Titta

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Om UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Föreläsningar som behandlar mäns våld, destruktiva manliga förebilder och vad vi kan göra för att påverka dessa. Kända debattörer från USA, Kanada och Sverige belyser ämnet från olika perspektiv. Moderator: Nisha Besara. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Till första programmet

UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det? : Onödvändiga normerDela
 1. Nu ska vi få lyssna till några
  exempel på våldspreventivt arbete-

 2. -som också fokuserar på vuxna
  som finns i barns och ungas vardag.

 3. Vuxna, som lärare eller föräldrar,
  är starkt normgivande-

 4. -och måste bli medvetna om vilka
  föreställningar de vidareförmedlar-

 5. -som kan leda till våld, helt enkelt.

 6. Först kommer
  socialantropologen Anja Norell-

 7. -från
  Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

 8. Du berättar om dina erfarenheter
  av normkritiskt arbete i skolan.

 9. Sen kommer forskarna Kristina
  Gustafsson och Annika Rosén-

 10. -att berätta om förändringsarbete
  bland utlandsfödda föräldrar.

 11. Men först alltså Anja Norell.
  Varsågod.

 12. Jag heter Anja Norell och
  kommer från Mångkulturellt centrum.

 13. Inom utbildningsverksamheten jobbar
  jag med Marit, som är sjuk i dag-

 14. -med
  Lås Upp - normutmanande metoder.

 15. Vi finansieras av Länsstyrelsen.

 16. Innan jag berättar mer om Lås Upp
  tänker jag läsa upp en berättelse-

 17. -som ingår i våra metoder och som an-
  knyter till frågor som vi jobbar med.

 18. "Jacob har flera nära kompisar."

 19. "De hänger mycket, både i skolan och
  på fritiden, och har jättekul ihop."

 20. Detta ingår i en diskussionsövning-

 21. -som vi har utvecklat för högstadiet
  och gymnasiet - Dilemmaberättelsen.

 22. Jag vill understryka att vi har
  fler cases som handlar om tjejer.

 23. Jacob begränsas i sin vardag.
  Vi förstår berättelsen-

 24. -utifrån normer som bidrar till
  att Jacob ifrågasätts.

 25. Normer
  kring maskulinitet och sexualitet.

 26. Ungdomar och barn
  som utmanar normer-

 27. -utsätts för begränsningar, diskrim-
  inering och lider av psykisk ohälsa.

 28. Vi vet att det finns samband mellan
  normer och olika former av våld.

 29. Vuxna i ungas liv
  har en stor möjlighet-

 30. -och ett stort ansvar
  att utmana och bidra till-

 31. -att förändra normerna
  där det finns koppling till våld.

 32. Vårt förebyggande arbete handlar om-

 33. -att stärka lärare i att utmana
  begränsande normer i sin yrkesroll.

 34. Vi gör så här. Vi tar avstamp
  i de mänskliga rättigheterna-

 35. -för vi vill utmana
  de normer och strukturer-

 36. -vars konsekvenser kolliderar
  med de mänskliga rättigheterna.

 37. Vi utgår från
  en bred definition av våld.

 38. Det är grunden
  för de metoder som vi arbetar med.

 39. Vi kan orientera oss
  med Per Isdals definition av våld:

 40. Vi arbetar för att förebygga
  våld och diskriminering.

 41. Begränsningar
  både av handlingar och möjligheter.

 42. Vi förstår våldets konsekvenser både
  på individuell och strukturell nivå.

 43. Jag är socialantropolog i botten.

 44. Marit Nygård, som är sjuk i dag-

 45. -är gymnasielärare
  i svenska och geografi.

 46. Här är vår hemsida-

 47. -med de metoder som vi använder
  när vi utbildar lärare.

 48. Pedagoger kan gå in här och sen
  tillämpa metoderna i undervisningen.

 49. Metoderna består av fyra teman
  med diskussionsövningar för unga.

 50. De kretsar
  kring normer och rättigheter.

 51. Sen har vi även texter och metoder
  för pedagoger.

 52. Jag går in mer på det längre fram.

 53. De två spåren på hemsidan
  jobbar vi med när vi utbildar lärare-

 54. -som verktyg
  för att diskutera normer-

 55. -och integrerat normkritiskt
  perspektiv i undervisningen.

 56. Det kan handla om personligt förhåll-
  ningssätt. Vilket språk vi använder-

 57. -vilka normer
  som reproduceras i läromedel-

 58. -och kunskapen som grund till lyckat
  likabehandlingsarbete på skolan.

 59. Lås Upp ingår i Mångkulturellt centr-
  ums utbildningsverksamhet sen 2015.

 60. MkC jobbar sen 1987 med forskning,
  utbildning och konstnärliga uttryck.

 61. Det är
  en kommunal stiftelse i Botkyrka-

 62. -som arbetar kring migration,
  segregation, rasism och kulturarv.

 63. Vi har varit där sen i år.

 64. Men vår historia började på Botkyrka
  kvinnojour för ett antal år sen.

 65. 2008 utlyste Länsstyrelsen
  i Stockholm projektmedel-

 66. -för att förebygga
  hedersrelaterat förtryck och våld.

 67. Då hade Botkyrka kvinnojour
  en tjejjour-

 68. -där man ville bedriva
  utåtriktat arbete med ungdomar.

 69. Då hade aktörer inom skolan som skol-
  hälsovårdspersonal och pedagoger-

 70. -fört samtal med kvinnojouren
  om utåtriktat arbete med ungdomar.

 71. Behovet upplevdes gälla
  samtal om mänskliga rättigheter-

 72. -utifrån begränsningar och våldet som
  är en del av många tjejers vardag.

 73. Begränsningar som kan förklaras
  utifrån oro för familjens anseende...

 74. Det som vi pratar om som heder.

 75. ...och mäns våld mot kvinnor
  generellt.

 76. Och normer kring kropp, utseende,
  sexualitet och sexuellt våld.

 77. Botkyrka kvinnojour
  beviljades projektmedel-

 78. -så 2009
  började min kollega Lotta och jag-

 79. -att genomföra
  samtalsbaserade workshops-

 80. -i högstadie- och gymnasieskolor,
  med fokus på kön och sexualitet-

 81. -utifrån
  mänskliga rättighetersperspektiv.

 82. Under det första året inventerade vi
  och experimenterade.

 83. Vi försökte hitta
  en fungerande metod.

 84. Utmaningen var att hitta former att
  tala om erfarenheter av begränsning-

 85. -och om våld inom familjen
  - i vissa former kallat heder-

 86. -på ett sätt som berör alla ungdomar
  och som inte pekar ut nån specifikt.

 87. Så småningom
  landade vi i ett upplägg.

 88. Normer som begränsar står i centrum.

 89. Förväntningar kring kön och
  sexualitet som begränsar ungas liv-

 90. -och som också leder till olika
  former av begräsningar och våld.

 91. Hur unga tjejer förväntas se ut, hur
  killar förväntas ta mer talutrymme-

 92. -och hur alla människor
  förväntas vara heterosexuella.

 93. Och vilka konsekvenser det har
  att bryta mot normerna.

 94. När vi pratar om normer finns alltid
  en dimension av makt och privilegier.

 95. Vilka privilegier får de personer
  och grupper som passar in på normer?

 96. Vi hade ett stort fokus
  kring maskulinitet under elevarbetet.

 97. Hur normerna är kopplade till våld
  och mäns privilegier i samhället-

 98. -och hur män påverkas
  av maskulinitetsnormer-

 99. -vilket bl.a. speglas
  i självmordsstatistiken.

 100. Kopplingen normer-makt-privilegier
  har breddat diskussionen-

 101. -från att gälla kön och sexualitet
  till att även gälla andra normer-

 102. -som
  hudfärg, språk och funktionsförmåga.

 103. Så vi diskuterar olika maktordningar
  som rasism, homofobi eller funkofobi.

 104. För att kunna synliggöra och försöka
  förändra normer som leder till våld-

 105. -arbetar vi med
  intersektionella perspektiv.

 106. D.v.s. hur normer samverkar, så vi
  förstår det våld vi vill förebygga.

 107. I arbetet med elever
  har vi haft ett informativt syfte-

 108. -kring rättigheter, lagstiftning
  och kunskap om stödinsatser-

 109. -i relation till de konsekvenser
  av normerna som vi diskuterar.

 110. Och vi jobbade i ungefär tre år
  med att träffa elevgrupper i skolor.

 111. Vi träffade över 3 000 ungdomar
  främst i Stockholms län och Botkyrka.

 112. I arbetet med workshops såg vi risken
  att det skulle bli en engångsinsats.

 113. Det ville vi motverka.

 114. Så vi hade obligatorisk uppföljning
  med lärarlagen runt eleverna-

 115. -för att diskutera
  hur de kunde arbeta vidare-

 116. -med de perspektiv som vi hade lyft.

 117. Så vi hade tidigt en ambition om
  ett långsiktigt arbete på skolorna.

 118. Det räcker inte med att utomstående
  kommer med diskussionsövningar-

 119. -eller att utbilda lärare
  i normutmanande diskussioner.

 120. Vi behövde jobba med-

 121. -att stärka skolorna i att integrera
  normkritiska perspektiv genomsyrande.

 122. Lärare behöver få möjlighet-

 123. -att kritiskt granska
  sina egna föreställningar-

 124. -för att kunna utmana i stället för
  att reproducera begränsande normer.

 125. Lärare har ett uppdrag
  att fostra elever in i vissa normer-

 126. -men även att utmana normer som kan
  bidra till diskriminering och våld.

 127. I läroplanen står det att skolan ska
  motverka traditionella könsmönster.

 128. Vi började utveckla
  ett utbildningskoncept för lärare-

 129. -för att stödja ett långsiktigt
  arbete med normkritiska perspektiv.

 130. Så vi gick över till att huvud-
  sakligen kompetensutveckla lärare.

 131. Vi ville ge lärare en trygghet i
  att de kan hantera dessa frågor.

 132. De kan uppleva att det här är svårt
  eller känsligt på olika sätt.

 133. Lärare har en enorm potential
  att göra skillnad som professionella-

 134. -och som vuxna med en nära relation
  till de ungdomar som är deras elever.

 135. Längst ner på bilden ser ni
  vår metodbok Lås Upp.

 136. Det är min kollega Marit till höger.

 137. Boken tog vi fram för att sprida våra
  metoder för elever och pedagoger.

 138. Så erbjuder vi
  ett verktyg för att stärka skolan i-

 139. -att jobba förebyggande och främjande
  utifrån normkritiska perspektiv.

 140. Allt finns på vår hemsida
  som vi uppdaterar löpande.

 141. Några faktorer
  som utmärker våra metoder-

 142. -är den långa, praktiska kunskapen
  som ligger bakom-

 143. -men även språklig tillgänglighet
  och frågor om familjens anseende.

 144. Jag har nämnt normkritik, och såna
  perspektiv genomsyrar våra metoder.

 145. Vi ser ett normutmanande arbetssätt:

 146. Det finns tre fokusområden som vi
  anser att normkritik handlar om.

 147. Att synliggöra
  och ifrågasätta normer.

 148. Vi behöver upptäcka
  för att kunna utmana och förändra.

 149. Där handlar det om kopplingen att se
  normen i dess vardagliga uttryck-

 150. -som ofta är socialt legitimerade,
  och se sambanden med våld-

 151. -som socialt fördöms som grövre.

 152. Undvik ett "vi och de".

 153. En motreaktion mot det som kallats
  toleranspedagogiska perspektiv-

 154. -där orsak till problem,
  som kränkningar-

 155. -ses som okunskap om grupper
  som inte passar in på normen.

 156. Det anses kunna botas genom
  att ett "vi" som tillhör normen-

 157. -ska få mer kunskap
  av de som avviker från normen.

 158. Grupper som homosexuella,
  muslimer eller döva.

 159. Det är självklart
  väldigt problematiskt.

 160. Hos lärare och skolpersonal
  så upplever vi ofta att det finns-

 161. -en föreställning om
  att elever behöver upptäcka-

 162. -och ändra sina attityder gällande
  normer. Att eleverna blir "de andra".

 163. Men många av övningarna för elever
  använder vi också med lärare.

 164. Det är ändå samma normer som vi
  förhåller oss till och reproducerar.

 165. Låsa upp nya möjligheter handlar om
  att öka ungas handlingsutrymme-

 166. -både i skolan och i livet i stort.

 167. Det kan gälla
  normöverskridande yrkesval-

 168. -och att handla på ett specifikt sätt
  som omgivningen inte förväntar sig.

 169. Kunskap förankrade i normkritiska
  perspektiv är en förutsättning-

 170. -för att bedriva
  ett lyckat likabehandlingsarbete.

 171. Utifrån
  förståelse för sambandet mellan-

 172. -normer, mobbning, trakasserier,
  kränkningar och våld-

 173. -går det
  att åstadkomma en förändring.

 174. Normkritiska perspektiv bidrar också
  till annat inom lärarens ansvar:

 175. Demokratifrågor.

 176. Analytiska perspektiv,
  som går att använda i undervisningen.

 177. Källkritiska frågor. Och det
  kan bidra till värdegrundsarbete.

 178. Vi vill stärka lärare i att hitta en
  balans mellan att diskutera normer-

 179. -och att utmana normer
  utan att kommentera det.

 180. Till exempel i ett normöverskridande
  val av läromedel.

 181. Ett normkritiskt arbete
  kan inte manualbaseras.

 182. Vi försöker ge lärare stöd att sätta
  i gång processer att utmana normer.

 183. En grund,
  så lärare hittar ett passande sätt-

 184. -och kan inkludera perspektiven
  i undervisningen och verksamheten.

 185. Och vi finns kvar, så det finns
  möjlighet till handledning.

 186. Jag ska visa exempel på verktyg som
  vi använder i utbildningssammanhang.

 187. Statistik använder vi för
  att synliggöra ojämlikheter och våld-

 188. -och för att jobba förebyggande
  mot problemen som statistiken visar.

 189. Frågorna ligger inom skolans uppdrag-

 190. -men lärarna och skolledningen
  behöver känna en övertygelse-

 191. -att detta är viktiga frågor och att
  lärare faktiskt kan göra skillnad.

 192. Att reflektera över kopplingen mellan
  statistik om mäns våld mot kvinnor-

 193. -eller
  självmordsstatistiken bland män-

 194. -och de maskulinitetsnormer
  som normaliseras i skolans vardag.

 195. Utifrån förståelsen
  får lärarna vägledning-

 196. -för att diskutera hur det ser ut
  på skolan och ta fram strategier-

 197. -hur skolan kan motverka
  och förebygga våld, rasism-

 198. -diskriminering, homofobi o.s.v.

 199. Samtidigt att kunna främja jämlikhet.
  Helt enkelt, sätta i gång processer.

 200. Förslagen kan vara stora som små.

 201. Vi har jobbat
  en del med förskolepedagoger.

 202. Där kan det föreslås att pedagogerna
  mer aktivt ska uppmuntra pojkar-

 203. -att visa känslor när de är ledsna.

 204. Det kan även gälla läromedel som inte
  reproducerar könsstereotypa roller-

 205. -eller inte befäster en koppling
  mellan manlighet och våld.

 206. Vi har övningar som syftar till att
  ta fram strategier till förändring-

 207. -och att utbyta erfarenheter, för det
  finns mycket kunskap och bra praktik.

 208. Osynliga fördelar
  är en fyrahörnsövning-

 209. -om olika gruppers privilegier
  i samhället.

 210. Där förs en diskussion om paralleller
  och likheter mellan olika normer.

 211. Samtidigt är frågan hur lärare
  förhåller sig till detta i sitt yrke.

 212. Vad innebär det för dem
  i deras vardag?

 213. Man måste förstå normer, privilegier
  och dess konsekvenser samhälleligt-

 214. -om man ska arbeta kritiskt. Lärare
  behöver rikta blicken mot sig själva.

 215. Här ser ni
  övningen Friktion och fördelar.

 216. Då kan läraren reflektera över
  sina privilegier-

 217. -i relation till sitt kön,
  sin hudfärg eller funktionsvariation.

 218. Utifrån det får de reflektera över
  vilka perspektiv de kanske saknar-

 219. -eller vilka normer
  de omedvetet återger.

 220. Som man kanske man inte har
  erfarenhet av att ha objektifierats.

 221. Jag behöver alltid förhålla mig till
  mina privilegier som vit person-

 222. -i synnerhet
  om jag utbildar om rasism.

 223. Vi kan problematisera
  att vi bara är vita talare här i dag.

 224. Vi har övningar som syftar till att
  granska våra värderingar, vårt språk.

 225. De påverkas av
  vilka positioner vi har i samhället.

 226. Hur kan vi förhålla oss till
  det här i den professionella rollen?

 227. Vi har en mall
  för att granska läromedel.

 228. Där kan lärare granska
  hur människor representeras-

 229. -utifrån kategorier som
  kön, sexualitet, religion, hudfärg-

 230. -i de läromedel
  som används på skolan de jobbar i.

 231. Här är en granskning
  av en geografibok på gymnasiet-

 232. -från kapitlet Vatten.

 233. Afrika gestaltas med törstiga barn
  och passiva människor.

 234. Europa gestaltas
  med forskning och fritidsfiske.

 235. Det är ensidiga bilder,
  ibland rent kränkande bilder.

 236. Vi reproducerar föreställningar genom
  att inte problematisera läromedlen-

 237. -eller bredda utbudet utanför normen.

 238. Det går att diskutera, men jag
  låter bilderna prata för sig själva.

 239. I granskningen ser man diskriminer-
  ande strukturer ta sig olika uttryck.

 240. I representation
  och i begränsningar och våld-

 241. -kan dessa vara mer påtagliga
  eller lättare att se.

 242. Vår målgrupp breddas hela tiden,
  så vi utvecklar nya övningar.

 243. Ett nytt utbildningstema
  för förskolan är under utveckling.

 244. Alla våra metoder går att hitta
  på vår hemsida lasupp.nu.

 245. Det har gjorts två vetenskapliga
  utvärderingar om Lås Upps metoder.

 246. En rörde arbetet med elever
  och gavs ut 2012-

 247. -av Mångkulturellt centrum
  - innan vi tillhörde dem.

 248. De skrev en utvärdering och ville
  ha in oss i sitt utbildningsteam.

 249. Utvärderingen 2015 granskade
  våra utbildningsinsatser med lärare-

 250. -och genomfördes av Linköpings
  universitet. Och där föreslår man-

 251. -att lärare ska få mer teoretisk för-
  djupning i normkritiska perspektiv.

 252. Mars-augusti kommer
  Lås Upp och Mångkulturellt centrum-

 253. -tillsammans med Södertörns högskola
  att hålla i en 7,5-poängskurs:

 254. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik
  för pedagoger.

 255. Daniel Wojahn från nordiska språk
  representerar Södertörn i samarbetet.

 256. Syftet med kursen är utveckla
  förhållningssätt och arbetsformer-

 257. -som kan främja inkludering och
  som kan förebygga våld i ungas liv.

 258. Just pedagogers egna erfarenheter
  är en viktig utgångspunkt i kursen.

 259. Bakgrunden till
  att vi kom in på detta-

 260. -är att det blir
  ganska korta insatser för lärare-

 261. -p.g.a. skolans praktiska verklighet.

 262. Det är svårt
  att få tillgång till lärartid.

 263. Här kan vi erbjuda
  teoretisk och praktisk fördjupning-

 264. -inom normkritisk pedagogik. Man får
  stöd med vikarier under tiden.

 265. Det kommer att finansieras av
  Länsstyrelsen i Stockholm.

 266. Som namnet antyder är pedagogiska
  erfarenheter en viktig dimension.

 267. Erfarenheter av situationer.

 268. Att förhålla sig till och hantera
  begränsande normer i yrkesrollen.

 269. I kursen kommer vi att utgå från
  vetenskapliga teorier och forskning.

 270. Och man upptäcker och synliggör
  privilegier och situationer-

 271. -som deltagarna inte tänkt på
  som problematiska.

 272. En dimension som ingår i kursen-

 273. -är att analysera
  olika normkritiska metoder.

 274. Övningar att använda i klassrummet.
  Lås Upps metod får en central roll.

 275. Kursen examineras med en essä
  som utgår från egna erfarenheter.

 276. Essäskrivande
  blir en viktig del av kursen.

 277. Det genomförs i samarbete med Centrum
  för praktisk kunskap.

 278. De har erfarenheter av essäskrivande
  kopplade till mellanmänskliga yrken.

 279. Vår ambition
  är att några texter av deltagarna-

 280. -ska ingå
  i en skrift om normkritisk pedagogik.

 281. En sorts antologi
  för framtida högskolekurser-

 282. -och som inspiration
  om man inte har gått kursen.

 283. Vi hoppas på samtal
  och en spridningseffekt.

 284. Vi utformar kursen just nu.

 285. Vi har väldigt olika ingångar.
  Socialantropolog och lärare.

 286. Och Daniel har nyligen disputerat
  i språkaktivism.

 287. Kursen är kostnadsfri. Det finns
  möjlighet till vikarieersättning.

 288. Informationen om kursen
  ligger ute i salen sen.

 289. Det finns anmälningsblanketter, så
  man kan anmäla sig och sprida dessa.

 290. Gör gärna det.

 291. Det är inte bara vi vuxna
  som vill utmana normer i skolan.

 292. Jag avslutar med
  att läsa upp två elevcitat-

 293. -från språkintroduktionsprogrammet
  på S:t Botvids gymnasium.

 294. Eleverna har skrivit detta
  efter en workshop med fokus på kön.

 295. Tack för att ni lyssnade.

 296. Vad har du eller ni som
  jobbar med Lås Upp mött för kritik?

 297. Om ni har mött nån kritik.

 298. Ja, absolut.

 299. Det har varit mest utmanande
  när vi har jobbat med pedagoger.

 300. Det finns ofta en uppfattning om
  att elever behöver attitydförändring-

 301. -och behöver samtala om dessa frågor.

 302. Men lärare
  kan lätt hamna i försvarsställning-

 303. -har vi märkt
  när vi jobbar med pedagoger.

 304. Man tänker att det är vissa elever,
  t.ex. byggprogrammet.

 305. Det blir så många dimensioner
  som kommer in. Om etnicitet, klass...

 306. Motstånd från lärare
  har vi stött på i vissa sammanhang.

 307. Har ni kunnat möta dem,
  eller hur känns det?

 308. Vi utvecklar våra metoder hela tiden,
  så vi har det i beaktning-

 309. -när vi ska träffa en grupp och
  har en längre process med en skola.

 310. Vi är beredda på motståndet
  och att det är lågt i tak.

 311. Normkritiken kan ju bli normerande.

 312. Sån kritik kommer. Vi behöver se
  detta som gemensamt utforskande-

 313. -där det inte finns rätt och fel. Men
  vi har de mänskliga rättigheterna-

 314. -som ett konkret ramverk
  så att allt inte blir relativt.

 315. Samtidigt är vi hela tiden
  beredda att utforska.

 316. Vi har ett kritiskt förhållningssätt
  till vår egen position som utbildare.

 317. Textning: Helena Lindén
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Onödvändiga normer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Socialantropologen Anja Norell berättar om "Lås upp", som är en metod för att utbilda lärare, pedagoger och elever i normkritiskt tänkande. Utgångspunkten i metoden är att synliggöra, ifrågasätta och utmana normer och strukturer som strider mot de mänskliga rättigheterna och kan bidra till förtryck och diskriminering. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genus (socialt kön), Genusfrågor, Jämställdhet, Normer, Rättigheter, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Regeringens syn på mäns våld

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér berättar om sitt eget jämställdhetsengagemang och om hur regeringen jobbar för att minska mäns våld. Hon pratar också om att man idag ser allvarligare på mäns våld än tidigare då det sågs som en familjeangelägenhet. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Mäns våld är en ledarskapsfråga

Från födseln och framåt blir flickor och pojkar systematiskt behandlade på olika sätt. Det menar Michael Kaufman, författare och populär föreläsare om manlighet. Han pratar om fysiskt och sexuellt våld som en epidemi. Men också om något fantastiskt som händer: att regeringar över hela världen tar initiativ och att män börjar tala ut. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Det är en mansfråga

Den före detta amerikanske fotbollspelaren Jackson Katz jobbar nu med genus och manlighetsfrågor inom bland annat USA:s militär. Han argumenterar för att manligt våld inte är en kvinnofråga utan en mansfråga. Män måste prata med andra män om genusfrågor i kulturer som sportskulturer och militärkulturer. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Så mycket kostar en våldtäkt

Nationalekonomen Stefan de Vylder går systematiskt igenom tre våldtäktsscenarier och vad de kan kosta samhället och personerna som drabbas. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Onödvändiga normer

Socialantropologen Anja Norell berättar om "Lås upp", som är en metod för att utbilda lärare, pedagoger och elever i normkritiskt tänkande. Utgångspunkten i metoden är att synliggöra, ifrågasätta och utmana normer och strukturer som strider mot de mänskliga rättigheterna och kan bidra till förtryck och diskriminering. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för Jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Våldspreventivt arbete med föräldrar

Med fokus på utlandsfödda föräldrar pratar Kristina Gustafsson och Annika Rosén, lektorer i socialt arbete, om våldspreventivt arbete. Hur navigerar nyanlända i juridiken? Vad kan man inte förhandla? Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mäns våld - hur kan vi minska det?

Lärdomar av att jobba mot våld

Tre personer som har varit engagerade i manligt våld under lång tid reflekterar kring vad de lärt sig. Olga Persson från Unizon, Peter Söderström från Män för Jämställdhet och Jeff Jonsson från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor diskuterar vikten av män som engagerar män och om att höja statusen för de som jobbar med barn- och kvinnofrid. Inspelat den 6 november 2015 på Clarion Hotel Stockholm. Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm, Män för jämställdhet och Unizon.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Är flyktingkris undantag eller ny norm?

Anders Danielsson är generaldirektör på Migrationsverket och berättar om flyktingsitutionen och hur den uppkommit. Han berättar om arbetet på Migrationsverket och situationen sådan den är nu och hur det kan komma att se ut längre fram i tiden. Karolina Lindholm Billing som är biträdande regionchef för Nordeuropa på UNHCR berättar om deras bild av situationen och hur de jobbar. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Keynes - kapitalismens räddare?

Varje gång marknadsekonomin hamnar i kris blir den brittiske ekonomen John Maynard Keynes aktuell på nytt. Keynes lanserade sin teori om hur ett samhälle kan lyfta sig ur en ekonomisk kris på 1930-talet. Vi träffar Lord Robert Skidelsky, som är expert på Keynes, och Marika Lindgren Åsbrink, ekonomisk rådgivare till den socialdemokratiska partiledningen.