Titta

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Om UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Föreläsningar om utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande i skolan. Syftet är att belysa begreppet entreprenörskap och dess olika uttryck inom skola och utbildning och vilka konsekvenser det får för samhället och högre utbildning. Medverkar gör forskare och lärarutbildare från flera lärosäten i Sverige. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015 : Musikalen som entreprenöriell katalysatorDela
 1. Välkomna, speciellt alla ungdomar.
  Roligt att ni är här.

 2. Nu har vi elever från grundskolan-

 3. -till lärare, studenter,
  rektorer och universitetslärare.

 4. Jag ska dyka ner i det konkreta.

 5. Men vad är det jag pratar om?

 6. Det är inte säkert att alla har
  definierat entreprenöriellt lärande.

 7. Jag ska säga nåt om det först.

 8. Vad jag ser i studierna
  där jag arbetar på golvet-

 9. -men även när jag fångar upp lärandet
  efteråt direkt efter händelsen-

 10. -och ett år senare.

 11. Det de sa en vecka efteråt
  är sagt i ett rus. "Så bra det var!"

 12. Vad händer ett år senare?
  Är det samma rus?

 13. Jag försöker mäta det
  utifrån hur man mår.

 14. Entreprenöriellt lärande utifrån
  hur man mår i det och efteråt.

 15. Händer det nåt med lärandet
  och grupprocesserna?

 16. Den här korta föreläsningen...

 17. Läranderummet förflyttas och byts ut
  till ett annat läranderum.

 18. Det är ett informellt rum där vi inte
  brukar vara när vi lär oss nåt.

 19. Kanske är det just då som nåt
  händer på riktigt för eleverna.

 20. Det är inte bara eleverna.
  För att det ska kännas meningsfullt-

 21. -måste lärarna vara med.

 22. Som Per sa, den okända kunskapen är:

 23. Kan man göra en musikal på fem dagar?

 24. Från ingenting
  till fyra föreställningar?

 25. Det låter omöjligt.
  Hur blir det möjligt?

 26. Det är detta som intresserar mig.

 27. Det jag har tittat på
  de senaste åren-

 28. -är vad som händer med lärprocessen
  i relation när vi kastar in den-

 29. -i en estetisk verksamhet.

 30. Vad händer
  med entreprenöriella förmågor-

 31. -när eleverna möter detta
  med musik, dans, sång, drama-

 32. -teater, ljus och ljud.
  Maximeras lärandet då?

 33. Som forskare kan jag inte vara här
  och skriva om verksamheten-

 34. -utan att vara i den själv.

 35. För mig är det viktigt
  att större delen av min tjänst-

 36. -är jag ute och arbetar med er.
  Det är ni som är allra viktigast.

 37. Även om jag skriver artiklar
  så måste jag förstå vad ni förstår-

 38. -så att jag förstår
  vad jag ska förstå.

 39. Ni kan nicka nu...
  - Jag lär mig av dig, Per.

 40. Hur kan vi tillsammans
  kunskapsmaximera?

 41. Hur kan vi samverka
  så det blir "klick"?

 42. Genom att vi går till er,
  och ni kommer till oss.

 43. Först vill jag säga nåt-

 44. -om vad Skolverket skriver
  på sin hemsida i dag, 2015.

 45. Vad menar de
  med entreprenöriellt lärande?

 46. Jo, eftersom marknaden är rörlig-

 47. -så ställer det helt nya krav på er
  när ni kommer ut.

 48. Det är inte så självklart längre,
  nu ändras det.

 49. Dessutom ska ni klara av
  en uppsägning och att gå vidare.

 50. Hur gör man det,
  att leva i en rörlig marknad?

 51. Det är en del
  av att tänka entreprenöriellt.

 52. Hur tänker ni, så att era elever
  kan leva i denna förändring-

 53. -precis som vi här på högskolan?

 54. Hur kan vi arbeta med våra studenter-

 55. -så att de lever i en förändring,
  men också kan driva en förändring?

 56. Det handlar om att anpassa sig,
  menar Skolverket-

 57. -och bemöta de förändringar
  som finns i dag i samhället.

 58. Entreprenörskap i skolan
  är ett pedagogiskt förhållningssätt.

 59. Det är inte att starta ett företag,
  det är inte det de ska lära sig.

 60. Det är ett förhållningssätt
  som handlar om-

 61. -att lyfta fram
  och arbeta med vissa förmågor.

 62. Finns det då förmågor
  som man inte ska arbeta med?

 63. Det blir en konstig effekt.
  Vi arbetar med alla förmågor vi kan.

 64. Kan vi inte dem, utvecklar vi dem.
  Det finns grundläggande förmågor-

 65. -att ta till sig, som nyfikenheten.

 66. Hur väcks nyfikenheten?

 67. Det är inte eleven
  som ska bli nyfiken.

 68. Om jag inte visar nyfikenhet för den
  kunskap där de befinner sig nu-

 69. -varför ska de följa med mig då?

 70. Nyfikenhet ska vara åt båda hållen,
  åt alla hållen.

 71. Är jag nyfiken på dig,
  blir du nyfiken på mig.

 72. Då kan vi göra en kunskapsresa,
  från det okända till det kända.

 73. Nej, du får inte prata.

 74. Lite kort om vad som var startskottet
  i mitt huvud.

 75. När blev jag intresserad, och varför?

 76. Var det nån som sa
  att jag borde prata om det här? Ja.

 77. "Du borde prata om det här,
  du är annorlunda."

 78. Hur då?
  Jag vill hålla mig "utanför boxen"-

 79. -och vara precis där ute, kasta mig
  ut och inte veta vad som händer.

 80. Det är spännande att hela tiden
  sträva efter nåt annat.

 81. Sån är jag.

 82. Vi kollar på rapporten, vad står här?

 83. Det är en fin bild,
  den kan tolkas som om vi ska uppåt.

 84. Man kan också tänka sig
  att individen klättrar neråt.

 85. Vad betyder uppåt
  i relation till neråt?

 86. Ibland måste man gå två steg bak
  för att kunna gå framåt.

 87. Det gör även den bästa boxaren.

 88. Hen tar några steg bakåt
  för att tänka om.

 89. "Jag måste göra på ett annat sätt."

 90. Det gör inget
  om vi inte lyckades riktigt.

 91. Backa tillbaka och ställ en ny fråga.

 92. Om jag ställer om frågan
  kanske jag kommer framåt.

 93. I rapporten... Titta nu.
  Detta går jag igång på.

 94. Många elever går till skolan
  utan att känna glädje och lust.

 95. Ingen lust att lära.
  Hur kan det vara så?

 96. Det är det viktigaste för lärandet
  ska kunna möjliggöras.

 97. Nånstans har den vuxna befolkningen
  misslyckats med detta. Eller?

 98. Jag kanske överdriver och tänker fel.

 99. Det är det som får mig
  att tänka igen.

 100. Hur blir barn motiverade?

 101. Varför hoppar 25 % av gymnasiet?

 102. Saknas det en inre motivation,
  men det finns en yttre-

 103. -som Daniel H. Pink talar om?

 104. Att hitta den inre drivkraften
  bygger på:

 105. "Jag gör nåt jag vet kan leda till
  nåt som ger mig och dig nåt."

 106. Det är inte för att få ett betyg.

 107. Det funderar jag mycket kring.

 108. Utifrån det sätter jag ord
  på det jag gjort sen 90-talet.

 109. Det som drev mig var lusten, nu kan
  jag teoretisera det och förstå det.

 110. Det här konkreta exemplet handlar om:

 111. Det är det jag ser. Det är
  i synnerhet musikalen jag jobbar med.

 112. Inte för att jag är musikalisk.
  Jag kan inte dansa.

 113. Men jag ser vad som händer
  hos den vuxne och eleven.

 114. Jag ser också att det har effekter
  lång tid efteråt.

 115. Där vill jag vara.

 116. Vad händer? Jo, läraren måste lita på
  flera än sig själv.

 117. Jag måste lita på
  att eleverna kan mer än mig.

 118. Jag är placerad i ljud- och
  ljusgruppen men jag är biologilärare.

 119. Jag kan inget om ljud och ljus.

 120. Ungdomarna säger: "Om vi trycker,
  så hittar vi rätt." "Hitta manualen."

 121. Där sker ett nytt lärande. Manualer
  är bra, att trycka är också bra.

 122. Det är så ettåringen gör när den
  bryter mönster och lär sig nåt.

 123. När det är skarpt läge
  och det finns en mottagare-

 124. -då ser eleverna meningen och nyttan.

 125. De vet vilka som ska applådera-

 126. -och de vet att lärarna-

 127. -har sett andra förmågor
  och kunskaper.

 128. Jag har jobbat med skolorna
  var och en för sig.

 129. Men i våras tänkte jag: "Vi kan inte
  vänta och se vad som händer."

 130. Vi måste ha en uppsökande verksamhet.

 131. "Vi ser att det brinner lite.
  Hur kan vi hjälpa till?"

 132. Jag erbjöd två ytterskolor i Lund
  att göra en musikal.

 133. Jag frågade Månteatern i Lund
  om de ville vara med.

 134. Fem minuter senare
  säger de "absolut".

 135. Fyra parter kunskapssamverkar.
  Det blir "boom".

 136. Det blir en explosion.

 137. Det blir så mycket samskapande.

 138. Det allra bästa...
  Vadå revir? Det finns inte.

 139. Min teori om det är att de vet
  att de har fem dagar på sig.

 140. Vi måste skapa nåt,
  vi kan inte bråka om det gamla.

 141. Allt är starkt deltagarorienterat,
  elever och lärare samverkar.

 142. Lärare från högskolan,
  Månteatern har pedagoger.

 143. Det blir ett gränsland.

 144. Alla måste arbeta tillsammans.

 145. Det där om många kockar funkar inte
  här, här blir det bra.

 146. Det är bra att vi är många.
  Detta är action learning.

 147. Vi jobbar och agerar. Vi vet inget,
  men det blir nog bra.

 148. Blir det inte bra, har vi lärt oss
  hur vi inte ska göra.

 149. Det är en typ av action learning,
  man kan kalla det för nåt annat.

 150. Då ser jag det som jag brinner
  allra mest för: värdegrundsarbetet.

 151. Entreprenöriellt lärande
  i form av musikalen.

 152. Det skapar "vi". Punkt.

 153. Man är beroende av varandra.

 154. Det spelar ingen roll
  att bussen ser ut som en kartong-

 155. -därför att glädjen är maximerad.

 156. Har de byggt bussen,
  så är den verklig.

 157. Den är viktig, för den är symbolisk.

 158. Så här såg det ut när vi började,
  två grupper och en forskare.

 159. Mitt uppdrag är att på fem minuter
  skapa ett "vi".

 160. Hur gör man det?
  Jo, genom att skapa tillit.

 161. Jag kan inte skapa trygghet
  utan tillit.

 162. "Jag litar på dig. Jag gillar inte
  din skola, men så spännande!"

 163. Jag ber dem att byta plats.

 164. De tittar på mig.
  "Vad menar han?" "Byt plats."

 165. Det blir skratt och knuffar.
  "Pinsamt!"

 166. "Gå fram till varandra
  och säg hej till nån."

 167. Då byggs det.
  Jag har fem dagar på mig.

 168. Nej, inte jag, utan vi.

 169. Vi tittar från elevernas perspektiv,
  förmågor och relationer.

 170. Om jag ska fånga nåt lärande,
  vad gör jag? Jag ger dem en lapp.

 171. De har valt mellan tio olika grupper:

 172. Ljus- och ljud,
  dans, orkester, sång...

 173. Man får vara var man vill.
  Nån vill alltid vara flera grupper.

 174. Jag säger aldrig nej.
  Jag säger "utmärkt".

 175. "Om du får stressyndrom,
  prata med mig."

 176. Men de kämpar.
  Och de klarar tre grupper.

 177. Det är svårt för de allra flesta.

 178. Innan vi börjar frågar jag:
  "Vilka förmågor vill du utveckla?"

 179. "Vilka förmågor vill du utveckla?"
  "Få större självförtroende."

 180. De vill utveckla sin kreativitet.

 181. De vill kommunicera bättre.

 182. Jag är säker på
  att de har fått det från nån matris.

 183. De vet detta.

 184. De ska jobba under stress,
  det har de förstått.

 185. Och våga samarbeta
  med såna man inte känner.

 186. "Bli mer modig"
  har nästan alla skrivit.

 187. Vad betyder det för mig som vuxen,
  att bli mer modig?

 188. Tar jag små steg, eller ett skutt?

 189. Jag vet inte. Kan det vara både och?

 190. -En minut.
  -Jag ska få två minuter till.

 191. Betydelsen av att byta lärmiljö...

 192. De förflyttas till Månteatern.
  Det är en ny sal.

 193. "Det blir mer rättvist", eftersom man
  inte hade några klara positioner.

 194. De var tvungna att hitta
  nya positioner och roller.

 195. Är ni alltid i samma klassrum?

 196. Är det alltid samma barn som busar?
  Byt klassrum!

 197. Kan ni inte vara i korridoren? Byt!

 198. De gamla rollerna försvann.

 199. Nu finns inte A-studenten, "du
  skriver alltid bra, kan du skriva?"

 200. Nya elever går in tillsammans.
  "Vad kan du?"

 201. Det blir nåt nytt av det.
  De var inte redan märkta.

 202. Man blir inspirerad
  av den nya miljön.

 203. Klart man blir
  om man är på Månteatern...

 204. Då blev jag lite ledsen.

 205. Det var bara fem dagar.
  Är det bara då de blir gratulerade?

 206. Är det bara då
  de får en klapp på axeln?

 207. När klappar vi dem på axeln, Per?

 208. Lärarna, förmågor
  och synligt lärande.

 209. Lärarna säger i intervjuer efteråt:

 210. Jag har en underbar bild här.

 211. Den visar det jag pratar indirekt om.

 212. Vi byter roll, vem är mästaren nu?

 213. När kan eleven
  sitta högre än läraren?

 214. Här kan läraren en grej, hon kan
  skriva och hålla sig till planen.

 215. Det ska vi göra.
  Det som fylls, görs av eleverna.

 216. Idéerna kommer från eleverna,
  läraren har inte idéerna.

 217. Då går eleverna igång. Nu pratar de.

 218. De pratar och kommunicerar.
  "Vad händer om vi gör så här?"

 219. Det värsta är om det blir fel,
  då gör vi om det.

 220. Det är en viktig
  entreprenöriell kunskap.

 221. Låt det bli fel tusen gånger.

 222. Då har vi lärt oss tusen nya sätt
  att se på det.

 223. Nu får jag inte prata mer,
  så därför slutar jag. Tack.

 224. Textning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Musikalen som entreprenöriell katalysator

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Balli Lelinge, universitetsadjunkt, har tittat på vad som händer när man flyttar lärandet utanför klassrummet och han har valt musikalen som verktyg. Genom att skapa en musikal från ingenting på fem dagar blir processen starkt deltagarorienterad och medskapande när elever och lärare samverkar. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Högskolepedagogik
Ämnesord:
Entreprenöriellt lärande, Entreprenörskap, Högskoleundervisning, Högskolor, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande och lärarstöd

Samtal mellan Mikael Björk, Centrum för Akademiskt Lärarskap (AKL) och före detta studenterna på Malmö högskola, Jessica Droppe, Ellen Spens och Petra Leube, om vad det innebär med lärarstöd inom entreprenöriellt lärande och hur man ger detta på bästa sätt. Hur applicerades kunskaperna på yrkesrollen efter utbildningen? Moderator: Per Dahlbeck, universitetsadjunkt. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande - korta och långsiktiga mål

Hur ska vi utbilda studenter så att det som lärs in på lektionen omsätts till kunskap på lång sikt, i exempelvis en yrkesroll? Universitetsadjunkt Per Dahlbeck berättar om den traditionella lärsituationen och hur den kan anpassas för framtiden där det är viktigare att skapa nyfikenhet än reproduktion av kunskap. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Musikalen som entreprenöriell katalysator

Balli Lelinge, universitetsadjunkt, har tittat på vad som händer när man flyttar lärandet utanför klassrummet och han har valt musikalen som verktyg. Genom att skapa en musikal från ingenting på fem dagar blir processen starkt deltagarorienterad och medskapande när elever och lärare samverkar. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande i dramapedagogik

Annelie Einarsson är forskare på Malmö högskola och arbetar med dramapedagogik. Hon menar att det finns många beröringspunkter mellan dramapedagogik och entreprenöriellt lärande. Båda är utmaningsbaserade och multimodala, vilket innebär att man berättar på många sätt samtidigt, och båda inbjuder till kreativa processer i grupp. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Lärande, utbildning och samhällsengagemang

Kan man utbilda någon till att bli en förändringsbenägen person? Forskarna Fredrik Björk och Helene Hasslöf samtalar om hur man med social innovation kan bidra till ökad social och miljömässig hållbar utveckling. Exempelvis är idag förhållningssättet för miljöproblemen intressekonflikter mellan människor snarare än en kamp mellan natur och människa. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Integrering av entreprenörskap

Hur ska man hitta former för integrering av entreprenöriellt lärande, både i samarbete med andra högskolor men också regionalt? Malmö högskola har tillsammans med fyra andra högskolor och Tillväxtverket samarbetat för att integrera entreprenörskap och innovation i högre utbildning. Här samtalar representanter för tre av dessa samarbetspartners. Medverkande: moderator Jens Sjölander, Malmö högskola, Magnus Hoppe, Mälardalens högskola och Linda Johansson, Karolinska Institutet. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.