Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Föreläsningar av 2015 års Nobelpristagare i litteratur, medicin, fysik, kemi och ekonomi. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. Inspelat i december 2015.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015 : William C. Campbell, medicinDela
 1. William C. Campbell
  tog en kandidatexamen-

 2. -vid Trinity College,
  Dublins universitet på Irland, 1952-

 3. -och en doktorsexamen
  vid Wisconsins universitetet 1957.

 4. Han jobbade vid Merck Institute
  for Therapeutic Research från 1957.

 5. Under 1984 blev han chef
  för assayforskning och utveckling.

 6. Campbell är i dag forskare emeritus
  vid Drew University i USA.

 7. En applåd för dr Campbell,
  som ska ge sin Nobelföreläsning:

 8. "Ivermectin:
  en betraktelse över enkelhet."

 9. Eders excellenser,
  mina damer och herrar.

 10. Som titeln visar
  avser jag prata om enkelhet.

 11. Enkelhet i
  den vetenskapliga kontexten.

 12. När jag talar om enkelhet
  försöker jag inte antyda-

 13. -att vetenskapen i sig är enkel.

 14. Jag ska heller inte antyda
  att utvecklingen av ivermectin-

 15. -var en övning i enkelhet.

 16. Jag vill snarare rikta fokus
  mot vetenskapens inslag av enkelhet.

 17. Det tänker jag göra genom att peka på
  enkelhetens framträdande roll-

 18. -vid ivermectins tillblivelse.

 19. Det är sedan länge erkänt-

 20. -att enkelhet har
  en inneboende tjusning-

 21. -för både forskare och andra.

 22. Enkelheten prisas ofta
  inom vetenskapen-

 23. -som något vackert.

 24. Jag vill dock prata om enkelhet,
  inte som något vackert-

 25. -utan som något av reell nytta.

 26. Föreställ er
  följande verkliga, faktiska händelse.

 27. På en viss dag, den 9 maj 1975-

 28. -fanns det en mus i en låda
  på ett laboratorium.

 29. Den hade infekterats med mask,
  i små mängder, så den inte blev sjuk.

 30. På just denna dag
  förändrades musens diet.

 31. Den förändrades genom att en vätska
  blandades ner i musens föda.

 32. Den åt blandningen i nästan en vecka.

 33. Sen återgick den
  till sin vanliga diet.

 34. Nästan en vecka senare
  var den fri från maskar.

 35. Musen hade blivit botad.

 36. Från det ögonblicket
  inleddes en händelsekedja-

 37. -som ledde till ett framsteg-

 38. -inom både humanmedicin
  och veterinärmedicin.

 39. Detta framsteg
  och vetenskapen bakom-

 40. -ledde i sin tur till förändringar
  i behandlingen av sjukdomar.

 41. Läkemedlet ivermectin
  kom alltså till stånd-

 42. -tack vare enkel vetenskap.

 43. Det var inte konventionell
  eller självklar vetenskap-

 44. -men däremot enkel vetenskap.

 45. Jag skulle vilja göra en utvikning
  med koppling till en annan fråga.

 46. Jag har fått frågan hur det kändes-

 47. -när jag fick veta
  att jag hade tilldelats priset.

 48. Jag kan säga att
  jag genast fylldes av två känslor.

 49. Den ena var glädje och tacksamhet,
  den andra var sorg.

 50. Sorgen berodde på
  att jag genast insåg-

 51. -att alla de som bidrog
  till läkemedlets utveckling-

 52. -inte kunde hedras individuellt.

 53. Därför är jag här som representant
  för Mercks forskningsgrupp-

 54. -och i den rollen
  är jag oerhört tacksam och hedrad.

 55. Vad fanns då i den där vätskan-

 56. -som blandades med
  musens vanliga föda den 9 maj?

 57. Det var en vätska i vilken
  en bakteriestam hade fått föröka sig.

 58. Den hade brutit ner näringsämnen
  och skapat diverse biprodukter-

 59. -alltså metaboliter av olika slag.

 60. Med andra ord
  hade vätskan som tillsattes-

 61. -blivit fermenterad
  av bakteriestammen.

 62. Stammen hade isolerats
  och skickats till Merck-

 63. -av dr Satoshi Ōmura,
  som ni nyss lyssnade på-

 64. -och som också tilldelas priset
  som förde hit oss i dag.

 65. Många år senare hade jag nöjet
  att besöka honom i Tokyo.

 66. Alla mikrober ser inte identiska ut
  och beter sig heller inte identiskt-

 67. -men Kitasato Institute och Merck
  var båda intresserade-

 68. -av att hitta mikrober
  som stack ut i mängden.

 69. Mikrobiologer ledsnar på
  att upptäcka-

 70. -mikroorganismer
  som redan har upptäckts.

 71. Professor Ōmura skickade mikrober
  som var nya för mikrobiologerna.

 72. Vi upptäckte att
  en av dessa nya mikrober-

 73. -producerade en ny substans-

 74. -och att denna substans hade
  en stor effekt på maskparasiter-

 75. -och även vissa andra parasiter,
  men den historien får anstå.

 76. Musen som jag nämnde var ensam.

 77. Jag menar inte att den var ogift...

 78. ...utan att den särskilda dieten...

 79. ...testades i en enda mus.

 80. Oftast testar man saker
  på större grupper av möss-

 81. -men det här testet gjordes
  i en enda mus.

 82. Andra möss fick föda blandad med
  andra vätskor från andra bakterier-

 83. -men bara en mus och en vätska
  gav det lyckade utfallet.

 84. Metoden, som kan tyckas ovanlig-

 85. -utvecklades på parasitologienheten
  hos Merck av dr John Egerton.

 86. På samma enhet
  var dr Dan Ostlind en pionjär-

 87. -i att minska experimentgrupper
  till att omfatta ett enda djur.

 88. Enkelheten var början
  på ivermectins historia.

 89. Därefter följde komplexitet.

 90. Många års komplex grundforskning-

 91. -och många års komplex utveckling.

 92. Farmakologisk utveckling präglas inte
  av enkelhet, utan av komplexitet.

 93. Många forskare och många discipliner
  var inblandade i denna utveckling.

 94. Jag ska nämna en eller två,
  kanske med fokus på parasitologi-

 95. -men jag utgår ifrån att jag,
  i den skrivna versionen av mitt tal-

 96. -får chansen att tacka mina kollegor,
  min familj och mina vänner-

 97. -mer ingående.

 98. Många saker hände samtidigt.

 99. Mikrobiologerna beskrev
  bakteriestammen-

 100. -som en ny art av Streptomyces.

 101. Kemister och biologer isolerade
  den substans som dödade maskarna.

 102. De övertygade mikroorganismen-

 103. -att producera substansen
  i större mängd.

 104. Analytiska kemister slog fast
  dess kemiska struktur.

 105. Det rörde sig om en familj molekyler
  som vi gav namnet "avermectin".

 106. Synteskemisterna lyckades skapa
  en ännu bättre variant.

 107. Jag ska visa er molekylstrukturen.

 108. Det här en bild
  som jag tog på dr Ōmura år 1990.

 109. Som ni ser
  har han inte förändrats alls.

 110. Det här är originalsubstansen,
  avermectin B1a.

 111. Bilden är förenklad
  och många detaljer saknas.

 112. Den kallas även abamectin.
  Det är alltså originalsubstansen.

 113. Våra vänner
  inom den organiska kemin-

 114. -medger att bakterier gör substanser
  som människor inte kan göra-

 115. -men verkar anse att bara kemister
  kan göra dem ordentligt.

 116. Därför modifierade de substansen.

 117. De skapade en bättre version
  som visas här.

 118. Jag antar
  att ni genast såg skillnaden...

 119. ...men om ni till äventyrs inte
  gjorde det...

 120. ...ska ni rikta uppmärksamhet mot
  det övre högra hörnet.

 121. Där ser ni bindningen
  mellan kol 22 och kol 23.

 122. De har båda fått
  en extra vätebindning.

 123. Det uppnåddes genom hydrering
  av avermectin-

 124. -och resultatet är ivermectin.

 125. Ivermectin är alltså
  22,23-dihydroavermectin B1a.

 126. B1a är en molekyl ur den nya gruppen.

 127. De hade gjort detta genom hydrering-

 128. -och därför ville de
  kalla substansen "hyvermectin"-

 129. -eftersom man använt hydrering.

 130. Det påpekades för dem att "hyver"
  på vissa språk betyder testikel.

 131. Därför blev "hyvermectin"
  till ivermectin.

 132. Trots sitt unika ursprung
  har ivermectin nu många släktingar-

 133. -varav många finns i handeln,
  främst inom veterinärmedicinen.

 134. Det är en hel familj
  av närbesläktade föreningar-

 135. -som kallas makrocykliska laktoner
  och mycket har skrivits om dem.

 136. Parasitologer upptäckte under tiden
  vilka maskar den dödade.

 137. Biokemister insåg hur den dödade,
  eller snarare paralyserade, dem.

 138. För när det gäller parasitmaskar...

 139. ...är paralysering lika bra,
  eller dåligt, ur maskens synvinkel...

 140. ...som att döda dem.

 141. Kroppen gör sig själv av med
  paralyserade maskar.

 142. Tack vare all ny information
  blev projektet högprioriterat-

 143. -och ännu fler forskningsområden
  blev inblandade.

 144. Jag ska nämna ett exempel
  på ett sådant forskningsområde.

 145. Jag vill ta upp
  de veterinära parasitologerna.

 146. Vi fick stöd av sådana forskare,
  inte bara i vårt eget land-

 147. -utan från forskningsinstitut
  världen över.

 148. De bjöds in i projektet-

 149. -och hade en förbluffande bred
  och djup kunskap om parasiter.

 150. De undersökte ivermectins effekt-

 151. -på många olika parasiter
  i många olika värddjur och länder.

 152. De öppnade för ivermectins framgång
  inom veterinärmedicinen-

 153. -där det har blivit dominerande
  bland parasitmedlen.

 154. Ibland kan saker som ses som dåliga
  visa sig vara bra.

 155. Om ett bredspektrumparasitmedel-

 156. -visar sig vara overksamt
  mot något visst, viktigt patogen-

 157. -brukar det innebära slutet
  för det som läkemedel.

 158. Om det missar en viktig parasit.

 159. Men så är det inte alltid.
  I fallet med hjärtmask hos hundar-

 160. -är det mest betydelsefulla patogenet
  masken i dess vuxna form.

 161. Ivermectin är inte verksamt-

 162. -mot vuxna Dirofilaria immitis
  hos hundar.

 163. Men vid rutinmässig avmaskning
  av hundar-

 164. -och observera
  att jag säger "rutinmässig"-

 165. -vore det farligt
  att döda vuxna maskar.

 166. Om man dödar den vuxna masken
  kommer hunden troligen också att dö.

 167. Det är farligt för hunden och
  därmed även för veterinärens rykte.

 168. Ivermectin är alltså overksamt-

 169. -på precis det sätt
  som man skulle önska.

 170. Ivermectin används alltså ofta
  mot hjärtmask hos hundar.

 171. Det används profylaktiskt.
  Innan vi upptäckte ivermectin-

 172. -hade jag inlett ett projekt på Merck
  gällande just hjärtmask.

 173. Lyndia Blair och jag hade byggt upp
  hela livscykeln på labb.

 174. Det var i gång
  lagom till att det behövdes-

 175. -för att testa ivermectin.

 176. Vi såg att det var verksamt
  mot tidiga parasitstadier.

 177. Vi kunde göra forskningen som ledde
  till den månatliga behandlingen-

 178. -som alltså motverkar hjärtmask
  hos hundar.

 179. Ivermectins potential
  inom humanmedicinen-

 180. -förbisågs inte.

 181. Jag insisterade på
  att våra mål skulle omfatta-

 182. -utveckling av läkemedel
  mot parasiter hos människor.

 183. När mina kollegor John Egerton
  och Lyndia Blair såg-

 184. -att ivermectin var verksamt
  mot Onchocerca cervicalis-larver-

 185. -i huden hos hästar-

 186. -då visste jag
  att det var dags att gå vidare.

 187. Min chef, dr Jerry Birnbaum,
  godkände entusiastiskt mitt förslag-

 188. -att be australiern dr Bruce Copeman-

 189. -att göra tester på
  Onchocerca gutturosa i boskap.

 190. Vi finansierade hans forskning-

 191. -och han fann också
  att ivermectin var verksamt.

 192. Allt tydde på att ivermectin
  kunde vara verksamt hos människor-

 193. -mot en mängd parasitmaskar,
  bland annat hakmask.

 194. Det var uppenbart,
  när man utvärderade situationen-

 195. -att den viktigaste tillämpningen
  inom humanmedicinen-

 196. -vore att använda medlet
  mot flodblindhet-

 197. -som orsakas av Onchocerca volvulus.

 198. Dr Birnbaum och jag gick
  med det budskapet-

 199. -till den högsta ledningen
  inom Mercks forskningsenhet.

 200. Det var spännande för oss båda.

 201. På den tiden var forskningschefen
  en viss dr Roy Vagelos-

 202. -som själv var läkare och kemist.

 203. De lyssnade intresserat på oss-

 204. -och godkände en klinisk prövning
  av ivermectin i människa.

 205. En försiktig prövning-

 206. -hos patienter i det tidigaste skedet
  av flodblindhet-

 207. -långt innan blindhet inträder.

 208. De var alltså smittade,
  men sjukdomen var i ett tidigt skede.

 209. Det var en mycket försiktig prövning.

 210. Det var en i en serie prövningar
  under ledning av dr Mohammed Aziz-

 211. -som var en av Mercks
  kliniska chefer.

 212. Han organiserade den kliniska
  prövningen i Senegal.

 213. Den utfördes av dr Aziz-

 214. -dr Diallo vid Dakars universitet-

 215. -dr Larivière vid Paris universitet
  och deras kollegor.

 216. De visade att ivermectin var verksamt
  mot de mikroskopiska larver-

 217. -alltså maskungarna,
  som levde i patienternas hud.

 218. Det visade sig vara
  precis det som behövdes.

 219. Vissa studier hade tytt på att
  det var farligt att döda larverna-

 220. -men det visade sig i stället
  vara helt ofarligt.

 221. För att förstå varför medlets verkan
  mot larverna var viktig-

 222. -ska man veta att det i flodblindhet,
  till skillnad från vid hjärtmask-

 223. -är ungarna, larverna,
  som skapar skador i huden-

 224. -och i ögonen,
  vilket leder till blindhet-

 225. -utöver hudsjukdomar och kliande.

 226. Dödar man larverna kan man motverka
  att sjukdomen bryter ut.

 227. Man kan blockera den i förväg,
  vilket är precis vad ivermectin gör.

 228. År 1987 var dr Vagelos vd för Merck-

 229. -och meddelade att företaget
  skulle donera läkemedlet-

 230. -för att användas mot flodblindhet.

 231. Det ledde till...

 232. ...en makalös omvandling
  av donationen...

 233. ...till en distribution av läkemedlet.

 234. Det var ett invecklat projekt
  där många grupper samverkade.

 235. Jag ska bara nämna några av dem-

 236. -som exempelvis WHO,
  Mercks Mectizan donationsprojekt-

 237. -som instiftades direkt,
  för att bevaka distributionen-

 238. -och Cartercentret i Atlanta.

 239. Många andra organisationer
  var också inblandade.

 240. Många ledare
  var också inblandade i processen-

 241. -liksom många chefer.
  Jag ska nämna en av dem.

 242. Jag måste nämna honom,
  eftersom han är svensk.

 243. Det är dr Björn Thylefors-

 244. -och jag är hedrad över
  hans närvaro under Nobelveckan.

 245. Jag ska visa några bilder till...

 246. Det här är en skulptur
  som visar en välbekant syn-

 247. -i endemiska områden,
  där flodblindhet förekommer.

 248. Vuxna, blinda människor
  leds av barn.

 249. Ibland leds 3-5 personer
  av samma barn.

 250. Det är vanligt och det är där
  flodblindhetsprojektet kommer in.

 251. Effekten av ivermectin
  på flodblindhet-

 252. -och särskilt effektens omfattning
  har studerats i många år.

 253. Den är nu väl dokumenterad
  och inget jag behöver ta upp här.

 254. Jag vill bara visa bilder
  från den tidiga behandlingen.

 255. Jag var med som observatör
  i det tidiga projektet.

 256. Här är
  dr Mohammed Aziz, klinikchefen-

 257. -som var ansvarig för prövningen
  och valde sina medarbetare-

 258. -och såg till att allt gjordes
  i enlighet med reglementet.

 259. Här är en bild
  på tre viktiga personer.

 260. Min fru och jag syns till vänster-

 261. -och jag behöver inte förklara
  varför min fru är viktig.

 262. Personerna till höger är viktiga.

 263. Jimmy Carter, chef för Cartercentret,
  och tidigare president.

 264. Tack vare sitt förflutna
  kunde han underlätta distributionen.

 265. Bredvid honom, tvåa från höger,
  ser vi dr Roy Vagelos-

 266. -som fick bestämma
  hur läkemedlet skulle användas-

 267. -och som valde att donera det.

 268. Det är bortkastat att prata
  om alla som föreslog det-

 269. -i olika världsdelar
  vid olika tillfällen.

 270. Det viktiga är vem som tänkte tanken
  och kunde göra det.

 271. Om man kan ställas till svars
  blir beslutet stort.

 272. Därför är Roy Vagelos så viktig.

 273. Jag vill inte prata mer om
  vilken stor effekt medlet hade-

 274. -utan om musexperimentet-

 275. -alltså det jag inledde talet med.

 276. Experimentets utförande var enkelt,
  som jag förklarade tidigare.

 277. Utförandet var enkelt,
  liksom principen bakom.

 278. Att tänka ut det hela
  krävde rejäl innovationsförmåga-

 279. -men den bakomliggande principen
  var enkel.

 280. Den var bisarr, men enkel.
  Jag har beskrivit den som följer:

 281. "Man radar upp
  en serie infekterade möss."

 282. "Man behandlar varje mus med
  en okänd mängd av ett okänt ämne"-

 283. -"där mängden kan vara noll.
  Sen kollar man om det fungerade."

 284. Vid första anblick
  kan det tyckas gå emot-

 285. -allt vi får lära oss om vetenskap-

 286. -som noga reglerade system
  och fokus på mätbarhet.

 287. Men vi måste förstå att även detta
  är noga reglerad vetenskap.

 288. Empirisk forskning
  baserad på observationer och försök-

 289. -och screening av substanser-

 290. -har varit grunden för upptäckten
  av många parasitmedel.

 291. Men under de senaste årtiondena
  har screeningansatsen-

 292. -hamnat i skamvrån
  och kommit att användas allt mindre.

 293. På många håll har den övergetts helt.

 294. När den överges kan vi aldrig veta-

 295. -hur mycket vi betalar
  i form av "icke-upptäckter".

 296. Jag har nyligen lämnat ett förslag...

 297. Ursäkta.

 298. Innan jag pratar om förslaget
  ska jag visa de sista bilderna.

 299. Jag såg ju prövningarna.

 300. Det här är i norra Togo,
  där fick jag se tidiga prövningar.

 301. I såna här avlägsna byar
  samlades byborna på skolgården-

 302. -för att få behandling.
  Till vänster vägs en flicka-

 303. -eftersom man förde
  noggrann statistik.

 304. Det visade sig senare
  att vågen var helt onödig-

 305. -och bortkastade pengar.

 306. Den ersattes av en mätpinne,
  som var mer praktisk och effektiv.

 307. Barn fick små piller
  som de lätt kunde svälja.

 308. De svalde och gapade sen
  för att visa att de hade svalt.

 309. Här är en byäldste.
  Vid samlingar när behandlingen gavs-

 310. -såg man blinda äldre människor
  med hudförändringar-

 311. -som orsakats av
  lång tids flodblindhet-

 312. -och som föregåtts
  av mycket svårt kliande.

 313. Sorgligt nog träffade man personer
  som denne blinde man.

 314. För dem kom behandlingen för sent.

 315. Ivermectin kan motverka blindhet,
  men inte bota den.

 316. De roligaste besöken att få
  på skolgården-

 317. -var alla barn som gick
  en tryggare framtid till mötes-

 318. -eftersom de slapp undan hotet-

 319. -om hudsjukdomar, kliande
  och blindhet.

 320. Jag har nyligen lämnat ett förslag
  om att söka i hela världen-

 321. -efter naturprodukter,
  särskilt mikroorganismer-

 322. -som ett sätt att hitta nya molekyler
  att basera nya behandlingar på.

 323. Det kan vara ett bra komplement-

 324. -till pågående massbehandlingar
  mot diverse olika sjukdomar.

 325. Men farmakologisk behandling
  ska inte ses som ett slutgiltigt mål.

 326. Onaturliga medel brukar ha
  oförutsägbara naturliga konsekvenser.

 327. Ju bredare spektrum
  en biodynamisk substans har-

 328. -desto mer vaksamma måste vi vara
  på omdömeslöst bruk.

 329. Vi kan inte räkna med omdömesgillhet.

 330. Vi bör försöka få bukt på sjukdomar
  utan kemiska substanser.

 331. Det finns få godkända vaccin
  mot parasiter-

 332. -men vi kanske kan lära oss
  att göra bättre och fler dylika.

 333. Vi kan skapa folkhälsoåtgärder-

 334. -som kan motarbeta parasiter
  på ett diskretare sätt än tidigare.

 335. På eftermiddagen
  brukar jag ofta bestiga en kulle.

 336. Den är bara 800 meter hög
  och kallas "800-meterskullen".

 337. Från krönet får man en fin utsikt
  över skog och sjöar-

 338. -med en himmel som ofta färgas
  av solnedgången.

 339. Det är en stund
  fylld av uppmuntrande lugn-

 340. -men man inser samtidigt
  att alla inte bor i sådan skönhet-

 341. -eller i fredliga omgivningar.

 342. Globalt är det många som arbetar
  för att motverka sådan obalans.

 343. Ett av deras mål är
  att förbättra den globala hälsan.

 344. När vetenskapen tillämpas
  på såna problem-

 345. -hoppas jag att vi kan tänka på
  att lösningar ibland står att finna-

 346. -i en enkel vetenskap. Tack.

 347. Översättning: Linnéa Holmén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

William C. Campbell, medicin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på den japanske forskaren Omuras upptäckter och arbetat fram mediciner som är verksamma mot flodblindhet och elefantiasis. Medicinerna är relativt billiga eftersom upptäckten saknar patent och de stora läkemedelsbolagen har gjort undantag från sin vanliga strävan att skydda upphovsrätten till sina produkter. Inspelat den 10 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa, Kemi > Kemiska processer i kroppen
Ämnesord:
Farmakologi, Kulturell verksamhet, Läkemedel, Medicin, Nobelpriset i fysiologi eller medicin, Nobelpristagare, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Svetlana Aleksijevitj, litteratur

Nobelpristagaren i litteratur 2015 Svetlana Aleksijevitj håller tal. Hon berättar om sin bakgrund och läser bitar ur sina böcker som alla består av en mängd röster hon intervjuat. Journalistik och skönlitteratur smälter samman när hon beskriver den ryska historiens mörkaste sidor. Inspelat den 7 december 2015 i Börshuset i Stockholm. Arrangör: Svenska Akademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

William C. Campbell, medicin

Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på den japanske forskaren Omuras upptäckter och arbetat fram mediciner som är verksamma mot flodblindhet och elefantiasis. Medicinerna är relativt billiga eftersom upptäckten saknar patent och de stora läkemedelsbolagen har gjort undantag från sin vanliga strävan att skydda upphovsrätten till sina produkter. Inspelat den 10 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tu Youyou, medicin

Forskaren Tu Youyou är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Hon berättar om upptäckten av ett läkemedel som minskat dödligheten av malaria. Medicinen heter Artemisinin och bygger på klassisk kinesisk naturmedicin. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Takaaki Kajita, fysik

Den japanske fysikern Takaaki Kajita fick tillsammans med kanadensaren Arthur B McDonald Nobelpriset i fysik 2015 för upptäckten av neutrrinooscillationer, som visar att neutriner har massa. Här berättar Takaaki Kajita om sin forskning. Christina Moberg från Kungliga Vetenskapsakademien inleder föreläsningen. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Arthur B McDonald, fysik

Den kanadensiske fysikern Arthur B McDonald fick tillsammans med japanske fysikern Takaaki Kajita Nobelpriset i fysik 2015. Här berättar Arthur B McDonald om arbetet bakom upptäckten som har ändrat vår förståelse av materiens innersta och kan visa sig avgörande för vår bild av universum. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tomas Lindahl, kemi

Tomas Lindahl har fått Nobelpriset i kemi för sin forskning om dna. Här berättar han om sin forskning och vad priset innebär för det fortsatta arbetet. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Paul Modrich, kemi

Paul Modrich är professor i biokemi och har tilldelats 2015 års Nobelpris i kemi. Här berättar han om vad hans forskning tillsammans med kollegerna innebär. Inspelat den 8 december 2015 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Aziz Sancar, kemi

Nobelpristagaren i kemi Aziz Sancar har, tillsammans med två andra kollegor, upptäckt hur celler lagar dna. Här berättar han detaljerna om upptäckten. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Angus Deaton, ekonomi

Nationalekonomen Angus Deaton har fått Nobelpriset i ekonomi 2015 för sin analys av konsumtion, välfärd och fattigdom. Här går han igenom delar av sin analys och förklarar varför våra konsumtionsval påverkar hela samhället och hur man på bästa sätt kan mäta och analysera välfärd och fattigdom. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Samma gamla visa i sängen

Många ungdomar ser sex som kravfyllt och styrt av normer och regler. Vi möter Elsa som hade en tidig sexdebut samt Ehsan som fortfarande är oskuld. De berättar om längtan, förväntningar och press.