Titta

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Om UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Föreläsningar med fokus på psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna. Forskare, politiker och experter möts och lär av varandra genom diskussioner kring kliniska erfarenheter och forskning. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Till första programmet

UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016 : Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxnaDela
 1. Jag jobbar på Ersta Vändpunkten-

 2. -som är en mottagning
  för anhöriga till missbrukare.

 3. Vi träffar många unga vuxna.
  De är en stor klientdel hos oss.

 4. Jag återkommer till de unga vuxna
  lite senare om vi hinner.

 5. Först ska jag gå igenom grundläggande
  begrepp och människosyn-

 6. -inom existentiell psykologi
  och terapi.

 7. Lite om metod och praktik.

 8. Hur man kan jobba existentiellt
  med en klient eller en ung vuxen.

 9. Frågor tar vi på slutet.

 10. Det blir lättare
  i en så pass stor lokal.

 11. Så skriv gärna ner era frågor.

 12. Ja, kort...

 13. Lite kort om Vändpunkten,
  en del av Ersta diakoni.

 14. Vi tar emot unga vuxna
  för pedagogiska program i en termin-

 15. -för krisstöd, enskild psykoterapi,
  rådgivning och utbildning.

 16. Vi börjar här. Existentiell terapi
  är en egen terapiform.

 17. Liksom andra terapiinriktningar
  kräver den en särskild utbildning.

 18. Det ingår i humanistiska terapier
  som inte är så spridda i Sverige.

 19. Men de är ganska stora
  i USA och Storbritannien.

 20. Även i Holland
  och andra europeiska länder.

 21. Existentiella frågor är vanliga
  i nästan alla terapiformer.

 22. De kommer ju alltid upp.

 23. Men att ta upp existentiella frågor
  gör det inte till en sån terapi.

 24. Liksom tankar kan vara närvarande
  i terapiformer som inte är kognitiva.

 25. I botten ligger
  den existentiella psykologin-

 26. -som handlar om vårt förhållande
  till livets givna omständigheter.

 27. Den grenen av psykologin
  berör de stora livsfrågorna-

 28. -och människans sätt
  att vara i världen.

 29. Det finns en filosofisk utgångspunkt
  till den existentiella psykologin-

 30. -som vi hittar
  i den existentiella filosofin.

 31. Det här är fyra välkända företrädare
  för denna filosofi.

 32. Jean-Paul Sartre
  myntade begreppet existentialist.

 33. Han var påverkad av Kierkegaard
  och Heidegger.

 34. Tänkaren som heter Edmund Husserl
  finns också med-

 35. -för att han grundade fenomenologin,
  som är ett arbetssätt i terapin.

 36. Det är en ganska gammal terapiform-

 37. -som har funnits
  sen efter andra världskriget.

 38. Den amerikanska delen
  har några namnkunniga företrädare:

 39. Irvin Yalom och Rollo May.

 40. Det finns
  en brittisk modern tradition nu-

 41. -företrädd av Emmy van Deurzen
  och Ernesto Spinelli.

 42. Inte lika namnkunniga kanske,
  men väl värda att läsa.

 43. Hur vi hanterar
  livets givna omständigheter.

 44. Det här är några
  av de viktigaste omständigheterna.

 45. Enligt denna människosyn
  föds man in i en meningslös värld.

 46. En värld som inte har
  en egen inneboende mening.

 47. Det är vår uppgift
  att hitta en mening i våra liv.

 48. Kanske en mening med livet i stort.

 49. Vi har hamnat i en värld vi jämt
  måste välja, ta ansvar för våra val-

 50. -och hantera
  en existentiell ensamhet-

 51. -där jag till syvende och sist alltid
  måste stå ensam i de val jag gör.

 52. Vi föds in i en kultur, ett samman-
  hang, en familj som vi inte har valt-

 53. -och måste förhålla oss till
  på nåt sätt.

 54. Det kan vara
  en förälder med beroendesjukdom.

 55. Vi måste acceptera att så är
  min förälder eller mina föräldrar.

 56. Vi väljer inte vad vi föds in i-

 57. -men kan välja hur vi ska leva våra
  egna liv utifrån förutsättningarna.

 58. De här frågorna
  kommer egentligen ingen av oss undan.

 59. Antingen vi gör det aktivt eller ej,
  så har vi frågorna med oss.

 60. Hur ska jag hantera mitt liv
  och använda åren jag har på mig?

 61. Hur ska jag använda mitt liv
  och min tid?

 62. Hur bråttom har jag?
  Har jag gått om tid eller inte?

 63. Hur förhåller jag mig till
  min egen död? Är jag rädd eller lugn?

 64. Det finns alltid
  en osäkerhet i tillvaron.

 65. Överlever mina barn? Blir jag lämnad?
  Hur länge lever jag?

 66. Denna osäkerhet måste vi också
  hantera med olika strategier.

 67. En del ser till att ha det säkert,
  andra kanske söker ett äventyr.

 68. Men vi kan inte undgå att förhålla
  oss till de här omständigheterna.

 69. Vi är alltid i relation
  och kan inte välja bort det.

 70. Vi föds in i relationer
  och kan ta avstånd-

 71. -men har alltid nån sorts samspel
  med andra människor.

 72. Vi kan vara ensamma när vi ska fatta
  ett sista beslut som vi rådgjort om.

 73. Då är vi ensamma om
  att behöva fatta beslutet-

 74. -även om jag har rådgjort med andra.

 75. Vi är dömda till frihet,
  som Sartre sa.

 76. Vi är tvungna att välja.

 77. Det finns också
  en hotande meningslöshet.

 78. Det finns ingen
  inneboende mening i världen-

 79. -utan vi måste själva
  skapa den meningen.

 80. Eller hitta en mening till
  varför jag går upp varje morgon.

 81. Vad som får mig
  att vilja gå vidare i livet.

 82. Det finns inget svar för alla
  på den frågan.

 83. Religion kan ge ett svar,
  men då måste vi välja den religionen.

 84. Vi ska tänka på att alla som vi möter
  som behandlare, terapeuter eller så-

 85. -har sin lösning på frågorna.

 86. Eller har löst dem på ett visst sätt
  till den här fasen i livet.

 87. Det gäller alla.
  Även om vi har psykiska svårigheter-

 88. -eller fysiska problem, så har vi
  alltid de här frågorna med oss.

 89. Därför kan det vara bra
  att börja med de här frågorna.

 90. Att brottas med dessa frågor
  kan vara jobbigt.

 91. Frågor om meningslösheten
  eller hur jag ska leva mitt liv.

 92. Klarar jag av att vara ensam eller
  hur ska jag hantera det som vuxen?

 93. Det förväxlas ibland
  med symtom på sjukdom.

 94. Nedstämdhet, stress
  eller vad det kan vara.

 95. När diagnosen
  helt enkelt är "människa".

 96. Man kan få diagnosen depression-

 97. -fast egentligen grubblar jag över
  mänskliga omständigheter.

 98. En del undrar
  om man kan prata med unga om döden.

 99. Ja, det kan man. Hur många har inte
  haft barn som inte vågat somna-

 100. -och som frågar
  vad som händer när man dör.

 101. Då svarar vi hur vi har valt att
  förhålla oss till döden och vår tid.

 102. Man kan förmedla det
  och barnet funderar.

 103. Och man funderar även som ung vuxen
  över döden och livet.

 104. Jag träffade en ung person
  som led av hypokondri.

 105. Det fattade jag efter ett tag.

 106. Jag bad henne gå hem och fundera
  på döden och hur hon tänker runt den.

 107. Vad tror hon händer efter livet, vad
  är hon rädd för, vad lär hon sakna?

 108. Ja, det skulle hon göra. Jag undrade
  om det var så klokt av mig.

 109. Ska hon sitta ensam hemma
  och fundera på det?

 110. Men det gjorde hon ju redan. Hon
  tänkte inte på nåt annat än döden.

 111. När hon kom tillbaka hade hon tänkt
  jättemycket. Vem hon skulle sakna-

 112. -vad mamman skulle tänka och allt.

 113. Det var befriande för henne att
  få prata om det på ett annat sätt.

 114. Även om vi inte tror att unga har
  tankar om döden, så kan de finnas.

 115. Också den utmätta livstiden, apropå
  stress som vi pratar mycket om nu.

 116. Hur ska jag använda min tid? Hur
  bråttom har jag? Vad ska jag hinna?

 117. Det är viktiga frågor, men vi tänker
  inte på dem jämt. Det vore jobbigt.

 118. Frågorna kommer upp ibland,
  och sen lever vi vidare.

 119. Men i vissa faser i livet
  blir de påtagliga igen.

 120. Ofta i form av livskriser
  när vardagens slöja rycks undan.

 121. De kan bli påtagliga vid skilsmässor,
  när man blir uppsagd från jobbet-

 122. -eller när barnen flyttar hemifrån.

 123. Eller när jag som barn
  ska flytta hemifrån-

 124. -och lämna mitt liv som barn.

 125. Många frågor rör sig runt relationer.
  Hur älskar jag?

 126. Hur vet jag om nån annan älskar mig?
  Vad är kärlek för mig?

 127. Begreppet existentiell ångest
  har ni säkert hört.

 128. Det är också en central del
  att tänka på.

 129. Begreppet existentiell ångest
  kom från Kierkegaard från början-

 130. -och innebär oron vid övergången
  av en fas av livet till en annan.

 131. En sorts yrsel
  när vi tar ett steg i livet.

 132. När vi ska prova nya möjligheter.

 133. Även omöjligheten att leva ut
  alla möjligheter kan ge ångest.

 134. Den kan man känna speciellt som ung.
  Vad ska jag göra?

 135. Det är så mycket som står mig
  till buds som jag måste hantera.

 136. Det är omöjligt,
  fast jag har så mycket möjligheter.

 137. Det är en naturlig reaktion
  på en oändlig mängd valmöjligheter.

 138. Vi kan ha i bakhuvudet
  när vi möter unga-

 139. -att deras ångest, oro,
  yrsel eller förtvivlan-

 140. -kanske bara är en vanlig mänsklig
  ångest inför att skapa sitt vuxenliv.

 141. Det passar inte i DSM-5
  som en sjuklig form av ångest-

 142. -utan det hör till att vara människa.
  Diagnosen är kanske inte enligt DSM-

 143. -utan diagnosen kanske är "människa".
  För att de har existentiella frågor.

 144. En viktig utgångspunkt när det gäller
  existentiell psykologi och terapi-

 145. -är att vi inte har nån kausalitet.

 146. Det vi kan veta nåt om är vår
  riktning och vilja i denna livsfas.

 147. Vart vi är på väg nånstans.

 148. Det finns inget kausalt tänkande,
  att nåt blir precis som tidigare.

 149. Det finns så många faktorer i livet
  som påverkar oss.

 150. Det är svårt att säga exakt
  vad det beror på.

 151. Det finns inget själv
  att återvända till.

 152. Vi har inget kärnsjälv, nåt egentligt
  själv, att hitta tillbaka till.

 153. Eller som vi skulle ha blivit
  om inte det här hade hänt på vägen.

 154. Vi är vår riktning, vilja
  och intentionalitet-

 155. -eller våra intentioner
  i den fas vi är i just nu.

 156. Vi är ständigt i rörelse och på väg
  att bli en annan person än vi varit.

 157. Det tyckte jag kunde gunga lite
  förut. Finns det inget som är Bo?

 158. Nej, det gör det inte. Det fanns
  ett 18-årigt Bo, ett 40-årigt Bo-

 159. -och kommer att finnas
  ett annat 75-årigt Bo kanske.

 160. Med andra värderingar
  som värdesätter andra saker i livet-

 161. -än jag gjorde när jag var arton,
  som tur är.

 162. Det är också en inställning
  i mötet med dem vi möter.

 163. Var är den här personen på väg?
  Vem vill personen bli?

 164. Istället för att tänka på
  vad denne har varit med om.

 165. Det är relevant, men att möta nån med
  nyfikenhet om vart denne är på väg-

 166. -och vad han eller hon vill.

 167. Om vi kan upptäcka de önskningarna
  eller den längtan och viljan de har.

 168. Vi kan inte välja bort att förändras-

 169. -men vi kan välja hur stor aktiv del
  vi vill ta i förändringen.

 170. Vi kan känna att en del av våra liv
  är intecknade av andras önskningar-

 171. -eller vilka val vi ska göra.
  Särskilt för unga vuxna.

 172. Man har föräldrarnas förväntningar på
  sig vad gäller utbildning eller inte-

 173. -eller vem man ska
  vara tillsammans med eller inte.

 174. En tanke med existentiell terapi är-

 175. -att man i större grad kan kliva fram
  i förarsätet i sitt liv-

 176. -och vara med och styra förändringen
  i den mån det går.

 177. Det är viktigt att tänka att vi blir
  till i mötet med andra människor.

 178. En del säger att vi föds hela tiden
  och blir till på nytt.

 179. Det låter dramatiskt, men då är en
  rimlig fråga att ställa sig framåt-

 180. -när det gäller relationer: Vem
  vill jag förändras tillsammans med?

 181. I vilket sammanhang
  vill jag förändras och bli till igen?

 182. Det är också relevant för oss som
  behandlar, för det gäller även oss.

 183. Vi blir också till och förändras
  i mötet med våra klienter.

 184. Det här är också en utgångspunkt
  som man har med sig:

 185. Att varje människa är unik.

 186. Inom fenomenologin utgår man från
  att allt är lika viktigt.

 187. Att man har ett undersökande, nyfiket
  och beskrivande förhållningssätt.

 188. Vi återkommer till det när vi
  pratar mer om metod och praktik.

 189. Det här är också grundläggande...

 190. Vi ser nedstämdhet, ångest, sorg och
  andra känslor som en del av livet-

 191. -och inte som symtom på en patologi.

 192. Det finns både i människosynen och i
  det kliniska, terapeutiska arbetet.

 193. När vi ser ångest, nedstämdhet och
  oro inte som symtom på en sjukdom-

 194. -utan som tecken på hur vi
  för tillfället har inrättat våra liv.

 195. Hur vi har valt att leva just nu.
  Hur det ser ut i våra relationer.

 196. Var vi har valt att bo. Hur vi trivs
  med andra omständigheter i vårt liv.

 197. Däremot...

 198. ...uppfattar sig många av dem
  som kommer till oss som sjuka.

 199. Har ni också mött
  att de kommer dit och säger-

 200. -att det är fel på dem,
  de är bristfälliga?

 201. De har redan diskvalificerat sig
  från längre relationer, föräldraskap.

 202. De upplever sig som skadade,
  bristfälliga, sjuka och så vidare.

 203. Många har diagnoser med sig
  från snabba möten på en primärvård.

 204. De har depression och medicinering.

 205. De kan ha diagnoser som GAD och
  depression. De är de vanligaste.

 206. Ni vet att då kommer man också till
  oss förstärkt i sin sjukdomsbild.

 207. Man får bekräftat att man är skadad
  och inte kan hantera det själv.

 208. Medicineringens implicita budskap är
  att det man känner är sjukdomssymtom.

 209. Man kan inte hantera det
  utan en medicin.

 210. Många vacklar mellan att fortsätta
  medicinera eller inte. Klarar de sig?

 211. Så här uttryckte en ung person det:

 212. "Med medicinerna får jag aldrig
  en chans att klara mig, att bottna."

 213. "Det finns alltid en osäkerhet i om
  jag klarar mig på grund av medicin"-

 214. -"och känner mig gladare. Jag lär mig
  aldrig att lita på mig själv."

 215. Medicinen behövs förstås ibland-

 216. -men risken finns att vi fråntar de
  unga möjligheten att klara sitt liv.

 217. Därför måste vi vara försiktiga med
  att medicinera unga.

 218. Kanske alla människor.

 219. Det är förstås viktigt
  att förmedla...

 220. ...att livet kan vara smärtsamt
  och sorg göra ont.

 221. Men att vi är byggda
  för att klara det som människor.

 222. Det är en hoppfull psykologi och
  människosyn, fast det inte låtit så.

 223. Vi kan alltid styra
  vår egen förändring.

 224. Vi har en fri vilja och kan alltid
  välja i varje situation.

 225. Inte vad som helst,
  men det finns alltid val.

 226. Även om tillvaron är begränsad finns
  det alltid en möjlighet att välja.

 227. Vi är medskapande i våra liv
  och kan skapa nytt själva.

 228. Vi är alltid i rörelse på väg mot
  framtiden. Vi kan inte stagnera.

 229. Känslorna är våra vänner,
  inte symtom.

 230. Vi har resurser och förmåga
  att klara livets utmaningar.

 231. Det är också viktigt att förmedla,
  tänker jag...

 232. ...att man har de resurserna.

 233. Nu är vi
  på en konferens för unga vuxna-

 234. -men i existentiell psykologi
  är man försiktig med-

 235. -att se personer som representanter
  för en grupp eller ett åldersspann-

 236. -utan i första hand som människa
  och i andra som ung vuxen.

 237. Har ni sett att Akademibokhandeln
  nu har en bokhylla för unga vuxna?

 238. I den finns lite fantasy
  och lite så där.

 239. Lite enklare kärleksromaner
  och så där.

 240. Jaha, då har man böcker
  som passar unga vuxna.

 241. Fast de läser allt från "Twilight"
  till Dostojevskij-

 242. -"Kommunistiska manifestet"
  och serietidningar.

 243. Det finns ingen litteratur
  för unga vuxna-

 244. -precis som det inte finns en
  för vuxna.

 245. Men man delar ändå in det så.

 246. Man har börjat sitt liv
  redan för länge sen som ung vuxen.

 247. Men har unga vuxna nåt gemensamt ändå
  från en existentiell synpunkt?

 248. Om man tar bort den här brasklappen?

 249. Man kan ju vara ung vuxen
  och precis ha avslutat läkarstudier.

 250. Man kan vara sjutton år
  och spela tv-spel dygnet runt.

 251. Man kan ha levt fyra år i en
  destruktiv relation med misshandel-

 252. -och fortfarande vara ung vuxen.

 253. Jo, man står inför
  att hitta sin väg i livet.

 254. Alla har på nåt sätt lämnat
  ett sammanhang, bra eller dåligt-

 255. -och står inför utmaningen
  att starta sitt eget vuxenliv.

 256. Övergången från barndom till vuxenliv
  kan upplevas som en livskris.

 257. Mina gamla knep fungerar inte längre
  och jag får hitta nya varje dag.

 258. Kanske är det just här som unga vuxna
  möter de givna omständigheterna-

 259. -med full kraft
  för första gången i livet.

 260. De står kanske i den hotande
  meningslösheten och tänker:

 261. Hur ska jag göra? Vad ska jag tro på?
  Hur vill jag leva?

 262. Vad är viktiga värden för mig
  i livet?

 263. Vad ska jag välja? Hur vill jag
  ha relationer och använda min tid?

 264. Våra föräldrar har valt att förklara
  och hantera saker på ett sätt.

 265. Jag måste ta ställning till
  deras sätt att leva-

 266. -och se om det passar mig eller inte.
  Vill jag leva som jag har lärt mig?

 267. Vill jag lämna föräldrarnas religion?
  Eller kliva in i en-

 268. -fast mina föräldrar är ateistiska
  och tycker att det är dumt?

 269. Jag har kommit lite i oordning.

 270. Det här kan man tänka sig att erbjuda
  som terapeutiskt utrymme för dem.

 271. Existera är ett grekiskt ord
  som betyder att träda fram.

 272. Man kan ha som en bild som ung vuxen-

 273. -att jag nu ska träda fram
  och bli en person bara för mig själv.

 274. Inte den som andra eller föräldrarna
  kanske vill att jag ska vara.

 275. Eller samhället.
  Normerna är inte alltid att leka med.

 276. De man har från sin uppväxtmiljö
  eller vänner och så.

 277. Det här är ju oerhört giltigt för de
  som har vuxit upp med missbruk-

 278. -eller annat
  där de inte har fått utrymme själva.

 279. Man har inte kunnat spegla sig
  mot en vuxen-

 280. -och lärt sig stå ut med långsamhet
  eller varför det gör ont så här.

 281. Eller varför man är ledsen.

 282. Då är det viktigt
  att det finns ett utrymme-

 283. -där jag kan undersöka
  hur mitt liv har varit.

 284. Vem jag är om jag försiktigt
  får undersöka vad jag vill.

 285. Och att det inte finns ett på förhand
  bestämt mål man ska nå upp till.

 286. Vi är känsliga för normer och alla
  behandlingar har ändå några normer.

 287. Vad som är ett gott liv, vad man
  ska nå fram till och klara av.

 288. Vad som är...ett gott vuxenliv,
  kanske.

 289. Ja, vad kan det vara?
  Det kan se väldigt olika ut.

 290. Jag kanske inte vill åka skidor
  över Arktis som Ola Skinnarmo gör.

 291. Jag tycker
  att det verkar vara en plåga.

 292. Men han vill det,
  fastän han har barn och fru.

 293. Det finns inte ett sätt
  att vara människa på, bara mitt sätt.

 294. Vi har varit inne lite på det här-

 295. -men i ett existentiellt bemötande
  mellan behandlare och klient-

 296. -betonas det mänskliga mötet.

 297. Det här är ett mänskligt möte
  precis som andra mänskliga möten-

 298. -även om vi har olika roller
  i denna situation.

 299. Jag möter inte ett offer,
  utan personer med resurser.

 300. Det finns ingen moral
  i vad man ska tycka och tänka-

 301. -hur man ska forma sitt liv
  eller vilka val man ska göra.

 302. Från Blandaren finns ett citat
  som lyder så här:

 303. "Han tänkte 'nu eller aldrig',
  och så valde han aldrig."

 304. Och man kan välja aldrig eller
  välja lathet och att inte göra nåt.

 305. Det är lika giltigt
  om jag gör det medvetet.

 306. Det finns ingen moral
  i hur man ska leva sitt liv.

 307. Även om alla har nån,
  får man försöka hålla tillbaka den.

 308. Jag ska förmedla
  att jag inte är osårbar.

 309. Jag ror stundtals i samma
  lätt sjunkande eka som klienten.

 310. Vi delar tillvarons svårigheter och
  glädjeämnen med de som söker hjälp.

 311. Man ska ha hela livet i fokus,
  inte enskilda symtom.

 312. Man kan söka existentiell terapi
  för sömnsvårigheter eller svartsjuka.

 313. Mer som en enskild svårighet.

 314. Men då flyttar vi in hela livet, även
  om man söker för ett enskilt problem.

 315. Vi plockar ändå in hela livet
  i terapirummet.

 316. Hur jag lever.
  Vad som skaver i min tillvaro.

 317. Hur det är med mina relationer.
  Hur jag trivs med min kropp.

 318. Om jag vill leva närmare naturen
  eller längre bort från den.

 319. Vi rör oss bort från plus-
  och minuslistor och tar in...

 320. ...hela personen.
  Varje människa är som sagt unik.

 321. Vi vet egentligen inte nånting
  förrän vi lär känna personen.

 322. Ni har säkert varit med om
  att bli överraskade av klienterna.

 323. Man har läst lite i journalen och
  tänkt att det är nog dessa problem.

 324. Men så överraskas man helt av att
  personen inte alls är som man trott.

 325. Vi kan lugnt utgå från
  att vi inte vet vem vi möter.

 326. Så det är viktigt
  att lyssna och ge tid.

 327. Ett sätt är att sätta parentes runt
  sina egna föreställningar-

 328. -eller att sträva efter det i alla
  fall. Vad vi ser som ett gott liv-

 329. -eller ett bra val
  och hur vi tycker att man ska känna.

 330. Lyssna horisontellt
  - allt är lika viktigt.

 331. Vi är snabba med att fånga upp
  vad som nog är problemet.

 332. Men man ska lyssna
  och undersöka horisontellt-

 333. -och vänta med att hitta
  nåt speciellt fokus att jobba med.

 334. Ja, det här har vi pratat om.

 335. En jämställd terapeut-
  och klientrelation är viktig.

 336. Att man tillåter
  att bli berörd själv som terapeut.

 337. Att bli påverkad
  av det mänskliga mötet.

 338. Jag har i alla fall med mig
  några klienter-

 339. -som har påverkat mig i mitt liv.
  Några är modigare än jag är.

 340. De har påverkat mig
  till att vara modigare i mitt liv.

 341. Det kan ha en ganska stor
  terapeutisk effekt även för klienten.

 342. Jag kan förstås inte prata
  alltför mycket om mig själv-

 343. -men även om jag inte ser föränd-
  ringen genast, så förändras jag.

 344. Många som har vuxit upp under svåra
  eller dysfunktionella omständigheter-

 345. -har en känsla av att de inte syns
  och inte gör avtryck hos andra.

 346. De har ingen betydelse.

 347. Jag kan ha träffat personer
  i en timme-

 348. -och så frågar de senare
  om jag minns dem.

 349. "Ja, det gör jag."
  "Vad bra."

 350. Om även jag blir påverkad av personen
  har det en terapeutisk effekt.

 351. Då förstår de att de också märks
  och kan göra avtryck på nån annan.

 352. Om man är tyst och tillbakadragen
  kan det nästan bli tvärtom.

 353. "Jag måste vara störd som fått till
  detta. Jag är sjukare än jag trodde."

 354. Därför är det viktigt
  att ha det här mänskliga mötet.

 355. Vi har förstås olika roller.

 356. Men man behöver inte skämmas för
  att mötet även påverkar mig.

 357. Nu går tiden fort.

 358. Det är undersökande och inte botande.

 359. De är viktiga begrepp att jobba med.

 360. Man kan uppmuntra klienten
  till att vara en filosof-

 361. -utifrån de givna förutsättningarna.

 362. Det finns två ord:
  ontologiskt och ontiskt.

 363. Ontologiskt är det
  som ingen av oss kan slippa undan.

 364. Ontiskt är mitt sätt att förhålla
  mig. Man kan pendla mellan dessa.

 365. Hur lätt har vi människor
  att bestämma oss?

 366. Hur är det för mig och hur gör jag?
  Hur har andra det?

 367. Hur hanterar andra
  de här svårigheterna?

 368. Sen kan jag gå till mig själv.
  Man kan pendla mellan de två lägena.

 369. Det här är också från Vändpunkten.

 370. Vi jobbar mycket i grupp
  och det är oerhört viktigt.

 371. Både för unga vuxna och andra
  är det en viktig terapeutisk effekt.

 372. Ibland är det nödvändigt.

 373. När man kommer in i en grupp blir man
  direkt en del av mänskligheten.

 374. Man bryter sin emotionella isolering
  på en gång.

 375. Den känslan är påtaglig.

 376. Det ger en känsla av att andra
  också brottas med svårigheterna.

 377. Andra kämpar också med kärlek, beslut
  och känner sig svaga-

 378. -precis som jag. Eller starka ibland.

 379. Det kan vara svårt att få
  i en en- och enrelation.

 380. Då måste terapeuten
  berätta en del om sig själv-

 381. -eller åtminstone förmedla
  hur det kan vara att vara människa.

 382. Det var en ung person
  som uttryckte det så väl.

 383. Man får ju ta del av
  varandras livsberättelser.

 384. Hon sa att hon numera ser en massa
  livsberättelser på McDonald's.

 385. "Alla brottas med de här sakerna.
  Det är så här vi har det."

 386. Ja, så här har vi det.
  Då kände hon sig inte ensam.

 387. Även om hennes liv
  såg ungefär likadant ut-

 388. -kände hon en större gemenskap.

 389. Hon är en del av andra människor
  och brottas med samma saker som de.

 390. En annan sa: "När jag lyssnar till
  er andra blir mitt liv verkligt."

 391. "Det har hänt och pågår nu
  och är inget som jag inbillar mig."

 392. Då var det slut.
  Några frågor har vi tid för.

 393. Okej. Tack så hemskt mycket, Bo.

 394. Jag skrev upp några ledord och
  blev lockad av existentiell terapi.

 395. Öppenhet, nyfikenhet,
  undersökande, tolerans.

 396. -Stämmer det som en sammanfattning?
  -Ja, absolut.

 397. Hur sätter man på mikrofonen?

 398. Några frågor?

 399. Nåt existentiellt kanske?

 400. -Där finns en i mitten.
  -Var det nån som viftade?

 401. Är det nån åldersgräns för unga vuxna
  hos Ersta Vändpunkten?

 402. Nej, det är ingen åldersgräns.

 403. Ingen övre gräns,
  men en nedre på fyra år.

 404. Vi arbetar inte existentiellt
  med barn.

 405. -Hur kommer man till er?
  -Man kan ta kontakt privat.

 406. Eller så kommer man
  via elevhälsa, studenthälsa-

 407. -primärvård och så.
  Men man kan ta kontakt själv.

 408. Vi behöver ingen remiss
  och är inte en del av en vårdkedja.

 409. Okej. Fler frågor?

 410. Jag har ju praktiskt nog mikrofonen
  här i handen och ställer en fråga.

 411. Jag har många gånger träffat
  unga människor-

 412. -som värjer sig mot idén om det egna
  inflytandet eller den möjligheten-

 413. -för att de är så oroliga för
  vad mamma eller pappa gör för val.

 414. De är så fokuserade på det valet.

 415. Risken för de val som kanske
  en missbrukande förälder gör.

 416. De fokuserar på den andra personen-

 417. -och värjer sig för att man själv
  kan påverka sin situation.

 418. Man är så van vid
  att alltid ha fokus på sin förälder.

 419. Så om jag börjar ha inflytande på
  mitt eget liv innebär det separation.

 420. -Automatiskt...?
  -Separation från föräldern.

 421. -Känner du igen det?
  -Jo, absolut.

 422. Många unga vuxna hamnar i ett
  existentiellt dilemma i det läget.

 423. Ska jag tänka på mig själv
  eller på de som kanske behöver mig?

 424. Eller som jag
  kanske har skött tidigare.

 425. Det är också förenat med
  ganska mycket skuldkänslor-

 426. -att sätta sig själv i centrum.

 427. Man kan ofta ha fått höra
  att man är egoistisk, kall och hård-

 428. -eller bara bryr sig om sig själv.

 429. Och en känsla av att mina behov
  är skadliga för nån annan.

 430. Om jag vill nåt och säger ifrån
  kommer den andre att lida av det.

 431. Det kan ta lång tid
  att erövra rätten-

 432. -att tänka på mig själv.

 433. Det är ett ganska stort fokus på det
  på Vändpunkten.

 434. Att våga ta plats själv
  och en början på den vägen.

 435. Att vara glad för sin egen skull,
  om man säger så.

 436. Man kanske till och med kan säga
  att man är glad för sin egen skull.

 437. -Att våga ta den platsen.
  -Ja, precis.

 438. Hade vi en fråga där?

 439. Jag jobbar på
  en unga vuxna-mottagning-

 440. -där många ofta
  är ganska privilegierade.

 441. Där tänker nog de unga inte så mycket
  på ett existentiellt perspektiv-

 442. -utan mer att de måste välja rätt.

 443. Att syfta framåt blir ganska tyngande
  och leder till mycket lidande.

 444. Svårigheten är att vara där man är-

 445. -och att livet inte måste innebära
  så mycket progress och framgång.

 446. De kanske har vuxit upp i en miljö
  där man fokuserar på det.

 447. Ja.

 448. Som vi sa förut kan normerna från
  omgivningen vara tuffa att hantera.

 449. Men man kan hjälpa dem
  att hantera dessa normer i mötet.

 450. Att se vad de står för-

 451. -och om de stämmer
  med ens egna värderingar-

 452. -och försöka hitta dem som ung vuxen.

 453. Bara det att...

 454. ...få erkännandet
  att det är en knivig situation.

 455. Att ta avstånd från-

 456. -det som mina föräldrar kanske
  står för eller hitta en annan väg.

 457. Det som är meningsfullt i mitt liv
  kanske inte är det de önskar.

 458. Eller som mina kompisar
  från samma krets tycker är viktigt.

 459. Det adresseras inte som
  en existentiell fråga, men är ju det.

 460. Vad är meningsfullt för mig?

 461. Det kanske inte är det
  som mina föräldrar vill.

 462. I en välbärgad miljö kan normerna
  vara rätt stränga och hårda.

 463. I många miljöer, i och för sig,
  men jag känner igen det där.

 464. Att man nästan vrids som en mask
  under kraven på vad man ska bli.

 465. -Var det ett svar?
  -Det får det lov att vara.

 466. Tack.

 467. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Existentialistisk psykologi, Existentiell psykoterapi , Psykiatri, Psykiatriska behandlingsmetoder, Psykologi, Unga vuxna
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Affektfokuserat arbete med unga vuxna

Katja Bergsten, psykolog och psykoterapeut, beskriver här den Affektfokuserade arbetsmodellen som används i terapeutiska situationer. Affekter är våra grundläggande känsloreaktioner, bland annat ilska, sorg, glädje, rädsla och skam. När vi hamnar i affekt aktiveras kroppsliga reaktioner och vi mobiliserar för agerande. I terapin undersöks dessa känslor för att skapa förståelse kring problemen. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Det våldsamma skrivandet

Författaren Malin Isaksson berättar om sitt arbete med att möta unga läsare och elever på skolor och hur hon utmanar dem att börja skriva. Vad händer i klassrummet mellan henne, läraren och eleverna? Vi får också höra henne läsa ur sin bok "Rör vid mig" och berätta om karaktärerna i boken. Moderator: Andreas Murray. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Ett existentiellt perspektiv i mötet med unga vuxna

Bo Blåvarg är terapeut som i sin yrkesroll träffar många unga vuxna. Han arbetar på Ersta vändpunkten, ett behandlingshem för anhöriga till missbrukare. Här berättar han om grundläggande begrepp och människosyn inom existentiell psykologi och terapi. Existentiell terapi handlar människans förhållande till livets givna omständigheter: döden, osäkerheten i tillvaron, friheten att välja och en hotande meningslöshet. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

G-punkten - finns den?

För en del är den en gynekologisk myt, andra ser dess existens som bevisad. Rönen kring g-punkten delar både forskarvärlden och kvinnor i allmänhet. Ännu idag kommer nya teser fram.