Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Föreläsningar av 2015 års Nobelpristagare i litteratur, medicin, fysik, kemi och ekonomi. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. Inspelat i december 2015.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015 : Tu Youyou, medicinDela
 1. Tu Youyou tog examen i farmaci-

 2. -vid Beijing Medical University 1955.
  Hon blev biträdande professor-

 3. -vid China Academy of Traditional
  Chinese Medicine i Peking 1965-

 4. -och 1979 blev hon lektor.

 5. Hon utnämndes till professor
  vid ovan nämnda akademi 1985.

 6. Sedan år 2000 har Tu varit
  huvudprofessor vid akademin.

 7. Vi välkomnar dr Tu,
  som nu ska ge sin Nobelföreläsning:

 8. "Artemisinin - en gåva till världen från
  den kinesiska traditionella medicinen."

 9. Föreläsningen är på mandarin
  med engelsk översättning.

 10. Det är en stor ära att få tala
  vid Karolinska Institutet i dag.

 11. Mitt ämne är:

 12. "Artemisinin - en gåva till världen från
  den traditionella kinesiska medicinen."

 13. Innan jag börjar vill jag tacka-

 14. -Nobelförsamlingen
  och Nobelstiftelsen-

 15. -för att jag tilldelats 2015 års
  Nobelpris i fysiologi eller medicin.

 16. Det är inte bara en ära för mig-

 17. -utan ett erkännande
  av Kinas hela forskarsamhälle.

 18. Under min vistelse här har jag fått
  uppleva svenskarnas stora gästfrihet-

 19. -och jag vill tacka även för detta.

 20. Stort tack till de föregående talarna
  för deras utmärkta föreläsningar.

 21. Nu ska jag berätta
  hur det gick till för 40 år sen-

 22. -då kinesiska forskare
  under mycket svåra förhållanden-

 23. -tog fram ett läkemedel mot malaria
  utifrån traditionell kinesisk medicin.

 24. Kanske har ni redan läst i tidningarna
  om hur artemisininet upptäcktes.

 25. Jag ska bara
  ge en kort sammanfattning.

 26. Forskningsarbetet vid vår akademi-

 27. -sammanfattas i det här diagrammet.

 28. De delmoment som slutfördes på
  vår akademi är markerade med blått-

 29. -medan de vita fälten visar projekt
  som slutförts av andra forskarteam.

 30. Fält som är både vita och blå visar våra
  samarbeten med andra institutioner.

 31. Vårt forskarteam-

 32. -började undersöka traditionella
  kinesiska mediciner mot malaria 1969.

 33. Efter att ha genomfört
  ett stort antal försök-

 34. -började vi 1971 fokusera på malörten,
  en traditionell kinesisk medicinalväxt.

 35. Efter flera misslyckade försök-

 36. -provade vi en ny extraktionsmetod
  i september 1971.

 37. Med hjälp av eter kunde vi genomföra
  extraktionen vid lägre temperatur.

 38. Proverna renades från försurande
  ämnen med en alkalisk lösning.

 39. Den 4 oktober 1971-

 40. -testade vi det neutrala extraktet,
  som har fått nummer 191 i tabellen.

 41. Dosen vi använde var ett gram per kilo.

 42. Den gavs oralt till möss i tre dagar.

 43. Den visade sig då vara 100 procent
  effektiv mot malaria hos möss.

 44. Senare samma år
  inleddes experiment på apor.

 45. Även där var extraktet
  100 procent effektivt mot malaria.

 46. Detta var ett avgörande genombrott
  för upptäckten av artemisinin.

 47. Från augusti till oktober 1972-

 48. -genomförde vi kliniska försök
  med det neutrala eterextraktet.

 49. Av 30 patienter med Plasmodium
  falciparum och Plasmodium vivax-

 50. -botades samtliga.
  I november samma år-

 51. -lyckades vi isolera ett effektivt medel
  mot malaria ur det neutrala extraktet.

 52. Det var det ämne
  som senare kom att kallas artemisinin.

 53. I slutet av 1972 började vi undersöka
  artemisininets kemiska struktur.

 54. Med hjälp av bl.a. elementaranalys,
  spektrofotometri och masspektrometri-

 55. -kunde vi bestämma ämnets
  kemiska sammansättning: C15H22O5.

 56. Molekylvikten var 282.

 57. Testerna visade att artemisinin
  var en seskviterpen utan kväve.

 58. China Academy of Chinese Medical
  Sciences bekräftade i april 1973-

 59. -den kemiska formeln
  och andra relevanta data.

 60. 1974, i samarbete med Shanghai
  Institute of Organic Chemistry-

 61. -inleddes ett projekt för att analysera
  artemisininets kemiska struktur.

 62. Med hjälp av röntgendiffraktion-

 63. -studerades stereokemin.

 64. Artemisinin var en ny seskviterpen-
  lakton med en peroxidgrupp.

 65. Dessa resultat publicerades 1977
  i Chinese Science Bulletin-

 66. -och därefter
  även i Chemical Abstracts.

 67. 1973 började vi bestämma
  artemisininets funktionella grupp-

 68. -genom derivatisering. Med
  reduktionsmedlet natriumborhydrid-

 69. -påvisades en karbonylgrupp.

 70. Här fann vi dihydroartemisinin.

 71. Ytterligare forskning visade att
  artemisininmolekylens peroxidgrupp-

 72. -var avgörande för funktionen.

 73. Ökad effekt mot malaria hos möss
  förekom för vissa hydroxiderivat.

 74. Bilden visar artemisinin
  och dess derivat:

 75. Dihydroartemisinin, artemeter-

 76. -arteeter och artesunat.

 77. Inga andra artemisininderivat
  än de ovan nämnda-

 78. -har beskrivits
  i samband med kliniska försök.

 79. 1986 certifierades artemisinin
  av Kinas hälsoministerium.

 80. 1992 certifierades även
  dihydroartemisinin av hälsoministeriet.

 81. Dihydroartemisinin är tio gånger
  effektivare än artemisinin.

 82. Artemisininbaserade läkemedel
  är snabbverkande och har låg toxicitet.

 83. Artemisininet blev internationellt känt.

 84. Världshälsoorganisationen,
  Världsbanken och UNDP-

 85. -höll en konferens i Peking 1981
  för sin arbetsgrupp mot malaria.

 86. Rapporterna om artemisininets
  kliniska tillämpningar-

 87. -fick en mycket positiv respons
  på mötet.

 88. Min rapport handlade
  om artemisininets kemi.

 89. Redan på 1980-talet fanns det i Kina
  tusentals malariapatienter-

 90. -som behandlades framgångsrikt
  med artemisininderivat.

 91. När ni hör det här kanske ni tycker-

 92. -att den här upptäckten
  inte var något särskilt.

 93. Men att leta upp en medicinalväxt
  som använts i två tusen år i Kina-

 94. -och utvinna artemisinin från den
  var ingen lätt uppgift på den tiden.

 95. Att ange tydliga mål
  och sträva efter att uppnå dem-

 96. -var en förutsättning
  för att vi skulle lyckas.

 97. Academy of Traditional
  Chinese Medicine-

 98. -gick 1969 med i det nationella
  malariaforskningsprojektet "523".

 99. Ledningen
  beslutade att ge mig ansvaret-

 100. -för att bygga upp ett forskningsteam
  och ta fram läkemedel mot malaria.

 101. Det var ett hemligt militärt projekt
  med hög prioritet.

 102. För en ung forskare
  var det ett stort ansvar att axla.

 103. Man hade gett mig ett stort förtroende
  och en svår och viktig uppgift.

 104. Men jag beslöt mig för att göra allt
  för att slutföra mitt uppdrag.

 105. Tvärvetenskaplighet banade väg
  för vetenskapliga upptäckter.

 106. Det här fotot togs när jag nyss
  hade kommit till forskningscentret.

 107. Lou Zhicen, specialist i farmakognosi,
  visar mig olika medicinalväxter.

 108. Från 1959 till 1962 kompletterade jag
  min utbildning i västerländsk medicin-

 109. -med studier
  i traditionell kinesisk medicin.

 110. Kemisten Louis Pasteur sa: "Tillfället
  gynnar det förberedda sinnet."

 111. Och någon har sagt
  att nuet har sin prolog i det förflutna.

 112. Prologen är förberedelsen. När jag fick
  tillfälle att delta i malariaprojektet-

 113. -var jag förberedd tack vare min prolog
  inom den västerländska medicinen.

 114. Informationsinsamling
  och noggrann analys-

 115. -lade grunden
  för vetenskapliga upptäckter.

 116. När jag fick uppdraget började jag gå
  igenom gamla skrifter om läkeväxter.

 117. Jag intervjuade erfarna läkare
  om metoder inom traditionell medicin-

 118. -och samlade in
  en mängd traditionella mediciner.

 119. Samlingen omfattade över två tusen
  olika växter, animalier och mineraler-

 120. -för invärtes och utvärtes bruk.

 121. Jag sammanställde beskrivningar
  av 640 läkemedel mot malaria.

 122. Detta tillvägagångssätt banade väg
  för upptäckten av artemisinin.

 123. På den här punkten skiljer sig kinesisk
  medicin från annan forskning.

 124. Litteraturen gav viktiga insikter.

 125. När vi stötte på problem i forskningen
  gick jag tillbaka till litteraturen.

 126. När jag på nytt läste om malörten
  i Ge Hongs skrifter från 300-talet-

 127. -noterade jag hans råd om
  att låta örten dra i två liter vatten.

 128. Då slog det mig att höga temperaturer
  kanske måste undvikas.

 129. Därför började vi använda ett
  lösningsmedel med låg kokpunkt.

 130. Malört nämns första gången
  som läkeväxt-

 131. -i en text skriven på sidentyg som
  hittades i en grav från Handynastin.

 132. Senare texter, som "Shennong bencao
  jing", "Buyi leigong paozhi bianlan"-

 133. -och "Bencao gangmu"
  tar alla upp malörten som läkeväxt.

 134. Men trots att den förekom så ofta
  hade den inte klassificerats ordentligt.

 135. På den punkten rådde viss förvirring.

 136. I Kinas farmakopé beskrevs två sorter.
  Ytterligare fyra sorter användes.

 137. Vår forskning visade att endast
  sommarmalört, Artemisia annua-

 138. -innehöll artemisinin
  som var verksamt mot malaria.

 139. Detta gjorde det svårare
  att upptäcka artemisininet.

 140. Halterna av artemisinin i örten
  är dessutom låga.

 141. Även andra faktorer spelade in,
  som odlingsplats och extraktionsmetod.

 142. Det var alltså inte lätt att fastställa
  artemisininextraktets egenskaper.

 143. Kinesisk traditionell medicin
  är en skattkammare.

 144. Vi bör fundera på vad vi kan hämta
  ur den och hur vi kan förbättra den.

 145. Att vara uthållig och ihärdig
  var nödvändigt.

 146. Förhållandena
  var ganska svåra i Kina på 70-talet.

 147. För att få fram
  tillräckliga mängder av extraktet-

 148. -använde vi stora vattenkrukor.

 149. Lösningsmedlen
  och den bristfälliga ventilationen-

 150. -ledde till hälsoproblem
  hos en del medarbetare.

 151. Vi måste snabbt gå från djurförsök
  till kliniska prövningar på människor-

 152. -så jag och mina medarbetare
  testade extraktet på oss själva-

 153. -för att inte
  äventyra patienternas säkerhet.

 154. De kliniska försöken med artemisinin-
  tabletter gav inte önskat resultat.

 155. Vi arbetade hårt
  med att hitta orsakerna-

 156. -och fann
  att sönderfallstiden var problemet.

 157. Vi bytte då ut tabletterna mot kapslar
  och såg snabbt artemisininets effekt.

 158. Lagandan
  och det osjälviska samarbetet-

 159. -gjorde att vi snabbt kunde gå från
  vetenskaplig upptäckt till läkemedel.

 160. Den 8 mars 1972-

 161. -hölls en vetenskaplig konferens
  i Nanjing inom ramen för projekt 523.

 162. Som representant för vår akademi-

 163. -rapporterade jag
  om extrakt nummer 191-

 164. -och våra lyckade försök
  på möss och apor.

 165. Detta väckte stort intresse.

 166. Den 17 november samma år
  hölls en nationell konferens i Peking.

 167. Där kunde jag rapportera om de 30
  lyckade fallen i våra kliniska försök.

 168. Detta öppnade för
  mer forskning om artemisinin-

 169. -och samarbeten på nationell nivå.

 170. I dag vill jag än en gång tacka-

 171. -alla de kolleger på akademin
  som deltog i projekt 523 mot malaria-

 172. -och som bidrog
  till artemisininets upptäckt-

 173. -med engagemang och hårt arbete.

 174. Jag vill också tacka
  våra nationella samarbetspartners-

 175. -däribland forskningsteamen
  i Shandong- och Yunnan-provinserna-

 176. -biofysik- och kemiavdelningarna
  inom Kinesiska vetenskapsakademin-

 177. -Guangzhous universitet
  för kinesisk medicin, med flera.

 178. Jag vill varmt gratulera mina kolleger
  till alla framgångar-

 179. -och tacka för deras bidrag
  till kampen mot malaria.

 180. För ledningens ihärdiga arbete
  med att samordna projektet nationellt-

 181. -vill jag uttrycka min djupaste respekt.

 182. Utan laganda och osjälviskt samarbete-

 183. -hade vi inte kunnat ge världen
  vår gåva, artemisininet, så snabbt.

 184. Malaria är fortfarande
  ett allvarligt hot mot världshälsan.

 185. WHO:s generaldirektör
  Margaret Chan-

 186. -har sagt följande angående
  arbetet med att bekämpa malaria:

 187. "När det gäller arbetet med att minska
  antalet dödsfall världen över"-

 188. -"så har imponerande framsteg gjorts
  på senare tid."

 189. Ändå berättar statistiken-

 190. -att 3,3 miljarder människor
  i 97 länder och regioner-

 191. -ännu riskerar att drabbas av malaria.

 192. Av dem bor 1,2 miljarder
  i högriskområden-

 193. -där morbiditeten
  kan vara högre än en på tusen.

 194. Statistiken för 2013 visar-

 195. -att det fanns ca 198 miljoner fall
  av malaria världen över det året.

 196. 580 000 människor dog i malaria.

 197. Av dem var 78 procent
  barn under fem år.

 198. 90 procent av dödsfallen skedde
  i svårt drabbade länder i Afrika.

 199. 70 procent av patienterna i Afrika
  får läkemedel med artemisinin.

 200. Men antalet barn
  som inte får sådana läkemedel-

 201. -uppgår fortfarande
  till mellan 56 och 69 miljoner.

 202. Malariaparasiten utvecklar resistens
  mot artemisinin och andra läkemedel.

 203. I flera länder kring Mekongfloden-

 204. -bl. a. Kambodja, Laos, Burma,
  Thailand och Vietnam-

 205. -har man funnit artemisininresistens
  hos Plasmodium falciparum.

 206. Kring gränsen
  mellan Kambodja och Thailand-

 207. -har parasiten redan blivit resistent
  mot de flesta läkemedel mot malaria.

 208. På den här bilden visas områden där
  man har funnit artemisininresistens.

 209. Artemisininresistens hos P. falciparum
  har påvisats i de mörkare områdena.

 210. Resistensen är alltså
  inte begränsad till Mekong-området.

 211. Vi ser även resistens
  i vissa delar av Afrika.

 212. Det är ett problem
  som vi måste ta på stort allvar.

 213. 2011 lade WHO fram en global plan-

 214. -för hur artemisininresistensen
  ska begränsas. Planen syftar främst-

 215. -till att bevara artemisininläkemedlens
  förmåga att bota malaria.

 216. Artemisininresistens har ju
  redan påvisats kring Mekong-floden-

 217. -och nu undersöker man
  risken för spridning.

 218. Enligt de över hundra experter
  som deltagit-

 219. -är möjligheten att hindra
  resistensen från att sprida sig-

 220. -i själva verket mycket begränsad.

 221. Uppgiften
  är alltså synnerligen brådskande.

 222. Om läkemedlens effektivitet
  ska kunna skyddas-

 223. -måste alla göra sitt yttersta
  för att genomföra WHO:s plan-

 224. -för artemisininresistensens
  begränsning globalt.

 225. Så ytterligare några ord
  om kinesisk medicin.

 226. "Kinesisk medicin
  är en skattkammare."

 227. "Vi måste utforska och utveckla den."

 228. Det var i denna skattkammare
  vi fann artemisininet.

 229. När vi sökte efter ett läkemedel
  mot malaria-

 230. -såg vi att både kinesisk och
  västerländsk medicin har sina fördelar.

 231. Om man låter dem
  komplettera varandra-

 232. -så har de en enorm
  utvecklingspotential.

 233. I naturen finns en stor mängd växter-

 234. -som kan bli till nya mediciner.

 235. Sedan kinesisk medicin först kom till
  har den utvecklats i tusentals år.

 236. Nu finns det mycket klinisk erfarenhet-

 237. -och en stor mängd läkeväxter har
  beskrivits i den kinesiska medicinen.

 238. Om vi utforskar
  och vidareutvecklar den-

 239. -får vi snart se fler upptäckter
  som gagnar mänskligheten.

 240. Till sist skulle jag vilja dela med mig
  av en berömd dikt från Tangdynastin:

 241. "Vid hägerboet" av Wang Zhihuan.

 242. "Bergen skymmer den vita solen,
  i havet drunknar den gyllne floden"

 243. "när du nått den högsta toppen
  vidgar sig ditt synfält."

 244. Låt oss alla klättra
  och vidga våra synfält.

 245. Låt oss ta in den kinesiska kulturen-

 246. -och utforska den traditionella
  kinesiska medicinens skattkammare.

 247. Ett varmt tack till alla som bidrog till
  att upptäcka och utforska artemisininet.

 248. Alla kolleger och vänner
  i och utanför Kina.

 249. Jag vill tacka min familj
  för deras förståelse och stöd.

 250. Ett stort tack till alla som kom
  och lyssnade i dag. Tack, allihop.

 251. Översättning (förkortad) av dikten
  "Vid hägerboet": Erik Blomberg

 252. Översättning: Maria Åsard
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tu Youyou, medicin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren Tu Youyou är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Hon berättar om upptäckten av ett läkemedel som minskat dödligheten av malaria. Medicinen heter Artemisinin och bygger på klassisk kinesisk naturmedicin. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa, Kemi > Kemiska processer i kroppen
Ämnesord:
Farmakologi, Kulturell verksamhet, Läkemedel, Malaria, Medicin, Nobelpriset i fysiologi eller medicin, Nobelpristagare, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Svetlana Aleksijevitj, litteratur

Nobelpristagaren i litteratur 2015 Svetlana Aleksijevitj håller tal. Hon berättar om sin bakgrund och läser bitar ur sina böcker som alla består av en mängd röster hon intervjuat. Journalistik och skönlitteratur smälter samman när hon beskriver den ryska historiens mörkaste sidor. Inspelat den 7 december 2015 i Börshuset i Stockholm. Arrangör: Svenska Akademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

William C. Campbell, medicin

Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på den japanske forskaren Omuras upptäckter och arbetat fram mediciner som är verksamma mot flodblindhet och elefantiasis. Medicinerna är relativt billiga eftersom upptäckten saknar patent och de stora läkemedelsbolagen har gjort undantag från sin vanliga strävan att skydda upphovsrätten till sina produkter. Inspelat den 10 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tu Youyou, medicin

Forskaren Tu Youyou är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Hon berättar om upptäckten av ett läkemedel som minskat dödligheten av malaria. Medicinen heter Artemisinin och bygger på klassisk kinesisk naturmedicin. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Takaaki Kajita, fysik

Den japanske fysikern Takaaki Kajita fick tillsammans med kanadensaren Arthur B McDonald Nobelpriset i fysik 2015 för upptäckten av neutrrinooscillationer, som visar att neutriner har massa. Här berättar Takaaki Kajita om sin forskning. Christina Moberg från Kungliga Vetenskapsakademien inleder föreläsningen. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Arthur B McDonald, fysik

Den kanadensiske fysikern Arthur B McDonald fick tillsammans med japanske fysikern Takaaki Kajita Nobelpriset i fysik 2015. Här berättar Arthur B McDonald om arbetet bakom upptäckten som har ändrat vår förståelse av materiens innersta och kan visa sig avgörande för vår bild av universum. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tomas Lindahl, kemi

Tomas Lindahl har fått Nobelpriset i kemi för sin forskning om dna. Här berättar han om sin forskning och vad priset innebär för det fortsatta arbetet. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Paul Modrich, kemi

Paul Modrich är professor i biokemi och har tilldelats 2015 års Nobelpris i kemi. Här berättar han om vad hans forskning tillsammans med kollegerna innebär. Inspelat den 8 december 2015 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Aziz Sancar, kemi

Nobelpristagaren i kemi Aziz Sancar har, tillsammans med två andra kollegor, upptäckt hur celler lagar dna. Här berättar han detaljerna om upptäckten. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Angus Deaton, ekonomi

Nationalekonomen Angus Deaton har fått Nobelpriset i ekonomi 2015 för sin analys av konsumtion, välfärd och fattigdom. Här går han igenom delar av sin analys och förklarar varför våra konsumtionsval påverkar hela samhället och hur man på bästa sätt kan mäta och analysera välfärd och fattigdom. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.