Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Föreläsningar av 2015 års Nobelpristagare i litteratur, medicin, fysik, kemi och ekonomi. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. Inspelat i december 2015.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015 : Arthur B McDonald, fysikDela
 1. Nu är det dags för neutriner från solen-

 2. -och det är ett nöje att få presentera
  professor Arthur McDonald.

 3. Han är född i Sydney i Nova Scotia
  i Kanada 1943.

 4. Han studerade på
  Dalhousie University i Nova Scotia-

 5. -och sen på California
  Institute of Technology i USA-

 6. -där han blev doktor 1969.

 7. Han jobbade på
  Chalk River Laboratories till 1982-

 8. -och gick sen vidare till
  Princeton University i USA-

 9. -och senare till Queen's University
  i Kingston i Kanada.

 10. Han leder just nu arbetet på
  Sudbury Neutrino Observatory, SNO.

 11. Välkommen upp, professor McDonald.

 12. Tack. Det är en stor ära
  för mig och mina kollegor-

 13. -och vi vill tacka Kungliga Vetenskaps-
  akademien och Nobelstiftelsen.

 14. Det är även en ära att få dela priset
  med professor Kajita och hans team-

 15. -för det fina arbete
  som ni nyss fick se.

 16. Min berättelse är lite annorlunda-

 17. -och skedde parallellt
  med den som ni nyss hörde.

 18. Den handlar om neutriner
  som kommer från solen.

 19. Det sågs som en möjlighet-

 20. -att förklaringen till vad som var
  känt som "solneutrinoproblemet"-

 21. -hade att göra med
  aromförändringar hos neutroner.

 22. I det här fallet var det
  elektronneutriner från solens kärna.

 23. Jag ska berätta hur vi forskade
  på Sudbury-observatoriet.

 24. Det ser vi här.

 25. Fotot är taget från botten av sfären,
  som omges av ljussensorer-

 26. -på liknande sätt som vid
  Super-Kamiokandeexperimenten.

 27. Ni har hört om neutriners egenskaper.
  De tar sig genom nästan allt.

 28. De visar lite om
  vad som skedde i solens kärna-

 29. -för åtta minuter sen.

 30. De produceras i massor vid de fusions-
  reaktioner som skapar energi i solen.

 31. De når oss på jorden,
  och når till och med våra detektorer-

 32. -som i vårt fall fanns
  två kilometer ner i marken.

 33. Solens historia är lång, och uttrycket
  om att vi står på jättars axlar stämmer.

 34. Hans Bethe och William Fowler-

 35. -som var chef på labbet
  där jag studerade på Caltech 1969-

 36. -har hjälpt oss att förstå hur
  kärnreaktionerna driver solen.

 37. Och Ray Davis och John Bahcall-

 38. -var pionjärer inom forskningen
  kring neutriner från solen.

 39. Ray Davis hade
  en detektor som använde klor-

 40. -och observerade
  att antalet neutriner som han mätte-

 41. -var tre gånger så få som beräknats
  i avancerade beräkningar-

 42. -utförda av John Bahcall
  och hans medarbetare.

 43. Bruno Pontecorvo nämndes tidigare-

 44. -tillsammans med
  de japanska forskare-

 45. -som lanserade vad vi nu
  kallar MNSP-metoden-

 46. -för att förstå trearomoscillationerna.

 47. När den här neutrinobristen
  observerades av Davis...

 48. ...menade Pontecorvo och Gribov
  att orsaken...

 49. ...till att neutrinerna var för få...

 50. ...kunde vara att elektronneutriner hade
  blivit myonneutriner på väg från solen.

 51. På den tiden visste man förstås inte
  att det finns tre sorters neutriner.

 52. Senare började man misstänka-

 53. -att elektronneutrinerna hade oscillerat
  och blivit nån av de andra två sorterna.

 54. De faktiska reaktioner som sker
  i solen så att neutriner produceras-

 55. -och ni ser neutrinerna i röda cirklar-

 56. -presenteras här.
  Det här är energi som frigörs-

 57. -och processerna här ger upphov
  till solens energiproduktion.

 58. 1984 inleddes SNO-samarbetet...

 59. ...eftersom Herb Chen frågade...

 60. ...om det gick att låna tungt vatten
  från Kanadas lager...

 61. ...och kanske utföra
  ett experiment i Kanada med det...

 62. Det ledde till samtal med George
  Ewan, som vi har med oss här i dag-

 63. -som ville forska
  i underjorden i Kanada-

 64. -och hade hittat en lämplig plats-

 65. -som International Nickel Company
  försåg oss med i Sudbury i Ontario.

 66. Den låg långt ner i marken.
  Den tanke som Herb hade-

 67. -var att om man studerade neutriner
  med mycket energi...

 68. Om man hade tungt vatten
  skulle man kunna mäta-

 69. -vilken sorts neutriner
  som produceras i solens kärna-

 70. -och summan av
  de andra neutrinotyperna.

 71. Så en direkt jämförelse skulle visa
  om elektronneutrinerna förvandlades-

 72. -utan att man behöver beräkna hur
  många som produceras i solens kärna.

 73. 1984 inleddes det här samarbetet så.

 74. Här har vi ett foto
  från Chalk River 1986.

 75. Längst ner nämns en artikel-

 76. -som publicerades vid den tidpunkten
  och där man presenterade projektet.

 77. Talespersonerna då var Herb Chen
  för USA och George Ewan för Kanada.

 78. De fick ett år senare sällskap, när
  Storbritannien gick med i projektet-

 79. -under ledning av Dave Sinclair.

 80. Vi började utveckla
  det här experimentet-

 81. -men ett halvår efter att fotot togs-

 82. -gick Herb Chen tyvärr bort i leukemi,
  alldeles för ung.

 83. Vi saknar honom, och han var väldigt
  viktig för samarbetets tillkomst.

 84. Jag tog över som
  amerikansk talesperson för projektet-

 85. -och 1989 blev jag chef för projektet-

 86. -när vi kämpade för
  att förverkliga det här experimentet.

 87. Vi hade fått sällskap av fler grupper
  i USA och Storbritannien-

 88. -och samarbetet hade utökats
  när vi fick finansiering 1990.

 89. Hur upptäckte vi då
  neutrinerna från solen?

 90. De många miljarder
  som flödar ur solen-

 91. -kräver en stor träffyta
  för att vi ska få statistisk exakthet-

 92. -vad gäller de antal som vi observerar-

 93. -oavsett vilken typ av neutriner det
  gäller. Så vi behövde en stor detektor-

 94. -och vi behövde även de egenskaper
  som tungt vatten besitter.

 95. Ungefär en per 6 400 molekyler
  i vanligt dricksvatten-

 96. -har en extra neutron i vätekärnan-

 97. -vilket förvandlar den till deuterium,
  eller D2O, i stället för H2O.

 98. Vi fick låna tusen ton tungt vatten-

 99. -och det använde vi till detektorn.

 100. Om man har materialet kan
  man observera specifika reaktioner-

 101. -med hjälp av samma
  tjerenkovstrålning-

 102. -som beskrevs för
  Super-Kamiokande-experimentet-

 103. -och med ljussensorer
  runt tanken med tungt vatten.

 104. Den första gäller för elektronneutriner.

 105. Den kallas "charged current"-
  reaktionen och jag använder CC-

 106. -som en benämning på reaktionen som
  bara är känslig för elektronneutriner.

 107. Deuterium har så klart
  en neutron och en proton-

 108. -och en av neutronerna har förvandlats
  till en proton och en elektron-

 109. -som producerar
  tjerenkovljus i detektorn.

 110. Den andra reaktionen
  är unik för deuterium-

 111. -och i den kan alla neutriner
  med likvärdig känslighet-

 112. -slå sönder deuterium
  så att en neutron frigörs.

 113. Vi använde tre olika tekniker
  för att upptäcka neutronerna.

 114. Just det fallet är bara känsligt för...

 115. Det är känsligt för alla neutrinotyper,
  så om man jämför de två kan man se-

 116. -om antalet elektronneutriner är det
  totala antalet, och då har inget hänt-

 117. -men vi såg att elektronneutrinerna
  bara var en tredjedel av totalen-

 118. -vilket visade
  att neutriner hade bytt typ.

 119. Man måste vara försiktig
  när man mäter-

 120. -för radioaktivitet kan slå sönder
  deuterium och frigöra en neutron.

 121. Så fick vi
  hålla koll på radioaktiviteten-

 122. -så att den inte gav oss
  falska signaler.

 123. Därför var vi måna om
  att kontrollera radioaktiviteten.

 124. I en annan reaktion
  träffar neutrinerna elektroner.

 125. Den använde Super-Kamiokande
  för att titta på solneutriner.

 126. Den är framför allt
  känslig för elektronneutriner...

 127. ...men den är lite känslig
  för alla neutrinotyper.

 128. Och när vi hade testat
  de två första reaktionerna-

 129. -kombinerade vi våra data med data
  från Super-Kamiokande och såg-

 130. -att solneutriner faktiskt oscillerade.

 131. De tre teknikerna som vi använde
  för att upptäcka neutroner är komplexa-

 132. -men i den första projektfasen
  tittade vi på en viss gammastråle-

 133. -som produceras när neutronen fångas
  av deuteriumet i detektorn.

 134. Senare lade vi flera ton
  vanligt bordssalt i det tunga vattnet.

 135. Det gjorde det väldigt mycket lättare
  att upptäcka neutronen-

 136. -och skapade en situation
  där vi genom att titta på fördelningen-

 137. -kunde avgöra skillnaden-

 138. -mellan det här fallet,
  med många gammastrålar-

 139. -som var rätt isotropiskt-

 140. -jämfört med den tydliga tjerenkov-
  ringen vid enbart elektronneutriner.

 141. Slutligen satte vi ut fyrahundra meter
  av proportionalräknare-

 142. -som hade helium-3 i sig
  och upptäckte neutroner direkt.

 143. Det var experimentets tredje fas-

 144. -och där mätte man
  de här neutronerna separat.

 145. Hur såg då den här detektorn ut?
  Den var stor som ett tiovåningshus-

 146. -och låg två kilometer under jorden
  i en gruva som fortfarande används.

 147. Den ägs av företaget Vale.

 148. Vi hade tusen ton tungt vatten
  som var värt runt 300 miljoner dollar-

 149. -och som vi fick låna för en dollar på
  tio år, vilket får ses som överkomligt.

 150. Den myndighet som lånade ut
  vattnet till oss hjälpte oss mycket-

 151. -precis som INCO,
  som försåg oss med den här platsen.

 152. Detektorn satt i en genomskinlig sfär-

 153. -som är tolv meter i diameter
  och har en fem centimeter tjock vägg.

 154. Det krävdes mycket för att bygga
  det här och ljussensorsystemet-

 155. -som var riktat mot
  det tunga vattnet i mitten.

 156. Vi förde ner allt i en bur som var
  tre gånger tre gånger fyra meter-

 157. -och därför monterade vi allt
  på plats nere i underjorden.

 158. Med ljussensorerna tittade vi in-

 159. -på de här ljusstrålarna-

 160. -och vi var försiktiga
  vad gäller radioaktiviteten.

 161. Vi omgav allt förutom tungvattnet
  med ultrarent lättvatten-

 162. -som vi hade i en förpackning
  som var vatten- och radongastät.

 163. Vi hade fallande radioaktivitetsgrad.
  Vi hade uran och torium-

 164. -som är ämnena som ger oss problem.
  De är en del på miljonen i berget-

 165. -och i mitten mindre än en på tio
  upphöjt till femton av de ämnena.

 166. Så ett radioaktivt sönderfall
  per dag per ton vatten.

 167. De som utvecklade
  radioaktivitetskontrollsystemen-

 168. -under ledning av Dave Sinclair
  gjorde ett utomordentligt jobb.

 169. Anläggningen ligger alltså
  två kilometer under marken-

 170. -nere i en nickelgruva
  som fortfarande används.

 171. Vi använde schaktet här
  för att transportera ner materiel-

 172. -till vårt underjordiska labb
  som vi har använt i många år.

 173. Jag borde nog
  haft Eiffeltornet på bilden-

 174. -att jämföra med,
  för den här presentationen.

 175. I USA brukar jag säga att jag borde ha
  "Entire State Building" som jämförelse.

 176. Min sjuårige son
  var en gång på besök i New York City-

 177. -och kom hem och berättade
  att han sett "Entire State Building".

 178. Så utifrån de här förutsättningarna
  byggde vi alltså detektorn.

 179. Ni ser att alla på bilden
  har kläder som inte luddar.

 180. Det var avgörande för projektet
  att miljön var ren.

 181. När vi var klara var det
  mindre gruvdamm på hela sfären-

 182. -än man kan samla på sin tumnagel.

 183. Och det var nödvändigt
  för experimentet.

 184. Totalt blev det drygt
  70 000 duschar och ombyten-

 185. -för att upprätthålla
  hygienen under hela projektet.

 186. Vattensystemen blev en stor framgång
  och allt var väldigt rent.

 187. Här ser ni golven.

 188. Min mamma var på besök
  och påpekade hur rent det var-

 189. -och det känns väl-

 190. -som en rätt god indikation
  på att vi skötte oss.

 191. Här ser ni...

 192. ...att vi fick problem
  när Stephen Hawking kom på besök.

 193. Men INCO tog fram en vagn
  som transporterade ner honom.

 194. Det här är data
  från experimentets första fas.

 195. Här fångade
  vi neutronerna i tungt vatten-

 196. -och producerade en gammastråle
  på 6,25 miljoner elektronvolt.

 197. Jag ska strax visa
  hur vi kalibrerade den.

 198. Här ser vi alla neutrinotyper.

 199. Det här var vad vi förväntade oss för
  CC-reaktionen med elektronneutriner.

 200. Vi testade det här,
  och resultaten ser ni här.

 201. Vad vi testade var hypotesen
  om att neutriner inte byter typ.

 202. Det vi fann var-

 203. -att sannolikheten
  var mindre än fem sigma-

 204. -eller en på tio miljoner, att neutriner
  inte bytte typ, utifrån vår data.

 205. Det vanligaste resultatet
  överensstämde väl-

 206. -mellan alla neutriner
  efter att de hade bytt typ-

 207. -och det totala beräknade antalet
  i John Bahcalls solmodell.

 208. Bara en tredjedel
  var fortfarande elektronneutriner.

 209. Två tredjedelar hade förvandlats
  till en av de andra två typerna.

 210. När resultatet kom sa John Bahcall
  att det kändes som om-

 211. -DNA-bevisen som visade
  att han hade rätt äntligen hade kommit.

 212. Så han har spelat
  en väldigt viktig roll-

 213. -vad gäller vår kunskap
  om neutriner från solen.

 214. För att visa hur vi kunde veta
  att det skulle se ut så här-

 215. -hade vi gammastrålar på 6,13 MeV
  snarare än 6,25 MeV-

 216. -som vi flyttade runt i detektorn
  med det här otroliga systemet-

 217. -som har utvecklats
  av en annan kollega-

 218. -och som lät oss placera
  olika former av radioaktivitetskällor-

 219. -och andra gammastrålekällor
  nästan var som helst i detektorn.

 220. Det här var vad vi förväntade oss
  av elektronneutrinoreaktionen.

 221. Det här är kalibreringsdata som vi fick
  med de andra kalibreringskällorna.

 222. Det här fick vi även
  med en neutronkälla.

 223. Så vi visste
  vilka former vi kunde förvänta oss-

 224. -och vi kunde anpassa för att se vad
  det innebar för underliggande fysik.

 225. Vi jobbade också mycket
  för att vara säkra på-

 226. -att antalet gammastrålar
  var tillräckligt stort-

 227. -för att producera fria neutroner
  endast från radioaktivitet.

 228. Vi hade ett mål för hur mycket radio-
  aktivitet vi skulle få från radongas-

 229. -i vattnet från radium-

 230. -en sönderfallsprodukt av torium,
  som i sin tur kommer från uran.

 231. Och ni ser
  att från och med projektets början-

 232. -uppfyllde vi våra mål.

 233. Här gör vi mätningar
  med extern teknik på vattensystemet-

 234. -som vi använde för att rena vattnet.

 235. Vi kunde även titta på
  datan inuti själva detektorn...

 236. ...och vi hade flera sätt
  att särskilja mellan...

 237. ...uran och torium,
  och vi kunde sätta gränser utifrån det.

 238. Summan för händelser med gamma-
  strålar som slog sönder deuterium-

 239. -var mer än tre gånger
  så liten som signalen.

 240. Och vi visste till mer än 30 procent
  vad siffran var-

 241. -vilket gav oss en osäkerhet på
  10 procent och senare ännu mindre.

 242. Det här är datan
  som jag visade er tidigare.

 243. När vi lade salt i vattnet blev
  resultatet likadant för CC-reaktionen-

 244. -och neutroninfångningen
  ökade avsevärt.

 245. Det här är vad vi förutspådde-

 246. -och det här simulerades 1987
  av en kollega som är här i dag.

 247. Och man ser att förhållandet
  mellan de här delarna av datan-

 248. -och vad vi förutspådde
  för bakgrundsstrålningen-

 249. -som stiger kraftigt
  vid samma punkt här till vänster-

 250. -i princip är detsamma.

 251. Så det var vad vi 1987 trodde
  skulle vara möjligt om vi hade tekniken-

 252. -och datan från senare år gav oss rätt.

 253. Ett annat sätt att visa resultaten på-

 254. -är med ett diagram
  över reaktioners känslighet-

 255. -för myon- och tauneutriner ihop
  och elektronneutriner på den här axeln.

 256. Det blå strecket
  visar känslighet för alla neutriner-

 257. -och det röda för reaktionen
  med enbart elektronneutriner.

 258. Där de korsas har vi vårt resultat.

 259. Det svarta strecket
  är från Super-Kamiokande-data-

 260. -och våra egna data från ES-reaktionen
  i grönt stämmer överens med dem.

 261. Osäkerheten för alla
  neutrinotyper visas i siffran här.

 262. Och man kan jämföra
  resultatet på nästan 5-

 263. -med beräkningen på 5,8 +-1,3-

 264. -från Bahcall och Turck-Chieze
  som också gjorde viktiga beräkningar.

 265. Det stämde alltså med solmodellerna.

 266. När vi kom till saltfasen
  hade vi mer än sju standardavvikelser-

 267. -vilket indikerar
  att elektronneutrinerna-

 268. -utgjorde en tredjedel
  av alla neutrinotyper.

 269. Vi gick vidare till en fas
  där vi installerade 400 meter av...

 270. ...detektorer med
  väldigt låg bakgrundsstrålningsnivå.

 271. Det blev en stor framgång för det
  teamet, lett av Hamish Robertson.

 272. För att illustrera att man
  kan stöta på problem i experimenten-

 273. -och måste
  ändra på saker och ting halvvägs-

 274. -har jag här ubåten som vi använde
  när vi installerade neutrondetektorerna.

 275. Så här såg den ut först.
  Om man bygger en ubåt-

 276. -ska den förstås vara gul.

 277. Men just den gula färgen
  var väldigt radioaktiv...

 278. ...så vi fick skrubba av den
  och ha en väldigt...

 279. ...ordinär ubåt
  som skötte installationen.

 280. Om man inkluderar
  andra bra mätningar-

 281. -som Kamiokande och
  Super-Kamiokande om solneutriner-

 282. -så ser man att 1989...

 283. Här har vi Ray Davis
  resultat från 1968-

 284. -där tröskeln ligger här
  när han använder klor.

 285. Här ser vi de olika reaktionerna
  som en funktion av energi.

 286. Alla ovanför tröskeln
  bidrar till resultaten.

 287. 1989 började Kamiokande
  och Super-Kamiokande-

 288. -ge resultat
  som var allt mer träffsäkra-

 289. -för högenergineutriner.

 290. 1992 hade vi
  experimenten med gallium:

 291. SAGE och GALLEX/GNO.
  De var känsliga för pp-neutrinerna.

 292. I samtliga fall var de helt eller främst
  känsliga för elektronneutriner.

 293. Så vi hade inte löst gåtan. 2001
  började vi presentera våra resultat.

 294. Det här hade vi 2000, och det är
  resultaten som en funktion av energi.

 295. Det är olika reaktioner i solen
  som bidrar till resultaten.

 296. Teorin visas här uppe som linjen 1.

 297. Och i samtliga fall
  rådde det ett underskott.

 298. När vi var klara hade vi
  i projektets alla tre faser visat-

 299. -att det totala antalet neutriner
  överensstämde väl med solmodellen-

 300. -och att elektronneutrinerna för bor-8
  observerades på den här nivån-

 301. -och det är den skillnaden vi använder
  för det preliminära resultatet med SK.

 302. Neutrinooscillationer är ett fall-

 303. -där aromförändring
  kan ske genom oscillation.

 304. Inom kvantmekanik talar man
  om så kallade aromtillstånd-

 305. -som är tillstånd som skapas-

 306. -när en neutrino skapas genom
  en elektron-, myon- eller taureaktion.

 307. De är kombinationer
  av massorna 1, 2 och 3.

 308. Och man kan se här hur man tror
  att kombinationerna ser ut.

 309. När neutrinerna färdas genom rymden
  förändras massaandelarna.

 310. När man sen mäter igen för
  att se hur det ser ut-

 311. -för de tre olika neutrinotyperna-

 312. -alltså vilken sannolikheten är
  att man ser de tre olika typerna-

 313. -så har andelarna förändrats.

 314. Vad gäller myonneutriner-

 315. -så beror det på
  hur långt de har färdats-

 316. -och vad gäller solen
  ser vi också en förändring.

 317. Om man kombinerar
  alla de experiment som jag nämnde-

 318. -och senare experiment
  som mäter neutriner från solen-

 319. -ser man att
  ännu ett fenomen har inträffat i solen.

 320. Det presenterades
  av Mikheyev och Smirnov-

 321. -när de jobbade med
  tidigare forskning av Wolfenstein.

 322. De menade att det var möjligt att om
  det finns en signifikant växelverkan-

 323. -mellan elektronneutriner på väg
  genom solen och elektronerna i solen-

 324. -kan det ske en övergång,
  vilket också verkar ske-

 325. -så att elektronneutrinerna
  bara består av massa 2-

 326. -och förblir i det tillståndet
  under färden mot jorden.

 327. Sen dyker de upp i detektorn, och
  då är en tredjedel elektronneutriner.

 328. Och det representerar
  massa 2-tillståndet.

 329. Det vi kan avgöra med oscillations-
  effekterna är massaskillnaderna-

 330. -och blandningsparametern,
  som vi kallar theta 12.

 331. Vi kunde genom
  elektronväxelverkan avgöra-

 332. -att massa 2 är större än massa 1.
  Det kallas "hierarkin".

 333. Vad gäller massa 3
  har vi ännu inte ett svar-

 334. -men vi hoppas där på de experiment-

 335. -som professor Kajita
  nämnde inför framtiden.

 336. Jag ska nämna några andra
  experiment som vi vill genomföra-

 337. -för att lära oss mer om
  neutriner och mörk materia.

 338. Vi vet nu
  att neutrinerna har för lite massa-

 339. -för att vara de partiklar som utgör
  den mörka materian i universum-

 340. -och som är fem gånger
  så vanlig i galaxen-

 341. -som de partiklar som vi består av.

 342. Så vi letar efter partiklar
  som liknar neutriner men är tyngre.

 343. Vi har fått möjlighet
  att bygga ut labbet i Sudbury-

 344. -och skapa ett område
  där vi kan utföra nya experiment.

 345. Vi håller också på att konvertera
  SNO-detektorn till SNO+.

 346. Det som ni ser nu är olika experiment,
  och med SNO+-

 347. -ska vi bland annat studera
  neutrinolöst dubbelt betasönderfall.

 348. Det finns flera experiment
  om mörk materia-

 349. -och ett om supernovor, vilket
  SNO+ också kommer att gå in på.

 350. Det finns mycket man vill åstadkomma
  med såna experiment.

 351. Vad gäller
  neutrinolöst dubbelt betasönderfall-

 352. -omvandlar vi SNO-experimentet
  till ett SNO+-experiment.

 353. Vi har en organisk vätska som ger oss
  hundra gånger så stort ljusflöde.

 354. Och genom
  att i det lösa en tellurförening-

 355. -kan vi använda tellur
  till att potentiellt mäta-

 356. -en sällsynt radioaktiv process-

 357. -med en halveringstid
  på över 10 upphöjt till 25 år.

 358. Så man får ha fler kärnor än så
  för att mäta det.

 359. Men med två ton av tellurföreningen
  får vi hög känslighet.

 360. Om neutrinolöst
  dubbelt betasönderfall inträffar-

 361. -innebär det att neutriner
  är sina egna antipartiklar-

 362. -och då är de känsliga för den absoluta
  massan, som vi vill kombinera-

 363. -med våra uppmätta skillnader, för att
  få massan för alla kända neutrinotyper.

 364. Vi har HALO-detektorn, som
  återanvänder helium-3-detektorerna-

 365. -ihop med bly för att mäta supernovor.

 366. Återvinning är ju viktigt i dessa tider,
  och det tar vi fasta på.

 367. Vi har även nya experiment där vi vill
  observera de här mörka partiklarna-

 368. -som påminner om neutriner i
  att de penetrerar och är svårupptäckta-

 369. -men som är betydligt mer massiva.

 370. Här är ett antal experiment
  som pågår i SNOLAB.

 371. Jag har fokuserat på vad vi gör-

 372. -men det finns många labb runtom i
  världen som utför liknande experiment.

 373. Och vi hoppas att vi med de framsteg
  som har gjorts på senare år-

 374. -och den entusiasm
  som finns inom fältet just nu-

 375. -ska få en fullständigare
  bild av universum.

 376. Det finns teorier
  om att neutriner var viktiga-

 377. -för omvandlingen av antimateria
  till materia efter Big Bang.

 378. Universum domineras av materia-

 379. -men det var ungefär 50-50-

 380. -när de här hade skapats
  ur ren energi vid Big Bang.

 381. Så skillnaden kan bero på
  neutrinoprocesser.

 382. En kombination av
  acceleratorexperiment-

 383. -och en ökad insikt i
  om de är sina egna antipartiklar-

 384. -blir avgörande för förståelsen
  av de här teorierna.

 385. Det här är våra finansiärer, som vi
  är oerhört tacksamma gentemot.

 386. Trots att experimentet
  genomfördes i Kanada-

 387. -har det redan från början
  varit internationellt.

 388. Herb Chen var ju en av grundarna-

 389. -och strax därefter
  kom Dave Sinclair in i bilden.

 390. Här är en lista över institutionerna
  som har deltagit i projektet-

 391. -och här är de 262 personer
  som har publicerat om projektet.

 392. Det är kanske svårt
  att läsa de enskilda namnen-

 393. -men på nätet
  kommer ni att kunna se dem.

 394. Elva personer har gått bort
  sen vi påbörjade projektet.

 395. Jag är oerhört tacksam
  för allt som alla har bidragit med-

 396. -och gentemot alla makar och makor
  som också är här i dag.

 397. Ett stort tack till er alla.

 398. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Arthur B McDonald, fysik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den kanadensiske fysikern Arthur B McDonald fick tillsammans med japanske fysikern Takaaki Kajita Nobelpriset i fysik 2015. Här berättar Arthur B McDonald om arbetet bakom upptäckten som har ändrat vår förståelse av materiens innersta och kan visa sig avgörande för vår bild av universum. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Fysik
Ämnesord:
Kärnfysik, Naturvetenskap, Neutriner, Nobelpriset i fysik, Nobelpristagare, Partikelfysik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Svetlana Aleksijevitj, litteratur

Nobelpristagaren i litteratur 2015 Svetlana Aleksijevitj håller tal. Hon berättar om sin bakgrund och läser bitar ur sina böcker som alla består av en mängd röster hon intervjuat. Journalistik och skönlitteratur smälter samman när hon beskriver den ryska historiens mörkaste sidor. Inspelat den 7 december 2015 i Börshuset i Stockholm. Arrangör: Svenska Akademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

William C. Campbell, medicin

Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på den japanske forskaren Omuras upptäckter och arbetat fram mediciner som är verksamma mot flodblindhet och elefantiasis. Medicinerna är relativt billiga eftersom upptäckten saknar patent och de stora läkemedelsbolagen har gjort undantag från sin vanliga strävan att skydda upphovsrätten till sina produkter. Inspelat den 10 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tu Youyou, medicin

Forskaren Tu Youyou är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Hon berättar om upptäckten av ett läkemedel som minskat dödligheten av malaria. Medicinen heter Artemisinin och bygger på klassisk kinesisk naturmedicin. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Takaaki Kajita, fysik

Den japanske fysikern Takaaki Kajita fick tillsammans med kanadensaren Arthur B McDonald Nobelpriset i fysik 2015 för upptäckten av neutrrinooscillationer, som visar att neutriner har massa. Här berättar Takaaki Kajita om sin forskning. Christina Moberg från Kungliga Vetenskapsakademien inleder föreläsningen. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Arthur B McDonald, fysik

Den kanadensiske fysikern Arthur B McDonald fick tillsammans med japanske fysikern Takaaki Kajita Nobelpriset i fysik 2015. Här berättar Arthur B McDonald om arbetet bakom upptäckten som har ändrat vår förståelse av materiens innersta och kan visa sig avgörande för vår bild av universum. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tomas Lindahl, kemi

Tomas Lindahl har fått Nobelpriset i kemi för sin forskning om dna. Här berättar han om sin forskning och vad priset innebär för det fortsatta arbetet. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Paul Modrich, kemi

Paul Modrich är professor i biokemi och har tilldelats 2015 års Nobelpris i kemi. Här berättar han om vad hans forskning tillsammans med kollegerna innebär. Inspelat den 8 december 2015 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Aziz Sancar, kemi

Nobelpristagaren i kemi Aziz Sancar har, tillsammans med två andra kollegor, upptäckt hur celler lagar dna. Här berättar han detaljerna om upptäckten. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Angus Deaton, ekonomi

Nationalekonomen Angus Deaton har fått Nobelpriset i ekonomi 2015 för sin analys av konsumtion, välfärd och fattigdom. Här går han igenom delar av sin analys och förklarar varför våra konsumtionsval påverkar hela samhället och hur man på bästa sätt kan mäta och analysera välfärd och fattigdom. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & fysik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Tekniska utmaningar för rymdfärder

Astronauten Bonnie J Dunbar berättar översiktligt om Nasas tekniska utmaningar inom medicin, energi och hälsorisker när det gäller att utforska rymden. Dessutom får vi en hälsning från rymden från ett nu pågående ettårsprojekt som studerar hur människokroppen påverkas av tyngdlöshet. Inspelat den 22 september 2015 på KTH, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2016

F Duncan M Haldane, fysik

F Duncan M Haldane är en av 2016 års Nobelpristagare i fysik. Här går han igenom den teoretiska utvecklingen som har lett fram till bland annat hans egen upptäckt om hur topologiska begrepp kan användas för att förstå egenskaperna hos kedjor av små magneter som förekommer i vissa material. Inspelat den 8 december 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.