Titta

UR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

UR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Om UR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Föreläsningar, diskussioner och paneldebatter från Arkitekturgalan 2015. Moderator: Karin Adelsköld. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Till första programmet

UR Samtiden - Arkitekturgalan 2015 : Arkitektursverige visar breddDela
 1. Vi ska flyga över
  från Storbritannien till Sverige.

 2. Nu blir det
  ett smörgåsbord av svensk arkitektur.

 3. Arkitekturkontoren
  har fått skicka in bidrag-

 4. -som visar bredden av det som hänt
  det senaste året i Arkitektursverige.

 5. Fram till lunch
  ska vi titta på årets projekt.

 6. Vår guide genom detta
  är Julia Svensson-

 7. -från tidskriften Arkitektur.
  En stor applåd!

 8. Hej!

 9. Hej! Vad många ni är!
  Vad roligt att ni har kommit hit.

 10. Jag är tillförordnad chefredaktör
  på Arkitektur.

 11. Arkitektur är
  Sveriges äldsta arkitekturtidskrift-

 12. -och vi har funnits sen 1901.

 13. Vårt uppdrag är
  att bevaka och analysera-

 14. -ny svensk arkitektur
  och sätta in den i ett sammanhang.

 15. Tanken är att jag ska prata
  om tendenser i svensk arkitektur-

 16. -och vilka utmaningar den står inför.

 17. Vi har satt ihop ett bildspel,
  som kommer att visas här-

 18. -tillsammans med Paulina Jaén Nilsson
  på Sveriges Arkitekter.

 19. Vi ska visa bilder av nya projekt
  som arkitektkontor har skickat in.

 20. Det har kommit 350 bilder,
  det är många.

 21. Här har vi valt 150 av dem
  som kommer att visas ganska snabbt.

 22. Ute i foajén visas ett bildspel
  med resten av bilderna.

 23. Som ni säkert vet är det bra tider
  att vara arkitekt i Sverige just nu.

 24. Sysselsättningen bland arkitekter
  är nästan hundraprocentig.

 25. Det kan man jämföra
  med ett världsgenomsnitt:

 26. Bara 5 procent av alla byggprojekt
  är arkitektritade.

 27. 95 procent av allt som byggs
  har ingen arkitekt varit inblandad i.

 28. Så liten roll spelar arkitektyrket
  i ett stort perspektiv.

 29. I till exempel länder i Asien,
  som urbaniseras snabbt-

 30. -byggs det mesta
  enligt ekonomiska kalkyler-

 31. -och få hus ritas av arkitekter.

 32. En del analytiker menar
  att den här modellen-

 33. -kommer att påverka även europeiska
  arkitektkontor så småningom.

 34. När ekonomin blir allt mer slimmad
  och byggbolagens vinstkrav ökar-

 35. -är arkitekten den
  som möjligen kan prioriteras bort.

 36. Det är ett dystert scenario
  för oss inom arkitektur.

 37. Vi tror ju på att arkitektur
  kan göra livet bättre för människor.

 38. Å andra sidan
  kan arkitekturbranschen fråga sig-

 39. -om den svenska arkitekturen
  utmärker sig så mycket som den borde-

 40. -med tanke på
  vilka förutsättningar som finns här.

 41. I Sverige kan man säga att den
  allmänna arkitekturdiskussionen nu-

 42. -handlar om bostadsfrågor allra mest.

 43. Vi ser en kraftig urbanisering
  och tilltagande migrationsströmmar-

 44. -vilka ställer höga krav.

 45. Vi har en bostadsmarknad som kokar-

 46. -och Stockholm är en av
  Europas snabbast växande regioner.

 47. Bland de projekt som skickats in
  märks detta-

 48. -för den största andelen
  är faktiskt bostadsprojekt.

 49. Läget för bostadsmarknaden,
  särskilt i storstadsregionerna-

 50. -liknar hur det såg ut innan
  allmännyttan började bygga bostäder.

 51. En del områden blir mer trångbodda
  medan hemmen blir större i andra.

 52. För den som vill ha en lägenhet
  att hyra blir det allt svårare.

 53. Den som har en lägenhet att hyra ut
  kan ta ut hur hög hyra som helst.

 54. Arkitekturen
  svarar mot det här behovet-

 55. -genom att nästan inte svara alls.

 56. De flesta som flyttar till storstäder
  är inte tjänstemän-

 57. -med en portfölj full med pengar,
  som man skulle önska sig.

 58. Det är unga, studenter
  och låginkomsttagare.

 59. Den största delen
  av dem som saknar bostad i dag-

 60. -har inte råd att köpa
  till nuvarande prisläge.

 61. Ändå kan man säga att det som byggs
  är lite som ett andra miljonprogram.

 62. Så mycket byggs det i dag.
  Det är stor aktivitet.

 63. Men bostäderna
  består av lägenheter och radhus-

 64. -som mest riktas
  till en hårt belånad medelklass-

 65. -så de som huvudsakligen tjänar
  på utvecklingen, förutom bankerna-

 66. -är byggbolagen,
  som gör allt större vinster.

 67. Det här visar på en bostadspolitik
  som lagt över ansvaret på marknaden-

 68. -och det kan ju arkitektkåren
  fundera över sin roll i.

 69. Ska man rita åt byggherrar
  som pressar priser så mycket-

 70. -att kvaliteten på projekten
  blir lidande?

 71. Man kan säga att urbaniseringen
  i samband med höga bostadspriser-

 72. -gör att de allra flesta bostäder
  som byggs i Sverige-

 73. -byggs i kommuner
  med längre pendlingsavstånd.

 74. Platser som Upplands Väsby växer,
  och även Mölnlycke och Kungsbacka.

 75. Här växer det fram nya stadsdelar
  med både villor, småhus och radhus.

 76. Ofta bygger man, vilket man ju också
  kan ifrågasätta, på odlingsbar mark.

 77. Det kan man också resonera kring.
  Ska utvecklingen fortsätta så?

 78. Det som är positivt
  är att man under de senaste åren-

 79. -har fått upp ögonen för
  ojämlikheten i bostadssituationen.

 80. Man bygger till exempel om äldre
  kontorshus till studentbostäder.

 81. Marknaden ser att man kan tjäna på
  att bygga billigare bostäder.

 82. Det arbetar man med på många håll
  på arkitektfirmorna i Sverige.

 83. Man bygger med tillfälligt bygglov.
  Man bygger modulhus.

 84. Bullerkraven har sänkts,
  så man kan bygga på billigare mark.

 85. Ett annat tydligt tecken
  är loftgångarnas återkomst.

 86. De ger färre trapphus och hissar
  och mer bostadsyta.

 87. Man kan fråga sig: Är det hållbart
  eller är det resursslöseri-

 88. -att bygga billigare
  för dem som har mindre resurser?

 89. Man skulle också kunna göra
  en ny modell-

 90. -där man tänker sig att man kräver-

 91. -att alla projekt, även de finare,
  har en andel billigare hyresbostäder-

 92. -som blir en sorts sociala bostäder.
  Den diskussionen har kommit upp igen.

 93. På de nybyggda bostadshusen ser man
  många variationer i fasaderna.

 94. Man ser stora balkonger
  med uppseendeväckande färg och form.

 95. När man tittar inuti dem
  ser man en ganska liten flexibilitet.

 96. Insidan är oftast planerad för ett
  enda sorts liv - kärnfamiljslivet-

 97. -vilket naturligtvis
  är ett resultat av både prisläget-

 98. -och att det inte görs lika mycket
  bostadsforskning i dag som förr.

 99. På Arkitektur har vi gjort ett nummer
  som handlar om just planlösningar-

 100. -och när vi letade efter
  nyskapande planer var urvalet litet.

 101. Det är paradoxalt eftersom vi ser
  ett mer diversifierat samhälle.

 102. Familjebildningen ser annorlunda ut.
  Många som gifter sig skiljer sig.

 103. Vissa familjer
  får barnkullar varannan vecka.

 104. Nån skaffar barn med ett samkönat par
  och vill kunna leva ihop med dem.

 105. Dessutom har Stockholm
  flest ensamhushåll i världen.

 106. Det livet skulle genom arkitektur
  kunna arrangeras på andra sätt.

 107. Så fler flexibla planlösningar är en
  viktig utmaning i bostadsarkitektur.

 108. Det är en utmaning
  som också kan hjälpa bostadsbristen.

 109. Vad som känns uppfriskande är
  att det nu-

 110. -byggs många nya
  olika typer av kollektivhus.

 111. Kollektivboende är i dag ett mindre
  politiskt alternativ än på 70-talet.

 112. Snarare är det ett sätt
  att få social samvaro och mer plats-

 113. -och att kunna bo i staden
  till en mindre kostnad.

 114. Länge har man sett att den ekonomiska
  konkurrensen mellan städer-

 115. -syns mycket på vad som byggs.

 116. Arkitektur används
  för att sätta platser på kartan.

 117. Kommuner
  satsar på spektakulära byggnader-

 118. -och väljer kanske bort
  andra delar av välfärden.

 119. Arkitekturen
  ska förkroppsliga platsen.

 120. Genom de hus och stadsdelar som
  växer fram ser man att nåt utvecklas.

 121. Många av de här bilderna
  handlar om just stadsutveckling.

 122. Det kan vara allt ifrån mindre
  offentliga konstverk och kallbadhus-

 123. -till hela stadsplaner.

 124. De nya stadsdelarna har ofta
  den så kallade blandstaden som tema-

 125. -och innehåller både villor, småhus,
  radhus och flerfamiljshus.

 126. På de här platserna,
  fast de är pendlingsorter-

 127. -har utvecklingen ofta inspirerats
  av storstadens stadskärnor.

 128. I stadsutvecklingen
  satsar man på hållbarhet.

 129. Det manifesteras
  i gröna och vattennära miljöer-

 130. -och i materialval, som trä och...
  Ja, hus helt i massivt trä, kanske.

 131. Man satsar på landskapsarkitektur
  och platser utomhus för rekreation-

 132. -så att stadsdelen
  upplevs som generös.

 133. Vi ser många nya torg och parker här-

 134. -och det finns inslag av
  lek, upplevelser, broar och kullar.

 135. Att satsning på infrastruktur
  gör städer mer attraktiva syns-

 136. -då det har kommit in bilder
  på flera nya buss- och tågterminaler.

 137. En annan tendens
  är att det finns många områden-

 138. -där man konverterar äldre byggnader
  till nya användningsområden.

 139. Men risken när man utvecklar
  redan befintliga stadsdelar-

 140. -är att de som bor på platsen
  trängs bort när bostäder blir dyrare.

 141. En annan viktig del
  i stadsutvecklingen är-

 142. -offentliga byggnader,
  som vård och skolor.

 143. Liksom bostadsbristen
  är det skolbrist på många håll.

 144. Där man bygger nya bostadsområden
  måste man bygga nya skolor också.

 145. Det syns att det finns en
  allt större tendens på en del håll:

 146. Där det är stor skolbrist
  har man tillfälliga lösningar-

 147. -som baracker.

 148. Risken finns ju att barackerna
  blir permanenta lösningar.

 149. Men de skolor vi har fått in
  är alla ambitiösa föredömen.

 150. Trenden är att hela byggnaden ses
  som ett redskap för undervisningen.

 151. Man ser flexibla miljöer
  som kan omvandlas till andra saker.

 152. I interiören i skolorna
  är det mycket glas och transparens-

 153. -så att man kan se
  vad som pågår i olika rum.

 154. Trä är ett populärt material,
  både exteriört men också på insidan.

 155. I skolor för yngre barn kan man se-

 156. -att inredningstrenden med mycket
  färg, form och värme håller i sig.

 157. I många städer som växer...

 158. Många städer som växer är ofta
  universitets- och högskolestäder.

 159. Anledningen är att högre utbildningar
  lockar yngre och människor utifrån.

 160. Man vill få en del av studenterna-

 161. -att stanna kvar där efter studierna.

 162. Högskole- och universitetsbyggnader
  blir ofta stora-

 163. -och de får
  ett uttryck av landmärke för staden.

 164. En tendens man kan se
  på insidan av byggnaderna-

 165. -är att trappor
  används som en mötesplats.

 166. I stället för att vara enbart-

 167. -en infrastrukturell komponent
  i byggnaderna-

 168. -ska man nu sitta i trappan,
  dricka kaffe i trappan och umgås.

 169. Inom kategorin kultur och fritid-

 170. -kan man allra mest se
  att det har byggts nya badhus.

 171. Det är den tydligaste tendensen
  bland bilderna vi har fått in.

 172. Många av de svenska badhusen
  byggdes under 50- och 60-talet-

 173. -och det gör att alla badhus står
  inför ett renoveringsbehov samtidigt.

 174. Men på femtio år har tekniken hunnit
  springa ifrån de gamla byggnaderna-

 175. -så på många ställen har man valt
  att bygga helt nya badhus.

 176. En tydlig tendens är att badet i dag-

 177. -handlar om mer
  än bara motion eller hygien.

 178. Man kan nästan säga att vi
  är tillbaka i det antika Rom-

 179. -då badplatsen var en mötesplats.

 180. Det ser man också på de nya badhusen.
  De har äventyrsbad och kaféer-

 181. -på ett helt annat sätt än tidigare.

 182. Uppstickaren på badtemat är
  utan tvekan det lilla kallbadhuset.

 183. Det har kommit in flera kallbadhus,
  och populariteten-

 184. -visar på ett behov
  av aktiviteter i städer-

 185. -som inte kostar så mycket.
  Man vill träffas mer avslappnat.

 186. Men kallbadhusen
  visar också på att man nu-

 187. -tar vattennära lägen i anspråk.

 188. Vattnet är inte bara
  en fond för aktiviteter.

 189. Det är inte bara en strandpromenad,
  utan vattnet är själva aktiviteten.

 190. Man vill vara i vattnet, på flottar-

 191. -och man vill bada inuti staden.

 192. En tydlig tendens i många typer
  av offentliga byggnader-

 193. -är att de allt mer
  går mot flexibla lösningar-

 194. -delvis för att byggnaderna ska kunna
  byta användningsområde i framtiden.

 195. Men detta gör också
  att många offentliga byggnader får-

 196. -nåt slags uttryck av hotellobby.

 197. Det kan vara en reaktion
  på den digitala utvecklingen.

 198. Man utgår ifrån, när man bygger-

 199. -att många studerar och arbetar
  ensamma med en laptop-

 200. -och att man därför vill vara omgiven
  av andra som arbetar ensamma.

 201. Den här utvecklingen är inte klar än,
  men det blir spännande att se-

 202. -om vi kommer att fortsätta
  vilja sitta tillsammans ensamma-

 203. -eller om det kommer
  nåt slags motreaktion.

 204. En intressant detalj är att vi har
  fått in många renoveringar av kyrkor-

 205. -och även en hel del nya kyrkor.

 206. Detta tyder på att kyrkan ännu är-

 207. -en kraft att räkna med
  när det gäller arkitektur.

 208. Att få rita eller renovera kyrkor
  är en chans för arkitekten.

 209. Det är ett prestigeuppdrag,
  kan man säga.

 210. Man kan se påkostade
  och vackra miljöer här fortfarande.

 211. Här kommer några kyrkor. Så...

 212. Nu väntar jag på de kommersiella
  byggnaderna efter kyrkorna.

 213. Man kan säga
  att i stadsutvecklingsprojekt-

 214. -satsar man på kontor och hotell
  där det finns underlag för det.

 215. Husen är ofta stora volymer som ska
  vara en del i varumärkesbyggandet.

 216. Ofta samarbetar
  kommunerna och näringslivet.

 217. Därför uppskattar kommunerna
  också säkert de spektakulära husen-

 218. -för de blir en signal
  om tillväxt och besöksnäring.

 219. Vi har också fått in projekt
  där handel och kontor-

 220. -kombineras med bostäder
  och offentlig verksamhet.

 221. Gränsen mellan offentligt och privat
  är luddig i den här arkitekturen.

 222. Utsidor är ett sätt att skapa
  monument i kommersiella byggnader-

 223. -men även insidorna blir viktigare-

 224. -för att bygga ett varumärke
  och skilja ut sig från konkurrenter.

 225. Oavsett om det gäller
  handel, hotell eller kontor-

 226. -kan man se att inredningen blir
  en allt viktigare del av upplevelsen.

 227. Även här påverkas platserna mycket
  av den digitala utvecklingen.

 228. Vissa hus ska vara selfie-vänliga.

 229. Man ska vilja ta en bild i huset
  som man skickar till sina kompisar.

 230. Men det finns också
  ett gäng nya modeller som möjliggör-

 231. -shopping via mobilen
  i större utsträckning.

 232. Det gör att shopping i butiker
  måste bli nånting extra-

 233. -upplevelser utöver det vanliga.

 234. Vad gäller kontor
  kan man också se en ny tendens.

 235. Det är en tendens som går på tvärs
  mot de stora kontorslandskapen.

 236. Genomgående förekommer det
  många draperier, ofta i klara färger-

 237. -men också andra sätt
  att skilja av i de här stora ytorna.

 238. Vi ser också många försök
  till ljuddämpning av olika slag.

 239. Jag tolkar behovet av tystnad-

 240. -som en form av social trötthet
  hos alla som jobbar på kontor.

 241. Under flera år har ju kontorsmiljöer
  ritats som aktivitetsbaserade rum-

 242. -som ska främja möten
  och skapa fler interaktioner.

 243. De anställda sitter vid skrivborden,
  och inte ens då är de ensamma-

 244. -för då sitter de vid datorn
  och har en hel del kanaler-

 245. -där de måste kommunicera:
  mejl, nyheter och sociala medier.

 246. Så utvecklingen går mot
  ett behov av mindre stökiga kontor.

 247. Det har också kommit in
  en hel del innovationsprojekt-

 248. -som kommer att visas efter
  de här inredningarna i bildspelet.

 249. Innovationsprojekten
  har alla gemensamt-

 250. -att de är en reaktion
  på globaliseringen inom byggandet.

 251. De är emot att byggandet i dag-

 252. -är långt mer rationaliserat än när
  det sista miljonprogrammet byggdes.

 253. De här projekten
  handlar om att skapa en bättre värld.

 254. De betonar gemenskap
  och vill skapa fler mötesplatser.

 255. De visar på hållbarhet och miljö.

 256. De visar grannskap med gemensamma
  verkstäder och betonar det lokala.

 257. För att de här goda processerna
  inte bara ska vara fina ord-

 258. -krävs kännedom om energieffektivitet
  och om material och deras härkomst.

 259. Man bör prata om estetik och material
  men också om ekologi och hållbarhet-

 260. -och dessutom ta hänsyn
  till det sociala systemet på platsen.

 261. När man gör stadsutveckling
  och satsningar i nya områden-

 262. -bör man ju involvera
  dem som redan bor på platsen-

 263. -inte bara locka nya invånare
  med större betalningsförmåga.

 264. Arkitekturens dilemma
  i Sverige och över hela världen-

 265. -är att den inte kan genomföras
  utan ekonomiska resurser.

 266. Det som inte är lönsamt blir inte av
  om ingen vill satsa kapital.

 267. Nån som Realdania
  eller nån annan mecenat-

 268. -som vill satsa på särskilda projekt.

 269. Ett tecken på att privatekonomin
  är starkare än den offentliga-

 270. -är att det finns en växande grupp
  som bygger arkitektritade villor.

 271. Det är mest i villaprojekt
  som arkitekter har utrymme-

 272. -att experimentera med material,
  estetik, rum och funktioner.

 273. Det är viktigt att arkitekter
  fortsätter experimentera med det här.

 274. Arkitekturen och arkitekterna
  tycker jag mig se-

 275. -vill i högre grad
  vara med och utveckla samhället-

 276. -vilket märks i Gestaltad livsmiljö,
  som presenterades här innan.

 277. Det diskuteras nu
  hur arkitekturen kan göra skillnad.

 278. Kan den få oss att anpassa oss
  efter jordens ändliga resurser?

 279. Kan den vara till hjälp
  i att minska sociala klyftor?

 280. Det är en av de viktigaste
  och svåraste utmaningarna-

 281. -som arkitekturen nånsin stått inför.

 282. Tack för mig!

 283. Tack, snälla!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Arkitektursverige visar bredd

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Julia Svensson, tf chefredaktör för tidskriften Arkitekten, visar bildspel med exempel från årets arkitekturprojekt och gör en analys av hur dagens arkitektur och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat varandra. Det som främst diskuteras just nu bland arkitekter är bostadsfrågan, till följd av den ökande urbaniseringen och kraftigt ökande migrationsströmmar. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Ämnen:
Bild > Konsthistoria > Arkitektur
Ämnesord:
Arkitektur
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Se stadens bortglömda potentialer

Assemble har nyligen fått ta emot det prestigefyllda Turner-priset för ett pågående projekt, Granby Street i Liverpool. Det speciella med Londonkontoret Assemble är att man jobbar på tvärs mellan arkitektur, konst och design. Sedan kontoret grundades 2010 har man konsekvent arbetat aktivt med att involvera allmänheten i sina projekt. Här har man nått resultat som når långt bortom en traditionell medborgardialog. Delägarna Fran Edgerley och Lewis Jones berättar om sitt arbete. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

En ny politik för arkitektur, form och design

Nyligen presenterades en omdebatterad statlig utredning på temat gestaltad livsmiljö. I utredningen föreslås en ny väg för arkitektur, form och design för att bättre kunna möta framtidens utmaningar. Utredare har varit Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, som här presenterar resultatet. I en avslutande diskussion medverkar arkitekten Gert Wingårdh, fastighetsutvecklaren Karin Ahlzén och Monica von Schmalensee, vd för White Arkitekter. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Engelsk designbyrå med prestigeuppdrag

Designföretaget Squint Opera har specialiserat sig på animation, datagrafik, bilder och interaktiva installationer för arkitekturbranschen. Bland annat har man arbetat med presentationsfilmer för Storbritanniens paviljong på världsutställningen i Milano och grafik för lanseringen av Londons infrastrukturplan 2050. Nick Taylor, konstnärlig ledare, och Jan Bunge, vd, berättar om företaget och uppdragen. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Arkitektursverige visar bredd

Julia Svensson, tf chefredaktör för tidskriften Arkitekten, visar bildspel med exempel från årets arkitekturprojekt och gör en analys av hur dagens arkitektur och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat varandra. Det som främst diskuteras just nu bland arkitekter är bostadsfrågan, till följd av den ökande urbaniseringen och kraftigt ökande migrationsströmmar. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Arkitektur som påverkar människors livsvillkor

Den chilenske arkitekten Alejandro Aravena berättar hur man som arkitekt kan påverka och förbättra levnadsvillkoren för människor över hela världen. Detta är också temat för 2016 års Venedigbiennal som Alejandro Aravena är curator för. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Utifrån byggherrarnas perpektiv

Hur skapar vi en bättre arkitektur utifrån byggherrarnas perspektiv? Här får vi lyssna till makthavare inom byggbranschen som kommer med kreativa förslag. Medverkande: Sandra Falk, marknadschef på Folkhem, Magnus Källgren, AMF Fastigheter, Caroline Arehult, vd Skanska Fastigheter, Suzana Bossel, kommunikationschef Magnolia bostad och Daniel Markström, arkitekturchef Humlegården. Moderator: Karin Adelsköld. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Joel Sanders inreder nya Nationalmuseum

Arkitekten Joel Sanders har anlitats för att ta fram ett nytt designprogram i utställningssalarna på Nationalmuseum. Han har specialiserat sig på inredningar till museer och kulturinstitutioner som till exempel Yale University Art Gallery och Jewish Museum. Här berättar Sanders om sitt arbete. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Svensk arkitekt med internationell erfarenhet

Mia Hägg är arkitekt och verksam i Locarno och Paris. Här berättar hon och visar bilder från sitt arbete med "social housing" i Paris där man byggt 42 lägenheter ovanpå stadens längsta lagerbyggnad. Mia Hägg är också arkitekten bakom den nya entrén till före detta Arkitekturskolan. Huset är tänkt att byggas om till ett ställe specialiserat på mat och entreprenörskap. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Mellan konst, arkitektur och samhälle

Arkitekten Andrés Jaque berättar om The office for political innovation, ett kontor som utvecklar arkitekturprojekt i gränslandet mellan konst, arkitektur och samhälle. Ett exempel på ett framgångsrikt projekt är paviljongen Cosmo som finns på MoMA i New York och som fungerar som ett självlysande vattenreningsverk. Kontoret belönades med ett silverlejon på Venedigbiennalen 2014 för bästa forskningsprojekt. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Om ung svensk arkitektur

Fem unga arkitekter presenterar sina visioner och projekt i form av en pecha kucha, som är tjugo snabba bilder och tjugo sekunders väl avvägd information. De prisbelönta arkitekterna berättar bland annat om nyskapande inredningar, annorlunda landskapsarkitektur och ett integrerat projekt mellan arkitektur, inredning och landskap. Medverkar gör de båda arkitekterna Alexandra Lindberg och Karin Skoglund, landskapsarkitekten Johanna Dehlin, arkitekten Johan Arrhov, projektledaren Hanna Areslätt och inredningsarkitekten Martin Ku. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & bild

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Arkitekturgalan 2015

Engelsk designbyrå med prestigeuppdrag

Designföretaget Squint Opera har specialiserat sig på animation, datagrafik, bilder och interaktiva installationer för arkitekturbranschen. Bland annat har man arbetat med presentationsfilmer för Storbritanniens paviljong på världsutställningen i Milano och grafik för lanseringen av Londons infrastrukturplan 2050. Nick Taylor, konstnärlig ledare, och Jan Bunge, vd, berättar om företaget och uppdragen. Inspelat den 19 november 2015 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Sveriges arkitekter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Den moderna staden växer fram

Breda gator, monumentala byggnader och bättre bostadsförhållanden för de fattiga. Vi går på stadsvandring med arkitekturhistorikern Eva Eriksson.