Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Föreläsningar av 2015 års Nobelpristagare i litteratur, medicin, fysik, kemi och ekonomi. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. Inspelat i december 2015.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015 : Satoshi Omura, medicinDela
 1. Nobelpristagare, Ers excellenser,
  mina damer och herrar.

 2. God eftermiddag till er alla!

 3. Det är ett nöje och privilegium
  att välkomna er-

 4. -till Karolinska institutet,
  Aula Medica-

 5. -och 2015 års nobelföreläsningar
  i fysiologi eller medicin.

 6. Mitt namn är Anders Hamsten.

 7. Jag är rektor och myndighetschef
  för Karolinska institutet.

 8. Kärnan i nobelveckan, av vilken
  nobelföreläsningarna är en höjdpunkt-

 9. -är att hylla vetenskapen
  och glädjas åt de unika bidrag-

 10. -som några exceptionella individer
  har gjort.

 11. Forskning tillfredsställer
  vår nyfikenhet om livet-

 12. -testar våra gränser-

 13. -och ger oss ett utlopp
  för vår kreativitet och tävlingsanda.

 14. Inom fysiologin eller medicinen-

 15. -är det slutgiltiga målet att uppnå
  vetenskapliga genombrott-

 16. -som förändrar vår bild av människans
  hälsa, sjukdomar-

 17. -och normala livsprocesser.

 18. Det är en ära att varmt välkomna,
  å Karolinska institutets vägnar-

 19. -Satoshi Ōmura, William Campbell
  och Tu Youyou-

 20. -2015 års nobelpristagare
  i fysiologi eller medicin.

 21. De tar emot nobelpriset
  för sina upptäckter-

 22. -rörande en ny behandling mot
  infektioner orsakade av parasitmaskar-

 23. -respektive upptäckter
  rörande en ny behandling mot malaria.

 24. Nu vill jag välkomna Jan Andersson-

 25. -professor i infektionssjukdomar
  och ledamot i nobelkommittén.

 26. Han ska presentera pristagarna.

 27. Kära pristagare, ärade gäster,
  vänner och kollegor:

 28. Det är en ära att presentera
  de tre nobelpristagarna-

 29. -i fysiologi eller medicin 2015:

 30. Dr Satoshi Ōmura,
  William C. Campbell och Tu Youyou.

 31. Dessa tre forskare har i grunden
  förändrat våra möjligheter-

 32. -att behandla parasitsjukdomar-

 33. -särskilt rundmaskinfektioner
  och malaria.

 34. Parasitiska infektioner drabbar
  mer än halva jordens befolkning-

 35. -och utgör en stor hälsobelastning,
  särskilt i resursfattiga länder.

 36. Mer än en miljard människor
  har smittats av tarmnematoder-

 37. -och mer än 3,4 miljarder människor-

 38. -löper risk för att drabbas av malaria.

 39. Pristagarnas upptäckter
  har lett till ojämförliga framsteg-

 40. -för människors hälsa.

 41. Att finna sätt att förstå
  och behandla infektionssjukdomar-

 42. -har en lång nobelhistoria.
  Charles Laveran och Ronald Ross-

 43. -gav oss viktiga insikter om orsaken
  till och överföringen av malaria.

 44. Gerhard Domagk
  fick priset för sulfonamid-

 45. -Alexander Fleming, Ernst Chain
  och Howard Florey för penicillin-

 46. -och Selman Waksman
  för streptomycin.

 47. Gertrude Elion var pionjär
  inom området virusbehandlingar.

 48. Men det här är första gången
  ett nobelpris i fysiologi eller medicin-

 49. -tilldelas för behandlingen
  av parasitsjukdomar.

 50. Satoshi Ōmura inledde redan 1965-

 51. -försök att identifiera medel
  med antimikrobiell aktivitet-

 52. -ur bakteriegruppen Streptomyces,
  som lever i jorden.

 53. Han utvecklade
  extraordinära färdigheter-

 54. -i att välja ut
  och beteckna unika stammar.

 55. Ur mer än 40 000
  Streptomyces-kulturer-

 56. -lyckades han identifiera
  en helt okänd sort:

 57. Streptomyces avermitilis.

 58. Den innehöll ett helt okänt ämne-

 59. -som skulle förändra
  medicinens historia.

 60. William C. Campbell tog emot
  Streptomyces-stammen av Ōmura-

 61. -och identifierade Streptomyces
  avermitilis unika egenskaper.

 62. Den dödade många olika nematoder
  med extraordinär styrka.

 63. Effekten berodde på avermectin-

 64. -som modifierades till
  det mer effektiva ämnet ivermectin.

 65. Aktiviteten av en enda dos
  varade i mer än sex månader.

 66. Ivermectin tolererades väl, dödade
  både rundmaskar och deras ägg-

 67. -och var effektivt även då nematoderna
  var resistenta mot befintliga läkemedel.

 68. Campbell gjorde framgångsrika
  försök på människor-

 69. -med infektioner som orsakade
  flodblindhet eller lymfatisk filariasis.

 70. Tu Youyou hade en stark vision-

 71. -om att örter kunde vara en källa till
  potenta medel mot malariaparasiter.

 72. Hon studerade gammal kinesiskt
  litteratur om örtmedicin-

 73. -och fann belägg för
  att extrakt från många arter-

 74. -hade använts för att behandla feber.

 75. För att bedöma om det kunde ha
  en effekt på malaria-

 76. -använde hon extrakt
  från mer än tvåhundra örter.

 77. Växten Artemisia annua
  eller sommarmalört-

 78. -visade sig var en intressant kandidat.

 79. Men resultaten var tvetydiga
  när den användes i experiment.

 80. Hon misstänkte att det aktiva ämnet
  var känsligt för utvinningsprocessen-

 81. -och förbättrade tekniken
  för att uppnå bättre rening-

 82. -eliminera toxiska föroreningar-

 83. -och demonstrerade nu en konsekvent
  effekt på möss och primater.

 84. Extraktet inte bara reducerade febern-

 85. -utan utrotade också snabbt
  parasiterna.

 86. Den isolerade aktiva beståndsdelen
  fick namnet artemisinin.

 87. När man fastställde
  dess kemiska struktur framgick det-

 88. -att det var en ny sorts malariamedicin-

 89. -som påverkade parasiten
  i en tidig fas av replikationen.

 90. Det förklarade dess exempellösa
  effektivitet i behandlingen av malaria.

 91. Ōmuras, Campbells och Tus
  upptäckter är oerhört viktiga-

 92. -i behandlingen av parasitsjukdomar-

 93. -som främst drabbar
  världens mest utsatta invånare-

 94. -särskilt i subsahariska Afrika,
  Sydasien-

 95. -och Syd- och Centralamerika.

 96. Rundmask smittar ofta
  under barndomen-

 97. -och orsakar livslångt lidande
  och funktionsnedsättning.

 98. För närvarande påverkas 25 miljoner
  invånare i 37 länder av flodblindhet.

 99. 800 000 människor har synskador
  eller är redan blinda.

 100. Mer än 120 miljoner människor
  lider av lymfatisk filariasis-

 101. -som orsakar svullnad
  i lemmar och andra kroppsdelar-

 102. -minskad rörlighet och socialt stigma.

 103. Tack vare ivermectinets effektivitet
  har WHO och andra organisationer-

 104. -som mål att utrota dessa sjukdomar
  till 2025.

 105. Mer än 200 miljoner malariafall
  rapporteras årligen-

 106. -och 500 000 personer dör,
  övervägande barn under fem.

 107. Artemisinin används i alla delar
  av världen där malaria förekommer-

 108. -och uppskattas minska dödligheten
  av malaria med mer än 20 procent-

 109. -och med mer 30 procent bland barn.

 110. Bara i Afrika innebär det
  att hundratusen liv räddas varje år.

 111. Därför rekommenderar
  WHO:s riktlinjer nu-

 112. -att alla patienter
  med falciparum-malaria-

 113. -bör behandlas med
  artemisininbaserad kombinationsterapi.

 114. Så upptäckterna som årets
  nobelpristagare har gjort-

 115. -har lett till omätliga förbättringar
  för människors hälsa och välmående.

 116. Nu ska nobelpristagarna själva berätta
  om sina upptäckter.

 117. Låt mig presentera vår förste talare:
  Satoshi Ōmura.

 118. Ōmura mottog en doktorsexamen
  i farmaceutisk vetenskap 1968-

 119. -från Tokyos universitet-

 120. -och doktorerade i kemi 1970
  vid Tokyo University of Science.

 121. Han inledde sin forskning
  vid Kitasatoinstitutet i Tokyo 1965.

 122. Han flyttade 1971 som postdoktoral
  medarbetare till Wesleyan University.

 123. Han blev professor
  vid Kitasato University 1975-

 124. -där han för närvarande
  är professor emeritus.

 125. En varm applåd för dr Ōmura
  som ska ge sin nobelföreläsning:

 126. "En storartad gåva från jorden."

 127. "Ivermectinets
  ursprung och genomslagskraft."

 128. Tack för
  den mycket vänliga presentationen.

 129. Det är ett stort personligt nöje
  för mig-

 130. -att befinna mig
  i denna vackra sal i dag-

 131. -och berätta lite om den glädje och de
  resultat som min forskning har gett.

 132. Först vill jag tacka nobelkommittén
  och alla som var inblandade-

 133. -i att identifiera min forskning
  som såväl av stor betydelse-

 134. -som till stor nytta för mänskligheten
  och värdig nobelpriset.

 135. Det är ett stort nöje och en djup ära-

 136. -att få dela detta prestigefyllda pris.

 137. Jag gör det i vetskap om
  att jag representerar-

 138. -en stor, mångfaldig grupp
  av individer och organisationer-

 139. -som alla förtjänar ett erkännande-

 140. -i denna framgångssaga
  inom hälsans område.

 141. Ivermectin togs fram i ett samarbete
  mellan läkemedelsföretaget Merck-

 142. -och min forskningsgrupp.

 143. Först vill jag förklara lite
  om vårt arbete vid Kitasato.

 144. Min forskning om mikrobiella
  metaboliter inleddes 1965-

 145. -vid Kitasatoinstitutet.

 146. Jag började med strukturell analys-

 147. -av det kliniskt använda
  antibiotikumet leucomycin-

 148. -och andra antibiotika
  som hade upptäckts på institutet.

 149. Snart därefter beslöt jag mig för
  att fokusera-

 150. -på nya naturligt förekommande
  ämnen med biologisk aktivitet-

 151. -särskilt dem som produceras
  av mikroorganismer.

 152. Sen dess har jag försökt ta fram nya
  metoder för att isolera mikrober-

 153. -i prov från naturen-

 154. -odla dem och skapa
  nya, specifika screening-system-

 155. -för att upptäcka intressanta ämnen.

 156. Dessa är stegen i vår forskning:

 157. Vi isolerar
  mer än tvåtusen mikrober varje år-

 158. -av de hundratusentals
  som finns i det lilla provet.

 159. Sen odlar vi dem
  på olika tillväxtmedier.

 160. Sen går de igenom
  en mängd screening-system-

 161. -för att identifiera
  eventuell intressant bioaktivitet.

 162. På så vis producerar vi
  lovande biokemiska ämnen-

 163. -som identifieras och bevaras för att
  användas av oss eller andra forskare.

 164. För lovande ämnen
  eller mikroorganismer-

 165. -görs ytterligare forskning
  och utveckling.

 166. Detta är förstås dyrt och kräver ofta
  en kommersiell samarbetspartner.

 167. Det var denna väg
  som skulle leda fram till ivermectin.

 168. Det här är ett exempel
  på mångfalden av mikroorganismer-

 169. -som har isolerats
  från jord respektive växtrötter.

 170. Det finns tydliga, omfattande skillnader
  mellan de båda grupperna.

 171. Vi har upptäckt
  många nya organismer-

 172. -och kemiska ämnen
  med intressant bioaktivitet.

 173. Man får en bild av
  den ännu oupptäckta potential-

 174. -som mikroberna besitter.

 175. Vår forskning har lett till upptäckten
  av i genomsnitt tio nya ämnen varje år-

 176. -under nästan femtio år.

 177. Av dem har 26 ämnen använts
  i stor omfattning-

 178. -som läkemedel för människor och djur
  och som biologiska reagenser.

 179. Över hundra av dem har använts
  vid syntes inom organisk kemi.

 180. Det innebär
  att våra ämnen också har bidragit-

 181. -till framsteg inom organisk kemi
  och biokemi världen över-

 182. -däribland annan forskning
  som har belönats med nobelpriset.

 183. Här är en översikt över de mikrobiella
  metaboliter som vi upptäckt hittills.

 184. Jag vill koncentrera mig på berättelsen
  om avermectin och ivermectin.

 185. Det var i början av 1970-talet-

 186. -som professor Max Tishler
  från Wesleyan University-

 187. -före detta ordförande för ACS
  och chef vid Merck Sharp & Dohme-

 188. -introducerade mig för Merck.

 189. Därmed kunde jag inleda
  ett internationellt samarbete-

 190. -med företaget Merck. Det var
  världens första stora samarbete-

 191. -mellan offentlig och privat sektor-

 192. -ett begrepp som jag är säker på
  att ni nu är bekanta med.

 193. Professor Tishler erbjöd mig
  att få arbeta med honom 1971-

 194. -och vi blev nära vänner.

 195. Han spelade en avgörande roll-

 196. -för samarbetet med Merck.

 197. Här vill jag betona att forskning
  inte kan bedrivas i isolering.

 198. Det är inget individuellt företag.

 199. Jag har fått arbeta med fantastiska
  forskare och kollegor-

 200. -från många olika discipliner
  och länder.

 201. Ivermectin hade sitt ursprung i Japan
  men det hade aldrig sett dagens ljus-

 202. -om det inte vore för
  de utmärkta forskarlagen på Merck.

 203. Här är några nyckelpersoner.

 204. Jag vill uppmärksamma
  Max särskilt viktiga roll.

 205. I dag uppnås vetenskapliga framsteg
  i allt högre grad-

 206. -av tvärvetenskapliga grupper.

 207. I det avseendet var ivermectin
  en föregångare.

 208. Som ni ser i det här urvalet
  av produkter har vi upptäckt-

 209. -många biologiskt och strukturellt
  intressanta metaboliter.

 210. Till exempel
  luminamicin och lustromycin.

 211. Antimikrobiella medel som är
  aktiva mot anaeroba bakterier.

 212. Elasnin är den första elastasinhibitorn
  med mikrobiellt ursprung.

 213. Setamycin är en V-ATP-inhibitor.

 214. Det är
  en mycket viktig biokemisk reagens.

 215. Och ahpatinin, en renininhibitor.

 216. Av alla metaboliter som vi hittade
  var avermectin-

 217. -som vi upptäckte med William
  Campbells team, mest unik och viktig.

 218. Det var världens första endektocid,
  en helt ny läkemedelsklass.

 219. Den kunde döda organismer
  inuti och utanpå kroppen.

 220. Avermectin omvandlades
  av Mercks kemigrupp-

 221. -till ett säkrare och effektivare medel,
  nämligen ivermectin.

 222. Bland de första femtio organismer
  som jag skickade för tester till Merck-

 223. -hade den här störst potential.

 224. Den producerar
  flera intressanta metaboliter.

 225. Campbells forskarlag fann att den
  hade god maskdödande aktivitet.

 226. Baserat på vår genetiska studie gav vi
  den namnet Streptomyces avermitilis.

 227. Senare fick den namnet
  Streptomyces avermectinius.

 228. Trots att man har letat under årtionden
  i hela världen-

 229. -är organismen som vi upptäckte
  i jordprovet i Japan än i dag-

 230. -den enda källan för industriell
  produktion av avermectin.

 231. Ivermectin hämmar nervimpulser
  i glutamatreglerade kloridkanaler-

 232. -och orsakar paralys och död
  hos parasiter.

 233. 1981 kommersialiserades
  en produkt med ivermectin för djur-

 234. -och visade sig vara mycket säker
  och effektiv också för människor.

 235. Mercks forskare i samarbete
  med Världshälsoorganisationen-

 236. -och sjukdomsdrabbade samhällen
  i Afrika-

 237. -upptäckte snart att ivermectin
  var ett idealiskt vapen-

 238. -mot en sjukdom som hade plågat
  tropiska områden i århundraden.

 239. Onchocerciasis
  är även känt som flodblindhet.

 240. Det leder till hudsjukdomar,
  blindhet och ibland döden.

 241. Sjukdomen förhindrar också
  socioekonomisk utveckling-

 242. -i alla berörda områden.
  I slutet av 1980-talet-

 243. -saknade över 120 miljoner människor
  i Afrika och Latinamerika-

 244. -tillgång till lämpliga åtgärder
  mot sjukdomen.

 245. Inget säkert, effektivt läkemedel fanns
  förrän ivermectin lanserades.

 246. Omfattande kliniska prövningar
  hölls i det tropiska Afrika-

 247. -av WHO, TDR
  och andra organisationer.

 248. De visade
  att en årlig dos av ivermectin-

 249. -på 200 mikrogram per kilo kroppsvikt-

 250. -utrotade mikrofilarier
  från ögonen efter en månad-

 251. -och att patienten förblev fri
  från maskar i upp till tolv månader.

 252. Ivermectin registrerades för
  användning av människor 1987.

 253. Merck,
  under ledning av dr Roy Vagelos-

 254. -startade omedelbart
  ett unikt donationsprogram.

 255. Under namnet Mectizan-

 256. -skulle ivermectin
  tillhandahållas gratis-

 257. -för behandling
  av flodblindhet hos människor-

 258. -och Kitasatoinstitutet
  avstod från ersättning.

 259. Donationen skulle bestå av så mycket
  av läkemedlet som behövdes-

 260. -i så lång tid som det krävdes.

 261. Det blev upphovet till världens största,
  längst pågående-

 262. -och mest framgångsrika
  donationsprogram för läkemedel.

 263. Mectizan, en formulering
  av ivermectin för människor-

 264. -används fortfarande
  vid massbehandlingar i byar.

 265. Tabletten används nu i hela Afrika-

 266. -i drabbade latinamerikanska länder
  och i Jemen.

 267. Donationerna innebär inte
  att det når-

 268. -de människor som behöver det mest-

 269. -särskilt i världens fattigaste
  och mest avlägsna samhällen.

 270. Här ser ni några av deltagarna
  i ett internationellt samarbete-

 271. -som har gjort det möjligt att nå dem
  som är i behov, oavsett var de är.

 272. Merck, TDR, APOC-

 273. -och förstås
  de drabbades samhällena själva-

 274. -har alla samarbetat väl
  för att uppnå de utmärkta resultat-

 275. -som vi bevittnar i dag.

 276. 2004 åkte jag till Afrika
  för att se effekten av ivermectin.

 277. Jag åkte till Asubende, där många
  av de vuxna byborna på 1970-talet-

 278. -hade blivit blinda
  på grund av onchocerciasis.

 279. Den blinde bonden som ni ser här-

 280. -tar en Mectizantablett varje år.

 281. Han klåda har minskat drastiskt-

 282. -även om synen inte kan återställas.

 283. Men eftersom han tar ivermectin
  kommer infektionen inte att överföras.

 284. Sen 1987
  har 37 miljoner afrikanska barn-

 285. -blivit befriade från risken
  att drabbas av onchocerciasis-

 286. -tack vare ivermectin.

 287. Lymfatisk filariasis orsakas också
  av parasitiska filarier-

 288. -som överförs av mygg.

 289. Infektionen orsakar feber,
  elefantiasis, skador på könsorgan-

 290. -och socialt stigma.

 291. Det här var situationen år 2000.

 292. Mer än 1,3 miljarder människor
  befann sig i riskzonen.

 293. Det är nästan 20 procent
  av jordens befolkning.

 294. 120 miljoner var redan infekterade-

 295. -och sjukdomen
  hade drabbat 83 länder.

 296. År 2000 utvidgades
  donationsprogrammen-

 297. -för att täcka denna sjukdom där den
  samexisterar med onchocerciasis.

 298. I dag minskar siffrorna dramatiskt-

 299. -framför allt tack vare ivermectin.

 300. Sen donationsprogrammet började
  1987-

 301. -har över 2,6 miljarder behandlingar
  med ivermectin blivit godkända.

 302. Forskningsdata visar att omkring
  227 miljoner människor-

 303. -tar donerad ivermectin årligen.

 304. I dag behöver inget barn i Afrika
  riskera-

 305. -att bli blind
  på grund av onchocerciasis.

 306. Hälsan och den socioekonomiska
  välgången för miljontals familjer-

 307. -hotas inte längre
  av flodblindhet eller elefantiasis-

 308. -tack vare en enda organism-

 309. -ett samlat vetenskapligt intellekt
  och en gemensam strävan.

 310. Inom ett årtionde borde två av
  världens mest förödande sjukdomar-

 311. -vara utrotade som folkhälsoproblem.

 312. Lymfatisk filariasis 2020
  och onchocerciasis 2025 eller tidigare.

 313. Inga av de här barnen
  kommer att drabbas av sjukdomarna.

 314. Inget barn fött i Afrika efter 1987-

 315. -kommer att hotas av blindhet eller
  vanställdhet tack vare ivermectin.

 316. Att mitt arbete har hjälpt till
  att uppnå detta-

 317. -är en belöning som inte går att mäta.

 318. Men framgångarna tar inte slut där.

 319. Runtom i världen är kommersiella
  formuleringar av ivermectin-

 320. -förstahandsbehandling
  av olika sjukdomar-

 321. -däribland strongyloidiasis och skabb.

 322. Som ni ser ackumuleras
  även evidensen-

 323. -för att behandling av hela samhällen
  med ivermectin-

 324. -förbättrar alla möjliga hälsoproblem
  och socioekonomiska faktorer-

 325. -förutom onchocerciasis
  och lymfatisk filariasis.

 326. Vi finansierar för närvarande
  ett projekt för att kvantifiera-

 327. -den totala påverkan av ivermectin-
  konsumtion över lång tid i Nigeria.

 328. Vi har också donerat cyklar
  och mobiltelefoner-

 329. -för att underlätta arbetet
  för volontärerna i byarna.

 330. Forskningen visar också att ivermectin
  har en betydande effekt-

 331. -på en rad olika försummade
  tropiska sjukdomar.

 332. Vi har ett forskningssamarbete
  med Oswaldo Cruz-stiftelsen-

 333. -för att testa ivermectin mot ett
  antal andra obehandlade sjukdomar-

 334. -och har redan fått
  en del uppmuntrande resultat-

 335. -beträffande schistosomiasis.

 336. Jag vill visa att det japanska samhället
  också har vunnit på vår upptäckt.

 337. Intäkterna från försäljningen
  av läkemedel till djur-

 338. -har finansierat fortsatt forskning-

 339. -och även betalat byggandet-

 340. -av ett sjukhus med 440 sängplatser-

 341. -en sjuksköterskeskola och en
  anläggning för vaccinproduktion.

 342. Utöver slutenvården-

 343. -besöker över tusen patienter
  sjukhusets öppenvård dagligen.

 344. Ivermectin är utan tvekan
  en storartad gåva från jorden.

 345. Nu ska jag prata kort om vårt genetiska
  arbete på källan till avermectin.

 346. För att förstå och utnyttja sättet på
  vilket mikrober producerar metaboliter-

 347. -gjorde vi en fullständig analys
  av organismens genom-

 348. -som alltså är den enda källan
  till avermectin som har upptäckts.

 349. 2001 rapporterade vi först våra resultat
  som täckte 99,5 procent av genomet.

 350. Vi slutförde analysen
  av hela genomet 2003.

 351. Tidningen Nature Biotechnology
  publicerade vår artikel.

 352. På omslaget var ett mikroskopfotografi
  av organismen som vi upptäckte.

 353. Informationen som presenterades
  var den första genomanalysen-

 354. -av en för industrin
  viktig aktinobakterie-

 355. -blev startskottet
  för intensiv forskning-

 356. -om sekundära metaboliter
  hos mikroorganismer.

 357. Den här bilden visar
  en översikt av genomet.

 358. Det har fler än nio miljoner baspar.

 359. Här visas genklustren inblandade
  i biosyntesen av metaboliter.

 360. De kursiverade förkortningarna
  under varje molekylstruktur-

 361. -anger biosyntetiska gener-

 362. -och pilarna anger deras platser
  på den linjära kromosomen.

 363. De understrukna förkortningarna
  anger att en produkt har identifierats-

 364. -i den här stammens
  fermenteringslösning.

 365. Till exempel, utöver ivermectin:

 366. Oligomycin, panton-makrolid-

 367. -squalen och karoten.

 368. Som tur är har ingen resistens mot
  ivermectin rapporterats hos människor-

 369. -trots över trettio år av monoterapi.

 370. Men vi skapar fortgående nya varianter
  med hjälp av genmanipulation-

 371. -för att neutralisera alla problem
  om det skulle utvecklas resistens-

 372. -så som är fallet hos djur.

 373. Den övre figuren är genklustret
  för biosyntes av avermectin.

 374. Det är fyra genprodukter,
  aveA1 till aveA4.

 375. De är multifunktionella protein.

 376. De katalyserar bildningen
  av lakton-skelettet.

 377. Så titta på den grundläggande
  funktionen hos organismen-

 378. -i produktionen av avermectin-

 379. Förlängningen och modifieringarna
  under syntesen av lakton.

 380. Till laktonen syntetiseras
  oleandros av glukos-

 381. -och kopplas till kol nummer 13.

 382. Tack vare vår genetiska forskning-

 383. -kan vi nu kontrollera
  och manipulera processen-

 384. -vilket möjliggör mer potenta
  och användbara ämnen.

 385. Nu vill jag kortfattat förklara min
  grundläggande forskningsfilosofi.

 386. Jag borde kanske betona
  att jag är övertygad-

 387. -om att naturen har lösningen
  på alla våra behov och problem.

 388. Som ni ser har jag sett
  mikroorganismer-

 389. -som en obegränsad resurs
  som kan tillfredsställa våra behov.

 390. Jag uttalade de här orden
  i början av 1970-talet.

 391. De har blivit besannade
  under femtio års forskning.

 392. Jag har haft turen
  att upptäcka ivermectin-

 393. -och ett antal andra extremt
  användbara kemiska ämnen-

 394. -såsom staurosporin, världens första
  inhibitor av proteinkinas-

 395. -med mikrobiellt ursprung-

 396. -och lactacystin,
  världens första proteasominhibitor-

 397. -med mikrobiellt ursprung.

 398. Jag ska fortsätta leta efter fler ämnen-

 399. -som kan förbättra hälsan
  och vara till socioekonomisk nytta-

 400. -för samhällen runtom i världen.

 401. Jag uppmuntrar nya generationer
  av forskare att göra samma sak-

 402. -i hopp om att en ny mirakelmedicin
  som ivermectin ska upptäckas.

 403. I femtio år har jag arbetat
  med specialiserade forskare-

 404. -inom fält som biokemi,
  molekylärbiologi-

 405. -mikrobiologi och klinisk medicin.

 406. Min inställning har alltid influerats
  av satsen: "Ett möte, en möjlighet."

 407. Den fångar en djup respekt-

 408. -som är en grundläggande del
  av teceremonin, "chanoyu".

 409. Teceremonin är högt aktad
  inom japansk kultur-

 410. -liksom det faktum att de exakta
  förhållandena vid en given tidpunkt-

 411. -aldrig kommer att upprepas.

 412. Jag anser att det är viktigt
  att gripa tillfällen när de dyker upp-

 413. -och hysa en djup respekt
  för alla mina kollegor-

 414. -och mikroorganismerna
  som jag arbetar med.

 415. Denna inställning utgör grunden
  för all god vetenskaplig forskning.

 416. Avslutningsvis vill jag återigen
  uttrycka min uppriktiga tacksamhet-

 417. -till alla inblandade
  i valet av mottagare-

 418. -av nobelpriset
  i fysiologi eller medicin.

 419. Jag tar ödmjukt emot priset för
  alla som har hjälpt mig med varje steg-

 420. -på denna underbara upptäcktsresa.

 421. Tack så mycket.

 422. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Satoshi Omura, medicin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa, Kemi > Kemiska processer i kroppen
Ämnesord:
Farmakologi, Kulturell verksamhet, Läkemedel, Medicin, Nobelpriset i fysiologi eller medicin, Nobelpristagare, Parasitsjukdomar, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Svetlana Aleksijevitj, litteratur

Nobelpristagaren i litteratur 2015 Svetlana Aleksijevitj håller tal. Hon berättar om sin bakgrund och läser bitar ur sina böcker som alla består av en mängd röster hon intervjuat. Journalistik och skönlitteratur smälter samman när hon beskriver den ryska historiens mörkaste sidor. Inspelat den 7 december 2015 i Börshuset i Stockholm. Arrangör: Svenska Akademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

William C. Campbell, medicin

Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på den japanske forskaren Omuras upptäckter och arbetat fram mediciner som är verksamma mot flodblindhet och elefantiasis. Medicinerna är relativt billiga eftersom upptäckten saknar patent och de stora läkemedelsbolagen har gjort undantag från sin vanliga strävan att skydda upphovsrätten till sina produkter. Inspelat den 10 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tu Youyou, medicin

Forskaren Tu Youyou är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Hon berättar om upptäckten av ett läkemedel som minskat dödligheten av malaria. Medicinen heter Artemisinin och bygger på klassisk kinesisk naturmedicin. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Takaaki Kajita, fysik

Den japanske fysikern Takaaki Kajita fick tillsammans med kanadensaren Arthur B McDonald Nobelpriset i fysik 2015 för upptäckten av neutrrinooscillationer, som visar att neutriner har massa. Här berättar Takaaki Kajita om sin forskning. Christina Moberg från Kungliga Vetenskapsakademien inleder föreläsningen. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Arthur B McDonald, fysik

Den kanadensiske fysikern Arthur B McDonald fick tillsammans med japanske fysikern Takaaki Kajita Nobelpriset i fysik 2015. Här berättar Arthur B McDonald om arbetet bakom upptäckten som har ändrat vår förståelse av materiens innersta och kan visa sig avgörande för vår bild av universum. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tomas Lindahl, kemi

Tomas Lindahl har fått Nobelpriset i kemi för sin forskning om dna. Här berättar han om sin forskning och vad priset innebär för det fortsatta arbetet. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Paul Modrich, kemi

Paul Modrich är professor i biokemi och har tilldelats 2015 års Nobelpris i kemi. Här berättar han om vad hans forskning tillsammans med kollegerna innebär. Inspelat den 8 december 2015 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Aziz Sancar, kemi

Nobelpristagaren i kemi Aziz Sancar har, tillsammans med två andra kollegor, upptäckt hur celler lagar dna. Här berättar han detaljerna om upptäckten. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Angus Deaton, ekonomi

Nationalekonomen Angus Deaton har fått Nobelpriset i ekonomi 2015 för sin analys av konsumtion, välfärd och fattigdom. Här går han igenom delar av sin analys och förklarar varför våra konsumtionsval påverkar hela samhället och hur man på bästa sätt kan mäta och analysera välfärd och fattigdom. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Att ge av sin kropp

Kristin Zeiler är biträdande professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Hon har under flera år studerat sambandet mellan etik och kroppsligt givande. När det gäller njurdonation känner ofta givare och mottagare varandra väl medan parterna i samband med äggdonation oftast blir rekommenderade att välja en anonym donator. Här vill Kristin Zeiler få oss att fundera över de rekommendationer vi får i samband med donation. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vi njuter av varandra

Sex har aldrig varit så kul som nu, säger Dag och Niki. De har levt ihop i trettiofem år, men känner sig som tonåringar. Receptet är planering och lek. Terapeuten Charlotte Makbouls bästa bot mot olust är så kallad mindfulness. Luststörningar har blivit en diagnos och allt fler söker hjälp för det.