Titta

UR Samtiden - Robotdagen 2015

UR Samtiden - Robotdagen 2015

Om UR Samtiden - Robotdagen 2015

Det har sagts att vi står på tröskeln till en ny era. På allt fler områden tar maskinerna plats jämte oss. Vad innebär det för människan, samhället och våra arbeten? Behöver vi ompröva arbetslinjen eller är robotiseringen kanske en ny industriell revolution, som kommer att skapa många nya arbetstillfällen? Ledande experter i robotik, filosofi och ekonomi belyser robotarnas genombrott tillsammans med politiker och arbetsmarknadens parter. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Till första programmet

UR Samtiden - Robotdagen 2015 : Var inte räddDela
 1. Vi ska prata om robotar. Har vi
  en gemensam idé om vad en robot är?

 2. Den stereotypa roboten ligger ganska
  långtifrån de robotar vi använder.

 3. Finns det en robotdiskurs
  och är den relevant?

 4. Forskaren Andreas Lösch
  har skrivit om-

 5. -hur våra bilder av tekniken
  kan innehålla mening eller inte.

 6. Han har skrivit om idén-

 7. -att det i framtiden åker
  små rymdskepp i våra blodkärl-

 8. -och rättar till saker.

 9. Det, understryker Lösch,
  är bara en fantasi.

 10. Ingen tror på
  minimala rymdskepp i våra blodkärl-

 11. -trots att vi på många sätt använder
  nanoteknik. Det här är ren fantasi.

 12. Men bilden används ändå av forskare,
  politiker och kommunikatörer-

 13. -och därför blir den
  nånting mer än en framtidsbild.

 14. Den här bilden
  får en medierande funktion.

 15. Kanske har bilderna
  en politisk funktion-

 16. -när de målar upp
  en imaginär framtidsbild.

 17. En intressant fråga
  är robotframtiden.

 18. Är det en utopi eller en dystopi?

 19. Jag skulle säga att digitalisering
  har en demokratiserande funktion.

 20. Med en smartphone i handen-

 21. -kan en person i Afrika
  starta ett företag.

 22. ICT-frågorna är viktiga-

 23. -för att ge den delen av världen
  som nu är fattig, stora möjligheter.

 24. Det finns andra funktioner också.

 25. I länder där kvinnor har sämre
  tillgång till det offentliga rummet-

 26. -innebär internet och smartphones
  möjligheter att kommunicera-

 27. -utbilda sig, ta del av information
  om sjukvård och läsa nyheter.

 28. Många har understrukit Twitters
  betydelse för den arabiska våren.

 29. Information är grundläggande när vi
  söker demokratisering av världen.

 30. Det krävs inte globala frågor för att
  se hur teknik är demokratiserande.

 31. Elcykeln är ett roligt exempel.

 32. Vår vanliga cykel
  är ett maktmedel på många sätt.

 33. Vem skulle behöva cykla?
  Ja, de som har svårt att röra sig.

 34. Men det är inte lätt att trampa
  uppför en backe om man är över 80.

 35. Med elcykeln kan många fler cykla.

 36. Det kan vara en poäng för folk
  i medelåldern som har tappat flåset-

 37. -men vill på utflykt med sina barn.

 38. Elcykeln
  - en demokratiserande teknik.

 39. Internet ger oss också möjligheter
  att verka som kulturskapare.

 40. Att skriva texter, lägga ut filmer
  och bilder på internet.

 41. Men man får alltid frågan:
  Tar robotarna våra jobb?

 42. Kort svar: nej. Vi har alltid haft
  denna typ av strukturomvandlingar.

 43. Arbete har ersatts med teknik
  i två sekel.

 44. Det är inget nytt. Strukturomvandl-
  ingarna har ibland varit smärtsamma.

 45. Ibland naturliga,
  i takt med att nya jobb kommer in.

 46. Digitaliseringen vi ser just nu är
  att inte bara manuella jobb ersätts-

 47. -utan också
  jobb som revisorer och jurister.

 48. Det får vilken tjänsteman som helst
  på regeringskansliet att blekna.

 49. Den här typen av strukturomvandlingar
  fortsätter.

 50. Ibland ser man lätt
  vilka jobb som kan ersättas-

 51. -men har svårare att se
  vilka jobb som kommer till.

 52. Forskaren David Autor på MIT
  brukar ta upp-

 53. -att då fler bankomater installerades
  minskade inte antalet bankkontor.

 54. Trots bankomaterna
  gick folk till bankkontoren.

 55. De gjorde andra uppgifter.
  Man diskuterade sin privatekonomi-

 56. -fick goda råd om placeringar etc.

 57. Det finns enklare exempel.
  Vi såg robotgräsklipparna.

 58. I Nacka har alla mina grannar
  robotgräsklippare.

 59. Inte jag,
  för jag har en ynklig gräsmatta.

 60. Man vill ju inte ha robot-
  gräsklipparen i sin bod hela vintern.

 61. Då startas robotgräsklippardagis.
  Har ni sett såna?

 62. Robotiseringens nya arbeten kan
  finnas på andra marknader än vi tror.

 63. Men effekten som robotiseringen
  och digitaliseringen har-

 64. -är att arbetslöshetsklyftan ökar
  mellan hög- och lågutbildade.

 65. Både i Sverige och internationellt
  ökar arbetslösheten hos lågutbildade-

 66. -medan arbetslösheten hos hög-
  utbildade är konstant eller minskar.

 67. Vi kan inte låta robotiseringen och
  digitaliseringen öka samhällsklyftan.

 68. Här behöver vi politiska lösningar-

 69. -så att strukturomvandlingen kring
  digitaliseringen inte blir plågsam.

 70. En politisk lösning är utbildning.

 71. Både att utbilda ungdomen
  i relevanta områden-

 72. -och att vi utbildar oss fler gånger.

 73. I en värld med stark teknikutveckling
  blir snart våra kunskaper inaktuella.

 74. Det vi lär oss
  är inte aktuellt hela livet.

 75. Vi behöver komma tillbaka till
  utbildning och hitta nya kunskaper.

 76. Det är aktuellt när vi ser
  stora flyktingströmmar till Sverige.

 77. En stor del är högutbildade,
  mellan 1/3 och 1/4.

 78. Vi behöver validera deras kunskap
  för att få deras input-

 79. -i vårt robotiserade
  och digitaliserade samhälle.

 80. Har roboten ett kön?

 81. Många har väl förtjusats
  av idén om cyborger-

 82. -som den bl.a. uttrycks
  av feministen Donna Haraway.

 83. Med digitalisering, robotisering
  och internet kan vi uttrycka oss-

 84. -oberoende av vår könsroll, och agera
  utan att avslöja vilket kön vi har.

 85. Samma maktstrukturer finns på
  internet som i den omgivande världen.

 86. Kvinnor är underrepresenterade
  i förhållande till teknik.

 87. Kvinnor använder internet mindre
  och har mindre tillgång till datorer.

 88. När jag började på teknisk fysik
  för tjugo år sen var vi 1/5 flickor.

 89. Den siffran
  har inte ökat speciellt mycket.

 90. Kvinnor är underrepresenterade
  i de organ som styr över tekniken.

 91. Det blir
  ett allt större demokratiskt problem.

 92. Globalt utgör kvinnor 2/3
  av alla analfabeter.

 93. Hur tillgodogör man sig den demokrat-
  iserande kraften i digitalisering?

 94. Jo, man behöver tillgång till teknik
  och behöver kunna läsa och skriva.

 95. Vi ser oroväckande trender
  att friheten på internet minskar.

 96. Enligt tankesmedjan Freedom house
  minskar den fyra år i följd.

 97. Det drabbar kvinnorätts-
  organisationer, människorättskämpar-

 98. -och civilsamhälle, som utsätts för
  cyberattacker, censureringsförsök-

 99. -och sexuella trakasserier av
  kvinnliga journalister och så vidare.

 100. Om digitaliseringen ska bryta makt-
  strukturer måste vi se över det här.

 101. Annars konserverar den
  de maktstrukturer vi har.

 102. Med en cyberfeministisk agenda-

 103. -kan vi utnyttja
  den demokratiserande potential-

 104. -som vi har
  i robotisering och digitalisering.

 105. Är den ljusnande framtid vår?
  Ja, hävdar jag.

 106. Digitaliseringen
  ger oss en ljusnande framtid.

 107. Om vi bemöter den med utbildning, med
  hjälp till de som hamnar i kläm-

 108. -så finns det stora möjligheter.

 109. Man hör
  att robotarna kommer att jobba-

 110. -och vi kan ligga i skuggan
  och dricka lemonad.

 111. Det blir nog inte så, även om vi har
  en ljusnande robotframtid.

 112. Vi behöver ändå hitta sätt att
  finansiera vår gemensamma välfärd.

 113. En politikers mardröm om ingen skulle
  jobba, för vad skulle vi beskatta då?

 114. På många andra sätt
  har vi en ljusnande framtid-

 115. -ihop med
  digitalisering och robotisering.

 116. Framtiden är väldigt intressant.

 117. Hur kan vi använda
  våra bilder om framtiden i politiken?

 118. Man blir politiker för
  att kunna bygga en bättre framtid.

 119. Människor som engagerar sig
  i samhällsfrågor säger-

 120. -att de vill bygga en bättre värld
  för nästa generation.

 121. Men ganska lite av politiken handlar
  om nästa generations väl och ve.

 122. Vi får inte låta
  förutfattade meningar om framtiden-

 123. -styra vårt dagliga handlande
  för mycket.

 124. Prognoser och förutsägelser
  tenderar att vara fel.

 125. Nånstans här i relationen
  till framtiden bör politiken landa.

 126. Även den politik som behöver
  förbereda vår robotisering.

 127. Tack så mycket.

 128. Vi får i arkivet leta upp
  bilden på dig och se hur den ser ut.

 129. Gör inte det.

 130. Du nämnde hur viktig utbildning är.

 131. Det pratade Hans Wester om tidigare.
  Det var hans önskemål.

 132. Att kompetensförsörjningen var svår.

 133. Vad kan regeringen göra
  för att förbättra situationen?

 134. Vi behöver sluta tänka att utbildning
  är nåt vi gör mellan vi är 15 och 21.

 135. Vi behöver
  kontinuerlig vidareutbildning-

 136. -och behöver kunna omskola oss.

 137. Hans påpekade att vi behöver
  personer med tekniskt kunnande.

 138. På vissa sätt sant, även om prognoser
  om vilka arbeten som försvinner-

 139. -även pekar ut matematiker.

 140. Hur får vi ungdomen
  intresserad av teknik?

 141. Diskussionen är så gammal
  att man är trött på den.

 142. Där behövs
  en demokratiserande diskussion.

 143. Teknikområdet är enda området
  där flickor inte är i majoritet-

 144. -om vi tittar på utbildningssystemet
  i dag.

 145. Vi behöver en bredare diskussion.
  Har teknik för låg status?

 146. Varför tycker vi att det är dåligt
  att våra barn spelar datorspel?

 147. Varför är det status
  att spela teater?

 148. Det kanske är minst lika kul
  och utvecklande att programmera.

 149. I artiklar förfasas man över att 52 %
  av ettåringarna använder Ipad.

 150. De andra 48 % - de ettåringarna
  borde vi oroa oss för.

 151. Det är en större diskussion.

 152. Inte en moraliserande, nedvärderande
  syn på teknik.

 153. Kan du vara ännu mer konkret?

 154. Kan man lägga konkreta förslag
  för det livslånga lärandet-

 155. -eller för
  att få fler kvinnor in i tekniken?

 156. Vad kan man göra ännu mer konkret?

 157. Vi har
  kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

 158. Vi ska titta på hur vi lättare
  kan vidareutbilda oss mitt i livet.

 159. Hur kan vi göra
  ett nytt kunskapslyft?

 160. Politiken måste följa med
  i stora tekniska förändringar.

 161. När samhället förändrar sig
  behöver vi ny lagstiftning.

 162. Det har hänt
  gång på gång i historien.

 163. Det ställer nya krav
  på lagstiftning och politiken.

 164. Det speciella med den digitala
  revolutionen är att den är global.

 165. Verktygen är oftast nationella.

 166. Vi ser inte de närmaste åren
  nationalstatens upplösning.

 167. Lagstiftning och beskattning
  är nationella.

 168. Problemen vi ser är ofta globala.

 169. Du kom in på slutet och nämnde
  att vi inte kan beskatta robotar.

 170. Hela vårt välfärdssamhälle bygger på
  att vi har beskattat arbetet.

 171. Hur ska det se ut framöver, då?

 172. Hur ska vi få in ekonomi till
  samhället? Hur ska skatterna se ut?

 173. Frågan är hur långt jag vågar gå
  innan Magdalena Andersson ringer.

 174. Precis som teknik och lagstiftning
  behöver följa med i utvecklingen-

 175. -måste
  våra ekonomiska instrument det.

 176. Arbetar vi mindre måste vi titta på
  hur vi ska finansiera välfärden.

 177. Det finns tecken på
  att man arbetar mer-

 178. -i och med den digitala revolutionen.

 179. Det måste politiken
  vara följsam kring.

 180. Både diskussionen som Anders
  tar upp... Vilken teknik vill vi ha?

 181. Hur kan vi underkasta tekniken
  demokratins medel?

 182. De stora samhällsförändringarna
  har inte skett av teknik allena-

 183. -utan när teknik är inbäddad i
  sociala och kulturella system.

 184. De normförändringar vi har sett
  under de senaste två seklen.

 185. Det är en klassisk fråga... Vi
  kommer tillbaka till den efter lunch.

 186. Varför man över huvud taget
  ska arbeta.

 187. Du var inne på att det blir mer och
  mer att tjänstemannayrken tas över.

 188. Och robotisering och digitalisering
  påverkar över hela arbetsmarknaden.

 189. Kan vi inte införa medborgarlön, då?

 190. -Vi inför inte medborgarlön.
  -Ett klart besked från regeringen.

 191. Diskussionen om arbetets värde
  är väldigt viktig.

 192. Jag tycker, precis som Anders-

 193. -att robotisering och digitalisering
  förbättrar arbetets kvalitet.

 194. Under 1900-talet har det skett.
  Farliga arbeten har försvunnit.

 195. Arbeten
  där robotar har varit lönsamma.

 196. Det har blivit dyrare
  för vi har krävt från politisk sida-

 197. -skydd av arbetare.
  Därför är robotar lönsammare.

 198. Där behöver man en dialog.

 199. Politiken behöver ställa krav
  som fylls upp med politik.

 200. För att parafrasera Anders...

 201. Dialogen vill jag se med ingenjörer,
  filosofer, politiker och allmänheten.

 202. Då är du ett exempel på det,
  som är doktor i teknikhistoria-

 203. -som har kommit in i
  regeringskansliet.

 204. Tycker du att du får gehör? Kan du
  bidra till den här diskussionen?

 205. Bortsett från att jag alltid får laga
  kaffemaskinen?

 206. Det är en tillgång
  att vara ingenjör i politiken.

 207. Jag är så respektlös mot teknik.

 208. Det finns en rädsla
  från politiskt håll för teknik.

 209. Ett sätt att behandla den
  fristående från samhället.

 210. Det gör man inte som ingenjör. Man
  ifrågasätter tekniken och ingenjörer.

 211. Vi behöver en mycket bredare
  politisk diskussion om teknik.

 212. Vi tackar Maja!

 213. Textning: Helena Lindén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Var inte rädd

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad kommer att hända med jobb, utbildning och arbetsliv i framtiden? Vilken påverkan har robotiseringen och digitaliseringen på arbetsmarknaden? Maja Fjaestad, statssekretare i Regeringskansliet, talar om digitaliseringens demokratiserande funktion. Som exempel tar hon möjligheten att via smartphones och appar starta företag, oavsett var du bor i världen. I mindre demokratiserade länder har teknikutvecklingen varit viktig då människor har fått tillgång till utbildning, upplysning och nyheter via internet. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Ämnen:
Teknik
Ämnesord:
Arbete, Digitalisering, Maskinteknik, Robotar, Robotteknik, Teknik, Teknikutveckling
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Robotdagen 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Bortom robotfronten

Var befinner sig utvecklingen på robotfronten idag och var kommer den att vara imorgon? Vad är spekulationer och vad är faktisk vetenskap? Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi vid KTH och ledamot i Sveriges unga akademi, berättar om hur det har sett ut och i vilken riktning utvecklingen går framåt. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

När roboten tar över

Kommer roboten att bli smartare än människan? Hur ska vi agera om en superintelligens tar över jorden? Är det ren science fiction eller ett tänkbart scenario? Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute vid University of Oxford berättar om hur intelligenta robotarna kan bli. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Var inte rädd

Vad kommer att hända med jobb, utbildning och arbetsliv i framtiden? Vilken påverkan har robotiseringen och digitaliseringen på arbetsmarknaden? Maja Fjaestad, statssekretare i Regeringskansliet, talar om digitaliseringens demokratiserande funktion. Som exempel tar hon möjligheten att via smartphones och appar starta företag, oavsett var du bor i världen. I mindre demokratiserade länder har teknikutvecklingen varit viktig då människor har fått tillgång till utbildning, upplysning och nyheter via internet. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Varför arbeta?

Måste vi arbeta, kan vi inte få medborgarlön? Vad händer med vår självbild och vårt värde utan arbete? Om vi ska jobba 8 timmar om dagen, vad ska vi jobba med och hur ska vi få alla att nå dit? Roland Paulsen, författare och doktor i sociologi vid Lunds universitet och Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, debatterar detta. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Roboten och den svenska modellen

Panelsamtal om arbete och arbetsmarknaden i framtiden. Den svenska modellen var välanpassad för stora teknikföretag, men framtidens företag tycks kräva mindre antal anställda. Framtidens industri tycks dessutom kräva allt färre mänskliga arbetare. Hur bör den svenska modellen förändras för att tillgodose dessa omständigheter? Medverkande: Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall, Åke Svensson, VD Teknikföretagen och Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Moderatorer: Gustaf Arrhenius och Helle Klein. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Vems är skulden när en robot gör fel?

Vilka beslut ska robotar programmeras att tas i vilka situationer? Hur ska till exempel en självkörande bil bestämma när det råder en värdkonflikt? Vems är ansvaret? Kan en robot fatta moraliska och etiska beslut? Michael Laakasuo, doktor i filosofi vid Helsingfors universitet och Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute, University of Oxford, diskuterar ämnet. Moderator: Gustaf Arrhenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Vem vill opereras av en robot?

Vilken roll har människan i framtidens vård och vilken ska robotens vara? Vilka känslor väcker en robot hos oss? Litar vi på roboten? Ett samtal om etik, mänsklighet och behov. Medverkande: Sara Ljungblad, doktor i människa-maskin interaktion, Simon Winter, interaktionsdesigner och doktor i kognitionsforskning och Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför slog Facebook men inte minidisc?

Sara Leckner forskar om medier och medieutveckling vid Institutionen för medieteknik och produktutveckling. Hon föreläser om tiden vi befinner oss i där nya medier uppstår hela tiden. För vissa är det spännande men för andra upplevs det som stressande. Men är medieutvecklingen verkligen så snabb och hur nya är de nya medierna egentligen? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Bör vi frukta singulariteten?

Singulariteten är idén om det tillfället inom en snar framtid när artificiell intelligens inte bara når samma nivå som mänsklig intelligens, utan även passerar den. I detta panelsamtal diskuteras vad detta kan leda till och om vi bör frukta den utvecklingen. Medverkande: Ray Kurzweil, framtidsforskare och entreprenör, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft. Moderator: Margaret Boden. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.