Titta

UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Om UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Föreläsningar och diksussioner från Utrikespolitiska institutets fortbildningsdag med tema Mellanöstern. Hur påverkar händelseutvecklingen i Mellanöstern oss i Sverige? Vilken roll spelar Mellanöstern i den akuta flyktingsituationen? Vilka blir Irans utrikespolitiska kärnfrågor? Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Mellanöstern och global politik : Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionenDela
 1. Nu är det dags
  att gå in på frågor om säkerhet-

 2. -och ekonomisk utveckling i regionen.

 3. Hur ser medborgarna i Mellanöstern
  på det svåra säkerhetsläget?

 4. Risker och möjligheter
  ur nordiskt perspektiv.

 5. Bi Puranen är generalsekreterare
  för World Values Survey-

 6. -och forskare vid Institutet för
  framtidsstudier. - Välkommen upp, Bi!

 7. Tack. Intressant förmiddag!
  Jag hade förmånen att få lyssna.

 8. Jag ska anknyta till några delar.
  Först: Nordiska perspektivet.

 9. Jag tänker avsluta med
  att försöka knyta an utvecklingen-

 10. -i Mellanöstern till det
  vi pratade om på förmiddagen.

 11. Flyktingarna
  och hur vi ska klara integrationen.

 12. Hur vi får ihop delarna på ett sätt
  som är till styrka och nytta-

 13. -ur ett nordiskt perspektiv
  och för dem som kommer till oss.

 14. Låt oss börja med att titta på en
  kulturkarta, ingen geografisk karta.

 15. Kartan är framställd
  i flera versioner, år efter år-

 16. -allteftersom vi har gjort
  nya mätningar.

 17. Word Values Survey är "non profit".
  Forskare i hela världen-

 18. -i över 100 länder ingår, och det är
  ordentliga intervjuer, 1,5 h långa.

 19. Mängder med intervjuer. Jag blandar
  material med offentlig statistik.

 20. Det är ju uppenbart
  var vi har Sverige-

 21. -och många av länderna
  i Mellanöstern, som vi ska prata om.

 22. Så långt bort från varandra man
  kan komma. Vad är det kartan mäter?

 23. Här nere är det stark betoning av det
  traditionella, religiösa värderingar.

 24. Ju längre upp man kommer, desto mer
  sekulariserad blir man. Gamla Sovjet.

 25. Allra mest sekulariserade är länderna
  i tidigare konfucianska delen-

 26. -och protestantiska Europa.
  Man kan lägga en BNP-kurva.

 27. Så går vi från låg BNP till hög BNP.
  Med det kommer "frihetliga värden":

 28. Att kunna göra val för att man lever
  i samhällen där man har råd.

 29. Det här inrymmer många frågor
  i vardera axlarna.

 30. Ni kan titta närmare på vår hemsida.

 31. Den är en introduktion till
  att väcka frågor.

 32. Men den föder kanske fler frågor
  än den besvarar.

 33. Det viktiga är att fundera över
  konsekvenser, betydelser på djupet.

 34. Vi arbetar med en MENA-rapport
  som ska vara färdig till 2017.

 35. Bilden blev utfrätt!
  Hoppas att ni ser ändå.

 36. Den är alls inte bra, men okej...
  Jag har tagit två av variablerna.

 37. Bakom dem ligger ett index: acceptans
  av immigranter respektive kvinnor-

 38. -runt omkring i olika länder. Jag har
  färglagt dem. Västländerna är gula.

 39. Ni ser Norden där uppe, med hög
  acceptans när det gäller immigranter.

 40. Relativt sett. Allt är relativt i den
  här världen. Även i kvinnofrågorna-

 41. -ligger acceptansen högt i nordiska
  länderna. Det intressanta är-

 42. -att t.ex. de gröna punkterna,
  i Östeuropa-

 43. -ligger alla under regressionslinjen.

 44. Det finns en stark acceptans när det
  gäller kvinnors rätt i samhället.

 45. En betydligt lägre
  när det gäller immigranter.

 46. Mellanöstern-

 47. -fokus för dagens tema,
  ligger över regressionslinjen:

 48. Liten acceptans
  när det gäller kvinnor-

 49. -men högre när det gäller
  immigranter. Sen kan ni se-

 50. -hur Latinamerika, Asien och Afrika
  ligger samlat, lite beroende på-

 51. -hur samhällena ser ut. Men vi ser
  tydliga mönster och kan fråga oss:

 52. Vilka konsekvenser har dessa mönster?
  Det här är två viktiga variabler-

 53. -som vi studerar. Jag ska försöka
  reda ut det. Det är viktigt-

 54. -vid flyktingströmmar.
  Vad händer när olika attityder möts?

 55. Hur får vi ihop dem så att vi får
  en bra mix? Kartan är så gjord-

 56. -att den går från...ju gulare det är,
  desto längre ner kommer man-

 57. -när det gäller "gender equality"
  i området.

 58. Jag har lagt in Sverige
  som jämförelseland.

 59. Man går från gult till vitt till
  blått. I en del länder, Yemen, t.ex.-

 60. -är det väldigt mörkgult.

 61. Och vi ser ett mönster: männen
  ligger generellt sett på lägre nivå.

 62. Inget förvånande för oss
  som jobbat med kvinnors rättigheter.

 63. Det är inte bara en fråga om
  manligt/kvinnligt, utan om ålder.

 64. Gamlingar är minst med på tåget och
  utbildning spelar väldigt stor roll.

 65. Ju högre utbildning, desto mer och
  högre acceptans. Mönster går igen.

 66. Ni ser det i de andra världsdelarna
  och väldigt tydligt i MENA-regionen.

 67. Men en lite längre resa
  ur förändringsperspektiv-

 68. -just i MENA-regionen.

 69. Nu har jag sagt MENA-regionen
  ett par gånger. Vi vet ju alla här-

 70. -att det är stora skillnader
  mellan länderna.

 71. Se bara på en BNP-karta var Sverige
  ligger. Många oljerika länder-

 72. -har betydligt högre BNP än vad vi
  har. Det är viktigt att fundera på-

 73. -att inte slå ihop Yemen,
  Syrien och Palestina och tänka-

 74. -som med UAE, gulfstaterna.
  Det är enorma skillnader.

 75. Också framåt, när det gäller
  oljans fortsatta betydelse.

 76. I ett land som Irak är det inte
  konstigt att kineser är intresserade-

 77. -och redan har stor närvaro.
  Man tänker långsiktigt:

 78. Var finns de stora potentiella
  oljereserverna? I Irak och Kuwait.

 79. Det är inte i Syrien, beroende på
  om det är olja, gas, osv.

 80. Bara som en tankeställare
  utifrån det ekonomiska perspektivet-

 81. -och dess konsekvenser.
  Den här är intressant.

 82. Den visar också på nåt annat: de
  strukturella problemen i samhällena.

 83. Om man lever i UAE,
  i Förenade Arabemiraten-

 84. -är alla i den inhemska befolkningen
  offentligt anställda.

 85. Det finns nästan ingen sektor
  utanför de offentligt anställda.

 86. Om man är i rött
  är man offentligt anställd.

 87. En "private formal wage earner" är
  en del i sociala försäkringssystemet.

 88. I det gröna är man utanför det
  och har inte såna rättigheter.

 89. "Expatriates"... När vi kommer dit
  och arbetar blir vi "expats"-

 90. -till skillnad från migrantarbetare,
  fattiga arbetare från Indien, osv.

 91. De finns inte ens med i statistiken,
  för det finns ingen statistik på dem.

 92. I länder som Yemen hamnar nästan alla
  på "self employed"/"unpaid".

 93. En liten offentlig sektor
  och svag samhällsstruktur.

 94. Jag hörde om en kille som blev
  lycklig när han kom till Mali.

 95. Cigaretterna kostade nästan inget. De
  saknar effektivt beskattningssystem.

 96. De får inte heller in några pengar
  till sjukvård och skolor.

 97. Frågan är
  vilket perspektiv man lägger...

 98. Ni ser på den blå stapeln att
  när en stor andel av befolkningen-

 99. -som i Egypten, på 37 %,
  är "self employed" eller "unpaid"-

 100. -handlar det i hög grad om
  strukturen på samhället.

 101. Ni behöver inte titta på bilden.
  Några av punkterna som är viktiga-

 102. -när det gäller de ekonomiska delarna
  är att det vi mäter med-

 103. -BNP och det jag har visat nu,
  ger en liten och begränsad bild.

 104. Skillnader, variationer, problematik
  med en svag offentlig sektor.

 105. Det finns mycket annat
  som inte syns.

 106. Det som också är problematiskt och
  sällan syns är skydd av äganderätt-

 107. -att kontrakt efterlevs,
  en konkurrensutsatt marknad-

 108. -en transparent finansiell sektor.
  Alla de instrument-

 109. -som finns i stora delar av världen
  är svaga, nästintill obefintliga här.

 110. Det ställer till problem
  vid ekonomisk utveckling.

 111. Tittar man på den finansiella globala
  integrationen ligger man långt efter.

 112. "Globalisering" är inte laddat
  med positiva konnotationer-

 113. -som i ekonomiska sammanhang.
  Man ser det som en kulturimperialism-

 114. -en ideologisk imperialism.
  Det gör att MENA-regionen-

 115. -är väldigt lite globaliserad
  i den bemärkelsen-

 116. -som vi traditionellt lägger in i
  den ekonomiska delen av begreppet.

 117. Att man har en tradition att räntor
  inte är tillåtna ställer till det.

 118. Man kan konstatera att det är de här
  bristande, svaga institutionerna-

 119. -som är problemet i regionen.
  Jag ska visa på ett annat perspektiv.

 120. Så här analyserar man traditionellt
  utveckling i en region.

 121. Det finns ett annat sätt:
  att utgå från var medborgarna finns-

 122. -och vad de tänker på.
  Jag ska visa ett rejält batteri:

 123. 13 länder i MENA-regionen.
  16 400 intervjuer "face to face".

 124. Och som jämförelse 21 muslimska
  länder, men inte i den regionen.

 125. Och sen som jämförelse 39 länder.
  Ni ser vilka väldiga mängder data!

 126. Enskilda individer har intervjuats.

 127. Det är ett annat sätt att fånga en
  bild av MENA-regionen än den man gör-

 128. -i offentlig statistik. Riktigt bra
  blir det när man kan korsa dem.

 129. Här är de två senaste vetenskapliga
  artiklarna där jag är medförfattare-

 130. -som handlar om det. Jag har
  fokuserat på just "human security"-

 131. -och frågorna kring att även om vi
  har stort fokus på våldsutveckling-

 132. -så är de långa tendenserna faktiskt
  ett minskat våld. Inte kortsiktigt-

 133. -med terrorismen, men långsiktigt.
  Det är viktigt att ha i minne.

 134. När det gäller säkerhet/militär
  förbrukning är det oerhörd skillnad-

 135. -på Saudiarabien,
  som tar 30 % av sin BNP-

 136. -och Turkiet eller Israel,
  de stora som verkligen rustar.

 137. Flertalet av länderna
  i MENA-regionen-

 138. -ligger på nån % av sin BNP
  för att rusta.

 139. Bakom ligger en annan bild,
  inte bara vad nationer satsar.

 140. Ett land med lite på en sån här bild
  kan ha starkt inflöde: stöd från USA-

 141. -som inte syns i den här typen
  av statistik. Militärbaser, osv.

 142. En väldigt ojämn bild
  ur ekonomiskt perspektiv.

 143. Det påverkar säkerhetsläget
  kolossalt.

 144. Det här är några av de frågor
  som vi har jobbat med.

 145. Man tittar på hur människor svarar
  på olika frågor-

 146. -och gör sen faktoranalyser av det.
  De frågor där flest tycker lika...

 147. "Tycker jag så, tycker jag ofta
  också så." De går ihop-

 148. -och bildar en faktorlösning.
  Frågorna som ligger längst upp-

 149. -handlar om sånt vi kan kalla
  "nära säkerhetsfrågor":

 150. Hur känner människorna?

 151. Hur påverkas de i det dagliga livet?
  De går starkt ihop.

 152. 0,75, 0,62...
  Det är väldigt höga korrelationer.

 153. Men tre frågor bryter ut sig
  och får en helt annan laddning.

 154. De ligger i en annan värld. Det är
  frågor om oron för terroristattacker-

 155. -inbördeskrig eller krig med andra
  länder. De utgör en egen gruppering.

 156. Den, mina vänner...
  Titta på det röda på den här bilden.

 157. Tänk att leva i ett land där man år
  efter år ligger med den orosnivån.

 158. Vi talar om
  vad enskilda människor känner.

 159. Att känna den oron dagligdags
  år ut och år in.

 160. Det är vad det handlar om.

 161. Därför har vi stora flyktingströmmar.
  Man orkar inte hur länge som helst.

 162. Nånstans inser man att det är bara
  att dra. Man flyr från något.

 163. Det är viktigt. Det är människor
  som är oerhört traumatiserade.

 164. De flesta har varit med om
  att nån anhörig dött, skadats.

 165. Förstörda samhällen.
  Det får vi aldrig glömma bort-

 166. -när vi jobbar med detta
  som ett analytiskt redskap.

 167. Frågorna ni såg först, det lokala,
  det nära, är inte problemet.

 168. De röda prickarna - det är inte där
  de stora svårigheterna är-

 169. -utan på andra delen.

 170. Oron för krig och terror. Det faller
  sönder i de här två delarna.

 171. I vår lyckligt lottade del av världen
  behöver vi inte känna den oron.

 172. Till de här frågorna har vi
  ytterligare två frågor vi nu för in-

 173. -eftersom vi ska fundera
  kring ekonomi, osv.

 174. Det är oron för att förlora sitt
  arbete eller att inte få ett jobb.

 175. Att inte kunna ge sina barn
  en god utbildning.

 176. Människor känner inte bara en oro
  för säkerhetsrisker-

 177. -utan också: Hur ska vi klara oss?
  Hur ska min familj klara sig?

 178. Längst ner har ni samma frågor och
  sen länderna, och ser hur det ser ut-

 179. -i de olika länderna i området.

 180. När det gäller krig är det väldigt
  mörkblått hela vägen uppåt.

 181. Det ser väldigt illa ut. Men det
  ser olika illa ut i olika länder.

 182. Yemen och Tunisien, som ni ser,
  är ju då väldigt allvarligt.

 183. Men det är inte bara rädsla
  för krig och terrorism-

 184. -utan också oron för barnens framtid,
  för utbildning-

 185. -och oron för arbete för en själv.

 186. Om man tar frågorna om lokal säkerhet
  kan ni också se-

 187. -att den kan visa att det inte är
  det vi oroar oss över i väst.

 188. Vi pratar mycket om knarkproblem.
  Det finns i Egypten och Algeriet.

 189. Annars ligger det ganska lågt.
  Rasism också.

 190. Politisk "interference" också.

 191. Lite på "robberies". Ser ni
  vad det står på "stölder" i Egypten?

 192. Det här är fascinerande.
  Vi ställer kontrollfrågor också:

 193. "Har du eller din familj senaste året
  varit med om...?" T.ex. nåt våld.

 194. Egypten ligger lågt där, både när
  det gäller familjen och de själva-

 195. -men oron är hög. Oro är subjektivt.
  Lever man i ett land där mycket hänt-

 196. -under lång tid kan man ha hög
  orosnivå även om det inte hänt nåt.

 197. Men i länder som Libanon och Algeriet
  har det hänt mycket.

 198. Rent faktiskt har man varit med om
  det, men hade inte samma orosnivå.

 199. Det handlar om att en trygg social
  miljö runt spelar en stor roll-

 200. -för hur man upplever saker.

 201. Det ekonomiska tänkandet är här upp-
  delat på "government" och "business".

 202. Hur uppfattar man korruption?
  Ett stort problem i områdena.

 203. Här ser ni samma sak med blåtoningen.
  De följs åt. Det är inte ett problem-

 204. -som gäller affärslivet eller
  vår regering, utan de ligger nära-

 205. -i upplevelse.

 206. Det finns också
  en ganska stor spännvidd.

 207. Vi vet att korruption
  och svag statsapparat är bekymmer.

 208. Intressant att befolkningen visar
  att de är medvetna om det.

 209. Det finns en kunskap om
  och förförståelse kring frågorna.

 210. Är man då nöjd med
  hur den offentliga servicen fungerar?

 211. "Quality of life factors" kan vi
  kalla "health care", "housing", osv.

 212. Vi ser även där att de inte är så
  nöjda. Det är i Jordanien och Kuwait-

 213. -i förhållandevis rika länder, som
  det fungerar. Luften är bra i Yemen.

 214. Ett fattigt land med stora problem,
  men luften de andas är fin ökendoft.

 215. Sen har vi demokratifrågan. När vi
  frågar om demokrati vill de flesta-

 216. -ha demokrati. Frågan är vad vi
  lägger in i begreppet. Vad menar vi?

 217. Vi har frågat om det. De vill ha
  lika mycket demokrati i Mellanöstern.

 218. Men sen ber vi dem definiera
  på en lista vad demokrati är.

 219. Då faller faktorlösningarna ut
  i två tjusiga mönster.

 220. Då svarar man, om man svarar på
  ett västerländskt sätt att tänka:

 221. Att folk får välja ledare, fria val,
  civila rättigheter som skyddar en-

 222. -från statens förtryck,
  att kvinnor har samma rättigheter.

 223. Sen har vi ett icke västerländskt
  mönster. Vi vet inte vad det är:

 224. Att religiösa ledare ska få tolka
  lagarna, att armén kan ta över-

 225. -om regeringen inte är kompetent nog,
  att folk ska lyda sina ledare.

 226. Så här ser det ut. Det vi kallar
  västerländskt ligger starkt i väster.

 227. Men var har vi våra länder
  vi är intresserade av?

 228. De länder som finns i Mellanöstern?
  Det är de röda prickarna.

 229. Väldigt många ligger över
  regressionslinjen. Det är Libanon då-

 230. -som ligger lägre. Och Palestina.
  Annars ligger de där.

 231. Vi har en lång resa när det gäller
  att få en djupare förståelse av-

 232. -vad demokrati handlar om.
  Väldigt lång.

 233. Och om man tittar på
  det religiösa systemet...

 234. Tycker man att religiösa ledare
  ska få tolka lagen-

 235. -och så tar vi attityder mot "gender
  equality", så ser ni hur de ligger-

 236. -samlade där uppe. De religiösa
  ledarna ska göra uttolkningarna.

 237. Det är synsättet man kan se i många
  av länderna, vilket inte alls finns-

 238. -där Sverige finns.

 239. Det är klart
  att om det är såna här skillnader-

 240. -är det skillnader man bär med sig
  när man tvingas att fly.

 241. Hur möter vi detta, så det landar
  rätt? Det är en lång mental resa.

 242. Kommer man från ett område
  med låg tillit-

 243. -till ett område med hög tillit tar
  det ju tid. Nu ska vi komma in på-

 244. -hur man ska tänka på det här i ett
  mer lösningsorienterat perspektiv.

 245. Stark tillit när det gäller familj,
  grannar och personer man känner.

 246. "Outgroup trust", som karakteriserar
  mer de nordiska länderna.

 247. Då kan man ha tillit till människor
  första gången.

 248. Man litar på människor
  tills de visar motsatsen.

 249. Människor av en annan religion: 0,86.
  Folk av annan nationalitet: 0,87.

 250. Höga korrelationer.
  När jag började arbeta i Frankrike-

 251. -där jag jobbat och bott
  av och till i många år-

 252. -var jag så förvånad över hur svårt
  det var att komma in i samhället.

 253. Jag tänkte:
  "Det beror på min dåliga franska."

 254. Men inte bara. När den blev bättre
  fanns ingen korrelation-

 255. -mellan franskkunskaper och
  acceptansen. Det tog lång tid.

 256. Jag såg på våra värderingskartor och
  såg att Frankrike är ett samhälle-

 257. -där man har hög "ingroup trust",
  höga barriärer att ta sig in.

 258. Det här är en av våra
  stora komparativa fördelar-

 259. -nu när stora flyktinggrupper kommer.
  Vi börjar med tillit, en skylt:

 260. "Välkommen!" Det finns i vårt rot-
  system, det är nåt vi burit med oss.

 261. Min son, som älskar vikingatiden, sa:
  "Så var det på vikingatiden också."

 262. Vi har haft ett öppet samhälle.
  Det ställs extremt tuffa krav nu-

 263. -men det är viktigt som utgångspunkt
  för den integration som är nödvändig.

 264. Här ser ni länderna.

 265. Här ser ni hur lågt de ligger på
  "outgroup trust" och "ingroup trust".

 266. En grupp forskare i Århus i Danmark
  har använt våra data i 30 år-

 267. -och andra datakällor, som de här.

 268. Och de har följt det lokala
  samhällets invandrargrupper.

 269. Det börjar med
  högtillitssamhället Danmark-

 270. -och så människor från lågtillits-
  samhällen. Stor skillnad.

 271. Sen händer det här: Efter 30 år
  är det inte några större skillnader.

 272. Ska det ta 30 år? Går man på djupet
  tar det tid med tillit.

 273. Man måste förtjäna tilliten. Litar
  man inte på att myndigheter fungerar-

 274. -och gör det de ska och har utsatts
  för säkerhetsrisker, tar det tid.

 275. Man är traumatiserad.
  Man måste fundera utifrån bagaget.

 276. Vad kan man göra?

 277. Vad kan en ung kvinna som kommer
  från det här området göra?

 278. Hur ser situationen ut?
  De har ett annat bagage med sig.

 279. Jag har målat upp nåt som är ganska
  tufft, men titta på ett annat bagage.

 280. MENA-regionen är den röda kurvan.
  "Life expectancy" i området-

 281. -har ökat kraftigt från 70-talet till
  2011. En otroligt kraftig utveckling!

 282. Det har hänt mycket inom MENA-området
  som är positivt-

 283. -som man bär med sig när man kommer.

 284. Vi kan titta på de olika länderna.
  Det spelar roll om vi pratar om-

 285. -Irak eller Yemen.

 286. Yemen har startat från
  väldigt låg "life expectancy"-

 287. -och ändå gått upp mycket.
  Det är relativt sett stora framsteg.

 288. Spädbarnsdödlighet är ett mått
  man använder om samhällsutveckling.

 289. Här ser ni var MENA-regionen ligger.
  Dödligheten har gått ner kraftigt-

 290. -under motsvarande period. Går vi in
  och tittar på länderna, ser ni hur...

 291. Titta på Yemen.
  En fantastisk utveckling!

 292. Det här rapporteras inte om i media.
  Det är ju inte krig och elände.

 293. Men en fantastisk utveckling ligger
  bakom en sån ökning i levnadsnivån.

 294. Fertiliteten, barn per kvinna,
  går ner när barnen överlever.

 295. Det är det som har hänt
  i hela Västvärlden.

 296. Det betyder mycket
  när man ser att barnen överlever.

 297. Födelsetalen går ner, antalet barn
  per kvinna, som ni kan se här.

 298. Här är man ju nere
  på västerländska nivåer.

 299. Andelen vuxna illitterata:
  samma fantastiska utveckling.

 300. Utbildningssystemen har vuxit.

 301. Land efter land i Mellanöstern
  har alltmer välutbildade unga.

 302. Många som kommer från framför allt
  Syrien är väldigt högutbildade.

 303. Men den här bilden är mindre trevlig.

 304. Samhällena och staterna är för svaga,
  man satsar för lite.

 305. Andelen som går till hälso- och
  sjukvård och utbildning sjunker.

 306. Det är väldigt allvarligt.
  Det finns andra typer av källor-

 307. -när det gäller utbildning-

 308. -men det är bara Marocko som inte har
  en negativ utvecklingstrend.

 309. Det här är oerhört bekymmersamt.

 310. Vi har en fråga om "violence:
  "always/never justifiable?"

 311. Vi ska titta lite på den här.
  Vilka säger att våld alltid är okej?

 312. De finns där, de som röstat 8-10
  i intervjuerna. 2,3 % av invånarna.

 313. Om ni följer kurvan ner ser ni att
  i Sverige står det 3,6, i USA 2,7.

 314. Det är inte en större andel som
  tycker våld är okej i MENA-regionen.

 315. Snarare tvärtom. De ligger lägre.

 316. Men det räcker med ett antal personer
  för att hamna i terrorism.

 317. Risken för terrorism finns hos
  befolkningar överallt i hela världen.

 318. Det är inte en typisk fråga för MENA-
  regionen. Det är viktigt att visa på.

 319. Problemen är många när det gäller det
  här. Jag hoppar över regressionerna.

 320. Jag visar bara
  vad våra analysmetoder betyder.

 321. Titta på slutsatserna: Det finns
  ingen koppling mellan om man tycker-

 322. -Gud är viktig... Då är man mindre
  för våld, särskilt i MENA-regionen-

 323. -men också i andra muslimska länder.
  Med åren och kvinnor mindre.

 324. Man ser ett mönster.
  När det gäller att vara religiös-

 325. -ser vi heller ingen koppling
  mellan det och våldsamt beteende.

 326. Såna här mätningar är svåra. I
  MENA-regionen är de flesta religiösa.

 327. Man har att göra med
  små och stora tal.

 328. Det är svårt när man ska göra
  statistiska analyser.

 329. Nu, mina vänner, ska jag gå till
  vad de här genomgångarna kan mena.

 330. Det är ju en utbildningsdag. Hur kan
  vi ta det till oss? Vad betyder det?

 331. Jag säger "Norden", för mycket
  är så lika mellan våra länder.

 332. Även om man tar in olika antal
  flyktingar, så är grunden lika.

 333. Nu har jag sagt flera gånger
  att staterna är svaga i Mellanöstern.

 334. En fråga jag ställt mig själv när det
  gäller oss, hur vi ska förhålla oss-

 335. -till flyktingströmmarna, det är:
  Hur vet en stat vad den vill?

 336. Våra politiker i dag vet inte riktigt
  vad staten vill - statsapparaten.

 337. Ger vi som medborgare några rätte-
  snören? Det gör man i en demokrati.

 338. Vi är också splittrade i
  hur vi ska förhålla oss.

 339. Då finns det olika viktiga
  strategier. En sak är att utgå från-

 340. -det som för ens land,
  i vårt fall Norden-

 341. -är ett rotsystem, hur man tänker.

 342. Där har vi ett starkt rotsystem i att
  bry oss om det gemensamma, varandra.

 343. I ett kallt klimat behöver vi stötta
  varandra, men det finns ett system-

 344. -som har sina rötter, men sen finns
  tredje punkten som är så viktig:

 345. Internationella organisationer
  som betytt mycket för att trycka på-

 346. -när det gäller förändrade normer och
  värderingar, som förbud mot barnaga-

 347. -och Genèvekonventionen.
  Viktiga lagstiftningar-

 348. -som kommer från internationella
  organisationer, oftast FN-styrt-

 349. -som leder till snabba förändringar,
  som barnagan, kvinnors rättigheter-

 350. -eller valsystem. Med ett formellt
  beslut som leder till lagstiftning-

 351. -kan saker hända snabbt och människor
  ändra förhållningssätt. Där är vi nu.

 352. Vi har varit bra på att imitera lös-
  ningar. Det andra stater gör funkar-

 353. -då kör man "copy and paste".

 354. "Learning versus teaching" är viktigt
  för oss i Norden nu, för nu är vi...

 355. Ofrivilligt har vi på nåt vis
  delvis tagit över en ledarpinne.

 356. Vi har stått emot traditionella murar
  och att hålla oss för oss själva.

 357. Vi har insisterat på-

 358. -att internationella organisationer
  i EU måste ta sitt ansvar.

 359. Det har vi i vårt system och vårt
  sätt att se på vad ett samhälle är.

 360. Vi frågar alla länder: "Vad är
  viktigt att förmedla till barnen?"

 361. Vi svarar: oberoende, uppfinnings-
  förmåga, fantasi, tolerans, ansvar.

 362. I andra länder säger man: lydnad.
  Jag har bara några minuter på mig.

 363. Jag ska hoppa till sista bilden:
  hur det ser ut när vi tar avstånd.

 364. Här är största problemet
  med ett "vi" och ett "de".

 365. Det måste vi motarbeta. "Gender"-
  frågor, generationsattityder-

 366. -de som är "eljest" - homosexuella,
  nationalism, religion, uppfostran-

 367. -sex före äktenskap,
  abort, skilsmässa, våld i hemmet.

 368. Jag hinner inte gå in på dem.
  Men mycket är också lika, gemensamt.

 369. Det ska vi också komma ihåg. Och
  värderingsomställningar går snabbt.

 370. Den här bilden kanske är svårast, att
  kommunicera det på ett vettigt sätt-

 371. -så att det inte hamnar i fel händer.
  Vad kan vi göra nu?

 372. Vi är väldigt intoleranta.

 373. Vi tolererar inte att människor
  slår barn eller kvinnor.

 374. Ser vi nån som gör det är vi
  intoleranta. Vad kommer då hända-

 375. -när många som kommer hit inte har
  förstått att det är mot svensk lag?

 376. Man får inte göra så. De där frågorna
  är icke förhandlingsbara värden.

 377. De är lagstiftade. Lagen är inte för-
  handlingsbar. Jämställdhet, kvinnor-

 378. -barn, HBTQ, demokrati, allemansrätt,
  yttrandefrihet är kodifierat i lag.

 379. Vi har ett ansvar som människor,
  samhälle och övergripande samhälle-

 380. -att kommunicera det här
  på ett begripligt sätt.

 381. Men också de breda samhälleliga
  värdena: skollagar, osv.

 382. Men det finns också stora
  möjligheter. Nyckeln ligger i-

 383. -att få arbetslivet så öppet att folk
  finns med i arbetslivet, i skolan.

 384. Sen finns det mycket annat som är
  totalt öppet och föränderligt.

 385. Det finns otroligt mycket vi kan lära
  oss. IT, kommunikation inte minst.

 386. De har kommit långt inom det området,
  men vi hör lite om det hos oss.

 387. Varning för den svenska omedvetna
  fundamentalismen.

 388. Jobba med att se styrkan i det här.

 389. Vi kan göra det här tillsammans.
  Denna "tulipanaros" är möjlig.

 390. Jag vill avsluta med att säga så här:
  Även om man är pessimist i hjärnan-

 391. -vilket är lätt att vara,
  måste vi vara optimister i hjärtat.

 392. För en pessimist vinner som bekant
  varje gång han förlorar.

 393. Stort... Stort tack.
  - Funkar min mick? Ja?

 394. Stort tack, Bi, för en fantastisk
  exposé och tankeväckande slutord.

 395. Jag kan tänka mig att det har väckt
  en del frågor och tankar i publiken.

 396. Vi hinner med en del frågor här
  innan. Medan ni funderar lite...

 397. En fråga jag ställer mig är:
  Du sa att data visar att demokratin-

 398. -har en lång väg att gå för att man
  ska förstå i de här länderna.

 399. Samtidigt gav Arabiska våren hopp om
  att demokratin skulle sprida sig.

 400. Var det bara ett misstag eller
  hur ska man se på den utvecklingen-

 401. -kontra de fakta du samlar in här?
  Vad tror du?

 402. Finns det en riktning, fast den är
  långsiktig i regionen åt det hållet?

 403. Jag tror att det gör det. När jag
  läste den allra första arabrapporten-

 404. -för 10-15 år sen, då var det ett
  kapitel med om unga i arabvärlden.

 405. Ett lite större område än MENA. Det
  var starkt, det fanns mycket vilja-

 406. -och kraft hos de unga. Jag blev
  tagen av det. Där varnades det för-

 407. -att nåt som Arabiska våren
  skulle kunna hända.

 408. Det finns så mycket uppdämt, så många
  människor, framför allt unga-

 409. -så det var inget förvånande.
  Vi skrev om det innan det hände.

 410. Vi såg det tydligt
  i våra generationsanalyser.

 411. -Varför höll det inte i sig?
  -Det finns ingen struktur.

 412. I samhällena är överbyggnaderna
  extremt svaga.

 413. Sen finns det Jätteproppen Orvar-

 414. -som inte har uppmärksammats:
  nämligen de äldre.

 415. Det är ju väldigt fint
  att de har sån respekt för de äldre.

 416. Det har de för att när det inte finns
  nåt pensionssystem, inget sånt-

 417. -måste man inympa i barnen att de
  måste ha respekt för "grandparents".

 418. Det blir viktigt. Med det följer att
  gubbar ligger som fetvadd över allt-

 419. -och hindrar unga att komma upp i
  samhället, få jobb och utbildning:

 420. "Du, tjejen, ska tjäna och hjälpa."

 421. Då blir det revolter. Jätteproppen
  Orvar är lika mycket att skylla på-

 422. -som svag infrastruktur
  på statlig nivå.

 423. Vi pratade om flyktingfrågan
  är norm eller undantag.

 424. Du visade lite på att det finns
  nåt slags långsiktig hopplöshet.

 425. Man är orolig för framtiden,
  utbildningen för barnen-

 426. -risken för terror, säkerhet, osv.
  Ser du att detta stödjer trenden-

 427. -att folkvandringen är en norm
  vi måste ta hänsyn till-

 428. -och förhålla oss till snarare än en
  undantagssituation i de här länderna?

 429. Det finns många positiva delar-

 430. -i den här flyktingdelen också.

 431. När människor kommer hit
  och vi lyckas med integrationen...

 432. De har kontakt dagligdags
  via Skype hemma.

 433. De är starkaste förändringskraften
  för att påverka hemma.

 434. När de berättar vad de är med om, när
  barnen blir integrerade i skolan...

 435. De är den stora förändringsaktören.
  En del åker hem - med sin utbildning.

 436. Där har vi en stark faktor inifrån
  för att förändra.

 437. Det måste vara människorna. De som
  har varit kvar och överlevt i Syrien.

 438. Det är ju många som lever kvar.
  Alla drar inte.

 439. Det är inte "sista man släcker lyset"
  som i Pajala.

 440. Det finns väldig kraft i detta. Jag
  tror att det finns stora möjligheter.

 441. Med positiva delar som
  "life expectancy" och mödradödlighet.

 442. Det är så mycket som är på G.

 443. Har vi nån som vill komma in
  med nån fråga? - Där uppe.

 444. Kristoffer Sjölander igen. Du pratade
  om icke förhandlingsbara värden.

 445. Vikten av att slå fast dem, så att de
  som kommer hit tar till sig dem.

 446. Vad är din strategi för att vi ska
  lyckas snabbt? Att vänta 30 år-

 447. -på att en ny generation
  tar till sig dem är långsamt.

 448. Jag har själv jobbat på SFI. Det
  blev många spännande diskussioner-

 449. -om äktenskapslagen när en man insåg
  att hustrun ägde halva bilen.

 450. Han var upprörd. Den hade han betalt.
  Då fick jag förklara-

 451. -att svensk lagstiftning inte är
  förhandlingsbar. Hur ska vi göra?

 452. Ni gör ett jätteviktigt jobb på SFI.
  Oerhört viktigt.

 453. Har du kontakt med norska
  motsvarigheten? De har stiftat lagar-

 454. -om just det du sysslar med, nämligen
  att samhällskunskap ska ingå.

 455. Det som är lagstiftat och som gäller.
  De tar in det i språkundervisningen.

 456. De får göra rollspel och träna på
  såna delar för att få in hur...

 457. Det är så annorlunda. De behöver
  jobba med dramaturger, konstnärer...

 458. Sen ler de och säger... De har det i
  lagstiftning och direktiv, och säger:

 459. "Sen måste de förstå att de
  'må gå på ski, de må gå på tur'."

 460. Ska man bli accepterad, så... Vi har
  ju vårt, kanske inte att gå på tur-

 461. -men det är viktigt att vi som finns
  runt omkring berättar vad man gör.

 462. Ni är nyckelgrupper,
  men direktiven måste vara tydligare.

 463. Det har varit fokus på att
  få tak över huvudet, mat på bordet.

 464. Men det här är nästa stora steg.
  Menar vi allvar med integrationen-

 465. -måste vi kunna förklara varför det
  fungerar som det gör. Lagen gäller.

 466. Det är inte förhandlingsbart. Det är
  lagen. Bara den första skivan citron-

 467. -är ju ett jättearbete!

 468. Men jag tror att ni - vi - kommer
  att klara det. Det är allas ansvar.

 469. Jag har en avslutande fråga
  om det här Per Jönsson berörde-

 470. -och du också: svaga stats-
  bildningar, oförmågan att leverera-

 471. -hälso- och sjukvård, osv.
  Kommer detta att lösa sig-

 472. -inom länderna med den unga
  generationen eller måste vi utifrån-

 473. -internationella organisationer,
  biståndssektorn hjälpa till?

 474. Hur ska vi komma över situationen
  som man nu befinner sig i i regionen?

 475. Det är förstås både och.

 476. Det är fruktansvärt att UNHCR
  inte har de medel de behöver-

 477. -för att kunna jobba i närområdet.
  Vi måste se till att medel förmedlas.

 478. Internationella organisationer
  måste få högre legitimitet-

 479. -och en annan stabilitet
  i sitt arbete. De är så viktiga.

 480. Men det finns också
  panarabiska organisationer.

 481. Där skulle mycket kunna göras
  inom den världen-

 482. -i form av att arbeta med de här
  frågorna, bygga forskarkontakter.

 483. I projektet om MENA-regionen jobbar
  vi med unga forskare i MENA-regionen.

 484. Man bygger upp inifrån,
  så att det inte blir...

 485. De är ju med rätta
  väldigt känsliga för västs påverkan.

 486. Så det måste bli mycket som kommer
  inifrån. Och länder som Kina...

 487. Många andra världsaktörer som man kan
  få upp på banan i de här frågorna.

 488. Nya aktörer? Ja. Stort tack, Bi,
  för den här sessionen!

 489. Textning: Lotta Rossi
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ser befolkningen i Mellanöstern på säkerhetsläget? Vilka är riskerna och möjligheterna ur ett nordiskt perspektiv? Vad säger statistiken oss om det som kallas MENA-regionen? Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, berättar genom siffror. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Internationell politik, Internationella relationer, Mellanöstern, Nordafrika, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionen

Hur ser befolkningen i Mellanöstern på säkerhetsläget? Vilka är riskerna och möjligheterna ur ett nordiskt perspektiv? Vad säger statistiken oss om det som kallas MENA-regionen? Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, berättar genom siffror. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Vilka bestämmer om Mellanöstern?

En journalist, en diplomat och en forskare belyser situationen i Mellanöstern. Panelen diskuterar olika historiska perspektiv, problemställningar och lösningar för kriserna i området, med fokus på den akuta situationen i Syrien och Irak. Medverkande: Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkännare, Niklas Kebbon, Sveriges särskilda sändebud för krisen i Syrien och Martin Kragh, forskare och ledare av UI:s Rysslandsprogram. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Samtal om Ett gott hem för alla

Artisten, författaren och aktivisten Hans Caldaras i samtal med Fred Taikon som är ordförande för tidskriften É Romani Glinda. De pratar om fotografierna i uställningen Ett gott hem för alla och berättar om upplevelser i barndomen. Bilderna är tagna under 1950- och 1960-talen av Anna Riwkin och Björn Langhammer. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Ricardo - stilbildaren

Adam Smiths ”Nationernas välstånd” fick 1799 börsmäklaren David Ricardo att byta bana. Ricardo är känd för sin teori om komparativa fördelar och för att ha fört in modelltänkandet i nationalekonomin. Men idag precis som då bygger många modeller på felaktiga antaganden.