Titta

UR Samtiden - Nobels fredspris 2015

UR Samtiden - Nobels fredspris 2015Dela
 1. Herr talman...

 2. ...ärade Nobelpristagare...

 3. ...riksdagsledamöter, ärade gäster.

 4. Jag vill presentera...

 5. ...värden för 2015 års
  fredsprisseminarium...

 6. ...talman Urban Ahlin.

 7. Tack. Ärade Nobelpristagare,
  riksdagsledamöter, damer och herrar.

 8. Det är en ära att få välkomna Tunisiska
  kvartetten för nationell dialog.

 9. Jag uppskattar att årets val
  av Nobelpristagare-

 10. -speglar vikten
  av demokratiska krafter och dialog.

 11. Vägen till demokrati
  är varken lätt eller rak.

 12. Den arabiska våren inleddes i Tunisien
  och uppstod ur-

 13. -folkets önskan om värdighet,
  demokrati och utveckling.

 14. Stora framsteg har gjorts i Tunisiens
  övergång till demokrati sen 2011.

 15. Och Tunisien är ett föredöme
  i den här oroliga regionen.

 16. I början av november
  fick jag möjlighet att träffa-

 17. -president Essebsi
  här i den svenska riksdagen.

 18. Presidenten och jag hade ett
  intressant samtal kring flera frågor.

 19. Det vi fokuserade på var den
  demokratiska processen i Tunisien.

 20. På det här området
  har Sverige och hela EU-

 21. -ett ansvar att göra vårt yttersta
  för att stödja kampen-

 22. -för demokrati, mänskliga rättigheter
  och sociala och ekonomiska framsteg.

 23. Demokrati är en förutsättning
  för en positiv utveckling.

 24. I dag ska vi diskutera det civila
  samhällets roll i fredsskapandet.

 25. Tunisien har visat att aktivt deltagande
  från alla samhällsklasser-

 26. -kan bidra till
  övergången till demokrati.

 27. Jag hoppas få många nya insikter.

 28. Demokratisk utveckling
  utgör en utmaning för alla länder-

 29. -oavsett om de ses som instabila
  eller inte. Vi måste alltid ha i åtanke-

 30. -att det demokratiska systemet
  inte kan tas för givet.

 31. Det måste ständigt försvaras
  och underhållas för att inte förfalla.

 32. Jag är tacksam
  över att få höra mer om-

 33. -det arbete som Tunisiska kvartetten
  för nationell dialog har utfört.

 34. Än en gång hälsar jag er välkomna
  till Sveriges riksdag-

 35. -och jag lämnar nu över
  till dagens moderator-

 36. -Henrik Hammargren,
  vd på Dag Hammarskjöld Foundation.

 37. Herr talman, tack för välkomnandet
  och för att vi blivit inbjudna hit.

 38. Det är trevligt
  att se så många här i dag.

 39. Det är passande
  att vi är i ett parlament-

 40. -när vi hedrar de som arbetar
  för att skydda demokratins principer.

 41. Å Dag Hammarskjöld Foundations
  vägnar är det en ära-

 42. -att få leda det här seminariet.
  Först en ordningsfråga:

 43. Eftersom vi befinner oss
  i ett parlament-

 44. -kommer det senare
  att ske en omröstning.

 45. Några minuter i tre
  kommer ni att höra en signal-

 46. -och då kanske vissa riksdags-
  ledamöter får gå och utföra sin uppgift.

 47. -De måste.
  -Helt rätt.

 48. Under kommande nittio minuter
  ska vi föra en dialog om en dialog.

 49. Vi kommer att få höra
  om kvartettens erfarenheter-

 50. -och även få kommentarer och frågor-

 51. -från en minister,
  en riksdagsledamot, en journalist-

 52. -en utrikespolitisk tankesmedja-

 53. -och från nån
  som jobbar med fredsskapande.

 54. Det här är en blandning
  som inte bara representerar samhället-

 55. -utan också vad kvartetten
  har verkat för i Tunisien:

 56. En demokrati med en konstitution
  som garanterar grundläggande friheter-

 57. -som yttrande-,
  organisations- och mötesfrihet.

 58. Låt mig presentera-

 59. -2015 års fredspristagare, Tunisiska
  kvartetten för nationell dialog.

 60. Madam Bouchamaoui, ordförande för
  arbetsgivarorganisationen UTICA.

 61. Mr Ben Moussa, ordförande för
  människorättsorganisationen LTDH.

 62. Mr Mahfoudh, ordförande
  i det tunisiska advokatsamfundet.

 63. Ursäkta mig...

 64. Och mr Abassi, generalsekreterare
  för fackföreningen UGTT.

 65. I inledningen av FN-stadgan
  står det så här:

 66. "Vi de förenade nationernas folk..."
  Man visar att folket är delaktigt-

 67. -när det gäller fredsskapande, rätts-
  skipande och att utveckla samhället.

 68. Den tunisiska kvartetten är ett utmärkt
  exempel på det här samarbetet-

 69. -och vi är glada över att ert arbete
  har erkänts genom Nobels fredspris.

 70. Låt oss också passa på att minnas-

 71. -som en symbol för alla som
  lider under förtryckande regimer-

 72. -Mohammed Bouazizi,
  den 26-årige tunisiske frukthandlare-

 73. -som för fem år sen,
  den 17 december 2010-

 74. -satte eld på sig själv för att
  protestera mot korruption och vanstyre.

 75. Vi minns Dag Hammarskjölds ord:

 76. "Blott den förtjänar makt
  som dagligen rättfärdigar den."

 77. Kvartetten är ett unikt exempel-

 78. -på hur demokratiska principer
  och rättsstaten försvaras.

 79. Vi ska nu lyssna på era berättelser.

 80. Jag vänder mig först till er, mr Abassi-

 81. -och ber er
  att på några minuter redogöra för-

 82. -vad som möjliggjorde bildandet
  av er kvartett.

 83. Tack.

 84. Jag vill börja med att tacka er...

 85. ...och uttrycka min tacksamhet
  gentemot talmannen...

 86. ...och även gentemot själva riksdagen.

 87. Min berättelse är lång.

 88. Den går inte att sammanfatta på
  några minuter, men jag ska försöka.

 89. Efter revolutionen
  och Ben Alis flykt från Tunisien-

 90. -han är alltså före detta president-

 91. -uppstod ett tomrum i landet.

 92. För när Ben Ali lämnade landet-

 93. -hade han inte stiftat lagar-

 94. -som hans efterträdare kunde nyttja.

 95. Det uppstod
  ett konstitutionellt tomrum.

 96. Och vid den vändpunkten...

 97. ...för Tunisien blev vi tvungna...

 98. ...att fylla det
  konstitutionella tomrummet.

 99. Därför började vi fundera på-

 100. -att ena det civila samhällets
  organisationer-

 101. -trots att de var få.

 102. Regimen hade gjort sig av med
  alla såna organisationer.

 103. Antalet organisationer...

 104. ...översteg aldrig tio.

 105. De här organisationerna samlades-

 106. -och vi beslöt att även
  inkludera de politiska partierna-

 107. -som då inte var många.

 108. Vi kom fram till
  att vi måste hitta en lösning-

 109. -för den här övergångsperioden,
  och det gjorde vi.

 110. Det var därför Tunisien anordnade-

 111. -sitt första demokratiska val
  efter revolutionen.

 112. Det valet gav oss
  en konstituerande församling-

 113. -som skulle arbeta fram
  ett konstitutionsutkast.

 114. I det konstitutionella tomrummet...

 115. ...skulle den här församlingen
  förutom att ta fram ett utkast...

 116. ...också ta på sig rollen som parlament.

 117. För Tunisien var i behov av nya lagar-

 118. -och därför fick församlingen
  också fungera som parlament.

 119. Man bildade regering-

 120. -och valde en tillfällig president.

 121. Det var en övergångsperiod.

 122. Men efter valet...

 123. ...bestämde partierna...

 124. ...att den konstituerande församlingen
  skulle upplösas efter ett år.

 125. Men i stället för
  att slutföra arbetet på ett år-

 126. ...ville vissa partier
  förlänga processen.

 127. Så vi fick lov att ha tålamod-

 128. -för processen tog tre år.
  Och längs vägen uppstod problem-

 129. -och det förekom till och med hot.

 130. Vad som var ännu farligare var-

 131. -att vissa miliser uppstod som
  sa sig vilja försvara revolutionen.

 132. Men senare förstod vi att de
  jobbade för den före detta regimen.

 133. De dödade motståndare-

 134. -och genomförde attacker
  på konstnärer och politiker.

 135. De genomförde våldsamma angrepp...

 136. ...mot konstnärer och målare
  och ingrep mot olika festivaler.

 137. Som ni vet anordnas det
  många festivaler i Tunisien.

 138. Kulturfestivaler,
  konstfestivaler och filmfestivaler...

 139. ...blev måltavlor för miliserna.

 140. De angrep till och med
  vårt fackförbund-

 141. -eftersom de visste
  att vi utgjorde en viktig komponent-

 142. -i samhällsdynamiken.
  Därför ville de bli av med oss.

 143. De hoppades
  att om de gjorde sig av med oss-

 144. -skulle sammanhållningen försvinna.
  Morden fortsatte-

 145. -och därför kunde vi inte sluta kämpa.

 146. Samhället var hotat...

 147. ...och våldet var en del av vardagen.

 148. Vi har sett hur
  revolutioner som inletts efter vår-

 149. -till slut inte ledde nånvart-

 150. -på grund av interna konflikter
  och ett allmänt kaos.

 151. Vid den här tidpunkten samlades vi-

 152. -och beslutade oss för
  att lansera ett initiativ.

 153. Initiativet presenterades för de partier
  som var representerade i parlamentet.

 154. Vi uppmanade dem att inleda en dialog.

 155. Det här var ingen enkel uppgift-

 156. -och vi kommer nog in
  på detaljerna kring det senare-

 157. -men svårigheterna till trots
  fick vi till stånd en dialog.

 158. Och vi förväntade oss inga belöningar-

 159. -utan vi såg det som vår plikt.
  Vi uppfyllde bara vår roll.

 160. Det ledde till ett parlamentsval-

 161. -och även till ett presidentval.

 162. Presidenten valdes i en direkt
  omröstning, och valen gick rätt till-

 163. -vilket ledde till politisk stabilitet.

 164. Men det finns problem kvar att åtgärda-

 165. -och så kommer det att förbli.

 166. Vår uppgift...var inte enkel.

 167. Men efter att ha fått Nobels fredspris-

 168. -har vårt ansvar ökat-

 169. -och våra uppgifter
  har blivit allt fler och exakta.

 170. Vi måste inse
  vilket ansvar priset medför-

 171. -och vi kommer att ta tillfället i akt-

 172. -att sprida medvetenhet om situationen
  i Tunisien och arabvärlden-

 173. -och att verka för Palestinas sak.

 174. Jag vill passa på att tacka svenskarna-

 175. -som har erkänt Palestina, för frågan
  har fört en undanskymd tillvaro.

 176. Vi måste också
  hantera terrorismen-

 177. -och dessutom en rad andra
  konfliktfyllda områden.

 178. Vi måste vara ambassadörer för fred-

 179. -så att vi kan skapa varaktig fred-

 180. -i en värld full av oroligheter.

 181. Vi ser
  hur extremistiska krafter uppstår-

 182. -som hotar att förstöra allt det som
  mänskligheten har åstadkommit-

 183. -vad gäller
  framsteg, demokrati och fred. Tack.

 184. Shukran, mr Abassi.
  Det här är en process full av faror-

 185. -och det är nyttigt
  att höra om utmaningarna-

 186. -och krafter som militären och
  anhängare av den tidigare regimen.

 187. Madame Bouchamaoui,
  jag vänder mig nu till er...

 188. ...för att fråga
  hur ni lade upp er strategi...

 189. ...och lärde er att lita på varandra...

 190. ...i en situation där de yttre
  utmaningarna var så många.

 191. Tack. Det är trevligt att få vara här.

 192. Tack till Sverige och er här i riksdagen
  som tar emot oss.

 193. Jag har tidigare
  varit här med min president.

 194. Det vi gjorde i Tunisien var inte lätt,
  men vi är stolta över det...

 195. ...för jag vill mena att vi gav...

 196. ...politikerna...

 197. ...nya ramar för
  dem och partierna att förhålla sig till.

 198. Utmaningarna är många, och vi måste
  hitta lösningar som passar Tunisien.

 199. Och det var inte helt lätt för våra
  organisationer att mötas i början-

 200. -särskilt inte för mig som ordförande
  för en arbetsgivarorganisation.

 201. För vi är vana vid
  att möta organisationer...

 202. ...som kanske inte strider mot oss
  men som har andra mål än vi.

 203. Men vi ville visa för omvärlden-

 204. -att eftersom vi älskar Tunisien
  kan vi mötas-

 205. -och finna gemensamma lösningar.

 206. Utmaningen är att kunna
  samtala och lyssna på varandra-

 207. -att acceptera varandra
  och hitta gemensamma lösningar.

 208. Vi är förstås inte politiker
  och vi har inte haft legitimitet nog-

 209. -att säga åt politiker
  att de ska lämna sina platser åt andra-

 210. -eller att få dem att acceptera
  vår plan för framtiden.

 211. Men vi lyckades
  eftersom folk litar på oss.

 212. Våra organisationer
  kommer alla från det civila samhället-

 213. -och de har funnits länge-

 214. -och folk har förtroende för oss
  och följer oss därför.

 215. Dessutom finns det
  andra civila organisationer-

 216. -som samarbetar med oss
  och deltar i dialogen med oss.

 217. Det är förstås
  Tunisiens öppenhet som land...

 218. ...vår höga utbildningsnivå
  och våra organisationers historia...

 219. ...som gör att vi kan hitta fredliga
  lösningar på den här konflikten...

 220. ...och inleda en dialog med andra...

 221. ...och då menar jag
  organisationer och politiker...

 222. ...för att hitta en lösning
  som räddar vårt land.

 223. Jag tror att de orsakerna
  gav oss fredspriset.

 224. Det är annorlunda
  och unikt för Tunisien.

 225. Jag tror att det här undantaget som vi
  utgör kan vara en förebild för andra-

 226. -särskilt i vår region, och visa
  att dialoger kan bära frukt.

 227. För vi är emot vapen, krig och våld.

 228. Terrorism är inte ett tunisiskt fenomen.
  Vi är muslimer-

 229. -och islam är tolerant.

 230. Vi accepterar
  och respekterar varandra-

 231. -och jag vill passa på att påpeka-

 232. -att terrorism är helt skiljt
  från vad vi får lära oss om islam.

 233. Vi får lära oss
  att se islam som en tolerant religion-

 234. -så vi måste
  hitta en lösning på problemet.

 235. För vi lider själva av det här-

 236. -men terrorism sker överallt -
  inte bara i Tunisien.

 237. Om ni besöker Tunisien märker ni
  att det är varmare där än här-

 238. -och att människorna där
  är varma och fredsälskande.

 239. Självklart
  sker det terroristdåd i Tunisien-

 240. -men det gör det
  överallt annars också. Tack.

 241. Tack.

 242. Tack för er inbjudan. Jag hoppas att vi
  kan fortsätta följa Tunisien framöver.

 243. Många faktorer gör
  situationen under revolutionen unik.

 244. Ni nämnde utbildningsnivån
  och det levande civilsamhället.

 245. En central fråga
  var de mänskliga rättigheterna.

 246. Nu vänder jag mig till er,
  mr Ben Moussa.

 247. Mänskliga rättigheter
  och rättssäkerhet var viktiga faktorer-

 248. -både vad gäller revolutionens orsaker-

 249. -och planen för framtiden efter den.

 250. Kan ni förklara hur den processen
  utvecklades inom kvartetten?

 251. Tack så mycket för att vi får komma hit-

 252. -till den byggnad där
  den lagstiftande församlingen samlas.

 253. Demokratin bygger ju på
  parlamentarismen.

 254. I Tunisien har vi också parlamentarism,
  och vi granskar regeringen.

 255. Vi kan ta tillbaka förtroendet...

 256. ...eller vi kan rösta om
  misstroendeförklaring mot regeringen.

 257. Jag var ordförande
  i advokatsamfundet-

 258. -från 2004 till 2007,
  under Ben Ali-eran.

 259. Och under den epoken
  ville regimen gärna forma juristerna.

 260. Vi var inte självständiga-

 261. -och vi kunde inte jobba fritt.

 262. Och Tunisiens
  människorättsorganisation-

 263. -är Afrikas och arabvärldens äldsta.

 264. Den bildades 1977-

 265. -vilket är tidigare än
  till och med Sveriges motsvarighet.

 266. Demokrati var en dröm för oss,
  för vi hade inga maktskiften.

 267. Och vi vet att diktaturer slår sönder
  förutsättningarna för demokrati.

 268. Yttrandefrihet existerade inte,
  och medierna tystades.

 269. UGTT hade tidningen Echaâb.

 270. Vissa tidningar kunde verka fritt-

 271. -men de flesta
  motarbetades enormt mycket.

 272. Yttrandefriheten respekterades inte-

 273. -och tortyr förekom också.
  Människor fängslades utan vidare-

 274. -och när vi människorättsaktivister
  åkte utomlands-

 275. -blev vi förföljda och trakasserade.

 276. Inte ens vår fysiska integritet
  var garanterad under den perioden.

 277. Det våra
  organisationer har gemensamt-

 278. -är kampen för frihet och rättigheter.

 279. Vi visste att diktaturer...

 280. ...inte bryr sig om såna rättigheter,
  till skillnad från demokratier.

 281. Vi har diskuterat konstitutionen-

 282. -och som ni vet fick vi en väldigt
  progressiv konstitution 1959-

 283. -vilket var väldigt tidigt.

 284. Och vi lyckades
  konsolidera den nya konstitutionen-

 285. -för konstitutionen som kom
  när trojkan fått makten 2011-

 286. -var skadlig för mänskliga rättigheter
  och kvinnors rättigheter.

 287. Polygami förbjöds tidigt i Tunisien.

 288. I trojkans konstitution sågs kvinnan
  som ett komplement till mannen-

 289. -och därför protesterade kvinnorna.
  Vi anordnade demonstrationer-

 290. -och såg till
  att göra förändringar i konstitutionen-

 291. -så att jämlikhet och jämställdhet
  blev inskrivet i den nya konstitutionen-

 292. -liksom samvetsfriheten-

 293. -som inte existerade
  när trojkan satt vid makten.

 294. Idén om maktskiften...

 295. ...och olika medborgerliga
  och sociala fri- och rättigheter...

 296. ...skrevs in i den nya konstitutionen...

 297. ...eftersom vi alla kämpade för det.

 298. Vi åstadkom även
  en separation mellan religion och stat.

 299. Vi vill ha
  ett sekulärt samhälle i Tunisien.

 300. I konstitutionens andra kapitel-

 301. -står det
  att Tunisien är ett sekulärt samhälle.

 302. Dessutom såg vi till att säkerställa
  regelbundna maktskiften.

 303. En president får bara sitta
  under två mandatperioder.

 304. Tidigare
  satt presidenten kvar tills han dog.

 305. Det här är alltså en stor förändring.

 306. Nu kan parlamentet
  dessutom fälla regeringen-

 307. -vilket är en viktig funktion.

 308. Som ni vet
  är vägen mot demokrati lång-

 309. -och kantad av faror.

 310. Vi behöver institutioner
  som värnar om demokratin.

 311. Det behövs en författningsdomstol-

 312. -som kan undersöka-

 313. -om lagarna
  är förenliga med konstitutionen.

 314. Och presidenten har inte längre
  nån makt över den här domstolen.

 315. Nu består domstolen
  endast av jurister och domare.

 316. Vi försöker agera vakthund.

 317. Vi är ett tillsynsorgan som ser till
  att allt fungerar som det ska.

 318. Det finns lagar som inte är
  förenliga med konstitutionen-

 319. -och de lagarna
  ska antingen ogiltigförklaras-

 320. -eller anpassas så att
  de inte strider mot konstitutionen.

 321. Vi behöver göra oss av med
  Tunisiens övervakningsarv.

 322. Säkerhetstjänsten brukade tortera
  medborgare. Övergrepp var vanliga.

 323. Nu jobbar vi hårt för att se till-

 324. -att domstolsväsendet
  blir självständigt-

 325. -och att militären och polisen
  respekterar medborgarna-

 326. -och alltid utgår från lagen
  när de möter dem.

 327. Vi vill vara en demokrati i mängden.

 328. Det är vad vi hoppas uppnå.

 329. Shukran, mr Ben Moussa. Er kamp
  för mänskliga rättigheter är smittsam-

 330. -och jag märker att det
  har påverkat dynamiken i kvartetten.

 331. Rättssäkerhet
  är en hörnsten i demokratin-

 332. -liksom möjlighet till rättslig prövning
  för alla, oavsett kön eller tro.

 333. Det här var viktigt
  när konstitutionen skapades.

 334. Mohamed Fadhel Mahfoudh-

 335. -kan ni berätta lite
  om arbetet ur ert perspektiv?

 336. Tack. Till att börja med...

 337. ...vill jag uttrycka min tacksamhet
  gentemot riksdagen för inbjudan-

 338. -och den gästvänlighet som vi har mött.

 339. Förhoppningsvis kan vänskapsbanden
  mellan våra parlament, folk-

 340. -och civilsamhällen stärkas ytterligare
  genom såna här möten.

 341. För att besvara er fråga-

 342. -måste vi komma ihåg
  vad mina kollegor har sagt-

 343. -för de har varit inne på
  det politiska landskapet-

 344. -och den politiska processen.

 345. Jag ska gå in på
  advokatsamfundets roll i Tunisien-

 346. -under de politiska konflikterna-

 347. -och andra epoker
  som Tunisien har genomlevt.

 348. I många länder är man överraskade
  över vad som skett i Tunisien-

 349. -och särskilt vad advokatsamfundet har
  åstadkommit på den politiska arenan.

 350. Många advokatsamfund
  runtom i världen...

 351. ...undrar hur det kommer sig
  att advokater...

 352. ...lägger sig i det politiska livet...

 353. ...trots att det inte är deras uppgift.

 354. Vi har en lång historia i Tunisien.

 355. Tunisiens advokatsamfund-

 356. -firar nästa år 120-årsjubileum.

 357. Eftersom vår organisation
  är så gammal har vi pondus nog-

 358. -att spela en roll i demokratiseringen-

 359. -och i instiftandet av olika rättigheter
  och ett självständigt rättssystem.

 360. Det här var advokatsamfundets mål
  i många årtionden.

 361. Advokatsamfundet
  har kämpat mot-

 362. -kolonialmakter och diktatorer-

 363. -och tog en ledande roll
  under revolutionen-

 364. -och dess första dagar.

 365. Advokaterna gick klädda i sina dräkter-

 366. -den 31 december tror jag att det var-

 367. -och innan
  president Ben Ali flydde landet-

 368. -visade vi vårt missnöje på gatorna.

 369. Sen fick advokatsamfundet en ny roll-

 370. -nämligen att fylla de tomrum
  som mr Abassi nämnde.

 371. Och under den här perioden
  blev vi en kompetensreserv-

 372. -när tillförordnade institutioner
  skulle skapas-

 373. -som till exempel
  den konstituerande församlingen-

 374. -som fyllde tomrummet.

 375. I den församlingen satt många jurister.

 376. Vi skapade även valmyndigheten-

 377. -som ledde arbetet med valet.

 378. Och det organet
  var fullt av kompetenta människor-

 379. -däribland advokater, eftersom
  vi alltid har legat i framkanten-

 380. -och har verkat för att alla ska rösta.

 381. Det här är vad
  det tunisiska advokatsamfundet gör.

 382. Det har en viktig funktion
  som civilsamhällesorganisation.

 383. Vi är som en vakthund
  eller ett tillsynsorgan-

 384. -och därför intog vi
  en aktiv roll efter valet 2011.

 385. Då trodde vi
  att konstitutionen skulle antas-

 386. -och att det sen skulle bli
  parlaments- och presidentval-

 387. -så att folket fick möjlighet
  att säga sitt. Tyvärr blev det inte så.

 388. Övergångsperioden blev allt längre.

 389. Och stämningen mellan
  de olika partierna försämrades-

 390. -precis som förhållandet mellan
  partierna och civila organisationer.

 391. Vad som försämrade läget ytterligare-

 392. -var morden på flera oppositionsledare.

 393. En av dem var advokat.

 394. Chokri Belaïd blev mördad, vilket
  gjorde situationen värre i landet.

 395. Chokri Belaïd blev mördad-

 396. -och genom honom blev
  advokatsamfundet en måltavla.

 397. Advokatsamfundet
  bekämpade de här fenomenen-

 398. -och den här despotismen.

 399. Mordet på mr Belaïd kom som
  en chock för oss i advokatsamfundet.

 400. Senare blev den vice talmannen i den
  konstituerande församlingen mördad.

 401. I juli 2013 mördades mr Brahmi.

 402. Det var även
  republikens dag i Tunisien.

 403. Vi skulle fira republiken.
  Det blev en vändpunkt.

 404. Den 25 juli inledde
  en ny era inom tunisisk politik.

 405. Advokatsamfundet
  och dess vänorganisationer-

 406. -gjorde ett uttalande där vi
  dels fördömde mordet på Brahmi-

 407. -och dels
  uppmanade till en snabbare process-

 408. -för att kunna inrätta
  stabila institutioner.

 409. Mina kontakter med den
  övriga kvartetten föll sig naturliga-

 410. -för vi har även historiskt samarbetat.

 411. Och förhållandet
  har varit gott mellan advokater-

 412. -och andra
  som fått stå tillbaka i samhället.

 413. Vi har alltid försvarat
  deras rättigheter med stort mod.

 414. Oavsett om det var i rätten eller
  på gatan under demonstrationer-

 415. -var vi alltid ett stort stöd-

 416. -för de delar av befolkningen
  som hade det svårast.

 417. Det här är alltså vad det tunisiska
  advokatsamfundet sysslar med.

 418. Jag hoppas att advokatsamfund
  över hela världen-

 419. -känner stolthet över
  att vi får ta emot Nobelpriset.

 420. Det kan...

 421. Förhoppningsvis kan de samarbeta
  mer med civilsamhällesorganisationer.

 422. Dessutom vill jag understryka-

 423. -att advokatsamfundet
  inte är en vanlig arbetsplats.

 424. Det fyller en konstitutionell funktion.

 425. Det påpekas...

 426. ...i kapitel 1.0.5 av konstitutionen.

 427. Vi pratar om advokatyrket-

 428. -som ett yrke där man
  ska vara fri från yttre påverkan.

 429. Nu tydliggörs det
  för första gången i konstitutionen.

 430. Vår roll är
  att skapa förtroende för samhället-

 431. -och det är viktigt
  att ha ett oberoende rättssystem.

 432. Och vi måste bidra till
  och vara en del av-

 433. -författningsdomstolen.

 434. Vi måste delta i arbetet
  ihop med domarna-

 435. -och det
  civila samhällets organisationer.

 436. Det är en omfattande uppgift, och det
  är en framgång för advokatsamfundet-

 437. -och även för samhällets
  friheter och rättigheter. Tack.

 438. Tack för era sammanfattningar.

 439. Vi återkommer till
  många frågor som ni tagit upp.

 440. Men först vänder jag mig till...

 441. ...panelens
  enda två folkvalda deltagare.

 442. Först vänder jag mig till
  Isabella Lövin, biståndsminister.

 443. Innan mrs Lövin blev minister
  satt hon i Europaparlamentet.

 444. Som minister leder ni tillsammans
  med Sierra Leones finansminister-

 445. -The International Dialogue on
  Peacebuilding and Statebuilding.

 446. Jag vill gärna veta-

 447. -hur Sverige ser på externa aktörers
  möjlighet att stötta i såna här fall.

 448. Tack.

 449. Jag vill börja med
  att ur djupet av mitt hjärta-

 450. -gratulera kvartetten till
  ett väldigt välförtjänt fredspris.

 451. Det är nåt väldigt viktigt-

 452. -som Nobelkommittén
  har identifierat i ert arbete.

 453. Ni förhindrar krig från att bryta ut.

 454. Ofta...

 455. ...går priset till individer
  eller grupper som avslutar krig.

 456. Men att förhindra konflikter och krig-

 457. -bör vara i fokus just nu.

 458. Er modell, som utgår från dialog...

 459. ...är en modell som måste bli...

 460. ...en mall för hur vi ska jobba...

 461. ...när vi identifierar situationer
  som kan leda till konflikt.

 462. Och precis som tidigare nämndes-

 463. -leder jag The International Dialogue
  on Peacebuilding and Statebuilding.

 464. Så det finns redan en plattform
  för den här sortens dialoger.

 465. Och den bildades redan 2008.

 466. The International Dialogue-

 467. -är en plattform
  för givarländer som Sverige-

 468. -och andra länder
  som är aktiva i utvecklingsländer-

 469. -och länder
  som ser sig själva som instabila.

 470. Det är en samling av tjugotalet länder-

 471. -som har sagt sig vara instabila.

 472. De här länderna är eller
  har varit drabbade av konflikter.

 473. Och dialogen är fokuserad kring...

 474. ...fem fredsskapande mål...

 475. ...som har identifierats
  av de instabila staterna själva.

 476. Initiativet kom från
  bland annat Östtimor...

 477. ...Afghanistan, Liberia och Somalia.

 478. Det här är länder som har erfarenhet
  av försöka förhindra konflikter-

 479. -och av att försöka skapa fred
  och bygga upp staten på nytt.

 480. Det finns fem olika mål för det här.

 481. Det första är inkludering.

 482. Politiken måste ha legitimitet
  och vara inkluderande.

 483. De här fem målen
  är beroende av varandra-

 484. -men inkludering är nog det
  allra viktigaste av de fem målen.

 485. Det andra målet är säkerhet.
  Det får inte finnas vapen på gatorna.

 486. Det tredje är rättssäkerhet.
  Man behöver domstolar.

 487. Det fjärde är ekonomisk utveckling.
  Folk måste ha jobb och framtidstro.

 488. Det femte målet är samhällstjänster.

 489. Man behöver skolor, sjukhus
  och vägar och liknande.

 490. Det intressanta är att man
  kan ha ekonomisk utveckling-

 491. -nån form av rättssystem-

 492. -säkerhet och stabila institutioner-

 493. -men om man inte har
  inkludering och dialog-

 494. -och ett starkt civilt samhälle
  med starka organisationer-

 495. -så är man en instabil stat.

 496. Titta bara på Syrien.

 497. Syrien hade medelhöga inkomster,
  starka institutioner-

 498. -ekonomisk utveckling
  och en viss säkerhet.

 499. Men man hade inte ett öppet samhälle-

 500. -där civilsamhället och oppositionen
  fritt kunde uttrycka sig.

 501. Så det första målet för fredsskapande
  är helt avgörande.

 502. Och i The International Dialogue-

 503. -är det viktiga
  att givarländer och instabila stater-

 504. -gemensamt diskuterar de här målen.

 505. Och det första
  om inkludering är svårast.

 506. För vi som givare
  kan inte bara samtala med regeringen.

 507. Vi måste även ge
  oppositionen plats vid bordet-

 508. -liksom civilsamhällesorganisationer
  och traditionella ledare.

 509. Även religiösa minoriteter
  och etniska minoriteter.

 510. Kvinnor, inte minst. Ofta glömmer vi att
  kvinnor utgör hälften av befolkningen.

 511. Vi måste se till att alla delar av
  samhället inkluderas i dialogen-

 512. -för att få en varaktig lösning.

 513. Om vi som givare ska investera
  i olika delar av samhället-

 514. -måste vi veta att ingen exkluderas-

 515. -och
  att vi inte ger näring åt konflikter.

 516. Att ha en modell för att garantera...

 517. Jag gillar inte
  att prata om att bocka av-

 518. -men det är
  en rad punkter att bocka av.

 519. För ofta hör man från utvecklings-
  länder eller instabila stater-

 520. -att de bara vill ha investeringar
  i infrastruktur och ekonomi.

 521. Det må låta lockande,
  men om man begränsar sig så-

 522. -och inte ser till
  att åtgärderna är rättvisa-

 523. -och kan godtas av hela befolkningen-

 524. -skapar man
  förmodligen problem för framtiden.

 525. Under lunchen
  hade vi intressanta samtal-

 526. -och ni nämnde en rad utmaningar
  som existerar i Tunisien.

 527. Ni nämnde terrorismen, ekonomin-

 528. -och de ungas framtidstro.

 529. Ni har redan kommit långt på vägen-

 530. -mot ett motståndskraftigt
  och stabilt samhälle-

 531. -trots
  att världen är väldigt orolig i dag.

 532. Så ni har en stark grund-

 533. -och jag beundrar hur era
  organisationer har bidragit till den.

 534. Genom det har ni gjort det lätt för-

 535. -utländska investerare
  att komma till Tunisien-

 536. -förvissade om
  att landet är politiskt stabilt.

 537. Advokatsamfundets involvering
  visar att rättssäkerheten tas på allvar.

 538. Ni nämnde också under lunchen
  att Tunisiens unga...

 539. ...fortfarande inte känner
  att deras förväntningar är uppfyllda.

 540. Ni nämnde social rättvisa.

 541. Vad vi måste bygga vidare på...

 542. ...är välståndsfördelningen.

 543. Vi har här en företrädare för facket-

 544. -och dessutom en för arbetsgivarna-

 545. -och ni har otroliga möjligheter
  att ta upp de här frågorna politiskt:

 546. Att social inkludering
  är rätt sätt att skapa-

 547. -ett hållbart samhälle-

 548. -där ungdomen inte lockas
  till extremistgrupper-

 549. -eller emigrerar
  på grund av bristande framtidsutsikter.

 550. Jag hoppas...

 551. ...att jag och The International
  Dialogue kan bjuda in er...

 552. ...till några
  av våra möten vid nåt tillfälle...

 553. ...för ni är ett föredöme...

 554. ...vad gäller hur arbetet kan utföras.

 555. Och ni har gjort det på...

 556. ...ett så tydligt och lyckat vis.

 557. Ni har haft med er de idéer
  som har utvecklats i vår organisation-

 558. -och har bevisat att de går
  att genomföra. Tack för det.

 559. Tack, fru minister.

 560. The International Dialogue
  är ett viktigt system nu-

 561. -för att visa
  vad som behövs vid fredsskapande.

 562. Nåt fint
  med förhandlingarna i Tunisien-

 563. -var att man tog ett stort ansvar
  både lokalt och nationellt.

 564. Och det har påpekats
  av The International Dialogue.

 565. Men om man tittar på Tunisien -
  och det här ska vi diskutera snart-

 566. -vilken roll spelade det internationella
  samfundet under den här perioden?

 567. Hade ni velat att det internationella
  samfundet hade agerat annorlunda?

 568. Ni valde att själva styra
  den inrikespolitiska dialogen.

 569. Innan ni svarar ska vi få höra
  lite mer om utmaningarna.

 570. Jag vänder mig till Karin Enström.

 571. Karin Enström är riksdagsledamot
  och vice ordförande i Utrikesutskottet.

 572. Hon var även försvarsminister
  mellan 2012 och 2014.

 573. Karin, varsågod.

 574. Tack. Jag är riksdagsledamot-

 575. -men har tillåtelse att vara här
  trots omröstningen som pågår.

 576. Jag ville verkligen vara här-

 577. -och det är en ynnest att få lyssna på
  den fantastiska kvartetten här.

 578. Jag vill gratulera både Tunisien
  som land och kvartetten-

 579. -till Tunisiens demokratiska framsteg
  och till Nobels fredspris.

 580. Grattis.

 581. Få hade förutspått
  den dramatiska utvecklingen-

 582. -i de länder dit
  den arabiska våren kom-

 583. -och hotade
  den gamla ordningen 2011.

 584. Men den arabiska våren var generellt
  inte lika lyckad som i Tunisien.

 585. Tvärtom har vi sett...

 586. ...oroligheter, våld och inbördeskrig...

 587. ...i många av Tunisiens grannländer.

 588. Det är förstås oroväckande...

 589. ...och sätter stor press
  på folket i de här länderna...

 590. ...men även på det internationella
  samfund som försöker hjälpa.

 591. Och just nu är det väldigt svårt
  att vara optimist.

 592. Vanligtvis är jag optimist-

 593. -men det är svårt att vara optimist
  i så här svåra tider.

 594. I Algeriet
  blev den arabiska våren inte lyckad.

 595. Presidenten valdes om och fick
  över 80 procent av rösterna i valet.

 596. I Libyen saknar myndigheterna
  helt kontroll över situationen.

 597. Den nyligen utsedde Martin Kobler-

 598. -som är FN:s nya sändebud i Libyen-

 599. -har pekat ut Islamiska staten som det
  främsta hotet mot Libyens säkerhet.

 600. Och det instabila läget
  i Mellanöstern och Nordafrika-

 601. -är förstås väldigt oroande.

 602. Och det beror förstås inte bara på
  den ökade geopolitiska instabiliteten-

 603. -utan även på att terroristgrupper
  har utnyttjat det instabila läget-

 604. -och nu kontrollerar
  både landområden och resurser.

 605. Konflikten i Syrien
  är förstås väldigt komplex.

 606. Men alla konflikter i regionen-

 607. -är enorma utmaningar
  för det internationella samfundet.

 608. Och ur ett europeiskt perspektiv-

 609. -märks de bland annat
  i form av terrorism och migration.

 610. Vad gäller Syrien-

 611. -så vet vi att FN:s säkerhetsråd-

 612. -ansvarar
  för fred och stabilitet i världen-

 613. -men här har de inte tagit sitt ansvar.

 614. Och alla människor
  som nu flyr från den här konflikten-

 615. -är offer för det här misslyckandet.

 616. Det här är hård kritik,
  men den måste framföras.

 617. Nu måste alla länder ta sitt ansvar-

 618. -och vi måste gemensamt
  finna en lösning.

 619. Dels för att bekämpa terrorismen, och
  dels för att stärka de organisationer-

 620. -både internationellt och i EU-

 621. -som jobbar med
  att samordna antiterrorismen.

 622. Vi måste också underlätta
  informationsutbyten länder emellan.

 623. Sveriges biståndsarbete-

 624. -fokuserar på
  att stärka instabila stater-

 625. -vilket ministern påpekade, som
  riskerar att bli sönderfallande stater.

 626. För när de är sönderfallande
  är det redan för sent.

 627. Sönderfallande stater
  är grogrunder för terrorism-

 628. -och där saknas demokrati,
  institutioner och ett civilsamhälle.

 629. Genom att anta
  en ny konstitution i januari 2014-

 630. -fick medborgarna jämställdhet mellan
  könen, möjlighet att rösta i val-

 631. -och samma år visade ni i Tunisien
  att ni hade besegrat diktaturen-

 632. -och blev en ledstjärna för andra.

 633. Jag hoppas att Tunisiens
  framgångsrika övergång till demokrati-

 634. -kan bli en modell
  för andra länder i området-

 635. -men även för resten av världen.

 636. IS och andra terroristgrupper
  säger sig vara demokratins fiender.

 637. Det här är viktigt att påpeka.

 638. Det har sagt sig vara
  demokratins fiender.

 639. Nu angriper man demokratiska stater
  inte bara för vad vi gör-

 640. -utan för vad vi är.

 641. Att gå i bräschen som Tunisien
  kräver stort mod och ihärdighet.

 642. Det krävs också att andra länder
  stöder den demokratiska utvecklingen-

 643. -inte genom att ta över
  och berätta hur Tunisien ska göra-

 644. -utan genom att hjälpa på de sätt
  som Tunisien anser vara bäst.

 645. Ni har haft ögonblick
  då demokratin svävade i fara-

 646. -men det löste ni med rätt åtgärder.

 647. Det är verkligen imponerande
  och skönt att se i en så mörk tid.

 648. Jag avslutar med att återigen
  gratulera Tunisien och er.

 649. Vi kommer att fortsätta ge er vårt stöd.

 650. Tack, och tack för att du tog upp
  de viktiga säkerhetsfrågorna.

 651. Det finns förstås samband
  mellan interna och externa problem-

 652. -och Tunisien kommer att fortsätta
  påverkas av regionens utveckling.

 653. För att gå djupare in på det
  vänder jag mig till Mats Karlsson.

 654. Han är direktör
  för Utrikespolitiska institutet.

 655. Tidigare har Mats varit-

 656. -vicechef på Världsbanken och bland
  annat ansvarat för Maghrebländerna.

 657. Du har även lett
  Center for Mediterranean Integration-

 658. -och jag ser fram emot att höra
  ditt regionala perspektiv. Mats.

 659. Herr talman, ärade Nobelpristagare.

 660. Det här fredspriset...

 661. ...handlar inte bara
  om ert arbete i Tunisien...

 662. ...utan även om tanken
  på ett samhällskontrakt.

 663. Med er mångfald förkroppsligar ni-

 664. -vikten av
  ett nationellt samhällskontrakt.

 665. Och vad vi i dag behöver-

 666. -är ett samhällskontrakt
  för hela Medelhavsområdet.

 667. Och jag önskar att ni använder
  er ställning och er röst-

 668. -för att verka för det här i en tid då
  osäkerheten och rädslan är stor-

 669. -och vi inte alltid ser ljuset.

 670. Tunisien är en väldigt stark stat.

 671. Eftersom ingen har nämnt det
  vill jag nämna att Sverige faktiskt...

 672. ...blev
  en utvecklingspartner för Tunisien...

 673. ...redan på 1960-talet.

 674. På den tiden
  var det ett viktigt förhållande.

 675. Tunisien förändrade sig som land-

 676. -genom utbildning,
  modernare könsroller-

 677. -och en sekulär stat som
  respekterade sig själv och regionen.

 678. Det var unikt.

 679. Med tiden blev Tunisiens
  samhällskontrakt kapat och förvanskat.

 680. Medborgarna höll tyst
  i utbyte mot livets nödtorft.

 681. Det här gick inte i längden-

 682. -och den dåvarande presidenten
  utvecklade en polisstat.

 683. Och...

 684. ...korruptionen
  förhindrade landets utveckling.

 685. Sen kom revolutionen-

 686. -och resten är historia
  som vi nu själva upplever.

 687. Men nu behöver vi nåt nytt:

 688. Öppenhet
  och ett modernt samhällskontrakt.

 689. Exakt hur det ska se ut
  måste man fundera på.

 690. Men framför allt behöver vi ett
  samhällskontrakt för hela Medelhavet.

 691. Ni ligger före många andra länder
  i regionen-

 692. -men till och med Europa behöver
  förändra sitt samhällskontrakt.

 693. Med tanken på de misslyckade
  integrationsförsöken av Medelhavet-

 694. -som Barcelonaprocessen och
  Medelhavsunionen, krävs det nåt nytt.

 695. För berättelsen har kommit att
  handla om säkerhet och terrorism-

 696. -i stället för om frihet, integration
  och en ny sorts ekonomi.

 697. NI förkroppsligar
  det nya samhällskontraktet-

 698. -men det måste spridas
  över hela Medelhavsområdet.

 699. Vi måste titta på
  handel och investeringar.

 700. Vad är det som har gjort
  att Europa har kunnat blomstra?

 701. Vi behöver
  små och medelstora företag.

 702. Vi har fack och arbetsgivare här.

 703. Undersök
  vilka ekonomiska reformer som krävs-

 704. -för att små och medelstora företag
  ska bli en del av den globala ekonomin.

 705. Det är så man förändrar ett samhälles
  ekonomi och skapar nya möjligheter.

 706. Titta på energin och miljön.

 707. Just nu är oljan väldigt billig,
  men så kommer det inte alltid att vara.

 708. Vi behöver förnybar energi, och det kan
  handla om solenergi från Medelhavet.

 709. Varför ignorerar vi de här ekonomiska
  möjligheterna som vi har framför oss?

 710. Särskilt som Nordafrika kommer
  att drabbas hårt av klimatförändringar.

 711. Så Parisavtalet måste implementeras-

 712. -och det måste ske genom
  nya miljöåtgärder där ni kan ta täten.

 713. Vi har även den fria rörligheten.

 714. Dagens säkerhetsproblem
  får inte hindra-

 715. -folk från att flytta, utbilda sig-

 716. -och höja standarden på universiteten.

 717. Det måste bli lättare
  att kunna flytta mellan länder.

 718. Det är fullt möjligt
  att hitta säkerhetslösningar-

 719. -som gör att Tunisien i praktiken
  blir ett land bland alla andra-

 720. -i den här regionen,
  med en sorts utökat EU.

 721. Det är den sortens
  regionala samhällskontrakt-

 722. -som vi måste utveckla.
  Och eftersom rädslan påverkar...

 723. ...den politiska miljön överallt
  - såväl i Sverige som i Europa...

 724. ...och ger upphov till nya partier och
  främlingsfientlighet, måste vi agera.

 725. Jag hoppas att ni med er mångfald-

 726. -och det samhällskontrakt
  som ni håller på att skapa-

 727. -kan påverka
  Europa och ert närområde-

 728. -och förändra samhällsutvecklingen.

 729. Det här är en viktig fråga-

 730. -så vi måste våga stå upp för
  de värderingar som ni förespråkar.

 731. Tack.

 732. Jag vill spinna vidare på tre ämnen
  från era uttalanden-

 733. -och vi börjar med samhällskontraktet-

 734. -utan att glömma det internationella
  stödet och regionala utmaningar.

 735. Vem i kvartetten
  vill kommentera det här först?

 736. Sen bjuder vi in de två sista i panelen.
  Jag behöver bara en kort reflektion.

 737. Ni kanske vill börja,
  madam Bouchamaoui?

 738. Tack. Jag tar det här på arabiska.

 739. Jag håller med föregående talare-

 740. -vad gäller
  det civila samhällets organisationer-

 741. -och deras funktion
  för samhällskontraktet.

 742. Både arbetstagare och arbetsgivare
  är representerade här.

 743. Vi skapade ett samhällskontrakt...

 744. ...i den konstituerande församlingen
  2013.

 745. Vi visade
  att det fanns gemensamma intressen-

 746. -för de båda sidorna, som
  annars oftast strider mot varandra.

 747. I det här samhällskontraktet
  diskuterade vi alla de ämnen-

 748. -som har att göra med arbete-

 749. -införande av arbetslagar-

 750. -och vilka reformer
  som staten måste genomföra-

 751. -i samarbete med parterna.

 752. Reformerna måste bygga på ett
  ömsesidigt kontrakt mellan parterna.

 753. Vi uppmanar Europas länder-

 754. -och det internationella samfundet-

 755. -att sprida kännedomen
  om vårt samhällskontrakt-

 756. -så att vi kan få en liknande utveckling
  i alla delar av världen.

 757. Föregående talare pratade om-

 758. -vilken roll det
  civila samhällets organisationer spelar.

 759. Rollen som de här organisationerna
  spelade i Tunisien-

 760. -förstärktes av de olika sidornas vilja-

 761. -att samarbeta med andra
  och lösa konflikter.

 762. Det här är ett stort ansvar och vi måste
  ha tålamod och lyssna på varandra.

 763. Vad vi begär av omvärlden i dag-

 764. -är att man ska stärka banden-

 765. -inom samhällen-

 766. -och respektera
  de olika samhällenas särarter.

 767. Vi måste ge...

 768. ...den ledande rollen till
  civilsamhällesorganisationerna...

 769. ...för de har störst kännedom om
  exakta förhållanden...

 770. ...och kan hitta rätt lösningar. Tack.

 771. Jag låter mr Mahfoudh få ordet.

 772. Jag skulle vilja kommentera-

 773. -det som sas
  om situationen i Syrien och Libyen.

 774. Vi måste vara ärliga.

 775. Det internationella samfundet
  har misslyckats kapitalt-

 776. -med att hantera situationen
  i Syrien, Libyen och Jemen.

 777. Jag anser att andra länders
  inblandning var en orsak-

 778. -som gjorde den arabiska våren
  misslyckad i Syrien, Libyen och Jemen.

 779. I Syrien, Libyen och Jemen...

 780. ...fanns det förutsättningar
  för en generell arabisk revolution...

 781. ...som krävde friheter och värdighet.

 782. Men när andra
  försökte styra revolutionen...

 783. ...försämrade det
  de interna processerna.

 784. Försök att styra revolutionerna gav de
  dåliga resultaten i Syrien och Libyen.

 785. Det ska också sägas att vid
  den tidpunkten fanns det ingen bas-

 786. -för en revolution i Libyen.
  Jag följde läget där-

 787. -och visste att libyerna
  inte var redo för revolution 2011.

 788. Visst fanns det en vrede i östra Libyen-

 789. -men rent generellt sett-

 790. -var libyernas
  ekonomiska situation god-

 791. -och de hade ett normalt förhållande
  till sin diktator.

 792. Diktatorn höll på med många saker-

 793. -men förhållandet till folket
  var normalt.

 794. Försöken att elda på en revolution
  genom utländsk militär intervention-

 795. -har lett
  till dagens situation i Libyen.

 796. Nästan samma sak
  kan sägas om Syrien.

 797. I början var det
  fredliga protester mot diktaturen.

 798. Sannolikheterna är stora
  att de hade kunnat bära frukt.

 799. I Syrien fanns, vilket tidigare
  påpekats, ett starkt civilsamhälle.

 800. Advokatsamfundet var starkt.

 801. De här organisationerna hade kunnat
  göra sina röster hörda om de fått tid.

 802. Men händelseförloppet skyndades på-

 803. -eftersom spänningarna
  medvetet ökades på utifrån.

 804. Terroristorganisationer
  finansierades av grannländer-

 805. -och även av länder
  som säger sig verka för fred.

 806. Det var vad som ledde till
  den försämrade situationen-

 807. -och till den situation som vi ser nu.

 808. Därför lyckades inte revolutionen.
  Men vi måste vara optimistiska.

 809. Det internationella samfundet,
  FN och världens alla länder-

 810. -bör nu försöka hitta lösningar
  på konflikterna i Libyen och Syrien.

 811. För om de här länderna bli säkrare
  blir även Medelhavet och Europa det.

 812. Det skulle även råda bot på
  Europas nuvarande flyktingkris.

 813. Det skulle befria oss
  från så många problem.

 814. Det här skulle alla tjäna på-

 815. -inte bara i Tunisien eller Sverige
  utan i hela världen.

 816. Tack. - Jag vill be er, mr Abassi,
  att dela med er av era synpunkter.

 817. Sen ska vi få höra
  våra andra två paneldeltagare-

 818. -och så ska mr Ben Moussa
  få kommentera deras uttalanden.

 819. Varsågod, mr Abassi.

 820. Mikrofonen, tack.

 821. Visst har vi slutit
  ett samhällskontrakt i Tunisien-

 822. -mellan tre olika parter:

 823. Staten, arbetsgivarna och facken.

 824. Som ni vet har även staten anställda.

 825. Samhällskontraktet
  bygger på fem hörnstenar.

 826. En av dessa
  är den här samhällsdialogen.

 827. Vi har diskuterat ämnet
  med de andra parterna...

 828. ...och har tagit fram ett lagförslag...

 829. ...som för första gången i Tunisien
  skapar en institution för dialog.

 830. Det här lagförslaget...

 831. ...ska läggas fram
  i parlamentet i Tunisien.

 832. Vi har diskuterat...

 833. ...med parlamentets presidium
  och hoppas få rösta före årsskiftet...

 834. ...så att vi kan bilda
  den här institutionen.

 835. De andra hörnstenarna
  diskuteras också nu-

 836. -och vi vill gärna följa goda exempel-

 837. -i Skandinavien,
  Tyskland och Österrike.

 838. Vi ser dessa som goda förebilder.

 839. Den här vägen har vi slagit in på.

 840. Kanske kommer vi
  att få göra justeringar-

 841. -men vi kommer att ta fram
  en strategi för samhällskontraktet.

 842. Vad gäller det andra ämnet...

 843. ...så finns det hittills...

 844. Vissa har ställt frågor och diskuterat-

 845. -varför revolutionen lyckades i Tunisien
  men inte i andra länder.

 846. Det har vi pratat om
  under frukosten och lunchen-

 847. -och tiden är tyvärr för knapp
  för att vi ska hinna gå in på detaljer.

 848. För som ni vet var det
  många faktorer som samverkade.

 849. Det maktvakuum
  som uppstod efter revolutionen-

 850. -utnyttjades inte av civilsamhället
  i de här länderna.

 851. Det här maktvakuumet innebar-

 852. -att aktörer med motstridiga intressen
  hamnade i konflikt.

 853. Vissa aktörer ville
  att revolutionen skulle misslyckas.

 854. Regimer i andra länder
  ville försvara sina intressen.

 855. Det fanns också politiska partier...

 856. ...som hade uppstått
  och nu ville utnyttja situationen.

 857. Därför saknade revolutionen
  effektivt ledarskap.

 858. Vissa partier och mörka krafter
  omöjliggjorde en lyckad revolution.

 859. En annan negativ faktor
  var främmande makter.

 860. De hade intressen i situationen-

 861. -som gjorde det svårt
  att lösa den på ett rimligt vis.

 862. Revolutionen hade kunnat lyckas...

 863. ...om man fick stöd utifrån...

 864. ...för en dialog mellan
  de konkurrerande parterna.

 865. Och jag hoppas att de här parterna...

 866. ...ska kunna lyckas lösa de problem...

 867. ...som råder i de här länderna...

 868. ...med utgångspunkt
  i hur vi har gjort i Tunisien.

 869. Nu till min sista punkt.

 870. Jag nämnde
  tidigare motstridiga intressen.

 871. Jag fick en gång en fråga om huruvida-

 872. -de här miliserna
  som bildades i Libyen-

 873. -skulle lyckas samarbeta.

 874. Men jag sa
  att en sån dialog vore dödfödd.

 875. Den första dialogomgången
  misslyckades, precis som den andra-

 876. -men jag hoppas att det ska
  gå bättre när den tredje inleds.

 877. Resultaten av såna samtal
  kan avvisas av andra parter-

 878. -för det finns
  som sagt motstridiga intressen.

 879. Inom Libyen,
  som är ett land rikt på olja-

 880. -och som ligger precis vid Medelhavet-

 881. -men samtidigt har rötterna i Afrika,
  finns det som ni vet många intressen.

 882. Det här är hinder
  som fortfarande finns kvar-

 883. -och de har gjort att revolutionen
  misslyckades i de här länderna. Tack.

 884. Tack. Du har rätt i det-

 885. -och i att vi tyvärr inte
  hinner gå in på alla detaljer.

 886. Men vi ska ta upp ett par frågor till.

 887. 600 miljoner ungdomar bor i
  konfliktdrabbade eller instabila stater-

 888. -och förra veckan antog FN en
  historisk resolution om unga och fred.

 889. Även i Tunisien var de unga väldigt
  viktiga för revolutionen-

 890. -och de är fortsatt viktiga.
  Fanny Härgestam bor i Tunisien-

 891. -och har skrivit boken
  "Det här är vår tid"-

 892. -som berättar om situationen
  för unga och kvinnor.

 893. Jag vet att du har många frågor
  och mycket att dela med dig av.

 894. Så du ska få prata,
  och sen bjuder jag in-

 895. -Scott Weber,
  generalsekreterare för Interpeace-

 896. -en oberoende organisation
  för fredsskapande-

 897. -som jobbar på lokal nivå.

 898. Man driver projekt
  både i Stockholm och i Malmö.

 899. Men jag börjar med Fanny,
  och räcker över boken till vår värd.

 900. Tack.

 901. Jag vill tacka riksdagen för inbjudan
  och Dag Hammarskjöld Foundation.

 902. Och återigen,
  ett stort grattis till kvartetten.

 903. Frågan om unga och inkludering
  har redan diskuterats här i dag-

 904. -och jag
  har reflekterat mycket över den-

 905. -efter att ha fått möjlighet att träffa-

 906. -hundratals unga
  runtom Tunisien under de här åren.

 907. Det är fortfarande
  en väldigt viktig fråga för landet-

 908. -och det är en av de största
  utmaningarna för Tunisien i dag-

 909. -vilket bland annat mr Ben Moussa
  var inne på tidigare.

 910. Jag vill mena
  att det finns många problem-

 911. -som har att göra
  med inkluderingen av unga-

 912. -eller snarare bristen på densamma,
  i Tunisien i dag.

 913. Vissa av problemen
  har redan nämnts här i dag.

 914. Och under lunchen diskuterade vi
  behovet av ekonomiska reformer-

 915. -och behovet av rättsliga reformer-

 916. -och förändringar av
  odemokratiska lagar inom straffrätt.

 917. Säkerhetsstyrkorna måste reformeras.

 918. Polisen använder sig fortfarande
  ibland av våldsamma metoder.

 919. Och så har vi ungdomsarbetslösheten.

 920. De här problemen
  i vardagslivet i Tunisien-

 921. -påverkar väldigt ofta
  främst ungdomen-

 922. -och särskilt i fattigare områden.

 923. Ofta nämns
  de ekonomiska aspekterna...

 924. ...av att unga exkluderas.
  Många går arbetslösa.

 925. Enligt arbetslöshetsstatistiken...

 926. ...är drygt 15 procent av
  Tunisiens befolkning arbetslöshet.

 927. Bland unga med universitetsutbildning-

 928. -ligger siffran nationellt
  på runt 30 procent.

 929. Och bland kvinnor - särskilt unga -
  i vissa områden-

 930. -ligger siffran på 40-45 procent.

 931. Det här är väldigt viktigt att veta.

 932. Men nåt som jag ser som lika viktigt-

 933. -och som verkligen bidrar
  till en känsla-

 934. -av förfall, desperation
  och frustration bland Tunisiens unga-

 935. -är känslan av att inte höra hemma-

 936. -och att man möter
  statliga institutioner-

 937. -som inte respekterar unga.

 938. Det här märks ibland på diskreta vis.

 939. Det handlar inte alltid om tortyr,
  även om det förekommer i häkten än.

 940. Inte i alla häkten,
  men det är fortfarande relativt vanligt.

 941. Och det är nåt
  som civilsamhällesorganisationer-

 942. -har uppmärksammat
  under det senaste året.

 943. Jag vill berätta om en person
  som jag ofta tänker på-

 944. -och som jag har träffat mycket
  under det senaste året-

 945. -och som symboliserar
  det här problemet på ett tydligt vis.

 946. Han heter Alaidin, är 23 år gammal-

 947. -och jobbar på Bardomuseet i Tunis.

 948. Bardomuseet är
  en viktig symbol för Tunisien.

 949. Det är ett nationalmuseum
  som har några av de vackraste...

 950. ...mosaiksamlingarna i världen.

 951. Som ni kanske vet har Tunisien
  drabbats av terroristattacker i år.

 952. Den första stora var mot museet,
  där 21 utländska turister dog.

 953. Alaidin var på jobbet
  på museet den dagen.

 954. Han räddade ungefär fyrtio turister
  genom att stänga in dem i ett rum.

 955. Han stängde dörren
  och blockerade den med kroppen.

 956. Till slut lyckades han kontakta polisen,
  som tog ut turisterna.

 957. Samma kväll
  greps Alaidin och sattes i häkte.

 958. Han blev misshandlad av polisen,
  som hade gripit honom efter dådet.

 959. Han släpptes tidigt på morgonen,
  och sen dess-

 960. -har myndigheterna i Tunisien
  inte ens tackat honom.

 961. Han har ingen anställning.

 962. Han jobbar svart på museet,
  helt utan avtal.

 963. Han vet aldrig
  när eller om han får betalt.

 964. Han kommer från
  en av de fattigaste delarna av Tunis-

 965. -dit det har flyttat många fattiga
  familjer de senaste trettio åren.

 966. Området heter Ettadhamen.

 967. Det här är en del av Tunis-

 968. -där extremistgrupper ofta rekryterar.

 969. Och Alaidin har berättat att många
  vänner och grannar har rekryterats.

 970. Han säger
  att han själv inte låter sig rekryteras-

 971. -men att han förstår
  varför folk låter sig lockas.

 972. För de unga känner
  att de bara har tre alternativ.

 973. Antingen åker de till Europa,
  går med i Islamiska staten-

 974. -eller så sitter de på kaféerna
  och röker gräs och dricker kaffe.

 975. Alaidin älskar konst och vill jobba-

 976. -men ändå känner han inte
  att det finns en plats för honom.

 977. Han planerar att lämna Tunisien,
  för han ser ingen framtid där.

 978. För att sammanfatta måste man
  för att nå ut till såna som Alaidin...

 979. Kvartetten har visat hur viktigt
  arbetet i det civila samhället är-

 980. -och man bör involvera
  små organisationer på lokal nivå.

 981. Men för att inkludera unga...

 982. ...måste staten förändra sitt sätt att
  tänka, vilket mr Ben Moussa nämnde...

 983. ...och bli mer aktiv
  på lokal och regional nivå.

 984. Jag nöjer mig så. Tack.

 985. Tack. Vi är nog alla överens om att
  det här är en av huvudutmaningarna.

 986. Jag vänder mig nu till dig, Scott.

 987. Du får gärna berätta om
  din syn på det här med inkludering.

 988. Interpeace är verksamt i många länder,
  däribland som sagt Sverige.

 989. Punkt 16 bland FN:s SDG-mål-

 990. -handlar ju om fred,
  rättvisa och inkluderande samhällen.

 991. Tack. - Herr talman, ärade
  Nobelpristagare, Ers excellenser.

 992. Det var glädjande att se
  att årets fredspris gick-

 993. -till de här modiga individerna inte
  bara som individer utan som grupp.

 994. För det påminner oss om
  att ingen bygger fred ensam.

 995. Det finns många statyer som hyllar
  individer och deras ledarskap-

 996. -men de lyckades inte ensamma.
  Det här visar det.

 997. Det påminner mig också om ett uttryck.

 998. De här organisationerna samarbetar
  utan att nån tar över för mycket-

 999. -vilket påminner om att man kan åstad-
  komma mycket när äran är oviktig.

 1000. Fredsskapande
  bygger mycket på ödmjukhet-

 1001. -och förmågan att lägga
  egot åt sidan och fokusera på målet.

 1002. Och det har de här organisationerna
  gjort i Tunisien.

 1003. Interpeace jobbar i
  21 olika konfliktområden i världen.

 1004. Precis som i Tunisien
  och i många andra delar av världen-

 1005. -är de flesta konflikter
  som vi möter extremt våldsamma.

 1006. Man kan spåra orsakerna till-

 1007. -politisk, social
  eller ekonomisk exkludering-

 1008. -och känslor av orättvisa.

 1009. När vi talar om extremism, vad är det
  som extremister lyckas så väl med?

 1010. Jo, de lyckas utnyttja
  de här klyftorna i samhället.

 1011. De utnyttjar
  att många känner sig exkluderade-

 1012. -och gör sig till deras företrädare
  för att kunna styra utvecklingen.

 1013. Så det bästa sättet
  att bekämpa extremism-

 1014. -är att skapa
  mer inkluderande samhällen-

 1015. -och inte bara bygga ut
  säkerhetsapparaten.

 1016. Det finns mycket i Tunisien som
  vi kan dra lärdom och inspireras av.

 1017. Inget land är det andra likt, men
  det finns ändå saker att ta till sig.

 1018. I länder
  som genomgår revolution eller konflikt-

 1019. -har förtroendet mellan
  staten och befolkningen försvunnit.

 1020. Som vi såg när förhandlingarna
  bröt samman i Tunisien-

 1021. -finns det en gräns för hur väl
  elitledd problemlösning kan lyckas-

 1022. -när staten
  inte ses som legitim av medborgarna.

 1023. Det som era organisationer gjorde-

 1024. -var att fylla de här
  legitimitetstomrummen som fanns-

 1025. -och ge samhället
  mer legitima företrädare-

 1026. -som kunde tvinga eliten
  att börja kompromissa.

 1027. Faktum är att processen inte var enkel.

 1028. Varje revolution
  ger upphov till en motrevolution.

 1029. Vi vet att förväntningarna på
  en revolution är svåra att uppfylla.

 1030. Och situationen i Tunisien visar det.

 1031. Förväntningarna har inte uppfyllts,
  särskilt inte vad gäller tillväxten-

 1032. -och ekonomiska möjligheter för unga.

 1033. Revolutioner får sällan det slutresultat
  som var tänkt från början.

 1034. Den franska revolutionen
  ledde till ett blodbad-

 1035. -som ledde till Napoleons diktatur
  och ytterligare blodbad i hela Europa.

 1036. Revolutionen leder sällan
  till vad man hade tänkt sig.

 1037. Men vi vet att resan mot fred aldrig
  tar slut, och även det visar Tunisien.

 1038. Inkluderingen, som är så viktig för ett
  lyckat fredsbyggande, måste fortsätta.

 1039. Den måste bli en del
  av hur samhället löser sina problem.

 1040. Att kvartetten vill övervaka
  fredsprocessen i Tunisien-

 1041. -så att den fortsätter inkludera
  är väldigt viktigt.

 1042. Jag vill passa på
  att göra kopplingen till Europa också.

 1043. För det här är ett globalt problem.

 1044. Alla samhällen har inkluderings-
  problem. Europa har det också.

 1045. Det är inte bara Tunisien, Kongo
  och Somalia. Även Europa har det.

 1046. För två år sen började vi jobba
  i Tensta i Stockholm.

 1047. Vi såg liknande tecken-

 1048. -och en känsla av exkludering där
  som vi ser i andra länder.

 1049. Vi hade kunnat visa
  citat från unga om framtiden-

 1050. -utan att berätta
  vilket som var från Tensta-

 1051. -Kongo, Honduras eller var det än
  må vara, för de ser likadana ut.

 1052. Många över hela världen
  har samma känsla-

 1053. -och det borde vara
  en väckarklocka för oss alla.

 1054. Vi måste alla se till att göra
  våra samhällen mer inkluderande.

 1055. Det här är ett problem
  även för industriländer.

 1056. Ni i Tunisien
  måste dela med er av era erfarenheter-

 1057. -så att vi kan lära av dem,
  och vi måste dela med oss till er.

 1058. Det är viktigt att minnas
  att vi sitter i samma båt.

 1059. Tunisien har
  många utmaningar framför sig.

 1060. Tunisien är ett av regionens
  mest centraliserade länder.

 1061. Man måste lyckas decentralisera.

 1062. Att lyckas involvera de unga-

 1063. -i lösningen
  på de problem som de upplever-

 1064. -är också en väldigt stor utmaning.

 1065. Rättvisa,
  och det som är allra viktigast-

 1066. -nämligen social och ekonomisk
  inkludering i hela samhället.

 1067. Tack.

 1068. Tack.

 1069. Jag vill låta er, mr Ben Moussa-

 1070. -väldigt kort
  återge era tankar kring det här-

 1071. -innan vi avslutar seminariet.

 1072. Om man vill ha fred
  är demokrati en förutsättning.

 1073. Diktatur
  leder till kaos, förstöring och krig.

 1074. Demokratin
  bör utgöra grunden för alla samhällen.

 1075. Demokratiarbetet
  bör stödjas i Tunisien.

 1076. Nästa år
  kommer lokalval att genomföras-

 1077. -och konstitutionen kräver att vi
  decentraliserar våra institutioner.

 1078. Lokalpolitikerna kommer ha rätt
  att rösta genom budgetar.

 1079. Det gör det lättare för de unga
  att delta i processen.

 1080. Exkludering är förstås
  ett universellt problem.

 1081. Arbetslösa tunisier känner sig fattiga.

 1082. Att vara fattig i sitt hemland-

 1083. -är som att vara invandrare.

 1084. Även här i Sverige har ni
  fattiga områden, liksom i Frankrike.

 1085. Människorna i de här områdena
  känner stor frustration-

 1086. -och går kanske med i kriminella gäng.

 1087. Vad gör folk
  när de inte hittar jobb?

 1088. Jo, antingen emigrerar de,
  eller så går de med i kriminella gäng.

 1089. Många tunisier
  har emigrerat till Italien-

 1090. -och vissa har deltagit
  i terroristattacker.

 1091. De menar att de tvingades till det
  eftersom de saknar jobb och värdighet.

 1092. Vi måste angripa problemet
  från alla håll.

 1093. Ökad säkerhet räcker inte. Det
  måste finnas ekonomiska lösningar.

 1094. Unga är särskilt sårbara för
  rasism och främlingsfientlighet.

 1095. Det var positivt att se
  att extremhögern i Frankrike-

 1096. -inte lyckades i det senaste valet.

 1097. FN-stadgan fördömer
  främlingsfientlighet och rasism-

 1098. -och uppmanar människor
  att gemensamt verka för fred.

 1099. Men orden måste omsättas i handling.

 1100. Omvärlden har inte hjälpt
  Tunisien ekonomiskt, till exempel.

 1101. Man höll tal och gav löften-

 1102. -men löftena förvandlades aldrig
  till nåt konkret.

 1103. Ord måste omsättas i handling.

 1104. I Tunisien har den offentliga
  utbildningen försämrats-

 1105. -eftersom
  privatskolorna blivit allt fler.

 1106. Därför vill vi
  att industriländerna ska ta emot-

 1107. -fler tunisiska utbytesstudenter
  på universiteten.

 1108. Vi måste stötta människor
  från fattiga områden-

 1109. -så att de kan skapa en egen framtid.

 1110. Fattiga studenter lyckas inte
  om de inte får stöd.

 1111. Vi behöver ekonomisk solidaritet.

 1112. Snälla, besök Tunisien.

 1113. Tunisierna är öppna och toleranta
  och avskyr terrorism.

 1114. Ni kommer att ändra er när ni
  kommer dit. Vi är som svenskarna.

 1115. Vi har väldigt fina turistdestinationer.

 1116. Och Sverige är omtyckt-

 1117. -eftersom Sverige
  inte införde några reserestriktioner.

 1118. Terrorism kan inträffa var som helst.

 1119. Vi måste bara skydda människor.

 1120. Vi borde öka handeln och de
  ekonomiska banden länderna emellan.

 1121. Ericsson och Volvo är representerade-

 1122. -men vi behöver fler företag
  som etablerar sig i Tunisien.

 1123. Vi måste öka antalet kulturella utbyten.

 1124. Vi har en väldigt livfull ungdom.

 1125. Bourguiba-eran
  skapade en elit i samhället-

 1126. -men nu vill vi skydda de fattiga-

 1127. -och ge de unga bättre möjligheter.

 1128. Det finns ett fåtal
  som vi inte kan skydda-

 1129. -om vi inte får er hjälp.
  Välkomna till Tunisien.

 1130. Tack. Det är tråkigt
  att behöva sätta punkt här-

 1131. -för det finns så mycket mer
  att prata om.

 1132. Tack för att ni har lyssnat
  på den här intressanta debatten.

 1133. Trots att fred bäst byggs på lokal nivå-

 1134. -jobbas det
  alldeles för lite med inkludering.

 1135. Dag Hammarskjöld Foundation
  har jobbat med inkludering i två år-

 1136. -tillsammans med
  bland annat Interpeace.

 1137. Det finns nytt material
  om det här ämnet ute i entrén.

 1138. Jag vill gärna avsluta
  genom att än en gång citera-

 1139. -en tidigare Nobelpristagare,
  Dag Hammarskjöld:

 1140. "Strävan efter fred och framsteg
  slutar inte i seger eller nederlag."

 1141. "Den medför
  framgångar och motgångar..."

 1142. "...men får aldrig överges."

 1143. Jag tackar kvartetten
  för att ni visar oss en väg framåt-

 1144. -och visar att det krävs
  nationellt ansvar och ledarskap.

 1145. Tack så mycket, och tack herr talman.

 1146. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Nobels fredspris 2015

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Seminarium med Nobels fredspristagare 2015. The National Dialogue Quartet är en grupp bestående av fyra tunisiska organisationer som tilldelats fredspriset för deras demokratiarbete i Tunisien. Här talar de om demokratisk utveckling, civilsamhällets roll och den arabiska våren. Även svenska politiker och journalister deltar i seminariet. Medverkande: Ouided Bouchamaoui, Abdessattar Ben Moussa, Houcine Abassi, Fadhel Mahfoudh, Isabella Lövin, Karin Enström, Mats Karlsson, Fanny Härgestam, Scott M. Weber och Urban Ahlin. Moderator: Henrik Hammargren. Inspelat den 15 december 2015 på Sveriges riksdag, Stockholm. Arrangör: Sveriges riksdag.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Ämnesord:
Fredsfrågor, Internationella relationer, Nedrustning, Nobels fredspris, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Paneldiskussion om Ett gott hem för alla

Panelsamtal om den romska historien. Hur kan kunskapen om historien påverka romernas framtid? Den politiska situationen och villkoren för romskt liv i Sverige diskuteras utifrån den aktuella situationen för romska EU-medborgare. Medverkande: Angelica Ström, specialpedagog och dotter till författaren Katarina Taikon; Diana Nyman, sakkunnig i romska frågor; författaren och journalisten Per Wirtén och författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi. Moderator: Fredrik Liew. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Friedman och friheten

Milton Friedman blev på 1970-talet känd som de fria marknadskrafternas apostel. Han var kritisk till Keynes idéer om att det var statens uppgift att gripa in när ekonomin gick in i en konjunkturnedgång. Friedman menade att det enda staten kunde göra var att föra en korrekt penningpolitik, men den skulle helst skötas av experter.