Titta

Förstå kunskapskraven

Förstå kunskapskraven

Om Förstå kunskapskraven

Animerade filmer för elever i årskurs åtta och nio om hur de blir bedömda och hur de kan göra för att förbättra sina skolresultat. Utgångspunkten är Skolverkets kunskapskrav i olika ämnen.

Till första programmet

Förstå kunskapskraven : Att systematiskt pröva och omprövaDela
 1. I vår tid ställs höga krav
  på tekniskt kunnande.

 2. Tekniska förbättringar
  löser många problem.

 3. I teknikämnet ska du få utveckla
  egna tekniska idéer och lösningar.

 4. Att ta fram tekniska lösningar kräver
  både kreativitet och problemlösning.

 5. En arkitekt, t.ex., måste först
  identifiera och undersöka behoven-

 6. -och pröva idéer till lösningar
  med skisser och modeller.

 7. T.ex. ska byggnaden kanske vara
  klimatsmart och funktionell.

 8. Men det ska ju se bra ut
  och vara ekonomiskt.

 9. När det finns ett förslag utformas
  en ritning, och huset kan byggas.

 10. Teknikutvecklingsarbetet i skolan
  liknar arkitektens arbete.

 11. För att bedöma kvaliteten på ditt arbete
  och berätta vad du kan utveckla-

 12. -utgår din lärare alltid
  från kunskapskraven.

 13. I kraven för teknik i årskurs nio står:

 14. Att systematiskt pröva
  och ompröva idéer handlar om-

 15. -att utveckla och anpassa lösningar
  efter olika krav.

 16. Här kommer ett exempel:

 17. Här är en bild på hur området ser ut.

 18. Okej, Attefallshus har vi pratat om.
  Det får vara max 25 kvadratmeter.

 19. Grannens hus ligger ganska nära,
  så jag ställer mitt på andra sidan.

 20. Enligt Boverkets sajt måste Attefalls-
  hus ligga 4,5 m från tomtgränsen.

 21. Där hamnar huset bra.
  Hur högt ska det vara?

 22. Det får vara max 4 m mellan mark
  och taknock.

 23. Då blir det tajt med två våningar-

 24. -men jag bygger ett sovloft
  och får mer golv att ställa möbler på.

 25. Bra! Med hjälp av tomtkartan
  och Boverkets hemsida-

 26. -undersökte du förutsättningarna
  för uppdraget.

 27. Du vägde också in behovet av utrymme
  i form av ett extra sovloft.

 28. Förra lektionen kollade vi
  på hållfasta och stabila konstruktioner.

 29. Hur väljer du i det här fallet?

 30. Jag utnyttjar takstolarna
  för att skapa sovloftet.

 31. Ja, de gör att det blir stabilt.
  Har du några idéer om grunden?

 32. Jag gjuter en betongplatta. I den ska
  det ligga ett rutnät av armeringsjärn.

 33. Då får jag bättre draghållfasthet
  i betongen.

 34. Bra grund.

 35. Och begreppen betongplatta,
  armeringsjärn och draghållfasthet-

 36. -visar att du använder
  ett tekniskt ordförråd.

 37. Kanske finns det fler justeringar
  som gör huset energieffektivt?

 38. Man ska minimera värmeförluster
  och maximera -vinster.

 39. T.ex. ska huset inte byggas i skugga.

 40. Måste du ompröva nåt då?

 41. Ja. Jag måste flytta huset
  en bit från granskogen som skuggar.

 42. -Nåt mer?
  -Ja, välja lämplig isolering i väggarna.

 43. Genom att lyfta in energieffektiva
  lösningar fick du nya idéer-

 44. -som du visar på skissen.

 45. En del arbete återstår
  innan du kan göra ritningar.

 46. T.ex. måste alla mått stämma överens
  och vara skalenliga.

 47. Men nu lämnar vi exemplet.

 48. Teknikutvecklingsarbetet i skolan
  kan delas in i olika faser.

 49. I exemplet förtydligades först behovet:
  att bygga ett Attefallshus.

 50. Behovet undersöktes sen
  utifrån olika krav-

 51. -t.ex. byggregler,
  hållfasthet och energieffektivitet.

 52. Förslaget prövades och omprövades.

 53. Nya idéer gjorde
  att eleven fick undersöka nya saker.

 54. Då utvecklades idéerna
  till ett bra förslag på lösning.

 55. I exemplet pratade eleven
  med en lärare-

 56. -men oftast måste arbetet
  dokumenteras, så spara dina skisser.

 57. Ibland behövs en fysisk eller digital
  modell för att se att förslaget funkar.

 58. Den skriftliga dokumentationen krävs-

 59. -för att läraren ska se vilka val
  och förändringar du har gjort.

 60. Så kom ihåg att motivera dina val.

 61. Teknikutvecklingsarbete
  är reflekterande arbete-

 62. -där du värderar
  och utvecklar ditt förslag till lösning.

 63. Det är ett innovativt arbete som du
  kommer att ha nytta av i flera ämnen.

 64. Textning: Sofia Sundqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Att systematiskt pröva och ompröva

Avsnitt 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett av Skolverkets kunskapskrav i teknik för åk 9 förklaras: "Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller."

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning, Teknik
Ämnesord:
Betygsättning, Grundskolan, Högstadiet, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Teknikundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Förstå kunskapskraven

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att utveckla ett resonemang

Avsnitt 1

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att föra en diskussion framåt

Avsnitt 2

Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: "I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Nyanserade resonemang och komplexa samband

Avsnitt 3

Ett av Skolverkets kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att lösa problem och föra resonemang

Avsnitt 4

Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att pröva och ompröva

Avsnitt 5

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: "Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att resonera om källans trovärdighet och relevans

Avsnitt 6

Ett av Skolverkets kunskapskrav i svenska för åk 9 förklaras: "Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans." Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Frågeställningar för systematiska undersökningar

Avsnitt 7

"Ett av Skolverkets kunskapskrav i kemi förklaras: "Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFörstå kunskapskraven

Att systematiskt pröva och ompröva

Avsnitt 8

Ett av Skolverkets kunskapskrav i teknik för åk 9 förklaras: "Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller."

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Pluggkoden

Strategier för minnet

Rihem är skoltrött och har svårt att minnas saker. När hon provar att plugga till prov med hjälp av olika metoder visar det sig att hon höjer sina resultat rejält. I programmet får vi tips på strategier som hjälper hjärnan att minnas bättre, till exempel genom association och repetition enligt ett särskilt mönster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellkoll

Mål 4: god utbildning för alla

Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 4: god utbildning för alla. I Sverige har vi en hög utbildningsnivå och en stark tradition av folkbildning. Men skolan idag lider av bristande likvärdighet mellan skolor, skillnad i resultat mellan pojkar och flickor, samt lärarbrist.