Titta

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Om UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Föreläsningar som behandlar mäns våld, destruktiva manliga förebilder och vad vi kan göra för att påverka dessa. Kända debattörer från USA, Kanada och Sverige belyser ämnet från olika perspektiv. Moderator: Nisha Besara. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Till första programmet

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det? : Lärdomar av att jobba mot våldDela
 1. Först ska vi få lyssna till en panel:

 2. Jeff Jonsson, Myndigheten för
  ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 3. Olga Persson, Unizon. Och Peter
  Söderström från Män för jämställdhet.

 4. Välkomna upp på scenen.

 5. Jag vill börja med
  att fråga vad ni tänker-

 6. -efter den här dagen.
  Vad är era reflexioner efter talarna?

 7. De internationella gästerna,
  forskarna... - Olga, vill du börja?

 8. Absolut. - Roligt
  att så många orkade stanna kvar.

 9. Paneldiskussioner kan vara enformiga,
  men vi ska försöka hotta upp den.

 10. Olga Persson,
  generalsekreterare för Unizon.

 11. Vi samlar
  130 kvinno-, tjej-, ungdomsjourer-

 12. -och andra stödverksamheter.

 13. Några av er känner jag igen.
  Andra är nya. Kul att se er.

 14. Min reflexion är... Vi brukar skoja
  lite i kvinno-/tjejjoursrörelsen-

 15. -om att vi forslar hit män från USA
  att säga självklarheter.

 16. För att andra ska lyssna bättre.

 17. Jag har förlikat mig med
  att man måste göra så.

 18. Man måste vara pragmatisk.

 19. Jämställdhet gynnar alla kvinnor,
  män, transpersoner och barn.

 20. Det är min största reflexion.
  Det finns en funktion med att se-

 21. -att vi ligger lite efter
  när det gäller primärprevention.

 22. Vi har mycket att lära
  av andra länder.

 23. Tillsammans
  kan vi göra väldigt mycket.

 24. Det känner jag mig upphetsad av. Vi
  vill sätta i gång med saker direkt.

 25. Härligt. Hoppas att alla går härifrån
  med den känslan. - Jeff.

 26. Jag håller med om det Olga säger.

 27. Det arbete som vi håller på med
  och har hela tiden...

 28. Våldsförebyggande arbete
  med genusförändrande ansats-

 29. -lyfte både Jackson och Michael.
  Det ska vi ta med oss och poängtera-

 30. -och fortsätta arbeta med.
  Det är reflexionen från dagen.

 31. -Och Peter?
  -Ja, just.

 32. Hej. Jag kan börja med
  att hålla med Olga och sen Jeff.

 33. Sen försöker jag bygga på det.

 34. Det är kul med så många människor.

 35. Jag har jobbat med våld
  hela mitt liv.

 36. Mäns våld mot kvinnor och barn
  sen -99.

 37. Våldsprevention lite mer fokuserat på
  hur ska vi skapa förutsättningar-

 38. -för att jobba tidigare med unga,
  särskilt riktat till killar.

 39. Det har jag hållit på med i 6-7 år.

 40. I det våldspreventiva spåret-

 41. -har Unizon, MfJ och MUCF ett
  väldigt fint samarbete sen flera år.

 42. Då har jag haft förmånen att möta
  många i auditorium, på utbildningar.

 43. Jag har sett intresset
  och längtan efter-

 44. -att vilja jobba tidigare och
  förebyggande med de här frågorna.

 45. Det här är ett exempel i dag
  att så många är här.

 46. Det gör mig väldigt glad.

 47. Kan du berätta vad Män för jämställd-
  het gör vad gäller våldsprevention?

 48. Många vet,
  men för en del kanske det är nytt.

 49. Jackson fick frågan av en kvinna i
  publiken. Jag vet inte om hon är här.

 50. "Jag är trött", sa hon,
  "att få möta..."

 51. Jag vet det som jobbar nära kvinnor.

 52. Det är större motstånd som kvinna
  att säga saker som vi män kan säga.

 53. Män ska ta ansvar
  för att engagera andra män.

 54. Män för jämställdhet är en
  organisation där det finns möjlighet-

 55. -att engagera sig som man
  OCH som kvinna.

 56. Där finns en plattform.
  Man kan bli medlem i MfJ.

 57. I dag har vi
  tio lokalgrupper och 500 medlemmar-

 58. -sa Tomas just till mig. Min chef.

 59. Vad gör vi?
  Vi har lite olika verksamheter.

 60. Vi har ett internationellt arbete,
  bl.a. SAfE-projektet sen många år.

 61. Vi har just fått nya medel.
  Fem år till.

 62. Där engagerar vi fäder
  att engagera andra fäder-

 63. -att vara en aktiv förälder.

 64. Forskningen visar
  att det är väldigt viktigt.

 65. I Vitryssland
  jobbar vi med samma sak.

 66. Vi utvecklar att unga jobbar
  med unga, med killgrupper och så.

 67. Till Killfrågor.se
  kan man vända sig som ung kille-

 68. -och chatta eller mejla
  om hur det är att vara kille.

 69. Man möts av tränade volontärer som
  fått utbildning med genusperspektiv.

 70. Machofabriken
  tillsammans med Roks och Unizon.

 71. Det är ett paket med 17
  utbildningsfilmer och metodmaterial-

 72. -som belyser maskulinitetsnormer.

 73. Fatta man. Svante kommer att komma
  upp. Min kollega är här nånstans.

 74. Han berättar om det.
  Det är ett jättespännande jobb.

 75. Jämt föräldraskap. Där jobbar
  Mats Berggren med att engagera-

 76. -och starta pappagrupper, utbilda
  pappagruppsledare runtom i Sverige-

 77. -för att man ska jobba
  med ett genusperspektiv.

 78. Vi har ett internationellt samarbete
  under paraplyet MenEngage.

 79. Det är en global allians.
  På tal om att det händer grejer.

 80. 300 organisationer
  är anslutna över hela världen.

 81. Man jobbar för ett aktivt genus-
  förändrande, våldspreventivt arbete.

 82. Och politiskt påverkansarbete. - Hann
  jag få med allting, Tomas? - Förlåt.

 83. Du säger att du
  har jobbat med frågorna sen -99.

 84. Vad är den största förändringen
  sen dess, tycker du?

 85. Ja, vad skulle man säga?

 86. Jag kan känna... Den största
  förändringen är att nu går vi...

 87. När jag började med mäns våld
  mot kvinnor och barn fick jag frågan-

 88. -av kvinnojouren där: "När ska du
  börja utöva våld mot din partner?"

 89. Då tänkte jag
  varför jag fick den frågan.

 90. Då fattade inte jag
  att det är deras verklighet.

 91. Vad sa att jag var nånting annat
  än det de mötte varje dag?

 92. Den största förändringen är
  att många män aktivt har klivit in-

 93. -och fått förmånen att jobba sida vid
  sida med kvinnor som är feminister.

 94. Vi kan inte göra på annat sätt.

 95. Vi kan inte bidra till förändring
  om vi bara gör jobbet själva.

 96. Vi håller på i samhället och
  "gör kön" och "gör maktrelationer".

 97. Därför
  måste vi hålla varandras händer.

 98. Vi har flera bra exempel i dag
  som inte var så tydliga då.

 99. Det är nog det bästa
  och godaste exemplet som jag har.

 100. Samarbetet med maktanalys
  där vi går hand i hand.

 101. Vi bygger på det som ni har gjort.

 102. Jeff, kan inte du...? Spontanapplåd.

 103. Beskriv vad ni på MUCF gör
  vad gäller mäns våld mot kvinnor.

 104. Jag vill knyta an till det Peter sa.

 105. Det viktiga jobb som civila samhället
  gör och den viktiga funktion det har.

 106. Vi har ett nära samarbete med Unizon
  och MfJ, och har haft under lång tid.

 107. Deras uppdrag eller uppgift
  eller deras funktion-

 108. -på nationellt, regionalt
  och lokalt plan är jätteviktig-

 109. -för kunskapsspridning, metod-
  utveckling och att stötta kommunerna.

 110. Vikten av att inkludera civila
  samhället i det vi gör är stor.

 111. MUCF:s arbete. Startpunkten för hur
  vi började arbeta med frågorna-

 112. -var att vi under 2011 bad regeringen
  om att få det här uppdraget.

 113. Vi hade tittat på unga som
  hade utsatts för våld av andra unga.

 114. Nu blev uppdraget att titta på unga
  som utsätter andra unga för våld.

 115. Genom utredningen Unga och våld 2013
  såg vi det som många redan vet.

 116. Unga utsätts för mer våld än vuxna.

 117. Unga killar är högst representerade-

 118. -bland misstänkta gärningsmän
  för misshandel.

 119. Vi kunde statistiskt visa
  samband mellan-

 120. -stereotypa påståenden om könsroller,
  maskulinitet och våldsutövning.

 121. I år har vi helt färska siffror.

 122. MUCF:s ungdomsenkät mäter...

 123. Unga svarar på frågor,
  och vi tar fram variabler.

 124. I den undersökningen kan vi se att
  oddskvoten för att ha utövat våld-

 125. -är 4,4 gånger större för killar-

 126. -som instämmer i
  stereotypa påståenden om könsroller.

 127. Bara de argumenten ger oss styrka-

 128. -att fortsätta med våldsförebyggande
  arbete med genusförändrad ansats.

 129. Gör ni det främst i samverkan med
  andra organisationer och myndigheter?

 130. Handboken "Inget att vänta på"-

 131. -står vi bakom
  tillsammans med MfJ och Unizon.

 132. Där har vi ett samarbete där
  vi vill inkludera länsstyrelserna.

 133. De har bra kanaler ut i kommunerna.

 134. Kommunerna måste vi stötta
  att börja arbeta våldspreventivt.

 135. Olga, du beskrev vad ni gör på
  Unizon, men vill du berätta lite mer?

 136. Jag tror att många av er vet det.

 137. Vår särart kan jag ta upp. Vi arbetar
  med skydd, stöd, påverkansarbete-

 138. -och preventionsarbete i en helhet.

 139. Det är ytterst viktigt
  för att höja statusen-

 140. -på kvinnofrids- och barnfridsarbetet
  generellt ute i kommunerna.

 141. Vårt påverkansarbete-

 142. -ska ge våldsutsatta kvinnor och barn
  bättre stöd.

 143. Men vi ser att vi jobbar mycket med-

 144. -att skapa resurser och
  förutsättningar för socialtjänsten-

 145. -att göra ett bättre arbete.

 146. För det här
  är en statusfråga som alla andra.

 147. Barn- och kvinnofridsarbete
  har låg status-

 148. -i relation
  till andra politikområden.

 149. Allting som är förknippat med
  att vara kvinna är lågt värderat.

 150. Så vi höjer statusen för arbetet
  även för de kommunala insatserna.

 151. Vi hoppas
  att våldspreventionsarbetet-

 152. -bygger vidare på allt som har gjorts
  i barn- och kvinnofrid.

 153. För vi har gjort en hel del arbete
  som vi ska vara väldigt stolta över.

 154. Både Jackson och Michael
  berättade om det.

 155. Det vi gör på jourer... Vi har blivit
  ofrivilliga experter på mäns våld-

 156. -eftersom vi har jobbat med vålds-
  utsatta kvinnor och barn i 40 år.

 157. Vi vet mycket om hur våld påverkar
  den som utsätts, den som utsätter-

 158. -och omgivningen.
  Vi är rädda för våldet.

 159. Det är läskigt
  att kalla en spade för en spade-

 160. -och säga "våld", "män"
  och "mäns våld".

 161. Så vi säger
  "mobbning" och "kränkningar".

 162. Mycket av vårt arbete går ut på att
  kalla spaden spade, och skifta fokus.

 163. Vi får frågor inför sommaren.

 164. "Hur ska vi göra för
  att tjejer inte ska bli våldtagna?"

 165. Då för vi alltid tillbaka frågan.

 166. "Varför frågar ni inte män och killar
  vad de ska göra för att inte våldta?"

 167. Hela det systematiska
  påverkansarbetet är vår särart-

 168. -som civilsamhället kan bidra med.

 169. Putta tillbaka andra aktörer
  när de faller ur "genusansatsen".

 170. Ingen kanske vet vad det är, men som
  handlar om att beskriva verkligheten-

 171. -och få det här att beröra unga
  ute i er verklighet i kommunerna.

 172. Jag har en reflexion.
  Att det egentligen är rätt enkelt.

 173. Om vi uppnår jämställdhet så minskar
  också våldet eller försvinner helt.

 174. Är jag naiv
  som tänker att det är så enkelt?

 175. Om vi jobbar med jämställdhetsfrågor
  på bred front får vi bukt med våldet.

 176. Om vi tycker att jämställdhetsfrågor
  inkluderar en maktanalys.

 177. Inte att kvinnor
  ska roffa åt sig lika mycket som män.

 178. Inte bygga ett manssamhälle för alla.

 179. Då tror jag inte
  att jämställdhet leder till det.

 180. Om vi på riktigt
  vill förändra normer för kön-

 181. -och inte bara problematisera dem
  eller tänka rättvisa-

 182. -då tror jag att vi kommer
  att kunna ha ett våldsfritt samhälle.

 183. Det handlar om
  att jobba med normer på riktigt.

 184. Vad innebär det att vara kvinna, och
  ett jobb förknippat med kvinnlighet?

 185. Peter, möter ni mycket motstånd när
  ni jobbar för att förändra normer?

 186. Nej, inte i dag.

 187. När jag började kunde man möta... Det
  kunde vara en polis. Inget mot dem.

 188. En kunde säga:
  "En kvinna ska tåla en smäll."

 189. Såna reaktioner kunde man få öppet
  under en sån här föreläsning -99.

 190. I dag är det så, sen kanske
  jag har blivit bättre på att prata-

 191. -och sätta frågor i kontext.

 192. I dag, när vi är ute och möter,
  oavsett var vi är och pratar...

 193. Det kan vara helmanliga grupper
  och ledningsgrupper.

 194. Det som ofta kommer fram nu
  är att det är helt åt helsike.

 195. "Vad kan vi göra och HUR kan vi göra
  nånting?" Man hamnar mer i det.

 196. Det ger mig hopp. Det är inte
  mycket motstånd nu när vi är ute.

 197. Men det är lättare för oss män
  att prata.

 198. Därför ska vi vara
  män och kvinnor tillsammans.

 199. På tal om vad vi kan göra.
  MUCF är ju ändå en statlig myndighet.

 200. Ni företräder det offentliga här.

 201. Är det nånting generellt som du vet
  att ni kommer att ta tag i snart?

 202. "Nu ska vi utveckla
  vårt våldspreventiva arbete."

 203. Vi hade och har ett uppdrag som
  handlade om att främja och stötta-

 204. -kommuner och regioner
  att börja arbeta våldspreventivt.

 205. Jag sa "hade" för att det tog slut
  2014, sen fick vi det förnyat 2015-

 206. -och ska arbeta med det 2016.

 207. Inom ramen för det erbjuder vi
  kommuner endags-workshops-

 208. -utifrån "Inget att vänta på",
  med strategiska personer-

 209. -och representanter
  från det civila samhället-

 210. -för att få hela-kommunen-ansatsen
  som MfJ jobbar med.

 211. Vi vill även ha med länsstyrelserna,
  så vi erbjuder dem-

 212. -att anordna regionala konferenser
  utifrån "Inget att vänta på".

 213. I de konferenserna går vi djupare in.

 214. Där kommer Unizon, MfJ
  och Länsstyrelsen att vara med.

 215. Länsstyrelsen lyfter då
  regionala lyckade exempel på-

 216. -hur man kan arbeta med vålds-
  prevention i regionen. Det sker 2016.

 217. Olga, finns det några fallgropar
  när man jobbar med våldsprevention?

 218. Allt kan gå fel. Nej!

 219. Mycket kan gå fel. Man ska inte
  fastna i att säga vad som kan gå fel.

 220. Det är inte så peppigt
  att avsluta med.

 221. En liten riskanalys kan vara bra.

 222. Jag var på väg att säga när Jeff sa
  det här med konferenser...

 223. Vi vill ha mer kunskap.
  Men vi borde ha en nollvision.

 224. På nationell nivå tror jag på
  en nollvision på mäns våld-

 225. -men också mot fler utredningar,
  kartläggningar och rapporter-

 226. -och saker som redan finns.

 227. Nu är det dags att gå
  från ord till handling - på riktigt.

 228. -Inte tillsätta...
  -Spontanapplåd.

 229. Använd det som existerar, för
  otroligt mycket bra arbete är gjort.

 230. Vi har starkt kunskapsstöd
  för att göra det vi ska.

 231. Vi kan inte lyssna på dem som säger
  att jorden är platt. Den är rund.

 232. Därför börjar vi arbeta.
  Mäns våld är ett problem.

 233. Lokalt kan det behövas en lokal
  problembild. Få med er alla tidigt.

 234. Inte alla, men kroka arm i
  nån eldsjäl och sätt i gång.

 235. Förankring. Att förankra successivt.
  Jätteviktigt på chefsnivå, så klart.

 236. Olika förvaltningar,
  trossamfund, civilsamhälle...

 237. Ta med de som har jobbat med våld.
  Kvinno-, tjej-, brottsofferjourer...

 238. Alla inom kommunen som kan
  våldsfrågan. Förövarfrågan, också.

 239. De som jobbar med
  stöd och behandling till förövare.

 240. De har
  den strukturella genusanalysen.

 241. Inget individbaserat arbete där män
  pratar om sina individuella problem.

 242. Eller om sin mamma,
  höll jag på att säga.

 243. Alla pratar om sin mamma,
  för mamma är bäst.

 244. Det är viktigt.
  För det är en "blind spot".

 245. Det nya med det här
  är egentligen inte så mycket nytt.

 246. Utan det är att vi samlas
  i en strukturell samverkan-

 247. -där vi krokar arm
  och står bredvid varandra.

 248. Om vi kan göra det på riktigt
  i den här frågan-

 249. -tror jag att vi kan nå framgång.

 250. Det var de fallgropar jag tänkte på
  förutom det Peter och Jeff nämnde.

 251. Män och kvinnor
  som jobbar tillsammans.

 252. Den diskussionen
  måste hållas levande.

 253. För det möter alltid motstånd när man
  talar om att förändra maktstrukturer.

 254. När jag säger samma sak
  som du säger-

 255. -så älskar alla Peter och tycker att
  Olga är en jobbig kvinnojourstant.

 256. Det kan ni inte föreställa er,
  men så är det.

 257. Jag är lite trött.
  Det har varit en lång vecka.

 258. Jag tror att vi alla vet precis.

 259. Jag tänker på två sektorer som i sig
  är väldigt normerande-

 260. -och som också kan gå i förväg,
  och personerna som syns där.

 261. Det är medier och politik. De kan
  verkligen hjälpa till att förändra.

 262. Har ni några reflexioner
  kring deras roller?

 263. Nånting i er vardag där ni känner att
  medierna skulle göra på detta sätt?

 264. Eller politiken.
  Jag ser i era ögon att ni har svar.

 265. Om vi börjar med Peter.

 266. Jag tänkte på vad politiken
  och medierna inte är så bra på.

 267. Jag kommer från Skellefteå.
  Vi hade inte så många medier förr.

 268. Mikael Thörn,
  som är här i lokalen nånstans-

 269. -satt med i utredningen
  om en ny nationell strategi.

 270. Den är fortfarande på remiss, eller?
  Eller är remissrundan klar? Precis.

 271. Just det här politiska.

 272. Här har de en gyllene möjlighet
  att göra nånting av strategin.

 273. ANDT-strategin, som inspirerade
  när vi tog fram den här strategin-

 274. -har fått en förändring
  ner i praktik.

 275. ANDT -
  alkohol, narkotika, dopning, tobak.

 276. Den har lyckats förändra praktiken
  för man har mål som man följer upp.

 277. Nu gäller det att satsa lika mycket
  resurser för den här strategin.

 278. Då kan det bli en väldigt bra hjälp.

 279. MUCF har fått ett litet uppdrag nu.

 280. Vi behöver en statlig styrning.
  Från stat ner till region och lokalt.

 281. Ungdomsstyrelsen kunde få i uppdrag-

 282. -att driva våldsprevention av unga
  med genusförändrande ansats.

 283. Men det behövs ett system för detta.

 284. Det vet vi från
  våldspreventionsforskningen.

 285. Alla ni här finns i verkligheten.

 286. Vi är ute i kommunerna och jobbar.
  Nu jobbar vi i Borås och Västerås.

 287. Vi vet
  hur mycket bra arbete som görs.

 288. Men ibland ser man inte själv
  hur mycket man gör.

 289. Vi behöver lyfta upp det som görs
  och se vad ni vill utveckla-

 290. -och få er att samordna er och dra åt
  samma håll, i strukturerad samverkan.

 291. Där har politiken en viktig roll
  också på lokalt plan.

 292. Lokalpolitiker måste stötta arbetet-

 293. -så att det blir ett systematiskt
  arbete i kommunerna.

 294. Olga, politikens och mediernas roll.

 295. -Jeff kan få säga nånting.
  -Vi jobbar på regeringens uppdrag.

 296. Vi ser att långsiktighet är viktigt.
  Det hör vi från kommunerna.

 297. Det går inte att börja arbeta med
  våldsprevention under sex månader-

 298. -och sen inte ha nåt stöd nationellt.

 299. Långsiktiga uppdrag ser vi
  att kommunerna efterfrågar.

 300. Sen jobbar vi
  efter de uppdrag vi får.

 301. Det gör inte vi. Snygg brygga. Vi kör
  på oavsett regeringsuppdrag eller ej.

 302. Vi är fristående, vilket är skönt,
  men jobbar gärna tillsammans med er.

 303. I medier har vi en populärkultur som
  motverkar allt som vi pratar om här.

 304. Vi reproducerar extrema, våldsamma
  maskulinitetsideal överallt.

 305. I våra mobiler, Ipads...
  I princip all populärkultur-

 306. -är väldigt könsstereotyp och bygger
  på ett våldsamt maskulinitetsideal.

 307. Porren motverkar också
  allt det vi vill åstadkomma.

 308. Vi behöver lyfta jättesvåra frågor
  där det finns näringslivsintressen.

 309. Sverige är nog redo för en diskussion
  kring hur det motverkar jämställdhet.

 310. När vi får frågor...

 311. "Är inte internet fantastiskt?
  Kan inte porren vara frigörande?"

 312. Då kanske man
  ska lägga tillbaka frågan.

 313. "På vilket sätt bidrar det till
  att våldet minskar mot kvinnor?"

 314. I den massproducerade porren
  är det fem killar på en tjej.

 315. "På vilket sätt bidrar det
  till frigörelse för tolvåringar"-

 316. -"som tittar på det
  ensamma i sina rum?"

 317. Viktig diskussion att ta.

 318. Vad gäller politiken
  har jag en idé att man borde byta...

 319. Åsa Regnér borde inte inleda
  den här konferensen-

 320. -utan Morgan Johansson
  eller Anders Ygeman.

 321. Nåt högstatuspolitikområde
  borde inleda en sån här konferens.

 322. Sen får Åsa inleda konferensen
  om organiserad brottslighet-

 323. -säkerhet eller terrorism.

 324. Att man syns i olika arenor, så det
  inte blir en jämställdhetsfråga-

 325. -eller enbart en kvinnofråga. Lite...

 326. ...rockader.

 327. Det tror jag. Då syns människor
  i andra sammanhang.

 328. Vi behöver få fler män med makt
  som pratar om den här frågan.

 329. Det är uppenbart så. Och kvinnor med
  makt som pratar om andra frågor...

 330. -...än om jämställdhetsfrågor.
  -Rätt basic egentligen.

 331. Vi ska strax avrunda. Har Jeff
  och Peter en avslutande reflexion?

 332. -Avslutande reflexion...
  -Ni behöver inte.

 333. -Olga, kanske.
  -Amanda ska ha.

 334. Jag vill bara säga
  till alla som är här i dag...

 335. Jag tror att ni är kopplade till
  den verklighet vi pratar om-

 336. -eller är väldigt intresserade av
  att delta.

 337. En rörelse är på gång kring vålds-
  preventivt, genusförändrande arbete.

 338. Är ni intresserade av att utveckla
  det eller starta nånting nytt-

 339. -så gör det, och gå ihop. Jobba inte
  ensamma med detta. Det är A och O.

 340. Jag sa att vi bara
  arbetar med regeringens uppdrag.

 341. Vi för även fram
  att det är viktigt med långsiktighet.

 342. Det kommunerna säger
  förs vidare till regeringen.

 343. Vi står inte helt stilla med
  "nu har vi inget uppdrag längre".

 344. Vi måste fortsätta arbeta
  med frågorna. Min sista reflexion.

 345. Tack så jättemycket till er alla tre.

 346. Textning: Helena Lindén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lärdomar av att jobba mot våld

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tre personer som har varit engagerade i manligt våld under lång tid reflekterar kring vad de lärt sig. Olga Persson från Unizon, Peter Söderström från Män för Jämställdhet och Jeff Jonsson från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor diskuterar vikten av män som engagerar män och om att höja statusen för de som jobbar med barn- och kvinnofrid. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Juridik, Kriminologi, Kvinnojourer, Kvinnomisshandel, Medicin, Misshandel, Män, Män som misshandlar, Rättsvetenskap, Samhällsmedicin, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialmedicin, Vanvård, Våld, Våld i nära relationer, Våld mot barn, Våld mot kvinnor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Regeringens syn på mäns våld

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér berättar om sitt eget jämställdhetsengagemang och om hur regeringen jobbar för att minska mäns våld. Hon pratar också om att man idag ser allvarligare på mäns våld än tidigare då det sågs som en familjeangelägenhet. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Mäns våld är en ledarskapsfråga

Från födseln och framåt blir flickor och pojkar systematiskt behandlade på olika sätt. Det menar Michael Kaufman, författare och populär föreläsare om manlighet. Han pratar om fysiskt och sexuellt våld som en epidemi. Men också om något fantastiskt som händer: att regeringar över hela världen tar initiativ och att män börjar tala ut. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Det är en mansfråga

Den före detta amerikanske fotbollspelaren Jackson Katz jobbar nu med genus och manlighetsfrågor inom bland annat USA:s militär. Han argumenterar för att manligt våld inte är en kvinnofråga utan en mansfråga. Män måste prata med andra män om genusfrågor i kulturer som sportskulturer och militärkulturer. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Så mycket kostar en våldtäkt

Nationalekonomen Stefan de Vylder går systematiskt igenom tre våldtäktsscenarier och vad de kan kosta samhället och personerna som drabbas. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Onödvändiga normer

Socialantropologen Anja Norell berättar om "Lås upp", som är en metod för att utbilda lärare, pedagoger och elever i normkritiskt tänkande. Utgångspunkten i metoden är att synliggöra, ifrågasätta och utmana normer och strukturer som strider mot de mänskliga rättigheterna och kan bidra till förtryck och diskriminering. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Våldspreventivt arbete med föräldrar

Med fokus på utlandsfödda föräldrar pratar Kristina Gustafsson och Annika Rosén, lektorer i socialt arbete, om våldspreventivt arbete. Hur navigerar nyanlända i juridiken? Vad kan man inte förhandla? Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Lärdomar av att jobba mot våld

Tre personer som har varit engagerade i manligt våld under lång tid reflekterar kring vad de lärt sig. Olga Persson från Unizon, Peter Söderström från Män för Jämställdhet och Jeff Jonsson från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor diskuterar vikten av män som engagerar män och om att höja statusen för de som jobbar med barn- och kvinnofrid. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.