Titta

Förstå kunskapskraven

Förstå kunskapskraven

Om Förstå kunskapskraven

Animerade filmer för elever i årskurs åtta och nio om hur de blir bedömda och hur de kan göra för att förbättra sina skolresultat. Utgångspunkten är Skolverkets kunskapskrav i olika ämnen.

Till första programmet

Förstå kunskapskraven : Frågeställningar för systematiska undersökningarDela
 1. Att kunna ställa bra frågor
  är en viktig tillgång-

 2. -och intresset för hur naturen fungerar
  har lett till många stora upptäckter.

 3. I alla NO-ämnen tränar du på
  att formulera frågor-

 4. -för att kunna genomföra
  systematiska undersökningar.

 5. För att bedöma kvaliteten på ditt arbete
  och berätta vad du kan utveckla-

 6. -utgår din lärare alltid
  från kunskapskraven.

 7. I kunskapskraven för alla NO-ämnen
  i årskurs nio står bland annat:

 8. Inför en systematisk undersökning
  gäller det att göra en planering.

 9. Identifiera en variabel
  som du förändrar.

 10. Vanliga variabler är t.ex. mängd,
  temperatur, tid eller tryck.

 11. Det är viktigt
  att bara förändra en variabel i taget.

 12. Allt annat ska vara lika,
  det vill säga konstant.

 13. Ett exempel:

 14. Det är en isfläck precis utanför entrén.
  Nån kan ju halka!

 15. Ja, vi måste ta bort den
  så fort som möjligt.

 16. Finns det nåt i kemisalen
  som kan få isen att smälta snabbt?

 17. Salt? Vägar saltas ju på vintern-

 18. -men det kanske är nåt specialsalt.
  Funkar vanligt bordssalt?

 19. Hur skulle du formulera den frågan-

 20. -så att det går att göra en systematisk
  undersökning utifrån den?

 21. Då undersöker ni om isen smälter
  eller inte, men inte hur snabbt det går.

 22. Hur mycket salt ska ni tillsätta?

 23. Det är ju det vi vill undersöka.

 24. Jaha, då blir
  den undersökningsbara frågan:

 25. Ja, den frågan funkar! Och då
  blir mängden salt en variabel.

 26. Har ni kanske en hypotes?

 27. Min hypotes är att isen smälter
  snabbare ju mer salt vi tillsätter.

 28. Så vi behöver mäta hur mycket vatten
  som smälter under viss tid.

 29. Och hur ska ni mäta det?

 30. Nu måste ni göra en planering
  för undersökningen.

 31. Vi tar två pappersmuggar
  och gör hål i botten.

 32. Sedan fyller vi båda med 1 dl krossad
  is och ställer dem i större glasbägare.

 33. Vi ska hälla på 1 tsk salt i den ena
  och blanda om med en glasstav.

 34. I den andra häller vi 3 tsk salt
  och rör om.

 35. Vi ska undersöka hur snabbt
  isen smälter, så vi måste ta tid.

 36. Med en linjal ska vi mäta vattennivån
  mellan muggen och bägaren-

 37. -och dokumentera
  hur mycket som smälter.

 38. Ni ska mäta med jämna mellanrum
  och använda tidsintervaller.

 39. Precis.
  Vi tänkte dokumentera resultaten-

 40. -alltså våra mätvärden, i en tabell.
  Vi använder timern på min telefon.

 41. Var tredje minut ska vi mäta
  vattennivån i båda bägarna.

 42. Vi kan skapa ett diagram också,
  för att visa resultaten ännu tydligare.

 43. Spännande!
  Och om er hypotes verkar stämma-

 44. -hur vet ni att det inte var
  en engångsföreteelse?

 45. Sant. Vi måste göra om
  undersökningen för att vara helt säkra.

 46. Vi ska genomföra
  samma undersökning två gånger.

 47. Jag skriver in det i planeringen.

 48. Nu lämnar vi eleverna
  och undersökningen.

 49. Bra frågor i NO är formulerade
  så att det går att undersöka-

 50. -t.ex. som går att besvara genom
  att mäta eller observera förändringar.

 51. Frågor som börjar med "varför" är
  svåra att besvara med undersökningar.

 52. Då behövs det mer teori.

 53. En systematisk undersökning
  ska mäta en variabel i taget-

 54. -och ha en plan
  för hur mätdata ska samlas in.

 55. I det här exemplet
  undersöktes mängden salt.

 56. Annat, t.ex. mängden is, omgivningens
  temperatur, isbitarnas storlek-

 57. -och omrörningsfrekvens,
  hölls konstant.

 58. Eleverna har en hög kvalitet
  på sin planering.

 59. Frågeställningen undersöks-

 60. -genom att observera och mäta
  resultatet av att förändra mängden salt.

 61. Eleverna planerar även
  att försöket upprepas-

 62. -och hur undersökningen
  ska dokumenteras.

 63. Undersökningen visar att mängden salt
  påverkar hur snabbt isen smälter.

 64. Och det händer mer
  när salt och is blandas.

 65. Du skulle kunna mäta temperaturen.

 66. En undersökning
  ger oftast nya frågor att undersöka-

 67. -och det finns alltid mer att lära sig.

 68. Textning: Sofia Sundqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Frågeställningar för systematiska undersökningar

Avsnitt 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

"Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån."

Ämnen:
Kemi, Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning
Ämnesord:
Betygsättning, Grundskolan, Kemiundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Förstå kunskapskraven

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att utveckla ett resonemang

Avsnitt 1

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att föra en diskussion framåt

Avsnitt 2

Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: "I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Nyanserade resonemang och komplexa samband

Avsnitt 3

Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att lösa problem och föra resonemang

Avsnitt 4

Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att pröva och ompröva

Avsnitt 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att resonera om källans trovärdighet och relevans

Avsnitt 6

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för åk 9 förklaras: "Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans." Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Frågeställningar för systematiska undersökningar

Avsnitt 7

"Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att systematiskt pröva och ompröva

Avsnitt 8

Ett av Skolverkets kunskapskrav i teknik för åk 9 förklaras: "Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & kemi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta NO-land

Matspjälkning, del 2

Vi förklarar vad som händer i magsäcken och tunntarmen, vad spottköttlarna gör och var tolvfingertarmen sitter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Förstå kunskapskraven - engelska

Frågeställningar för systematiska undersökningar

Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån." Berättare: Keith Forster, Rolf Man och Sharzad Rahmani.