Titta

Kvinnors makt i världshistorien

Kvinnors makt i världshistorien

Om Kvinnors makt i världshistorien

Amanda Foreman presenterar kvinnors roll i världshistorien, från civilisationens början till modern tid. Det är en historisk resa där kvinnors inflytande och makt pendlar mellan frihet och förtryck. Vi får följa programledaren till olika platser i världen och får se hur kvinnors rättigheter är starkt kopplade till ekonomisk utveckling.

Till första programmet

Kvinnors makt i världshistorien : KapacitetDela
 1. Medeltiden, från Romarrikets fall
  till renässansens seger.

 2. Världen förändras
  fortare än nånsin förut.

 3. Imperier uppstår och faller.
  Makten pendlar mellan öst och väst-

 4. -och kristendomen och islam etableras.

 5. Allt utmärks av tillväxt och förändring,
  förutom kvinnornas ställning.

 6. Utvecklingen inom religion, filosofi
  och juridik-

 7. -hävdade kvinnors underordning
  med förnyad säkerhet.

 8. Beslutsamheten att låta kvinnor
  vara osynliga och maktlösa är oändlig.

 9. Det rättfärdigas som
  givet av Gud, natur eller sunt förnuft.

 10. Det är ett faktum att kvinnohistorien
  handlar om ojämlik ställning-

 11. -ojämlika rättigheter och möjligheter.
  Men den handlar inte bara om det.

 12. Och kvinnostereotyper som horan,
  oskulden, helgonet och hondjuret-

 13. -är inte de enda definitionerna
  på kvinnlighet.

 14. Vår historia handlar om kvinnor
  som tog patriarkatets grundpelare-

 15. -religion, äktenskap, lag, utbildning,
  klass, och utnyttjade dem till sin fördel.

 16. De hittade en egen röst och
  en egen väg till makt och inflytande.

 17. Genom historien har enastående
  kvinnor utmanat strukturerna.

 18. Det här är deras historia.
  De stod emot och gjorde uppror-

 19. -inifrån isolerade platser
  som palats, kloster och harem.

 20. Kvinnor som krävde att bli hörda,
  få respekt och självbestämmande.

 21. Därigenom
  bidrog de till att forma världen.

 22. I dag, när kvinnor bara innehar 20 %
  av den politiska makten i världen-

 23. -är det helt nödvändigt att skriva in
  dessa inspirerande kvinnor i historien.

 24. 500-talets Konstantinopel,
  östra Roms huvudstad-

 25. -gränsen mellan Europa och Asien
  och världens mäktigaste stad.

 26. Det här är kristendomens östra fäste.

 27. Den är statsreligionm, och man
  visar inte längre öppenhet mot kvinnor.

 28. I stället för att betraktas
  som jämställda i kyrkan-

 29. -placeras de i två kategorier:
  goda, eller, vilket oftast är fallet, onda.

 30. Det får till följd
  att de bysantinska kvinnorna-

 31. -får begränsade rättigheter,
  lägre ställning-

 32. -och nekas tillgång
  till den offentliga politiska sfären.

 33. Men en kvinna trotsar systemet inifrån-

 34. -och blir en förebild för andra:
  kejsarinnan Theodora.

 35. På vägen till makten förvandlar hon
  sig från gatukonstnär och prostituerad-

 36. -till kejsarinna och samregent
  över den ortodoxa kyrkan.

 37. Theodora är viktig
  eftersom hon styrde över sitt öde.

 38. Som första moderna kvinna
  skapade hon en väg till makten.

 39. I en tid då kvinnliga kungligheter
  var dynastiska verktyg-

 40. -var Theodora en egen person.
  Hon lyckades-

 41. -genom att vara lömskare än
  Machiavelli, renare än jungfru Maria-

 42. -modigare än den modigaste general.

 43. Theodora kämpade mot
  kyrkans hånfulla och normativa läror.

 44. En alltmer misogyn troslära som
  inte bara gav kvinnan sämre ställning-

 45. -utan exkluderade dem, ansåg dem
  skyldiga tills motsatsen bevisats.

 46. Sankt Hieronymus
  sammanfattade kyrkans inställning:

 47. "Kvinnan är roten till allt ont."

 48. Kvinnans sexualitet ansågs farlig.
  Kunde man inte vara lika upphöjd-

 49. -som jungfru Maria, Guds moder,
  måste man vara Eva.

 50. Det var en indelning av kvinnor
  i antingen ren ondska och synd-

 51. -eller Guds moders
  rent ouppnåeliga kristlighet.

 52. Det fanns inget mellanting. Det var
  en svår tid för bysantinska kvinnor.

 53. Här låg hippodromen,
  Konstantinopels centrum.

 54. En myllrande, färgstark plats, full med
  exotiska djur, kapplöpningar och cirkus.

 55. Det var Theodoras hem.
  Fadern var björnskötare-

 56. -och även hon jobbade här, som
  prostituerad, aktris eller sångerska.

 57. När hon presenterades för Justinianus,
  tronarvingen, ska hon ha varit angivare.

 58. Utifrån sett måste det ha varit
  ett högst okonventionellt förhållande.

 59. Att sammankopplas
  med nån som Theodora-

 60. -kunde bara vara en belastning
  för Justinianus.

 61. Patricier fick inte gifta sig med artister,
  men Justinianus-

 62. -blev förtjust i henne,
  och ville absolut ha henne till fru.

 63. Lagen ändrades, och
  när Justinianus kom till makten år 527-

 64. -utropades Theodora,
  nu hans hustru, till kejsarinna.

 65. I en tid då kristendomen
  lärde att äktenskap räddade från synd-

 66. -såg Theodora det
  som en väg till makten.

 67. Hon skapar en ny berättelse för kvinnor,
  där kön och klass-

 68. -spelar mindre roll
  än ambition och förmåga.

 69. Deras arv innefattar principen
  för den moderna västerländska staten-

 70. -den ortodoxa kyrkans makt
  och grunderna i europeisk lag.

 71. Justinianus beordrade att den romerska
  lagen, Codex, skulle moderniseras.

 72. Theodoras inflytande är tydligt-

 73. -särskilt vad det gäller kvinnornas
  rättsliga status i det Bysantinska riket.

 74. Det är i lagarna som följer på codexen
  som jag anser att inflytandet är störst.

 75. Det gäller särskilt det kristna inflytandet
  över relationerna i äktenskapet-

 76. -skilsmässa, kvinnan hade
  inte möjlighet att begära skilsmässa-

 77. -barns beskydd, att kvinnor
  fick bli förmyndare till sina barn.

 78. Unga kvinnor
  skulle inte heller värvas till prostitution-

 79. -särskilt beträffande att hämta flickor
  från landet till stadens bordeller.

 80. Det kristna inflytandet är tydligt,
  och det är nog där Theodora kunde se-

 81. -sin egen påverkan återspeglas i en
  mer välvillig attityd gentemot kvinnor.

 82. Vilken var Theodoras metod
  i denna patriarkala värld?

 83. Som aktris hade hon nog lärt sig en del
  om hur hon skulle framställa sig.

 84. Hon var född till att agera.
  Jag tror att hon helt enkel förstod-

 85. -att när hon äktade kejsaren
  måste hon bete sig därefter.

 86. Hon anlade därför
  en helt annorlunda, kunglig persona-

 87. -och blev kejsarens hustru.
  Det innebar även att de delade allt.

 88. I det avseendet omskapade hon sig-

 89. -utifrån en helt ny modell
  för kejserlig kvinnlig makt.

 90. Theodora var ryggraden
  i Justinianus styre.

 91. När meningsskiljaktigheter hotade
  kyrkan lugnade Theodora situationen.

 92. När pesten slog till i staden
  och drabbade kejsaren-

 93. -sköttes statsangelägenheterna
  av Theodora tills maken tillfrisknat.

 94. När upplopp
  nästan fick Konstantinopel på fall-

 95. -sa Theodora till Justinianus
  att hålla stånd och försvara staden.

 96. Theodora ska ha övertygat Justinianus
  med följande yttrande:

 97. "Jag vet att kvinnor
  inte ska visa djärvhet inför män"-

 98. -"inte visa mod när män tvekar."

 99. "Jag vet att flykt inte är lösningen,
  inte ens för att rädda våra liv."

 100. Efter upproret återuppbyggde
  regenterna Konstantinopel-

 101. -och lämnade ett magnifikt
  arkitektoniskt intyg på sitt styre.

 102. Inuti Hagia Sofia, den ortodoxa kyrkans
  katedral i den bysantinska eran-

 103. -är deras sammanflätade monogram
  inristade i byggnaden.

 104. Theodoras egna politiska och religiösa
  framgångar finns i systerkyrkan-

 105. -Lilla Hagia Sofia, som i dag är moské.

 106. Theodora visste
  att historien skrivs av segrarna.

 107. Hon hade redan skrivit om lagarna,
  nu ville hon skriva sitt eget epitafium.

 108. Inskriptionen
  runt väggarna i kyrkan lyder:

 109. "Må han i allt vaka
  över den sömnlöse regentens välde"-

 110. -"och öka makten
  för Theodora, krönt av Gud"-

 111. -"vars sinne kläs av fromhet"-

 112. -"och vars oupphörliga möda ägnas
  en strävan att föda de utblottade."

 113. Den här inskriptionen är
  Theodoras avskedstal till eftervärlden.

 114. Det var hennes försäkring.
  Oavsett vad historiker skulle skriva-

 115. -skulle Theodoras namn aldrig
  utraderas.

 116. Theodoras avbildning
  i San Vitale i Ravenna visar henne-

 117. -med gloria kring huvudet och de tre
  vise männen broderade på manteln.

 118. Förvandlingen från syndaren Eva
  till den heliga Maria är fullbordad.

 119. Den tidigare aktrisen och konkubinen
  har blivit en ikon för sitt folk.

 120. När Theodora dog år 548
  hade kvinnorna i det bysantinska riket-

 121. -bättre rättigheter och ställning
  än nån annanstans i världen.

 122. I dag, 1 500 år senare-

 123. -kämpar kvinnorna fortfarande
  för jämställdhet i Turkiet.

 124. Kvinnor betraktas som hustrur
  och mödrar. Gör de nåt annat än det-

 125. -anses det vara ärelystet. Så snart en
  kvinna blir mäktig, synlig och verbal-

 126. -börjar vi undra vad hon har för fel.
  Så gör vi inte med manliga ledare.

 127. Turkiet är ett komplicerat land.

 128. Det finns många kvinnor som uttalar
  sig och är aktiva inom olika områden-

 129. -som media, medicin, vetenskap.

 130. Men det finns ett område där det
  nästan helt saknas kvinnor: politiken.

 131. Kvinnor halkar alltid efter
  och hindras i den politiska världen.

 132. Det gör stor skillnad.

 133. De senaste åren
  har vi sett manliga politiker uttala sig-

 134. -om saker som direkt angår
  kvinnors kroppar och liv.

 135. De talar om abort, kejsarsnitt, hur
  många barn en turkisk kvinna ska ha.

 136. Att män och kvinnor
  inte kan vara jämställda.

 137. Att kvinnor inte ska skratta högt
  på offentliga platser.

 138. Tittar jag på var Turkiet varit
  och är i dag-

 139. -ser jag inga tydliga framsteg på många
  områden, vad det gäller kvinnor.

 140. Många kvinnor är nog oroliga
  att de ska förlora rättigheter.

 141. På 1100-talet, när det bysantinska riket
  försvagas, pendlar makt och välstånd-

 142. -över mot Europa
  som återhämtat sig från romarrikets fall.

 143. Där pågår en urban revolution.
  Köpstäder blomstrar-

 144. -gotisk arkitektur skjuter i höjden.
  Men framgången inkluderar inte alla.

 145. Medeltiden är mannens era.
  Påvar, kungar, korsfarare och präster.

 146. I historien om det manliga företrädet
  finns den om den manliga kyrkan-

 147. -och dess religiösa
  och världsliga förändringars plågor.

 148. Den västerländska kyrkan
  inför nya begränsningar för kvinnor.

 149. Skilsmässa är förbjudet,
  gifta kvinnor får inte äga mark.

 150. Tiden präglas av den kristna synen
  på kvinnor som moralens fördärvare.

 151. Den här historieskrivningen är grovt
  förenklad. Det viktiga med medeltiden-

 152. -är inte kyrkans kvinnoförtryck,
  utan de kvinnor-

 153. -som genom kyrkan hittade en väg
  till makten, som annars varit omöjlig.

 154. Som jungfru och Kristi brud
  ansågs nunnan stå över sexualiteten-

 155. -befriad
  från sitt köns etiketter och stigma.

 156. Men även inom klosterlivets väggar-

 157. -var de sociala koderna
  för män och kvinnor ytterst ojämställda.

 158. Kvinnan var utesluten
  ur kyrkans hierarki-

 159. -utestängd från att förrätta gudstjänst-

 160. -och, vad värre är,
  förvägrad sin rätt att tala.

 161. Påbudet om tystnad,
  förvägran av kvinnans rätt att tala-

 162. -har använts mot kvinnor ända sen
  tidig sumerisk lag: om en kvinna talar-

 163. -vid fel tillfälle, ska hennes tänder
  slås ut med en sten.

 164. En sten som har använts mot kvinnor
  bokstavligen och bildligen i 5 000 år.

 165. En kvinna vägrade låta sig tystas.

 166. I sitt kloster här i Eibingen, Tyskland,
  skapade hon en egen värld.

 167. Här kunde
  ett helt kvinnligt perspektiv utvecklas.

 168. Med stort mod och ihärdighet
  kunde nunnan, sedermera helgonet-

 169. -Hildegard von Bingen, skriva böcker,
  poesi, komponera musik och predika.

 170. Hon utmanade kyrkan och vann.

 171. Hildegard sändes till ett benediktiner-
  kloster för att få undervisning som barn.

 172. Sen barndomen
  hade hon haft uppenbarelser-

 173. -som en eld
  som fyllde hennes kropp och sinne.

 174. I 40-årsåldern skrev Hildegard
  ett av sina mest hyllade verk, "Scivias".

 175. I boken beskrivs 26 av hennes syner
  i en unik tolkning av kristna ideal.

 176. Hennes skrifter var för mäktiga för att
  förbises. 1147 under kyrkomötet i Trier-

 177. -såg påven Eugenius III
  en halv kopia av "Scivias".

 178. Det räckte för att övertyga honom
  om att synerna var äkta och gudomliga.

 179. Det gav Hildegard rätt att tala och
  respekt så att människor skulle lyssna.

 180. I en tid
  då kvinnans tysthet rankades högt-

 181. -fick Hildegard som första kvinna
  rätt att använda rösten.

 182. Hon började konfrontera
  ett av kristendomens tabun:

 183. Förbudet mot kvinnliga predikanter.

 184. Då hon predikade i Tyskland
  attackerade hon kleresiets lättja-

 185. -sekulära ledares korruption
  och samhällets moraliska slapphet.

 186. Hon korresponderade även
  med europeiska kungligheter-

 187. -från Henrik II av England
  och Eleonora av Akvitanien-

 188. -till Fredrik I Barbarossa,
  den tysk-romerske kejsaren.

 189. Hildegard förstod språkets makt-

 190. -och utnyttjade litterära konventioner
  för att få bästa effekt.

 191. Hon var ödmjuk och ursäktande
  om det krävdes-

 192. -eller djärv och högröstad
  om det fungerade.

 193. I ett brev till tyske kejsar Fredrik kallar
  hon honom "en barnslig dumbom".

 194. Hildegard prisades i Europa, och hon
  övertalade kyrkan att låta henne-

 195. -grunda ett eget kloster år 1165.

 196. Snarare än en plats för isolering
  blev det hennes maktsäte-

 197. -där hon utvecklade
  en unik, kvinnlig röst.

 198. I sina texter gav hon en radikal,
  alternativ syn på kvinnokroppen-

 199. -befriad från rådande idéer
  om sexualiteten.

 200. För Hildegard var inget med kvinnlighet
  förbjudet eller av ondo.

 201. Hon beskrev till och med
  kvinnans orgasm.

 202. "När en kvinna älskar med en man
  skapas en känsla av värme"-

 203. -"som för med sig njutning.
  Denna njutning överförs under akten"-

 204. -"och framkallar uttömningen
  av mannens säd."

 205. Syster Lydia har varit
  benediktinernunna i Eibingen i 26 år.

 206. Stycket där hon beskriver
  kvinnans orgasm är speciell-

 207. -eftersom det är en period
  då kvinnans sexualitet är skamlig-

 208. -och en väg
  till fördömelse och evig förtappelse.

 209. Hildegard har ett mer jordnära
  och naturligt förhållande till det.

 210. Sexualiteten är en del
  av den mänskliga varelsen.

 211. Även i ett kloster. Vi måste ha
  ett naturligt förhållningssätt till det.

 212. Hon är fri i tanken,
  vilket även hör till benediktinerlivet.

 213. Som benediktin har man stor frihet att
  tänka och resonera kring vissa ämnen.

 214. Det syntes redan på 1100-talet.

 215. Är det nåt speciellt med
  att vara i ett helkvinnligt samfund?

 216. För mig är det helt normalt.

 217. Men när det är det rätta för en person
  att leva i kloster-

 218. -är man friare och lyckligare där
  än nån annanstans.

 219. Menar du att de uppoffringar
  som hon gjorde-

 220. -är det som gav henne en väg
  till autenticitet, tillfredsställelse-

 221. -till självbestämmande och makt
  i relationen till Gud?

 222. Ja, för det är även min erfarenhet.

 223. Frihet innebär inte
  att man kan göra allt-

 224. -utan att man måste säga nej till vissa
  saker, men att man är fri att göra det.

 225. Det är en fantastisk möjlighet
  att bli en person, en autentisk person.

 226. -Är det en väg till självförverkligande?
  -Ja.

 227. Skulle man ha lyssnat på Hildegard
  i kyrkans ledning i dag?

 228. Hon skulle ha samma problem
  som på 1100-talet.

 229. Så på sätt och vis kämpar kvinnor
  inom kyrkan för samma saker i dag?

 230. På sätt och vis, ja.
  Men det är inte överraskande-

 231. -för förändringar inom kyrkan
  tar vanligen hundratals år.

 232. -Tusen år! Det är rätt lång tid.
  -Men vi hyser hopp om förändring.

 233. Under tidig medeltid har kristendomen
  bara en röst i Europa.

 234. Men renässansens uppkomst
  på 1300-talet-

 235. -introducerar en ny intellektuell rörelse:
  humanismen.

 236. Utifrån återupptäckten av antikens
  texter ändras pojkars utbildning-

 237. -till att inbegripa språklära,
  retorik, historia och moralfilosofi.

 238. Döttrarnas utbildning ses till stor del-

 239. -vara irrelevant, eftersom kvinnor
  inte deltar i samhällslivet.

 240. Dessutom vidmakthåller humanismen
  idén om kvinnans underlägsenhet.

 241. För medeltidens kvinnor är utbildning
  både problemet och lösningen.

 242. Det var i den kontexten som den första
  medvetet feministiska författarinnan-

 243. -tog upp pennan för att försvara
  sitt kön. Det var i 1400-talets Paris-

 244. -som hon vågade fråga
  vad det innebar att vara kvinna.

 245. Det var 50 år före tryckpressen,
  och de flesta kvinnor var analfabeter.

 246. Det är Christine de Pisan,
  en av mina personliga hjältinnor.

 247. Christine föddes i Venedig 1364
  och kom till Paris vid fyra års ålder-

 248. -när fadern, en aktad astrolog,
  anställdes vid Karl V av Frankrikes hov.

 249. Christine växte upp
  på en av Europas mest bildade platser.

 250. Fadern och Christine
  hade tillgång till kungens bibliotek-

 251. -som finns här i Louvren.

 252. Moderns reservationer till trots
  ordnade den liberale fadern-

 253. -så att Christine fick
  en sällsynt och omfattande utbildning.

 254. Privilegiet var få kvinnor förunnat-

 255. -men för Christine var det inte en lyx,
  utan blev hennes överlevnad.

 256. Utbildning är en avgörande faktor
  vid reglering av kvinnors möjligheter.

 257. Då som nu kan man bedöma ett
  samhälle utifrån kvinnornas utbildning.

 258. Christine, som en av sin tids
  få utbildade kvinnor-

 259. -var medveten om den effekt som
  påtvingad okunnighet har på kvinnor.

 260. De var fråntagna sina uttrycksmedel
  och exkluderade ur tankevärlden.

 261. Efter hennes fars och makes död
  stod Christine ensam med tre barn-

 262. -utan ekonomiskt stöd.
  Hon skrev då för att försörja sig-

 263. -och sålde kärleksdikter
  till förmögna mecenater.

 264. Som ensam kvinnoröst skrev hon i en
  tid när poesin var, per definition, manlig.

 265. "Ni är, har varit,
  eller kommer alla att bli horor"-

 266. -"om så i tanke eller i handling."
  Det är ett känt citat-

 267. -ur "Le Roman de la Rose",
  ett av medeltidens mest populära verk.

 268. Den ska handla om hövisk kärlek,
  men egentligen spyr den ut-

 269. -tidens idéer om kvinnors dåliga moral,
  svekfullhet och omättliga sexlust.

 270. Christine, präglad av renässansen,
  var bestört.

 271. Humanismen förespråkade
  att allt skulle ifrågasättas.

 272. Hon konfronterade de män
  som försvarade boken-

 273. -och tvingade dem att diskutera
  kvinnans sanna natur med henne.

 274. 1405 skrev hon sin stora revisionistiska
  kvinnohistoria "Kvinnostaden"-

 275. -och lät Paris bästa kvinnliga illustratör
  illustrera den.

 276. Jag träffar Anne Paupert,
  expert på medeltidslitteratur-

 277. -för att titta på en av de återstående
  kopiorna av denna revolutionära bok.

 278. -Vad ville Christine med boken?
  -Det är ett manifest...

 279. ...till kvinnans försvar, men hon
  ville även visa allt bra kvinnor gjort.

 280. Hon ville att folk skulle veta vad kvinnor
  skulle kunna göra om de fick chansen-

 281. -eller tog chansen och skaffade sig
  utbildning och gjorde saker själva-

 282. -i motsats till vad män ofta påstod.
  Det är så boken börjar.

 283. Hon sitter i sin studerkammare
  och läser en bok-

 284. -som säger dåliga saker om kvinnor.

 285. Det är en antifeministisk bok, det fanns
  många såna på 1300- och 1400-talet.

 286. Hon läser den på kul, men sen
  tycker hon inte att det är kul längre.

 287. Hon är förtvivlad, och då ser hon
  tre kvinnor komma till henne:

 288. Förnuftet,
  Rättrådigheten och Rättvisan.

 289. De säger att de ska bygga nåt
  för att försvara kvinnorna-

 290. -men även
  visa deras betydelse genom historien.

 291. Här hjälper Christine Fru Förnuft
  att bygga en försvarsmur av sten.

 292. Alla stenar är kvinnor som gjort
  stora ting. Kvinnor som har härskat-

 293. -krigat, arbetat inom vetenskap,
  konst - inom alla olika områden.

 294. Hon ger kvinnor nåt de kan luta sig mot
  när de konstruerar sina egna liv.

 295. Den verkar vara
  ett försvar mot kvinnohat-

 296. -och livet skulle bli annorlunda
  för kvinnor i kvinnostaden.

 297. Precis. Det finns ett stycke som
  är slående för det verkar så modernt.

 298. Christine säger till Rättrådigheten
  att hon är bekymrad över-

 299. -"att män påstår att kvinnor vill bli
  våldtagna, att de inte har nåt emot det"-

 300. -"även om de säger emot.
  Det är svårt att tro"-

 301. -"att sådana vidrigheter
  verkligen tilltalar dem."

 302. Rättrådigheten svarar att det förstås
  är lögn. Slutet är än mer slående.

 303. Rättrådigheten slår fast:
  "Våldtäkt skulle leda till avrättning"-

 304. -"en lag som är passande,
  rättvis och helig."

 305. Hon sa saker som var nya
  och chockerande på den tiden.

 306. Jag anser att Christine
  är renässansens okrönta drottning.

 307. Hon fick litterärt erkännande
  under sin livstid-

 308. -och skrifterna kopierades
  och översattes i hela Europa.

 309. Hennes verk föll i glömska
  och var så tills 1970-talet-

 310. -när feminister upptäckte henne
  genom de Beauvoirs "Det andra könet".

 311. Jag träffar Najat Vallaud-Belkacem-

 312. -Frankrikes första kvinnliga utbildnings-
  minister, efter 500 manliga företrädare.

 313. Vi talade om Christine de Pisan,
  men det finns inget bättre-

 314. -än de personer, oavsett
  om de är historiska eller nu levande-

 315. -som kan sprida det här budskapet
  om framgång, att vi kan göra det.

 316. När jag blev utbildningsminister
  och höll mitt första tal-

 317. -så ville jag hedra
  de flickor och kvinnor världen över-

 318. -som kämpar för rätten till utbildning.

 319. För en flicka innebär utbildning
  självbestämmande, oberoende-

 320. -möjligheten att konstruera sitt eget liv.

 321. I länder där man förvägrar flickor skol-
  gång, förvägrar man dem den friheten.

 322. Utan utbildning som ger dem möjlighet
  att uttrycka sig och att få makt-

 323. -kommer de att leva
  i en mansdominerad värld.

 324. På 1400-talet följde Frankrike och
  tysk-romerska riket den saliska lagen-

 325. -som uttryckligen utesluter kvinnan från
  makt, till förmån för manliga arvingar.

 326. I resten av Europa får kvinnliga regenter
  makten genom dynastisk tronföljd.

 327. Något som i sig själv kunde vara
  ett laddat och riskfyllt äventyr.

 328. Hur de skulle behålla makten
  var den verkliga prövningen.

 329. Det är inget sammanträffande
  att de Pisans "Kvinnostaden"-

 330. -fanns i många kungliga bibliotek.
  Den var både historia-

 331. -och kungliga döttrars abc, och gavs
  till den unga Katarina av Medici-

 332. -Maria Stuart,
  och, kanske viktigast av alla, Elisabet I.

 333. 15 januari 1559 var det här
  i Westminster Abbey-

 334. -som Elisabet I
  blev drottning av England och Irland.

 335. Hon var bara 25 år och blev drottning-

 336. -när diskussionen
  om kvinnligt styre var som hetast.

 337. Året innan hade protestanten
  John Knox publicerat en hatfylld svada-

 338. -mot kvinnor med makt,
  där han dömde ut allt kvinnligt styre-

 339. -som ont, motbjudande
  och av naturen farligt.

 340. Som det anstod en kunglighet
  fick Elisabet-

 341. -en humanistisk utbildning i klassikerna,
  retorik, matematik och filosofi.

 342. Väl vid makten
  måste ställningen snabbt befästas.

 343. Hon använde språk och symbolik
  för att stärka sin makt-

 344. -över kyrkan, hovet och riket.
  Men språk är aldrig neutralt-

 345. -och under den elisabetanska eran
  var feminina ord fyllda med betydelse.

 346. Elisabet måste styra språket
  för att det ska passa.

 347. Hon tilltalas "Ers kungliga höghet" eller
  "Ers Majestät" som är könsneutrala.

 348. Måste hon vara kvinna sker det
  i en metafor, Jungfrudrottningen.

 349. Jag träffar skådespelaren Fiona Shaw
  som vet hur 1500-talets språk-

 350. -gav drottningen
  ett effektivt försvar mot kritikerna.

 351. Särskilt Elisabets berömda tal
  i Tilbury 1588-

 352. -då hon talade till sina trupper
  inför den spanska armadans invasion.

 353. Ett fenomen i den elisabetanska eran
  var att språket exploderade.

 354. Shakespeares ordförråd
  växte till 60 000.

 355. Många använde bara 300 i vardagstal.

 356. Det fanns en upprymdhet,
  och jag tror att hon surfade-

 357. -på språkexplosionen. Dessutom hade
  vi fått tryckkonsten genom Caxton-

 358. -upplevt Chaucer, och Shakespeare
  var skrivkonstens Muhammad Ali.

 359. Hur använde Elisabet språket
  för att behålla makten?

 360. Hennes tal vid Tilbury
  låter som Shakespeare.

 361. "Jag har en vek kvinnas kropp"-

 362. -"men en kungs hjärta och mage,
  en kung av England."

 363. Det finns vetenskap
  bakom det elisabetanska språket.

 364. Det är därför
  språket inte förbättrats efter det.

 365. Kampen mellan tanke och känsla
  är fångat i ordet självt.

 366. Vokalerna bär känslorna
  och konsonanterna intellektet.

 367. Vanligtvis i Shakespeare,
  det gällde säkert Elisabet med-

 368. -vill man att intellektet precis vinner.
  När hon säger:

 369. "I may have the body
  of a weak and feeble woman"-

 370. -har själva ordet feeble, "svag",
  svaghet i sig.

 371. Det är även ett känslomässigt yttrande.
  Hade hon slutat där, hade det varit slut.

 372. "But", "men",
  ett litet ord med stor makt.

 373. Alltså: "I may have the body of a
  weak and feeble woman", det går utför-

 374. -"but, I have the heart and stomach
  of a king".

 375. Woman, "kvinna"är ett mjukare ord
  än king, "kung", som bara är-

 376. -"and a king" - en repetition av
  det enstaviga ordet - "of England too".

 377. Så talet är fullt av spel med språket-

 378. -och jag anser att feeble
  är det ord som sticker ut i Tilburytalet.

 379. Det är själva axeln
  där hon vänder allt till styrka.

 380. Hon använder det svagaste ordet,
  och sen ett but, och sen king.

 381. Så själva kärnan i talet
  är "feeble, but king".

 382. Elisabets styre definierades vidare
  av hennes status som ogift.

 383. Giftermålet var den absolut viktigaste
  händelsen i en kvinnas liv.

 384. Det fastställde hennes ställning,
  egendom och arvedel.

 385. Det fanns förebildligt kvinnligt styre
  som Elisabet kunnat följa-

 386. -särskilt Isabella I av Kastilien som
  enade Spanien genom sitt giftermål.

 387. Men Elisabet valde
  en annan väg till makten.

 388. Hon var faktiskt den första kvinnan
  som lyckades hävda sitt oberoende.

 389. Vid hennes död 1603 var hennes
  undersåtar fortfarande ambivalenta-

 390. -till huruvida de skulle hylla Elisabet
  på grund av, eller trots, hennes kön.

 391. Hennes minister Lord Salisbury skrev:

 392. "Hon var mer än man, och i sanning
  ibland mindre än kvinna."

 393. Efterträdaren Jakob I
  uppförde det här minnesmonumentet.

 394. Texten avslöjar den språkliga förvirring
  som omgav henne.

 395. Hon är "landsmoder", "religionens
  barnjungfru", "rikets furste".

 396. Varför kunde hon inte
  bara vara "drottning"?

 397. 1600-talets Europa
  genomlider farsoter, krig och svält-

 398. -som sprider kaos och rädsla
  över kontinenten.

 399. Män och kvinnor i samhällets utkanter
  får klä skott för de förföljelser-

 400. -som fått namnet "häxprocesser".

 401. Kung Jakob I ger ut "Daemonologie",
  en bok som hävdar att kvinnor-

 402. -är mottagligare för Satans frestelser
  eftersom de är det svagare kärilet.

 403. Kropparna läcker och förändras
  från menstruation och barnafödande-

 404. -till klimakterium, vilket gör dem
  till enklare offer för onda andar.

 405. Från 1400-talet till 1700-talet
  genomfördes 90 000 häxprocesser.

 406. Hälften ledde
  till avskyvärda avrättningar.

 407. 80 procent av offren var kvinnor.

 408. Alla epoker har sitt sätt att etikettera
  kvinnor på ett nedsättande sätt.

 409. Under häxprocesserna hade alla
  etiketter samlats i en perfekt storm.

 410. Kontexten är hur den förmoderna
  människan såg på världen.

 411. Det byggde på dualism
  och motsatser som natt-dag, god-ond-

 412. -och självklart manligt-kvinnligt.
  Häxeriet bottnar i rädsla.

 413. Rädsla för kvinnlig sexualitet,
  rädsla för kvinnligt inflytande-

 414. -rädsla för instabilitet i landet,
  eller en religions seger över en annan.

 415. Häxjakten hör hemma i en tid av oro.

 416. Det är en tid av omdaning
  och modernisering av livet i Europa.

 417. I det sammanhanget
  representerar häxan-

 418. -en nedkokad version
  av all rädsla och otrygghet.

 419. Häxan representerar mer än nåt annat
  inversion och oordning.

 420. Den ideala modern
  som blir en dålig moder.

 421. Den goda grannen
  som blir en ondskefull fiende.

 422. Den underdånige tjänaren
  som revolterar.

 423. Häxeriet handlar om omvända
  sociala, ekonomiska och politiska ideal.

 424. Rädslan för kvinnans sexualitet och
  hotet den utgör mot mannens ställning-

 425. -begränsar sig inte till kristendomen.
  Koranen ger kvinnan vissa rättigheter-

 426. -gällande familjeliv,
  äktenskap, utbildning och egendom.

 427. Den definierar även en ojämställdhet
  som innesluts i islamsk lag.

 428. Enligt den medeltida muslimen
  al-Ghazali är kvinnorna jordens fördärv.

 429. Den farliga kvinnliga sexualiteten-

 430. -kontrolleras genom avskiljning
  från offentligheten.

 431. Man tillämpar den gamla assyriska
  och hellenska sedvänjan att bära slöja.

 432. På 1500-talet utgjorde islam
  grunden för det Osmanska styret.

 433. Den enda makten som kunde utmana-

 434. -Europas ekonomiska
  och kulturella dominans.

 435. I över 600 år var det Osmanska riket
  världens rikaste och mäktigaste-

 436. -islamska dynasti. Sultanerna väckte
  avund, beundran och skräck i Väst.

 437. Inte minst Süleyman den store, som
  regerade riket under dess storhetstid.

 438. Süleyman utvecklade islamsk konst,
  litteratur, arkitektur och juridik.

 439. Det mest fascinerande är att, i likhet
  med Justinianus 1000 år tidigare-

 440. -var framgången sammankopplad
  med den kvinna som blev hans hustru.

 441. Hon hette Roxelana och blev det
  Osmanska rikets mest ökända kvinna.

 442. Hon kidnappades i Ukraina
  som 15-åring och såldes som sexslav-

 443. -och använde färdighet och opportunism
  för att forma hovet till sin fördel.

 444. Roxelana, eller Hürrem, förändrade
  den dynastiska politikens natur.

 445. Hennes väg till makten började
  i haremet, den avskilda bostadsdelen-

 446. -där drottningmodern, sultanens
  konkubiner och deras barn bodde.

 447. Haremet är i Europa en symbol
  för kvinnoförtryck och segregering.

 448. Men det förberedde även kvinnor
  att tjäna sultanatets politiska intressen.

 449. Ordet "harem" kommer
  från arabiska och betyder "förbjuden".

 450. Men för 1500-talets européer var
  haremet sultanens privata horhus-

 451. -och kvinnorna
  tjänade hans personliga njutning.

 452. Verkligheten var
  mer kyligt kalkylerande än så.

 453. Haremet var uppfödningsplats
  för potentiella sultaner.

 454. Det osmanska styret
  försäkrade sig om att kungliga kvinnor-

 455. -inte blev rika eller fick makt genom
  att förbjuda sultanen att gifta sig.

 456. I stället fick han barn med olika slav-
  kvinnor som tilläts få en pojke var-

 457. -innan de förvisades
  från hans säng och från haremet.

 458. Det är en dynastisk struktur
  som inte tror på förstfödslorätt-

 459. -eller att den äldste sonen
  automatiskt blir sultan.

 460. Alla kungliga söner
  hade chansen att bli monarker.

 461. En son blir sultan
  genom att eliminera sina bröder.

 462. Det kunde innebära strid,
  där man dödade varandra-

 463. -tills en återstod, den nye sultanen.

 464. -Vad har kvinnan för roll i det här?
  -Kvinnans roll är moderskapet.

 465. Alla kandidater till tronen
  har sina mödrar med sig.

 466. Hennes jobb är att stärka deras makt-

 467. -skicka ut spioner
  för att ta reda på sammansvärjningar.

 468. En del av maktkampen
  innebär att samla stöd.

 469. Ju mer folk, soldater och pengar
  man har bakom sig-

 470. -precis som en valkampanj,
  desto större är chansen.

 471. Det viktiga är att hennes främsta
  uppgift var att skydda sönerna.

 472. Roxelana var
  en av hundratals haremslavar-

 473. -men hon godtog
  inte overksam sitt öde.

 474. Avsiktligt eller av en händelse blev hon
  förälskad i Süleyman, och han i henne.

 475. Brev och dikter de gav varandra
  vittnar om en djup och sann kärlek.

 476. Roxelana stannar hos Süleyman länge
  nog för att få fem söner och en dotter.

 477. Hon bryter därmed regeln och skapar
  en ny slags familj med Süleyman-

 478. -som närmast påminner
  om ett monogamt arrangemang.

 479. Süleymans starka kärlek tar sig uttryck
  i att han bröt giftermålsförbudet.

 480. Han frigav Roxelana
  och gifte sig sen med henne 1534.

 481. Han gav henne namnet Hürrem,
  "den skrattande".

 482. Roxelana hade lyckats förvandla sig
  från slav till sultanens hustru.

 483. Men hennes söners framtid
  var fortfarande hotad.

 484. Hovlivet var
  ett dödligt hela havet stormar.

 485. Mödrar och söner planerade ständigt
  att döda halvbröderna.

 486. Roxelana spelade
  det dödligaste spelet av alla.

 487. För att säkra att sonen fick makten
  såg hon till-

 488. -att Süleymans förstfödde dödades.
  Hon såg även till-

 489. -att sultanens storvesir,
  som motarbetade henne, mördades.

 490. Hon såg till
  att de tre nästföljande var ofarliga-

 491. -och den fjärde var hennes svärson,
  som skulle lyda henne.

 492. Roxelana gjorde mer än nån mor
  för att skydda sina söner.

 493. Genom att ta moderskapet
  till en extrem nivå-

 494. -skapade Roxelana skarpsinnigt
  en ny roll åt sig-

 495. -och framtida kvinnor
  i sultanatets harem.

 496. För att få inflytande över politiken-

 497. -flyttade hon med sitt följe till
  den centrala delen av Topkapipalatset.

 498. Hon bröt därmed barriären
  mellan sig själv och maktens centrum.

 499. Roxelana skapar en modell för kvinnlig
  diplomati som blir förhärskande sen.

 500. Efter henne är drottningmödrarna
  dynastins framträdande kvinnorna.

 501. En intressant sak med den
  könssegregation som praktiserades-

 502. -är att kvinnor
  talade med andra kvinnor.

 503. Det var en hel värld av kunskap
  som männen var uteslutna från.

 504. Även om Roxelana var osynlig,
  skapade hon en offentlig persona-

 505. -genom att låta uppföra flera byggnader,
  särskilt i Istanbul och Jerusalem.

 506. Ett ställe där kvinnor
  kunde diskutera privata angelägeneter-

 507. -barnens giftermålsplaner och
  göra affärer var hamamet, badhuset.

 508. Haseki Hürrem hamam,
  byggt till Roxelanas ära-

 509. -intog första plats
  på Istanbuls främsta torg-

 510. -mittemot Theodoras Hagia Sofia.

 511. Roxelana själv
  väckte blandade känslor-

 512. -men hamamet var viktigt
  i kvinnors samhällsliv.

 513. Det skapade en plats där makar
  och fäder inte kunde blanda sig i.

 514. Roxelana dog 1558.
  Hennes mausoleum är placerat här-

 515. -bredvid makens,
  alldeles intill Süleymaniyemoskén.

 516. Roxelanas långa och blodiga
  dynastiska kamp var tryggad.

 517. Hennes son Selim
  blev sultan åtta år senare.

 518. Dottern Mirhimah blev det
  osmanska rikets mäktigaste prinsessa.

 519. Hon utövade inflytande över arkitektur,
  politik och utrikesdiplomati.

 520. Kungliga hustrur och mödrar
  skulle fortsätta-

 521. -att agera regenter för
  sina makar och söner i nästan 130 år.

 522. En period som i dag
  är känd som "kvinnosultanatet".

 523. Jag anser att Roxelana
  var en av sin tids stora strateger.

 524. Från sin utsatta position
  gjorde hon mer än överleva:

 525. Hon förändrade sultanatets könspolitik.
  Även om hon nekades rätten-

 526. -till ett offentligt ansikte,
  är hon närvarande i offentligheten-

 527. -både genom sitt arkitektoniska arv
  och inflytande på politiken.

 528. Relationen mellan hovet och haremet
  blev inte densamma efter hennes död.

 529. Roxelana agerade i kulisserna-

 530. -en strategi som kvinnor använt
  sen civilisationens gryning.

 531. Det mest slående exemplet
  finns i Mogulriket-

 532. -där en kejsarinna styrde Indien i princip
  osedd, fast allestädes närvarande.

 533. Hon skapade Indiens visuella estetik
  så som vi känner den i dag.

 534. Under 1500-talet var Moguldynastin,
  ättlingar till Djingis Khan-

 535. -en av de mest effektiva
  maktapparaterna i världen.

 536. I dess hamnar och städer
  passerade mängder-

 537. -av kryddor, ädelstenar, bomull,
  indigo, siden och salpeter till krut.

 538. De skapade ett rike som täckte
  2,5 miljoner kvadratkilometer-

 539. -och härskade
  över 150 miljoner invånare.

 540. Jag hävdar att kvinnor var oskiljaktiga
  från denna ekonomiska framgång.

 541. Kvinnors delaktighet
  i ett lands ekonomi-

 542. -är en viktig faktor
  för stabilitet och välstånd.

 543. Det var kvinnor som producerade
  och handlade varorna.

 544. Och det var de
  som skapade trenderna i Indien.

 545. Central i detta var den
  persiskfödda kejsarinnan Nur Jahan.

 546. Hon var hustru, diplomat, politiker,
  entreprenör och konstintresserad-

 547. -och var rikets verkliga härskare,
  om än inte på pappret.

 548. Hon blev kejsar Jahangirs
  tjugonde och sista hustru.

 549. De styrde härifrån,
  det Röda fortet i Agra, norr om Delhi-

 550. -politikens och handelns centrum.

 551. En av historiens mer kontroversiella,
  ofta blodfyllda, vägar till makten-

 552. -var äktenskap mellan en svag kung-

 553. -och en stark drottning
  som tog hans roll.

 554. Jahangir ska ha skojat om
  att han lät frun bestämma-

 555. -för allt han ville ha var Nur Jahan själv,
  konst i allmänhet och vin i synnerhet.

 556. Det intressanta med Nur Jahan
  är att hon styrde riket-

 557. -inte för att underminera kejsaren,
  utan för att stödja honom.

 558. För att klara det måste Nur Jahan
  först omdefiniera sin position vid hovet.

 559. Mogulerna var muslimska erövrare-

 560. -som styrde
  med hinduisk aristokratis medgivande.

 561. Den vediska kulturen innehöll också
  en skarp polaritet gällande kvinnor.

 562. I eposet "Mahabharata" står skrivet:

 563. Hinduisk och islamsk kultur införde
  "purdah", en tradition att isolera kvinnor.

 564. Den begränsade kvinnors privata och
  ekonomiska aktiviteter utanför hemmet.

 565. Före Nur Jahan
  fanns en uppdelning i privat-

 566. -och offentlig sfär.
  Den privata kallades "zanan khana".

 567. Det var ett tydligt avgränsat område,
  en privat-

 568. -och väldigt avskild plats
  för kvinnorna vid hovet.

 569. Den var tydligt skild från männens sfär.

 570. När Nur Jahan kom till makten
  på 1500- och 1600-talet-

 571. -ser man hur gränserna suddas ut.

 572. Den privata sfären
  blandades med den offentliga sfären.

 573. Därför anses Nur Jahan revolutionär
  i en vidare historisk kontext.

 574. Det var hon som lösgjorde sig från den
  stereotypa beskrivningen av kvinnan.

 575. Nur Jahan förändrade
  bilden av kvinnan vid mogulhovet.

 576. Hon uppmuntrade konstnärer
  att måla av kvinnor-

 577. -designade kläder
  som tillät mer frihet och rörlighet-

 578. -och deltog även i jakt,
  hon visade sig vara en utmärkt skytt.

 579. Men eftersom hon inte fick visa ansiktet
  var hon i politiken-

 580. -tvungen att hitta diskreta styrmetoder.

 581. Hon ska ha iakttagit purdah
  genom att stå bakom en skärm-

 582. -och viska sina befallningar
  till Jahangir.

 583. Handelsresande
  från East India Company upptäckte-

 584. -att i handeln med Indien fick man
  arbeta under Nur Jahans överinseende.

 585. Alla avtal, kontrakt, handelsvägar
  - allt krävde Nur Jahans underskrift.

 586. Som ett erkännande av hennes makt
  präglades mynt i hennes namn.

 587. Nur Jahans position inom handeln fick
  även effekt på Indiens visuella estetik.

 588. Hennes kärlek till persiska miniatyrer
  och europeiskt broderat sidentyg-

 589. -kombinerades
  i ett nytt konst- och arkitekturuttryck.

 590. Det här är Nur Jahans mausoleum
  till föräldrarna, hennes dyraste projekt.

 591. Resultatet är ett moguliskt mästerverk.
  En blandning-

 592. -av persisk och hinduisk arkitektur.
  Nur Jahans förnyelse syns överallt:

 593. Användningen av vit marmor är helt ny.

 594. Det skilde sig mycket
  från den tidstypiska röda sandstenen.

 595. Även denna pietra dura,
  polerade steninläggningar-

 596. -som täcker nästan alla väggytor.
  Slutligen själva utsmyckningarna-

 597. -från ymniga blomsterdekorationer
  till intrikata, skira sniderier.

 598. Det här kommer att influera en
  av världens mest berömda byggnader:

 599. Taj Mahal, som byggdes
  av hennes styvson, Shah Jahan.

 600. Det här
  är kejsarinnan Nur Jahans riktiga arv.

 601. Det indiska visuella landskapet
  som vördas än i dag.

 602. Efter makens död landsförvisades
  Nur Jahan av styvsonen.

 603. Det visar hur skör
  en kvinnas makt kan vara.

 604. Det är ett problem som
  det moderna Indien måste ta itu med.

 605. Alla platser, både urbana och rurala,
  måste inkludera kvinnor och flickor.

 606. Inte bara vad det gäller skolgång
  eller arbete-

 607. -utan även i utformningen av staden
  och rättigheterna i den.

 608. Man måste omforma politiken i landet.

 609. Det behövs fler Nur Jahan.
  Ledarskap får man inte, det tar man.

 610. Vi behöver fler kvinnor som tar
  ledningen inom ekonomi och politik-

 611. -och som får med sig många,
  både män och kvinnor.

 612. Det handlar inte om att döma kulturer-

 613. -eller värdera skulden för
  de uppenbara orättvisor kvinnor utstått.

 614. Det viktiga är att vi öppnar ögonen
  och ser hela historien.

 615. Vi har sett hur kvinnor format världen
  vi lever i i dag.

 616. Den tid då vi
  var en fotnot i historien är förbi.

 617. De här fantastiska kvinnorna arbetade
  i system de inte skapat.

 618. Men lagar och ideal
  är inte detsamma som verklighet.

 619. I verkligheten fann de med egen kraft
  en väg till makt och inflytande.

 620. Jag är fast övertygad om
  att deras främsta arv är faktumet-

 621. -att förmågan
  att härska, skapa, inspirera, utbilda-

 622. -är en förmåga vi alla bär inom oss.

 623. Översättning: Juni Francén Engdahl
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Kapacitet

Avsnitt 3 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Amanda Foreman reser till städerna Istanbul, London, Paris och Delhi för att undersöka kvinnors sätt att erövra makt och frihet. Kvinnor som var verksamma inom patriarkala system skapade egna vägar till makt och inflytande och inspirerades av intellektuella strömningar och religiösa idéer i sin samtid. Foreman möter skådespelaren Fiona Shaw som berättar om Elizabeth I av England, som använde språk och symbolik för att stärka sin makt över kyrkan, hovet och riket. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien, som kejsarinnan Theodora i det Bysantinska riket och Nur Jahan, kejsarinna, politiker och militär strateg i Indien.

Ämnen:
Historia, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Historia, Kvinnofrågor, Kvinnor, Könsmaktsordning, Könsroller, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i Kvinnors makt i världshistorien

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Civilisation

Avsnitt 1 av 4

Amanda Foreman reser i Turkiet, Sibirien och Grekland och berättar om kvinnors historia i tidiga bosättningar som Mesopotamien och det antika Grekland. Det handlar om patriarkatets ursprung, om kvinnors makt och hur och varför kvinnors status minskade samtidigt som mänskligheten i stort blev rikare. Foreman undersöker världens första lagar stiftade i Mesopotamien. Här behandlas frågor om skilsmässa, abort och användande av slöja. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien som Enheduanna, världens första till namnet kända författare och Hatschepsut, farao i det antika Egypten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Separation

Avsnitt 2 av 4

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Kapacitet

Avsnitt 3 av 4

Amanda Foreman reser till städerna Istanbul, London, Paris och Delhi för att undersöka kvinnors sätt att erövra makt och frihet. Kvinnor som var verksamma inom patriarkala system skapade egna vägar till makt och inflytande och inspirerades av intellektuella strömningar och religiösa idéer i sin samtid. Foreman möter skådespelaren Fiona Shaw som berättar om Elizabeth I av England, som använde språk och symbolik för att stärka sin makt över kyrkan, hovet och riket. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien, som kejsarinnan Theodora i det Bysantinska riket och Nur Jahan, kejsarinna, politiker och militär strateg i Indien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Revolution

Avsnitt 4 av 4

Programledare Amanda Foreman reser till Ryssland, Storbritannien, Frankrike och USA för att undersöka hur moderna revolutioner påverkat kvinnors liv. Har den franska revolutionen eller den arabiska våren förbättrat kvinnors rättigheter och möjligheter eller var det bara olika patriarkala hierarkier som avlöste varandra? Foreman möter Nadezjda Tolokonnikova från aktivistgruppen Pussy Riot som diskuterar Rysslands utveckling under Putin och politikern Lindiwe Mazibuko som talar om kvinnors situation i Afrika. Båda menar att kamp för kvinnors rättigheter sker genom medvetenhet, dialog och utbildning.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

De finska romernas invandring och deras kamp

Diana Nyman är sakkunnig i romska frågor och föreläser om de finska romernas historia. Finska romer kom som socialpolitiska flyktingar till Sverige i slutet av 1950-talet och har fått kämpa hårt för sina rättigheter. Nyman ger en kronologi över viktiga händelser. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ogift, föraktad

På 1800-talet betraktades en ogift kvinna som en överflödig vara. Vi gör bekantskap med två ensamstående kvinnor som var typiska för sin tid.