Titta

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Om UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Nobelpristagare, världsledande forskare och experter, opinionsbildare, beslutsfattare och allmänheten samlas under Nobelveckan för diskussioner på högsta nivå. Temat 2015 är framtidens intelligens. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015 : Samspelet mellan människan och datornDela
 1. Vi är ju alla väl bekanta
  med dagens tekniska hjälpmedel-

 2. -som laptoppar och smarta telefoner.

 3. Samspelet fungerar oftast bra,
  men ibland är de väldigt irriterande.

 4. Intressant nog beskrevs såna
  hjälpmedel i detalj redan 1909-

 5. -i E M Forsters novell
  "The Machine Stops".

 6. Han beskriver
  en ipad-liknande maskin-

 7. -med videochat, knappar
  för att reglera temperatur och annat.

 8. I dag ska vi prata om framtiden-

 9. -och om hur vår relation med allt
  intelligentare maskiner förändras.

 10. Först tänkte jag be Cynthia
  berätta om vad som sker nu-

 11. -och om vilka trender som finns.
  Vart är tekniken på väg?

 12. Jag vill börja med att nämna-

 13. -alla de hjälpmedel som utvecklas.

 14. Kommersiellt ser vi nu
  ett helt ekosystem av hårdvara-

 15. -som underlättar utvecklingen.

 16. Det är även kopplat till utvecklingen
  inom friformsframställning.

 17. Många av oss är vana vid
  att knappa och svajpa-

 18. -när vi interagerar med datorer.

 19. Nu börjar vi se
  en mer fysiskt intima hjälpmedel-

 20. -till exempel med Apple Watch
  och Google Glass.

 21. VR-hjälmar lurar hjärnan
  med ljusstrålar in i ögonen-

 22. -så att upplevelsen blir starkare.

 23. Det finns robotar som kan tala,
  röra sig och interagera med oss-

 24. -ibland socialt
  och ibland mer funktionellt.

 25. Sen har vi förstås proteser,
  som ben- och armproteser.

 26. Robotar blir en förlängning
  av oss själva.

 27. I framtiden lär biologi och hårdvara
  smälta samman ännu mer.

 28. Vi kommer att få se hjärnimplantat,
  artificiella näthinnor.

 29. Det finns redan cochleaimplantat
  för syn- och hörselskadade.

 30. När jag ser framåt...

 31. Biologiska system kan göra nåt
  som kiselbaserad teknik inte kan ännu-

 32. -nämligen att läka och växa.
  Kiselbaserad teknik kan inte det.

 33. Det pågår forskning där biologisk
  vävnad ses som ett tekniskt material.

 34. Kan man printa ut nervvävnad i stället
  för att studera riktiga hjärnor?

 35. Jag tror
  att utvecklingen kan ta många vägar.

 36. Det kommer mer!

 37. Sherry, får du kalla kårar av
  att höra det här?

 38. Nej, jag tycker att...

 39. Som jag ser det
  måste vi vänja oss vid...

 40. Vi människor måste bli bättre på-

 41. -vi pratade om det här innan,
  för vi kunde inte hålla oss-

 42. -att förstå på vilka sätt
  vi människor är sårbara-

 43. -mot sånt som gör
  att vi känner oss mindre mänskliga.

 44. När jag hör talas om cochleaimplantat-

 45. -som kan förbättra syn eller hörsel,
  och även andra implantat-

 46. -tänker jag: "Underbart!"
  Inga kalla kårar alls.

 47. Det är en förbättring
  på alla tänkbara sätt.

 48. Däremot vill jag
  att vi ska vara vaksamma-

 49. -när ett gränssnitt
  eller ett hjälpmedel-

 50. -börjar inkräkta på områden-

 51. -eller låtsas vara nåt det inte kan vara
  på ett sätt som människor kan.

 52. Risken är att vi lurar oss själva och
  ger oss själva mindre än vi förtjänar.

 53. Man kan till exempel -
  Cynthia och jag har diskuterat det här-

 54. -skapa en bästa vän på datorn-

 55. -och låta den bli interaktiv,
  som Hello Barbie.

 56. Den kan säga:
  "Hej, jag heter Hello Barbie."

 57. "Jag har en syster som gör mig arg.
  Har du en syster?"

 58. Ett barn som har en syster
  och vill prata om det här-

 59. -får fejkad empati från en figur
  som inte kan ge det.

 60. Jag tror inte att man kan
  lära sig empati från en figur-

 61. -som saknar erfarenhet av empati.

 62. Frågan blir då
  varför man ska låta robotar göra nåt-

 63. -som de egentligen inte klarar av.

 64. Sånt kan göra att vi glömmer
  vad verklig empati är.

 65. Men utöver de här områdena,
  där jag tror att vi är sårbara-

 66. -får jag inga kalla kårar alls.

 67. Är du inte orolig för att våra hjärnor
  kan komma att stärkas med elektronik?

 68. Man kan ju tänka sig konstgjorda
  minnen som stärker korttidsminnet-

 69. -och ger oss avsevärt högre kognitiv
  kapacitet än vi har nu. Oroar det dig?

 70. Ja, men på så sätt att vi bättre
  kommer att förstå sårbarhet-

 71. -och de medicinska skälen
  för att göra sånt här.

 72. Många av teknikerna kommer att hjälpa
  sjuka, t.ex. människor med Parkinsons.

 73. Minneshjälpmedel kommer att
  utvecklas av medicinska skäl.

 74. Man kommer inte att sluta forska,
  och bör inte heller göra det.

 75. Jag tror
  att vi måste bli bättre på att förstå-

 76. -var vi inte bör använda tekniken.

 77. Men den diskussionen
  gäller inte bara datorer.

 78. Det kan handla om genetik
  och egentligen om all forskning.

 79. Vi människor
  måste bli bättre på att förstå-

 80. -vilka institutioner vi behöver-

 81. -för att samhället ska kunna
  diskutera de här frågorna.

 82. Vi måste bli ense om
  var vi ska dra gränsen-

 83. -för vad vi anser är mänskligt.

 84. En del anser inte att man kan
  dra en gräns, och det bör diskuteras.

 85. -Barbara?
  -Jag håller med både Cynthia och...

 86. -Sherry.
  -Jag behöver ett konstgjort minne...

 87. Jag vill bara bidra
  med en liten kvickhet.

 88. Biologer tänker inte klona människor,
  och AI-forskare bör ta efter dem.

 89. Smarta maskiner
  kan hjälpa oss med mycket-

 90. -men vi vet hur man gör människor.

 91. Jag håller helt med om
  att forskningen måste fortsätta.

 92. Det är viktigt. Det handlar om
  det Guru formulerade så väl:

 93. "Vari består faran i att inte veta?"
  Frågan är hur kunskapen används.

 94. Panelen bör inte bara fundera på
  hur vi som individer kan använda den-

 95. -utan om datorhjälpmedel generellt.
  Det gäller inte bara sociala nätverk-

 96. -utan även grupper som samverkar
  med varandra och med maskiner.

 97. Vilka roller
  bör människor och maskiner spela?

 98. Hur konstruerar vi maskinerna-

 99. -så att vi blir smartare, inte dummare?
  Hur ska de komplettera oss?

 100. Det är en designmässig
  och etisk utmaning-

 101. -att fundera ut
  vad maskiner ska kunna göra.

 102. Det är svårt att förutspå
  utvecklingen av hårdvara.

 103. Inom science fiction
  brukar man inte lyckas med det-

 104. -eller så underskattar man
  kraftigt utvecklingen.

 105. Det handlar om vad vi vill
  att maskiner ska kunna göra.

 106. Jag vill återvända till målen för
  design av bra användargränssnitt.

 107. Det är ett av tre mycket viktiga mål
  för kognitiva system.

 108. Interaktion med människor
  ska vara naturlig.

 109. När man arbetar med en kollega
  vill man att denne ska förstå-

 110. -ens intentioner, språk och gester.
  Allt det är viktigt.

 111. Man vill förstå
  vad kollegan förmedlar för information-

 112. -och all annan kommunikation.

 113. Ibland måste man även fundera på-

 114. -hur den värld vi verkar i ser ut.
  Tänk dig en miljö-

 115. -där du och din kollega, eller flera,
  arbetar i. Några exempel.

 116. Vi kan ta ett styrelserum i ett företag,
  alltså min arbetsmiljö-

 117. -där många intelligenta personer
  försöker lösa ett svårt problem.

 118. En annan bra jämförelse är
  en operationssal, eller ett klassrum.

 119. I samtliga dessa miljöer vill man
  att interaktionen ska kännas naturlig.

 120. Alla användargränssnitt - hårdvara,
  mjukvara eller övergripande system-

 121. -måste vara naturliga.

 122. Ta klassrummet som exempel.
  Här kan man begå misstag-

 123. -eftersom vi är sårbara inför tekniken
  på oförutsägbara sätt.

 124. I klassrummen
  finns det fantastiska system.

 125. Systemen är väldigt förföriska
  och väcker studentens intresse.

 126. Jag har studerat
  hur de här systemen används.

 127. Studenterna blir ibland så disträa
  att de inte interagerar med läraren.

 128. De kan vara ute på nätet och shoppa-

 129. -eller kolla Facebook.

 130. Studenterna har i teorin tillgång till
  ett system som förbättrar inlärning.

 131. Men lärarna blir frustrerade av att
  studenterna är upptagna av verktygen.

 132. Studenterna tappar koncentrationen-

 133. -eftersom de kollar Facebook i stället
  för att delta i undervisningen.

 134. Jag menar att såna system
  ger en otillräcklig kognitiv närvaro.

 135. Ett väldesignat system
  hjälper studenterna-

 136. -att lösa sina uppgifter.

 137. Exakt! Men miljön -
  och här kommer vi in på sårbarheten-

 138. -tar inte hänsyn
  till den verkliga miljön-

 139. -som är klassrummet som helhet,
  inte bara student och maskin.

 140. Där håller jag med...

 141. Vi måste inse att när vi talar om miljön
  i de här sammanhangen-

 142. -så handlar det om våra kroppar,
  sociala sammanhang, psykologi-

 143. -alla relationer i våra liv-

 144. -inte bara gränssnittet
  mellan oss och maskinen.

 145. Där misslyckas vi.

 146. När det gäller datorer och människor
  tillåter vi oss att tänka:

 147. "Dator och människa -
  det är allt vi behöver känna till."

 148. Men vi befinner oss i världen.

 149. Jag vill komma bort från perspektivet
  en person-en maskin.

 150. Men jag har ett kort svar.

 151. Jag förbjöd laptoppar i mina klassrum
  av den anledningen.

 152. Många gästföreläsare har sagt-

 153. -att det är fantastiskt
  med så engagerade studenter.

 154. Studenterna inser
  att så fort de blir lite uttråkade...

 155. Det handlar om design och policy.

 156. Så fort de blir uttråkade
  gör de nåt annat - om de kan.

 157. Det handlar om design
  och gränssättning.

 158. Det lyser blått i ansiktet
  hos flera i publiken också...

 159. En kommentar om samverkan
  mellan människor och maskiner.

 160. Historiskt sett har man ansett
  att den måste vara människolik.

 161. Barbaras och min forskning har visat-

 162. -att maskinerna inte är
  och aldrig kommer att bli mänskliga-

 163. -men att de kompletterar oss.

 164. Magin består i att hylla skillnaden
  och förstå hur de gör oss effektivare-

 165. -än om vi var
  antingen människor eller datorer.

 166. Jag håller med Sherry. Man måste
  tänka på hela sammanhanget.

 167. Man vill inte stå i vägen
  för lärandet i klassrummen.

 168. Vi människor använder ofta
  icke-mänskliga hjälpmedel.

 169. Vi samarbetar ju t.ex. med polishundar.

 170. Kollegor måste inte vara människor.

 171. Robotar och andra tekniska hjälpmedel
  har sina egna förmågor.

 172. Man kan se dem som kollegor,
  även om de inte är människor.

 173. Det är viktigt att vi
  som konstruerar intelligenta system-

 174. -kommer ihåg
  hur anpassningsbara människor är.

 175. Våra maskiner bör anpassas efter oss.

 176. En av mina käpphästar är-

 177. -att elektroniska journaler är
  anpassade för ekonomiavdelningarna.

 178. Vi tvingar människor
  att agera på ett sätt-

 179. -som gör
  att man inte kan ge bästa möjliga vård.

 180. Alla har säkert interagerat
  med ett datorsystem-

 181. -där man måste ändra sitt sätt att tänka
  på grund av hur systemet beter sig.

 182. Ett viktigt framtida mål är
  att ge människor möjlighet-

 183. -att använda sina kognitiva funktioner-

 184. -i stället för att tvinga dem
  att anpassa sig till maskiner.

 185. Jag tänkte be hela panelen
  beskriva sin vision-

 186. -av ett system som främjar samarbete
  mellan människor och maskiner.

 187. Vilket välfungerande scenario ser ni?
  Hur vore det att befinna sig i det?

 188. Jag kan börja. Vi har faktiskt
  implementerat ett par såna scenarier.

 189. Jag kan beskriva ett av dem.

 190. Om man försöker fatta komplexa beslut
  som en grupp...

 191. Jag kommer från företagsvärlden,
  så jag kan ta ett komplext exempel.

 192. Om man försöker förvärva ett företag-

 193. -ett svårt beslut
  med många påverkande faktorer-

 194. -behöver man mycket information.

 195. Man har i regel några timmar på sig
  att få fram den, möjligen några dagar.

 196. Man måste ha många olika perspektiv-

 197. -ekonomiska, affärsstrategiska
  och juridiska perspektiv, med mera.

 198. Till sist har vi förstås
  en intuitiv uppfattning om-

 199. -vad som är rätt, ett värdeomdöme.

 200. När många med olika synsätt
  och kompetens samlas-

 201. -och frågar en medarbetare
  som råkar vara en maskin-

 202. -alla frågor man har grunnat på...

 203. Jämför det som händer i dag
  med vad vi kan få i framtiden.

 204. I dag har man en Powerpoint-projektor
  och nån har en massa bilder.

 205. Nån frågar "Går det här?"
  och får kanske till svar:

 206. "Jag återkommer i morgon
  med nya bilder." Inte bra.

 207. Man vill ha ett realtidssystem
  som besvarar frågor-

 208. -och illustrerar vilka parametrar
  som är viktiga. Ett sånt system har vi.

 209. Är det idealiskt? Förmodligen inte än-

 210. -men det klarar gestigenkänning,
  visuell igenkänning, taligenkänning-

 211. -och det känner av
  vem som dominerar ett samtal.

 212. Det kan även upptäcka problem
  med ensidig information.

 213. Det kan redan i dag datorsystem-

 214. -som vi har implementerat.

 215. Mitt svar är att först av allt-

 216. -måste människor inse
  hur kraftfullt och effektivt-

 217. -det system vi använder nu,
  alltså mellanmänsklig konversation-

 218. -är för att uppnå många
  av våra gemensamma mål.

 219. Vi måste förstå vilket arbete det utför-

 220. -så att när vi använder olika hjälpmedel
  för att förstärka det-

 221. -ska hjälpmedlen hålla hög kvalitet.

 222. Nån kan föreslå
  att man bör införa ett datorsystem-

 223. -som gör att läkaren
  inte behöver träffa patienten.

 224. Då protesterar läkarna och säger
  att mötet med patienten-

 225. -är för viktigt
  för att ersättas av nåt så primitivt.

 226. Vi har stressat fram hjälpmedel
  på många ställen-

 227. -innan vi har förstått
  hur kraftfulla vanliga samtal är-

 228. -i några
  av våra viktigaste mänskliga möten.

 229. Med våra barn, våra kollegor,
  vår partner, våra läkare.

 230. Jag tror att en djupare förståelse
  i medicinska sammanhang innebär-

 231. -att nästa generation datoriserade
  hjälpmedel inom medicin-

 232. -kommer att tillföra nåt till samtalet-

 233. -i stället för att avleda från det.

 234. Det blir ju fallet
  om din läkare finns på en skärm.

 235. På samma sätt är det
  inom mitt forskningsområde.

 236. Människor tittar i telefonen
  samtidigt som de sköter barn.

 237. Jag tror att branschen och individer
  måste samarbeta-

 238. -nästan som en konsumentrörelse
  som säger:

 239. "Hur kan man designa
  de här fantastiska sakerna"-

 240. -"som gör att vi kan använda dem
  och arbeta med dem"-

 241. -"och ändå frigöra oss"-

 242. -"så att vi kan samtala med varandra?"

 243. På restauranger ser man par
  som sitter och glor i mobilerna.

 244. Varför ens gå ut i så fall?

 245. Jag tror att vi måste börja fundera på-

 246. -vilket pris vi betalar
  för vår sårbarhet.

 247. Jag tror inte att det här
  kommer att kunna fortsätta-

 248. -när vi inser vad det kostar.

 249. Jag vill gärna kommentera, för jag
  har nyligen samarbetat med läkare.

 250. Jag ska ta upp två exempel.
  En patient kan behöva flera läkare-

 251. -och måste de veta vad de andra gör,
  men inte allt de gör.

 252. Femton olika läkare kan inte veta allt
  som de fjorton andra tar sig för.

 253. Det är ett kognitivt problem.
  Vi vet utifrån forskning om samarbete-

 254. -att viss central information
  måste förmedlas.

 255. Det är som Sherry sa.
  I stället för att titta på en skärm-

 256. -behövs ett system som förstår
  att viss information från en läkare-

 257. -kan vara relevant för en annan läkare,
  och förmedlar den informationen.

 258. Det blir ett sätt att stärka
  det mänskliga intellektet.

 259. Vi ser inte allt i journalen, men
  vissa saker är viktiga att förmedla.

 260. Det finns även ett annat problem.

 261. Människor som träffar läkare
  är rädda att ställa frågor.

 262. Även disputerade och jurister
  är rädda att fråga sina läkare.

 263. Kanske kan man bygga en "assistent"
  som följer med till läkaren-

 264. -som påminner dig om
  vad du ska fråga.

 265. Den kan göra ljud som upp-
  märksammar läkaren på olika problem.

 266. Ett sånt system
  skulle få en kompletterande roll.

 267. På kort och medellång sikt
  kan såna samarbeten-

 268. -bli väldigt viktiga.

 269. Oavsett hur gränssnittet ser ut.

 270. När vi talar om teknik i dag
  handlar väldigt mycket om kognition.

 271. Men teamwork
  är en social verksamhet.

 272. Känslor och fysiska faktorer
  spelar roll.

 273. Den teknik vi designar i framtiden-

 274. -måste vara så smart
  att den tar ett helhetsgrepp.

 275. Men på rätt sätt, så att den inte stör-

 276. -våra typiskt mänskliga drag.

 277. De kan vara svagheter,
  men de är även våra styrkor som art.

 278. Tekniker som stärker våra sociala
  och känslomässiga drag på rätt sätt-

 279. -kommer att förstärka
  våra bästa egenskaper.

 280. Låt mig gå vidare och fråga-

 281. -om det är viktigt att maskiner
  åtminstone verkar visa känslor-

 282. -när de interagerar med människor.

 283. Om ni har sett filmen "Her"-

 284. -så undrar jag
  hur ni ser på den relationen.

 285. Jag kan svara!

 286. Med anledning av det Barbara sa,
  och min egen forskning om robotar...

 287. Kan man bygga en maskin
  med mänskliga känslor?

 288. Nej. Maskiner är inte människor
  och kommer aldrig att bli det.

 289. Men vilka egenskaper i interaktionen
  mellan maskin och människa-

 290. -kan ge bästa möjliga resultat
  för en person?

 291. Frågan är komplicerad,
  det finns inget rätt eller fel svar.

 292. Det handlar om att förstå
  ett kontinuum-

 293. -som i grunden tjänar personen
  och dennes mål.

 294. Maskinen ska inte försöka vara
  människa, som Samantha i "Her"-

 295. -som försöker vara "precis som vi".

 296. Maskinerna behöver inte framstå
  som mänskliga över huvud taget.

 297. Här finns en möjlighet,
  och det anknyter till det Barbara sa.

 298. Vi interagerar annorlunda med husdjur-

 299. -och de ger oss en särskild typ
  av värdefullt socialt stöd.

 300. När tekniken och vår interaktion
  med den utvecklas, blir det annorlunda.

 301. Jag menade att husdjur
  kan ge socialt stöd.

 302. De är inte människor och så de
  erbjuder en annan typ av socialt stöd.

 303. När tekniken utvecklas
  kommer vi att förstå det här bättre.

 304. Men det är inte
  en redan existerande relation.

 305. Frågan är egentligen inte så intressant.

 306. Vi ska ju vara kontroversiella,
  så jag går ännu längre.

 307. Jag kunde inte se "Her"-

 308. -men jag har sett "Ex Machina".
  Det är samma fråga.

 309. Vi bör inte bygga maskiner
  som ser ut som människor.

 310. Intelligenta maskiner bör tydligt
  signalera att de inte är människor.

 311. Av skäl som Sherry och Cynthia
  har tagit upp blir det inte lätt-

 312. -för vi tillskriver gärna förmågan
  till medvetet handlande-

 313. -till allt som verkar ha det.
  Så jag skulle nog gå längre.

 314. En av utmaningarna,
  och jag vänder mig till er båda-

 315. -är att en naturlig interaktion-

 316. -kräver ett visst mått av känslor
  och socialt samspel.

 317. Det är viktigt
  för en framgångsrik interaktion.

 318. Hur gör man det utan att personen
  uppfattar maskinen som en människa?

 319. Ett av Cynthias projekt
  har alltid varit en förebild för mig.

 320. Det handlar om den flexibilitet
  som behövs-

 321. -när det gäller kropp,
  kroppsspråk och medvetenhet-

 322. -som en robot bör ha i sin utformning.

 323. Det finns en förebild för
  hur empatiska robotar bör fungera-

 324. -och det är Robonaut.

 325. När man är i rymden
  och håller på att fixa nåt-

 326. -är det inte så effektivt att skriva ner
  ordern till robotassistenten.

 327. Det är så här-

 328. -man uttrycker att nåt är viktigt.

 329. Så gör man när man har problem,
  och man vill att roboten ska förstå det.

 330. Man vill inte behöva skriva
  "problem" eller "SOS".

 331. Här skulle jag med enkla gester
  kunna signalera att jag mår dåligt-

 332. -och ni skulle förstå mig.
  Det vill man att roboten ska göra.

 333. Det kan vara lämpligt när en robot-

 334. -och det är därför jag säger
  att vi måste försöka lösa det här...

 335. En robot
  som låtsas förstå nåt om döden-

 336. -eller om sorg,
  systrar eller avundsjuka...

 337. Det här är områden
  som en robot eller en robotvän-

 338. -som i "Her", när roboten
  säger sig veta allt om kärlek...

 339. De här robotarna försöker nästan
  vara nåt som de inte vet nåt om-

 340. -och det är bara förnedrande för oss.
  En katt gör inte så.

 341. Den har sin egen typ av relation
  som den gärna visar.

 342. Jag tänkte lägga till
  att oavsett utformning-

 343. -bör de här kognitiva systemen ha-

 344. -en modell inte bara av världen-

 345. -utan av dig och dina kollegor,
  och av sig själv.

 346. Det behövs för att utveckla-

 347. -en bättre förståelse
  för interaktionens mål.

 348. I så motto är det viktigt
  att maskinen vet-

 349. -vilken situation som personen
  eller personerna befinner sig i.

 350. Då kan maskinen vägleda på rätt sätt.

 351. Det handlar om att ge en AI inlevelse-
  förmåga. Det är ett högt satt mål-

 352. -men även i det korta perspektivet kan
  det vara en viktig del i interaktionen.

 353. Vi vet från dialogstudier,
  som jag gjorde för längesen-

 354. -att samtal inte kan föras-

 355. -om man inte förstår motpartens
  sinnesstämning och intentioner.

 356. Vi vet också att sånt är väldigt svårt
  för en dator att klara av.

 357. Det är viktiga mål i framtiden.

 358. Det är svårt nog för en dator
  att hantera en samtalspartner-

 359. -men hur blir det med alla
  sociala nätverk som finns i dag?

 360. Cynthia nämnde de nya materialen
  och vad de kan göra.

 361. Men interaktionen mellan dator
  och människa har förändrats helt-

 362. -och människors interaktion har
  förändrats helt med datorernas hjälp.

 363. Kan datorer t.ex. fylla en funktion
  när det gäller att sköta städer?

 364. Jag förestår AI100-studien-

 365. -en studie av artificiell intelligens
  över 100 år-

 366. -som ska ta pulsen på AI
  vart femte år i 100 år.

 367. Man kan tänka sig många sätt
  att använda smarta system-

 368. -som är till nytta för mycket större
  grupper av människor.

 369. Vilka former för interaktion
  kommer vi att få se?

 370. Jag plockar gärna upp den tråden.
  Det här med intelligensens framtid...

 371. Vi tänker ofta i termer av
  "en människa, en hjärna".

 372. Men som inledningstalaren påpekade
  står vi inför många globala utmaningar.

 373. Världen är sammanlänkad och även
  individers handlingar kan påverka.

 374. En sak som vi människor inte är bra på
  är global intelligens.

 375. Hur kan vi, alla människor på planeten-

 376. -fatta beslut, anpassa oss och agera-

 377. -för planetens bästa?
  Vi är inte bra på det.

 378. Klimathotet gör att vi genom
  att handla eller inte handla-

 379. -är på väg ner i avgrunden,
  som nån sa.

 380. Kan tekniken hjälpa oss
  att bli "intelligenta" på global nivå-

 381. -så att vi som planet kan lösa
  de problem vi står inför?

 382. Mycket bra fråga.
  Jag vill ställa en fråga till-

 383. -innan vi släpper in publiken.
  Det finns mikrofoner.

 384. Räck upp handen om ni har en fråga,
  så får ni en mikrofon.

 385. Jag vill se längre framåt. Om vi har
  maskiner som är intelligentare än vi-

 386. -måste de då dölja det
  för att inte krossa vår självkänsla?

 387. En mycket avslöjande fråga!

 388. Jag kan svara
  genom att svara på frågan om "Her".

 389. Det visade sig ju att intelligensen
  som utvecklades i "Her"-

 390. -helst ville umgås
  med andra artificiella intelligenser.

 391. Den ville egentligen inte umgås
  med Joaquin Phoenix-

 392. -efter att ha fixat hans bok-

 393. -och fått ordning på hans liv.

 394. Hon var redo att...

 395. Jag säger "hon" eftersom
  det var Scarlett Johansons röst.

 396. Hon ville vara med andra av sin sort.

 397. Föreställningen
  att vi ska skapa ett objekt-

 398. -som helst av allt vill umgås med oss-

 399. -är uttryck
  för en väldigt gammaldags fantasi.

 400. Barbara vill få oss att sluta tänka så.

 401. Vi bör försöka skapa artificiella
  intelligenser som förbättrar våra liv-

 402. -i stället för att se dem som kompisar.

 403. Jag tänker på det Stuart sa,
  att de kommer att bli smartare än vi.

 404. De kommer att bli smartare på ett
  annat sätt, och det bör vara vårt mål.

 405. Jag vill anknyta till målet-

 406. -att förbättra våra liv
  och hjälpa oss att uppnå våra mål.

 407. Om de bör dölja eller visa sin
  intelligens för att kunna göra det-

 408. -så är det också så
  AI-system bör fungera.

 409. -Bör de dölja sin intelligens?
  -Om det krävs för att bli goda partner.

 410. Med det vill jag släppa ordet fritt
  för frågor från publiken.

 411. Räck upp handen om ni har en fråga.
  Det bör finnas tre mikrofoner.

 412. Men härifrån är det svårt att se
  om nån har en fråga.

 413. -Här nere, längst fram.
  -Hej, allihop!

 414. Jag har en fråga
  som gäller utvecklingen på kort sikt.

 415. I dag interagerar alla med maskiner
  utifrån tre olika operativsystem:

 416. Microsoft, Mac eller Linux.

 417. Varför tror ni att det fortfarande
  bara finns tre operativsystem-

 418. -och tre företag som tillverkar dem?

 419. Är det bra eller dåligt?
  Alla vet väl att det är dåligt...

 420. Hur kan vi förändra det här?

 421. Det är fantastiskt att...

 422. Borde det finnas fler eller borde
  bara det bästa ska finnas kvar?

 423. Med sju miljarder människor
  finns det inget "bästa" system.

 424. -Du undrar varför det inte finns fler?
  -Varför har jag inte mitt eget system?

 425. Varför måste jag använda Windows?

 426. Svaret har framför allt att göra
  med marknader, affärsmodeller-

 427. -och krafter som ligger
  långt bortom teknikens område.

 428. Även samhällets, tror jag.

 429. I slutändan finns det inte hur många
  nya idéer som helst i omlopp-

 430. -i entreprenörernas ekosystem.

 431. Jag stöter på många suveräna idéer.

 432. Men vilka som kommer att slå igenom
  och bli lyckade-

 433. -avgörs av fler faktorer än själva
  tekniken och vad folk tycker om den.

 434. Men jag skulle säga att
  även om vissa nya företag inte lyckas-

 435. -så kommer många av deras idéer
  att få genomslag.

 436. Ett knäppt svar och ett seriöst svar.

 437. Nån verkar ha gett människan
  en välfungerande hjärna.

 438. Operativsystemen
  är inte lika välkonstruerade.

 439. Det är det nonchalanta svaret.

 440. Vi vet inte vilket system som är bäst,
  så det är bra att pröva många-

 441. -precis som i forskningen.

 442. Det mer seriösa svaret
  är kopplat till det Guru sa.

 443. De här systemen finns-

 444. -och man har investerat mycket
  i dem och i deras funktioner.

 445. Att få branschen och människor
  att ändra beteende-

 446. -är en svår utmaning för branschen.

 447. Kan frågeställarna berätta
  om de är studenter?

 448. Vilka de är? Ja, det vore trevligt.

 449. Vi har en halvvägs uppe på högersidan.

 450. Jag är student på Chalmers.

 451. Maskiner ska inte härma
  mänskliga känslor, men tvärtom, då?

 452. Vore det bra om de kände igen
  mänskliga känslor-

 453. -och anpassade metod och tonfall-

 454. -till människan de interagerar med?

 455. Absolut. Vi kom in på det lite tidigare.

 456. Jag tror att maskinen
  måste kunna känna av-

 457. -en persons sinnesstämning.

 458. Det är stor skillnad på-

 459. -när en dator pratar med dig-

 460. -om en fråga du har ställt-

 461. -eller kallar på en person.
  Om man inte får tag i den personen-

 462. -kan datorn ha ett annat sätt
  att uttrycka-

 463. -varför den inte fick tag i personen.

 464. Om datorn vet vad du gjorde innan...

 465. Personen kanske inte finns i ditt
  nätverk eller vad det nu kan vara.

 466. Det är viktigt att datorn
  kan formulera svar på dina frågor-

 467. -i den kontext
  som är naturligast för dig.

 468. En snabb följdfråga.

 469. Är det inte viktigt att maskinen
  uppfattar känslor när den svarar?

 470. Påverkar det interaktionen på nåt sätt?

 471. Ursäkta, vad sa du om maskinen?

 472. Om maskinen svarar
  på ett sätt som en person...

 473. ...tolkar som okänsligt,
  skulle det få nån effekt?

 474. Ja, jag håller med.
  Det är viktigt att maskinen förstår-

 475. -om den ska svara kort
  eller på ett trevligt sätt.

 476. Maskiner är dåliga på det i dag,
  och det gör oss frustrerade.

 477. Vi måste forska på och utveckla
  tekniker som förstår sinnesstämningar.

 478. Cynthia och jag
  kanske inte håller med varandra här.

 479. Om vi förväntar oss att maskinen
  inte försöker vara en person-

 480. -utan i stället försöker vara
  en vänlig maskin...

 481. Inte en person, utan en vänlig maskin.

 482. Den interagerar bra med människor,
  men är inte en person.

 483. Då skulle den uttrycka sig på ett sätt-

 484. -som gjorde att vi inte blev sårade,
  och vi skulle inte förvänta oss...

 485. Vi skulle inte blanda ihop det du
  kallar förväntningar på användaren-

 486. -med empati.

 487. Vi skulle inte tro att den kan förstå
  sånt den absolut inte kan förstå-

 488. -och som skulle ge oss problem
  om den kunde det.

 489. Det är det forskningsområde
  som Cynthia och jag talar om-

 490. -där vi kan få problem eller undvika
  problem beroende på hur vi agerar-

 491. -under den närmaste tiden.

 492. Cynthia talade om djur. De visar
  känslor, men de skiljer sig från våra.

 493. Hundar har många känslor
  som vi inte visar själva-

 494. -men vi tror oss ändå förstå
  hur hundar tänker.

 495. Den känslomässiga repertoaren
  har inte utvecklats för maskiner.

 496. De har nån sorts känsloindikator,
  den där roterande saken.

 497. Den säger i princip: "Jag har
  ingen aning, så jag snurrar på."

 498. Till skillnad från det vågräta strecket
  som säger: "Snart klar... Klar."

 499. De har egentligen bara två känslor.

 500. Det finns inget mer
  som godtas och förstås-

 501. -som en robots sinnesstämning.

 502. Det är meningslöst att utveckla känslor
  som maskiner inte kan hantera.

 503. Men de kommer att få
  ett bredare känslospektrum.

 504. Förvirring, kanske. Hur visar maskinen
  att den inte förstår vad du matar in?

 505. Såna saker kommer att dyka upp.

 506. Frågan hade två sidor.

 507. Vad ska en maskin kunna upptäcka
  hos en person?

 508. Den ska vara väldigt bra på
  att förstå oss.

 509. Den ska kunna visa det,
  helst på ett sätt som gör klart-

 510. -att den förstår oss,
  men att den är en maskin.

 511. Det finns många studier som visar-

 512. -att vi reagerar olika på maskiner
  och på människor.

 513. Vi har olika förväntningar på maskiner
  än på människor.

 514. Det är viktigt med rätt signaler.

 515. Det handlar om språkteknologi.
  När en maskin svarar på engelska-

 516. -finns det många aspekter
  att ta hänsyn till.

 517. Vissa saker kan du ta till dig lättare-

 518. -i det tillstånd du befinner dig i.

 519. När jag pratar om "naturlig"
  så menar jag språkligt.

 520. Det handlar inte bara om ikoner.

 521. Språk innehåller många nyanser,
  och det komplicerar.

 522. Även då kan man göra klart
  att det är en maskin-

 523. -men det är också svårt
  att inte gå över gränsen.

 524. En intressant diskussion,
  men det är dags att avsluta.

 525. Tack till panelen och till publiken.

 526. Svaret är: "Det kommer mer,
  och det är komplicerat."

 527. Översättning: Niclas Balinder
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Samspelet mellan människan och datorn

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett panelsamtal om var tekniken står idag och vad som kommer sedan. Hur kommer människans relationer med maskinerna att påverkas när maskinerna blir smartare och smartare? Medverkande: Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Sherry Turkle, professor i sociala studier, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap, och Guru Banavar, IBM. Moderator: Stuart Russell. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Ämnen:
Teknik > Kommunikations- och informationsteknik
Ämnesord:
Artificiell intelligens, Industri, Kommunikationer, Teknik, Teknik och samhälle
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Framtidens intelligens

Framtidsforskaren Ray Kurzweil talar om vilka möjligheter den mänskliga hjärnan har att förutse framtiden och hur det kommer att påverka vår biologiska intelligens och den artificiella intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Vad är intelligens?

Ett panelsamtal om intelligens och svårigheterna att definiera vad intelligens är. Samtalet berör även hur vi påverkas av alla möten och interaktioner som vi gör dagligen i bland annat digitala medier. Medverkande: Margaret Boden, professor i kognitionsvetenskap, Barnara Grosz, professor i naturvetenskap, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Helga Nowotny, professor och ledamot i Vetenskapsakademien. Moderator: Göran K Hansson. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Är beslutsfattarna tillräckligt smarta?

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Lisa Lindström, vd för Doberman, samtalar om vilka värden och företagskulturer som Sverige kan föra ut i världen. De diskuterar också vilken som är den viktigaste investeringen för framtiden och vilka utmaningar och förändringar vi står inför. Moderator: Mattias Fyrenius. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Experternas framtid

Guru Banavar leder en forskargrupp på IBM. Här berättar han om hur framtidens experter ska samarbeta i partnerskap med maskiner för att lösa dagens olösta problem och för att generera ny kunskap. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Den digitala tiden förändrar oss

Sherry Turkle, professor i sociala studier, berättar om sin forskning kring hur vi påverkas av all teknik som omger oss. Hur påverkas barn av föräldrar som sitter med mobiltelefonen vid frukostbordet och inte möter deras blick? Ett problem som Sherry Turkle konstaterar är att tekniken ibland står emellan människor i deras samtal och möten. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Bör vi frukta singulariteten?

Singulariteten är idén om det tillfället inom en snar framtid när artificiell intelligens inte bara når samma nivå som mänsklig intelligens, utan även passerar den. I detta panelsamtal diskuteras vad detta kan leda till och om vi bör frukta den utvecklingen. Medverkande: Ray Kurzweil, framtidsforskare och entreprenör, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft. Moderator: Margaret Boden. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Hur förändras världen av artificiell intelligens?

När artificiell intelligens diskuteras handlar det nästan alltid om innovationer och tekniska framsteg. I detta panelsamtal ligger fokus istället på hur människor som lever i botten av pyramiden påverkas. Medverkande: Joel Mokyr, professor i ekonomisk historia, Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Michael Levitt, professor i strukturell biologi, och Dzulkifli Abdul Razak, International Association of Universities. Moderator: Leila Janah. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Samspelet mellan människan och datorn

Ett panelsamtal om var tekniken står idag och vad som kommer sedan. Hur kommer människans relationer med maskinerna att påverkas när maskinerna blir smartare och smartare? Medverkande: Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Sherry Turkle, professor i sociala studier, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap, och Guru Banavar, IBM. Moderator: Stuart Russell. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Artificiell intelligens i framtiden

Panelsamtal om hur den tekniska och den artificiella intelligensens utveckling ser ut om fem till tio år. Kommer utvecklingen att fortsätta eller stanna av, och vilka är i så fall viktiga händelser? Medverkande: Max Tegmark professor i fysik och kosmologi, moderator, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap och Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Intelligens i ljuset av konst och vetenskap

En viktig grundpelare inom artificiell intelligens är att känna igen mönster i världen runt omkring oss, säger Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi. Här leder han ett samtal om intelligens, konst och vetenskap tillsammans med konstnären Olafur Eliasson och Nobelpristagaren May-Britt Moser. Frågor som panelen försöker besvara är hur vetenskapen kan inspirera konsten och hur och konsten kan inspirera vetenskapen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Kreativitetens framtid

Möt fem Nobelpristagare i ett samtal om kreativitet. Hur kommer framtidens kreativitet att se ut och hur påverkas den av utvecklingen? Hur mycket bidrog kreativitet till paneldeltagarnas egna framgångar som ledde till Nobelpriset? Medverkande: May-Britt Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Carl Weiman, Nobelpristagare i fysik 2001, Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013 och Randy Schekman, Nobelpristagare i medicin 2013. Moderator: Adam Smith. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Hur förändras världen av artificiell intelligens?

När artificiell intelligens diskuteras handlar det nästan alltid om innovationer och tekniska framsteg. I detta panelsamtal ligger fokus istället på hur människor som lever i botten av pyramiden påverkas. Medverkande: Joel Mokyr, professor i ekonomisk historia, Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Michael Levitt, professor i strukturell biologi, och Dzulkifli Abdul Razak, International Association of Universities. Moderator: Leila Janah. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Roande och oroande om datorspel

Dataspel i Tekniska museets verksamhet

Hur fångar man intresset för teknik? Tre personer på Tekniska museet berättar om sina respektive verksamheter och hur de arbetar för att nå publiken genom forskningsprojekt, event och pedagogisk verksamhet. Medverkande: Peter Du Rietz, Linda Sandberg och Tomas Ribba. Inspelat den 12 april 2016 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Tekniska museet.