Titta

UR Samtiden - Nyanlända elever

UR Samtiden - Nyanlända eleverDela
 1. Temat är nyanlända och lärande.

 2. Jag får ofta en fråga, särskilt nu när
  många journalister hör av sig-

 3. -och alla plötsligt
  har fått upp ögonen för det här:

 4. Varför började jag jobba
  med de här forskningsfrågorna?

 5. Det finns olika förklaringar. Jag har
  ett starkt vetenskapligt intresse-

 6. -för migration, globalisering
  och utbildning.

 7. Jag är intresserad av hur migrationen
  påverkar den svenska skolan-

 8. -och hur skolan
  hanterar migrationens konsekvenser.

 9. Jag har forskat om skolor i socialt
  utsatta och mångkulturella områden-

 10. -och om valfrihetens konsekvenser,
  bland annat i dessa områden.

 11. De senaste åren har jag arbetat
  med hur nyanlända tas emot-

 12. -och inkluderas i skolan.

 13. Det är det vetenskapliga intresset som
  styr när man väljer område.

 14. Sen är vi alla påverkade
  av våra personliga historier-

 15. -varifrån vi kommer
  och vad vi har varit med om.

 16. Jag kom till som flykting Sverige från
  Bosnien -92.

 17. Efter knappt två år i Sverige
  fick jag arbete-

 18. -som studiehandledare och modersmåls-
  lärare för flyktingbarn från Bosnien.

 19. Jag jobbade med frågor om mottagande
  och inkludering i nästan två år-

 20. -med nyanlända flyktingbarn.

 21. Jag präglas i både min forskning
  och valet av forskningsfrågor-

 22. -av min personliga historia
  och mina yrkeserfarenheter.

 23. Det präglar mig starkt, förstås.

 24. Det är också ett ämne
  som är väldigt aktuellt nu.

 25. Tyvärr, skulle jag säga.
  Det är många som tvingas på flykt-

 26. -och måste söka asyl.
  Vi har alla sett de hemska bilderna-

 27. -och det som pågår till exempel
  vid den ungerska gränsen i dag.

 28. Man griper flyktingar-

 29. -och tårgas och vattenkanoner riktas mot
  dem som försöker ta sig in.

 30. En situation som ingen ungrare
  kan vara stolt över i dag.

 31. Det gäller kanske även
  resten av Europa.

 32. Jag tänker på när
  jag och mina landsmän var på flykt-

 33. -och hur det hade känts om vi möttes
  av vattenkanoner och tårgas-

 34. -när vi flydde undan
  krig och förföljelse.

 35. Boken är ett resultat
  av ett forskningsprojekt-

 36. -som jag och några kollegor
  har jobbat med i tre, fyra år.

 37. Projektet tillkom efter att jag
  skrev en forskningsöversikt-

 38. -om nyanlända och lärande.

 39. Det är samma rubrik. Jag ger
  samma titel till alla mina skrifter.

 40. Det var en forskningsöversikt
  som jag publicerade 2010-

 41. -på uppdrag av Vetenskapsrådet
  och Skolverket.

 42. Jag tittade på hur mycket kunskaper vi
  hade om nyanlända.

 43. De visade sig vara
  ytterst begränsade.

 44. Vi har försökt åtgärda det
  med hjälp av vårt projekt-

 45. -men kunskapsluckorna är stora, och
  vi har mest tittat på grundskolan.

 46. Jag skäms nästan när jag får frågan
  om vad vi ska göra i förskolan-

 47. -för jag kan väldigt lite om det.
  Men jag ska beröra det lite.

 48. Sen har vi gymnasiet
  och språkintroduktionsprogrammet.

 49. Blev det ett bra system
  eller behövdes nåt annat?

 50. Det är också en jättestor fråga.

 51. I det här projektet har vi arbetat
  framför allt med grundskolan.

 52. Mina främsta kunskaper
  ligger inom det området.

 53. Jag vill tacka
  projektets medarbetare-

 54. -som också var med och skrev boken.

 55. Monica Axelsson, Jenny Nilsson Folke,
  Päivi Juvonen, Fredrik Hertzberg-

 56. -Farhad Jahanmahan, Laid Bouakaz
  och Mehrako Masifi.

 57. Jag har samordnat projektet
  och bidragit med några texter-

 58. -men man kan läsa mer, om exempelvis
  språkutvecklande arbetssätt-

 59. -som framför allt Monica Axelsson
  har arbetat med.

 60. Jenny Nilsson Folke har skrivit
  om nyanlända elevers erfarenheter.

 61. Hon ska försvara sin doktors- avhandling
  inom området nästa år.

 62. Jag kommer att göra några nedslag
  i deras texter-

 63. -men jag kommer att inta
  en mer övergripande approach-

 64. -till det här temat.

 65. När jag blickar tillbaka i dag,
  och även under projektets gång-

 66. -på vad vi egentligen
  har tittat på i projektet-

 67. -och på vad internationell forskning
  fokuserar på-

 68. -då kommer ett begrepp fram,
  nämligen möjlighetsstruktur.

 69. "Structure of opportunity".

 70. Vi har fokuserat på
  hur utbildningssystemet tar emot-

 71. -och arbetar med
  att inkludera nyanlända elever-

 72. -i skolans pedagogiska
  och sociala sammanhang.

 73. Vad menar vi med möjlighetsstruktur? Så
  här skriver några forskare:

 74. Möjlighetsstrukturen är kvaliteten
  och urvalet av alternativ-

 75. -som är tillgängliga för en individ
  och individens medvetenhet om dem.

 76. Detta beror på vilka institutioner
  som finns och hur de fungerar.

 77. Skolan är en institution, så det beror
  på hur det går för eleverna-

 78. -hur institutionen fungerar. Vi
  pratar om sammanhanget, strukturen.

 79. Institutioner är möjlighetsstrukturen
  som begränsar eller underlättar-

 80. -människors förmåga
  att utöva aktörskap.

 81. Att kunna utöva sin makt, göra
  nåt med sitt liv, vara aktiv-

 82. -och utveckla sig
  som individ och medborgare.

 83. Skolan är en institution
  som både kan begränsa och möjliggöra-

 84. -att nyanlända barn utövar
  sitt aktörskap.

 85. Merton skriver: "Möjlighetsstrukturer
  innebär organiserade möjligheter"-

 86. -"som erbjuder resurser, tillfällen och
  händelser som ökar chanserna"-

 87. -"för individer att uppnå mål."

 88. "I vårt fall är målen nyanländas
  inkludering och skolframgång."

 89. Vi ser skolan som en möjlighets-
  struktur för nyanlända elever.

 90. Den ska hjälpa dem
  att utöva sitt aktörskap-

 91. -att bli inkluderade
  och nå skolframgång.

 92. Ingen annan ska göra det.

 93. Skolan är den främsta strukturen
  som ska sörja för det.

 94. När jag funderade på det kom jag att
  tänka på filmen "Zero Dark Thirty".

 95. Den handlar om jakten på
  Usama bin Ladin. Den fick en Oscar.

 96. En grupp CIA-agenter
  försöker lokalisera Usama bin Ladin.

 97. Man undrar vad han vill säga.

 98. De misslyckas år efter år och sitter i
  en bunker. Deras chef kommer dit-

 99. -och säger: "Det finns ingen annan
  superhemlig grupp i en bunker"-

 100. -"som med hemlig, avancerad teknik
  försöker lokalisera honom."

 101. "Det är ni. Om inte ni gör det
  åstadkommer vi ingenting."

 102. Det är samma sak i skolan. Det finns
  inga andra strukturer i samhället-

 103. -föräldrar, etniska föreningar,
  fritidsgårdar eller annat-

 104. -som kan bära upp den här rollen och
  tillhandahålla möjlighetsstrukturen.

 105. Det är lärarna och skolorna.
  Ingen annan hemlig kraft gör det.

 106. Om skolan misslyckas är risken
  väldigt stor att eleverna misslyckas.

 107. Nästan hundra procent. Skolan är barnens
  enda möjlighetsstruktur.

 108. Det finns inga andra hemliga krafter-

 109. -även om jakten på Usama bin Ladin
  kanske är en lite konstig parallell.

 110. Men den satt fint, eller hur?
  Ge mig lite positiv feedback!

 111. Jag tänkte att det var fiffigt.

 112. Jag ska tala om organisatoriska modeller
  gentemot nyanlända-

 113. -som förekommer i Sverige.

 114. Jag läst en massa OECD-rapporter,
  Pisarapporter och sidorapporter-

 115. -där man fördjupar sig
  kring olika elevgrupper.

 116. Man skiljer ut elever med utländsk
  bakgrund och tittar på nyanlända.

 117. I några av skrifterna
  säger man öppet-

 118. -att det inte finns
  en modell som fungerar-

 119. -för att elever som anländer sent,
  i årskurs åtta eller nio-

 120. -ska klara sig bra i Pisatesterna.

 121. Det finns inga supermodeller
  som fixar det här över en natt.

 122. Det handlar om nåt annat. I Sverige vill
  vi hitta en fungerande modell-

 123. -och sen ska alla använda den.

 124. Jag ska visa att det är fel väg
  att gå och fel sätt att tänka.

 125. Förhoppningsvis kan jag belägga det.

 126. Det finns fem, sex generella
  organisatoriska modeller i Sverige.

 127. Den fråga som jag får oftast,
  även när jag är ute och föreläser-

 128. -är om jag tycker
  att man ska ha förberedelseklasser-

 129. -eller att de är segregerande-

 130. -och att nyanlända bör gå i ordinarie
  klasser, för då blir det integration.

 131. Sen ska jag svara: "Direktintegrering
  funkar jättebra, så kör på det."

 132. Så funkar det inte.
  Situationen är mycket mer komplex.

 133. Men vi förenklar ändå verkligheten
  för att kunna handskas med den.

 134. Förberedelseklasser
  är kanske det mest förekommande.

 135. Det finns inte i lagstiftningen-

 136. -men en förändring kommer
  den 1 januari 2016.

 137. Förberedelseklasser förs in
  i skollagstiftningen-

 138. -och blir en skolform
  för nyanlända elever.

 139. Hittills har man använt
  särskilda undervisningsgrupper-

 140. -för att sätta nyanlända
  i förberedelseklasser.

 141. Det har diskuterats
  i utredningsrapporter-

 142. -från Skolinspektionen.
  SKL har lovordat förberedelseklasser.

 143. Skolinspektionen
  kritiserade det mycket.

 144. Forskarna är kluvna.

 145. Det fungerar på vissa håll, men det
  finns fasansfulla exempel på andra.

 146. Nyanlända barn kunde fastna i tre,
  fyra eller till och med fem år-

 147. -i förberedelseklasser. Vad kan
  klasserna ge efter så många år?

 148. Är inte den inbyggda pedagogiken uttömd
  efter så många år?

 149. Det finns alltså en kluvenhet
  kring det här.

 150. Den främsta kritiken är
  att det leder till segregation.

 151. Nyanlända elever blir avskilda
  från resten av skolan-

 152. -och det minskar deras tillgång
  till arenor med svenskspråkiga barn.

 153. Då får de ingen närhet
  till språkmiljöer där svenska utövas.

 154. Och det krävs täta kontakter
  med svenskspråkiga miljöer-

 155. -för att man ska utveckla språket.

 156. Så kritiken är att inkluderingen
  och integrationen fördröjs-

 157. -när barnen är vid sidan om.

 158. Kritiken är också att det är
  en kollektivistisk modell.

 159. Elever som kommer till skolan sätts
  automatiskt i förberedelseklass-

 160. -inte för att de behöver det, utan för
  att förberedelseklassen finns-

 161. -och en nyanländ elev
  ska ju gå i förberedelseklass.

 162. Så ser den enkla matematiken ut,
  trots att skollagen är tydlig-

 163. -och alla rekommendationer
  från myndigheter säger-

 164. -att undervisningen
  måste vara individanpassad-

 165. -och det ska även
  den organisatoriska formen vara.

 166. Ytterligare en kritik är att eleverna
  hålls för länge i klasserna.

 167. Det finns stora frågetecken kring
  övergången till ordinarie klasser.

 168. Vem bestämmer och utifrån vilka
  principer? När är barnen mogna?

 169. Finns det nåt att ta fasta på
  eller är det magkänsla?

 170. Förhandlingar mellan sva-lärare
  och lärare i ordinarie klasser...

 171. "Ska de komma nu? Vi har precis
  fått ordning och reda i vår klass."

 172. Man diskuterar många andra saker
  än elevens förutsättningar och behov.

 173. Det är kritiken. Å andra sidan
  finns det många positiva tongångar-

 174. -om förberedelseklasser.
  Elever får landa i lugn och ro.

 175. De lär sig grundläggande svenska och
  får kunskaper om den svenska skolan-

 176. -kulturella koder och liknande.

 177. Man kan också i lugn och ro utreda
  eventuella särskilda behov.

 178. Man menar att förberedelseklasser
  är en mjuklandning-

 179. -för nyanlända elever
  som behöver det här.

 180. Men om nån är kvar i två år
  undrar man när landningen slutar.

 181. Som ni märker kritiserar jag
  i första hand tiden där-

 182. -och inte minst vad man gör där.

 183. Direkt integrering är en annan
  vanlig organisatorisk modell.

 184. Det innebär att nyanlända elever sätts
  direkt i ordinarie klasser.

 185. Tanken är att med
  den här direkta integreringen-

 186. -följer olika typer av stöd,
  framför allt studiehandledning-

 187. -men det förekommer inte alltid.

 188. Nyanlända elever kan slängas in
  i ett ordinarie klassrum-

 189. -och en studiehandledare
  kommer kanske två gånger i veckan.

 190. De hänger då inte med i klassrummet.

 191. De behärskar inte svenska,
  eftersom de precis kom till landet.

 192. Många ser direktintegrering
  som en politiskt korrekt åtgärd.

 193. Det låter fint i teorin-

 194. -men om det inte åtföljs av särskilt
  stöd vänder det sig till sin motsats.

 195. Då blir det
  en inkluderande exkludering.

 196. Eleverna är fysiskt inkluderade
  i klassrummet-

 197. -men utan stöd hamnar de utanför,
  trots att de sitter med andra elever.

 198. Vi har också sett i våra projekt,
  framför allt Jenny Nilssons-

 199. -hur det går till när eleverna inte får
  nog med stöd i ordinarie klass.

 200. I boken finns ett bidrag från Päivi
  Juvonen vid Stockholms universitet.

 201. En enkätundersökning
  med lärare i Stockholmsregionen-

 202. -om hur de ser på direktintegrering.
  Där märker vi samma dynamik-

 203. -mellan teoretiska ställningstaganden
  och att det låter jättebra.

 204. Eleverna får vara med i sammanhang där
  det talas svenska.

 205. Samtidigt menar man
  att det är barnmisshandel-

 206. -om inte skolorna
  tillhandahåller särskilt stöd.

 207. Många vänder sig mot det i slutändan-

 208. -eftersom det inte tillkommer resurser
  för att hjälpa eleverna.

 209. Det finns också en diskussion om-

 210. -att nyanlända elever kan gå i vissa
  klasser tillsammans med de andra.

 211. Då lyfter man fram praktiska och
  estetiska ämnen, idrott och musik.

 212. Där behövs det inte särskilt hög nivå i
  svenska språket, menar man.

 213. Men som det framkommer
  av Juvonens studie i boken-

 214. -vänder sig många lärare mot tanken att
  de ska vara integrationsagenter.

 215. De säger: "Vänta nu, så är det inte."

 216. "När man kommer på lektioner
  i teknik, idrott och musik"-

 217. -"behövs det också
  en ganska hög nivå av svenska."

 218. Det känns som om de här ämnena
  inte vill vara de lätta ämnena-

 219. -där de här eleverna kan vara med.
  Så mycket annat kommer in i bilden.

 220. Lärarna vänder sig mot bilden
  att det skulle vara enkla ämnen-

 221. -att integrera elever i.

 222. Det är de två modeller
  som förekommer-

 223. -inom ramen för elevens skola.

 224. Ytterligare några modeller förekommer
  utanför elevens skola.

 225. Det finns en föreställning om att eleven
  bäst förbereds för skolan-

 226. -nån annanstans än i skolan i sig.

 227. En modell kallas för "landning",
  "mottagningsenhet"-

 228. -"perrong", "väntrum", "välkomsten"
  - många namn förekommer i kommunerna.

 229. Det är en central enhet i kommunen-

 230. -där eleverna tillbringar några dagar
  upp till tre, fyra månader.

 231. Där förbereds de för att komma
  till en förberedelseklass-

 232. -där de sen ska förberedas
  för ordinarie klass.

 233. Då är de kanske klara med årskurs nio
  och ska på språkintroduktion-

 234. -för att kunna komma in
  på andra program.

 235. Det kan ta upp till fyra år-

 236. -innan eleven ens har börjat nosa
  på ordinarie skolgång.

 237. Då är det lätt att många hoppar av, och
  det ser vi att många gör.

 238. Är det nån som pratar,
  eller inbillar jag mig?

 239. Ljudteknikern? Jag trodde
  att min röst kom tillbaka-

 240. -men det är ljudteknikern.

 241. -Han måste väl inte prata där uppe? -Vad
  sa du?

 242. -Han måste väl inte prata?
  -Helt rätt. - Hörde du det?

 243. -Jag ska försöka vara lite tyst.
  -Jättebra.

 244. En kritik som har riktats
  mot det här-

 245. -är att eleverna borde
  komma till sina skolor.

 246. Vi vet att det är övergångarna
  mellan olika modeller-

 247. -som är de känsliga punkterna
  i en elevs integration.

 248. Ju fler stationer, desto mer
  problematiskt för eleverna-

 249. -när de rör sig
  mellan olika modeller.

 250. Samtidigt tycker vissa lokala
  utvärderingar att det fungerar bra.

 251. Det är kanske inte modellen
  utan vad man gör där.

 252. Här kartlägger man, gör medicinska
  tester och samtalar med föräldrar.

 253. Man tittar på elevernas bakgrund.

 254. Man för diskussioner med skolor
  och förbereder en portfolio-

 255. -men det har visat sig
  i en del kommuner-

 256. -att all information som man
  samlar in under två, tre månader-

 257. -inte kommer till användning.

 258. I skolan har portfolion eller
  dokumentationen fastnat nånstans-

 259. -eller så var skolan inte nöjd
  och gör en egen kartläggning.

 260. Man gör om det på nytt.

 261. Ibland samlas nyanlända från
  hela kommunen i en eller två skolor-

 262. -för att koncentrera resurser.

 263. Det är ju svårt med övergången från
  förberedande till ordinarie klass-

 264. -inom ramen för en skolbyggnad.

 265. Det blir ännu längre avstånd
  när eleven går på en annan skola-

 266. -och sen ska tillbaka till sin skola,
  som aldrig varit hans eller hennes.

 267. Det blir långa avstånd.
  Många vill stanna kvar i skolan-

 268. -där de har gått i förberedelseklass.

 269. Sen blir frågan vem som ska betala. Det
  har vi sett i vissa kommuner.

 270. Vi har också särskilda skolor
  för nyanlända.

 271. En skola har blivit
  lite mer känd än andra-

 272. -nämligen Mosaikskolan i Malmö.

 273. Här samlar man nyanlända
  i årskurserna sju, åtta och nio.

 274. Det är en egen skola-

 275. -men den är organiserad på liknande
  principer som en förberedelseklass.

 276. De står också för inskrivningen
  av alla nyanlända i Malmö kommun.

 277. Det är ingen hemlighet, och skolans
  personal vet att jag är kritisk-

 278. -mot idén om att samla
  alla nyanlända i en egen skola.

 279. I det här landet lägger vi ner
  mycket resurser och tankemöda-

 280. -på att komma på
  hur vi ska minska segregation-

 281. -samtidigt som vi inrättar
  nya institutionella vägar-

 282. -som i sig är segregerande.

 283. Sen har vi nåt
  som jag trodde att var nytt-

 284. -men som har funnits i ett antal år
  i vissa kommuner.

 285. Det här med introduktionsförskolor.
  Det är förskolor för nyanlända-

 286. -eller enheter där man samlar nyanlända
  barn, tre-fem år gamla.

 287. Man sätter dem i egna enheter.

 288. Fyraåringar som kommer dit
  kan vara där i upp till 1,5 år.

 289. Sista året blir de kanske överförda till
  ordinarie enheter-

 290. -vad det nu betyder
  i förskolans sammanhang.

 291. Där ska de förberedas mer pedagogiskt
  till förskoleklass.

 292. När man läser om det här säger man att
  de måste lära sig sociala koder.

 293. Men det är ju tre- och fyraåringar! Vadå
  "sociala koder"?

 294. Så när vi skapar den här typen
  av institutioner-

 295. -vem skapar vi dem då för?

 296. Är det tre- och fyraåringarna
  som behöver egna förskoleenheter-

 297. -eller är det för andra?

 298. Är vi rädda att föräldrar ska plocka ut
  sina barn eller protestera?

 299. "Hur går det med
  mitt barns språkutveckling"-

 300. -"om det kommer några flyktingbarn
  till mitt barns enhet."

 301. Vi har sett liknande diskussioner
  om skolan.

 302. Det är "marknadifieringen" av skolan.

 303. Man tänker på vilka kunder man skrämmer
  bort om man tar emot dem.

 304. Så vem skapar vi dessa modeller för?

 305. Sen har vi en kombination av dessa
  modeller, som bussning av elever.

 306. Det finns många lokala varianter.

 307. En fråga som har rests allt oftare
  på sistone, inte minst i Stockholm-

 308. -är om nyanlända elever ska
  allokeras, distribueras, spridas ut-

 309. -över fler skolor-

 310. -för att avlasta skolor dit nyanlända
  kommer i större utsträckning.

 311. Vad menar vi sen
  med "större utsträckning"?

 312. Jag undviker att säga "stor"-

 313. -för jag vet inte själv
  var gränsen går.

 314. Är tio lite och trettio mycket?

 315. Jag vet inte vad "många" innebär
  i detta sammanhang.

 316. Frågan är om nyanlända elever
  ska spridas ut över fler skolor.

 317. Många journalister hör av sig
  och frågar mig.

 318. Det pågår en diskussion i Stockholm.

 319. Kanske har nån här deltagit
  i debatten - eller initierat den.

 320. Det vore roligt att höra mer om det.

 321. Men poängen är ju att det bara
  är halva frågan att säga-

 322. -"ska vi sprida ut eleverna?"

 323. Min motfråga är:
  Vad väntar dem där ute?

 324. Vart sprider vi dem?

 325. Vilka möjlighetsstrukturer väntar
  eleverna dit vi tänker skicka dem?

 326. Om vi tvingar skolor att ta emot elever,
  hur är det då från dag ett-

 327. -när man inte är önskvärd? De
  välkomnas ju, vi är professionella-

 328. -men man har stridit mot det.

 329. Man är rädd för hur föräldrar
  ska reagera och så vidare.

 330. Men frågan är alltid
  vad som väntar eleverna där ute.

 331. Det här är viktigt när vi pratar
  om modellerna och nyanlända elever:

 332. Att vi inte stirrar oss blinda
  på modeller.

 333. Vi måste försöka gå bortom
  den lite fördummande diskussionen-

 334. -om förberedelseklasser
  eller direktintegrering.

 335. I kommunerna lägger politikerna ner
  förberedelseklasser-

 336. -och vill jobba med integration.

 337. Lärarna blir galna och säger: "Hur ska
  vi klara det utan nya resurser?"

 338. Vi måste gå bortom de här dikotomierna,
  de här modellerna-

 339. -som skymmer sikten, för att hitta vägar
  för nyanlända in i skolan.

 340. Så vi tittar på dessa modeller,
  och givetvis tänker ni:

 341. "Tala nu om vad som fungerar."

 342. Ni blir kanske besvikna
  om ni tror att jag ska säga-

 343. -vad man gör med elever från Syrien.
  Ni får inte såna rekommendationer.

 344. Men jag kommer med några
  rekommendationer i alla fall.

 345. När vi tittar på dessa modeller
  och hur de fungerar i andra länder-

 346. -så förekommer diskussionen-

 347. -om ordinarie klasser
  kontra "transitory classes"-

 348. -eller "pull-out classes",
  som det heter i vissa länder.

 349. Man diskuterar vad som behövs för att ge
  nyanlända en bra, likvärdig skola.

 350. Vilka gemensamma nämnare tycker man då
  är bra oavsett modell?

 351. Den främsta kritiken är att modellens
  existens blir determinerande-

 352. -för elevens mottagande
  och inkludering.

 353. Skolan säger att man jobbar
  med integration-

 354. -och inte har särskilda grupper.
  Alla går i ordinarie klass direkt.

 355. Denna "ethos of inclusion"
  låter jättebra-

 356. -men en del elever behöver kanske
  en särskild undervisningsgrupp-

 357. -av olika anledningar.

 358. En modells existens blir determinerande
  för mottagandet.

 359. Vi måste gå bortom det här.

 360. Kartläggning återkommer överallt,
  oavsett vad vi pratar om.

 361. I andra länder försöker man också
  ta reda på vad eleverna kan.

 362. Men det handlar inte bara
  om skolkunskaper.

 363. Kartläggningen ska också
  plocka fram elevernas styrkor.

 364. Vi har sett i en del forskning,
  som i min rapport från 2010-

 365. -en negativ diskurs som omger
  nyanlända. De har stora problem-

 366. -och allt reduceras till bristande
  kunskaper i majoritetsspråket.

 367. De kan inte engelska,
  tyska, holländska och liknande.

 368. När man kartlägger elevernas
  bakgrundskunskaper ordentligt-

 369. -plockar man också fram det positiva och
  pratar om hur mycket de kan.

 370. Förhoppningsvis kan kartläggningen till
  viss del uppväga-

 371. -den negativa diskursen
  i relation till nyanlända elever.

 372. Den här problematiska diskursen-

 373. -innebär inte
  att man vill vara rasistisk och elak.

 374. Det är av omsorg.
  "Vad behöver de för att integreras?"

 375. "De måste lära sig bättre svenska.
  De saknar det här."

 376. Vi fokuserar på
  det som eleverna inte har-

 377. -men nånstans blir sen hela diskussionen
  om eleverna negativ.

 378. Det som framkommer i alla dessa
  diskussioner kring modellerna-

 379. -är kontinuerligt, anpassat
  pedagogiskt och socialt stöd-

 380. -oavsett organisatorisk modell
  och skede i denna.

 381. Inte sällan ser vi
  i kommuner och skolor-

 382. -att pedagogiskt och socialt stöd-

 383. -är tätt kopplat till om eleven
  går i förberedelseklass eller inte.

 384. I den ordinarie klassen upphör
  eller minskar studiehandledning.

 385. Det finns ju många i
  förberedelseklassen som behöver den.

 386. Men man måste tänka bortom
  var eleven befinner sig-

 387. -och tänka på vad eleven behöver-

 388. -både i förberedelseklass
  och i ordinarie klass.

 389. Att man följer upp
  hur det går för eleverna-

 390. -oavsett organisatorisk modell.

 391. Planerad övergång exempelvis från
  förberedelseklass till ordinarie-

 392. -eller från mottagningsenhet till
  hemskolan är som sagt en svag punkt.

 393. Mellan mottagningsenheterna eller skolan
  för nyanlända och hemskolan-

 394. -tenderar många skolor och klasser att
  börja om från början.

 395. "Vi vet bättre hur det funkar."

 396. Vissa elever går från skolan
  för nyanlända till hemskolan-

 397. -och hamnar i en förberedelseklass.
  Det blir ytterligare en station.

 398. Ett ytterst märkligt system,
  för att använda detta uttryck.

 399. Samverkan inom skolan samt med
  vårdnadshavarna och andra aktörer-

 400. -som kommunala förvaltningar, forskare
  och frivilligorganisationer.

 401. Jag ska återkomma till betydelsen
  av samverkan under föreläsningen.

 402. Några slutsatser.

 403. Här har vi modellerna,
  som oftast har varit determinerande.

 404. Vi försöker röra oss bortom dem-

 405. -och titta på vilken diskussion
  som förekommer kring modellerna.

 406. I några studier i projektet
  som finns i vår bok tittar vi på-

 407. -vad man har sett i relation
  till diskussionen om modellerna.

 408. Det finns framför allt beskrivet
  och analyserat-

 409. -i Monica Axelsson
  och Jenny Nilsson Folkes delstudier.

 410. Det jag ska säga kommer från deras
  studier, och det finns mer beskrivet.

 411. Varken förberedelseklass eller
  ordinarie klass garanterar i sig-

 412. -likvärdig utbildning
  för de nyanlända eleverna.

 413. Det kan vi med säkerhet slå fast.

 414. Ingen modell garanterar
  en likvärdig utbildning.

 415. Det beror på vad man gör
  med eleverna när de befinner sig där.

 416. Paradoxalt nog verkar förberedelse-
  klasserna temporärt skapa-

 417. -en känsla av pedagogisk
  och social inkludering.

 418. Det motsatta gäller
  för ordinarie klasser.

 419. Elever i förberedelseklasser känner sig
  först välkomna och omhändertagna.

 420. De får kompisar och känner att de
  tillhör ett socialt sammanhang.

 421. De har mycket bra kommunikation
  med sina lärare.

 422. De får stöd, uppmuntran och hjälp av
  sina lärare i svenska som andraspråk-

 423. -som håller i förberedelseklasserna.

 424. Vi har också sett
  att om man inte går vidare-

 425. -så minskar utmaningen som eleverna
  känner i förberedelseklasserna.

 426. Deras motivation börjar avta.
  Kurvan går upp och sen ner.

 427. När de är på toppen efter
  några månader eller max ett år-

 428. -ska de till ordinarie klass.
  Där gäller det motsatta.

 429. Där får de inte mycket hjälp
  att komma in i sociala sammanhang.

 430. De har lärare
  som kanske inte har tid-

 431. -eller tänker
  på språkutvecklande arbetssätt.

 432. Lärare är duktiga på att undervisa men
  har många elever.

 433. De hinner inte stanna upp, invänta de
  här eleverna och förklara.

 434. Oftast finns det redan utkristalliserade
  gemenskaper.

 435. Niklas hänger ihop med Markus och
  Max, Frida med Lina och så vidare.

 436. Det finns mikrosociala grupperingar, och
  det är alltid svårt för nya barn-

 437. -om de inte blir insläppta, med lärarnas
  hjälp, i dessa gemenskaper.

 438. Det är ännu svårare
  för nyanlända elever.

 439. De får dåligt självförtroende.

 440. De kan inte språket, skäms för att prata
  och utsätts för stigmatisering-

 441. -eftersom de är invandrare,
  flyktingar och FK-barn.

 442. Framför allt
  är det språket som spökar.

 443. De skäms för att prata och är rädda
  för att andra ska skratta åt dem.

 444. Dessa faktorer gör att nyanlända elever
  känner sig väldigt utsatta-

 445. -i den ordinarie klassen, om de inte
  får socialt och pedagogiskt stöd.

 446. I vissa sammanhang
  har mina kollegor sett-

 447. -hur eleverna som har blivit överförda
  till ordinarie klasser-

 448. -under pausen springer tillbaka
  till förberedelseklassens klassrum-

 449. -för att "vila upp sig".

 450. "Vi känner oss utanför. Ingen pratar med
  oss, och vi hänger inte med."

 451. Eller så vill man ha hjälp med läxor och
  ber läraren förklara-

 452. -vad uppgifterna handlar om.

 453. Vi tyckte att det var signifikativt att
  de vilar upp sig socialt-

 454. -när de kommer tillbaka
  till förberedelseklassens lokaler.

 455. Återigen är övergången
  den svaga länken.

 456. Hur förbereds det? Vad får eleven
  för dokumentation och stöd?

 457. Skolsituationen handlar också om
  skolans hierarkier och strukturer.

 458. Normer som gör dem exkluderbara.
  De är nyanlända och invandrare.

 459. En del tjejer från muslimska länder
  har sjal-

 460. -vilket gör att de blir
  ännu mer exkluderade-

 461. -och hamnar ännu mer utanför
  på grund av hur andra betraktar dem.

 462. Det är normer och strukturer
  som de möter.

 463. Elever som kommer till skolor
  i socialt utsatta områden-

 464. -måste också hantera problemen
  som skolorna i sig hanterar.

 465. Stigmatisering, segregation,
  elevutflöde, dåliga betyg-

 466. -och negativa mediarapporteringar.

 467. Kanske upptäcker man att de bidrar till
  skolans dåliga resultat-

 468. -och att alla elever flyr.
  Man måste hantera såna anklagelser.

 469. Samverkan mellan lärarkategorier
  är nödvändig-

 470. -för språk-
  och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 471. Det står om det
  i Monica Axelssons bidrag.

 472. Det handlar framför allt
  om samverkan mellan ämneslärare-

 473. -lärare i svenska som andraspråk
  och studiehandledare.

 474. Tiden går oroväckande fort.

 475. Lite om hur studiehandledarna upplever
  sina arbetsvillkor-

 476. -och samarbetet med ämneslärarna.

 477. Studiehandledning och kartläggning
  är de två pedagogiska praktiker-

 478. -som alla nu riktar blickarna mot. Det
  är lite av en universallösning.

 479. Här ska vi hitta hjälpen
  som ser till-

 480. -att nyanlända får språk,
  blir inkluderade och får bra betyg.

 481. Ordentlig kartläggning.
  Vi väntar alla på skolverket.

 482. Deras underlag
  ska komma och inte komma.

 483. Det kommer 2016.
  Då blir det mycket kritik-

 484. -och 2020 kan det implementeras.

 485. Och hundratusen ungdomar
  har kommit till Sverige på två år.

 486. Sen har vi studiehandledarna.
  De ska hjälpa oss-

 487. -och se till att eleverna kommer in.

 488. Det optimala vore
  att ha ett system-

 489. -alltså inte en modell,
  utan att vi tänker kring saker-

 490. -och det ska bygga
  på följande aspekter.

 491. Det är från Axelssons, Nilsson Folkes,
  mitt och Bouakaz bidrag.

 492. Vad hittar vi i dessa modeller som
  vi har sett i våra forskningsprojekt?

 493. Vad är optimalt
  för mottagande och inkludering?

 494. Jo, vi ska ha ett system
  med mindre grupper.

 495. Täta språkliga interaktioner
  mellan lärare och elever.

 496. Elever och lärare
  ska ha möjlighet att prata mycket.

 497. Vi ser i ordinarie klasser
  att de täta språkliga interaktioner-

 498. -som eleverna hade
  i förberedelseklasser-

 499. -de minskar väldigt mycket.

 500. Man pratar mindre
  med lärare och kamraterna.

 501. Man sitter där ensam.
  Kanske pratar man arabiska med nån-

 502. -men blir tillsagd att prata svenska.

 503. Ingen vill prata med dem,
  men de hjälper kanske varandra.

 504. Lärare i svenska som andraspråk-

 505. -och studiehandledning
  på elevens modersmål ska finnas.

 506. Lärare som är experter på språkinlärning
  och ämnesexperter.

 507. Det är lättare att fortbilda ämneslärare
  i språkutveckling-

 508. -än att utbilda språklärare
  i alla andra ämnen.

 509. Här krävs det mer fortbildning-

 510. -och diskussioner kring hur man arbetar
  konkret med sitt ämne-

 511. -med språkutvecklande arbetssätt-

 512. -och om samarbete med sva-lärare
  och studiehandledare.

 513. Elever är inkluderade
  i skolans sociala sammanhang.

 514. De hittar trygghet och kamrater
  och har mentorer och faddrar.

 515. Det har vi sett i andra länder,
  till exempel i Madrid i Spanien.

 516. Nyanlända elever fick två mentorer,
  en elev med spanska som modersmål-

 517. -och om möjligt en elev
  som delade den nyanländas modersmål.

 518. Några elever fick i uppdrag-

 519. -att se till att den nyanlända eleven
  kom in i sociala sammanhang.

 520. De hjälpte eleven att göra det.

 521. I många år
  har vi använt det i Sverige-

 522. -så jag blev förvånad över hur lite vi
  använder mentorer och faddrar-

 523. -för de nyanlända eleverna.

 524. Tillgång till rika språkmöjligheter med
  barn som har nått längre-

 525. -eller som har svenska
  som sitt förstaspråk.

 526. Rika språkmöjligheter med barn
  som har svenska som modersmål-

 527. -eller har nått längre
  i sin svenskutveckling.

 528. Det är viktigt att prata med dem.

 529. Det är en kritik
  av de mer separerade skolformerna-

 530. -som längre förberedelseklasser.

 531. Där har barnen inte
  dessa möjligheter-

 532. -till rika språkmöjligheter
  med andra barn.

 533. Det var lite om det...

 534. Jag ska snabbt presentera
  ett kapitel som jag har skrivit-

 535. -med Laid Bouakaz från Malmö.

 536. Det bygger på intervjuer
  med tio barn med ursprung i Syrien.

 537. De går på en skola för nyanlända.

 538. Några generella observationer-

 539. -även från andra kollegor, som har
  intervjuat och observerat elever-

 540. -i skolans vardag.

 541. Generellt ser vi att nyanlända elever
  har en väldigt stark motivation-

 542. -att plugga hårt.
  De vill klara sig bra.

 543. De har erkänt utbildningen
  som den enda möjlighetsstrukturen.

 544. Utbildningen är det enda man har.

 545. Man måste lära sig svenska, komma in i
  samhället och få en bra grund-

 546. -inför framtiden.

 547. Det finns en oerhört stark motivation,
  ett startkapital.

 548. Barnen i den här studien
  hade gått i skolan i sitt hemland-

 549. -och hade bra skolbakgrund.

 550. Men skolsystemet präglas av
  absolut lärarauktoritet, disciplin-

 551. -och mycket läxor. Man pluggar mycket,
  ifrågasätter inte lärare-

 552. -och gör som man blir tillsagd.
  Det finns inget elevinflytande.

 553. Man lyder läraren,
  annars kan man också få stryk.

 554. Inte alltid, men det kan hända, antingen
  i skolan eller hemma.

 555. I Sverige möter de här eleverna
  ett mottagandesystem-

 556. -som är präglat
  av demokratiska relationer-

 557. -självständigt arbete
  och omhändertagande-

 558. -kritiskt tänkande, grupparbete,
  utflykter, lärare som vuxenvän-

 559. -dessa är nya företeelser
  i de här elevernas vardag.

 560. En elev som aldrig
  har ifrågasatt lärare-

 561. -och har blivit socialiserad
  in i skolsystemet på det sättet-

 562. -möter ett skolsystem
  som uppmuntrar till ifrågasättande-

 563. -vilket förstås är intressant.

 564. Barnen uttrycker att deras tidigare
  kunskaper inte tas till vara.

 565. De oroar sig för sin framtid.

 566. De uppfattar skolan som alldeles
  för mjuk och fritidsorienterad.

 567. Det finns citat:
  "De bryr sig inte om vår utbildning."

 568. "I Syrien gick jag i årskurs åtta, men
  här måste jag gå årskurs sju."

 569. De klagar på att skolan inte bryr sig om
  deras tidigare utbildning-

 570. -och tar inte till vara på den.

 571. I utbyte får de ingen tuff utbildning
  som ska förbereda dem för framtiden.

 572. De får lekar, utflykter,
  inga läxor och så vidare.

 573. Krocken uppstår
  mellan elevernas övertygelse-

 574. -om att de har
  en god skolgrund hemifrån.

 575. De har höga ambitioner
  att lära sig och får bra betyg.

 576. Å andra sidan finns skolans negligering
  av deras skolbakgrund.

 577. "Vad kan man lära sig i Syrien
  som man har nytta av här?"

 578. Detta i kombination med
  den fritidsorienterade verksamheten.

 579. Man uppmuntras
  till kritiskt tänkande.

 580. Sen tänker man kritiskt och vänder sig
  mot hur eleverna behandlas-

 581. -och vilken möjlighetsstruktur
  man får.

 582. Ska det här förbereda dem
  för den tuffa framtiden?

 583. De nyanlända börjar tänka kritiskt
  och ifrågasätta lärarnas arbetssätt.

 584. Eleverna talar om lärare
  som behandlar dem med respekt-

 585. -men klagar över att deras
  kunskapsinhämtning, tidigare betyg-

 586. -och nuvarande årskurs inte motsvarar
  den tidigare standarden.

 587. Det leder ofta till konflikter.

 588. När föräldrarna inser
  att eleven går i årskurs sju-

 589. -på en skola för endast nyanlända,
  då börjar det uppstå krockar.

 590. Den gamla skolan var odemokratisk och
  lärarna stränga, men den var seriös-

 591. -och fokuserade på lärande.

 592. I den nya skolan är alla snälla,
  men det är ingen riktig skola.

 593. Så kan elevernas uppfattningar
  sammanfattas.

 594. Här gör de också kopplingar
  till den organisatoriska formen.

 595. Man förstår att det
  är en skola där alla är nyanlända-

 596. -och man vill gå i en riktig skola.

 597. "Det är bara lite lattjo här, och vi
  måste förbereda oss för framtiden."

 598. "Och de erkänner inte
  det vi har med oss."

 599. Behovet av kartläggning framstår nu
  som ännu viktigare-

 600. -inte bara för att kartlägga
  vad eleverna har läst och kan-

 601. -utan för att lärarna ska förstå
  hur lärandet gick till.

 602. Fakta om tidigare skolgång
  och förståelse för dess mekanismer-

 603. -bör mottagandet
  och inkluderingen bygga på.

 604. Det implicerar frågan om utmaningar och
  höga förväntningar.

 605. Man tänker lätt att visst ska vi ha höga
  förväntningar och utmaningar-

 606. -men här är vi inne på kärnan
  i vad vi menar med det.

 607. Eleverna behöver omhändertagande, hjälp
  och så vidare-

 608. -men de behöver också höga utmaningar i
  en stöttande miljö.

 609. De två hänger ihop.

 610. En miljö med höga utmaningar
  och hög stöttningsnivå.

 611. Det beskriver Monica Axelsson
  så fint i sitt bidrag.

 612. Man kan inte ha höga utmaningar
  utan nåt stöd-

 613. -och båda kan inte ligga
  på en låg nivå.

 614. Det ska vara höga utmaningar
  och hög stöttningsnivå.

 615. Jag hade lite om föräldrarna.

 616. Jag ska bara snabbt säga en poäng
  om föräldrarna-

 617. -för att komma in
  på studiehandledarna.

 618. Vi vet väldigt lite om studiehandledning
  rent vetenskapligt.

 619. Skolverkets rapport säger:

 620. "Det är viktigt. Man kan ha det
  före, under och efter."

 621. Det kan rapporten reduceras till.

 622. Jag raljerar, men poängen är
  att vi pratar mycket om det-

 623. -men vad vet vi om hur det fungerar?

 624. I ett kapitel analyserar jag intervjuer
  med 26 föräldrar.

 625. Det är viktigt att påpeka att de inte
  hade några egentliga reflektioner-

 626. -om organisatoriska modeller-

 627. -förberedelseklasser
  eller direkt integrering.

 628. Eller den tillämpade pedagogiken.

 629. De söker inte aktiv involvering
  i skolans dagliga praktiker.

 630. De söker information, respektfullt
  bemötande och kommunikation.

 631. Det skulle få dem
  att känna sig inkluderade.

 632. All forskning hävdar
  att föräldrarna är jätteviktiga-

 633. -liksom deras relation till skolan.

 634. Om föräldrarna inte mår bra,
  då mår barnen inte bra.

 635. Om barnen inkluderas men föräldrarna
  fastnar i sin integrationsprocess-

 636. -då blir det konflikter
  mellan föräldrar och barn.

 637. Hur man än vrider och vänder på det, om
  föräldrarna inte erkänns-

 638. -som starka aktörer i barnens utbildning
  och det tas till vara-

 639. -då blir det svårigheter.

 640. När vi frågade föräldrarna
  hur de upplever bemötandet i skolan-

 641. -blev jag faktiskt förvånad över-

 642. -att de upplever lärarnas bemötande som
  så negativt.

 643. De menar att de inte får
  nån information.

 644. "De bryr sig inte om oss."
  Jag frågar om de har försökt.

 645. "Nej, nån som inte ens respekterar mitt
  sätt att hälsa"-

 646. -"kan inte respektera mina åsikter."

 647. Några pappor ville inte skaka hand med
  kvinnliga lärare-

 648. -och det blev uppståndelse kring den här
  egentligen symboliska händelsen.

 649. Man kan acceptera varandras seder och
  sen prata om barnen och så vidare.

 650. Men här blev det uppståndelse
  och föräldrarna kände-

 651. -att lärarna läxade upp dem
  inför barnen.

 652. De kände att de inte kan ha aktiv
  involvering och kommunikation-

 653. -när de inte ens respekterar
  hur man hälsar i deras kultur.

 654. Varför måste lärarna bli upprörda när de
  inte vill skaka hand med kvinnor.

 655. Det är oavsett vad vi anser om det
  utifrån våra kulturella ramar.

 656. Poängen är att föräldrarna
  kände sig väldigt dåligt bemötta.

 657. De var väldigt besvikna.

 658. Men de söker inte involvering
  i skolans pedagogiska praktik-

 659. -utan vill ha kommunikation, åter-
  koppling och respektfullt bemötande.

 660. Det är viktigt att nämna här.

 661. Studiehandledning
  på elevernas modersmål.

 662. Vi har intervjuat femton, sexton
  studiehandledare i olika kommuner.

 663. Inte bara i Stockholm, utan även
  i minst en annan kommun i landet.

 664. Här är en sammanfattning av vad
  som har framkommit i intervjuerna.

 665. Lärarna har varierande bakgrund,
  utbildning och tid i Sverige.

 666. Många jobbar som modersmålslärare
  men vissa bara med studiehandledning.

 667. Det har också varit en glidning
  mellan de här två rollerna.

 668. När jag anställdes -94
  var det som modersmålslärare.

 669. De första sex månaderna hade jag inte
  en enda timme undervisning-

 670. -i elevernas modersmål.
  Jag jobbade bara med handledning.

 671. Modersmål är i dag ett ämne, så
  glidningen får inte vara för stor.

 672. Har eleverna modersmålsundervisning, då
  ska de få det ämnet.

 673. Många använder modersmålstimmar
  till studiehandledning.

 674. Det är två skilda saker.

 675. Det ena är ämnet,
  och det andra är en stödform.

 676. Lärarnas status och arbetsvillkor
  är nåt som många pratar om.

 677. Vissa täcker upp till tretton skolor.

 678. Den här ambulerande tillvaron
  menar många är det främsta problemet.

 679. Man hinner inte prata
  med lärarna och eleverna-

 680. -utan skuttar mellan olika skolor.

 681. Vissa täcker alltså
  upp till tretton skolor.

 682. Samverkan med ämneslärarna
  är kärnan i det som vi pratar om.

 683. Samverkan mellan ämneslärarna,
  studiehandledarna och sva-lärarna-

 684. -är kanske det allra viktigaste.

 685. Att berätta för varandra vad man gör,
  hur långt man har kommit-

 686. -vad studiehandledarna
  ska fördjupa sig i och så vidare.

 687. Hur fungerar det?

 688. Generellt sett säger lärarna
  "Vi får jaga dem".

 689. Jag ska läsa upp några citat.

 690. Jag frågade studiehandledarna-

 691. -om erfarenheter av samverkan
  med ämneslärarna.

 692. "Hur samverkar ni med att stödja språk-
  och kunskapsutveckling."

 693. Jag hade förberett
  med en teoretisk fråga, tänkte jag.

 694. En handledare säger:
  "Vi har knappt nåt samarbete."

 695. "Jag brukar vara i skolan tidigare för
  att prata med ämneslärarna"-

 696. -"men det gillar inte studiehandledare."

 697. "Mina kollegor gör likadant.
  Kommunikationen inleds av oss."

 698. "Jag försöker prata,
  även om de oftast inte hinner svara."

 699. "Via mejl får man inte
  så bra information."

 700. "Samarbetar ni med klassläraren?"
  "Nej."

 701. "Hur kan arbetet med att organisera det
  här utvecklas på er skola?"

 702. Det här har jag valt ut för att
  det speglar det som de andra säger.

 703. "Man kan tala om många saker.
  Jag är nöjd, men vi har problem."

 704. "Vi har ingen egen plats i skolan."

 705. "Vi arbetar med elever i 'storsalen'
  dit alla har tillträde"-

 706. -"och vi kan inte koncentrera oss."

 707. "Vi väntar på ett bättre sätt
  att kommunicera med ämneslärarna."

 708. "De tror inte att det finns
  nåt värde i att kommunicera med mig."

 709. "En del skickar bara eleven till mig och
  påpekar vad som ska göras."

 710. "Då får vi ställa frågor för att
  få veta hur man kan hjälpa eleven."

 711. "Kommunen eller enheten kan nog hitta
  sätt att förbättra kommunikationen."

 712. "Detta är två problem jag ser
  kring studiehandledningen."

 713. Det finns olika modeller.
  Här är kommunikationen problemet.

 714. "De ser inget värde i det vi gör",
  vilket kan anses lite märkligt-

 715. -med tanke på hur mycket vi talar om
  samverkan mellan lärarkategorierna.

 716. Olika modeller för studiehandledning.
  Vad styr hur den implementeras?

 717. Det är oftast egna erfarenheter-

 718. -och att ämneslärarna låter dem
  vara med i klassrummet.

 719. Men oftast styr egna erfarenheter.
  Det finns ju inga mallar-

 720. -och inga riktlinjer.

 721. Man går mycket på det som man
  har provat sig fram till.

 722. För lite tid avsätts per elev
  och vecka till studiehandledning.

 723. Det är 15-30 minuter per elev
  i vissa kommuner.

 724. Samtidigt finns det kommuner
  där eleverna får upp till två timmar.

 725. Här är vi tillbaka vid frågan-

 726. -om utbildningssystemet
  som möjlighetsstruktur.

 727. Vi säger: "Om du pluggar
  tillräckligt hårt klarar du dig bra."

 728. Men in en kommun får du 15 minuters
  handledning i veckan-

 729. -och i en annan får du två timmar. Det
  är en väsentlig skillnad.

 730. Det är ju kvalitén i
  möjlighetsstrukturen som möter dig-

 731. -som begränsar eller underlättar
  elevernas inkludering och lärande.

 732. Man kan inte säga: "De kan inte språket
  och är traumatiserade."

 733. "Då förstår man att de
  inte klarar sig så bra på svenska-

 734. -"och får så dåliga betyg."

 735. Det är väldigt rimliga förklaringar,
  tills vi tittar på vad eleverna får.

 736. Två timmar och 15 minuter
  eller nästan inget alls.

 737. Det är en enorm skillnad.

 738. Handledarna har god kontakt med
  föräldrarna, som känner sig utanför-

 739. -och inte känner till
  sina rättigheter.

 740. Men informationen stannar ofta
  hos studiehandledarna.

 741. De bekräftar bilden
  från intervjuerna-

 742. -där föräldrarna känner sig utanför och
  inte kan sina rättigheter.

 743. Tiden är det stora problemet,
  och många jobbar på sin fritid.

 744. De anger att många lärare saknar
  kompetens i att bemöta nyanlända.

 745. De efterlyser kompetensutveckling
  för lärare och rektorer.

 746. Det här kände vi inte till tidigare.

 747. Lärare och rektorer blir också förvånade
  när jag berättar det.

 748. Studiehandledarna gör nästan alltid en
  kartläggning av elevens kunskaper-

 749. -och planerar
  sin undervisning utifrån det.

 750. Vi frågade vad de gör
  med kartläggningen.

 751. De förmedlar den inte
  till lärarna eller skolan-

 752. -utan gör det för sin egen skull.
  Det är rejäla kartläggningar.

 753. Man pratar med föräldrar och elever.

 754. I handledningen upptäcker man
  kunskapsluckor och styrkor.

 755. Men eftersom det saknas en struktur för
  hur informationen ska förmedlas-

 756. -så stannar den hos lärarna.
  De säger det inte till nån-

 757. -men oftast sitter de
  på bra information om eleverna.

 758. De gör det för egen skull,
  men det är mycket bra information.

 759. I vissa skolar handleder man också
  elever som är födda i Sverige-

 760. -tillsammans med nyanlända. Det är
  alltså elever med utländsk bakgrund.

 761. De har också svårigheter med svenska.

 762. Sen tänker man på vilken kvalitet
  i modersmålet de har-

 763. -så att man kan erbjuda dem
  studiehandledning i samhällskunskap-

 764. -på exempelvis somaliska
  eller arabiska. Det gör man.

 765. De anser att många lärare har en vag
  uppfattning om studiehandledning.

 766. Så här säger en lärare: "Jag har
  pratat med enhetschefen om det här."

 767. "Det behövs mer kunskap
  om vad studiehandledning innebär."

 768. "Några av lärarna vet inte. Några säger
  att föräldrarna beställer det."

 769. Då menar man modersmålsundervisning, så
  det blandas ihop.

 770. "Skolledningen bör informera
  personalen"-

 771. -"om vad studiehandledning är, för
  att få till ett bättre samarbete."

 772. "På modersmålsenheten är vi bra
  på att informera skolledningen"-

 773. -"men informationen
  tycks stanna där."

 774. "När jag ber lärare
  om tid för uppföljning"-

 775. -"undrar de vad det är för nånting."

 776. "Informationen har inte nått dem."

 777. "Vi som gör studiehandledning
  vet vad det är"-

 778. -"men för ett bra samarbete måste även
  den andra sidan veta det."

 779. "Det är inte mitt jobb att informera
  dem. Jag har inte tid för det."

 780. Skolledningen ska göra det
  på studiedagar och så vidare.

 781. Kritiken är att lärarna inte vet
  vad studiehandledning är-

 782. -och det påverkar studiehandledarnas
  arbetsvillkor negativt.

 783. Vi är tillbaka vid frågan
  om möjlighetsstrukturen-

 784. -där vi förordar studiehandledning
  på elevernas modersmål-

 785. -som den främsta
  bland dessa hjälpstrukturer.

 786. Samtidigt ser vi att det finns
  en hel del bekymmer i systemet.

 787. Det finns några citat om vad
  som skulle behöva göras på skolan-

 788. -för att det ska bli bättre villkor för
  deras arbete-

 789. -och man kan pressa ut så mycket
  som möjligt ur deras funktion.

 790. Lärarna måste få bättre utbildning, det
  krävs mer resurser-

 791. -lärarna måste förändra
  sitt bemötande.

 792. Man pratar om bättre samarbete och om
  segregation som det stora problemet.

 793. En del av dem jobbar i skolor
  som präglas av stor segregation.

 794. Barnen träffar aldrig
  en svenskspråkig elev-

 795. -och det är inte bra för nån.

 796. I Sverige gillar man att fråga
  hur man gör i andra länder.

 797. Jag har gått igenom flera
  hundra studier från andra länder.

 798. Jag försöker sammanfatta
  vad de har kommit fram till-

 799. -för att presentera det.

 800. Det är lite att jag skäms.
  Det här känner ni ju till.

 801. Och det är stora studier
  som har kostat flera miljoner.

 802. Man jämför resultaten för
  att koka ner till rekommendationer-

 803. -men inte mycket är nytt.

 804. I en studie från 2012 jämförde man
  ett tiotal EU-länder-

 805. -kring hur man tar emot nyanlända.

 806. Man kom fram till
  att staten måste ta en ledande roll-

 807. -i att skapa förutsättningar
  för inkludering.

 808. Fri tillgång till utbildning
  har vi redan i Sverige-

 809. -för papperslösa, asylsökande
  och de som har uppehållstillstånd.

 810. Man pratar om nationella riktlinjer
  men utrymme för lokala anpassningar-

 811. -när situationen skiljer sig.

 812. Man pratar om åtgärder för barn som är
  ensamkommande och traumatiserade.

 813. Barn som aldrig har gått i skolan,
  är brottsoffer och liknande.

 814. Skolor måste förbättra kommunikation,
  inom skolorna och med föräldrarna-

 815. -med interkulturell tolerans
  och antidiskriminering.

 816. I flera länder är diskriminering
  och rasism mot nyanlända ett problem.

 817. I Sverige pratar vi inte mycket
  om det här.

 818. Jag vet inte hur många studier
  som inte nämner-

 819. -att nyanlända barn utsätts för
  diskriminering och rasism.

 820. Man pratar om utanförskap
  och strukturella svårigheter.

 821. Kanske undviker forskare orden "rasism"
  och "diskriminering".

 822. I England och Holland pratar man mer
  om det och anger konkreta exempel-

 823. -för hur
  nyanlända barn diskrimineras.

 824. Man pratar om att integrationen
  kan underlättas-

 825. -av utbildade skolassistenter och
  stödlärare med migrationsbakgrund.

 826. Det motsvarar studiehandledare
  plus kulturförmedlare-

 827. -plus nån som kan vara länkar
  mellan hem och skola.

 828. Dessa kallar man för etniska mentorer,
  "ethnic mentoring".

 829. De stöttar elever på deras modersmål-

 830. -och jobbar som kulturförmedlare
  inom skolan, i samhället-

 831. -och med föräldrarna.

 832. Man återkommer till undervisning i
  separata klasser-

 833. -och menar att överföringen till
  ordinarie klasser ska ske fort.

 834. Innovativa metoder
  för språkundervisning.

 835. Många lyfter fram undervisning med hjälp
  av olika estetiska former.

 836. Konst, teater och liknande.

 837. Performance, bild och musik,
  men också den moderna tekniken.

 838. I Sverige finns det
  ett antal goda försök-

 839. -där man använder modern teknik
  för studiehandledning på distans.

 840. Sen har modersmålsundervisning
  stött lite på juridisk patrull-

 841. -men vi får se hur det blir.

 842. Fortsatt stöd efter överföring
  till ordinarie klasser.

 843. Stöd till aktiviteter som idrott,
  sommarskolor och läxhjälp.

 844. Man pratar också om att bygga upp
  barnens självförtroende.

 845. Självuppskattning och aktörskap ska
  främjas liksom respekt för olikheter.

 846. Goda relationer med föräldrarna.

 847. Det är hela skolans ansvar,
  påpekas det i många rapporter.

 848. Det kan inte vara
  nåt som några lärare ska ägna sig åt-

 849. -i ett rum längst ner i korridoren.

 850. Det måste vara hela skolans ansvar och
  lyftas upp till ytan-

 851. -där alla känner att de nyanlända
  är deras elever eller kamrater.

 852. Samverkan med det omgivande samhället.
  Här ligger Sverige efter.

 853. I andra länder pratar man mycket
  om stöd från civilsamhället-

 854. -som hjälper till med samtal,
  information och undervisning.

 855. Här i Sverige är skolan fortfarande
  lite för sig själva

 856. Den sista bilden.

 857. Efter det som vi har skrivit
  på 310 sidor i boken-

 858. -och all kunskap som vi har samlat in
  frågar man sig:

 859. Vilken modell fungerar bäst?

 860. Mitt och mina kollegors svar
  är ungefär så här.

 861. Då nyanlända har olika bakgrund-

 862. -skolor och kommuner
  har olika förutsättningar-

 863. -och att man ska utgå från elevernas
  förutsättningar och behov-

 864. -finns ingen organisatorisk modell som
  ska tillämpas överallt.

 865. Det behövs en flexibilitet
  i den lokala organisationen.

 866. Men det behövs en tydlig nationell och
  kommunal styrande struktur-

 867. -och ett regelverk, så att
  flexibiliteten inte legitimerar-

 868. -bristande utveckling, isolering
  och negligering av nyanländas behov.

 869. Då vi har saknat regelverk har
  man kunnat göra lite vad man ville.

 870. Då uppstår bristande likvärdighet.

 871. En skola är jätteengagerad, och
  rektorn och lärarna drar in pengar.

 872. Andra skolor har mycket problem
  och hinner inte se elevernas behov.

 873. Det är bristande likvärdighet.

 874. Oavsett skola ska man få den utbildning
  som möter dina behov.

 875. Det behövs nåt som ändå
  håller koll på flexibiliteten.

 876. En förutsättning för att ett sånt
  system ska kunna byggas upp-

 877. -är att det görs i samverkan samt att
  huvudmän och rektorer har kunskap om-

 878. -och förståelse för
  hur de olika modellerna fungerar-

 879. -och deras för- och nackdelar.

 880. Så att man utgår från nåt.

 881. Det finns kunskaper om vad som fungerar
  för nyanlända och inte-

 882. -men de som bestämmer
  över den lokala modellen-

 883. -måste ha kunskap och förståelse
  för fallgropar och vad som fungerar-

 884. -för att styra utformningen
  utifrån elevernas behov.

 885. Oavsett organisatorisk modell
  är det viktigt att den är genomtänkt.

 886. Vi tänker igenom och omprövar den,
  inte som de senaste fyrtio åren-

 887. -då vi har haft förberedelseklasser för
  att vi alltid har haft det.

 888. Att alla aktörer är med,
  alla som utgör möjlighetsstrukturen.

 889. Att det finns resurser
  för att stötta eleverna.

 890. Att kunna följa upp utvecklingen
  och behandla eleverna individuellt.

 891. Om skolan använder nån av de
  fysiskt särskiljande modellerna-

 892. -ska de vara tillfälliga.

 893. Det ska finnas planering för vidare-
  utbildning i de ordinarie formerna-

 894. -så att eleverna inte fastnar
  i de förberedande formerna-

 895. -som är tänkta som temporära. De
  får inte bli ett parallellt skolspår.

 896. Eleverna ska vara inne i möjlighets-
  strukturen, alltså skolans mittfåra.

 897. Det var allt jag hade att berätta.
  Tack för att ni har lyssnat.

 898. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Nyanlända elever

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det finns en stark motivation till att lära sig svenska och komma in i det nya samhället som nyanländ elev. Det säger Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Här berättar han hur skolan ska ta vara på detta och ge bästa förutsättningar. Inspelat på Kulturhuset i Farsta den 16 september 2015. Arrangör: Stockholms Universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Elever, Invandrarelever, Invandrarundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Hur stor bör en barngrupp i förskolan vara?

Skolverkets nya riktmärken för storleken på barngrupper i förskolan rekommenderar sex till tolv barn per grupp för de minsta barnen och nio till femton per grupp för de större barnen. Ute i verkligheten är barngrupperna ofta betydligt större än så, och när vi ringer runt till några kommuner är många av dem tveksamma till riktmärkenas användbarhet. Vi går till botten med frågan om barngruppsstorlekens betydelse och om vilka andra faktorer än gruppstorleken som spelar in för kvaliteten i förskolan.