Titta

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Om UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Nobelpristagare, världsledande forskare och experter, opinionsbildare, beslutsfattare och allmänheten samlas under Nobelveckan för diskussioner på högsta nivå. Temat 2015 är framtidens intelligens. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015 : Vad är intelligens?Dela
 1. God dag, allihop.

 2. Vi har hört några intressanta föredrag
  och kommentarer om intelligens.

 3. Men vad är det egentligen, Margaret?
  Kan du ge oss en definition?

 4. Inte en definition, men en beskrivning.

 5. Intelligens är förmågan att röra sig mot
  och i vissa fall uppnå sina mål-

 6. -som ibland kan vara motstridiga,
  i en komplex och oförutsägbar miljö.

 7. Nåt som alla högre djur är i stånd till-

 8. -och ingen artificiell intelligens
  än så länge klarar av.

 9. Det stora flertalet av dagens AI-system
  har bara ett enda mål.

 10. De gör en sak
  och är ofta bra på det-

 11. -men de handskas inte
  med många mål och motiv-

 12. -vilket intelligens handlar om.

 13. Tack. Vi kan komma tillbaka till
  artificiell intelligens om en stund.

 14. -men låt oss först fråga
  de andra paneldeltagarna:

 15. Håller ni med om beskrivningen?

 16. Vill nån försöka sammanfatta det
  till en kort definition?

 17. -Barbara?
  -Jag ska inte riktigt definiera det.

 18. Jag börjar med ett citat från
  en domare i USA:s högsta domstol-

 19. -som ombads definiera nåt mer vågat:
  "Jag känner igen det när jag ser det."

 20. Det tror jag alla här inne gör.

 21. Maggies definition
  - eller snarare beskrivning-

 22. -tar upp viktiga poänger.

 23. Det är inte en enstaka förmåga-

 24. -utan många olika förmågor
  i våra sätt att förstå universum.

 25. Det är ursprungligen ett latinskt ord
  som betyder "förstå"-

 26. -men det är
  en komplex form av förståelse.

 27. Edvard?

 28. Inom mitt område,
  psykologi och neurovetenskap-

 29. -är det här konceptet så komplicerat
  och brett att vi inte använder det.

 30. Ingen talar om intelligens,
  eftersom det täcker så mycket.

 31. Även om vi alla känner
  att vi vet vad konceptet innebär-

 32. -så är det för mångfaldigt.

 33. Har ni ännu inte...?

 34. Förra året fick du nobelpriset
  för upptäckten av hjärnans gps.

 35. Jag trodde att du skulle avslöja
  vilka celler som svarar för intelligens-

 36. -men det dröjer tydligen.
  - Helga, vad tänker du?

 37. Låt mig gå tillbaka några sekel,
  till den kinesiske filosofen Lao Zi.

 38. Han definierade intelligens
  som förmågan att förstå varandra-

 39. -men han lade till:
  "Att förstå sig själv är vishet."

 40. Han kunde inte förutse
  de enorma framsteg som vi har gjort-

 41. -i förståelsen av oss själva.

 42. Kanske inte i filosofisk bemärkelse,
  men i det som vi har hört och sett-

 43. -om hur hjärnan
  och medvetandet fungerar.

 44. Utmaningen framför oss är
  att ta detta ett steg längre-

 45. -och göra det till inte bara förståelse,
  utan även vishet.

 46. Att förutsäga och förstå de oavsiktliga
  konsekvenserna av det som vi gör.

 47. Är vi bättre på det nu
  än exempelvis på Monteverdis tid-

 48. -då musiken
  som vi hörde i början skrevs?

 49. Definitivt, men antalet utmaningar
  blir också större.

 50. Det har att göra med
  den moderna världens komplexitet.

 51. Vår oförmåga att förutse
  det som utgör komplexiteten-

 52. -nämligen det inbördes förhållandet
  mellan olika delar.

 53. Vi har bättre sätt
  att titta på dessa förhållanden-

 54. -såsom simulation och modeller,
  men det är ännu långt kvar.

 55. Ja, vi har gjort oerhörda framsteg
  men står också inför nya utmaningar.

 56. Jag skulle lägga till
  en aspekt av intelligens-

 57. -som vi måste komma till rätta med,
  nämligen social intelligens.

 58. Med det menar jag
  en bättre förståelse-

 59. -för hur den sociala ordningen
  fungerar.

 60. Lars nämnde att världen har
  förvandlats de senaste månaderna-

 61. -för oss som bor i Europa
  och på andra håll.

 62. Vi måste också tänka på
  hur vi kan förbättra social intelligens.

 63. Nu blir jag lite orolig. Efter några
  minuter omfattar "intelligens"-

 64. -hela den mänskliga civilisationen
  och all interaktion mellan människor.

 65. Margaret, kan vi dela upp
  eller reducera den-

 66. -till specifika,
  mer tydligt definierade aktiviteter-

 67. -som Edvard kanske kan hitta
  nervcellerna för om några år?

 68. Man kan fokusera på olika aktiviteter
  och typer av problem-

 69. -och exempelvis kalla dem
  "akademiska discipliner".

 70. Men vi vet att det finns artificiella
  gränsdragningar mellan discipliner.

 71. Som nationalekonom befattar man sig
  först bara med vissa problem-

 72. -men inser att man kanske
  måste lära sig om neurovetenskap-

 73. -eller meteorologi.

 74. Så man kan försöka fokusera-

 75. -och det ger en möjlighet
  att ställa och besvara frågor-

 76. -men man blir inte av med
  komplexiteten. Den finns alltid där-

 77. -och om man glömmer den
  får man ångra det senare.

 78. Är det ett hot mot neurovetenskapen?

 79. Kan neurovetenskapen bidra
  till ämnet?

 80. Ja, det pågår en revolution
  inom neurovetenskapen.

 81. Man börjar kunna förstå dessa
  komplexa funktioner i hjärnan.

 82. Vi lär oss nu hur hjärnan,
  eller hjärnbarken, gör beräkningar-

 83. -och vilka algoritmerna är.

 84. Många av dem är kanske snarlika för
  alla dessa till synes olika funktioner.

 85. Men vi är fortfarande precis i början.
  Det lär ta tid innan vi förstår det.

 86. Under de kommande åren får vi nog
  massor av data om hjärnan-

 87. -men att sammanställa dem-

 88. -och se vilka principer
  som styr hjärnans funktion-

 89. -det går mycket långsammare.

 90. Men det går framåt-

 91. -och det är svårt att förutse
  vad vi vet 2050.

 92. Hur mycket tror ni är inbyggt?

 93. Hur mycket är
  specifika celler eller cellgrupper-

 94. -som har sina platser
  och är sammankopplade?

 95. Mycket är utan tvekan inbyggt-

 96. -men det som är så speciellt med
  människor jämfört med maskiner-

 97. -är att vi från att vi föds interagerar
  med miljön genom många sinnen.

 98. Vi bombarderas med information,
  vilket hjärnan anpassar sig till.

 99. Det pågår sen i flera decennier.

 100. Svaret är "både och".

 101. Mycket är inbyggt,
  men det anpassas också-

 102. -för att fungera optimalt i världen.

 103. Så en del är inbyggt
  och en del är inlärt-

 104. -genom erfarenhet, repetition
  och så vidare.

 105. Kan vi konstruera
  en artificiell intelligens-

 106. -som fungerar som människans?
  - Barbara, vad tror du om det?

 107. Först vill jag säga att vi inte behöver
  AI-system som är kopior av oss.

 108. Vi har redan ett bra sätt
  att kopiera oss själva.

 109. Det funkar ofta hyfsat.

 110. Jag vill gå tillbaka till Alan Turing,
  som införde begreppet AI.

 111. Han sa att hela tankeprocessen
  är tämligen dunkel-

 112. -men om vi försöker förstå den
  lär vi oss mycket om hur vi tänker.

 113. Målen med AI är att förstå intelligent
  beteende och intelligens-

 114. -och uttrycka det i form av beräkningar,
  men vi behöver inte kopiera oss själva.

 115. Jag ville också ta upp en sak som
  en annan paneldeltagare nämnde:

 116. Tack vare neurovetenskapen vet vi nu
  att människors inlärning-

 117. -i hög grad är beroende
  av social interaktion.

 118. Det ser vi i hjärnans tidiga utveckling,
  och i språkinlärning.

 119. När vi bygger AI-system
  är det avgörande-

 120. -att vi tar hänsyn
  till den sociala interaktionens roll-

 121. -även om vi skapar en annan form
  av intelligent beteende.

 122. Om nåt bekymrar mig angående
  vår framtida syn på intelligens-

 123. -är det att vi inte får glömma social
  interaktion, vilket alla har nämnt.

 124. Man kan säga att vi
  snubblar in i en artificiell framtid.

 125. Vi kommer att påverkas mer
  av de saker som vi skapar-

 126. -varav AI är den mest framträdande-

 127. -men exakt hur vi för in detta-

 128. -i en social miljö och det sätt
  som våra institutioner fungerar på-

 129. -allt detta sker på måfå. Det finns
  ingen plan för hur vi ska nå dit.

 130. Denna osäkra artificiella framtid
  hyser en oerhörd potential.

 131. Samtidigt behöver vi vår
  nedärvda anpassningsförmåga-

 132. -och denna måste även anta
  en socialt hanterbar form.

 133. Det stämmer precis.

 134. En gren inom AI, multi-agent systems,
  har visat oss-

 135. -att det är svårare att bygga ett system
  som interagerar med grupper av folk-

 136. -än ett som interagerar
  med grupper av andra system.

 137. I framtiden blir det avgörande-

 138. -även inom neurovetenskapen
  och kognitionsvetenskapen i stort-

 139. -att inte fokusera på intelligens
  som i ett enstaka medvetande-

 140. -utan se på individers intelligens-

 141. -i kontexten av samhällen
  och hur man fungerar tillsammans.

 142. Jag vill svara elvaåringen
  som ställde en underbar fråga:

 143. Kommer AI att ersätta lärare?

 144. Jag kan inte förutsäga framtiden-

 145. -men det som vi lärt oss de senaste
  tio åren om AI och undervisning-

 146. -är att det kan komplettera lärare
  och förbättra undervisningssystemet-

 147. -om man tänker på att arbeta ihop
  med lärare och elever-

 148. -snarare än att ersätta dem.
  Jag vill tacka eleven för frågan!

 149. Vi har en diskussion
  om framtidens inlärning i eftermiddag.

 150. Vi fick en relaterad fråga av
  en student i publiken, Amrit Krishnan.

 151. Är han här? Jag ser ändå inte
  om han räcker upp handen.

 152. Utgör artificiell intelligens
  en evolution av intelligens i sig?

 153. Det berör interaktionen mellan
  det artificiella och det biologiska-

 154. -som vi var inne på. Har nån av er
  några tankar om detta?

 155. Det är en tillämpning
  av mänsklig intelligens.

 156. En viktig och spännande sådan,
  med en oerhört spännande framtid.

 157. Men om det utgör en evolution
  av den mänskliga intelligensen-

 158. -i högre grad än Newtons lagar
  eller Darwins teori, det vet jag inte.

 159. Det är ännu ett exempel och som
  sagt ett oerhört intressant sådan.

 160. Det låter på er alla-

 161. -som om den mänskliga intelligensen
  fortfarande sitter i förarsätet.

 162. Men hur kommer interaktionen
  mellan oss och artificiella system-

 163. -att påverka oss?
  Vilken inverkan kommer den att ha?

 164. Till exempel, nu när vi har gps
  i våra mobiltelefoner-

 165. -kommer ditt system då att förtvina?

 166. Är du orolig
  för rutnätscellernas framtid?

 167. Naturligtvis påverkar det oss
  att vi navigerar på olika sätt.

 168. Men det som är så speciellt
  med mänsklig intelligens-

 169. -är att vi kan anpassa oss
  till nästan vad som helst.

 170. Därför är vi så många, överallt.

 171. Liksom vid andra utmaningar
  under evolutionens gång-

 172. -kommer vi att anpassa oss nu också.
  Det blir andra former av interaktion.

 173. När det gäller navigering-

 174. -så finns det alltid ett inslag
  av övning och erfarenhet.

 175. Om man då använder gps
  navigerar vi på ett annat sätt.

 176. Men jag ser det inte som ett hot.
  Det förändras bara.

 177. På 10-20 år har mobiltelefoner
  helt förändrat våra liv-

 178. -och hur vi handskas med information.

 179. Folk lär sig på andra sätt och
  skaffar sig information på andra sätt.

 180. Jag skulle säga att det är
  ett exempel på kulturell evolution.

 181. Kulturell evolution är mycket snabbare
  än biologisk evolution-

 182. -men vi ser också nya, intressanta
  skärningspunkter-

 183. -mellan den kulturella evolutionen-

 184. -och de redskap som den biologiska
  evolutionen har utrustat oss med.

 185. Vi har så många fler sociala
  interaktioner nu än för 200 år sen.

 186. Vi kommer i kontakt
  med miljontals människor-

 187. -och kommunicerar med tusentals
  människor via digitala medier-

 188. -och på många andra sätt.

 189. Mina förfäder träffade kanske bara
  folk från granngårdarna.

 190. Förändrar det
  hur våra hjärnor fungerar-

 191. -och hur våra hjärnor ser ut,
  deras hårdvara?

 192. Som Edvard var inne på
  är våra hjärnor väldigt plastiska.

 193. Vi anpassar oss, även kulturellt,
  och det tror jag att vi ser hända.

 194. Du frågade om AI kommer att ersätta
  våra kognitiva förmågor.

 195. De kommer utan tvekan att förändras.

 196. Det vi måste se till, och detta
  kan designen i viss mån påverka-

 197. -är att de inte gör oss dummare,
  att de verkligen kompletterar oss.

 198. Jag gillar exemplet med gps,
  eftersom jag fotvandrar.

 199. Om man saknar täckning måste
  man kunna orientera sig utan gps.

 200. I USA hör vi berättelser om folk
  som råkar illa ut-

 201. -eftersom de förlitar sig på mobilen
  när de är uppe i bergen.

 202. I det fallet bör man inte ersätta
  det gamla, utan komplettera det.

 203. Jag skulle säga till alla konsumenter
  av dessa apparater-

 204. -att man kan begära att de gör en
  mer och inte mindre intelligent.

 205. Det är ett underbart budskap
  att avsluta med.

 206. Mänskligheten blir trots allt smartare.
  Vi tar små steg men i rätt riktning.

 207. Vi får bara hoppas
  att vi rör oss snabbt nog-

 208. -för att lösa alla problem som
  Lars Heikensten nämnde i början.

 209. Men jag tolkar det som optimism
  från vår panel.

 210. Tack så mycket för att ni diskuterade
  detta svåra ämne med oss.

 211. Vi förstod i alla fall hur komplext
  och svårdefinierat det är.

 212. Men det finns hopp inför framtiden.
  Tack så mycket!

 213. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad är intelligens?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett panelsamtal om intelligens och svårigheterna att definiera vad intelligens är. Samtalet berör även hur vi påverkas av alla möten och interaktioner som vi gör dagligen i bland annat digitala medier. Medverkande: Margaret Boden, professor i kognitionsvetenskap, Barnara Grosz, professor i naturvetenskap, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Helga Nowotny, professor och ledamot i Vetenskapsakademien. Moderator: Göran K Hansson. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Ämnen:
Teknik > Kommunikations- och informationsteknik
Ämnesord:
Intelligens, Kognitiv psykologi, Psykologi, Teknik och samhälle
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Framtidens intelligens

Framtidsforskaren Ray Kurzweil talar om vilka möjligheter den mänskliga hjärnan har att förutse framtiden och hur det kommer att påverka vår biologiska intelligens och den artificiella intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Vad är intelligens?

Ett panelsamtal om intelligens och svårigheterna att definiera vad intelligens är. Samtalet berör även hur vi påverkas av alla möten och interaktioner som vi gör dagligen i bland annat digitala medier. Medverkande: Margaret Boden, professor i kognitionsvetenskap, Barnara Grosz, professor i naturvetenskap, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Helga Nowotny, professor och ledamot i Vetenskapsakademien. Moderator: Göran K Hansson. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Är beslutsfattarna tillräckligt smarta?

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Lisa Lindström, vd för Doberman, samtalar om vilka värden och företagskulturer som Sverige kan föra ut i världen. De diskuterar också vilken som är den viktigaste investeringen för framtiden och vilka utmaningar och förändringar vi står inför. Moderator: Mattias Fyrenius. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Experternas framtid

Guru Banavar leder en forskargrupp på IBM. Här berättar han om hur framtidens experter ska samarbeta i partnerskap med maskiner för att lösa dagens olösta problem och för att generera ny kunskap. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Den digitala tiden förändrar oss

Sherry Turkle, professor i sociala studier, berättar om sin forskning kring hur vi påverkas av all teknik som omger oss. Hur påverkas barn av föräldrar som sitter med mobiltelefonen vid frukostbordet och inte möter deras blick? Ett problem som Sherry Turkle konstaterar är att tekniken ibland står emellan människor i deras samtal och möten. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Bör vi frukta singulariteten?

Singulariteten är idén om det tillfället inom en snar framtid när artificiell intelligens inte bara når samma nivå som mänsklig intelligens, utan även passerar den. I detta panelsamtal diskuteras vad detta kan leda till och om vi bör frukta den utvecklingen. Medverkande: Ray Kurzweil, framtidsforskare och entreprenör, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft. Moderator: Margaret Boden. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Hur förändras världen av artificiell intelligens?

När artificiell intelligens diskuteras handlar det nästan alltid om innovationer och tekniska framsteg. I detta panelsamtal ligger fokus istället på hur människor som lever i botten av pyramiden påverkas. Medverkande: Joel Mokyr, professor i ekonomisk historia, Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Michael Levitt, professor i strukturell biologi, och Dzulkifli Abdul Razak, International Association of Universities. Moderator: Leila Janah. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Samspelet mellan människan och datorn

Ett panelsamtal om var tekniken står idag och vad som kommer sedan. Hur kommer människans relationer med maskinerna att påverkas när maskinerna blir smartare och smartare? Medverkande: Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Sherry Turkle, professor i sociala studier, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap, och Guru Banavar, IBM. Moderator: Stuart Russell. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Artificiell intelligens i framtiden

Panelsamtal om hur den tekniska och den artificiella intelligensens utveckling ser ut om fem till tio år. Kommer utvecklingen att fortsätta eller stanna av, och vilka är i så fall viktiga händelser? Medverkande: Max Tegmark professor i fysik och kosmologi, moderator, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap och Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Intelligens i ljuset av konst och vetenskap

En viktig grundpelare inom artificiell intelligens är att känna igen mönster i världen runt omkring oss, säger Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi. Här leder han ett samtal om intelligens, konst och vetenskap tillsammans med konstnären Olafur Eliasson och Nobelpristagaren May-Britt Moser. Frågor som panelen försöker besvara är hur vetenskapen kan inspirera konsten och hur och konsten kan inspirera vetenskapen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Kreativitetens framtid

Möt fem Nobelpristagare i ett samtal om kreativitet. Hur kommer framtidens kreativitet att se ut och hur påverkas den av utvecklingen? Hur mycket bidrog kreativitet till paneldeltagarnas egna framgångar som ledde till Nobelpriset? Medverkande: May-Britt Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Carl Weiman, Nobelpristagare i fysik 2001, Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013 och Randy Schekman, Nobelpristagare i medicin 2013. Moderator: Adam Smith. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Sensorer ger norhörningar en ny chans

På många ställen i världen pågår tjuvjakt av utrotningshotade djur, till exempel noshörningar och elefanter. Som en del i kampen för att rädda de hotade djuren har Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik, och hans kollegor startat ett projekt i Kenya där man utnyttjar modern sensorteknik för att spåra tjuvjägarna. Här visar han hur man har använt tekniken och testat den på Kolmårdens djurpark. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.