Titta

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Om UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Föreläsningar med fokus på psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna. Forskare, politiker och experter möts och lär av varandra genom diskussioner kring kliniska erfarenheter och forskning. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Till första programmet

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016 : Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutvecklingDela
 1. Det är ingen tvekan om
  att psykisk ohälsa hos unga-

 2. -både vad gäller
  innehåll och storleksordning-

 3. -är ett slags folkhälsoproblem med
  många grupper som kan uppmärksammas.

 4. Det är två grupper
  som jag blev intresserad av-

 5. -därför att de hade valt
  strategier att hantera sina liv-

 6. -som var både lika och olika.

 7. Den ena gruppen är den grupp av unga-

 8. -som har svårt att klara av vår värld
  och som söker asyl på nätet-

 9. -det vill säga de tillbringar
  mycket av sin tid vid datorn.

 10. De glider ur det sociala livet,
  ur skola, arbetsplatser, kamratskap-

 11. -och sitter mer och mer inne
  och vänder på dygnet.

 12. Bor de hemma blir föräldrarna ledsna
  och försöker göra nåt åt det där-

 13. -men de känner sig ganska maktlösa.

 14. Den andra gruppen
  flyr också till en annan kultur.

 15. De drar till Mellanöstern,
  där det är krig.

 16. De lämnar också vår vanliga värld.

 17. Bara för att man
  är ute på nätet eller åker utomlands-

 18. -behöver inte det
  tyda på psykisk ohälsa-

 19. -men just med de här grupperna
  så finns det såna problem.

 20. Vad jag tänkte göra med min tid här
  är att beskriva-

 21. -hur jag uppfattat deras livsläge.

 22. Vad det är de söker sig ifrån, vad
  som lockar i det de söker sig till-

 23. -och vad det finns för dilemman
  om de försöker lämna sin nya kultur-

 24. -och delvis också vad vi
  som behandlare har att tänka på där.

 25. Den här gruppen
  som flyr till nätet...

 26. Det är ju vanligtvis pojkar.

 27. Det har oftast inte funkat
  särskilt bra för dem i skolan.

 28. De presterar inte som de vill.

 29. Det funkar inte alltid med kamrater
  även om de har kamrater.

 30. Relationen till föräldrarna är ofta
  väldigt frustrerad och spänd.

 31. De har ju
  sin speciella livsföring-

 32. -så om man drar ut datorsladden
  så kan det bli direkt farligt.

 33. Ungdomar kan reagera
  som om det var en respirator.

 34. Det blir nåt slags panikreaktion
  i den där situationen.

 35. Vad gäller de andra ungdomarna,
  som också ofta är pojkar-

 36. -som drar i väg till Mellanöstern-

 37. -in i en alldeles
  speciell sorts kultur...

 38. Kulturen kan ha karakteristika
  som kan vara förbryllande för oss.

 39. Man får gå långt bak i vår historia
  för att hitta paralleller-

 40. -till sätt att fungera kulturellt-

 41. -som svarar emot
  det de söker sig till.

 42. De letar ju efter upprättelse-

 43. -ett samhälle med en mäktig enhet
  där man känner sig respekterad-

 44. -men i en ram som ofta är
  extremt religiöst renlärig-

 45. -och där målen
  att etablera samhället tycks...

 46. Där man verkligen kan säga
  att ändamålen helgar medlen.

 47. Det är väl också det
  att en del av dem som drar i väg-

 48. -försvinner ganska omärkligt.

 49. Vissa tycks ha stöd i familjen
  eller i gruppen av jämnåriga-

 50. -och andra kan ha blivit påverkade
  av lockelser utifrån-

 51. -värvare på ett eller annat sätt.

 52. Om man tittar på dem som söker sig
  till nätet och den virtuella världen-

 53. -så kännetecknas deras läge ofta
  av att de känner sig misslyckade.

 54. De får inte till det som de vill
  eller i nivå med förväntningarna.

 55. Deras självkänsla
  blir lägre och lägre och lägre-

 56. -och snart tål inte självkänslan
  mer utåtriktade initiativ-

 57. -eftersom man inte
  orkar med fler misslyckanden.

 58. Då kanske man tappar livslusten,
  så man väljer att stänga av-

 59. -att se till att man inte
  misslyckas mer, i första hand.

 60. Vad ger den virtuella världen?
  Det är intressant.

 61. Man kan att pröva olika relationer,
  och man samspelar med andra på nätet.

 62. Ibland kan det vara brutala kamper
  och fiender som ska förgöras.

 63. Det är ju en föreställningsvärld,
  en fantasivärld-

 64. -ute på nätet som ger dem möjlighet
  till reglering och kontroll.

 65. De kan pröva sin identitet
  i chatt med jämnåriga.

 66. De kan pröva roller som de aldrig
  kan testa i vår vanliga värld.

 67. Och nätkommunikationsstilen är nog
  inte så dum för en del tonåringar-

 68. -som har lite autistiska drag-

 69. -för det är enkelt, det är konkret
  och det är rätt av.

 70. Det är inte en massa svårigheter
  med minspel, blickar och kroppsspråk.

 71. Det mår de rätt så bra av.

 72. Och vissa av dem har stor kompetens
  och kan bli uppskattade medarbetare-

 73. -i såna här spel där man spelar ihop
  med andra likasinnade världen över-

 74. -därav att de ofta vänder på dygnet.

 75. De som åker österut,
  finns det likheter?

 76. De kan också vara socialt utsatta-

 77. -och ha problem med skola och jobb.
  De kanske inte får arbete, t.ex.

 78. De kanske inte känner sig
  välkomna och respekterade-

 79. -i vare sig sitt lokalsamhälle
  eller i samhället i stort.

 80. Ibland kommer de
  från klanstrukturerade samhällen-

 81. -med en auktoritär struktur-

 82. -och sträng religiös styrning.

 83. De hittar ingen plats i samhället,
  ett samhälle som de ogillar-

 84. -av ideologiska och religiösa skäl.

 85. Vissa tycks väl anpassade
  men känner en brist på tillhörighet-

 86. -vad gäller
  sin etniska och religiösa identitet.

 87. Vad som lockar dem,
  förutom att få bygga ett samhälle-

 88. -som kan skapa respekt
  för dem i deras situation-

 89. -är ju också möjligheten, som tycks
  locka många, att ge sig ut i strid.

 90. Det kan verka konstigt, men krig
  ger en speciell form av intensitet-

 91. -det ger speciell form av utlevelse,
  det ger närhet i en kamratgrupp-

 92. -vid sidan av eller intvinnat i
  allt det här hemska som händer.

 93. Om man ska hjälpa till
  med återvändandet ur dessa kulturer-

 94. -bör man fundera på
  vad som driver dem och vad de tänker-

 95. -och vad det är som är hinder.

 96. Vi som behandlare har en roll
  i att hjälpa dem när vi möter dem-

 97. -men vi måste också försöka hitta
  redskap för att förstå sig på dem-

 98. -som andra kan använda sig av
  i till exempel integrationsarbetet-

 99. -som Gabriel alldeles nyss talade om,
  ute i samhället.

 100. Begrepp som man kan luta sig mot är:
  tillit, identitet, tillhörighet-

 101. -anknytning och affekthantering.
  Jag ska bara titta på några av dem.

 102. Men först en annan intressant sak.

 103. Hur i hela friden kan människor
  handla mot varandra som de gör?

 104. Då tänker jag mig att det finns
  ett on- och off-läge i relationen.

 105. On är öppenhet, man berörs
  av personen, man känner empati.

 106. Den andra är en medmänniska.
  Då är man on.

 107. Off, då blir man inte berörd.
  Den andra väcker ingen empati.

 108. Den är avpersonifierad,
  man tar in vad den säger-

 109. -men man blir
  helt enkelt inte berörd av det.

 110. Det låter ju väldigt hemskt,
  att man inte alls blir berörd.

 111. Magnus Kihlbom myntade ett begrepp,
  "frukostförsvaret", som är bra.

 112. Om ni öppnar en morgontidning
  och läser den, vad är det ni ser där?

 113. Det är våldtäkter, det är inbrott,
  det är trafikolyckor-

 114. -det är gruvarbetare som har
  hållit på att dränkas i en gruva-

 115. -det är jordbävningar
  och det är flyktingar som drunknar.

 116. Försök bara tänka tanken
  att ni skulle gå in nära-

 117. -och hitta en individ
  i det här kollektivet.

 118. Försök sätt er i deras situation
  och känn efter hur är för personen.

 119. Tänk att det är tusentals såna öden-

 120. -som hela tiden
  ligger bakom de här notiserna.

 121. Då förstår ni
  hur tur det är att vi kan stänga av.

 122. Poängen är att det är omedvetet,
  det stängs av utan vår vetskap-

 123. -så man behöver inte ens
  grubbla över att man är avstängd.

 124. Det är praktiskt, förutom i lägen
  när man inte behöver vara avstängd.

 125. Det är en utmaning att lära sig
  att märka när man är avstängd-

 126. -och ha redskap för att öppna upp sig
  när det faktiskt är betydelsefullt.

 127. Det är nåt annat centrum i hjärnan
  än det vanliga som måste kopplas in.

 128. Man vet ju forskningsmässigt
  vad som är berörande.

 129. Det är lokala händelser där man
  känner igen sig, inte för dramatiskt-

 130. -gärna nån det är synd om och gärna
  ett barn. Det blir man berörd av.

 131. Ändå är det nyanser i det här.
  Vi har ju sett bilder-

 132. -av flyktingar som har haft det svårt
  och som har berört oss.

 133. Men det var inte förrän bilden
  av den drunknade gossen-

 134. -som det kom ett slags beröring
  som gick tvärs igenom alla filter.

 135. Vi berördes
  på ett sätt som gjorde skillnad-

 136. -i motsats till mycket
  av det andra som vi hade berörts av.

 137. Det finns mycket
  att säga om känsloreglering-

 138. -men jag ska inte gå in på det här.

 139. Avstängdheten finns ju
  bland vanliga människor också.

 140. Tänk på hur det var i Rwanda,
  där grannar slog ihjäl varandra-

 141. -eller på Balkan med rensningarna,
  där folk till och med kände varandra.

 142. Gränsen mellan omsorg, relation,
  avstängdhet och grymhet-

 143. -är mycket tunnare
  än vad vi vill tro.

 144. Rodighiero, en psykoanalytiker,
  har skrivit om den här tunna hinnan.

 145. Jag ska bara koppla över
  till den inre världen-

 146. -hur det är att vara i det läge
  som ungdomarna kan vara i-

 147. -när de ute i kriget eller på nätet
  och mår som de mår.

 148. Den som har de bästa beskrivningarna
  kring det är nog Melanie Klein.

 149. Jag tänker då på den schizo-paranoida
  respektive den depressiva positionen.

 150. Den första, den schizo-paranoida,
  kännetecknas av total misstro.

 151. Relationslöshet, misstänksamhet,
  avund och aggressivitet.

 152. Den andra, den depressiva positionen-

 153. -kännetecknas av tilltro,
  försök till gottgörelse, reparation-

 154. -omsorg och försoning,
  så den ligger mer i empatibranschen.

 155. Där finns då medmänsklighet-

 156. -och det finns en potential för
  en jag-du-relation i bubersk mening.

 157. Här finns det en intressant parallell
  mellan krig i verkligheten-

 158. -krig i den virtuella världen-

 159. -och de krig som försiggår
  inom dem på nåt slags djup nivå.

 160. Jag ska gå över till identiteten
  eftersom den spelar stor roll här.

 161. Identitet - att vara nån -
  det är bra.

 162. Och i så fall vem?

 163. Kön, etnicitet, livsåskådning-

 164. -och sociala grupperingar
  handlar om identitetens innehåll-

 165. -men det säger inte
  så mycket om dess hållfasthet.

 166. Identiteten uppstår i en skärnings-
  punkt mellan individ och samhälle.

 167. Man kan inte skapa identiteten själv,
  man måste bekräftas av en auktoritet.

 168. Vem är en auktoritet?
  Det avgör var och en av oss själva.

 169. Det är den som är en auktoritet
  för oss som kan bekräfta oss-

 170. -i det vi gör.

 171. Det betyder att vill man vara
  en sån här bekräftande auktoritet-

 172. -måste man skaffa sig ett förtroende.

 173. Man måste kunna beröras av personen
  och vara i on-läge i relationen.

 174. Som ung behöver man också ha
  ett rimligt grundläggande förtroende-

 175. -för sitt samhälle i stort
  för att installera sin identitet.

 176. Den grundar sig
  på två sorters processer.

 177. Det här med exploration, utforskande,
  att göra erfarenheter.

 178. Det handlar inte bara om upplevelser,
  utan även om erfarenheter som berör.

 179. De bidrar till identiteten.

 180. Den andra sidan av saken
  är engagemanget.

 181. Engagemanget
  måste kunna förankras i relationer-

 182. -eller i åtaganden
  som har en viss långsiktighet.

 183. Det måste finnas utrymme
  för det här i ens livssituation.

 184. En god självkänsla
  som bekräftas av auktoriteter-

 185. -kan leda till
  en positiv och stark identitet.

 186. Misslyckanden, som också bekräftas
  av auktoriteter, som skapar stor oro-

 187. -bekräftar också en identitet,
  fast en negativ.

 188. Man har en inre föreställning
  om att man avskyr sig själv-

 189. -fast man försöker dölja det utåt.

 190. Vad händer
  när man kommer till en ny kultur?

 191. Vad gäller dem som åker österut
  så har de en negativ identitet-

 192. -som kanske delvis kan bli positiv-

 193. -om man byter sammanhang,
  byter kontext kring sig själv.

 194. Att vara fruktad ger en identitet,
  även om man döljer ett självförakt.

 195. Jag har tänkt på förutsättningarna
  när man åker i väg till en ny kultur-

 196. -och då tänker jag åt sekthållet,
  faktiskt.

 197. Det är den intensiva relationen,
  en stark känsla av tillhörighet-

 198. -gemensam ideologi, bekräftelse-

 199. -men också då, så att säga-

 200. -en väldigt stram auktoritet.

 201. Det är en väldig slutenhet-

 202. -som gör
  att ens identitet blir kortsluten.

 203. Man har ett engagemang
  men rätt få erfarenheter-

 204. -för det får man inte i en sekt,
  det är alltid nån som halar in en.

 205. Försöker man gå ur kan man bli utsatt
  för både hot och kroppslig fara-

 206. -så det där är inte så lätt.

 207. Det är heller inte så lätt om man
  har fått en känsla av bekräftelse-

 208. -att dra sig ur det
  och gå tillbaka till vår värld.

 209. För många av ungdomarna så
  även om det inte är som de tänkt sig-

 210. -så är det inte säkert
  att de vill bli rehabiliterade.

 211. De måste ju ge upp hoppet de haft,
  även om det inte var så välgrundat.

 212. Det blir ett personligt misslyckande,
  och dessutom kan avstängningen-

 213. -som är en förutsättning för att
  man ska kunna fungera i rollerna...

 214. Den kanske inte håller
  när man kommer tillbaka hem.

 215. Då börjar kanske en förståelse
  för vad man gjort komma i fatt en.

 216. Det kan vara fruktansvärt svårt
  att handskas med och orka med det.

 217. För dem som kommer från den
  virtuella världen handlar det mer om-

 218. -att undvika att misslyckas
  med det man misslyckades med förut.

 219. Hur ska jag kunna bedöma
  vilken kompetens jag har fått-

 220. -av de här erfarenheterna jag gjort?

 221. Hur ska jag våga tro på
  att det lönar sig att försöka igen?

 222. Som behandlare
  kan vi om vi orkar och vågar-

 223. -sätta oss in
  i ungdomarnas situation.

 224. Om vi ska göra det
  behöver vi transkulturell kompetens.

 225. Vi måste kunna se
  skilda lägen lidelsefritt-

 226. -och utifrån
  olika kulturella förutsättningar.

 227. Vi kan inte alltid se en kultur
  utifrån vår egna kulturella position-

 228. -utan vi måste röra oss mellan
  och se tvärs över på olika lägen.

 229. Det är inga lätta uppgifter
  för behandlare.

 230. Min kollega Göran Bodegård gav
  nåt slags ram för hur man kan tänka.

 231. Han hade i uppgift att intervjua
  ungdomar som gjort självmordsförsök.

 232. Han skulle bedöma risken för
  att de skulle göra om det.

 233. Som ni nog förstår
  är det ingen lätt uppgift.

 234. Den är snudd på omöjlig.

 235. Göran kom fram till
  i sina samtal med tonåringarna-

 236. -att när de gjorde det här
  fanns det inget annat att göra.

 237. Alla andra val var stängda.
  Det här var det bästa de kunde göra.

 238. Utifrån det lidande de hade
  så var det självmord.

 239. Han kunde förmedla den förståelsen,
  och de kunde ta emot den.

 240. Den här förståelsen för
  att självmord var det enda valet-

 241. -väckte paradoxalt nog
  ett stort hopp hos dem.

 242. Nån förstod dem, och de kände sig
  varken kritiserade eller skamsna.

 243. Det var en situation
  där de gjorde det enda de kunde göra.

 244. Att känna att man blir förstådd
  när man knappt förstår sig själv-

 245. -kan öppna för andra livslösningar.

 246. Vi ska vandra med de här ungdomarna
  en bit på väg i deras liv.

 247. Tack!

 248. -Snygg avslutning.
  -Ja, verkligen.

 249. -Stort tack, Björn!
  -Tack.

 250. Så! Nu har vi lite tid tillsammans.

 251. -Vill du ha mig här?
  -Ja, sätt dig där, så står jag.

 252. Dels är det
  att ställa frågor från publiken.

 253. Två stycken håller i mickar här.
  - Där, de ligger i en korg där.

 254. Men vi kanske ska börja lite?

 255. Är det nån av er som har
  nånting ni vill säga till den andre?

 256. Jag tycker att det var en väldigt
  intressant reflektion du hade.

 257. Egentligen är ju
  de stora frågorna som vi brottas med-

 258. -både psykisk ohälsa generellt
  och de unga som stänger in sig.

 259. Vi vet att det blir en jätteuppgift-

 260. -att lotsa dem ifrån den virtuella
  världen och ut i den riktiga.

 261. Detsamma gäller
  för dem som söker sig till IS.

 262. Som politiker vill man gärna
  prata om samhällets stora strukturer.

 263. Det är ofta gångbart, men
  ditt individperspektiv är intressant-

 264. -för det kan göra det lättare
  att nå ut till dem som det berör.

 265. -Det var ett intressant perspektiv.
  -Jag tänkte också när du...

 266. Du talade om fördelning av insatser
  i behandling av problem som uppstått-

 267. -och det här arbetet med att skapa
  omständigheter där man kan utvecklas-

 268. -och där man kan göra det bästa
  av de förutsättningar som man har.

 269. För de här ungdomarna
  är det ju så många omständigheter-

 270. -som berör det sociala
  som är den resonansbotten-

 271. -som de har att leva i.

 272. Det finns så många vägar i arbetet
  med att eliminera motsättningar-

 273. -på den nivån.

 274. Det skulle kunna göra
  det här behandlingsarbetet-

 275. -enklare när de ska
  tillbaka in i sitt system-

 276. -och tackla det
  som de har rymt ifrån.

 277. Omständigheterna bör vara bättre
  när de kommer tillbaka-

 278. -än när de drog i väg.

 279. Jag tänker också på den stora frågan
  med de här grupperna-

 280. -hur man tar vara på deras resurser,
  för de är ju kapabla individer.

 281. Att man när man är femton år
  åker tvärs igenom Europa-

 282. -genom länder som inte är så vänliga
  för att ansluta sig till IS...

 283. Eller för den delen
  när man skapar en värld på sitt rum-

 284. -som av omvärlden
  betraktas som nåt overkligt-

 285. -men som faktiskt representerar
  en värld där man bygger relationer...

 286. Hur kan man ta till vara på
  de resurserna och använda dem-

 287. -till nånting mer konstruktivt
  och positivt? Det är en utmaning.

 288. Ska vi se
  om det finns nån fråga från nån?

 289. Där nere.

 290. Börje Palmberg. Jag tänkte på en
  skillnad mellan de här två grupperna-

 291. -när det gäller återkomsten.

 292. Skillnaden... Att återkomma
  från den virtuella världen-

 293. -har en viss samhällelig struktur-

 294. -medan en återkomst från IS,
  att ha krigat i Syrien och Irak...

 295. Alltså, hur omgivningen
  ser på den som återvänder-

 296. -och svårigheterna som det
  kan innebära att befinna sig i.

 297. Jag hade lite svårt
  att höra det där sista.

 298. Vad var skillnaden som du tänkte på?

 299. Skillnaden jag tänkte på
  var alltså bemötandet-

 300. -om man återvänder från IS-

 301. -eller om man har suttit
  framför datorn i sitt radhus.

 302. Ja, de skillnaderna
  är ju fullständigt monumentala.

 303. Det är väl faktiskt så
  att de ungdomar som har...

 304. Den trillade. Jag sätter fast den.
  - En liten paus.

 305. Få se. Förlåt! Hur känns det?

 306. Det är inte var dag
  man blir tagen i örat.

 307. Jag är glad
  att det var jag som fick göra det.

 308. De som är ute på nätet-

 309. -där skulle jag väl tro
  att nästan alla är efterlängtade.

 310. Man vill ha tillbaka dem
  även om de retat gallfeber på en.

 311. Även om man
  har varit frustrerad i vuxenvärlden-

 312. -så är de välkomna tillbaka.

 313. I den andra gruppen
  är det mycket svårare-

 314. -dels därför att de gav sig av
  på helt andra villkor.

 315. Men också för att man måste hantera
  alla de våldsamt starka känslor-

 316. -som ju väcks
  i deras val att åka i väg-

 317. -och i vad man föreställer sig
  och vad de själva rapporterar-

 318. -att de har varit med om
  eller deltagit i-

 319. -solidariserat sig med i den värld
  de kommer från. Det är jättesvårt.

 320. Det påminner om behandlingsarbetet-

 321. -med att försöka tala
  med människor som kanske har varit-

 322. -grava pedofiler eller massmördare.

 323. Det här spontana motståndet
  som man måste försöka hantera-

 324. -för att orka kliva in
  och pröva att se tillvaron-

 325. -från deras perspektiv
  och väga ihop det.

 326. Det är en svår och tung sak.

 327. Man kan se motsatsen också.
  Jag var handledare på Rädda Barnen.

 328. Där pratade vi ofta med familjer
  som inte fått uppehållstillstånd-

 329. -som talade om hur de kände sig,
  hur de mådde-

 330. -och deras skräck för
  att komma tillbaka till...

 331. Vår uppgift var att börja...

 332. Man tänkte: "På Invandrarverket
  är de inte kloka."

 333. "De är galna. Hur kan man
  utsätta människor för det här?"

 334. Sen var det alltid samma process
  att ta sig igenom-

 335. -att avdemonisera Invandrarverket
  och förstå att de gör sitt bästa.

 336. De har ramar att följa.

 337. Då måste man härbärgera
  konflikten mellan så starka krafter.

 338. Att stå ut med det måste man göra
  om man ska umgås med dessa ungdomar.

 339. -Ja...
  -Tack. - Finns det fler frågor?

 340. Hej! Jenny heter jag.

 341. Jag representerar främst
  Prematurförbundet.

 342. Jag vill vända mig till Gabriel.

 343. Du pratar om
  att förebygga psykisk ohälsa.

 344. Vi ska komma ihåg att det finns
  ett annat hål i den här båten-

 345. -och det är att man räddar barn
  väldigt tidigt i dagens läge.

 346. Man kan se i omfattande studier-

 347. -att många av de här barnen,
  framför allt under skolåldern-

 348. -hamnar i psykisk ohälsa
  i form av kognitiva svårigheter.

 349. Jag tänkte höra med dig,
  hur jobbar man på det planet-

 350. -för att hitta nationella riktlinjer
  för hur tidigt man ska rädda-

 351. -och hur insatserna ska se ut?

 352. Och framför allt hur jobbar man
  med uppföljning av barnen?

 353. Det är en stor grupp,
  7 000 barn per år-

 354. -och deras syskon uppvisar också
  psykisk ohälsa på grund av detta.

 355. Vad gäller frågan om
  hur tidigt man ska rädda ett barn-

 356. -så är ju det väldigt beroende
  av de vetenskapliga framstegen.

 357. Det finns också en etisk diskussion
  som är pågående just nu.

 358. Det ska inte politiken lägga sig i,
  utan det är nåt-

 359. -för vetenskap och profession
  att bestämma.

 360. När det gäller den andra delen,
  uppföljning-

 361. -så kan jag inte detaljerna om det.

 362. Men däremot är det viktigt
  att man kan sprida kunskapen-

 363. -om både psykisk ohälsa
  och vad som orsakar det-

 364. -bland inte minst människor
  inom kontaktyrken som skolan.

 365. Det finns många i vårt samhälle
  som lider av psykisk ohälsa-

 366. -och befinner sig i riskgrupper
  men som får hjälp alldeles för sent.

 367. Jag inledde med att prata om det.

 368. Det är därför jag tror att vi ser
  att psykisk ohälsa ökar generellt-

 369. -men också köer
  till BUP och liknande.

 370. Men hur ska man lösa det här?

 371. Det här är ju en ständigt
  pågående fråga år efter år.

 372. I morse var det ett reportage
  om unga människor som söker hjälp.

 373. Det ökar,
  flickor med ångest och depression.

 374. Vad är... Alla vill så väl.
  Alla vill att det här ska lösa sig.

 375. Det är våra barn och unga. Hur ska vi
  jobba förebyggande och hitta nåt bra?

 376. Vad tror du är nyckeln?
  Den viktigaste.

 377. Den viktigaste nyckeln är att bryta
  stigmat kring psykisk ohälsa.

 378. Som jag var inne på
  tror jag att det leder till att...

 379. Okunskapen och fördomarna leder till-

 380. -att man dels inte vågar berätta
  om det man lider av-

 381. -och också till
  att omgivningen inte vågar hjälpa.

 382. Det gör att det förvärras.

 383. Vissa tror ju att i ett idealsamhälle
  så skulle vi utrota psykisk ohälsa.

 384. Det är ju helt befängt.
  Psykisk ohälsa är ju en del...

 385. Ohälsa är ju en del av hälsan.
  Det finns där.

 386. Om man pratar om depression...
  Ibland blir man deprimerad.

 387. Frågan är hur vi riggar
  ett samhälle och en kultur-

 388. -som kan hantera psykisk ohälsa-

 389. -och som kan hantera att människor
  är annorlunda och mår annorlunda.

 390. Det är nyckeln. Jag brukar citera,
  men jag blir alltmer osäker-

 391. -för jag brukar hänvisa till Freud,
  men det kanske det inte är.

 392. Men det finns
  ett citat som handlar om-

 393. -att en psykiskt sjuk person
  kanske egentligen inte är sjuk-

 394. -utan reagerar sunt
  på ett sjukt samhälle.

 395. Så bör vi nog se på de problem
  som förknippas med psykisk ohälsa-

 396. -inte minst i dag
  och inte minst bland unga.

 397. -Så hur olika får vi vara i dag?
  -Mindre än vi tror.

 398. Vi tror att vi har kommit långt.
  Jag inledde ju med att säga...

 399. Jag hade en utmattningsdepression
  för åtta år sen. Det har många haft.

 400. När jag berättade om det
  i samband med att jag blev minister-

 401. -så tänkte jag: "Ska jag tala om
  det här? Hur kommer folk se på mig?"

 402. Vissa kolleger sa också:
  "Du kanske inte ska berätta."

 403. Till slut tänkte jag: "Herregud,
  jag är minister för de här frågorna"-

 404. -"och vi ger mycket pengar för att
  bryta stigmat. Om inte jag, så vem?"

 405. Jag fick positiv respons,
  folk sa: "Vad du är modig!"

 406. Då insåg jag att problemet är större
  än vi har trott. Så det är nyckeln.

 407. Och det är ju skillnad mellan
  att vara minister och ung vuxen.

 408. Hur man berättar och hur det mottas.
  Vi gör ju skillnad på människor.

 409. Fråga? Ja. Varsågod.

 410. Hej. Danuta Wasserman
  från Karolinska Institutet.

 411. Det var fantastiskt
  att ni bejakade olika perspektiv-

 412. -på psykisk hälsa och ohälsa.

 413. Individperspektivet, hur det upplevs,
  och också samhällsperspektivet-

 414. -och hur vi måste arbeta
  mot skammen, mot tabun-

 415. -mot alla vanföreställningar som
  fortfarande finns om psykisk ohälsa.

 416. Det är också så mycket som kan göras.
  Vi kan främja goda livsstilar-

 417. -och förebygga tidigt så att man
  inte behöver arbeta med individer.

 418. Jag blev så glad när du sa
  att vi inte ska minska på psykiatrin.

 419. Att bara satsa på förebyggande
  verksamhet lär inte minska kön-

 420. -för det kommer nya symtom
  och ohälsan kommer alltid att finnas-

 421. -men den kommer att visa sig
  på andra sätt.

 422. Så vi får inte nedmontera
  där vi har kunskap.

 423. Vi måste satsa från båda håll.
  Det är svårt, för det krävs pengar.

 424. Det finns inte tillräckligt
  med pengar inom det här området.

 425. Jag vill också säga-

 426. -att ett gigantiskt arbete är
  att sprida den kunskap som finns.

 427. Vi vet ju oerhört mycket
  inom psykiatrin och psykoanalysen-

 428. -och vi vet hur man ska arbeta
  i skolan, men det tillämpas inte.

 429. Hur ska man lösa det?
  Regeringen får tänka till ordentligt-

 430. -så att det blir löst
  på ett rättvist sätt i hela landet.

 431. Stockholm är alltid föregångare,
  och vi har andra platser-

 432. -men vi ska inte enbart
  skaffa nya kunskaper-

 433. -utan också tillämpa dem vi har.
  Det var en allmän reflektion.

 434. Jag vill gratulera er till att
  ni satte ihop de två perspektiven-

 435. -och startade konferensen med det.

 436. Får jag säga en sak?

 437. Det arbete som vi gör på området...

 438. Vi har pratat om
  att etablera en typ av centra.

 439. Hur kan man få till
  en likvärdig vård över hela landet?

 440. Det är ett sätt att se till
  att resurserna är likvärdiga.

 441. Men jag har hört en reflektion-

 442. -som kom upp under det här arbetet,
  från en psykiatriker.

 443. Han påpekade att stigmat som drabbar
  patienter med psykisk ohälsa-

 444. -också drabbar
  dem som arbetar med det.

 445. Där behöver man nysta lite mer,
  för det kan också vara en orsak-

 446. -till varför resursfördelningen
  ser annorlunda ut än i andra områden.

 447. -Stort tack! Nu är vår tid ute.
  -Tack!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Teknik > Kommunikations- och informationsteknik
Ämnesord:
Barn och ungdom, Onlinespel, Psykiatri, Psykisk hälsa, Samhällsvetenskap, Sociala medier, Sociologi, Unga vuxna
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Affektfokuserat arbete med unga vuxna

Katja Bergsten, psykolog och psykoterapeut, beskriver här den Affektfokuserade arbetsmodellen som används i terapeutiska situationer. Affekter är våra grundläggande känsloreaktioner, bland annat ilska, sorg, glädje, rädsla och skam. När vi hamnar i affekt aktiveras kroppsliga reaktioner och vi mobiliserar för agerande. I terapin undersöks dessa känslor för att skapa förståelse kring problemen. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Det våldsamma skrivandet

Författaren Malin Isaksson berättar om sitt arbete med att möta unga läsare och elever på skolor och hur hon utmanar dem att börja skriva. Vad händer i klassrummet mellan henne, läraren och eleverna? Vi får också höra henne läsa ur sin bok "Rör vid mig" och berätta om karaktärerna i boken. Moderator: Andreas Murray. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den magiska handen

Oxytocin kallas ibland för kärlekshormonet. Det frisätts vid mjuk beröring och får oss att njuta. Anna Jönsson, sexibilitycoach, berättar om frigörande tantramassage och professor Kerstin Uvnäs Moberg om oxytocinets betydelse för sexlusten.