Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Föreläsningar av 2015 års Nobelpristagare i litteratur, medicin, fysik, kemi och ekonomi. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien. Inspelat i december 2015.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015 : Angus Deaton, ekonomiDela
 1. Mitt herrskap, jag bjuder er härmed
  välkomna till ekonomiföreläsningen-

 2. -som hålls av årets ekonomipristagare-

 3. -professor Angus Deaton,
  som ni ska få träffa alldeles strax.

 4. Här ser ni en teckning av honom där
  han studerar jorden i ett mikroskop-

 5. -vilket ska förmedla
  en bild av att han har studerat-

 6. -konsumtion i olika perspektiv.

 7. Den väldigt övergripande,
  makroekonomiska konsumtionen-

 8. -men även
  enskilda konsumenters beslut.

 9. Enskilda hushålls konsumtionsbeslut.
  De får ni nog höra mer om snart.

 10. Låt oss ta en titt
  på den officiella prismotiveringen.

 11. "För hans analys av konsumtion,
  fattigdom och välfärd.”

 12. Några få, biografiska detaljer:

 13. Han växte upp i Edinburgh i Skottland.

 14. Han tog sin doktorsexamen
  i Cambridge, England-

 15. -och bor nu i Princeton i USA.

 16. Nu ska jag vara tyst. - Välkommen
  upp på scenen, professor Deaton.

 17. Tack så mycket.

 18. Tack ska ni ha. Det är verkligen
  fantastiskt att få vara här-

 19. -och jag är oerhört tacksam
  för det här priset.

 20. Jag ska prata lite
  om en del av arbetet jag gjorde-

 21. -som nämndes i prismotiveringen.

 22. Jag ska prata om beteende,
  välfärd och fattigdom.

 23. Det finns vissa teman som jag
  vill lyfta fram redan från början.

 24. Ett dominerande sådant-

 25. -som har väglett en stor del
  av mitt arbete genom åren-

 26. -har varit att forska kring politik
  som gör att folk får det bättre.

 27. Politik som kan öka välståndet.

 28. Om man ser till
  den globala fattigdomen-

 29. -så är problemet inte
  att det saknas verktyg eller politik.

 30. Det finns gott om politik
  som folk tror kan göra världen bättre.

 31. Men nyckeln är att använda mätningar
  som ett ärligt resultatmätningssystem-

 32. -för att ta reda på om nånting fungerar
  eller inte fungerar alls.

 33. Jag kommer att betona hur oerhört
  viktigt det är att göra dessa mätningar.

 34. Sant, utan teori
  blir det inga mätningar-

 35. -men det är sannare
  att mätningar är oerhört viktiga.

 36. Detta glöms ofta borta inom ekonomin.

 37. Ett annat tema är individer kontra
  aggregerad data eller genomsnitt.

 38. Om man som inom makroekonomin
  bara arbetar med genomsnittsvärden-

 39. -går det inte att uttyda
  saker som ojämlikhet och fattigdom-

 40. -om man inte går ner på individnivå.

 41. Även om man bara är intresserad
  av aggregerade data-

 42. -så är frågan om fördelning
  ändå viktig-

 43. -särskilt om man
  vill analysera välfärd.

 44. Det finns en koppling mellan beteende
  och välfärd på individnivå-

 45. -men inte på aggregerad nivå, så
  makroekonomin avslöjar kanske inte-

 46. -huruvida folk
  har fått det bättre eller sämre.

 47. Ett tema i mitt arbete bestrids nu,
  och det har jag förståelse för.

 48. Om folk i allmänhet
  agerar i eget intresse-

 49. -så kan deras välfärd avläsas
  genom studier av deras beteende.

 50. Det kallas
  för avslöjad preferens-analys-

 51. -och har länge varit standard
  inom ekonomiämnet.

 52. Jag ska börja med äldre forskning och
  fortsätta fram till ganska färska saker-

 53. -för att sen backa mer kronologiskt.

 54. Undersökningar som kretsade
  kring människors levnadsstandard-

 55. -började i slutet på 1700-talet-

 56. -och har alltid använts-

 57. -som ett instrument för
  social övervakning och aktivism.

 58. Tanken var att man
  genom att ta reda på hur folk levde-

 59. -kunde upplysa de styrande om detta,
  ofta för att chockera dem-

 60. -med de fattigas hemska levnads-
  standard, för att få dem att göra nåt.

 61. Så mätningarna
  var en viktig del av aktivismen.

 62. I dag används "en dollar om dagen"-
  måttet samt data om barnadödlighet-

 63. -och hämmad tillväxt hos barn.

 64. Och det här gör man inte bara i fattiga
  länder, utan även i dagens rika länder.

 65. Vi känner alla till fallande
  realinkomster i USA och andra länder-

 66. -en enorm ökning av inkomstskillnader
  i många rika länder-

 67. -och fall av höjda mortalitetssiffror,
  där dessa används som en nyckel-

 68. -till vad som händer
  med befolkningen.

 69. I jordbrukshushåll i fattiga länder-

 70. -dokumenterar man om de är
  nettokonsumenter eller -producenter-

 71. -av stapelvaror som ris eller vete.
  Det avslöjar mycket-

 72. -om huruvida de skadas av en viss
  jordbrukspolitik eller olika taxor.

 73. Det är ett exempel på mätningar
  som är oerhört viktiga-

 74. -och som ger mycket
  i studiet av den ekonomiska politiken.

 75. Ett av de mest kända exemplen
  är analysen av hushållens budget.

 76. Ernst Engel studerade andelen
  av inkomsten som gick till mat-

 77. -och såg att de rika lade en mindre
  andel av sina pengar på mat än fattiga.

 78. Det har man sedan dess försökt
  använda som ett välfärdsmått.

 79. Ett annat tema är hur barn förändrar
  hushållens konsumtionsmönster.

 80. Man har försökt mäta vad barn kostar,
  vad det nu betyder.

 81. Det har varit väldigt svårt.
  En fråga som jag har studerat-

 82. -är huruvida budgeten ser annorlunda
  ut om barnen är flickor eller pojkar.

 83. Jag och flera andra
  har haft förvånansvärt svårt-

 84. -att påvisa en sådan skillnad-

 85. -även om man kan se
  skillnaden i samhället i stort.

 86. En annan viktig fråga,
  som har varit aktuell på sistone-

 87. -är varför kalorikonsumtionen i Indien
  sjunker, trots ekonomisk tillväxt.

 88. Detta trots en utbredd undernäring,
  särskilt bland barn.

 89. I en växande ekonomi borde
  kalorikonsumtionen öka snabbt-

 90. -men i stället minskar den.
  Vi vet inte riktigt varför det är så.

 91. Hur förändras budgetmönstren
  i takt med att hushållen blir större?

 92. Där har vi också gåtor att lösa.

 93. Jag vill belysa Indien. Många av dessa
  frågor har stor betydelse för Indien-

 94. -och man har ofta använt indiska data.

 95. Det var i Indien som man började
  med sannolikhetsurval-

 96. -i och med Mahalanobis skörde-
  undersökningar på 30- och 40-talet.

 97. Han startade en organisation för
  urvalsundersökningar som varit viktig-

 98. -inte minst i mitt eget arbete.

 99. En sak som man vill undersöka
  är hur folk reagerar på priser-

 100. -och det ska jag prata mycket om.

 101. Vissa undersökningar samlar in data
  om både kvantiteter och utgifter-

 102. -så man vet att ett hushåll köpte tre
  kilo ris, och betalade si och så mycket.

 103. Då anar man vad de betalade per kilo-

 104. -och kan analysera olika typer
  av spatiala prisreaktioner.

 105. Intressant nog tenderar dessa spatiala
  prisreaktionerna att bli ganska stora-

 106. -vilket antyder
  att reaktioner på lång sikt-

 107. -är större än reaktioner på kort sikt.
  Det är viktigt, för det antyder-

 108. -att prisreaktionerna på kort sikt
  som vi vanligtvis använder oss av-

 109. -kan underskatta störningarna som
  en viss ekonomisk politik kan orsaka.

 110. Ett par saker, bara. Kvaliteten
  på datan i hushållsundersökningarna-

 111. -är ofta inte tillfredställande.

 112. Det gäller särskilt Afrika,
  men inte bara där.

 113. Dessutom är det vanligt, men kanske
  är det värst i Indien, med en konflikt-

 114. -mellan datan från nationalräkenskap-
  erna och datan från undersökningarna.

 115. Den stora ökningen av BNP per capita
  som alla är så stolta över i Indien-

 116. -syns inte alls på samma sätt
  i hushållsundersökningarna.

 117. Så man kan inte diskutera välstånd,
  ojämlikhet och fattigdom i Indien-

 118. -för de två källorna som ger kopplingen
  mellan tillväxt och fattigdom-

 119. -är helt motstridiga,
  och kan inte förlikas med varandra.

 120. Varje politisk sida väljer sin egen
  databas och för ett meningslöst krig-

 121. -och datan förbättras aldrig.

 122. Indien är nog värst här, men dessa
  problem förekommer i hela världen.

 123. Nu lite om internationella jämförelser.
  Om man ska studera global fattigdom-

 124. -så måste man kunna göra jämförbara
  mätningar i olika länder-

 125. -med olika valutor
  och olika konsumtionsmönster.

 126. En av de största framgångarna
  de senaste 50 åren-

 127. -är International Comparison Program,
  som startades på Penn-

 128. -av Kravis, Summers och Heston
  1968. Alan Heston är med här i dag.

 129. Det är en enorm bedrift
  som dessvärre aldrig har hedrats här.

 130. ICP används fortfarande till mätningar
  och begreppsliga framsteg-

 131. -och fortfarande kvarstår
  väldigt stora utmaningar.

 132. Det är synd
  att så få ekonomer jobbar med det här-

 133. -trots de enorma intellektuella
  utmaningarna som finns där.

 134. Tidigt under min karriär analyserade
  jag konsumtionsmönster.

 135. På 1960- och 70-talen
  var denna efterfrågeanalys-

 136. -beroende av aggregerad data för att
  passa ihop konsumerad kvantitet-

 137. -med data om priser och inkomst.

 138. Jag kom till Cambridge som
  forskningsassistent på 60-talets slut-

 139. -och fick studera efterfrågesystemet
  samt konsumtion och sparande.

 140. Det var ett projekt lett av Richard
  Stone, 1984 års Nobelpristagare.

 141. Det inspirerade
  mycket av min senare forskning.

 142. Eller så kan man säga att jag fick
  en uppgift som forskarassistent-

 143. -och jag jobbar fortfarande på den
  50 år senare, i brist på bättre.

 144. Eller så finner jag
  bara arbetet fascinerande.

 145. När jag kom dit 1969 använde man sig
  av Stones linjära utgiftssystem.

 146. Det är ett enkelt fall
  av additiva preferenser-

 147. -som ger en väldigt tajt koppling-

 148. -mellan hur efterfrågan svarar på
  inkomst och hur den svarar på priser.

 149. Tiden var 1969-1970, och vi arbetade
  med cirka arton årliga observationer-

 150. -i stället för
  dagens miljontals observationer.

 151. Att ha en sån begränsad specifikation
  var väldigt användbart-

 152. -och nåt annat gick inte på den tiden.

 153. Men, och jag minns att det här
  bekymrade mig redan från början-

 154. -vi gjorde antaganden i stället för
  att mäta oss fram till svaren.

 155. Det störde mig nåt enormt-

 156. -så vi behövde fler generella,
  men ändå lätthanterliga, modeller.

 157. Jag oroade mig även för antagandet
  med en representativ konsument-

 158. -som var inbyggd i dessa modeller.
  Vi låtsades att en enda person-

 159. -representerade hela ekonomin.
  Hur blev det så?

 160. Jo, många av resultaten
  var faktiskt kända då.

 161. Terence Gorman, en viktig person för
  mig, hade verifierat resultaten-

 162. -från aggregerade data
  gällande varor och människor.

 163. Han verifierade resultaten
  i artiklar på 50- och 60-talet.

 164. Problemet var han använde en dubbel
  representation av preferenser-

 165. -där välfärd definieras av priser
  och inkomst, och inte av kvantiteter.

 166. Om man hade läst
  konventionell ekonomi-

 167. -så var artiklarna oerhört svårlästa.
  Nu för tiden är de inte lika svåra.

 168. Jag låste in mig i ett rum
  med artiklarna i en vecka-

 169. -och tänkte inte komma ut
  förrän jag hade förstått dem totalt.

 170. När jag kom ut efter en vecka visste jag
  inte mer än i början av veckan-

 171. -men så sakteliga
  började jag förstå dem.

 172. Dan McFadden hade samtidigt insett...
  De här resultaten var kända av många-

 173. -men det var ganska få, varav Gorman
  och McFadden var de mest kända-

 174. -som insåg att dubbel representation
  gav en konsekvent efterfrågan-

 175. -som gick att anpassa
  och studera datan med.

 176. Det var det stora genombrottet
  som dessa två hade förstått-

 177. -till skillnad från
  de flesta andra på den tiden.

 178. Jag ska prata lite John Muellbauer.

 179. Han återvände till Storbritannien 1969
  efter en doktorsexamen i Berkeley.

 180. Han hade haft Bob Hall
  som vägledare-

 181. -som sa att han stal sina föreläsnings-
  anteckningar av Dan McFadden.

 182. Dan McFadden låg bakom
  mycket av det här-

 183. -och hade fantastiska anteckningar
  om konsument- och producentteori-

 184. -som blev ett slags bibel för oss.

 185. I dag är det svårt att tänka sig
  hur världen såg ut före internet.

 186. Folk skrev viktiga artiklar
  utan att publicera dem-

 187. -så det var otroligt svårt
  att få tag på dem.

 188. Man fick nästan skicka ut sökpatruller
  för att hitta och stjäla artiklarna.

 189. Men när jag och John träffades insåg vi
  att vi hade läst samma saker-

 190. -material som annars var rätt okänt,
  så vi beslöt att samla våra kunskaper-

 191. -och försöka förklara
  våra nya kunskaper för världen.

 192. En väldigt arrogant plan
  av ett par killar i tjugoårsåldern.

 193. Det ledde till vår bok om national-
  ekonomi och konsumentbeteende.

 194. Vi ville slippa problemen med modeller
  som Stones linjära utgiftssystem-

 195. -och bygga ett bättre verktyg
  för att analysera efterfrågan.

 196. Vi pysslade med det här
  i ungefär ett och ett halvt år-

 197. -och försökte hitta
  ett perfekt efterfrågesystem.

 198. Mycket byggde på Johns arbete om
  aggregering på en funktionell form.

 199. En annan viktig del var Erwin Diewerts
  arbete om flexibla funktionella former-

 200. -som tillät att man lämnade den snäva
  ramen och kunde använda nåt-

 201. -som var väldigt generellt,
  men ändå hanterbart.

 202. Så vi jobbade på med det här att få till
  ett lätthanterligt efterfrågesystem.

 203. Vi fick med nästan allt, därav namnet
  "Det nästan ideala efterfrågesystemet".

 204. Det används fortfarande
  ganska mycket.

 205. Det är inte en perfekt modell,
  men nåt som inte hade gjorts tidigare-

 206. -var att slopa den representativa
  konsumenten så pass-

 207. -att ojämlikhet hade en större påverkan
  på efterfrågan.

 208. Och det var så Johns arbete
  kring aggregering-

 209. -realiserades
  i detta vårt gemensamma verk.

 210. Jag ska gå vidare
  till intertemporala val-

 211. -som var det tredje området
  som priskommittén satte fingret på.

 212. Jag ska prata om sparande först.

 213. Två berömda artiklar av Franco
  Modigliani och Richard Brumberg-

 214. -som då var doktorand,
  skrevs på 1950-talet.

 215. Bara en av dem publicerades,
  men även den andra fanns att tillgå.

 216. Jag läste den som student på
  Cambridges universitetsbibliotek.

 217. Brumberg dog väldigt ung,
  och jag tror att Franco Modigliani-

 218. -inte hade hjärta
  att publicera artikeln-

 219. -så den förblev
  ett slags hemligt dokument.

 220. När jag läste artiklarna insåg jag
  vad jag ville göra inom ekonomifältet-

 221. -och det formade mycket
  av mitt fortsatta arbete.

 222. Dessa modeller har en väldigt klar
  och enkel teoretisk struktur-

 223. -i vilken livscykeln tar form.

 224. De ger oss ett sätt
  att tänka på en enormt viktig fråga-

 225. -när det gäller att förstå
  folks välfärd och politisk styrning.

 226. Så här måste man tänka när det gäller
  alla former av sparande och pensioner.

 227. En annan sak var att många hade
  studerat sparande och konsumtion-

 228. -och det var en enda röra
  av motstridiga resultat-

 229. -från tvärsnittstudier, tidsserier -
  massor med olika saker.

 230. Ingen förstod hur allt hängde samman
  och de här två artiklarna gav oss-

 231. -en historia som kunde förlika
  en stor del av dessa resultat.

 232. Plötsligt såg vi klart på allting, och
  vi kunde se vad det var som pågick.

 233. En annan sak
  som fortfarande tilltalar mig...

 234. Jag brukar berätta det här
  för icke-ekonomer-

 235. -när de klagar
  på ekonomins brist på originalitet.

 236. I livscykelhypotesen sparar ingen
  nånting under sin livscykel.

 237. De tjänar pengar som unga
  och gör av med dem som gamla-

 238. -så deras nettosparande är noll.

 239. Hur förklarar det en ekonomi med
  nettosparande? Modigliani insåg-

 240. -att i en växande ekonomi så sparar
  unga mer än de gamla spenderar.

 241. Så på en aggregerad nivå får man ett
  helt annat resultat än på individnivå.

 242. Tillväxttakten skapar sparandet.

 243. Raka motsatsen
  till den representativa konsumenten.

 244. Så aggregering är inte ett otyg-

 245. -utan ett kraftfullt verktyg
  för att förstå världen.

 246. Det här var en aha-upplevelse för mig.

 247. En lite tristare sak var arbetet
  som Chris Paxson och jag gjorde-

 248. -där vi dessvärre
  lyckades övertyga oss själva om-

 249. -att den historien inte stämmer.

 250. Bevisen kan vara grymma,
  även mot väldigt vackra teorier.

 251. Även på 70-talet
  skedde några stora upptäckter-

 252. -och jag har försökt
  sammanställa dem.

 253. En simultan teori om arbetskraftsut-
  budets och varuefterfrågans livscykel.

 254. Jim Heckmans doktorsavhandling
  från 1971 var en viktig del av detta.

 255. Sen kom viktiga arbeten av Becker,
  Gilbert Ghez, Heckman-

 256. -och senare en berömd artikel
  av Tom MaCurdy.

 257. Nu har man insett att
  intertemporala additiva preferenser-

 258. -kan ge oss efterfrågesystem inom
  varje period som de vi alltid använt.

 259. I stället för av inkomst kopplades de
  samman av pengars marginalnytta-

 260. -nåt som gjorde gällande
  livscykelns förmögenhetsrestriktion.

 261. Det fina med den formuleringen
  var att man även fick in osäkerheter-

 262. -vilket många av oss kämpade med
  i empiriska studier.

 263. Förmögenhetens marginalnytta
  utvecklas som en martingal-

 264. -förutsatt
  att modellen fungerar som den ska.

 265. Jag utvecklade en metod
  för att följa födelsekohorter-

 266. -genom successiva,
  oberoende hushållsundersökningar.

 267. Helst ville man ha paneldata,
  som MaCurdy använde-

 268. -men det var svårt, så jag utvecklade
  ett verktyg som i vissa fall-

 269. -inte var ett sämre alternativ, utan
  erbjöd ett annat sätt att använda data-

 270. -som var mycket mer tillgängligt-

 271. -för att följa vad som hände.
  Jag ska återkomma till det.

 272. I artikeln, med Martin Browning och
  Margaret Irish, var vi lite skeptiska-

 273. -till huruvida modellen
  förklarade nånting.

 274. Löner har en puckel under livscykeln -
  de ökar under medelådern.

 275. Konsumtionen borde vara plattare,
  men även där finns en puckel.

 276. Och konjunkturcyklerna och konsum-
  tionens och sparandets livscykler-

 277. -var svåra att få ihop.

 278. Senare arbeten
  har använt samma kohortmetoder-

 279. -och de har haft en positiv inställning,
  men jag är inte helt övertygad-

 280. -kanske för att man
  har förenklat för mycket.

 281. Det kan även vara så att dessa enkla
  livscykelmodeller inte stämmer-

 282. -och att människor inte har så lätt för
  att låna och spendera som man antar.

 283. Efter det började jag fundera kring-

 284. -det som kom att kallas
  för sparande i buffertlager.

 285. Här kan folk inte låna
  för att konsumera-

 286. -utan de kan bara lagra sina egna
  tillgångar och spendera dem.

 287. Det kändes relevant
  för utvecklingsländer-

 288. -där kreditmarknaderna
  var undermåliga och räntorna höga.

 289. Guy Laroque och jag
  hade börjat arbeta ungefär samtidigt-

 290. -på en modell för varupriser-

 291. -som togs fram av Gustafson på
  Chicagos universitet på 1930-talet.

 292. Med hjälp av Guy arbetade jag på den
  i en konsumtionskontext-

 293. -och det är ett av väldigt få arbeten-

 294. -där jag har använt en dynamisk
  strukturell infallsvinkel på datan.

 295. Jag lärde mig mycket av det, vilket är
  orsaken till att jag alltid har gillat-

 296. -den här infallsvinkeln.

 297. Ett resultat man får
  är att folk inte lever ur hand i mun.

 298. De spenderar inte sin inkomst
  varje period.

 299. Även om de sällan slår i lånetaket-

 300. -så beter de sig väldigt annorlunda
  på grund av att detta finns.

 301. Det är magin med den här modellen.
  Man slänger in ett potentiellt hot-

 302. -vilket helt ändrar folks beteende,
  trots att hotet aldrig förverkligas.

 303. Det var nåt helt nytt
  som jag lärde mig från det arbetet.

 304. Folk sparar och spenderar
  för att skydda sig-

 305. -mot fluktuationerna i deras inkomster.

 306. Den och liknande modeller
  tillhör nu grunderna-

 307. -när det gäller
  sparande och konsumtion.

 308. En annan stor innovation
  på 70-talet var Bob Halls arbete.

 309. Jag minns när John Muellbauer
  gav mig artikeln när vi var i Bristol-

 310. -och sa: "Läs den här."

 311. Bob hade omarbetat Friedmans
  permanenta inkomsthypotes-

 312. -med idéer om rationella förväntningar,
  som var väldigt nytt på den tiden.

 313. Hans
  "random walk theory of consumtion"-

 314. -ledde till en strid ström av forskning.

 315. En användbar sak för mig
  var att det i väldigt enkla fall-

 316. -gick att härleda formler
  som avslöjade-

 317. -vad förändringen i konsumtion
  borde bli vid en inkomstförändring.

 318. Modeller för stokastiska processer
  bakom inkomster gav exakta besked-

 319. -om vad som borde hända med
  konsumtionen. En empirikers dröm.

 320. Men jag blev förbryllad när jag höll på
  - jag trodde att jag hade blivit galen.

 321. Jag fick väldigt motstridiga resultat,
  och det visade sig-

 322. -att om man tog den då populäraste
  stokastiska processen för inkomster-

 323. -så antydde den att den permanenta
  inkomst-hypotesen gav motsatta svar-

 324. -jämfört med
  anledningen till dess varande.

 325. Den spådde att konsumtionen inte
  skulle vara jämnare än inkomst-

 326. -utan mindre jämn. Så här hade vi
  en grundläggande teori-

 327. -och så gav den motsatt resultat
  jämfört med vad folk hade trott.

 328. Folk blev arga på mig för att jag skrev
  den artikeln. De skrek åt mig-

 329. -att sa åt mig att syssla med flugfiske
  om jag inte kunde bättre än så.

 330. Men jag fick även
  ett uppskattat brev-

 331. -från Bob Solow, där han skrev:
  "Det här är ett beundrarbrev."

 332. Han berättade hur mycket han gillade
  artikeln, så nån var på min sida.

 333. Det finns många sätt att lösa
  denna paradox, och ett av dem-

 334. -är att arbeta med individuella data
  i stället för aggregerade data.

 335. För en sak som är sann-

 336. -är att den stokastiska processen
  för individer, när den aggregeras-

 337. -får helt förändrade egenskaper,
  så det handlar om en falsk dikotomi.

 338. Men det stärker tanken att vi
  borde jobba på mikronivå i stället.

 339. Det sista jag vill prata om
  är konsumtionsojämlikheten.

 340. Ett arbete
  jag gjorde med Chris Paxson.

 341. "Random walk theory of consumtion"
  har en annan förbluffande innebörd.

 342. Om man tar en skock människor
  och ställer dem utanför Aula Magna...

 343. Om man ber dem gå i väg
  slumpmässigt, i olika riktningar-

 344. -så kommer de att vara spridda över
  hela Stockholm efter ett par dagar.

 345. Trots att de startade på samma ställe.

 346. Så även om deras beteende
  ökar i styrka vid varje givet tillfälle-

 347. -så skapar den stationära stokastiska
  processen ett icke-stationärt beteende.

 348. Ta en grupp runt ett rouletthjul -
  de börjar med samma antal marker-

 349. -men lite senare har några många
  marker och andra färre marker.

 350. Den här risken...
  Även stationär risk kan ackumuleras-

 351. -och förmögenhetsojämlikheten ökar
  snabbare än konsumtionsojämlikheten-

 352. -såvida det inte finns
  nån sorts statlig försäkringslösning-

 353. -som kopplar ihop folks inkomster, eller
  konsumtion, oberoende av inkomst.

 354. Man kan sen använda konsumtions-
  spridningen för att bedöma-

 355. -i vilken grad
  samhället försäkrar sina medlemmar.

 356. En viktig fråga inom ekonomin är hur
  samhället försäkrar sina medlemmar-

 357. -mot slumpens härjningar.

 358. Chris Paxson och jag fann att datan
  betedde sig som vi hade förutspått.

 359. Vilket utsätter resultatet
  för nåt jag kallar Poppers förbannelse.

 360. Popper sa att man lär sig nåt
  om man förkastar en hypotes.

 361. Det är så klart roligare
  att kunna bekräfta sin hypotes-

 362. -men Poppers förbannelse är att nån
  annan kommer på en annan förklaring-

 363. -så det bevisar inte
  att ens teori stämmer.

 364. Idéerna om ökande ojämlikhet-

 365. -och matchandet av dessa högre
  konsumtionspunkter med datan-

 366. -har blivit centrala för makroekonomi
  med heterogena konsumenter.

 367. Även modellerandet av inkomsternas
  stokastiska process är centralt.

 368. Jag ombads prata om mina upptäckter,
  men de skickar nog samma text till alla.

 369. Frågan är om ekonomer
  ens gör några upptäckter.

 370. Jag ser upptäckter
  som äpplen som man får i huvudet-

 371. -men de äpplena skapar bara bra idéer
  om nån har förberett ens huvud för det.

 372. Så det är en gemensam insats. Jag
  skrev ner några saker jag är stolt över.

 373. Jag minns en sak
  från början av min karriär-

 374. -när Ted Heath var premiärminister
  och inflationen skenade i väg.

 375. Jag gick till affären och såg att
  alla individuella relativa priser steg-

 376. -på grund av en oväntad inflation.

 377. Jag spådde att inflationen omedvetet
  skulle öka sparandet hos folk.

 378. Jag tyckte att lät befängt,
  och det tyckte även alla andra-

 379. -och man skrattade åt mig
  ända tills datan bevisade min teori.

 380. Men då slog Poppers förbannelse till,
  för det fanns ju andra förklaringar.

 381. Men för mig var det första gången jag
  kom med en befängd förutsägelse-

 382. -som sen visade sig vara rätt.

 383. Jag har pratat lite om att skapa panel-
  data från en tidsserie med tvärsnitt.

 384. Det är mer ett verktyg, men det har
  hjälpt till att undersöka många frågor-

 385. -och är nu en standardteknik,
  främst inom makroekonomin.

 386. Jag insåg att den permanenta
  inkomsthypotesen var motsägelsefull-

 387. -vilket också har varit produktivt.

 388. Det jag nog är mest stolt över
  hittills i min karriär-

 389. -är arbetet som Chris Paxson
  och jag gjorde, där vi iakttog-

 390. -olika filtrerande
  eller responsiva beteenden-

 391. -som möjliggjorde
  en stokastisk process-

 392. -med risk helt utan inbördes samband.

 393. Det kan ändå leda till ökad ojämlikhet-

 394. -vilket är väldigt relevant
  för dagens arbete.

 395. Tiden är nästan ute, och jag
  ska avsluta med att visa er bilder-

 396. -på några kollegor genom åren.

 397. Där nere har vi John Muellbauer.
  Guy Laroque.

 398. Chris Paxson kommer i morgon.
  Martin Browning. John Campbell.

 399. Jean Drèze,
  som jag jobbade med i Indien.

 400. Alan Heston och Bettina Atten,
  som sitter längst fram här.

 401. På sistone har jag studerat välfärd med
  Danny Kahneman och Arthur Stone-

 402. -och försökt överbrygga
  det enorma gapet-

 403. -mellan ekonomer och psykologer.

 404. Dessa har jag inte skrivit nåt med-

 405. -men deras arbeten har haft
  stor inverkan på mitt eget arbete.

 406. Richard Stone, min mentor,
  som vann priset 1984.

 407. Som ni ser imiterar jag hans fluga ända
  sen dess.

 408. Fast jag vågar mig nog inte på
  hans kritstrecksrandiga utstyrsel.

 409. För att inte tala om
  den svarta cigaretthållaren av onyx.

 410. Längst upp ser vi Terence Gorman.

 411. Det här var den enda bilden jag hittade.
  Jag var och grävde i arkiven-

 412. -men han hade inte lämnat in sin bild
  som ekonometrisällskapets ordförande.

 413. Ordföranden före och efter honom
  finns med-

 414. -men det finns ingen bild för året 1973.

 415. Franco Modigliani, som fick reda på att
  jag arbetade med en livscykelhypotes-

 416. -långt innan jag visste tillräckligt
  för att våga prata med honom.

 417. Terence Gorman var likadan -
  han antog att man visste mer än han-

 418. -vilket var väldigt förvirrande
  i början.

 419. Längst upp till höger
  ser vi Jim Heckman.

 420. Inte bara inom studiet av livscykler-

 421. -utan även på många andra områden
  har han haft stort inflytande på mig.

 422. Amartya Sen har jag inte pratat om-

 423. -men honom har jag att tacka för
  ett livslångt engagemang-

 424. -i en etisk dimension i mitt arbete.

 425. Att försöka få in
  en etisk dimension i ekonomin.

 426. Dan MacFadden var en pionjär när det
  gäller dualismen inom efterfrågan.

 427. Vi ser Bob Hall längst ner till höger,
  som gjorde ett strålande arbete-

 428. -om konsumtionsfunktioner,
  och förändrade allt kring 1978.

 429. Tack till dem, och till er alla
  för att ni lyssnade. Tack ska ni ha.

 430. Översättning: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Angus Deaton, ekonomi

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Nationalekonomen Angus Deaton har fått Nobelpriset i ekonomi 2015 för sin analys av konsumtion, välfärd och fattigdom. Här går han igenom delar av sin analys och förklarar varför våra konsumtionsval påverkar hela samhället och hur man på bästa sätt kan mäta och analysera välfärd och fattigdom. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Samhällskunskap > Ekonomi
Ämnesord:
Ekonomi, Ekonomisk teori, Finansväsen, Nationalekonomi, Nobelpristagare, Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Svetlana Aleksijevitj, litteratur

Nobelpristagaren i litteratur 2015 Svetlana Aleksijevitj håller tal. Hon berättar om sin bakgrund och läser bitar ur sina böcker som alla består av en mängd röster hon intervjuat. Journalistik och skönlitteratur smälter samman när hon beskriver den ryska historiens mörkaste sidor. Inspelat den 7 december 2015 i Börshuset i Stockholm. Arrangör: Svenska Akademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

William C. Campbell, medicin

Forskaren William C. Campbell är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Han berättar om hur han byggt vidare på den japanske forskaren Omuras upptäckter och arbetat fram mediciner som är verksamma mot flodblindhet och elefantiasis. Medicinerna är relativt billiga eftersom upptäckten saknar patent och de stora läkemedelsbolagen har gjort undantag från sin vanliga strävan att skydda upphovsrätten till sina produkter. Inspelat den 10 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tu Youyou, medicin

Forskaren Tu Youyou är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. Hon berättar om upptäckten av ett läkemedel som minskat dödligheten av malaria. Medicinen heter Artemisinin och bygger på klassisk kinesisk naturmedicin. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Takaaki Kajita, fysik

Den japanske fysikern Takaaki Kajita fick tillsammans med kanadensaren Arthur B McDonald Nobelpriset i fysik 2015 för upptäckten av neutrrinooscillationer, som visar att neutriner har massa. Här berättar Takaaki Kajita om sin forskning. Christina Moberg från Kungliga Vetenskapsakademien inleder föreläsningen. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Arthur B McDonald, fysik

Den kanadensiske fysikern Arthur B McDonald fick tillsammans med japanske fysikern Takaaki Kajita Nobelpriset i fysik 2015. Här berättar Arthur B McDonald om arbetet bakom upptäckten som har ändrat vår förståelse av materiens innersta och kan visa sig avgörande för vår bild av universum. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Tomas Lindahl, kemi

Tomas Lindahl har fått Nobelpriset i kemi för sin forskning om dna. Här berättar han om sin forskning och vad priset innebär för det fortsatta arbetet. Inspelat på Stockholms universitet den 8 december 2015. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Paul Modrich, kemi

Paul Modrich är professor i biokemi och har tilldelats 2015 års Nobelpris i kemi. Här berättar han om vad hans forskning tillsammans med kollegerna innebär. Inspelat den 8 december 2015 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Aziz Sancar, kemi

Nobelpristagaren i kemi Aziz Sancar har, tillsammans med två andra kollegor, upptäckt hur celler lagar dna. Här berättar han detaljerna om upptäckten. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Angus Deaton, ekonomi

Nationalekonomen Angus Deaton har fått Nobelpriset i ekonomi 2015 för sin analys av konsumtion, välfärd och fattigdom. Här går han igenom delar av sin analys och förklarar varför våra konsumtionsval påverkar hela samhället och hur man på bästa sätt kan mäta och analysera välfärd och fattigdom. Inspelat den 8 december 2015 på Stockholms universitet. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Sverige och rasismen

Författaren och journalisten Per Wirtén berättar hur han ser på Sverige och majoritetssamhällets okunskap om romernas situation. Han anser dock att diskussionen i Sverige är på väg att förändras till det bättre. Sedan några år benämns i den svenska debatten olika typer av rasismer och det bidrar till synliggörande. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.