Titta

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Om UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Föreläsningar om utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande i skolan. Syftet är att belysa begreppet entreprenörskap och dess olika uttryck inom skola och utbildning och vilka konsekvenser det får för samhället och högre utbildning. Medverkar gör forskare och lärarutbildare från flera lärosäten i Sverige. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Till första programmet

UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015 : Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärandeDela
 1. Välkomna hit och välkomna tillbaka.

 2. Jag heter Jonas Christensen, lektor.

 3. Min forskningsinriktning är
  lärande och organisation.

 4. Här har vi vår panel.
  Den är kvalificerad i dag.

 5. Den består av Johan Risborn-

 6. -rektor på Ängsdalsskolan i Malmö.
  Du får presentera dig lite mer sen.

 7. Sen har vi regionchef för
  Ung företagsamhet: Susan Wahlgren.

 8. Sen har vi vd:n för Drivhuset:
  Magnus Carstam.

 9. Vi har vd Olof Eriksson
  från Coompanion.

 10. Avslutningsvis har vi Pär Widén,
  prefekt på lärarutbildningen.

 11. Jag kommer att vara hård med tiden.
  När det gått två minuter är det slut.

 12. Då börjar vi med frågor. Okej?

 13. Pär, skulle du vilja inleda
  dina två minuter-

 14. -med att presentera en bild-

 15. -eller en föreställning du har
  utifrån din position i samhället-

 16. -i relation till
  den vi har pratat om i dag?

 17. Jag ska försöka på två minuter
  sammanfatta det.

 18. Jag är här i egenskap av chef och
  ledningsfunktion på fakulteten-

 19. -som jobbar huvudsakligen med lärar-
  utbildning. Jag har erfarenhet av-

 20. -att jobba med skola, ledarskap där
  och att jobba mot lärarutbildning-

 21. -för att åstadkomma
  det vi har pratat om i dag:

 22. Förändringsagenter. Att jobba med
  studenter och deras lärande.

 23. Med sikte på skolans utveckling.

 24. Jag skulle vilja ställa frågan vad
  utmaningsbaserat lärande kan vara.

 25. Jag hade tänkt visa en bild. Ni får
  leva med den bild jag ger med ord.

 26. Skoldebatt och ibland även forskning
  hamnar lite i ett dike av-

 27. -de rätta svarens pedagogik.

 28. Vi pratar ofta om reproduktion av
  den kända kunskapen.

 29. Jag skulle vilja ställa det mot
  konsten att ställa bra frågor.

 30. Jag ser att det är forskningens
  och allt kunskapandes motor.

 31. Ni har hört Per prata om
  att utveckla nån slags frågesmarthet.

 32. Det har vi försökt jobba med i
  kulturorganisationer, skolor och så.

 33. Ett sätt att göra det på...
  Vi har försökt göra en lös modell.

 34. En viktig faktor i den
  handlar om frågesmartheten-

 35. -och att sätta begrepp i spel. Jobba
  med begrepp för att förstå saker.

 36. Sätta i gång en lärprocess.
  Jag ger er tre korta begrepp.

 37. När man pratar om vad
  utmaningsbaserat lärande kan vara-

 38. -måste man ringa in nån slags
  utmaning. Det är nummer ett.

 39. Nästa fråga: Vilka frågor
  bär vi med oss in i ett sånt arbete?

 40. Det handlar om att ta till vara på
  studenters eller mina kunskaper.

 41. Utifrån det skapar vi en utbildnings-
  situation eller lärandemiljö-

 42. -som erbjuder nån slags upplevelse
  för studenter och lärare.

 43. Då funderar vi över
  vilka nya frågor som formuleras där.

 44. Det utmaningsbaserade lärandet
  handlar om-

 45. -att ta vara på den erfarenhet
  och kunskap som finns-

 46. -och utsätta oss alla
  för nya upplevelser-

 47. -för att nå nån slags utmaning.

 48. Det var ingången för dig.
  Då går vi vidare till Olof Eriksson.

 49. Jag kommer från Coompanion Skåne.
  En kooperativ företagsutvecklare.

 50. Vår enda uppgift som våra
  66 kooperativa ägare har gett oss-

 51. -är att det startas fler kooperativa
  företag och utveckla dem som finns.

 52. Kooperation handlar om att hjälpa
  folk att lösa gemensamma problem-

 53. -med en ekonomisk, ekologisk
  och social hållbarhet.

 54. Så dagens tema - samhällsutmaningar
  i entreprenöriellt lärande-

 55. -är fullständigt klockrent för oss.
  Vi försöker alltid i allt vi gör-

 56. -att titta på
  hur det här löser samhällsproblem.

 57. När man tittar på lärandet
  hos de entreprenörer vi hjälper-

 58. -är det inte alltid de som har högst
  betyg i skolan som kommer till oss.

 59. Man har aldrig känt sig motiverad
  där. Utan man behöver motivationen:

 60. "Nu ska jag lösa det här problemet.
  Då måste jag söka kunskap."

 61. Det vill säga,
  det är lära genom att göra-pedagogik-

 62. -vi i alla lägen håller på med.

 63. Vad behöver vi göra nu? Och så
  tittar man på hur man löser det.

 64. Och att ta hänsyn till omvärlden
  runt omkring, helt enkelt.

 65. Måste man prata i två minuter?
  Jag är mer nyfiken på samtalet.

 66. Vi går vidare.
  Drivhusets Magnus Carstam.

 67. Tack så mycket. Återigen, tack.

 68. Drivhuset hjälper
  studenter och entreprenörer-

 69. -att starta och driva företag.

 70. Jag företräder Drivhuset Sverige.

 71. Jag vill backa bak. Varför har vi
  det entreprenöriella lärandet?

 72. En snabb, historisk kontext.
  Vi började med kunskapsskolan.

 73. Vi skulle lära oss kunskaper.
  Sen började hjulen snurra snabbare.

 74. Vi insåg att det vi lär oss
  i grundskolan-

 75. -t.ex. Östberlin och Västberlin -
  inte är aktuellt längre.

 76. Vi behövde lära oss att lära:
  uppdatera vår kunskap.

 77. Det livslånga lärandet. Sen har vi
  insett att det inte heller räcker.

 78. Jag behöver lära mig att göra nytta.

 79. Att omsätta det jag lärt mig till nåt
  som är till nytta för nån annan.

 80. Där kommer
  det entreprenöriella lärandet in.

 81. Det handlar inte bara om att bli rik.
  Det handlar om att göra nytta.

 82. Och att vi lär oss mycket bättre.

 83. Så...jag vill ha det här i skolan
  för att jag vill skapa utväxling-

 84. -på allt vi lär oss. - Det du och du
  lär dig ska komma nån till nytta.

 85. Det är ingen vits
  att vi sitter med det själva.

 86. Genom att lära sig
  att växla om sina kunskaper-

 87. -och lösa andras problem, det är då
  vi får utväxling på det vi lär oss.

 88. Jag läste nån liten fråga i texten
  också.

 89. Är det förenligt med akademisk sed?

 90. Du var inne på att det handlar om
  vilken grundfråga vi har.

 91. För mig är det i sin grund ja.

 92. Därför att det vi jobbar med...
  Vi börjar med en hypotes om-

 93. -att mina kunder vill ha nåt.
  Det försöker jag validera-

 94. -genom att gå ut och lära,
  undersöka och beforska.

 95. Samma sak som vi sysslar med
  i den akademiska forskningen-

 96. -fast tillämpat på att skapa nytta.
  Så det går att kombinera.

 97. Tack så mycket. - Susan Wahlgren.

 98. Tack så mycket. Regionchef
  för Ung företagsamhet Skåne.

 99. Vi är en ideell organisation
  som utbildar i entreprenörskap.

 100. Vi gör det på olika sätt. Mest kända
  är vi för att vi varit i gymnasiet.

 101. Man startar, driver och avvecklar
  ett företag under ett läsår.

 102. På riktigt startar man ett företag.

 103. Vi jobbar för att skapa samverkan
  mellan skola och arbetsliv.

 104. Vi har kommit med läromedel
  för grundskolan.

 105. Vi försöker hitta en röd tråd från
  nedre delen till efter gymnasiet.

 106. Jag fick ett mejl precis
  från min kollega.

 107. En f.d. UF-elev satt nere i Venedig
  med ett startup-företag.

 108. Han tänkte på sitt UF-företag
  som han drev-

 109. -och kände: "Vad jag lärde mig mycket
  under UF-året."

 110. "Jag vill göra nånting tillbaka,
  göra nytta."

 111. "Hur kan jag engagera mig i UF och
  återkoppla till eleverna?" Häftigt.

 112. Vi finns i hela Sverige,
  eller egentligen hela världen-

 113. -för vi kom från USA, men vi tillhör
  den europeiska organisationen.

 114. Vi är inte de enda i Sverige som
  jobbar med entreprenöriellt lärande.

 115. Hinder eller utmaningar som vi ser-

 116. -är att lärarna kanske känner sig
  obekväma med entreprenörskap.

 117. De drar paralleller till företagande
  och tror att alla ska starta företag.

 118. Men det är en företagsamhet. Om man
  frågar den svenska befolkningen-

 119. -hur många som vill starta företag
  är det mer än hälften.

 120. Men mindre än 1 procent
  startar företag.

 121. Då har det kanske att göra med
  det här att man vågar ta för sig.

 122. Lite mer att räcka upp handen. Vi har
  rapporter också som visar det.

 123. Tack så mycket. - Johan Risborn
  från Ängsdalsskolan. Rektor där.

 124. Ja, det stämmer.
  Varför sitter jag här?

 125. Anledningen till att jag sitter här
  är för att vi sen några år tillbaka-

 126. -driver ett fokuserat utvecklings...

 127. Vi har stort utvecklingsfokus
  på det entreprenöriella lärandet.

 128. Det är en liten, fristående skola
  från förskoleklass till nian.

 129. Men i företaget finns det också
  tre stycken förskolor.

 130. Det hela började med att det var
  kurser på Malmö högskola.

 131. Det söktes ett utvecklingsbidrag
  från Skolverket.

 132. Vår ingång var att titta på vad det
  är för färdigheter och förmågor-

 133. -som vi vill packa
  i våra elevers ryggsäckar.

 134. Vi har dem från de är ett år
  till de är sexton år.

 135. Nån nytta och nån "impact" ska vi väl
  ha på våra elever under de åren.

 136. Så vi har haft ett utvecklingsprojekt
  i gång med Malmö högskola-

 137. -där vi har lagt fokus på vad som
  händer från ett år till sexton år.

 138. Hela vägen från förskolan till nian.
  Vi har kommit en bit på väg.

 139. Vi ska kvalitetssäkra det
  detta läsår-

 140. -där forskare kommer och observerar
  och intervjuar lärare och elever-

 141. -lektioner och vårdnadshavare o.s.v.
  så att vi vet-

 142. -om vi har gjort nåt rätt.

 143. Vi talar om kunskapsbildning.

 144. Vi talar om kunskapsbildning utifrån
  såväl individer som organisationer.

 145. Vad skulle ni säga är de främsta
  drivkrafterna i kunskapsbildning-

 146. -kring utmaningsbaserat lärande
  och entreprenöriellt lärande?

 147. -Bara ta micken.
  -Jag har micken.

 148. Så jag behåller den en liten stund.

 149. Jag tänker att drivkraften måste ha
  nån form av samhällsnytta.

 150. Vi har varit inne på det under dagen.
  Vad vi har kommit fram till är-

 151. -att vi har en framtid
  som vi inte alltid vet så mycket om.

 152. Den är diffus och oförutsägbar
  och i ständig förändring.

 153. Då måste vi rusta medborgare för
  ett samhälle i ständig förändring.

 154. D.v.s. ska kunna ställa om, observera
  att de här behoven finns nu-

 155. -det är jag som måste lösa dem
  eller tillsammans med andra.

 156. Den reproduktiva skolan
  kanske är lite passé.

 157. Vi måste ha nåt annat. Då gäller det
  att utbilda elever i den andan.

 158. Så tänker jag.

 159. Jag tror att det handlar om två
  saker. Dels en genuin nyfikenhet.

 160. Men också "jag vill lösa det här".
  Vi får in människor-

 161. -som för det mesta har enkla mål
  som att rädda världen-

 162. -kunna försörja sig
  och ha roligt under tiden.

 163. Man har en idé om
  att "jag vill göra detta".

 164. Det är där resan till mer kunskap
  börjar. Börjar man undersöka-

 165. -"vad behöver jag lära mig"
  och lär sig utifrån det...

 166. Det är sällan nån vill lära sig allt
  om momsredovisning bara för att.

 167. Givetvis finns de också, men till
  syvende och sist handlar det om-

 168. -att man vill lära sig nånting
  för att man har nytta av det.

 169. Vi hör nytta, vi hör förändring.

 170. Jag är polemisk med dig med skolan.

 171. Jag tror
  att skolan alltid har handlat om...

 172. Inte bara, men delvis handlat om
  att det finns en motivation-

 173. -en strävan, en lust att lära sig-

 174. -för att lära sig ett hantverk
  eller nånting annat.

 175. Man har lärt sig för en framtid
  som man inte riktigt känner till.

 176. Det har nog funnits med hela skolans
  historia. Men motivationen, lusten...

 177. Vi hörde i förmiddags
  att små barn ofta har mycket frågor.

 178. När vi tittar i skolsystemet längre
  fram blir frågorna färre och färre.

 179. Det är beklämmande. Jag tror
  att vi alla drivs av nyfikenhet-

 180. -vi har intressen och sånt som
  motiverar oss till att lära oss.

 181. Det tror jag är en av de
  absolut främsta drivkrafterna.

 182. Jag skulle vilja följa på med
  nyttan och motivationen.

 183. Men också helheten.

 184. Om vi utgår ifrån de referenser
  vi får från eleverna-

 185. -är det att de ser sammanhanget.

 186. Nyttan med att lära sig
  och använda det ute.

 187. De får en aha-upplevelse när man får
  omsätta i praktiken det man lärt sig.

 188. Man förstår hur saker hänger ihop i
  samband med motivationen och nyttan.

 189. Det är en stor del av många
  som har drivit UF-

 190. -att de ser när matten hänger ihop
  med att de räknat på sina produkter.

 191. Så nytta, nyfikenhet
  och sammanhanget.

 192. Det vi hör är nytta, förändring-

 193. -drivkraften och känslan av
  att vilja kanske ha en tillhörighet-

 194. -och bidra till mer än den egna
  drivkraften att vilja skapa nånting.

 195. Motivation, lust.

 196. Får jag lägga till en sak?
  Tillbaka till det här med skolan.

 197. Människan strävar alltid efter
  kunskap som mental beredskap.

 198. Att möta nån slags framtid
  som vi inte känner till.

 199. Där drivs vi till att söka kunskap
  och skapa sammanhang.

 200. Lägga det här pusslet,
  som vi hörde om förut.

 201. I din sammanfattning
  vill jag lägga till sammanhanget.

 202. Jag ser det i våra aktiviteter eller
  när studenter får träffa näringsliv-

 203. -och jobba med konkreta problem-

 204. -att det blir verkligare
  och mer motiverande.

 205. Jag kan använda det jag lärt mig och
  har med mig erfarenheten in i skolan.

 206. "Jag har nytta av det här", som man
  kanske inte upplevde på högstadiet.

 207. Det gäller inte er,
  men det gällde mig. Sammanhanget.

 208. Om jag får sammanfatta-

 209. -är mötet mellan egennytta och
  samhällsnytta nånting som förenar?

 210. -Det kan du säga.
  -Då tackar vi för det. - Balli?

 211. Ni pratar om nyttoaspekter
  och meningsfullheten.

 212. Men om vi tittar på begreppet
  entreprenöriellt lärande-

 213. -hur kan det tänket bidra till
  hållbar samhällsutveckling?

 214. Det finns många aspekter.

 215. Vi har faktiskt tittat lite på det.

 216. En docent från Handelshögskolan
  i Stockholm har tittat på-

 217. -vad som händer när man får lära sig
  entreprenörskap i skolan.

 218. Man har följt f.d. UF-företagare
  under en tioårsperiod-

 219. -och jämfört dem med dem
  som inte har drivit UF-företag.

 220. Från en tjock lunta av forskning
  har jag sammanfattat det.

 221. Det är mest att det startas fler
  företag av de f.d. UF-eleverna.

 222. De som blir anställda är också intra-
  prenörer. Inte bara entreprenörer.

 223. De har mer lön. Det visar sig också
  att man är mindre sjukskriven-

 224. -mindre arbetslös, ser kanske
  möjligheter i stället för hinder-

 225. -man tar för sig på ett annat sätt,
  som också gör att man drivs framåt.

 226. Det kan ses som en god medborgare.

 227. Vi brukar säga att vi knådar eleverna
  och ger dem verktyg-

 228. -men sen saknar man lite
  när de ska omsätta teori i praktik-

 229. -vad kommun och näringsliv kan göra.
  Ta hand om de här goda medborgarna.

 230. Bli goda ambassadörer för dem som
  är i skolans värld fortfarande.

 231. Att träna entreprenörskap ger effekt
  och tillväxt för Sverige.

 232. -Tack så mycket.
  -För mig är det väldigt enkelt.

 233. Vi säger att vi behöver skapa mer
  samhällsnytta och lösa fler problem.

 234. Entreprenöriella förhållningssättet
  skapar fler problemlösare-

 235. -av de kunskaper vi ger våra elever
  i skolan.

 236. Det är inte så att vi har för många
  handlingskraftiga politiker.

 237. Så världen består av alla små bidrag
  vi gör.

 238. På det stora planet
  och på det individuella planet.

 239. Alla problem jag ser, ekologiska,
  etiska eller nånting annat-

 240. -det jag kan göra, den största
  skillnaden jag kan göra-

 241. -det är att jag gör nånting.
  Att jag är företagsam.

 242. Det är en stor del i det
  entreprenöriella förhållningssättet.

 243. Jag skulle vilja lägga till
  ansvarsaspekten.

 244. Entreprenöriellt lärande bygger på
  att man i skolan t.ex.-

 245. -låter eleverna
  ta väldigt mycket ansvar.

 246. Då hamnar man i början att man ska
  ta ansvar för sina studier.

 247. Men nån som är ansvarsfull
  tar inte bara ansvar för sig själv-

 248. -utan även för dem runt omkring.
  Omgivningen och samhället.

 249. Det måste vara en grundförutsättning
  i ett hållbart samhälle.

 250. Tar man inte ansvar för det,
  har vi inte samhället kvar.

 251. Ansvarsbiten, kan man lägga
  den aspekten i lärandet-

 252. -och ha elever och studenter som går
  vidare med det, kommer man en bit.

 253. Vi pratar om hållbar utveckling.

 254. Ni längst fram kommer inte ihåg
  PG Gyllenhammar-

 255. -vd på Volvo i många år och
  väldigt... - Där har vi nån. Tack!

 256. Hållbarhet handlar om
  att nånting håller över tid.

 257. Sen har vi plussat på med ekonomisk,
  ekologisk och social hållbarhet.

 258. PG Gyllenhammar sa alltid:
  "Fackförbundet är mina bästa vänner."

 259. Aktieägarna var ofta ute efter
  att det skulle gå lite fortare.

 260. Medan fackförbunden såg att vi ska ha
  ett Volvo om tio och tjugo år.

 261. Vi på Coompanion sysslar med
  demokratiskt företagande.

 262. Just den här demokratiaspekten...

 263. Att dem som företagen är till för
  får vara med och bestämma-

 264. -gör att det blir
  en hållbar utveckling.

 265. Då tar man inte bara beslutet.
  Ska en människa bestämma-

 266. -är risken stor att den vill nånting
  som inte är nyttigt för alla andra.

 267. Får alla bestämma, är jag övertygad
  om att det tas klokare beslut.

 268. Därmed är det spridda ägandet
  och inflytandet och...

 269. Jag är inte motståndare till att äga
  sina företag, men var transparent-

 270. -så att den som konsumerar
  produkterna kan se:

 271. "De här är tillverkade på det viset.
  Jag vill köpa det här i stället."

 272. Så vi får hållbar utveckling
  i företaget.

 273. Jag tänker på två saker
  om nån slags social hållbarhet.

 274. När jag tänker på lärarutbildning
  och Malmö högskola-

 275. -gentemot omgivande samhället...

 276. Entreprenöriellt lärande handlar
  mycket om att kunskapa tillsammans-

 277. -och ta vara på
  den kunskap som finns.

 278. Det finns en hållbarhetstanke där.
  Ta vara på de olika perspektiven-

 279. -och våga tänka en gång till
  innan man har snabba lösningar.

 280. Det finns en klokskap
  och nåt socialt hållbart i det.

 281. Det har pratats om det förut i dag.

 282. Sen tänker jag på individnivå...
  Skola och utbildning-

 283. -utgör en väsentlig del
  av var svensks liv.

 284. Det är viktigt att se varje individ
  och fundera över-

 285. -vad det är för kompetens
  och erfarenheter den personen har.

 286. Hur kan vi tillvarata den människan
  och dess kunnande?

 287. Det finns
  en stark social hållbarhetstanke där.

 288. Tack så mycket. Många kloka ord.

 289. Vi har funderat på en tredje fråga,
  men klockan springer ifrån oss.

 290. Det kan vara intressant att ställa
  frågan till åskådarna i stället.

 291. Två har flaggat
  för att de vill ställa en fråga.

 292. Matilda har första frågan. Därefter
  går frågan till nån av er ungdomar.

 293. Förhoppningsvis finns det plats
  för en till.

 294. Matilda, varsågod.
  Du kanske ska ta micken.

 295. -Till vem? Till alla eller till nån?
  -Det är till alla. Eller er som vill.

 296. Först ett exempel. Jag jobbade
  som konsult för Tetrapack.

 297. Det var ett projekt. Vi tog in
  studenter från Konsthögskolan.

 298. De fick ta en runda
  och se vad företaget står för.

 299. Efter ett tag kom de tillbaka och
  hade skapat bilder och konstverk-

 300. -hur de såg på företaget. Det var
  inte hur företaget såg sig självt.

 301. Det var helt andra bilder.
  Då tänker jag på detta.

 302. Det talas mycket om... Många av oss
  har vuxit upp i en bakgrund-

 303. -där världen såg annorlunda ut
  än i dag.

 304. Vi för vidare de här frågorna
  till ungdomar.

 305. Ibland tänker jag att de inte sitter
  med de bilder som vi sitter med.

 306. Kanske vi förmedlar med våra bilder.

 307. Har ni funderat på
  era egna bilder av entreprenörskap?

 308. För allt jag säger speglar tillbaka
  till det jag tror på-

 309. -och som kan påverka en förändring.
  Era egna bilder.

 310. Vem vill ta tag i den?

 311. Vi diskuterar detta
  ständigt och jämt.

 312. Vi har mycket kostnadsfri rådgivning.
  Entreprenörer kommer till oss.

 313. Vår stora... Det mesta
  som rådgivningen går ut på är-

 314. -att hjälpa människan
  som sitter framför oss-

 315. -att komma fram till: "Vad vill jag
  göra och hur ska jag göra det?"

 316. Det coachande förhållningssättet
  pratar vi jättemycket om.

 317. Vi ska inte komma på vad som är bra.

 318. Det är människan framför oss som vi
  ska hjälpa att förverkliga sin dröm.

 319. Och flagga för risker
  så man inte får gå från hus och hem-

 320. -eller hamnar hos skattemyndigheten
  med detsamma.

 321. -Nån annan av er?
  -Jag tar...

 322. Jag har en annan tanke. Den här
  samverkan som man är ute efter.

 323. Samverkan skola, näringsliv
  och arbetsliv.

 324. Det är en modell att man bjuder in
  skolan även i näringslivet.

 325. För om man tror gott om sig själv
  eller har en viss bild...

 326. Om man hade blandat det...
  T.ex. i framtiden om man sitter...

 327. Företagshus med skolan.

 328. Man fikar och har klass-
  och konferensrum tillsammans.

 329. Att man redan på ett tidigt stadium
  väver ihop bilderna-

 330. -som en ungdom har för framtiden
  och vi som tittar bakåt.

 331. Om man vill väva ihop... Företagare
  har rättigheter och skyldigheter.

 332. Det blir att man har ett åtagande-

 333. -att vara engagerad i
  dem som kommer efter-

 334. -men även för dem som jobbat framåt
  för att få den här samverkan.

 335. Då hade man tagit till vara på
  världen på ett annat sätt.

 336. Det du tillför är attityder
  och förhållningssätt.

 337. Det är en väldigt bra fråga
  och en svår uppgift.

 338. Det är på nåt sätt
  utbildningssamhällets uppdrag-

 339. -att förmedla bilder och kunskap.

 340. Och samtidigt ta vara på barns och
  ungas bilder och ge röst åt dem.

 341. Det är lätt att säga, svårt att göra.

 342. Det är en väldigt svår uppgift.

 343. Men vi försöker driva det med
  utvecklingsprojekt med skolor-

 344. -där forskare jobbar med skolor,
  förskolor och ledningsorganisationer-

 345. -för att möjliggöra att varje individ
  får uttrycka och framställa-

 346. -sina bilder av livet.
  Men det är svårt.

 347. Tack så mycket. - Vi vänder oss till
  ungdomarna med fråga nummer två.

 348. Behöver de en mikrofon?
  - Vem av er ställer frågan?

 349. -Är den till alla eller till nån?
  -Den blir väl för alla, då.

 350. Hur tänker man med utmaningsbaserat
  lärande på Malmö högskola-

 351. -och hur kommer det att bli
  när vi sen blir studenter?

 352. Du förstod frågan? Utmaningsbaserat
  lärande och när de blir studenter...

 353. ...och hur man ska bevara detta.
  - Är det så frågan är?

 354. Du menar
  att jag ska sia om framtiden?

 355. Entrep...
  Jag kan inte riktigt säga det ordet.

 356. -Entreprenöriellt lärande.
  -Ja, hur det blir när vi blir stora?

 357. Hur ni har tänkt
  att det kommer att bli?

 358. Vi har pratat om långsiktighet,
  så han bör ha en fråga som prefekt?

 359. Är du intresserad av att veta-

 360. -att det ska finnas mycket
  entreprenörskap i skolan-

 361. -eller känner du "det var 'scary'"?

 362. Ni har pratat mycket om att det
  ska vara nyare, långsiktiga val-

 363. -eller hur det ska bli med lärandet.

 364. Hur har ni planerat att det ska bli-

 365. -t.ex. när vi börjar på universitet
  och högskolor?

 366. Superbra fråga. Jag får skicka den
  både uppåt och åt sidan.

 367. Men det är ett problem.
  Det är inskrivet-

 368. -i vartenda policydokument för alla
  skolformer att vi ska syssla med-

 369. -entreprenöriellt lärande. Den här
  dagen är väl ett uttryck för-

 370. -att vi jobbar med det. Men vad det
  gäller den reguljära utbildningen-

 371. -pratar vi kanske inte
  så mycket om det.

 372. På lärarutbildningen
  har vi en hel del att göra.

 373. Det är ett utmaningsbaserat lärande
  för oss själva. Det blir mitt svar.

 374. Du som rektor,
  kan du kanske hjälpa högskolan-

 375. -att stimulera den här typen av
  aktiviteter eller synsätt?

 376. Vi kom hit och bad om hjälp.

 377. När vi hade samarbete med högskolan.
  Men... Nu ska vi se.

 378. Poängen tycker jag lite grann är
  att...

 379. ...man vill ha elever
  som står på egna ben.

 380. Som slutar hos oss som stolta
  och självständiga elever.

 381. Det ska förhoppningsvis byggas vidare
  på under gymnasiestudierna.

 382. Att det ska skapas uppgifter för dem
  och sätt att arbeta på-

 383. -på gymnasieskolan som fortsätter
  att främja de förmågorna-

 384. -och att det sen går vidare uppåt
  i utbildningssystemet.

 385. Därför att det är den stolta-

 386. -och självständiga eleven eller vuxna
  som vi vill ha.

 387. Så...man ska börja tidigt.

 388. Vi pratade tidigare om att...

 389. ...de unga ställer
  de mest kreativa frågorna.

 390. Sen blir det fyrkantigare
  ju äldre de blir.

 391. Det handlar väl om att hitta
  det som är unikt när de är små-

 392. -och bibehålla de kvaliteterna
  hela vägen upp.

 393. Tack. - Vi har plats för
  en kort fråga till.

 394. Sen lämnar vi över
  som slutord till er.

 395. Jag har en fråga till rektorn. Hur
  konkret arbetar ni med ert projekt?

 396. Med själva utvecklingsprojektet
  som sådant?

 397. Nu har vi varit i gång ett tag.
  Några år.

 398. I fredags var jag här och berättade
  om det. Då hade jag en timme på mig.

 399. Jag får försöka koka ner det
  på 30 sekunder.

 400. Utvecklingsprojektet
  handlar mycket om-

 401. -att kicka i gång
  entreprenöriellt lärande.

 402. Att hitta arbets- och
  undervisningsformer-

 403. -som stimulerar de här förmågorna
  som vi är och tassar kring.

 404. Ansvarstagande, kreativitet.

 405. Hitta lösningar på problem i stället
  för att leverera färdiga svar.

 406. De första ett och ett halvt åren
  i den här utvecklingsprocessen...

 407. ...handlar mycket om att definiera
  och sätta ord på-

 408. -vad vi menar när vi pratar om
  entreprenöriellt lärande.

 409. Så att alla som var involverade
  i verksamheten-

 410. -alla pedagogerna, eleverna,
  elevernas föräldrar-

 411. -hade en bild av vad vi pratade om-

 412. -och implementerar en anda
  och ett arbetssätt på nåt sätt.

 413. Nu handlar det om att stimulera det.

 414. Och få det att genomsyra allt.
  Det är väldigt lätt att...

 415. Ett projekt som Balli presenterade
  tidigare, musikalen...

 416. ...är det lätt att se
  det entreprenöriella lärandet i.

 417. Det handlar också om...
  När man ska lära sig tyska-

 418. -den där helt vanliga torsdagen
  i november-

 419. -så ska det lärandet
  och den undervisningssituationen-

 420. -också innefatta
  alla de entreprenöriella förmågorna.

 421. Det gäller att titta på
  det stora och det lilla-

 422. -och vara medveten om att så här
  jobbar vi, det är nånting vi tror på.

 423. Nånting som gagnar våra elever
  när de blir äldre.

 424. Tack, Johan. - Tiden har sprungit
  ifrån oss. Du ska ge de sista...

 425. Vi tänker så här: Om ni
  avslutningsvis får ange två stycken-

 426. -av de viktigaste nyckelorden
  utifrån den här dagen.

 427. -Johan? Två stycken.
  -Då väljer jag fyra.

 428. Jag väljer fyra.
  Jag gör som jag vill.

 429. När vi kokade ner de här sakerna
  funderade vi på-

 430. -vad våra elever ska känna när de
  lämnar oss. Då ska de känna...

 431. De ska känna det också när de är
  i skolan. De ord som de ska känna-

 432. -är lust, självständighet,
  stolthet och kreativitet.

 433. Okej. Om jag tar det direkt från det
  vi jobbat med under dagen här-

 434. -är det väl mycket att... Samverkan.

 435. Komma ur klassrummet, att företagare
  kanske kommer in i skolan-

 436. -men samverkan vill jag lyfta med.

 437. Många vet att man ska jobba med
  samverkan, men man vet inte hur.

 438. Sociala medier ska alla ha, alla vet
  inte vilka knappar man ska trycka på.

 439. En actionplan som lärare ute
  kan använda direkt i samverkan.

 440. -Och kanske en permanent samverkan.
  -Ett vardagligt kretslopp.

 441. Sammanhang och göra skillnad
  är orden för mig.

 442. Det entreprenöriella förhållnings-
  sättet skapar sammanhang-

 443. -och förbättrar min möjlighet
  att lära mig.

 444. Det är också sammanhanget ni hade.
  Ni spenderade 1,5 år-

 445. -på att få lärarna att ha samma
  definitioner på termerna.

 446. Det ser vi jättemycket bland lärarna.
  Det finns fickor av övertygade-

 447. -och andra fickor
  som är mindre övertygade.

 448. Vad ser man som entreprenörskap?

 449. Vissa ser kapitalistiskt företagande
  som det enda.

 450. Medan en stor del av det vi pratar om
  och det sammanhang vi vill förmedla-

 451. -är företagsamheten,
  att skapa nyttan.

 452. Förbättra och tillämpa kunskap.
  Det sammanhanget är jätteviktigt.

 453. Nu ska vi se. Delaktighet.

 454. Att man verkligen
  är delaktig i det man gör.

 455. Och den här stoltheten. Vi satt
  i förmiddags och diskuterade kring...

 456. Vi kallade inte det stolthet,
  utan vi pratade om-

 457. -att man alltid fått lära sig att man
  ska förbättra det man är dålig på.

 458. Men det jag är dålig på
  är säkert Magnus jättebra på.

 459. Låt honom sköta det, så kan jag hålla
  på med det jag tycker är roligt.

 460. Därmed blir jag stolt över mig själv
  eftersom jag är bra på det jag gör.

 461. I stället för att jag ska harva med
  det jag är dålig på.

 462. Utveckla de kompetenser
  som man är bäst på.

 463. Jag ska sammanfatta kort.
  Om jag kan bidra med ett ord-

 464. -är det just det som jag hört förut
  i dag: frågesmarthet.

 465. Tack.

 466. Tack så mycket säger vi till panelen!

 467. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Entreprenöriellt lärande, Entreprenörskap, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande

Cecilia Christersson, vikarierande rektor, berättar om Malmö högskola och arbetet för att studenter ska vara rustade för ett livlångt lärande och ett föränderligt samhälle. Vad innebär utmaningsbaserat eller entreprenöriellt lärande? Hon redogör för uppdraget för högre utbildning enligt FN och EU, men också vilken som är Malmö högskolas strategi. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande och lärarstöd

Samtal mellan Mikael Björk, Centrum för Akademiskt Lärarskap (AKL) och före detta studenterna på Malmö högskola, Jessica Droppe, Ellen Spens och Petra Leube, om vad det innebär med lärarstöd inom entreprenöriellt lärande och hur man ger detta på bästa sätt. Hur applicerades kunskaperna på yrkesrollen efter utbildningen? Moderator: Per Dahlbeck, universitetsadjunkt. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande - korta och långsiktiga mål

Hur ska vi utbilda studenter så att det som lärs in på lektionen omsätts till kunskap på lång sikt, i exempelvis en yrkesroll? Universitetsadjunkt Per Dahlbeck berättar om den traditionella lärsituationen och hur den kan anpassas för framtiden där det är viktigare att skapa nyfikenhet än reproduktion av kunskap. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Musikalen som entreprenöriell katalysator

Balli Lelinge, universitetsadjunkt, har tittat på vad som händer när man flyttar lärandet utanför klassrummet och han har valt musikalen som verktyg. Genom att skapa en musikal från ingenting på fem dagar blir processen starkt deltagarorienterad och medskapande när elever och lärare samverkar. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande i dramapedagogik

Annelie Einarsson är forskare på Malmö högskola och arbetar med dramapedagogik. Hon menar att det finns många beröringspunkter mellan dramapedagogik och entreprenöriellt lärande. Båda är utmaningsbaserade och multimodala, vilket innebär att man berättar på många sätt samtidigt, och båda inbjuder till kreativa processer i grupp. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Lärande, utbildning och samhällsengagemang

Kan man utbilda någon till att bli en förändringsbenägen person? Forskarna Fredrik Björk och Helene Hasslöf samtalar om hur man med social innovation kan bidra till ökad social och miljömässig hållbar utveckling. Exempelvis är idag förhållningssättet för miljöproblemen intressekonflikter mellan människor snarare än en kamp mellan natur och människa. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Integrering av entreprenörskap

Hur ska man hitta former för integrering av entreprenöriellt lärande, både i samarbete med andra högskolor men också regionalt? Malmö högskola har tillsammans med fyra andra högskolor och Tillväxtverket samarbetat för att integrera entreprenörskap och innovation i högre utbildning. Här samtalar representanter för tre av dessa samarbetspartners. Medverkande: moderator Jens Sjölander, Malmö högskola, Magnus Hoppe, Mälardalens högskola och Linda Johansson, Karolinska Institutet. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför styr kön och klass fortfarande?

Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser här om sin undersökning av huruvida yrkesval är baserade på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar. Skollagen säger att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Hur kan man hjälpa elever att komma ifrån att låta sådana faktorer styra deras val? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.