Titta

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Om UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Nobelpristagare, världsledande forskare och experter, opinionsbildare, beslutsfattare och allmänheten samlas under Nobelveckan för diskussioner på högsta nivå. Temat 2015 är framtidens intelligens. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015 : Framtidens intelligensDela
 1. Det är ett nöje att vara i denna
  vackra stad och på detta evenemang.

 2. Jag ska tala om intelligens i framtiden,
  då vår naturliga intelligens förbättras-

 3. -inte längre bara genom utbildning,
  utan även genom artificiell intelligens.

 4. Först vill jag berätta om en upptäckt
  som jag gjorde 1981.

 5. Jag ville tajma mina uppfinningar.

 6. Jag trodde egentligen inte
  att man kan förutsäga framtiden-

 7. -men tänkte att om jag tog en
  massa data och gjorde diagram-

 8. -var kvalificerade gissningar möjliga.

 9. Jag upptäckte att en aspekt av
  framtiden är förvånansvärt förutsägbar:

 10. Förhållandet mellan pris och prestanda
  för informationsteknik-

 11. -utvecklas på ett förutsägbart sätt.

 12. Jag tittade på beräkningar
  per sekund per dollar-

 13. -från 1890 i USA till 1981.
  Det var en jämn kurva.

 14. Jag beräknade utvecklingen till 2025,
  och än så länge stämmer det.

 15. Denna förutsägbara kurva
  är exponentiell.

 16. Under en bestämd tid fördubblas den,
  ungefär varje år-

 17. -och även den takten ökar.

 18. Exponentiell tillväxt är inte intuitivt.

 19. Vi har en hjärna
  för att förutsäga framtiden-

 20. -och konsekvenserna
  av våra handlingar.

 21. Men vi tänker linjärt.

 22. Ett djur som springer på
  ett fält ökar inte hastighet.

 23. Den följer en linjär bana,
  vilket blev inbyggt i våra hjärnor.

 24. Men informationstekniken fördubblas
  med regelbundna intervaller.

 25. En linjär, intuitiv stegring
  är ett, två, tre.

 26. En exponentiell stegring
  är ett, två, fyra.

 27. Efter trettio steg har den linjära
  stegringen nått till trettio-

 28. -och den exponentiella en miljard.

 29. Det är inte bara spekulationer.

 30. Den här lilla datorn är flera miljarder
  gånger så kraftfull per dollar-

 31. -som datorn som jag använde vid MIT
  på 1960-talet.

 32. Om 25 år är den återigen
  flera miljarder gånger så kraftfull.

 33. Och den här är hundratusen gånger
  så liten om min dator då-

 34. -och på 2030-talet har vi datorer
  lika små som blodkroppar.

 35. Låt mig visa vad det här innebär.

 36. En exponentialfunktion börjar långsamt
  och exploderar vid kurvans "knä".

 37. Här är grafen
  som jag hade 1981.

 38. Då gick den till 1980,
  men den här går till 2010.

 39. Det är en väldigt jämn utveckling.
  Den är faktiskt dubbelt exponentiell.

 40. Det är en logaritmisk graf.

 41. Varje nivå är hundratusen
  gånger större än den förra.

 42. Den här går tillbaka till 1890.

 43. Vi kan få en biljon gånger så stor
  beräkningskraft för samma kostnad-

 44. -sen 1890.

 45. "Aha, Moores lag", tänker folk-

 46. -men det började årtionden
  innan Gordon Moore ens föddes.

 47. Moores lag gäller bara mikrokretsar.

 48. På 50-talet blev elektronrör allt mindre
  tills det inte gick längre 1959.

 49. Då kom det fjärde paradigmet.

 50. När Moores lag slutar gälla, före 2020,
  går vi till det sjätte paradigmet-

 51. -alltså tredimensionella kretsar, vilket
  kommer att hålla i gång det här länge.

 52. Men vad är det mest intressanta
  med kurvan?

 53. Den ökade beräkningskraften, förstås,
  men det finns nåt mer intressant:

 54. Var är världskrigen, kalla kriget
  och den stora depressionen?

 55. Det här gäller i krig och fred,
  hög- och lågkonjunkturer.

 56. Takten har inte minskat
  under den senaste lågkonjunkturen.

 57. Kurvan är oberoende, och jag har
  en matematisk förklaring i min bok.

 58. Men det empiriska stödet
  är mest övertygande.

 59. Moores lag är bara ett paradigm
  för beräkningar-

 60. -och beräkningar är bara
  en sorts informationsteknologi.

 61. 1968 kostade alltså
  en transistor en dollar.

 62. I dag får man tio miljarder,
  och de är mindre och alltså snabbare.

 63. Kostnaden för en transistorcykel
  har halverats varje år.

 64. Det är en deflationstakt
  på femtio procent.

 65. Informationstekniken ger
  en ekonomi som bygger på överflöd-

 66. -till skillnad från knapphet,
  då vi får inflation.

 67. Då tänker folk
  att de små apparaterna som vi har-

 68. -bara är en liten del av ekonomin.

 69. Men bransch efter bransch
  kommer att förvandlas-

 70. -och hamna
  inom området informationsteknik.

 71. Just nu förvandlas biologin.

 72. Genomprojektet
  utvecklades exponentiellt.

 73. Efter halva tiden hade vi sekvenserat
  en procent av genomet.

 74. Det hade gått sju år, och kritikerna
  sa att det skulle ta sjuhundra år.

 75. Det är linjärt tänkande.
  Jag tänkte att vi nästan var klara.

 76. Om det fördubblas sju gånger
  blir det hundra procent-

 77. -och sju år senare var det klart.

 78. Det har fortsatt. Vi har gått från en
  miljard till tusen dollar per genom.

 79. Och även vår förmåga
  att förstå denna mjukvara-

 80. -simulera och omprogrammera den för
  att övervinna sjukdomar och åldrande-

 81. -ökar exponentiellt.

 82. Tekniken är tusen gånger så kraftfull
  som när genomprojektet slutfördes.

 83. Folk oroar sig för deflation,
  som under depressionen på 30-talet.

 84. Skälet då var att konsumenter
  förlorade förtroende-

 85. -men om jag får samma beräknings-
  kraft eller dna-sekvensering-

 86. -för halva priset jämfört med för ett år
  sen, fördubblar jag då konsumtionen?

 87. Det finns väl en gräns
  för hur mycket jag behöver?

 88. Om jag inte fördubblar konsumtionen
  kommer storleken på ekonomin-

 89. -inte mätt i bytes eller baspar, utan
  dollar, euro eller kronor att sjunka.

 90. Det vore illa,
  men det tycks inte hända.

 91. Det här är minneschip.
  Vi har flera dussin liknande kurvor.

 92. Vi mer än fördubblar vår konsumtion.

 93. Det har vi gjort
  inom all informationsteknik i 50 år-

 94. Det beror på innovation och kreativitet,
  det som nobelpriset belönar.

 95. När pris-prestanda når en viss punkt
  kommer helt nya tillämpningar.

 96. Det här är kommunikation,
  trådlös datatrafik i världen

 97. För ett sekel sen var det
  radiotelegrafi, nu är det 4G-nätverk.

 98. Också perfekt exponentiell tillväxt.
  Det har multiplicerats med en biljon.

 99. Till Internets föregångare ARPANET
  var några tusen forskare anslutna.

 100. Jag räknade ut att det skulle vara
  hundratals miljoner vid 90-talets slut-

 101. -att vi skulle behöva sökmotorer-

 102. -och att den nödvändiga tekniken
  skulle utvecklas.

 103. Däremot visste jag inte
  att några studenter från Stanford-

 104. -skulle bli den ledande sökmotorn,
  av de femtio projekt som fanns.

 105. Men att sökmotorer skulle behövas
  kunde förutsägas.

 106. Här är samma graf på en linjär skala.
  Så upplever vid det.

 107. Webben tycktes vara som nåt nytt
  som plötsligt dök upp-

 108. -men man kunde förutse det
  om man tittade på utvecklingen.

 109. Inom biologin sker en revolution. Inom
  medicin fick man förut prova sig fram.

 110. Nu behandlar vi livets mjukvara
  som en informationsprocess-

 111. -och alltså är det informationsteknik.

 112. Det är en förändring som vi ofta missar
  när vi tittar på medicinens framtid.

 113. Superdatorer.

 114. För artificiell intelligens
  behövs både hårdvara och mjukvara.

 115. Man har försökt uppskatta
  vilken hårdvara som krävs-

 116. -för att simulera människohjärnan.

 117. Hans Moravec, jag
  och andra har gjort det.

 118. Alla får det till 10 upphöjt till 14
  beräkningar per sekund.

 119. Det uppnådde vi för tio år sen
  i superdatorer.

 120. Nu är vi långt bortom det.

 121. En persondator når samma nivå
  i början av 2020-talet.

 122. Kapaciteten hos superdatorer följer
  också en jämn exponentiell tillväxt.

 123. Vi tillämpar nanoteknologi,
  en form av informationsteknologi-

 124. -för att konstruera solpaneler
  och energilagring.

 125. Mängden solenergi
  fördubblas vartannat år.

 126. Vi är bara sex fördubblingar
  från hundra procent-

 127. -och då kommer vi att använda
  en tiotusendedel av solljuset.

 128. 3D-skrivare. Fysiska föremål
  kommer också att förvandlas.

 129. 3D-skrivare är lite hajpat nu.

 130. Det blir stort på 2020-talet när vi har
  upplösningar under en mikrometer.

 131. Vi kommer att utveckla förmågan att
  skapa föremål med informationsteknik.

 132. Datorer blir stora som blodkroppar.

 133. I blodet stärker de immunförsvaret.

 134. De ger virtual reality
  via nervsystemet-

 135. -och kopplar samman hjärnan
  med molnet.

 136. Det låter futuristiskt, men parkinson-
  patienter har redan neurala implantat.

 137. En dator kopplad till hjärnan.

 138. Den kan ladda ner ny mjukvara
  till implantatet.

 139. Jag har tänkt på tänkande i femtio år.
  Nu har vi modeller för hur det funkar.

 140. Den rumsliga upplösningen
  för hjärnskanning fördubblas årligen.

 141. Vi har funktionella modeller
  av neocortex, som sköter tänkandet.

 142. Det är hjärnans yttre skikt, som
  utvecklades för 200 miljoner år sen.

 143. Vi vet inte allt men får användbar
  information från hjärnforskningen-

 144. -i Europa och USA. Den ger oss
  ledtrådar om hur neocortex fungerar.

 145. I min grupp vid Google skapar jag
  funktionella simuleringar-

 146. -av hur vi tror att neocortex fungerar.
  De förfinas när vår kunskap ökar.

 147. Jag ska ge er ett enkelt exempel.

 148. Den grundläggande enheten
  i neocortex är inte en neuron.

 149. Vi har gjort stora framsteg
  inom djupa neuronnät.

 150. Vi har nu flera lager
  och kan få väldigt abstrakta inslag.

 151. För några år sen kunde AI inte skilja
  mellan en hund och en katt.

 152. Det kan djupa neuronnät, och mellan
  tiotusen andra kategorier också.

 153. Där är byggstenarna neuroner-

 154. -men hjärnan är uppbyggd i moduler
  bestående av ett hundratal neuroner-

 155. -och dessa kan känna igen
  ett mönster.

 156. I går diskuterade vi vilken matematisk
  modell som passar bäst.

 157. Dold Markovmodell eller en LSTM-
  modell, men jag ska inte gå in på det.

 158. Vi får alltmer förståelse om dem.
  De bildar hierarkier-

 159. -och längre upp ser vi
  alltmer abstrakta element.

 160. På den högsta nivån ser vi sånt som
  "Det var lustigt", "Det var ironiskt"-

 161. -och "Hon är snygg", men nivån under
  denna är faktiskt mer avancerad.

 162. En sextonårig flicka som opererades
  i hjärnan pratade med kirurgerna.

 163. Hjärnan saknar smärtreceptorer.

 164. Man stimulerade de röda punkterna
  och hon skrattade.

 165. Det var ingen skrattreflex, utan stället
  i neocortex som känner igen humor.

 166. När de stimulerade de här punkterna
  skrattade hon.

 167. "Ni är så roliga där ni står", sa hon.

 168. Och de skämtade inte
  under operationen.

 169. Vi lär oss alltså alltmer,
  vilket hjälper oss att bygga AI.

 170. En dag kommer vi att använda AI
  för att känna igen språk.

 171. Watsons chef är här
  och ska berätta om sitt system.

 172. På Google skapar vi nåt liknande,
  som kan förstå språk.

 173. Watson gissade rätt i rimkategorin.

 174. "Ett långt tal av ett fluffigt bakverk".
  Den sa: "Vad är en marängharang?"

 175. Den fick högre poäng än de bästa
  människorna tillsammans.

 176. Kunskapen fick den
  genom att läsa Wikipedia.

 177. Vi kommer att ha AI i molnet.

 178. Med nanorobotarna kopplar vi upp oss
  till ett extra neocortex i molnet.

 179. Den här är kraftfull-

 180. -men om jag vill söka eller översätta
  språk så sker det inte i apparaten.

 181. Den förökar sig miljontals gånger
  genom koppla till molnet.

 182. Det kommer vi att göra
  med nanorobotar i hjärnan.

 183. Om jag stöter på nån och behöver en
  smart kommentar inom två sekunder-

 184. -då räcker inte mina moduler till.

 185. Jag behöver en eller tio miljarder,
  vilket jag har tillgång till i molnet-

 186. -liksom de här apparaterna använder
  beräkningskraft i molnet.

 187. Det blir en hybrid av biologiskt
  och icke-biologiskt tänkande.

 188. Det tillämpar vi till
  att lösa människans problem.

 189. Vi ska prata om utsikter och faror
  senare. Tack så mycket.

 190. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Framtidens intelligens

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Framtidsforskaren Ray Kurzweil talar om vilka möjligheter den mänskliga hjärnan har att förutse framtiden och hur det kommer att påverka vår biologiska intelligens och den artificiella intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Ämnen:
Teknik > Kommunikations- och informationsteknik
Ämnesord:
Artificiell intelligens, Databehandling, Datorer, Intelligens, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Framtidens intelligens

Framtidsforskaren Ray Kurzweil talar om vilka möjligheter den mänskliga hjärnan har att förutse framtiden och hur det kommer att påverka vår biologiska intelligens och den artificiella intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Vad är intelligens?

Ett panelsamtal om intelligens och svårigheterna att definiera vad intelligens är. Samtalet berör även hur vi påverkas av alla möten och interaktioner som vi gör dagligen i bland annat digitala medier. Medverkande: Margaret Boden, professor i kognitionsvetenskap, Barnara Grosz, professor i naturvetenskap, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Helga Nowotny, professor och ledamot i Vetenskapsakademien. Moderator: Göran K Hansson. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Är beslutsfattarna tillräckligt smarta?

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Lisa Lindström, vd för Doberman, samtalar om vilka värden och företagskulturer som Sverige kan föra ut i världen. De diskuterar också vilken som är den viktigaste investeringen för framtiden och vilka utmaningar och förändringar vi står inför. Moderator: Mattias Fyrenius. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Experternas framtid

Guru Banavar leder en forskargrupp på IBM. Här berättar han om hur framtidens experter ska samarbeta i partnerskap med maskiner för att lösa dagens olösta problem och för att generera ny kunskap. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Den digitala tiden förändrar oss

Sherry Turkle, professor i sociala studier, berättar om sin forskning kring hur vi påverkas av all teknik som omger oss. Hur påverkas barn av föräldrar som sitter med mobiltelefonen vid frukostbordet och inte möter deras blick? Ett problem som Sherry Turkle konstaterar är att tekniken ibland står emellan människor i deras samtal och möten. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Bör vi frukta singulariteten?

Singulariteten är idén om det tillfället inom en snar framtid när artificiell intelligens inte bara når samma nivå som mänsklig intelligens, utan även passerar den. I detta panelsamtal diskuteras vad detta kan leda till och om vi bör frukta den utvecklingen. Medverkande: Ray Kurzweil, framtidsforskare och entreprenör, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft. Moderator: Margaret Boden. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Hur förändras världen av artificiell intelligens?

När artificiell intelligens diskuteras handlar det nästan alltid om innovationer och tekniska framsteg. I detta panelsamtal ligger fokus istället på hur människor som lever i botten av pyramiden påverkas. Medverkande: Joel Mokyr, professor i ekonomisk historia, Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Michael Levitt, professor i strukturell biologi, och Dzulkifli Abdul Razak, International Association of Universities. Moderator: Leila Janah. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Samspelet mellan människan och datorn

Ett panelsamtal om var tekniken står idag och vad som kommer sedan. Hur kommer människans relationer med maskinerna att påverkas när maskinerna blir smartare och smartare? Medverkande: Cynthia Breazeal, professor i datavetenskap, Sherry Turkle, professor i sociala studier, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap, och Guru Banavar, IBM. Moderator: Stuart Russell. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Artificiell intelligens i framtiden

Panelsamtal om hur den tekniska och den artificiella intelligensens utveckling ser ut om fem till tio år. Kommer utvecklingen att fortsätta eller stanna av, och vilka är i så fall viktiga händelser? Medverkande: Max Tegmark professor i fysik och kosmologi, moderator, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Barbara Grosz, professor i naturvetenskap och Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Intelligens i ljuset av konst och vetenskap

En viktig grundpelare inom artificiell intelligens är att känna igen mönster i världen runt omkring oss, säger Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi. Här leder han ett samtal om intelligens, konst och vetenskap tillsammans med konstnären Olafur Eliasson och Nobelpristagaren May-Britt Moser. Frågor som panelen försöker besvara är hur vetenskapen kan inspirera konsten och hur och konsten kan inspirera vetenskapen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Kreativitetens framtid

Möt fem Nobelpristagare i ett samtal om kreativitet. Hur kommer framtidens kreativitet att se ut och hur påverkas den av utvecklingen? Hur mycket bidrog kreativitet till paneldeltagarnas egna framgångar som ledde till Nobelpriset? Medverkande: May-Britt Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Carl Weiman, Nobelpristagare i fysik 2001, Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013 och Randy Schekman, Nobelpristagare i medicin 2013. Moderator: Adam Smith. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Bör vi frukta singulariteten?

Singulariteten är idén om det tillfället inom en snar framtid när artificiell intelligens inte bara når samma nivå som mänsklig intelligens, utan även passerar den. I detta panelsamtal diskuteras vad detta kan leda till och om vi bör frukta den utvecklingen. Medverkande: Ray Kurzweil, framtidsforskare och entreprenör, Stuart Russell, professor i datavetenskap, Max Tegmark, professor i fysik och kosmologi, Harry Shum, forskare och teknisk chef Microsoft. Moderator: Margaret Boden. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Den digitala tiden förändrar oss

Sherry Turkle, professor i sociala studier, berättar om sin forskning kring hur vi påverkas av all teknik som omger oss. Hur påverkas barn av föräldrar som sitter med mobiltelefonen vid frukostbordet och inte möter deras blick? Ett problem som Sherry Turkle konstaterar är att tekniken ibland står emellan människor i deras samtal och möten. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.