Titta

UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Om UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Bedömning handlar om att lägga pussel av elevers kunskapsutveckling. På konferensen "Bedömning för och av lärande" presenteras den senaste forskningen och visas på praktiska tillvägagångssätt för att stödja lärares bedömningskompetens. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 och 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Till första programmet

UR Samtiden - Bedömning för och av lärande : Nationella prov i grundskolanDela
 1. Nationella prov i grundskolan.

 2. När min son har sett att sånt här
  ligger nånstans så säger han:

 3. "Är det du som bestämt det här?"

 4. För det här har han tyckt
  varit skräcken i nian-

 5. -med nationella prov i allting,
  och även på gymnasiet i vissa ämnen.

 6. Riktig så stor roll spelar inte jag.
  Jag har inte bestämt det här.

 7. Men jag är med och undersöker det-

 8. -och det är ett fenomen som inte
  är särskilt undersökt i vårt land.

 9. Sån här "high-stakes testing",
  som är en internationell term-

 10. -för den här typen av prov,
  är studerat mycket internationellt-

 11. -men inte i Sverige. Vi har inte
  mycket bedömningsrelaterad forskning-

 12. -och nationella prov
  har inte utvärderats av Skolverket-

 13. -sen 2004.

 14. Men man jobbar med det nu-

 15. -och jag har skrivit en del
  åt Skolverket kring den här också.

 16. Men det har hänt mycket sen 2004
  med nationella prov.

 17. Det har blivit
  en betydligt större apparat.

 18. Från början var de frivilliga i åk 5,
  obligatoriska i åk 9.

 19. Nu är de obligatoriska i åk 3, 6
  och 9, och ämnen har tillkommit.

 20. Sen har det
  fallit bort lite på slutet-

 21. -men det är en större testapparat nu
  än för tio år sen.

 22. Den här studien genomfördes
  för ungefär ett och ett halvt år sen-

 23. -och jag har jobbat med den sen dess.

 24. Det är
  en ganska omfattande enkätstudie-

 25. -som innehåller en hel del svar
  på öppna frågor också.

 26. Jag jobbar med dem just nu.

 27. Det blir så mycket material,
  så det tar tid att bearbeta.

 28. I dag ska jag framför allt visa
  en hel del staplar.

 29. Deskriptiv statistik,
  och inget annat-

 30. -som visar hur lärare
  och i viss mån rektorer-

 31. -har svarat på ett antal frågor
  kring nationella prov.

 32. Syftet med studien som...

 33. Syftet med studiet
  som enkäten är en del av-

 34. -är att fördjupa kunskapen
  om de nationella provens användning-

 35. -i olika syften i grundskolan.

 36. Som den formativa användningen
  av proven, apropå det jag talade om-

 37. -under förmiddagen, för de ska ju
  kunna fungera på det viset också.

 38. Dess funktion som stöd för likvärdig-
  het och summativa bedömningssyften.

 39. Lärares uppfattning
  av hur elever påverkas av proven.

 40. Det kommer att bli små nedslag.

 41. Det går kanske med en rasande fart-

 42. -och så får ni gärna
  ställa frågor på slutet.

 43. Studien är en totalundersökning
  i tio kommuner.

 44. En totalundersökning i den meningen
  att alla lärare som deltog-

 45. -i förberedelser, genomförande
  och efterarbete av nationella prov-

 46. -alltså inte såna lärare
  som bara var med och vaktade-

 47. -eller bara rättade nån del-

 48. -utan de som deltog
  i hela den här processen-

 49. -i nationella prov i något
  eller några ämnen. Inte nu senast-

 50. -utan våren 2014.

 51. Enkäten har skickats till dem,
  och många av dem har svarat.

 52. Och det gällde åk 3, 6 och 9.

 53. Enkäten genomfördes i maj,
  i skarpt läge.

 54. Vissa prov är genomförda och klara-

 55. -men efterarbete pågår i flera prov.

 56. Skarpt läge, alltså. Den besvarades
  av 720 lärare och 85 rektorer-

 57. -vilket är en svarsfrekvens på 75 %
  bland lärarna, för ca 1 000 gick ut.

 58. 100 stycken skickades till rektorer.
  Inte biträdande rektorer-

 59. -utan huvudrektorer,
  eller vad man ska kalla det.

 60. Det var ett stort antal - dryga
  sjuttiotalet - likhetsskalefrågor-

 61. -där man fick ta ställning på en
  skala. T.ex. "Jag känner inte till".

 62. Inte "Jag vet inte", utan
  "Jag känner inte till", som användes-

 63. -om man absolut inte vet
  hur det ligger till.

 64. "Instämmer helt",
  "Instämmer till större del"-

 65. -"Instämmer till mindre del"
  eller "Instämmer inte alls".

 66. Det finns inget mellanmjölks-
  alternativ. Inget mittenalternativ.

 67. I nån mening tar man ställning
  åt ena eller andra hållet.

 68. Sen var det fyra öppna frågor.

 69. I hög utsträckning var det samma
  frågor till lärare och rektorer-

 70. -som möjliggör jämförelser, som ni
  ser när jag presenterar resultaten.

 71. Om vi börjar med i vilka syften
  vi har nationella prov-

 72. -så finns det en rad olika syften.

 73. De ska stödja rättvis och likvärdig
  bedömning och betygssättning-

 74. -och många anser att det är det
  viktigaste syftet. De fick rangordna-

 75. -vilka syften
  de tyckte var viktigast-

 76. -och den översta
  är den som man tyckte var viktigast.

 77. Proven är tänkta att ge en bild
  av varje individs kunskapsnivå.

 78. De ska bidra till
  en konkretisering av kursplanerna-

 79. -och i förlängningen bidra till
  ökad måluppfyllelse för elever.

 80. Dessutom, om man pratar
  om de mer formativa syftena-

 81. -så ska de ge information om styrkor
  och utvecklingsområden hos elever.

 82. Och det andra benet - ge en bild
  av hur undervisningen har fungerat-

 83. -och uppslag kring
  hur undervisningen kan utvecklas.

 84. Här talar vi om formativ användning
  av bedömningsdata-

 85. -fast på en annan nivå än den
  konkreta klassrumspraktiken-

 86. -som vi ofta talar om
  vid formativ bedömning.

 87. Frågor som ligger bakom
  den här studien som har genomförts-

 88. -och som jag tycker, och säkert
  fler med mig, behöver diskuteras.

 89. Vi pratar lite om det här, men man
  skulle behöva diskutera vissa frågor.

 90. Är nationella prov det enda sättet
  att uppnå syftena som ni såg nyss?

 91. Är nationella prov det bästa sättet
  att uppnå dessa syften?

 92. Och sen har jag satt
  "kostnadseffektiva" inom citattecken.

 93. Hur kostnadseffektiva
  är nationella prov-

 94. -i relation
  till de syften som ska uppnås?

 95. Vi måste fundera över vad vi vinner
  respektive förlorar med det här.

 96. För det finns självklart -
  det kan jag säga redan från början-

 97. -en hel del som är bra,
  och det finns en hel del problematik-

 98. -och kanske behöver man
  titta lite på vågskålen här.

 99. Vad vinner vi och förlorar vi,
  och är det ena värt det andra?

 100. Det är ju nånting som berör
  varenda elev i svensk grundskola-

 101. -och nästan alla på gymnasiet.

 102. Och det berör väldigt många lärare.
  Vi har dem i många ämnen-

 103. -så fler lärare
  har blivit involverade.

 104. Så visst berör det, och visst
  är det värt att fundera över.

 105. Jag ska presentera resultaten,
  och jag börjar med-

 106. -det som mer handlar om
  den formativa användningen av proven.

 107. En formativ bedömning
  vilar på två ben.

 108. Dels att forma individens lärande
  och dels att forma undervisningen.

 109. Det pratade jag om på förmiddagen.

 110. Två underfrågor: Hur används
  resultaten av nationella prov-

 111. -av lärare och rektorer för att
  analysera och forma undervisning-

 112. -på individ-,
  klassrums- och skolnivå?

 113. Vilken roll uppfattar man
  att proven spelar-

 114. -för synliggörandet av individbehov,
  och hur formar det undervisningen?

 115. För ett syfte med proven
  är att synliggöra-

 116. -och att vi utifrån det ska agera.

 117. Formativt arbete
  bygger på grundantagandet-

 118. -att undervisning
  gör skillnad för skolresultat.

 119. Att prata om formativt arbete utan
  det grundantagandet blir konstigt.

 120. Vi ska hjälpa till att forma elevers
  lärande och forma vår undervisning-

 121. -och tror vi inte
  att den gör skillnad-

 122. -så blir inte det formativa arbetet
  nånting som man behöver fundera över.

 123. Utgångspunkten är att
  undervisning gör stor skillnad...

 124. Gör skillnad för skolresultat.

 125. Det fanns ett påstående i enkäten
  som löd så här:

 126. "Elevers resultat beror i hög grad
  på undervisningens effektivitet."

 127. Här är det uppdelat stapelvis
  i årskurs 3, 6 och 9.

 128. Den fjärde stapeln behöver ni inte
  titta så mycket på.

 129. Lärare som undervisar
  i flera årskurser.

 130. Oftast är det lärare som undervisar
  i både årskurs 6 och 9.

 131. Men de var inte så många, ungefär
  80 stycken av de 720 som har svarat.

 132. I åk 3, 6 och 9 är det
  ungefär lika många i varje grupp.

 133. Runt 200, eller lite drygt 200.

 134. De har olika färger, men ni behöver
  inte stirra er blinda på siffrorna.

 135. Det kommer lite hjälp här.

 136. 71 % av lärarna i åk 3,
  73 % av lärarna i åk 6-

 137. -och 63 % av lärarna i åk 9 instämmer
  helt eller till större del-

 138. -i att elevers resultat är avhängiga
  effektiviteten i undervisningen.

 139. Motsvarande siffra för rektorer
  är 76 %.

 140. Det här är ju ganska höga siffror-

 141. -och det är ju bra, tänkte jag
  när jag fick fram resultatet.

 142. Det är ju bra att det är så här högt.

 143. Men när man börjar fundera på det så
  ser man att på en sammantagen nivå-

 144. -så handlar det om en tredjedel
  som svarar att...

 145. Som instämmer till mindre del eller
  inte alls. Mest till mindre del.

 146. Apropå att undervisningens effekt-
  ivitet gör skillnad för resultaten.

 147. Och det är ju intressant. Det fanns
  fler frågor som handlade om detta-

 148. -till exempel om inneboende förmåga-

 149. -är avgörande för de här resultaten.

 150. Inneboende förmåga och naturlig
  fallenhet. Siffrorna blev likadana.

 151. Runt 70 % menar att inneboende
  förmåga och naturlig fallenhet-

 152. -gör skillnad för resultaten.
  Man kan naturligtvis tycka både och.

 153. Det ena utesluter inte det andra.

 154. Det här är en utgångspunkt om man ska
  börja fundera kring formativt arbete-

 155. -utifrån provresultatet.
  Två tredjedelar tänker-

 156. -att det är avhängigt effektiviteten
  i skolans undervisning-

 157. -och en tredjedel tänker så
  i lägre grad eller inte alls.

 158. "Jag blir bättre på att analysera min
  undervisning med nationella prov."

 159. Ni ser siffrorna här.

 160. 65, 79, 56 -
  det skiljer ganska mycket-

 161. -mellan de olika årskurserna.

 162. I allra högst grad
  så menar lärarna i årskurs 6-

 163. -att de blir bättre på det här,
  och i lägst grad lärarna i åk 9.

 164. Det här kan ni fundera på
  för er själva.

 165. Jag tar inte
  så mycket analys av det här-

 166. -men det kan bero
  på en rad olika anledningar.

 167. När rektorerna får frågan-

 168. -om lärarna blir bättre på
  att analysera sin undervisning-

 169. -så är det ungefär hälften som
  instämmer i högre grad eller helt.

 170. Tittar man på lärarna generellt så
  ser de i högre grad nationella prov-

 171. -som ett verktyg för att analysera
  undervisningen än vad rektorerna gör.

 172. Fast lärarna i årskurs 9
  ligger på ungefär samma nivå-

 173. -som rektorerna.

 174. "Jag kan analysera min undervisning
  lika bra utifrån andra tester"-

 175. -"från Skolverket."

 176. Det är också frågor som finns med
  i enkäten av en anledning.

 177. Att man ska få nåt att jämföra med,
  tänka ett steg ytterligare.

 178. Det anser
  75 % av lärarna i årskurs 3-

 179. -och i något lägre grad lärarna
  i årskurs 6 och 9 - dryga 60 %.

 180. 75 % av rektorerna
  instämmer i högre grad eller helt-

 181. -att det kan fungera lika bra
  med såna tester och diagnosmaterial.

 182. En annan intressant fråga
  är om lärarna tycker-

 183. -att de kan analysera undervisningen
  lika bra med egentillverkade prov.

 184. Här sjunker siffrorna
  för två av årskurserna-

 185. -men inte för den tredje.
  Det kan man också fundera över.

 186. Min bakgrund är högstadielärare,
  så jag kan tänka kring det här.

 187. Lärarna i åk 9 tycker att de
  kan analysera undervisningen-

 188. -lika bra med egentillverkade prov
  som med nationella prov-

 189. -och bättre än med diagnosmaterial.

 190. Lärarna i åk 3 och 6 har en lite
  större osäkerhet kring det här.

 191. De här runda cirklarna är frågor
  som bara är ställda till rektorer.

 192. Två frågor jämförs bredvid varandra.
  Den första är: "Jag har stor nytta"-

 193. -"av nationella prov i utvärderingen
  av verksamheten." Den andra:

 194. "Jag har stor nytta av nationella
  prov i planeringen av verksamheten."

 195. Om ni tittar på området
  som är gult och blått tillsammans...

 196. Det skiljer ganska mycket
  mellan cirklarna.

 197. Förlåt, inte gult och blått,
  utan rött och... Nej...

 198. De två. "Jag känner inte till"
  är det ingen som har svarat.

 199. Det är gult och blålila tillsammans.

 200. 67 % instämmer
  i högre grad eller helt-

 201. -i att de har stor nytta av proven i
  utvärderingen av skolans verksamhet.

 202. En påtagligt lägre andel, 42 %-

 203. -menar att man har nytta av proven
  i planeringen av verksamheten.

 204. Här kan man också fundera
  över det här formativa tänket.

 205. Man har ett resultat
  och ett utgångsläge-

 206. -och så ligger det till grund
  för fortsatt arbete och planering.

 207. Det här indikerar att resultatet
  ligger till grund för en redovisning-

 208. -men i lägre grad för fortsatt
  planering. Så det är lite intressant.

 209. "Enskilda elevers resultat leder till
  en individanpassad undervisning."

 210. För ett syfte är ju att man ska
  kunna få syn på saker om individen-

 211. -som leder till att man gör nånting.

 212. Här ser man en påtaglig skillnad
  mellan lärare i årskurs 3 och 6-

 213. -där knappt hälften instämmer
  till större del eller helt-

 214. -och lärare i åk 9,
  där siffran bara är 29 %.

 215. Man kan fundera över varför det är
  så, och det finns många möjliga svar.

 216. Den här typen av studier
  behöver kompletteras-

 217. -med fördjupande...
  Inte behöver, men det är intressant-

 218. -att kombinera det
  med fördjupande intervjustudier-

 219. -och det är tanken
  att nästa steg ska vara.

 220. Det kommer strax lite tendenser
  till svar på varför det är så här.

 221. Men de slutar ju grundskolan,
  kan det bero på det?

 222. Möjligen
  att man då inte i lika hög grad-

 223. -individanpassar undervisningen
  i åk 9.

 224. De slutar i och för sig ofta stadie
  i både trean och sexan också.

 225. Typiska kommentarer som förklarar
  en del av det här kan se ut så här:

 226. "Eftersom resultat ofta överens-
  stämmer med tidigare observationer"-

 227. -"så har nationella prov
  ingen stor betydelse för det."

 228. Typ så skriver väldigt många.
  "Att kunna se behov"-

 229. -"hade varit en fördel, men eftersom
  stadieindelning är på modet igen"-

 230. -"så innebär det att mycket av
  informationen om individuella behov"-

 231. -"inte kommer eleverna till godo
  på ett sätt som vore önskvärt."

 232. Det här pratar man också...

 233. Man skriver väldigt mycket om det.

 234. Att de här överlämningarna inte
  är som de borde, och så vidare.

 235. Man skulle kunna tänka sig att ej
  godkända resultat på nationella prov-

 236. -leder till en förändring i
  undervisningen för berörda elever.

 237. Här ser vi också en väldigt tydlig
  nedgång i siffrorna.

 238. Från trean, där 82 % av lärarna
  instämmer i hög grad eller helt-

 239. -till 69 % i åk 6
  och ner till 52 % i åk 9.

 240. När det gäller ej godkända resultat.

 241. 68 % av rektorerna
  menar att det leder till-

 242. -nån form av förändring
  i undervisningssituationen.

 243. "Nationella prov kan identifiera
  elever i behov av särskilt stöd"-

 244. -var också en fråga.
  Samma sjunkande siffror.

 245. 54 % i åk 3, 42 % i åk 6-

 246. -och 25 % i åk 9 instämmer
  till större del eller helt.

 247. För rektorer är siffran 40 %-

 248. -och så här ser kommentarerna ut:

 249. "Nationella betyder ingenting för att
  identifiera elever i behov av stöd"-

 250. -"för dem har vi redan full koll på."

 251. Så säger man i många kommentarer,
  redan i årskurs 3.

 252. Man tycker inte att de nationella
  proven bidrar med nånting här-

 253. -utan det har vi redan koll på.

 254. När det gäller att identifiera elever
  i behov av större utmaningar-

 255. -om nationella prov
  spelar nån roll för det...

 256. Även här fallande siffror,
  uppifrån och ned-

 257. -men de är lägre redan från början-

 258. -än när det gällde
  eleverna i behov av stöd.

 259. 38, 33, och 23 procent av lärarna
  och 24 procent av rektorerna.

 260. Här låter kommentarerna ungefär:

 261. "Det är vi rätt dåliga på
  över huvud taget."

 262. Man tycker inte att proven spelar
  så stor roll för att identifiera.

 263. Man vet redan om det-

 264. -men man jobbar inte så mycket med
  det ändå, nationella prov eller ej.

 265. Sen kommer vi till några av de
  öppna frågorna som man har svarat på.

 266. Det här är en sån öppen fråga.

 267. "Resultaten kan leda till
  förändringar till undervisningen."

 268. "Ge exempel
  på förändringar i undervisningen"-

 269. -"utifrån
  elevers resultat på nationella prov."

 270. Det som står under i röd stil-

 271. -är inte med i frågan, utan frågan
  var bara de första två raderna.

 272. Vi har fått in
  drygt 500 svar på den här frågan-

 273. -och de har jag analyserat.
  Man kan tydligt se att svaren...

 274. Vissa förstår förändringar
  som man gör i undervisningen-

 275. -utifrån ett strikt kortsiktigt...

 276. Kortsiktigt i den bemärkelsen
  att det handlar om eleverna-

 277. -i elevgruppen som har gjort provet.

 278. Det måste göras just där och då,
  så länge de eleverna är kvar.

 279. Vissa har det perspektivet, andra har
  ett mer ett långsiktigt perspektiv.

 280. Att undervisningen kan förändras
  även om inte de här eleverna är kvar.

 281. Men i det kortsiktiga perspektivet
  så handlar svaren om-

 282. -att förändringar som man gör...

 283. Den vanligaste svarstypen handlar om
  repetition och träning i elevgruppen-

 284. -utifrån sånt
  som har visat sig på proven.

 285. Det näst vanligaste sättet att svara
  handlar om-

 286. -att man inte gör
  några förändringar alls.

 287. Ganska många svarar så.

 288. Som nummer tre
  kommer särskilda stödinsatser.

 289. Som nummer fyra kommer individuell
  planering utifrån provresultat-

 290. Som nummer fem kommer arbete
  med delar som inte har behandlats-

 291. -som man har upptäckt
  med det nationella provet.

 292. Här är några citat
  som visar hur man svarar.

 293. Ett exempel på det första: "Det många
  har missat repeterar vi i gruppen."

 294. Eller nummer två: "Kan inte förändra,
  för jag har inte eleverna i åk 7."

 295. Ett citat som visar att man uppfattar
  att förändringar som kan göras-

 296. -måste göras
  i relation till de här eleverna.

 297. Det kan inte vara förändringar
  som handlar om undervisningen.

 298. "En plan arbetades fram utifrån sånt
  som varit svårt på nationella prov."

 299. "Individualiserat material
  för elever som missat ett avsnitt"-

 300. -"till exempel
  problemlösning procent."

 301. "Det visar att avsnittet har glömts
  och behöver repeteras.

 302. Eller nummer fem: "Ett konkret
  exempel är att vi har upptäckt"-

 303. -"att vi inte har låtit barnen arbeta
  med argumenterande texter."

 304. "Detta har vi gjort mer av under
  våren." Det är de olika svarstyperna-

 305. -som dyker upp i det här materialet
  på drygt 500 utsagor.

 306. Det var det kortsiktiga,
  individbundna perspektivet.

 307. Sen finns det många som har svarat-

 308. -utifrån ett undervisningsperspektiv,
  eller ett långsiktigt perspektiv.

 309. Då är det den här typen av svar.

 310. "Förändringar har påverkat elever
  som går i blivande åk 8 och 9."

 311. "Jag har sett till att fokusera mer
  på att tala/samtala de senaste åren"-

 312. -"då provresultat visat
  att jag behöver betona det."

 313. Där har det lett
  till en mer långsiktig förändring.

 314. Eller i NO-ämnet:

 315. "Eleverna får planera laborationerna.
  Jag diskuterar felkällor med dem."

 316. "Jag fick en ny bild av vad 'resonera
  utifrån vetenskapliga texter'"-

 317. -"kan betyda. I nationella prov i NO
  del A2 bygger det på kortare texter"-

 318. -"och du kan ändå
  nå upp till A i betyg."

 319. Det har blivit förebildligt
  för den här läraren på det viset.

 320. Så här är det i det långsiktiga och
  undervisningsmässiga perspektivet.

 321. Det fyller
  den här formativa funktionen.

 322. En annan öppen fråga
  påminner om den förra-

 323. -men den är inte riktigt likadan. Hur
  undervisningen påverkas av proven.

 324. Drygt 600 utsagor
  baserar jag det här på.

 325. Där det allra vanligaste...
  Nu börjar det hacka för mig också.

 326. Det vanligaste svarssättet handlar om
  att proven påverkar undervisningen-

 327. -i omedelbar mening,
  alltså med just den här elevgruppen.

 328. Men nästan lika vanligt är det-

 329. -att man svarar att proven påverkar
  undervisningen på längre sikt.

 330. Procenten som står...

 331. 31 % respektive 25 % av utsagorna
  handlar om det här.

 332. Proven påverkar inte undervisningen
  alls - 12 % av utsagorna.

 333. Det är vanligast i åk 3, vilket
  jag tycker är lite överraskande.

 334. Proven ger en stressad
  arbetssituation för läraren - 11 %.

 335. Det är mycket vanligare i åk 6,
  och det är inte så förvånande.

 336. År 2014, när jag genomförde detta
  så var det fortfarande fem ämnen.

 337. Svenska, matte, engelska,
  ett SO-ämne och ett NO-ämne.

 338. I flera fall
  var det samma lärare i åk 6-

 339. -som ska hantera alla eller nästan
  alla prov - det blir väldigt mycket.

 340. I åk 3 är det svenska och matte-

 341. -och i åk har vi ämneslärare
  som har ett eller två ämnen.

 342. Man kanske har svenska och engelska,
  svenska och SO eller matte och NO.

 343. Men för lärarna i åk 6 kan det bli
  väldigt många prov för samma lärare-

 344. -så siffran är betydligt högre
  än 11 för just årskurs sex.

 345. Men det här är
  för alla lärare tillsammans.

 346. 11 % av utsagorna handlar om
  att proven sporrar eleverna.

 347. På tal om det här med motivation.

 348. De sporrar eleverna-

 349. -eller får dem att skärpa till sig.

 350. Och den typen av svar
  är lika vanliga i åk 3 som i åk 9-

 351. -vilket var lite spännande.
  Kanske hade jag trott-

 352. -att det skulle vara vanligare
  bland lärare till de äldre eleverna-

 353. -men så var det inte här.

 354. 10 % menar att proven innebär
  negativ psykisk påverkan för elever-

 355. -och det är
  klart vanligast i årskurs 9.

 356. Mer om det strax - en hel avdelning
  i enkäten handlade om det.

 357. Men undervisningen påverkas
  helt klart på olika sätt.

 358. Att proven påverkar undervisningen
  i omedelbar mening...

 359. När jag har gjort en
  mer ingående analys av de svaren-

 360. -vilken typ av påverkan det ger,
  så är en typ av påverkan-

 361. -marginalisering
  av icketestade områden inom ämnen.

 362. Lärarna fokuserar på de delar av
  målen som förekommer på testerna-

 363. -och behandlar andra områden
  mer översiktligt eller inte alls.

 364. Det är helt i linje
  med internationell forskning.

 365. Det här är en vanlig effekt.
  Man vill ha bra resultat på proven-

 366. -alltså fokuserar vi på det. De
  testar ju inte hela kunskapskraven.

 367. Marginalisering av icketestade ämnen
  förekommer också.

 368. Tiden som ägnas ämnen
  där nationella prov saknas reduceras-

 369. -på bekostnad...

 370. Man kan använda tid från andra ämnen-

 371. -för att förbereda
  inför nationella prov.

 372. Så det blir på bekostnad
  av ämnen som bild och musik.

 373. Allt det här stämmer väl överens
  med internationell forskning.

 374. Anpassning av undervisningsstil.
  Lärarnas undervisning-

 375. -blir mer repetitiv kring isolerad
  information. Innovativa strategier-

 376. -tenderar att överges, skriver
  rätt så många i sina kommentarer.

 377. "Jag skulle vilja ta mer hänsyn
  till elevernas intressen"-

 378. -"och jobba mer fördjupat, men det
  går inte, för vi måste inför proven"-

 379. -"repetera mer."

 380. Omfattande testförberedelser. Mycket
  tid används för att bekanta eleverna-

 381. -med format
  och möjligt innehåll i testfrågorna-

 382. -vilket resulterar i en avsevärd
  förlust av undervisningstid.

 383. Så visst påverkas undervisningen i...

 384. Det här är kanske inte i så positiv
  bemärkelse, utan mer negativt.

 385. Sen påverkas den ju
  på det här förebildliga sättet också.

 386. Den här analysen
  är jag mitt inne i just nu.

 387. En analys av de här 600 utsagorna,
  de fria svaren-

 388. -så jag ska inte säga så mycket
  om dem, för analysen är inte färdig.

 389. Men 25 % av lärarna svarar-

 390. -att undervisningen påverkas på lång
  sikt på det här förebildliga sättet.

 391. Data är under bearbetning,
  men jag kan säga så mycket-

 392. -som att det finns både skillnader
  och likheter mellan ämnen-

 393. -och mellan årskurser.

 394. Framför allt sticker det ut i NO.

 395. Där handlar mer kommentarer om att
  man har fått en bättre förståelse-

 396. -av vad eleverna ska kunna
  i NO-ämnena.

 397. Det handlar om att man har lagt om
  undervisningen i NO-ämnena-

 398. -och har börjat upptäcka
  vilka förmågor det är-

 399. -som man behöver utveckla i NO. Den
  undervisningen verkar påverkas mest.

 400. I svenska, matte och engelska
  har det funnits nationella prov-

 401. -mycket längre än i SO och NO-

 402. -och det påverkar naturligtvis också.

 403. Det är en intressant analys, men det
  får jag berätta mer om en annan gång.

 404. Men det påverkar undervisningen
  på olika sätt.

 405. Sen kommer vi till det
  som handlar om vad lärare anser-

 406. -att de blir hjälpta
  av nationella prov-

 407. -när det gäller bedömningsarbetet.

 408. "Nationella prov hjälper mig att
  utveckla mitt arbete med bedömning."

 409. Det tycker lärarna i hög grad,
  och i allra högst grad i åk 6.

 410. I vissa frågor sticker åk 6 ut,
  och det är den här typen av frågor.

 411. Det kan ha att göra med-

 412. -att man inte
  har satt betyg i åk 6 särskilt länge.

 413. Då kanske man tycker att
  nationella prov är mer av ett stöd-

 414. -än man tycker annars.

 415. 82 % är en mycket högre siffra-

 416. -än siffran man ser i åk 3 och åk 9.

 417. Rektorerna tror mycket på att det
  hjälper lärarna i bedömningsarbetet.

 418. De fick också den här frågan, för man
  behöver ställa vissa följdfrågor.

 419. "Skulle det vara svårt att bedöma
  eleverna utan nationella prov?"

 420. Inte så många
  tycker att det skulle vara så svårt.

 421. 16 respektive 28 respektive 19-

 422. -instämmer i att det skulle vara
  svårt utan de nationella proven.

 423. Det är inte så många.
  Lärarna i åk 6 sticker ut här också.

 424. Rektorerna tror inte heller att
  det skulle vara svårt för lärarna -

 425. -att bedöma elevernas kunskaper
  utan nationella prov.

 426. Och alla ämnen
  har inte nationella prov.

 427. "Jag skulle ha lika stort stöd av en
  bank med nationellt utformade prov"-

 428. -"som vi kunde använda när vi ville."

 429. Det tycker de... Här gick det fort.

 430. Det tycker de i ganska hög grad.

 431. I högst grad i åk 6 och 9.

 432. I något lägre grad i åk 3,
  men i ganska hög grad överlag.

 433. Även bland rektorerna.

 434. Det finns ju länder-

 435. -där man arbetar på det här viset
  med provbanker-

 436. -och det har diskuterats
  i Sverige också.

 437. Det är en variant, beroende på vad
  man vill ha ut av nationella prov.

 438. Vilket syfte
  man vill att de ska fylla.

 439. Likvärdigheten tycker de allra flesta
  är det viktigaste syftet.

 440. "Nationella prov ökar likvärdigheten
  i lärarnas bedömning av eleverna."

 441. Det tycker man i ökande grad.
  70, 75, 78.

 442. Och rektorerna tror stenhårt
  på det här, för där är siffran 93.

 443. Intressant att rektorerna tror detta
  i så mycket högre grad än lärarna.

 444. När man sitter där som lärare... Jag
  har själv haft svenska och engelska-

 445. -i tretton år på högstadiet,
  och nationella prov i båda ämnena-

 446. -och bedömningsstödet till trots
  så sitter man alltid där-

 447. -och ser hur mycket vi själva
  lägger in i det här i alla fall-

 448. -för som eleverna svarar är inte
  exakt som bedömningsstödet visar.

 449. Man måste hela tiden
  göra övervägningar i alla fall-

 450. -så de flesta lärare är införstådda
  med att likvärdigheten må öka-

 451. -men nationella prov skapar inte
  nån absolut likvärdighet.

 452. De frågades om det var nödvändigt med
  nationella prov för likvärdigheten.

 453. Knappt hälften av lärarna menar
  att det är nödvändigt-

 454. -och en tredjedel menar
  att likvärdigheten säkerställs.

 455. En tredjedel svarar så.

 456. Av rektorerna så menar hälften
  att likvärdigheten säkerställs.

 457. Likvärdigheten skulle stödjas
  på samma sätt med en bank med prov-

 458. -som vi kunde använda när vi ville.
  Såna här frågor har stuckits in-

 459. -i enkäten för att kunna ha
  den här diskussionen-

 460. -om olika sätt att nå de här syftena.

 461. 57 % av lärarna i åk 3-

 462. -och 64 % av lärarna i åk 6 och 9
  instämmer i högre grad eller helt.

 463. 69 % av rektorerna
  instämmer i det påståendet.

 464. Sen kommer den sista delen.
  Det går i en rasande fart.

 465. Det handlar om hur lärare uppfattar
  att elever i åk 3, 6 och 9-

 466. -påverkas
  av nationella prov och dess resultat.

 467. Det här är hur lärare uppfattar
  att eleverna påverkas-

 468. -med utgångspunkten att lärarna
  känner sina elever-

 469. -och uppfattar hur de påverkas
  och hör hur de pratar om det.

 470. Jag har kollegor på universiteten
  i Karlstad, Linköping och Stockholm-

 471. -som studerar elevers uppfattningar
  om nationella prov-

 472. -och de har faktiskt
  frågat eleverna själva.

 473. Det bekräftar det lärarna säger,
  så det är spännande att jämföra-

 474. -de här två studierna,
  som är gjorda ungefär samtidigt.

 475. Eleverna är positivt inställda
  till nationella prov.

 476. Där sker en påtaglig nedgång
  från åk 3.

 477. 84 % av lärarna instämmer
  till större del eller helt-

 478. -i att eleverna är positiva i åk 3,
  men siffran sjunker till 63 % i åk 6-

 479. -och är på 36 % i åk 9.

 480. Det där resonerar jag kring
  i min rapport till Skolverket.

 481. Jag resonerar om möjliga orsaker.

 482. Det händer ju nånting här.

 483. De får betyg här också,
  så det skiljer ju jämfört med åk 3.

 484. Och sen blir de äldre.

 485. De är tonåringar här,
  och det kanske påverkar.

 486. Det här är en intressant fråga.
  De ställs för att kunna jämföra-

 487. -med internationella studier,
  där man har studerat det här mycket.

 488. Vilken provängslan
  som skapas av proven.

 489. Eleverna blir mer ängsliga inför och
  under nationella prov än andra prov.

 490. Här ser ni också att siffrorna ökar.

 491. Själv tycker jag att
  den är oroväckande hög redan i åk 3.

 492. Det är nästan hälften - 48 %.

 493. 72 och 79 procent
  instämmer i hög grad eller helt-

 494. -i att eleverna blir mer ängsliga
  inför de här proven.

 495. Då blir det här intressant.

 496. När vi ska försöka veta
  vad nån annan kan-

 497. -så blir den här frågan intressant.
  För elever som känner ängslan-

 498. -blir resultaten
  ofta sämre än man förväntat sig-

 499. -utifrån förkunskaper om eleverna.

 500. Där är det ungefär
  knappt hälften av lärarna överlag-

 501. -som menar att resultaten blir sämre
  än man hade kunnat förvänta sig.

 502. På grund av nervositet och annat -
  det är en rätt så pressad situation-

 503. -som gör att man inte toppresterar.

 504. Det här kan vara problematiskt

 505. -beroende på hur mycket man väger in
  de nationella proven i betygen.

 506. Man skulle kunna se det nationella
  provet som man ska se det:

 507. En del i det stora bedömningsunderlag
  som ligger till grund för ett betyg.

 508. Men man kan också se nationella prov-

 509. -som nåt som är rätt så avgörande
  för elevers betyg.

 510. Frågan är om eleverna tror-

 511. -att resultaten av nationella prov
  väger tungt vid betygsättning.

 512. Jag har hört detta
  hela tiden av elever-

 513. -och av ungarna hemma:
  "Det är bara det här som gäller."

 514. "Vi måste prestera nu." Det spelar
  nästan ingen roll vad man säger.

 515. De är övertygade om att det är det
  som gäller. Det visas här också.

 516. Nu är det bara åk 6 och 9,
  eftersom treorna inte har betyg.

 517. 81 % av lärarna i åk 6
  och 91 % av lärarna i åk 9-

 518. -instämmer i att eleverna
  ger uttryck för att de tror-

 519. -att det väger tungt, och då blir
  ju proven "high-stake" för eleverna.

 520. Frågan är
  om de har fog för att tro det.

 521. Har de fog för att tro det?

 522. Den frågan fanns
  på ett annat ställe på enkäten-

 523. -och inte alls
  i samma del av enkäten.

 524. Lärarna fick frågan "Elevers resultat
  väger tungt vid betygsättning".

 525. 56 % av lärarna i åk 6
  instämmer i hög grad eller helt-

 526. -och i åk 9 är det 39 %. Det här
  tycker jag är jätteintressant.

 527. Det finns inget
  mellanmjölksalternativ.

 528. Många hade nog velat ha det,
  men nu har man fått välja sida.

 529. Och då är det lite "fifty-fifty".
  Det är ju ganska anmärkningsvärt-

 530. -när vi pratar
  om likvärdighet och så.

 531. Men vi vet
  att det finns såna som tycker-

 532. -att det här ska väga tungt-

 533. -medan andra tycker att det är en del
  av det stora bedömningsunderlaget.

 534. Det här är anmärkningsvärt,
  den här tudelningen-

 535. -kring hur man viktar
  resultaten på nationella prov-

 536. -relativt annat bedömningsunderlag
  som man också har.

 537. "Elevernas lust att lära
  påverkas negativt av alla prov."

 538. "Alla delprov under en termin."
  När denna genomfördes-

 539. -så var det fem prov även för
  sexorna, med delprov i varje ämne-

 540. -så i åk 6 och 9 har man ett tjugotal
  olika delprov som kommer...

 541. Nu har man även muntliga prov
  på hösten, men då kom allting-

 542. -från slutet av februari
  och fram till maj.

 543. Det blir oerhört provtätt
  för eleverna.

 544. Om lusten att lära påverkas negativt.
  Det är en otrolig ökning här-

 545. -från 20 % i åk 3
  till 45 % i åk 6 och 62 % i åk 9.

 546. Det är mycket på fokus på proven,
  och lärarna menar-

 547. -att det påverkar
  elevernas lust att lära negativt.

 548. Påverkas elevernas självbild om de
  får låga resultat på nationella prov?

 549. Ja, det instämmer de
  i ganska så hög grad i.

 550. Ja, vi tar den. Till varje del i
  enkäten, och det var fem olika delar-

 551. -så kunde man lägga till kommentarer,
  och det har man utnyttjat.

 552. Lärare är fantastiska.
  De är engagerade.

 553. Väldigt många har svarat på det här-

 554. -så det finns ett par hundra tillagda
  kommentarer kring det här området-

 555. -för det tycks engagera.

 556. Några exempel från årskurs 6:
  "Barn som har det svårt i ett ämne"-

 557. -"kan tappa lusten totalt."

 558. "Man har kämpat för att bygga
  upp dem, och så tappar de allt det."

 559. "Vissa elever har inte presterat lika
  bra som i det vanliga skolarbetet"-

 560. -"eftersom de känt sig pressade.
  För andra var proven motiverande."

 561. "Tiden vid provet
  är en stressfaktor."

 562. "Lärare borde få styra mer
  över förutsättningarna."

 563. "Om de får provbetyget F
  blir de väldigt ledsna."

 564. "Många elever känner sig stressade
  och pressade av nationella prov."

 565. "Elever har gråtit vid proven.
  I årskurs 6 har de 20 delprov."

 566. Här är några kommentarer
  från lärare i årskurs 9.

 567. "Det är
  en stor stressfaktor för dem."

 568. "Vecka efter vecka
  - detta marathon av prov."

 569. "Alldeles för många.
  Eleverna känner press och stress."

 570. "I dag, den 16 maj, gjorde niorna det
  sista, och det var en stor lättnad."

 571. Nån säger: "Nyligen gjorde en elev
  mycket bättre än vad hen kunnat tro."

 572. "Efter det
  har allt annat gått bättre.

 573. "Men det är ett lyckligt undantag.
  För många är det mycket stressande."

 574. "De klarar nationella prov sämre
  än vanligt arbete och vanliga prov."

 575. Det är mycket
  av den här typen av kommentarer.

 576. Det kan man sätta i relation till...
  Vi närmar oss slutklämmen nu.

 577. Tycker lärarna att de
  får veta en massa? Vi såg innan-

 578. -att nationella prov inte bidrar
  till det här med särskilda behov.

 579. Det vet de redan.

 580. Men på frågan "Proven bidrar till att
  jag får veta sånt jag inte visste"-

 581. -"om mina elevers
  kunskaper i ett ämne."

 582. Nu är det de som instämmer
  till mindre del eller inte alls.

 583. 85 %, 79 % respektive 81 % instämmer
  till mindre del eller inte alls-

 584. -i att de får veta sånt som de inte
  visste om elevernas kunskaper.

 585. För rektorerna är siffran 72 %.

 586. Den här var också med. "Nationella
  prov bekräftar det jag redan visste"-

 587. -"om mina elevers kunskaper."

 588. Många säger det,
  och många tycker att det är skönt.

 589. "Jag hade rätt!"
  Det ska man inte underskatta.

 590. Man kan behöva den bekräftelsen.

 591. Här har vi en hög instämmandegrad:
  97 %, 95 % och 94 %-

 592. -och 90 % av rektorerna instämmer
  i att proven bekräftar-

 593. -det som redan var känt
  om elevers kunskaper i ett ämne.

 594. "Annan undervisning blir lidande"-

 595. -"på grund av nationella prov."
  Det tycker man i väldigt hög grad.

 596. Det påverkar annat, för det tar tid.

 597. Och dessutom ger många
  den här typen av kommentarer.

 598. Det påverkar inte bara
  eleverna som har nationella prov.

 599. "Åk 9 har många nationella prov, och
  ordinarie undervisning faller bort."

 600. "Mina elever förlorade 12 lektioner
  i mitt ämne p.g.a. nationella prov"-

 601. -"i andra ämnen under denna termin."

 602. "De var utan lärare i fyra lektioner
  p.g.a. muntliga nationella prov."

 603. "Andra årskurser förlorar kvalitet,
  t.ex. i svenska och engelska"-

 604. -"då dessa lärare sambedömer på
  lektionstid, och vikarier sätts in."

 605. "Som förälder och kollega är jag
  kritisk." Det är också en aspekt-

 606. -att det påverkar kanske
  i högre grad än man tänker först.

 607. Om vi ska gå tillbaka till syftena
  som jag visade i början-

 608. -och sätta det i relation till
  resultatet som jag ser i studien...

 609. Att ge en bild
  av varje individs kunskapsnivå.

 610. Det gör de på nåt sätt,
  men i väldigt låg grad-

 611. -tycker man att man får veta
  sånt som man inte redan visste.

 612. Om de ger information
  om styrkor och utvecklingsområden?

 613. I låg grad. "Det visste vi ju redan.
  Särskilda behov kände vi redan till."

 614. "Det bidrar inte detta med."

 615. Ökad måluppfyllelse för eleverna.
  Ja, det beror på hur man ser det.

 616. Det kan vara tveksamt.
  En massa undervisning försvinner-

 617. -och vissa delar av ämnet eller vissa
  andra ämnen blir marginaliserade.

 618. Mycket tid ägnas åt att göra
  eleverna till "good test-takers".

 619. Bidrar det till ökad måluppfyllelse?
  Å andra sidan så ser man också-

 620. -att det kan bidra till att man
  får bättre koll på förmågorna i NO-

 621. -och hur man ska tänka kring det.
  Men det är inte helt självklart.

 622. Konkretisering av kursplanerna.
  Ja, i viss mån-

 623. -eftersom det hjälper lärarna
  att få syn på vissa aspekter-

 624. -av sin undervisning.

 625. Ge en bild av hur undervisningen hur
  fungerat och hur den kan utvecklas.

 626. I viss mån
  kan man säga att proven gör det.

 627. Stödja likvärdig och rättvis
  bedömning och betygsättning. Ja.

 628. Det tycker man är en stor fördel.

 629. Men det blir inte
  likvärdigt i alla fall.

 630. Hur stor roll proven ska få spela-

 631. -där är det
  definitivt inte likvärdigt.

 632. Om jag får göra en liten vågskål
  efter den här studien-

 633. -så kan man säga
  att det positiva i det här-

 634. -är att bedömningssamarbete
  och likvärdighet ökar.

 635. Analys av undervisningen i viss mån.
  Den ökar.

 636. Sen har vi
  lite uppenbart negativa konsekvenser.

 637. För det första, elevernas välmående.

 638. För det andra lärarnas arbetssitua-
  tion. Jag har fler data och bilder-

 639. -kring att lärarna upplever en
  pressad arbetssituation p.g.a. detta

 640. Och undervisningens kvalitet,
  om man tittar på marginaliseringen-

 641. -och att en stor del av tiden måste
  användas till förberedelser o.s.v.-

 642. -så kan det lastas
  på den negativa sidan.

 643. Det som är positivt-

 644. -behöver inte kräva
  den testapparat som vi har i dag.

 645. I Finland görs motsvarigheten
  till de nationella proven-

 646. -av ett urval elever
  i olika ämnen och olika årskurser-

 647. -för att se hur undervisningen
  och kursplanerna fungerar.

 648. Den enskilda individens resultat
  spelar inte så stor roll.

 649. Det här... Nu spetsar jag
  till det här, nu blir jag lite vass.

 650. Ett tre månaders provmarathon för att
  ge lärare bekräftelse på sånt de vet.

 651. De säger att det här
  bekräftar sånt de redan visste-

 652. -och de uttrycker att det är ett
  pressande provmarathon för eleverna.

 653. Vi pratar inte så mycket
  om elevernas välmående-

 654. -när vi diskuterar nationella priv.

 655. Vi pratar om lärarnas situation
  - ska vi digitalisera dem-

 656. -så att de blir självrättande?

 657. Ska vi ha extern rättning?
  De här frågorna diskuteras.

 658. Då behöver man också fundera på det
  i relation till den här.

 659. Vad händer med det där som lärare
  menar att de sätter störst värde på?

 660. De säger att bedömningssamarbete är
  den bästa fortbildning man kan få.

 661. "När vi sitter där och stöter och
  blöter ökar bedömarkompetensen".

 662. Vad händer med den om man gör det
  här? Det är nåt att fundera över.

 663. Det finns mycket att fundera över
  när det gäller nationella prov-

 664. -och jag tror att det är viktigt
  att vi gör det.

 665. Och att vi gör det på olika sätt.

 666. Tack för att ni lyssnade,
  och så hoppas vi på att de där...

 667. De kanske redan har synts till.
  Det går i alla fall mot vår-

 668. -och mot nationella provtider.

 669. Text: Mattias R. Andersson
  www.btistudios.se

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Nationella prov i grundskolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Antalet nationella prov blir fler och både lärare och elever känner sig stressade över mängden. Här berättar pedagogikforskaren Åsa Hirsh om ett nystartat forskningsprojekt som handlar om just nyttan med nationella prov. Studien fokuserar bland annat på hur lärare uppfattar att eleverna påverkas av proven, samt hur provresultaten kan användas för att se enskilda elevers behov. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning
Ämnesord:
Kunskapsprov, Nationella prov, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Utvärdering
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Forskningsnytt om formativ bedömning

Åsa Hirsh, forskare i pedagogik, talar här om begreppet formativ bedömning, ett begrepp som används flitigt i svensk och internationell forskning. Hon anser att det behövs en mer kritisk hållning till begreppet. Frågor som är viktiga att ställa är exempelvis: Hur påverkas elevers lärande och välmående av formativa metoder? Hur används formativ bedömning i syfte att analysera och förändra undervisningen? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Nationella prov i grundskolan

Antalet nationella prov blir fler och både lärare och elever känner sig stressade över mängden. Här berättar pedagogikforskaren Åsa Hirsh om ett nystartat forskningsprojekt som handlar om just nyttan med nationella prov. Studien fokuserar bland annat på hur lärare uppfattar att eleverna påverkas av proven, samt hur provresultaten kan användas för att se enskilda elevers behov. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Synligt lärande stöttar elever

Genom att kombinera formativa strategier med digitala resurser kan undervisningen förbättras, menar språkläraren Patricia Diaz. Här berättar hon om hur hon själv jobbat praktiskt och framgångsrikt med formativ bedömning de senaste fem åren. Patricia poängterar också vikten av att skilja på bedömning och betyg och förmedla det till eleverna. Hon kommer också in på begreppet återkoppling och hur hon får eleverna att dra nytta av de återkopplade samtalen som kan ske både muntligt och digitalt. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Hur påverkar betygssamtal relation till elev?

Något som inte blir enklare utan snarare svårare med åren är betygssättning, menar forskaren Ilona Rinne som själv har lång erfarenhet av att jobba som lärare på gymnasiet. Betygssamtalen kan påverka relationen mellan lärare och elev eftersom situationen ofta känns olustig från båda parter. En förklaring som Ilona sett i sin forskning är att det ofta uppstår ett spänningsfält mellan lärarens professionella uppdrag som regleras av skolans styrdokument och den mellanmänskliga individuella relationen till varje elev. Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Förebilder som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol Dweck

Läraren och skolutvecklaren Bosse Larsson funderar på hur de senaste rönen kring bedömning skall tolkas och användas praktiskt i våra skolor. Vad betyder egentligen Dylan Wiliams, John Hatties och Carol Dwecks forskningsteorier för den enskilde lärarens undervisningspraktik och hur kan de appliceras i ett svenskt klassrum? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Forskningsnytt om formativ bedömning

Åsa Hirsh, forskare i pedagogik, talar här om begreppet formativ bedömning, ett begrepp som används flitigt i svensk och internationell forskning. Hon anser att det behövs en mer kritisk hållning till begreppet. Frågor som är viktiga att ställa är exempelvis: Hur påverkas elevers lärande och välmående av formativa metoder? Hur används formativ bedömning i syfte att analysera och förändra undervisningen? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Förbjud läroböcker

Vad skulle hända med undervisningen om man förbjöd lärare att använda läroböcker? Enligt teknikpedagogerna Niklas Jarl och Charlotta Hallman skulle det tvinga pedagogerna att tänka till och utveckla egna sätt att lära.De menar att läroböcker fragmenterar ämnena och undervisningen och misslyckas med att koppla det som berörs till elevernas vardag. Istället vill de se att fler lärare börjar arbeta tematiskt i klassrummen, med konkreta exempel som får eleverna att uppleva och förstå snarare än att memorera fakta.