Titta

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Om UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Föreläsningar om utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande i skolan. Syftet är att belysa begreppet entreprenörskap och dess olika uttryck inom skola och utbildning och vilka konsekvenser det får för samhället och högre utbildning. Medverkar gör forskare och lärarutbildare från flera lärosäten i Sverige. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015 : Entreprenöriellt lärande i dramapedagogikDela
 1. Hej, allihopa! Jag heter Anneli.

 2. Jag ska prata om dramapedagogik,
  eller i dagligt tal "drama".

 3. Teater har väl
  de flesta av oss nån bild av-

 4. -kanske en rätt tydlig bild
  av vad det är.

 5. Ofta när folk frågar mig vad jag är
  och jag svarar dramapedagog-

 6. -så blir den spontana reaktionen:
  "Vad kul och spännande!"

 7. "Men vad är det för nånting?"

 8. Oftast associerar man till teater,
  vilket är naturligt-

 9. -eftersom drama och teater
  är varandras syskon.

 10. Båda orden, "drama" och "teater",
  kommer från grekiskan.

 11. "Drama" betyder ungefär handling
  eller att handla och agera-

 12. -och "teater"
  betyder ungefär åskådarplats.

 13. Man kan säga att dramapedagogiken-

 14. -fokuserar på eller prioriterar
  lite andra saker än teaterarbete.

 15. Det finns ingen motsättning
  mellan dramapedagogik och teater-

 16. -och båda är lika viktiga. Båda är
  viktiga i skolan och i utbildning.

 17. Så vad har dramapedagogik med
  entreprenöriellt lärande att göra?

 18. Jag tycker att det finns många
  beröringspunkter och paralleller.

 19. Dramapedagogik är
  till sin natur utmaningsbaserat.

 20. Det är också multimodalt. I drama
  och teater finns det naturligt-

 21. -väldigt många olika uttryck:
  röst, kropp, rummet är viktigt.

 22. Man kan väldigt lätt blanda in
  musik, bild, föremål-

 23. -allt möjligt, och på det viset är
  dramapedagogiken alltid multimodal.

 24. I drama
  jobbar man också gruppbaserat.

 25. Man jobbar alltid i grupp,
  helt enkelt.

 26. Man inbjuder också alltid
  till kreativa grupprocesser.

 27. Man startar nånstans, man startar
  en grupp och påbörjar nånting-

 28. -och sen får gruppen
  väldigt mycket själv-

 29. -bestämma vart lärandet tar vägen.

 30. Inom entreprenöriellt lärande pratar
  man ofta om förmågor och kompetenser.

 31. Jag har bland annat läst
  en bok av Westlund och Westlund.

 32. "Så tänds eldsjälar" heter den.
  Där räknar de upp olika förmågor-

 33. -som de tycker är tecken
  på entreprenöriellt lärande-

 34. -eller entreprenöriellt kunskapande,
  kanske man kan säga.

 35. En av de förmågor eller kvaliteter
  som man brukar nämna-

 36. -är att det ska vara på riktigt.

 37. Man ska ge eleverna
  autentiska uppgifter.

 38. Det här är väldigt intressant
  i förhållande till drama och teater-

 39. -och på ett sätt också paradoxalt-

 40. -för en av de saker som är specifika,
  karakteristiska för drama och teater-

 41. -är ju att vi skapar fiktiva världar.

 42. Vi går in tillsammans
  i olika typer av låtsasvärldar-

 43. -där vi agerar i olika roller
  och så vidare.

 44. Det kan verka lite konstigt att påstå
  att det skulle vara på riktigt.

 45. Men det finns ett begrepp inom
  dramapedagogik och teater - metaxis.

 46. Det handlar om den här växlingen
  mellan den fiktiva världen-

 47. -den fiktiva, imaginära dimensionen,
  och verkligheten.

 48. Vi menar inom dramapedagogiken
  att i och med att vi-

 49. -provar olika roller, leker-

 50. -undersöker hur man skulle kunna
  agera i en viss situation-

 51. -eller fantiserar helt fritt
  vad som skulle hända om vi-

 52. -byggde upp en ny by,
  ett nytt samhälle här...

 53. Hur skulle vi vilja att det såg ut?
  Vi fantiserar helt fritt kring det.

 54. I och med att vi kan vara
  i den här fiktiva världen-

 55. -så kan vi faktiskt öva oss inför och
  få erfarenheter som vi har nytta av-

 56. -när vi går ut i "den verkliga"
  världen och i vardagen.

 57. Då vi har jobbat med drama
  i många år-

 58. -har jag och mina kolleger ofta
  fått höra:

 59. "Det här som vi gjorde på drama"-

 60. -"gav mig erfarenheter
  och stärkte mig på de här sätten."

 61. "Sen när jag mötte
  den här situationen i verkligheten"-

 62. -"så hade jag en helt annan styrka"-

 63. -"därför att jag kom ihåg,
  jag kände i kroppen"-

 64. -"det vi hade jobbat med på dramat."

 65. Det är ju faktiskt så att
  vår nuvarande läroplan föreskriver-

 66. -att alla elever ska få tillgång
  till bland annat drama.

 67. Läroplanen pratar
  om olika typer av kunskaper.

 68. Läroplanen pratar
  om varierade arbetsformer.

 69. Och läroplanen räknar upp
  en massa uttrycksformer-

 70. -som alla elever
  ska få tillgång till:

 71. Musik, bild, drama, dans
  och så vidare.

 72. Om vi ska kunna erbjuda eleverna det
  i skolan...

 73. Tyvärr är det ju inte alla elever
  som får tillgång till allt det här.

 74. Men om vi ska kunna göra det
  i framtiden måste ju också lärare-

 75. -få lov att utforska det här
  i sin utbildning.

 76. Vi hörde om KME-lärarutbildningen,
  som vi hade på Malmö högskola-

 77. -där man satsade mycket på det här.
  Tyvärr finns den inte kvar i dag.

 78. Vi försöker se hur vi kan få in
  t.ex. drama i lärarutbildningen.

 79. Det här är alltför underutvecklat.

 80. Det är verkligen nåt
  som vi behöver fortsätta undersöka.

 81. Hur kan vi förbättra det?

 82. Om man ska relatera det här
  till nåt teoretiskt perspektiv-

 83. -så brukar jag prata
  om divergent och konvergent lärande.

 84. Divergent lärande handlar om
  att man startar upp en process.

 85. Man vet att man kommer att
  lära sig nåt och få erfarenheter-

 86. -men man vet kanske inte exakt vad.

 87. Det handlar om att just se-

 88. -att vi kan belysa
  ett problem eller en frågeställning-

 89. -ur många olika perspektiv,
  olika aspekter-

 90. -men det behöver inte bara finnas
  ett rätt svar på frågan.

 91. Ett konvergent lärande
  har ett tydligt kunskapsmål.

 92. Logiken är ofta i centrum, och
  det finns oftast ett svar på frågan.

 93. Båda de här lärandeformerna
  eller kunskapsformerna behövs ju.

 94. Vi behöver, som nån sa här, våra
  generiska kunskaper och kompetenser.

 95. Men jag vill nog påstå att
  det konvergenta lärandet dominerar-

 96. -både i skolan och i utbildningen.

 97. Här behövs det en större balans.
  Vi behöver mer divergent lärande.

 98. Jag har haft ett forskningsprojekt-

 99. -2013 till 2014
  på en grundskola i norra Sverige-

 100. -och följt en skola under ett år-

 101. -när man samarbetade
  med professionella dramapedagoger-

 102. -för att man ville
  börja använda drama i skolan.

 103. Det här var en skola som fanns i
  ett så kallat socialt utsatt område.

 104. Majoriteten, nästan alla elever,
  har inte svenska som modersmål.

 105. Man kände att man ville ha
  fler redskap i sitt sätt att arbeta.

 106. Det är inte så ovanligt med skolor
  som har väldigt stora utmaningar-

 107. -att man då satsar mer
  på de estetiska ämnena.

 108. Det tycker jag är ganska intressant.
  Hur kommer det sig att det är så?

 109. De arbetade med nånting
  som kallas för processdrama-

 110. -som handlar just om
  divergent lärande.

 111. Ofta jobbar man med berättelser-

 112. -eller erbjuder eleverna ett problem,
  ett tema eller en frågeställning.

 113. Man jobbar mycket med improvisation
  där eleverna får föra in saker-

 114. -som de vill ska vara med
  i den här berättelsen.

 115. En annan typisk sak för processdrama
  är att använda lärare-i-roll.

 116. Det är
  att läraren ikläder sig olika roller-

 117. -för att utmana och stödja eleverna-

 118. -eller för att tillföra nya problem,
  till exempel.

 119. I ett av de här processdramerna
  vi jobbade med-

 120. -så fick eleverna i uppgift-

 121. -att skapa ett nytt samhälle-

 122. -där man tillsammans började med
  att rita upp en jättestor karta.

 123. Vad ska finnas i det här samhället?
  Vad finns det för byggnader här?

 124. Vad finns det i ett samhälle?
  Vad behövs det?

 125. Vad kan man jobba med? Och så vidare.

 126. När eleverna höll på med det här-

 127. -ville nån elev
  att det skulle finnas en kyrka-

 128. -och en annan ville
  att det skulle finnas en moské.

 129. Då sa läraren:

 130. "Det blir för mycket att ha båda två
  i den här byn. Kan vi inte lösa det?"

 131. Det blev jättestora diskussioner,
  och till slut enades eleverna om-

 132. -att slå samman det här
  och göra en kyrkmoské-

 133. -så att kristna och muslimer
  kan få använda byggnaden tillsammans.

 134. Det var ett exempel
  på situationer som kan uppstå.

 135. Här är lite citat
  från två pojkar i årskurs fyra.

 136. Jag intervjuade
  rätt många av eleverna där-

 137. -och började alltid med att fråga:
  "Vad tänker ni när ni hör 'drama'?"

 138. Då svarade alla elever,
  oavsett ålder, spontant:

 139. "Det är kul." "Det är roligt."
  "Det är spännande."

 140. Då försökte jag få dem
  att förklara lite mer-

 141. -så jag frågade:
  "Vad är det som gör drama spännande?"

 142. Då säger den första pojken:
  "Man kan vara vem som helst."

 143. "Man kan vara vilken ålder som helst
  och jobba var som helst."

 144. "Det händer en massa nya grejer
  hela tiden, och man vet aldrig vad."

 145. Andra pojken: "Man kan göra nåt nytt
  och känna sig som nån annan."

 146. "Man kan vara skurk, polis eller
  vad som helst, och det är roligt."

 147. Det de pratar om här är nånting
  som är väldigt centralt i drama-

 148. -just det här att man kan få lov
  att prova att vara nån annan.

 149. Vad händer om jag får fantisera
  helt fritt och prova att vara-

 150. -en skurk eller en polis
  eller vad som helst i den här byn?

 151. Då kommer vi tillbaka
  till det här metaxisbegreppet.

 152. Man får använda sin
  föreställningsförmåga och fantasi-

 153. -och kan tänka: "Jag skulle
  kunna utbilda mig till det här."

 154. "Jag skulle kunna bo på ett
  helt annat ställe än där jag bor nu."

 155. "Jag skulle kunna resa
  till ett annat land."

 156. Om man kan tänka sig
  och fantisera kring de här sakerna-

 157. -finns det större förutsättningar
  för att man vågar börja ta steg-

 158. -i det verkliga livet
  och vågar prova.

 159. Här är ett citat av en student,
  en blivande...

 160. När han skrev det här
  så var han blivande idrottslärare.

 161. Vi har
  kurser i drama här på högskolan.

 162. Tidigare kunde lärarstudenter
  välja in drama i sin utbildning.

 163. Det kan de inte längre på samma sätt,
  men vi har fristående kurser-

 164. -och det är faktiskt så
  att varje termin-

 165. -har vi blivande förskollärare eller
  lärare som väljer att läsa drama-

 166. -ovanpå sin lärarutbildning
  för att de har behov av nåt mer.

 167. De tycker
  att det här är jätteviktigt.

 168. Niklas säger så här: "Jag har lärt
  mig mycket som jag kan ha nytta av."

 169. "Drama 1 och 2", som är två kurser,
  "borde ingå i all lärarutbildning."

 170. "Det var givande
  att jobba med forumspel"-

 171. -"som ger kunskap om socialisations-
  processer och kommunikationsmönster."

 172. "Jag önskar att andra studenter och
  ledare hade fått se vårt forumspel"-

 173. -"som tar upp konflikter
  som kan uppstå i idrott."

 174. "Forumspel är ett bra sätt att träna
  sig på hur man hanterar situationer"-

 175. -"oavsett problemområde."

 176. Det finns faktiskt mycket
  internationell forskning om drama.

 177. Drama är starkare både i Skandinavien
  och internationellt än i Sverige.

 178. 2013 kom det
  en väldigt intressant rapport-

 179. -av OECD,
  som ju gör PISA-undersökningarna.

 180. Som Per var inne på så hör man
  väldigt mycket om PISA-mätningarna-

 181. -men det finns andra saker som man
  sällan eller aldrig hör nåt om.

 182. De gjorde då en jättestor metastudie.

 183. De gick in och tittade
  på en massa forskning om drama-

 184. -och granskade den
  för att se om det är så-

 185. -att estetiska ämnen har så kallade
  transfereffekter på andra ämnen.

 186. Alltså, blir man bättre i matte
  om man får ha mycket musik och drama?

 187. Ett av de tydligaste exemplen
  i den här metastudien-

 188. -var att drama i språkundervisning
  stärker lärandet-

 189. -och ger tydliga transfereffekter.

 190. Då kan man fråga sig:
  Ska man bara ha estetiska ämnen-

 191. -för att de ska vara nåt slags
  hjälpredskap i de andra ämnena?

 192. Vi inom fältet var väldigt nyfikna på
  vad OECD skulle säga om det här.

 193. -De slår faktiskt fast...
  -Trettio sekunder.

 194. ...att de estetiska ämnena
  är viktiga för sin egen skull.

 195. Rapporten heter
  "Art for Art's Sake?"

 196. Jag har skrivit "Yes!",
  för de säger faktiskt det själva.

 197. Ett citat: "Because they are an arena
  without right and wrong answers"-

 198. -"they free pupils
  to explore and experiment."

 199. Det är synd att det här aldrig
  kommer fram i debatten. Tack!

 200. Textning: Malin Kärnebro
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Entreprenöriellt lärande i dramapedagogik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Annelie Einarsson är forskare på Malmö högskola och arbetar med dramapedagogik. Hon menar att det finns många beröringspunkter mellan dramapedagogik och entreprenöriellt lärande. Båda är utmaningsbaserade och multimodala, vilket innebär att man berättar på många sätt samtidigt, och båda inbjuder till kreativa processer i grupp. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod
Ämnesord:
Entreprenöriellt lärande, Entreprenörskap, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogiskt drama, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande och lärarstöd

Samtal mellan Mikael Björk, Centrum för Akademiskt Lärarskap (AKL) och före detta studenterna på Malmö högskola, Jessica Droppe, Ellen Spens och Petra Leube, om vad det innebär med lärarstöd inom entreprenöriellt lärande och hur man ger detta på bästa sätt. Hur applicerades kunskaperna på yrkesrollen efter utbildningen? Moderator: Per Dahlbeck, universitetsadjunkt. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande - korta och långsiktiga mål

Hur ska vi utbilda studenter så att det som lärs in på lektionen omsätts till kunskap på lång sikt, i exempelvis en yrkesroll? Universitetsadjunkt Per Dahlbeck berättar om den traditionella lärsituationen och hur den kan anpassas för framtiden där det är viktigare att skapa nyfikenhet än reproduktion av kunskap. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Musikalen som entreprenöriell katalysator

Balli Lelinge, universitetsadjunkt, har tittat på vad som händer när man flyttar lärandet utanför klassrummet och han har valt musikalen som verktyg. Genom att skapa en musikal från ingenting på fem dagar blir processen starkt deltagarorienterad och medskapande när elever och lärare samverkar. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande i dramapedagogik

Annelie Einarsson är forskare på Malmö högskola och arbetar med dramapedagogik. Hon menar att det finns många beröringspunkter mellan dramapedagogik och entreprenöriellt lärande. Båda är utmaningsbaserade och multimodala, vilket innebär att man berättar på många sätt samtidigt, och båda inbjuder till kreativa processer i grupp. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Lärande, utbildning och samhällsengagemang

Kan man utbilda någon till att bli en förändringsbenägen person? Forskarna Fredrik Björk och Helene Hasslöf samtalar om hur man med social innovation kan bidra till ökad social och miljömässig hållbar utveckling. Exempelvis är idag förhållningssättet för miljöproblemen intressekonflikter mellan människor snarare än en kamp mellan natur och människa. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Integrering av entreprenörskap

Hur ska man hitta former för integrering av entreprenöriellt lärande, både i samarbete med andra högskolor men också regionalt? Malmö högskola har tillsammans med fyra andra högskolor och Tillväxtverket samarbetat för att integrera entreprenörskap och innovation i högre utbildning. Här samtalar representanter för tre av dessa samarbetspartners. Medverkande: moderator Jens Sjölander, Malmö högskola, Magnus Hoppe, Mälardalens högskola och Linda Johansson, Karolinska Institutet. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Unga, jämställdhet och hälsa

Lasse Reinikainen är adjunkt vid Mittuniversitetet och presenterar en undersökning som har gjorts i skolans värld. Undersökningen handlar om jämställdhet och villkoren för de unga i skolan. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.