Titta

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Om UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Föreläsningar om utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande i skolan. Syftet är att belysa begreppet entreprenörskap och dess olika uttryck inom skola och utbildning och vilka konsekvenser det får för samhället och högre utbildning. Medverkar gör forskare och lärarutbildare från flera lärosäten i Sverige. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015 : Forskningscirklar och design som lärandeDela
 1. Välkomna. Vi fortsätter med
  dagens tema om lärande.

 2. Vi ska utifrån två begrepp
  - design och lärandecirklar-

 3. -tala lite grann om lärande,
  akademin som en arena för lärande.

 4. Hur kan organisationer genomföra
  de förändringsprocesser-

 5. -som de vill göra
  utifrån de behov de kan ha?

 6. Ett entreprenörskap som ibland
  benämns intraprenörskap.

 7. Att vi också ska stödja intraprenörer
  inom alla sektorer.

 8. Vi har med oss Per-Anders Hillgren
  och Magnus Johansson.

 9. -Ni får presentera er själva.
  -Jag tänkte köra en presentation.

 10. Det var väldigt spännande
  att lyssna på föregående talare.

 11. Jag är designforskare på Malmö
  högskola och kommer att prata om-

 12. -design, innovation och utmanings-
  baserat lärande i offentlig sektor.

 13. Jag kommer att prata om förändringar
  som skett i samhället nyligen-

 14. -som skapat bättre förutsättningar
  för den här typen av lärande.

 15. EU-kommissionen tänker sig
  att designdriven innovation-

 16. -ska kunna förnya offentlig sektor.

 17. Mängder med typer av innovationslabb
  har startats runtom i världen-

 18. -som jobbar med samhällsutmaningar
  och systemförändringar.

 19. De försöker öppna upp offentliga
  och politiska utvecklingsprocesser-

 20. -så att fler medborgare
  kan vara delaktiga.

 21. Det som är intressant med dem är-

 22. -att de inte bara vill fokusera på
  lösningar här och nu.

 23. Lösningar funkar för att de passar in
  i rådande strukturer och system.

 24. Vi måste också våga utforska idéer-

 25. -som skulle funka om vi påverkar
  strukturer högre upp i samhället.

 26. Det viktiga då är så klart
  att bygga ett lärande-

 27. -mellan vardagens innovationsarbete
  och andra systemnivåer i samhället.

 28. Även i Sverige har det skett
  förändrade riktlinjer.

 29. Regeringen initierade processen
  att gå bortom new public management-

 30. -och utveckla nya styrmodeller som
  ger medarbetare lite större frihet.

 31. I stället för att vara toppstyrda
  ska man lita på professionen-

 32. -och medarbetarnas erfarenhet
  och kunnande ska stå i centrum.

 33. Även förra regeringens innovationsråd
  kom med en spännande slutrapport-

 34. -som resonerade lite likadant.

 35. Den säger att det sjuder av
  förändringsvilja i offentlig sektor.

 36. Men tyvärr upplever var tredje chef
  och ännu fler medarbetare-

 37. -organisationskulturen som ett hinder
  för innovation.

 38. Offentlig sektor i dag kanske inte är
  utformad för medborgarnas behov-

 39. -utan snarare sina egna behov.

 40. De menar också att det måste finnas
  ett av politiken givet incitament-

 41. -att jobba med de frågorna och att
  det ges möjlighet att pröva sig fram-

 42. -i liten skala för att lära.
  En framgångsfaktor är-

 43. -att man ser varje anställd
  som en möjlig innovatör.

 44. Offentligt anställda har erfarenhet
  vi skulle kunna ta bättre vara på.

 45. Jag ska ge ett exempel:
  Testbed äldreomsorg-

 46. -som drivs av Malmö stad i samverkan
  med Medeon och Malmö högskola-

 47. -där medarbetare inom äldreomsorgen
  fått jobba med innovation.

 48. Under- och sjuksköterskor har fått
  arbeta med iPads-

 49. -och hittat många möjligheter
  hur man kan kommunicera-

 50. -från vårdtagaren
  direkt till distriktsmottagningen.

 51. Att kunna förbereda brukarna inför
  behandlingar med hjälp av iPads.

 52. Man kan använda dem som
  språköversättning.

 53. Nyligen har de utvecklat
  en triage-app-

 54. -som man kan använda i mötet med
  den specialiserade sjukvården.

 55. De har vunnit pris för det.

 56. Det viktiga är inte alla de här
  lösningarna som utvecklas-

 57. -utan det är snarare den kunskap
  och kapacitet som byggs.

 58. Samma sak med de nätverk som skapas
  när de lär känna folk i akademin-

 59. -i näringslivet etc. Vi gjorde på
  Mötesplats Social Innovation-

 60. -en förstudie där vi tittade på
  innovation i offentlig sektor.

 61. Det finns en del exempel.

 62. Framför allt finns utvecklingsprojekt
  som rör sig åt det här hållet.

 63. Vi har försökt utveckla
  ett sätt att stödja dem i det.

 64. Nånting som vi kallar för co-labs.
  Vi forskare träffar medarbetarna-

 65. -cirka en gång i månaden. De tar med
  sig sina innovationsprojekt.

 66. Då lär inte bara vi forskare ut
  våra erfarenheter-

 67. -utan det är lika mycket ett lärande
  på tvärs av medarbetarna.

 68. Mest centralt är att vi försöker
  fånga upp deras erfarenheter.

 69. Vad beskriver de i sin vardag
  som funkar och inte?

 70. Är det nånting vi kan lära här som vi
  kan lyfta högre upp i samhället?

 71. Vi jobbar bl.a. med Jonas och Magnus.
  Det är tvärvetenskapliga perspektiv.

 72. Vi jobbar bl.a. med
  fem skånska bibliotek-

 73. -region Skånes strategiansvariga
  och bibliotekschefer.

 74. Vi jobbar med äldreomsorgen,
  både medarbetarna och chefer.

 75. Det är viktigt att vi har med
  personal på olika nivåer.

 76. Vilken slags lärande pratar vi om?
  "Single" och "double loop learning"-

 77. -har funnits med länge
  inom organisationsteorier.

 78. "Single loop learning" handlar om att
  om vi inte nått de resultat vi tänkt-

 79. -kanske vi måste ändra våra metoder
  för att verkligen nå resultat.

 80. Det är kanske ännu mer centralt med
  "double loop learning".

 81. Att fundera på grundpremisserna.

 82. "Är det rätt mål vi når nu?
  Är det andra mål vi ska nå?"

 83. Det här är applicerbart
  kanske inte bara på en organisation-

 84. -utan även i ett större perspektiv.
  Det är viktigt att skapa ett lärande-

 85. -hela vägen från medarbetarna
  som träffar de äldre-

 86. -upp till policynivåer, lagar,
  förändringar, styrdokument etc.

 87. Jag ska avsluta med ett citat
  från Bengt Jacobsson-

 88. -som också funderar på lärande.
  Vi måste hela vägen upp i politiken.

 89. Det saknas bra lärande i dag
  i förvaltningspolitiken.

 90. Hur ska vi kunna stimulera det?
  Han menar att vi måste söka efter-

 91. -det som är annorlunda och balansera
  det som ses som självklart.

 92. Han menar att sånt
  som redan är institutionaliserat-

 93. -ändå kommer att få genomslag.
  Därför måste det andra lyftas fram.

 94. Då måste vi ha med oss medarbetare,
  chefer och medborgare-

 95. -i den här processen.

 96. Tack så mycket.
  - Då tror jag att du kör din.

 97. Då får Per-Anders lära mig
  hur man byter bilder på en Mac.

 98. -Pilar.
  -Aha! Pilar.

 99. Titta! Vad bra. Det här knyter an
  till det som jag ska prata om.

 100. Då ska jag börja med det här citatet.
  Jag är inget stort fan av Henry Ford.

 101. Men det här citatet finns på
  Malmö museum.

 102. Det här citatet fångar många utav de
  dilemman som Per-Anders pratade om.

 103. Vi är väldigt fast i
  våra egna föreställningar.

 104. Vi vill åstadkomma nånting nytt,
  men det blir bara en snabbare häst.

 105. Man skulle kunna säga att en snabbare
  häst är "single loop learning".

 106. Vi gör nåt vi redan gör,
  fast lite bättre.

 107. Men hur ska man få till
  "double loop learning"?

 108. Jag tänkte börja med en bild.

 109. Så här känns verkligheten ofta
  när man ska ta tag i nånting.

 110. Man ska lägga ett pussel. Det är en
  ganska sliten metafor för forskning.

 111. När man sätter i gång och lägger
  pussel har man nån sorts strategi.

 112. Man brukar vända alla pusselbitar
  så att bildsidan ligger uppåt.

 113. Vad vi också använder är
  att vi utgår ifrån bilden.

 114. Så här fungerar vi. Vi har massor med
  bilder i våra huvuden.

 115. När vi stöter på nya problem
  utgår vi ifrån vår bild i huvudet.

 116. Vi utgår ifrån det vi redan kan.

 117. Det är en utmaning när vi försöker
  åstadkomma "double loop learning".

 118. Vi är så fångade i det vi redan vet.

 119. När vi ställs inför nya problem och
  ska vara innovativa, blir det lätt-

 120. -att det blir snabbare hästar. Det
  kan också vara så att när vi pusslar-

 121. -tittar vi på bilden, sätter i gång
  och jämför pusslet med bilden.

 122. Har vi tur växer den bild
  som finns på kartongen fram.

 123. Men...tänk om det blivit ett fel
  i pusselfabriken.

 124. Det är inget huspussel utan ett
  fiskpussel som ligger i kartongen.

 125. Eller så köper vi ett runt fiskpussel
  och det är ett fyrkantigt huspussel.

 126. Det här är också
  början till lärandet.

 127. En del i lärandet
  handlar om motstånd.

 128. Vi har en idé om att så här brukar vi
  lösa, så här har vi alltid jobbat.

 129. Vi sätter i gång och pusslar
  och verkligheten gör motstånd.

 130. Då är frågan om vi har möjligheten
  att låta det här motståndet-

 131. -och låta det här krånglet
  bli till nånting positivt.

 132. Vi kan också bli förbannade.
  Vi hade tänkt fortsätta-

 133. -med de fyrkantiga pusslen och
  plötsligt möter vi de runda pusslen.

 134. Lärande är... I en organisation
  lägger vi en massa pussel.

 135. Det vet ni. Man förstår inte varför
  kollegorna och chefen gör så här.

 136. Varför gör Per-Anders så här?

 137. Utmaningen är att förstå varandras
  pussel och lägga nya pussel.

 138. Co-labs är en metod där man försöker
  lägga ett nytt pussel tillsammans.

 139. Då börjar man med att kartlägga
  och förstå varandras kartonger.

 140. Forskningscirklar är
  ett liknande sätt.

 141. Metoderna handlar om att få praktiker
  att reflektera över sin egen praktik.

 142. Vad är det för pussel vi lägger?
  Är det rätt pussel?

 143. För det är så här, mina vänner, att
  det finns en massa sätt att pussla.

 144. Det finns en massa olika sätt
  att organisera.

 145. Våra föreställningar om verkligheten,
  vår organisation-

 146. -vårt yrke och vår praktik påverkar
  hur vi lägger pusslet.

 147. När vi ska lösa problem går vi in i
  nån sorts kartongbild i huvudet.

 148. Det är också en fälla
  som motverkar "double loop learning".

 149. När vi lägger... Innovation är
  att kunna se och lägga nya pussel.

 150. Det är lätt att säga
  men svårt att göra.

 151. Vi sitter ju fast i våra pussel.

 152. Det kan också vara så att
  organisationer sitter fast i pusslet.

 153. Jag kan säga "vi ska lägga ett nytt
  pussel", men vi har en viss budget-

 154. -vissa arbetsbeskrivningar
  och en viss struktur som gör-

 155. -att man tvingas av organisationen
  att lägga ett pussel.

 156. Det räcker inte att vi utbildar
  människor i akademin-

 157. -som ska lägga nya pussel
  och springer in i pusselväggen-

 158. -när chefen kommer med:

 159. "Du tror att du ska lägga fiskpussel.
  Här lägger vi fyrkantiga pussel."

 160. "Kom inte och tramsa."

 161. Då är det här den stora utmaningen
  som man kan jobba med-

 162. -i olika co-labs eller i...
  Som Henry Fords citat handlar om.

 163. "Om jag frågat vad mina kunder ville
  ha, hade de sagt 'snabbare hästar'."

 164. Man kan vara den som ser nånting
  nytt, men resten ser inte det nya.

 165. Vad gör man då?

 166. Då gäller det att kunna hålla fast
  vid sin vision och vara uthållig.

 167. I slutändan är det att kunna hitta en
  balans mellan det kritiska tänkandet-

 168. -det vi ägnar oss åt i akademin,
  ibland så mycket att vi inget gör-

 169. -och den grundade övertygelsen.
  Att man vet.

 170. I många organisationer kan
  den grundade övertygelsen stå fast.

 171. "Så här har vi undervisat,
  vårdat pensionärer."

 172. "Så här jobbar vi
  i det här företaget."

 173. Den stora utmaningen som jag och
  Per-Anders tror att man kan bryta-

 174. -med forskningscirklar och co-labs
  är att börja reflektera över-

 175. -vad man gör i dag. Men, mina vänner-

 176. -ska man komma framåt måste man hitta
  en ny grundad övertygelse.

 177. Det är så jag förstår
  "double loop learning".

 178. Att man hittar ett nytt sätt
  att arbeta på.

 179. Men när man har enats om
  "det här pusslet ska vi lägga"-

 180. -då pusslar man det nya pusslet.
  För om man bara pusslar...

 181. ...kommer man ingenstans heller.
  - Kan vi gå tillbaka till...?

 182. Gå tillbaka till pusselbilden?
  Här är pusselbilden!

 183. Efter de här två presentationerna-

 184. -tänker jag att vi ska ha ett litet
  samtal kring det vi just har hört.

 185. En fråga...
  Det låter väldigt positivt.

 186. Det rör sig framåt, det finns
  en beredvillighet att lära.

 187. Nåt jag tänker på är vilken människo-
  syn man har kopplat till lärande.

 188. Är människan i grunden rationell
  eller irrationell?

 189. Beroende på hur man besvarar
  den frågan-

 190. -blir det olika sätt när man ska
  lägga upp en sån lärandeprocess.

 191. Hur ser ni på den frågan?

 192. Människan är både rationell
  och irrationell.

 193. Det finns en övertro på den
  rationella varelsen. Det är väl det-

 194. -som har legat till grund för genom-
  slaget för new public management.

 195. Är man tillräckligt rationell,
  kan man planera processer...

 196. ...vid ett skrivbord. Men människor
  är inte bara rationella.

 197. Vi är rationella också. Det är en
  central beståndsdel att ta fasta på.

 198. Men vi måste också ha en ödmjukhet
  inför att vi inte är det fullt ut.

 199. Ödmjukhet inför det vi inte förstår
  och att vi sitter i våra egna pussel.

 200. Hur rationella de än må vara
  utifrån den kartong man har.

 201. Precis. Det är en viktig poäng.

 202. För när vi väl lägger pusslet
  är det rationellt.

 203. Men utmaningen är att slå sönder
  pusslet och kanske inse-

 204. -att pusslen vi lägger är amöba-
  liknande bitar som förändras.

 205. New public management-idén
  utgår ifrån ett fast pussel.

 206. "Pusslet som funkar på Toyota
  funkar på vårdcentralen i Sveg."

 207. Så är det inte.
  Det är ett amöba-pussel.

 208. Om ni tänker att pusselbitarna
  kravlar i väg och ändrar form...

 209. Det är den förmågan man måste
  utveckla i organisationerna.

 210. Jag tänker på professor emeritus
  Lennart Lundquist.

 211. Han skrev mycket. Vad hände när han
  skrev "den här organisationen"-

 212. -"jobbar inte enligt sitt uppdrag"?
  Jo, han trycks ner.

 213. Han säger
  att det här är nåt primitivt-

 214. -som går tillbaka till mobbning. Vi
  vill inte ha folk som är besvärliga.

 215. Det är ju... Om man går tillbaka till
  det här Henry Ford-citatet.

 216. Entreprenören kan också bli
  ganska så ensam.

 217. Entreprenören ser nånting.

 218. Utmaningen är att tolerera
  ensamvargarna ibland-

 219. -och kanske lyssna på dem.
  Jag tror också...

 220. ...att co-labs och forskningscirklar
  är viktiga-

 221. -därför att man gör
  forskningsprocessen tillsammans.

 222. Och man måste ha en organisation som
  i grunden vill nånting annorlunda.

 223. Men det gemensamma meningsskapandet
  tycker jag är centralt.

 224. Det är viktigt att det finns
  en grad av olydighet.

 225. Att man får lov att vara olydig.
  Det är demokratiskt grundläggande.

 226. Det måste få komma upp alternativ.

 227. Det är svårt många gånger. Det är
  lätt att fastna i pusselbitarna.

 228. Vi sitter alla fast i
  en slags hegemoni också-

 229. -som är en större berättelse
  om vad som är meningsfullt och inte.

 230. -De måste också utmanas.
  -Hur kan man känna sig trygg?

 231. "Min chef gillar inte detta."
  Hur blir han inte av med sitt jobb?

 232. Min erfarenhet är att det är
  rätt tufft för många chefer i dag.

 233. De har väldigt lite stöd
  och incitament att...

 234. Om de verkligen tror på det här,
  lyssnar på medarbetarna-

 235. -träffar medborgarna och förstår:

 236. "Vi producerar ett annat värde
  än det vi blivit ålagda."

 237. "Vad ska vi göra?
  Jag måste vara lite olydig."

 238. Det bygger på att de är modiga.
  Det finns väldigt lite stöd för det.

 239. Samtidigt kommer policydokument som
  stöder det. Det är ett långt arbete.

 240. -Det tar tid. Det är en annan kultur.
  -Chefen har sin budget.

 241. Chefen kan sitta fast i
  kvalitets- och uppföljningssystem-

 242. -som gör att även om chefen...
  Jag möter många...

 243. Vi möter chefer som känner att det
  skaver och vill göra nåt annorlunda.

 244. Samtidigt måste de vara lojala
  mot organisationen.

 245. Ett problem är ibland att de använder
  uttryck som "flyga under radarn"-

 246. -eller... Man jobbar utan att det
  märks för att hitta lösningarna-

 247. -p.g.a. new public management.
  Problemet är att då tror alla:

 248. "Det här funkar jättebra.
  Direktiven uppifrån är perfekta."

 249. Men utfallet blev bra
  för att nån var olydig.

 250. Man lägger ett helt annat pussel.
  Man lägger två pussel.

 251. Man lägger nåt pussel för syns skull.

 252. Per-Anders har rätt. Organisationerna
  mår bra av de här olydiga personerna.

 253. För de olydiga kan gå i förväg och
  hitta stigar man inte hittat annars.

 254. Organisationer blir lätt
  stig-beroende.

 255. Man följer den upptrampade stigen.
  När det kommer nya medarbetare-

 256. -blir de snabbt inknuffade på stigen.
  Då behöver man nån som sticker i väg.

 257. Du sitter som chef med budget-
  nedskärningar och så kommer det nån-

 258. -som vill dra i väg och du inser:
  "Det blir oreda det här året."

 259. "Det kan jag inte tillåta."
  Det är inte lätt.

 260. Det är bra om man då kan visa
  att det lönar sig-

 261. -att satsa på olydiga Kalle och Lisa
  i organisationen.

 262. Då kopplar jag det till-

 263. -vilka mål vi sätter för att mäta
  lärandeprocesser.

 264. Samma sak för organisationen. Vad har
  vi för mål för att möta social nytta?

 265. -Är det möjligt?
  -Jag tänkte på samtalet innan.

 266. Lärandet handlar också om att bli
  överraskad och vara innovativ.

 267. Att utmana var nånting som kom upp.
  Att utmana invanda tankesätt.

 268. Det riktigt innovativa lärandet går
  inte att mäta. Det har vi inte gjort.

 269. Det vi kan mäta är det vi har en
  föreställning om. Som med pusslet.

 270. Har jag köpt ett pussel med ett hus
  är det det jag tror att jag hittar.

 271. Det handlar inte om det, utan om att
  jag ska pussla och upptäcka nåt nytt.

 272. -Vad säger du, Per-Anders?
  -Och återigen:

 273. Vem får vara med och definiera målen?
  Det är också centralt.

 274. Hur man organiserar
  lärandeprocesserna?

 275. Ja, där man också måste... Det är det
  som kräver ett mod från cheferna.

 276. Man lär sig nåt, men kanske kommer på
  att den briljanta idén inte funkar.

 277. Så kan det vara. Man sticker ut
  i skogen och upptäcker ett snår-

 278. -eller ett stup eller ett träsk.
  Då får man vända.

 279. Och det är inte hela världen.
  För det är nyckeln.

 280. De möjliga lösningarna,
  även om de inte funkar...

 281. Kan vi ta vara på lärandet-

 282. -och låta större delar av
  organisationen ta del av det-

 283. -då var det värt nånting. En lösning
  är kanske utdaterad om ett, två år.

 284. Det viktiga är att lära sig
  att kunna jobba på det här sättet.

 285. Nästa gång hittar man
  ett kantarellställe eller blåbär.

 286. Man kartlägger sin omgivning.
  Även misstagen är viktiga.

 287. Om man tänker "det här pusslet
  ska vi inte lägga"...

 288. En lärande organisation har
  en hög tolerans för misstag.

 289. Även om det blir misstag, bara man
  kan reflektera över det efteråt.

 290. I offentlig sektor hävdar man hur
  otroligt spännande projekt de gjort.

 291. Många beskriver också en frustration.
  "Det blev inte de uppsatta målen."

 292. "Sen lade man ner projektet
  och har startat ett nytt."

 293. Som individ tog man med sig nånting,
  men många upplevde en frustration.

 294. "Kunde inte hela organisationen
  lära av det här?"

 295. Vi vill utbilda våra studenter
  så att de har handlingskompetens.

 296. Vad behöver göras ännu mer
  för att våra studenter inte kvävs-

 297. -i den vanliga, organisatoriska
  strukturen?

 298. En jätteklurig fråga. Högskolan
  har förändrats sen många år.

 299. Från det här elfenbenstornet-

 300. -till att bli en tjänare av privat
  och kanske offentlig sektor.

 301. Det hör man. "Era studenter
  möter inte behoven vi har."

 302. Men våra studenter ska kanske inte
  möta de behov som de ser-

 303. -eller pusslet som de vill lägga,
  utan kanske visa-

 304. -"vi kan lägga andra slags pussel".
  Sen är det självklart en balans.

 305. Men det är viktigt att våra studenter
  också kan gå ut med andra pussel.

 306. Där tycker jag att citatet av
  Henry Ford är briljant.

 307. Så kan jag känna när man pratar om
  samverkan och att anpassa sig.

 308. Då utbildar vi för snabbare hästar.

 309. Vi ska utbilda för problem
  som kommer om tio år.

 310. Det är där högskolan och
  universitetet ligger i framkant.

 311. Så jag skulle vilja hävda
  att vi också ska vara olydiga.

 312. Akademin måste våga stå för nånting
  som ingen annan står för och säga:

 313. "Ert behov i dag tror vi inte på.
  En del av dem är felaktiga"-

 314. -om man går till diskussionen om
  hållbar utveckling.

 315. I Malmö högskola har vi utbildat...
  Jag har utbildat miljövetare-

 316. -långt innan det fanns nåt behov.
  Ni utbildar speciella designers.

 317. Innovationsdesign, som i dag är
  efterfrågat. Inte för femton år sen.

 318. Det var modigt. Jag skulle vilja
  att mina studenter tar med sig-

 319. -en kristallhård känsla av
  självförtroende.

 320. Så att man kan stå ut med att vara
  den ensamma personen.

 321. En kristallhård känsla
  av självförtroende.

 322. Och att bygga nätverk
  så man kan söka stöd av varandra.

 323. Jag tror inte att man är ensam. När
  de kommer ut, hittar de likasinnade.

 324. Men många gör det också svårt
  för dem.

 325. Precis, så jag önskar att de har
  med sig det självförtroendet.

 326. Kan vi ge dem det, har vi lyckats.

 327. I Malmö har vi haft Malmö-
  kommissionen, som varit ett sätt-

 328. -att jobba med forskning och poli-
  tiker för att lösa sociala problem.

 329. En mer forskningsbaserad lösning
  på sociala problem.

 330. Gammal, traditionell, social
  ingenjörskonst kan man säga.

 331. Men var ser ni... Forskare tenderar
  att ge olika svar på rätt väg att gå.

 332. Tidigare i dag
  har det pratats om normer.

 333. Fakta är bara en källa för att veta
  vad som är rätt väg för samhället.

 334. Hur kan man balansera vetenskapliga
  inriktningar och normer-

 335. -för att kunna nå fram till
  en process, för en hållbar framtid?

 336. -I min... - Ville du börja?
  -Nej, börja du.

 337. För min forskningshorisont
  tror inte vi-

 338. -att det finns
  nån objektiv mittpunkt.

 339. Vad som kan finnas är ett antal,
  en pluralitet.

 340. Att ta många olika utgångspunkter
  och ta ansvar för dem...

 341. Då är det bra att det är olika
  forskningsdiscipliner och praktiker.

 342. Hela poängen är att det finns
  en mångfald av punkter.

 343. Det är bättre än en punkt.
  Det finns ingen objektiv mittpunkt.

 344. Men många olika punkter.
  Då måste man verkligen...

 345. Vi pratar ibland om att vi behöver
  tvärsektoriell samverkan.

 346. Men i dag har idéburen sektor blivit
  mer färgad av management-tänkande.

 347. Blivit duktiga på att söka pengar
  och rekrytera från näringslivet.

 348. Offentlig sektor och högskolan
  har också präglats av det tänket.

 349. Så vi måste tänka bredare i
  hur vi får de multipla punkterna.

 350. Malmökommissionen bestod av
  både forskare och tjänstemän.

 351. Malmökommissionen blir en
  förhandlingsprocess där forskarna sa-

 352. -"det här är vårt perspektiv" och
  tjänstemännen sa "det går inte".

 353. Det mynnade ut i
  de 72 rekommendationerna.

 354. En av de viktigaste var att man
  skulle bygga kunskapsalliansen.

 355. Bygger man kunskapsallianser
  kan man ha olika positioner.

 356. Det är viktigt att det är
  kunskapsallianser i plural.

 357. Det är en mängd kunskapsallianser
  mellan offentlig sektor och akademi-

 358. -men också mellan offentlig sektor
  och civilsamhället o.s.v.

 359. Genom mångfalden av kunskapsallianser
  blir det ett nät mellan noderna.

 360. Då kan man röra sig
  i det här nätet...

 361. ...och få nån sorts hyfsat
  dagsaktuell överblick över-

 362. -ett system som är komplext
  och förändrar sig.

 363. Kunskapsallianser är nyckelbegreppet
  i Malmökommissionen.

 364. Och just att ha
  mångfalden av olika positioner.

 365. Jag tackar för ett intressant samtal
  och presentationer.

 366. Därmed avslutar vi detta pass och tar
  en kort paus. Vi är strax tillbaka.

 367. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Forskningscirklar och design som lärande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv > Företagande och entreprenörskap
Ämnesord:
Entreprenöriellt lärande, Entreprenörskap, Företagsekonomi, Företagsformer, Företagsledning, Företagsorganisation, Organisationsutveckling, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande och lärarstöd

Samtal mellan Mikael Björk, Centrum för Akademiskt Lärarskap (AKL) och före detta studenterna på Malmö högskola, Jessica Droppe, Ellen Spens och Petra Leube, om vad det innebär med lärarstöd inom entreprenöriellt lärande och hur man ger detta på bästa sätt. Hur applicerades kunskaperna på yrkesrollen efter utbildningen? Moderator: Per Dahlbeck, universitetsadjunkt. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande - korta och långsiktiga mål

Hur ska vi utbilda studenter så att det som lärs in på lektionen omsätts till kunskap på lång sikt, i exempelvis en yrkesroll? Universitetsadjunkt Per Dahlbeck berättar om den traditionella lärsituationen och hur den kan anpassas för framtiden där det är viktigare att skapa nyfikenhet än reproduktion av kunskap. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Musikalen som entreprenöriell katalysator

Balli Lelinge, universitetsadjunkt, har tittat på vad som händer när man flyttar lärandet utanför klassrummet och han har valt musikalen som verktyg. Genom att skapa en musikal från ingenting på fem dagar blir processen starkt deltagarorienterad och medskapande när elever och lärare samverkar. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande i dramapedagogik

Annelie Einarsson är forskare på Malmö högskola och arbetar med dramapedagogik. Hon menar att det finns många beröringspunkter mellan dramapedagogik och entreprenöriellt lärande. Båda är utmaningsbaserade och multimodala, vilket innebär att man berättar på många sätt samtidigt, och båda inbjuder till kreativa processer i grupp. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Lärande, utbildning och samhällsengagemang

Kan man utbilda någon till att bli en förändringsbenägen person? Forskarna Fredrik Björk och Helene Hasslöf samtalar om hur man med social innovation kan bidra till ökad social och miljömässig hållbar utveckling. Exempelvis är idag förhållningssättet för miljöproblemen intressekonflikter mellan människor snarare än en kamp mellan natur och människa. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Integrering av entreprenörskap

Hur ska man hitta former för integrering av entreprenöriellt lärande, både i samarbete med andra högskolor men också regionalt? Malmö högskola har tillsammans med fyra andra högskolor och Tillväxtverket samarbetat för att integrera entreprenörskap och innovation i högre utbildning. Här samtalar representanter för tre av dessa samarbetspartners. Medverkande: moderator Jens Sjölander, Malmö högskola, Magnus Hoppe, Mälardalens högskola och Linda Johansson, Karolinska Institutet. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tillit från cell till samhälle

Att lära ut tillit

Hur kan man använda tillit i undervisning? Julia Romanowska har en konstnärlig master i musik och pedagogik och intervjuas av Eva Bojner Horwitz som är hälsoforskare. De samtalar om huruvida tillit är en känsla eller om det är något annat och om hur musik påverkar tillit. Inspelat den 3 november 2015 på Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.