslivet kräver.

 626. Och Paul Olbergs generation blir helt
  förtvivlade. "Vad är det som pågår?"

 627. När Paul Olberg ser två Tsukunft-
  kamrater som inte går i ledet 1 maj-

 628. -blir han chockad.
  Hur kan nåt sånt inträffa?

 629. Då kommer alla deras partirättgångar.
  De står som spön i backen.

 630. Nån är sen till mötena.
  Partirättegång.

 631. Nån har förolämpat nån.
  Partirättegång.

 632. I den här vevan kan man säga
  att den stora migrationen inleds.

 633. Det är det kalla kriget och hotet om
  ett tredje världskrig som skrämmer.

 634. Judarna ville så långt från Europa
  som möjligt.

 635. Det blir USA, Kanada, Argentina.

 636. Några far till Israel och Australien.

 637. Man kan säga att miljön skingras.

 638. Här ser ni Paul Olberg,
  omgiven av judiska flyktingar.

 639. Nästan som en Stalin-grej.
  Flyktingarnas vän.

 640. Hans arkiv är fullt av såna här kort
  och brev-

 641. -och många bilder på bebisar,
  en lycklig familj med en bebis-

 642. -från olika platser i världen.

 643. De är oerhört tacksamma
  mot Paul Olberg.

 644. Paul Olberg dör 1960.

 645. Jag stötte på det här med bundister
  i Sverige när jag läste:

 646. "Paul Olberg följdes till sista vilan
  av sina bundister." Några fanns kvar.

 647. Bundister 1960 i Sverige? Ofattbart.

 648. Det här är Bella Bryks-Klein,
  född 1948 i Stockholm-

 649. -av föräldrar från Treblinka
  och Auschwitz.

 650. Hon bar Brith Haavoda-Arbeter Ring,
  alltså Bunds hus i Tel Aviv-

 651. -som fortfarande finns kvar.

 652. Hon drog kraftigt ner medelåldern-

 653. -för de flesta bundisterna där
  var över 85.

 654. Men när jag skulle kolla upp dem
  häromdagen-

 655. -kunde jag inte längre hitta
  Bund i Tel Aviv på nätet.

 656. Och deras tidning, Lebns Fragen,
  är nedlagd sen i fjol.

 657. Den gavs ut ända sen 50-talet.

 658. Det här är Ida Raak
  på YIVO i New York.

 659. Ett bundistbarn som vuxit upp i den
  bundistiska miljön i New York.

 660. Här är bilder från Sverige,
  när de bodde i bundistkollektiven-

 661. -som hyrdes
  av Jewish Labor Committee.

 662. Bland annat Kumla herrgård i Tyresö
  hyrdes för ett bundistkollektiv.

 663. Där är hon själv med sina föräldrar.

 664. Det här är Amalgamated Housing
  Cooperative i Bronx.

 665. På 50-talet var detta det mest
  bundisttäta området i världen.

 666. I det här kooperativa bostadsområdet
  bodde 2 000 människor-

 667. -varav alla, utom en familj, var
  judiska, och de flesta var bundister.

 668. Här hade de all den här verksamheten
  med musik, teatrar, politik.

 669. Här sitter Shloime Cristal,
  som var 93 år då.

 670. Han tittar på bilderna från Sverige,
  för han var också här på 40-talet.

 671. Nu gick han bort i februari.

 672. I dag intresserar sig forskare
  för Bund igen.

 673. Bundism.net är ett forskarnätverk med
  ett fyrtiotal aktiva forskare-

 674. -och även lika många understödjare
  som stödjer olika forskningsprojekt.

 675. Det kommer ut ny litteratur nu
  om Bund internationellt-

 676. -och jag hoppas kunna bidra till det.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den judiska arbetarrörelsen Bund

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Historikern Håkan Blomqvist berättar om den judiska arbetarrörelsen Bund som var verksam i Sverige under 1940- och 1950-talen. Hur mötte bundisterna i Sverige efterkrigstidens nya värld? Rörelsens bas i Polen hade förintats och deras politiska ideal ställdes inför alternativ som stalinism i öster, kapitalism i väster och det sionistiska projektet Israel. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900 > Andra världskriget, Historia > Efter ca 1900 > Efterkrigstiden
Ämnesord:
1940-talet, 1950-talet, Bund, Historia, Ideologier, Judiska organisationer, Judiska socialister, Politik, Politiska åskådningar, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Sverige, Sveriges historia
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Vivi Lachs om judisk historia i London

Vivi Lachs är fil.dr i historia och musik och föreläser om den judiska invandringen till England från Östeuropa på 1880-talet. Vilket liv erbjöds invandrarna? Hon berättar om visor som sjöngs och beskriver olika situationer och platser i de judiska kvarteren. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Jan Schwarz om författaren Isaac B Singer

Jan Schwarz är lektor i jiddisch vid Lunds universitet och berättar om sitt arbete om Nobelpristagaren Isaac Bashevis Singer. Singer växte upp i en rabbinsk familj och föräldrarnas olikheter präglade honom och hans författarskap. Singer fick Nobelpriset i litteratur 1978 och var produktiv nästan hela tiden fram till sin död 1991. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Läromedel på Jiddisch

Paula Grossman är lärare i svenska för invandrare och berättar om hur viktigt det är att jiddisch talas och lärs ut. Här berättar hon tillsammans med läraren Ricky David om kursplan, läromedel och ett filmmaterial de har tagit fram. På länk från New York berättar läraren Kolya Borodulin om en framgångsrik distanskurs på jiddisch. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Den judiska arbetarrörelsen Bund

Historikern Håkan Blomqvist berättar om den judiska arbetarrörelsen Bund som var verksam i Sverige under 1940- och 1950-talen. Hur mötte bundisterna i Sverige efterkrigstidens nya värld? Rörelsens bas i Polen hade förintats och deras politiska ideal ställdes inför alternativ som stalinism i öster, kapitalism i väster och det sionistiska projektet Israel. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Ett samtal om antisemitism

Folkpartisten och före detta integrationsminister Erik Ullenhag samtalar med moderatorn Willy Silberstein. De samtalar om antisemitism, världsläget och om regeringens erkännande av Palestina samt om flathet och rädsla för att stöta sig med politiker. Inspelat den 15 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Separation

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?