Titta

UR Samtiden - Hur påverkar alkohol hjärnan?

UR Samtiden - Hur påverkar alkohol hjärnan?Dela
 1. Jag drar mig till minnes en episod.

 2. Jag kom till Baltimore för ett jobb
  på National Institute on Drug Abuse.

 3. Medarbetarna satte ett DVD-kit
  framför mig på bordet och sa:

 4. "Du får inte jobba här som vår chef
  förrän du sett hela 'The Wire'."

 5. Jag vet inte om ni har sett den.
  Det gick jag hem och gjorde.

 6. Nu känns det nästan som om man var
  med i den, med alla sladdarna här.

 7. Men förhoppningsvis ska vi inte ha
  riktigt den nivån på konversationen.

 8. Vi ska försöka förstå,
  i en populärvetenskaplig tappning-

 9. -vad alkohol och droger gör
  med hjärnan.

 10. En liten snabb exposé över vad vi
  de senaste 25 åren lärt oss-

 11. -som kan hjälpa oss att möta
  dessa problem hos patienterna-

 12. -och vad man kan blicka framåt
  och hoppas på-

 13. -som nya sätt
  att närma sig de sjukdomarna.

 14. Det här är ingen patient jag
  har haft. Bilden är från media.

 15. Det ser ut som rimligt normal,
  glad småbarnsmamma-

 16. -vilket är vad personen i fråga var
  vid tillfället när bilden togs.

 17. Här är samma person fem år senare.

 18. Hon ligger gravt leversjuk och döende
  i den levercirros-

 19. -av vilken hon strax därpå dog.

 20. Här är ett av hennes barn den första
  julen efter att mamman gått bort.

 21. Det ger ett perspektiv som kanske
  inte riktigt fångas av torra siffror.

 22. Alkohol- och drogproblem-

 23. -drabbar både dem som använder
  drogerna och deras närstående-

 24. -på ett förfärligt sätt.

 25. Inom medicinen är vi duktiga på
  att objektivt beskriva saker-

 26. -och det är bra, men innan vi dyker
  ner i de objektiva beskrivningarna-

 27. -bör man minnas att bakom siffrorna
  döljer sig såna här människoöden.

 28. Jag skulle kunna berätta
  hur många patientöden som helst-

 29. -som är av det här slaget.

 30. Man kan koka ner det
  till de objektiva siffror-

 31. -som vi som medicinsk profession
  ska försöka se med ena ögat-

 32. -samtidigt som vi ser
  den levande patienten.

 33. Då ser vi att problem som relaterar
  till psykiatriska tillstånd-

 34. -står för en otroligt stor del
  av sjukdomsbördan.

 35. Det är nåt som faller bort lite
  i den dagliga diskussionen.

 36. Det finns en stor medvetenhet
  hos allmänheten-

 37. -om att cancer och hjärt-kärl-
  sjukdomar skördar många offer-

 38. -men där
  har vi varit väldigt duktiga.

 39. Även om de är stora, så har
  sjukdomsbördan de orsakar minskat-

 40. -även i absoluta tal.

 41. När det gäller det här området-

 42. -står det för en nästan lika stor del
  av sjukdomsbördan som cancer.

 43. Skillnaden är att rektangeln
  håller på att öka.

 44. Den ökar både hos oss
  och globalt sett.

 45. När länder i tredje världen
  industrialiseras-

 46. -och välståndet ökar, då minskar
  sjukligheten på många andra områden-

 47. -men den psykiatriska sjukligheten
  har en fortsatt uppåtgående trend.

 48. I den här rektangeln döljer sig tre
  grupper av psykiatriska sjukdomar:

 49. Depression, ångestsjukdomar
  och beroendesjukdomar.

 50. Mellan de tre
  är överlappet väldigt stort.

 51. Som jag hoppas kommer att framgå
  är ett samlande tema-

 52. -organismens förmåga eller
  bristande förmåga att hantera stress-

 53. -och, vilket jag ska komma till,
  väldigt specifika sorters stress-

 54. -som jag inte riktigt ska avslöja än.

 55. Vi ska försöka zooma in.

 56. Jag känner mig fortfarande
  först och främst som doktor-

 57. -därnäst som allmänpsykiater-

 58. -och intresserad
  av beroendemedicin och -forskning.

 59. Men det som har lett in mig på det
  har varit ett stort intresse-

 60. -för hur organismen reagerar
  på stress-

 61. -och vilka sjukdomsyttringar
  som det kan få-

 62. -när förmågan
  att hantera stressen brister-

 63. -eller när stressen blir övermäktig
  individens förmåga att hantera den.

 64. Jag ska ta det
  som en liten miniserie.

 65. En HBO-miniserie i fyra delar.

 66. Jag kan rubricera dem
  som fyra stadier av okunskap-

 67. -som på den här korta tiden
  ska försöka fånga-

 68. -vad vi tror att vi genom åren har
  lärt oss att beroendesjukdomar är.

 69. Det går inte att undvika att
  som episod ett lite grand kommentera-

 70. -att det fortfarande
  inte är självklart för många-

 71. -att beroendeproblem
  ska ses som sjukdomar.

 72. Det är väldigt vanligt när människor
  får sina liv havererade-

 73. -blir svårt sjuka och dör på grund
  av alkohol- eller droganvändning-

 74. -att det ses som en karaktärsdefekt.

 75. Väldigt mycket som nåt som individen
  får skylla sig själv för.

 76. Jag vet inte
  om ni känner igen den här mannen.

 77. Rush Limbaugh, en väldigt känd
  amerikansk "radio show host".

 78. Han var väldigt mycket exponent
  för den här attityden-

 79. -liksom många
  inom talk radio-branschen.

 80. Det var missbrukarnas eget fel, och
  det var fel att lägga skattepengar-

 81. -på att försöka göra nåt åt
  de här sakerna-

 82. -som bara var personens eget fel.

 83. Ibland är ödet
  inte fullt så barmhärtigt som annars.

 84. När det hade hållit på ett tag
  blev den här mannen ertappad-

 85. -med att ha ett svårt beroende
  av medicinska opiater.

 86. Han hade varit hos ett hundratal
  läkare och även förfalskat recept.

 87. Så beroende var han
  av sitt kodein, sitt oxykodon-

 88. -och så småningom sitt morfin.

 89. Det finns ett behov av
  att förena de här världarna-

 90. -av att stå utanför och säga
  att folk får skylla sig själva-

 91. -kontra att lyssna på erfarenheterna.

 92. Rush Limbaugh
  har nog blivit tystare i den frågan.

 93. Men många tycker fortfarande
  att det här är karaktärsdefekter.

 94. Om man tror det
  är det väldigt enkelt-

 95. -att ge sig på dem
  och försöka göra nåt åt dem.

 96. Nancy Reagan rekommenderade att man
  bara skulle lära ungdomarna säga nej.

 97. Jag ska inte raljera, för det är
  klokt att lära ungdomar säga nej.

 98. Det vill vi. Men man ska inte inbilla
  sig att det är lösningen-

 99. -för människor som är svårt beroende-

 100. -och är medvetna om
  att de ohjälpligen skadar sina liv-

 101. -och går in i svår kroppslig sjukdom.

 102. Att säga till dem att de bara ska
  säga nej är inte till så stor hjälp.

 103. Så i stället blir det väl så
  att om man fått möjlighet-

 104. -att gå bredvid
  nån som levt med de problemen...

 105. Jag växte själv upp där drog- och
  alkoholproblem var extremt vanliga.

 106. Två av mina bästa kompisar
  strök med tidigt.

 107. Den ene fullkörde motorcykel,
  och den andre tog en överdos heroin.

 108. Om man har fått vandra bredvid
  en person-

 109. -som lever det här livet
  i sin vardag-

 110. -då blir det så att om man själv
  inte är drabbad får man säga:

 111. "There,
  but for the grace of God go I"

 112. Drogerna blir så destruktiva
  för dem som fastnar-

 113. -genom att gripa in i hjärnmekanismer
  som vi alla har. Där är vi alla lika.

 114. Det är omständigheterna
  eller den genetiska slumpen-

 115. -som bestämmer vem som drabbas
  och vem som inte gör det.

 116. Men om vi ska förstå det här
  på ett mer nyanserat sätt-

 117. -än att säga "Just say no", då har
  vi många problem varav detta är ett:

 118. Det tycks som om försöken
  att förstå sig på de här tillstånden-

 119. -lever i skilda världar.
  Det finns en hel värld-

 120. -av psykologisk, sociologisk
  och epidemiologskt forskning-

 121. -som försöker begripa hur faktorer
  som socioekonomisk status-

 122. -relationsnätverk,
  support från närstående-

 123. -och allt det
  som utgör livets nätverk-

 124. -hur det påverkar risken för
  att utveckla beroendesjukdomar-

 125. -och möjligheten att komma ur dem.

 126. En viktig faktor
  är tidiga livstrauman.

 127. Forskning av det här slaget
  har väl belagt-

 128. -att när man råkar ut för såna,
  så är det en stark riskfaktor-

 129. -för att utveckla beroendesjukdomar
  som vuxen.

 130. Om man tittar på alla dem som gör
  bra forskning i den här världen-

 131. -och letar efter ordet "hjärna",
  så hittar man det inte så ofta.

 132. Sen finns det en helt annan värld,
  av avancerad neurovetenskap-

 133. -där man tittar på kretsar
  och banor i hjärnan.

 134. Synapser och signalerande molekyler.
  Den genetiska planritning-

 135. -för hur hjärnan byggdes upp
  under utvecklingen.

 136. Där har vi lärt oss massor.

 137. Om man letar i den forskningen
  efter ord som "socialt sammanhang"-

 138. -så är de svåra att hitta.

 139. En sak som jag hoppas förmedla
  till er-

 140. -och att vi kan göra vid vårt nya
  centrum vid Linköpings universitet-

 141. -är att brygga över
  mellan de två världarna.

 142. Det är nåt vi behöver göra om vi
  ska komma längre än vad vi kommit.

 143. Det var episod ett, lite summariskt.

 144. Episod två är säkert bekant
  för många, men jag tar den ändå-

 145. -eftersom den ger oss
  ett historiskt perspektiv-

 146. -på hur vi har gått från att inte
  riktigt tro att det är sjukdomar-

 147. -till att förstå att mekanismer i
  hjärnan är ett medicinskt problem-

 148. -så det kan ses som sjukdomar.

 149. Då måste vi förstå patofysiologi-

 150. -alltså hur den normala funktionen
  går sönder-

 151. -för att resultera
  i sjukdomstillståndet.

 152. Det första stadiet
  av att lära oss det-

 153. -det är
  en fantastisk framgångshistoria-

 154. -som ni säker har läst, sett
  eller hört refereras till:

 155. Den forskning som har kartlagt
  hjärnans belöningssystem.

 156. Om de ska sammanfattas i en mening
  utmynnar den i ett postulat:

 157. Människor blir beroende för att
  droger kidnappar belöningssystemen-

 158. -som finns i hjärnan
  för att motivera folk att göra sånt-

 159. -som annars är friska saker att göra-

 160. -som att söka efter mat, dryck
  och partners, ta hand om barn och så.

 161. Om man ska sammanfatta denna
  forsknings fantastiska historia-

 162. -så är den ett resultat
  av ett väldigt distinkt slumpfynd.

 163. 1954 satt Jim Olds på sitt labb-

 164. -och var inte alls intresserad
  att studera droger.

 165. Han var intresserad
  av minnesmekanismer-

 166. -och ville veta om man kunde
  förstärka inlärningsförmågan-

 167. -genom att elektriskt
  stimulera hjärnan.

 168. Han hade en ovanligt klantig
  doktorand, som gjorde misstag.

 169. Ett av budskapen i historien är att
  det här med att lyckas i forskning-

 170. -inte handlar om att undvika misstag,
  utan om att tolka dem intelligent-

 171. -och inte blunda för dem. De råkade
  placera elektroden på fel ställe.

 172. Det som hände är historia.

 173. Det här är det som de utvecklade
  ur observationen så småningom.

 174. Men till en början var det så att
  i den box där de stimulerat råttan-

 175. -och elektroden hade hamnat
  på fel ställe-

 176. -gick råttan alltid tillbaka till det
  ställe där den fått stimuleringen.

 177. Då gjorde de intelligenta tolkningar
  av sitt misstag-

 178. -och byggde snabbt en apparat
  där de kunde fråga råttan-

 179. -om den kom tillbaka för att det är
  eftertraktansvärt eller lustfyllt-

 180. -att få elektrisk stimulering.

 181. Så här såg apparaten ut. Det är
  ett foto av vad Olds byggde.

 182. Råttan kunde trycka på en spak
  och själv aktivera stimuleringen.

 183. Och djuren tryckte och tryckte,
  vilket var upprinnelsen-

 184. -till forskningen
  om hjärnans belöningssystem-

 185. -som har lett till
  det här grundpostulatet.

 186. Det var djurexperimentell forskning-

 187. -som man kan tycka är långt
  ifrån kliniken-

 188. -och patienternas mer komplexa
  och komplicerade liv.

 189. Det är en sak att vara försöksdjur
  där man bara kan trycka på en spak-

 190. -och aktivera de här systemen.

 191. Det visade sig sen
  att den här sortens aktivering-

 192. -också kunde orsakas av att djuren
  fick tillgång till beroendemedel.

 193. Det gav upphov till tesen,
  men frågan var länge:

 194. Är det så hos människor också?

 195. En fråga som var obesvarad för tio år
  sen när jag åkte i väg till USA-

 196. -var framför allt
  om det verkligen var så för alkohol.

 197. Det var vid det laget kartlagt
  och väl underbyggt-

 198. -att för kokain, heroin
  och deras olika släktingar-

 199. -hade man även hos människor
  en aktivering av belöningsbanorna-

 200. -när man tog drogen.

 201. Det hade framför allt Nora Volkow
  visat, med PET-metodik.

 202. För alkohol var det oklart, och det
  skiljer sig ändå i sina effekter-

 203. -från kokain och amfetamin.

 204. Den frågan ville vi besvara.

 205. Min kollega Dan Hommer och hans
  dåvarande doktorand Jodi Gilman-

 206. -körde de här försöken-

 207. -med användning av funktionell
  magnetresonanskamera-avbildning.

 208. De kunde mycket elegant visa att om
  man gav friska frivilliga alkohol-

 209. -fick man en aktivering
  av hjärnans belöningssystem.

 210. Men inte bara det.

 211. Om man frågade folk hur de upplevde
  det och lät dem skatta upplevelsen-

 212. -så fick man
  en väldigt stark korrelation-

 213. -mellan hur berusade
  på ett positivt sätt de kände sig-

 214. -och aktiveringen av
  belöningscentret, nucleus accumbens-

 215. -som är en av de viktigaste
  stationerna i det belöningssystem-

 216. -som mappats ut
  baserat på Olds gamla slumpfynd.

 217. Korrelationen var stark.

 218. Ju mer aktivering,
  desto mer berusning kände man.

 219. Det var ett starkt stöd för att det
  kan ha med saken att göra.

 220. Det är jättebra. Som kliniker
  såg jag på det med blandade känslor.

 221. Å ena sidan är det en elegant studie,
  så vi var glada att publicera den.

 222. Å andra sidan var resultaten från
  friska frivilliga som drack måttligt.

 223. En sak jag tycker mig har märkt
  som kliniker genom åren-

 224. -är att patienterna inte är
  riktigt likadana när de börjar-

 225. -vare sig vid alkohol-
  eller droganvändning-

 226. -respektive tiotalet år senare,
  när de söker behandling.

 227. Så lång tid tar det från att nån
  uppfyller kriterierna för beroende-

 228. -till att de söker vård.

 229. Många gör det aldrig, men de
  som söker vård tar lång tid på sig.

 230. Men det här var elegant, och artikeln
  fick en väldigt klatschig titel:

 231. "Why We Like to Drink".

 232. Oftast får man inte ha så klatschiga
  titlar i vetenskapliga tidskrifter-

 233. -men här tyckte man att data var
  så tydliga, så det blev så.

 234. Utifrån det här kan man bygga ihop
  en kaskad.

 235. För alkohol, mitt främsta intresse
  vad gäller beroendemedel-

 236. -kan man mappa ut den så här:
  När man dricker alkohol-

 237. -frisätts i hjärnan kroppsegna
  opiatliknande ämnen, endorfiner.

 238. Det har sedermera visats direkt
  med PET-metodik-

 239. -av kollegor i San Francisco,
  på UCSF.

 240. Det här är samma bild av hjärnan.

 241. Näsan pekar ut ur bildens plan.

 242. Det är samma område
  där vi såg aktivering med fMRI.

 243. Här har de mätt frisättning av
  endorfiner efter alkoholtillförsel-

 244. -och ni ser att det finns en sån.

 245. Endorfinfrisättningen triggar
  nästa steg i belöningskaskaden-

 246. -och det är dopaminet.

 247. Det har utvecklats
  på parallella spår-

 248. -men när alla var klara och man satte
  ihop pusslet blev det konsekvent-

 249. -och väl sammanhängande.

 250. Efter alkoholtillförsel finns det
  en markant frisättning av dopamin-

 251. -i samma hjärnområde. Där emellan
  ligger hundratals artiklar-

 252. -som visar
  att det här orsakar det här-

 253. -och att aktiviteten i sin tur,
  i alla fall hos friska frivilliga-

 254. -orsakar den berusnings- och
  lustkänsla som drogen kan leda till.

 255. Det är jättebra,
  för då har vi en kedja av händelser-

 256. -som ger oss en förståelse
  för hur drogen kan kidnappa-

 257. -motivationen hos en individ.

 258. Då kan vi ha hypotesen
  att om vi då ingriper i kedjan-

 259. -och förhindrar att kaskaden
  får gå alla sina steg-

 260. -då borde det ta bort motivationen
  för individen att konsumera alkohol.

 261. Är det då på det sättet?
  Ja, det kan det faktiskt vara.

 262. Ett läkemedel har funnits
  på marknaden hur länge som helst.

 263. Det är två närbesläktade läkemedel.

 264. Ett av dem, naloxon,
  har vi använt i säkert fyrtio år-

 265. -för att häva opiatöverdoser.

 266. Det blockerar opiatreceptorn-

 267. -och tar bort effekten av endogena
  opioider, alltså endorfinerna-

 268. -men också effekten av heroin,
  om nån överdoserar.

 269. Om vi vill häva andningsstilleståndet
  gör vi så.

 270. Naloxonet får man
  spruta in intravenöst.

 271. En släkting heter naltrexon,
  och den kan man ta som tablett-

 272. -och det har sen tjugotalet år
  stått klart-

 273. -att om man ger naltrexon
  till folk med alkoholproblem-

 274. -kommer lustupplevelsen att minska
  och därmed alkoholanvändningen.

 275. Men notera detta
  och vad jag sa till er-

 276. -om att patienterna genomgår
  en utveckling.

 277. Jag har visat en historia som är
  tilltalande för en neurovetare.

 278. Den är konsekvent. Vi har nervbanor,
  transmittorer och receptorer.

 279. Men patienterna är olika.

 280. I realiteten visar det sig att
  hos vissa spelar det jättestor roll-

 281. -och hos andra nästan ingen alls.

 282. När man haft sitt beroende länge,
  oavsett vilken grupp man tillhör-

 283. -så avtar betydelsen med tiden.

 284. Andra saker tillstöter,
  vilket jag snart kommer till.

 285. Det är inte slumpmässigt
  hos vem det spelar roll eller inte.

 286. Det finns en genetisk faktor,
  som var väldigt omdebatterad.

 287. Vi hoppade in i det där
  för att vi ville begripa-

 288. -varför vissa personer hade god nytta
  av sin naltrexonbehandling-

 289. -och andra inte alls.

 290. Det visade sig att kaskaden
  som jag har beskrivit för er-

 291. -händer framför allt och nästan bara-

 292. -hos män som har
  en viss genetisk variant-

 293. -som gör att deras receptor för
  endorfiner ser ut på ett visst sätt.

 294. Här är en PET-studie vi gjorde.

 295. Mer rött och gult
  är mer dopaminfrisättning-

 296. -som är slutsteget i kaskaden.

 297. Om man ger folk alkohol och delar upp
  dem efter genetisk uppsättning-

 298. -då får de här
  mycket dopaminfrisättning-

 299. -men hos majoriteten
  får man ingenting.

 300. Det förklarar varför man ser
  så olika effekter hos patienter.

 301. Det är i alla fall en bra ursäkt
  för folk-

 302. -för att inte använda läkemedlet
  i en klinisk behandling.

 303. Men om en patient
  får en stark kick av alkohol-

 304. -och som har en pappa med alkohol-
  problem eller liknande historik-

 305. -då är oddsen goda för att naltrexon
  ska ha god effekt.

 306. Problemet är att när man smetar ut
  det statistiskt över patienter-

 307. -där många inte reagerar ut,
  så ser effekterna blygsamma ut.

 308. Därför har det inte blivit
  en stor grej.

 309. Det är viktigt hos vissa,
  men hos många är det inte det.

 310. Då får man fråga
  vad som driver användningen där.

 311. Då kommer vi till det som lite
  skämtsamt, av min mentor George Koob-

 312. -som nu är chef för det amerikanska
  alkoholforskningsinstitutet-

 313. -har myntats:
  "The dark side of addiction".

 314. Så här långt har vi pratat
  om behagliga effekter av droger-

 315. -som en faktor för att folk får
  sina motivationssystem kidnappade.

 316. Men som kliniker tycker man
  att det försvinner med åren.

 317. Det kan man försöka sammanfatta
  så här:

 318. När man börjar experimentera
  med droger och alkohol-

 319. -är det mycket för kickarna.

 320. Men när man exponerar hjärnan för
  mer och mer, särskilt för alkohol...

 321. Det gäller generellt för droger-

 322. -men alkohol har den mest uttalade
  förmågan att bygga om hjärnan.

 323. När hjärnan utsätts för alkohol byggs
  den om så att man hamnar i ett läge-

 324. -som inte kännetecknas av kickar-

 325. -utan av att man i avsaknad av drog
  får en ökad stresskänslighet.

 326. Man får nedstämdhet och oro.

 327. Många på våra vårdcentraler
  söker av konstellationen-

 328. -att de känner sig deppiga och
  oroliga - man får också sömnstörning.

 329. Eftersom vi inte frågar om alkohol
  förblir det ofta ouppmärksammat.

 330. De får kanske en sömnmedicin-

 331. -men lite i det tysta har hjärnans
  stress- och obehagssystem byggts om-

 332. -och är nu aktiva
  när de borde vara tysta.

 333. Liksom belöningssystemen motiverar
  oss att eftersöka det vi bör ha-

 334. -så har stressystemen funktionen
  att hålla oss borta-

 335. -från sånt som är farligt
  eller destruktivt för oss.

 336. Men de bör vara tysta
  i en trygg miljö utan hot.

 337. Om de patologiskt har skruvats upp
  och signalerar i avsaknad av hot-

 338. -då får man ett starkt incitament att
  leta efter sätt att stänga av dem.

 339. Och kortsiktigt är
  ett väldigt effektivt sätt-

 340. -att återuppta alkoholanvändningen.

 341. Men då driver man utvecklingen
  ytterligare framåt-

 342. -så att det i nästa cykel
  blir ännu värre.

 343. Det är det som har kallats
  "The dark side of addiction".

 344. Lite skojigt...

 345. Det är bra att prata med patienter
  och fråga hur de har det-

 346. -men det är stor variation
  i folks subjektiva beskrivningar.

 347. En sak har fascinerat mig
  de senaste åren.

 348. Jag har själv varit inne i magneten
  och bidragit till det här intrycket.

 349. Det är hur dåliga vi är på att
  känna av och kunna berätta medvetet-

 350. -vad som händer i våra hjärnor.

 351. Det finns inte riktigt tid
  att prata om det-

 352. -men vi kan göra saker som har
  synliga effekter på hjärnaktivitet-

 353. -och hjärtaktivitet.
  Det är uppenbart att grejer händer-

 354. -men när vi frågar om tabletten
  gjorde nåt svarar de nej.

 355. Så det är ett stort framsteg att
  kunna titta in i den levande hjärnan-

 356. -med olika redskap och tekniker. Ni
  har redan sett några tillämpningar.

 357. Här kommer nästa.
  Med användning av den här metodiken-

 358. -kan vi titta på och visualisera
  den ökade stresskänsligheten.

 359. Här är läskiga bilder-

 360. -ur International Affective Picture
  System-

 361. -som psykologen Peter Lang utvecklat.

 362. Det används i hela världen
  för att inducera rädsla eller obehag-

 363. -eller behagliga känslor. Vi
  arbetar med det i flera sammanhang.

 364. Här visade vi
  såna här kontraneutrala bilder-

 365. -för friska försökspersoner.
  Ni ser en måttlig aktivering-

 366. -av hjärnstrukturer som processar
  obehagsinformation men inte mycket.

 367. Här är alkoholberoende patienter.

 368. Flera strukturer, bland annat insula,
  fyrar i väg nåt förskräckligt-

 369. -som svar på samma stimuli.

 370. Där ser man på ett objektivt sätt,
  som vi kan omsätta i siffror-

 371. -att den här patologiska aktiveringen
  av stressystem finns på plats-

 372. -och detta är nästan en månad
  efter att personerna de avgiftades.

 373. Det säger oss att precis som
  djurexperimenten indikerade-

 374. -är det långvariga eller permanenta
  omställningar i hjärnans funktion.

 375. Här är ett annat exempel på
  kopplingen mellan stress och alkohol.

 376. När man väl fått sina stressystem
  i "overdrive"-

 377. -blir det ett starkt incitament
  för att konsumera alkohol på nytt.

 378. Det mest slående exemplet-

 379. -är de som utvecklar
  posttraumatiskt stressyndrom.

 380. Hälften av dem
  utvecklar alkoholproblem.

 381. Det vi ser när vi utsätter dem
  för stimuli som påminner dem-

 382. -om den deras traumatiska upplevelse-

 383. -i det här fallet en bomb i Irak,
  som en av mina patienter var med om-

 384. -då inducerar det
  inte bara stark ångest-

 385. -utan även sug efter alkohol.

 386. Där ser ni hur uppregleringen av
  hjärnans stress- och obehagssystem-

 387. -skapar en ond cirkel
  som driver fram alkoholanvändning-

 388. -medan alkoholanvändningen
  bygger om hjärnan-

 389. -så att stressystemen
  blir ännu mer aktiva.

 390. Det är en ond cirkel som det är svårt
  för patienten att komma ur själv.

 391. Belöningssystemen var de första
  decennierna av beroendeforskningen-

 392. -och det senaste decenniet har man
  fokuserat på stress och obehag.

 393. En stor fråga har varit-

 394. -om man med läkemedel
  kan ta tillbaka överaktiviteten-

 395. -till en mer normal nivå. Här är
  en indikation på att det kan gå.

 396. Det är en experimentalmedicinsk
  studie som vi gjorde-

 397. -där vi väldigt pålitligt replikerar
  den här överkänsligheten.

 398. Det är samma obehagsbilder som
  vi visar och samma magnetkamera.

 399. Samma hjärnstruktur går i overdrive,
  insula.

 400. Det här är sockerpillerbehandlade
  patienter.

 401. De här fick ett experimentellt
  läkemedel med antistresseffekter.

 402. Vi tar ner den här reaktionsnivån
  till en mycket mer normal nivå.

 403. Det går hand i hand
  med att patienterna rapporterar-

 404. -en mycket lägre nivå
  på sitt sug efter alkohol.

 405. Om vi lyckas sy ihop det-

 406. -med läkemedelsindustrins krångliga
  vägar och så där...

 407. Vi hoppas få pröva i större skala-

 408. -i ett samarbete mellan Linköping,
  Stockholm, Göteborg och Malmö.

 409. Ansökan ligger inne, så håll tummarna
  för att den ska få stöd.

 410. Jag har redan sagt det här.

 411. Om man tar ner stressystemens
  överaktivitet-

 412. -kan man dämpa suget efter alkohol.
  Det kan vi visa på labbet.

 413. Det här är ingen patient utan en
  medarbetare som leker skådespelare.

 414. Det visar proceduren. Vi kan få
  patienterna att känna ett sug-

 415. -genom att först stressa dem.

 416. De får prata inför
  tre läskiga personer i vita rockar-

 417. -som stirrar utan att säga nåt.

 418. När det har drivit upp
  stressreaktiviteten till en hög nivå-

 419. -låter vi dem sniffa på den alkohol-
  dryck som de angivit som sin favorit.

 420. Då får de ett kraftigt sug
  efter alkohol-

 421. -och det kan vi dämpa om vi dämpar
  stressystemen med läkemedel.

 422. Jag tror att vi börjar närma oss
  nästa episod.

 423. Den är ännu oskriven. Så här långt
  har det varit mycket hårda data-

 424. -publicerade artiklar i respekterade
  vetenskapliga tidskrifter.

 425. Här är hypoteser för nästa decennium.
  Vi har nog missat en viktig grej.

 426. Även om omfokuseringen
  från belöningseffekter-

 427. -till stress, oro och "the dark side
  of addiction" har varit-

 428. -så tror jag att grundforskningen
  har missat en viktig aspekt.

 429. Människor är inte riktigt som råttor.

 430. Det man som kliniker slås av-

 431. -som inte går att känna igen
  när man går in på labbet-

 432. -det är den utslagning,
  marginalisering, ensamhet, fattigdom-

 433. -och sociala exklusion
  som beroendesjuka drabbas av-

 434. -efter hand
  som sjukdomen fortskrider.

 435. Och det här är vi, som när processen
  har löpt tillräckligt långt-

 436. -är den hemlöse alkoholisten.

 437. Problemet är att det är svårt
  att studera-

 438. -den typen av stress och dess
  effekter på sug efter alkohol-

 439. -i vetenskapliga modeller.

 440. Men vi tror att det går, och det är
  ett fokus för vår forskargrupp.

 441. Det finns kollegor,
  framför allt ett gäng på UCLA-

 442. -som inte hittade på
  men plockade upp-

 443. -ett till synes
  halvlöjligt datorspel-

 444. -som en australiensisk grupp visat
  kan få folk att känna sig utanför.

 445. Det kallas "Cyberball" och går ut på
  att man får information-

 446. -om att man över ett nätverk ska få
  spela ett spela med andra personer.

 447. Man får ha de här gubbarna,
  och själv är man en av dem.

 448. Till en början passas bollen runt-

 449. -men efter ett tag börjar medspelarna
  utesluta en och inte passa bollen.

 450. Ni skulle bli förvånade över
  hur välanpassade-

 451. -till synes stabila
  psykologistudenter och professorer-

 452. -blir irriterade, upprörda och störda
  av att bli uteslutna.

 453. Gänget på UCLA plockade in det i
  magnetkameran för ett tiotal år sen-

 454. -och kunde visa nåt intressant.

 455. När man råkar ut för sån här
  väldigt mild social uteslutning-

 456. -då aktiverar man
  ett nätverk av strukturer i hjärnan.

 457. Det är en annan vinkel, men det är
  samma struktur som tidigare.

 458. Det här är insula.

 459. Sen är här en annan struktur
  som ingår i den här matrisen-

 460. Och när folk såg det sa de:

 461. "Vänta lite, den här signaturen
  har vi sett förut."

 462. "Det är, i mildare form, ungefär
  den signatur på hjärnaktivitet"-

 463. -"som man ser när folk har ont."

 464. Då myntade Matthew Lieberman
  och hans fru Naomi Eisenberger-

 465. -begreppet social smärta. Det fångar
  fantastiskt väl vad det handlar om.

 466. Att bli utmobbad aktiverar samma
  stress- och obehagsnätverk i hjärnan-

 467. -eller i alla fall
  ett starkt överlappande nätverk-

 468. -som vad som aktiveras
  av fysisk smärta.

 469. Jag har redan nämnt en viktig
  struktur i det nätverket:

 470. Den här djupt belägna delen
  av hjärnbarken.

 471. I tinningloberna, lite invikt.
  Det är en intressant struktur-

 472. -som ett antal kollegor inom
  vårt centrum intresserar sig för-

 473. -från lite olika infallsvinklar.

 474. Den gör många olika saker.

 475. Det har varit svårt att begripa sig
  på vad som är viktigast-

 476. -och hur den är involverad
  i olika medicinska tillstånd.

 477. En grundläggande funktion
  för strukturen är-

 478. -att den tar emot signaler
  från kroppens inre.

 479. Vid smärta i inälvorna
  eller nån annanstans.

 480. När man mår illa.

 481. Två klassiska tillstånd
  då vi måste ha koll på-

 482. -att nåt inte är bra.
  Den signalen fångas upp av insula.

 483. Men de aktiveras också
  i hjärnavbildningsstudier-

 484. -av en andra grejer,
  som är svårare att förstå.

 485. Till exempel när man ska fatta beslut
  då man riskerar saker.

 486. När man är oviss om utgången,
  då aktiveras den.

 487. Och den har höga nivåer
  av endorfinreceptorer.

 488. Då är det så att det ringer
  en klocka i bakhuvudet-

 489. -på många beroendeforskare
  när man ser den strukturen aktiveras-

 490. -i en vetenskaplig modell. Vi har
  nämligen redan sett den aktiveras.

 491. Ni såg den aktiverad när vi stressade
  personer med obehagsbilderna-

 492. -men man ser det också
  när man på andra sätt-

 493. -utlöser sug efter alkohol
  eller andra droger-

 494. -hos försökspersoner med
  beroendeproblem, oavsett drog.

 495. Om man inducerar sug,
  då lyser det upp här.

 496. Och återigen, intensiteten på hur
  starkt sug försökspersonen uppger-

 497. -står i starkt samband
  med hur mycket aktivitet man ser här.

 498. Att två saker händer samtidigt säger
  inte att den ena orsakar den andra.

 499. Det är svårt att gå in i hjärnan,
  manipulera det här-

 500. -och visa att den här aktiviteten
  bidrar till att folk känner sug.

 501. Korrelation är inte samma sak
  som orsakssamband.

 502. Men här kom för några år sen
  en fantastisk uppsats i Science-

 503. -som använde sig av naturens eget
  olyckliga experiment.

 504. Patienter får skador i hjärnan
  av olika orsaker, som stroke.

 505. Ibland drabbar skadorna insula
  och ibland andra strukturer.

 506. Då tog en oerhört begåvad kollega,
  som nu är på Columbia University...

 507. Naqvi heter han. Han hittade
  i en databas en massa patienter-

 508. -som dessutom rökte.
  Det är ett väldigt starkt beroende.

 509. Nikotin är väl så
  beroendeframkallande-

 510. -som flertalet illegala beroendemedel
  och alkohol.

 511. Han ställde frågan: Om man blir av
  med insula kan aktiveringen inte ske.

 512. Blir det då lättare att sluta röka?
  Det glasklara svaret var ja.

 513. De kände inget sug.
  Det var ju spännande.

 514. Då sluts kretsen på nåt sätt.

 515. Det här är väldigt nyligen.

 516. Några franska kollegor tog fasta
  på de här sakerna, knöt ihop det-

 517. -och sa: "Okej,
  då tar vi alkoholberoende patienter"-

 518. -"och ser om social uteslutning
  driver insula till högre aktivitet"-

 519. -"än hos friska försökspersoner."

 520. Svaret var återigen ett glasklart ja.

 521. Då ser man konturerna
  av potentialen för en ond cirkel-

 522. -som kanske går steget bortom
  det här lite enkla-

 523. -med att stress ger sug,
  sug ger alkoholanvändning-

 524. -vilket ger ökad aktivitet
  av stressystemen.

 525. Jag tror att det sociala sammanhanget
  spelar en central roll.

 526. Det man kan ställa upp som hypotes,
  vilket vi hoppas kunna testa-

 527. -är att det i så fall finns
  en annan ond cirkel.

 528. Droglängtan, som drivs
  av sån här insulaaktivitet-

 529. -den driver fram återfall.

 530. Men återfallen driver ju till
  en ännu större social uteslutning.

 531. Det går ännu sämre på jobbet,
  och till sist blir man av med det.

 532. Samma sak i familjesfären
  och så vidare.

 533. Det skapar ju marginaliseringen
  och utanförskapet-

 534. -som vi så tydligt ser kliniskt.

 535. Om det i sin tur driver
  ännu mer uppreglerad insulaaktivitet-

 536. -så driver det ännu mer drogsug,
  och här finns en annan ond cirkel.

 537. Jag skulle kunna sluta här,
  men låt mig slänga in det här.

 538. Instinktivt tänker man kanske
  när man hör det här-

 539. -att det här är väl inget...

 540. Okej, vi ska återintegrera
  beroendesjuka socialt-

 541. -och det blir inte bara
  en ospecifik hjälpfaktor-

 542. -som ingen förnekar hjälper-

 543. -utan en specifik intervention
  som reducerar hjärnaktiviteten-

 544. -som driver det fortsatta beroendet.

 545. Det finns såna modeller.
  En jobbar man med här i Linköping.

 546. Långt innan neurovetenskapen
  förstod man att det måste vara så.

 547. Problemet är att effekterna är
  begränsade. Vi bör göra det här-

 548. -men vi behöver göra bättre.

 549. Då ställer man sig som doktor frågan
  om vi kan göra det-

 550. -med lite mer neurobiologiskt
  baserade interventioner-

 551. -som kan jobba hand i hand
  med de mer psykosociala.

 552. Jag har visat ett exempel-

 553. -där man skulle kunna gå in,
  få ner stresskänsligheten-

 554. -och där även känsligheten
  för social stress-

 555. -med hjälp av
  nya antistressläkemedel.

 556. Men det finns kanske
  andra "approacher".

 557. En som vi jobbar med är att försöka
  reparera funktionen i insula-

 558. -genom stimulering med magnetfält.

 559. Det låter som science fiction
  eller oseriöst-

 560. -om man inte läser det 150 artiklar
  av forskning som ligger bakom.

 561. Men jag hoppas ni litar på mitt ord
  när jag säger att det välunderbyggt.

 562. Om man under tre veckors tid
  stimulerar insula-

 563. -på ett sätt som vi tror leder till
  produktion av vissa tillväxtfaktorer-

 564. -vilka jag tror låter nervcellerna
  återställa de rätta kopplingarna-

 565. -då kan man få dramatiska effekter.

 566. Här är en redan genomförd studie
  på rökstopp.

 567. Det är några israeliska kollegor
  som vi samarbetar med.

 568. De har redan publicerat det här.
  Det här var fas II-studien.

 569. Baserat på dessa data pågår
  en stor multicenterstudie.

 570. Sen hoppas man det blir tillgängligt
  för klinisk behandling.

 571. Tre veckors stimulering.
  Två grupper fick inte stimulering.

 572. De gjorde andra manipulationer också.
  Två av grupperna fick det.

 573. Ni ser helt enkelt
  att rökningen går ner-

 574. -i grupperna som får stimulering.

 575. Det som var mest fascinerande
  med angreppssättet-

 576. -var att effekten kvarstod
  ett antal månader senare.

 577. Det vi gör nu,
  och precis i dagarna startade upp...

 578. Vi hoppas köra de första patienterna
  inom nån vecka.

 579. Vi ska applicera samma metodik
  på alkoholberoende-

 580. -och se om vi får lika goda effekter.

 581. Med det slutar jag
  och tar gärna frågor.

 582. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Hur påverkar alkohol hjärnan?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, har skrivit en bok om kopplingen mellan alkohol, droger och hjärnan. Här berättar han hur det hänger ihop och hur människor med missbruk ska få rätt behandling utifrån dagerns medicinska kunskaper. Inspelat på Linköpings universitet den 22 oktober 2015. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Alkohol och droger
Ämnesord:
Alkohol, Drogberoende, Droger, Drogmissbruk, Hjärna, Missbruk, Psykiatri, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Att ge av sin kropp

Kristin Zeiler är biträdande professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Hon har under flera år studerat sambandet mellan etik och kroppsligt givande. När det gäller njurdonation känner ofta givare och mottagare varandra väl medan parterna i samband med äggdonation oftast blir rekommenderade att välja en anonym donator. Här vill Kristin Zeiler få oss att fundera över de rekommendationer vi får i samband med donation. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

G-punkten - finns den?

För en del är den en gynekologisk myt, andra ser dess existens som bevisad. Rönen kring g-punkten delar både forskarvärlden och kvinnor i allmänhet. Ännu idag kommer nya teser fram.