Titta

UR Samtiden - Genusmaraton 2016

UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Om UR Samtiden - Genusmaraton 2016

En heldag om genus på Mittuniversitetet i Sundsvall. Forskare och akademiker talar om sin forskning som relaterar till genus. Inspelat den 18 februari 2016. Arrangör: Mittuniversitetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Genusmaraton 2016 : Omvandling och reproduktion av genusDela
 1. Jag ska prata om välfärdsarbetares
  reproduktion och omvandling av genus-

 2. -i synnerhet i anslutning till det jag
  kallar "kollektiva uppsägningar"-

 3. -företrädesvis bland sjuksköterskor.

 4. Jag ska också komma in på en ny form av
  normalisering i en nyliberal tid-

 5. -som fenomenet uppmärksammar en på.

 6. Det kan beskrivas som en utveckling där
  det gradvis blir självklart-

 7. -att uthärda vad man uppfattar
  som undermåliga arbetsvillkor.

 8. När man pratar
  om strejker eller arbetskonflikter-

 9. -så bör man eventuellt notera-

 10. -att de inte utvecklas
  gradvis, lugnt och sansat.

 11. Diagram för strejker visar att de uppför
  sig väldigt "spastiskt".

 12. Det var en gigantisk våg
  av konflikter under mellankrigstiden-

 13. -bland annat spanska inbördeskriget och
  ryska revolutionen.

 14. Sverige hade också en sån här våg.

 15. Den kulminerade 1918, inte orelaterat
  till det demokratiska genombrottet.

 16. Vågen av arbetskonflikter i slutet av
  60-talet förknippas med gruvstrejken-

 17. -men man bör också säga städstrejkerna-

 18. -och strejkerna i tekoindustrin.

 19. Man kan prata om en ny våg 2008-

 20. -när den ekonomiska krisen blev
  en kris för välfärdens finansiering-

 21. -när stater hjälpte banker och ökade
  belastningen på offentliga tjänster.

 22. Till exempel:

 23. Storbritannien såg den största strejken
  sen 1926 under den tiden.

 24. Frankrike såg 2010 en allvarlig utmaning
  av etablissemanget-

 25. -med blockaden av oljeraffinaderier.

 26. Grekland är ett scenario som är
  någorlunda allmängiltigt i Sydeuropa.

 27. Från Sverige,
  med en mildare underfinansiering-

 28. -till samhällen med total kris-

 29. -ser man uppsvinget
  för arbetskonflikter.

 30. Välfärdsarbetare går i bräschen.

 31. Det motsvarar en sorts migration
  av arbetskonflikter mellan sektorer.

 32. Vi har haft en utveckling
  där arbetarrörelsernas begynnelse-

 33. -såg hantverkare och den typen
  av yrkesgrupper vara de strejkande.

 34. Sen blev det en migration till
  att industriarbetare stod i centrum.

 35. I ett mer tjänstebetonat samhälle kom en
  migration till välfärdsområdet.

 36. Migrationen av arbetskonflikter
  på en könssegregerad arbetsmarknad-

 37. -betyder att könsprofilen på den
  genomsnittliga strejkande förändras.

 38. Man kan säga att den nya vågen ser-

 39. -det som viss forskning kallar
  "en feminisering av den strejkande".

 40. Den genomsnittliga strejkande
  är ofta-

 41. -i många länder
  en kvinna i välfärdstjänsterna.

 42. Man kan också säga att det sker
  en utveckling av nya kampformer-

 43. -i de här migrationerna och
  de nya vågorna av arbetskonflikter.

 44. Vi vet ju att de vilda strejkerna
  var ett utmärkande drag-

 45. -i 70-talets arbetsplatskamp.

 46. Fackföreningens genombrott i USA-

 47. -med sittstrejkerna på General Motors
  och fabriksockupationerna-

 48. -var en specifik form av konflikt.

 49. Den kollektiva uppsägningen
  är specifik-

 50. -för vissa patient- och brukarfokuserade
  tjänstearbeten.

 51. Den innebär
  detsamma som en vild strejk-

 52. -men utan ett omedelbart stopp
  i produktionen.

 53. Den är inte en absolut uppsägning-

 54. -utan ett hot mot en arbetsköpare.

 55. En stor del av arbetslaget slutar
  om arbetsvillkoren inte förbättras.

 56. Det här fenomenet är särskilt vanligt
  bland sjuksköterskor i Sverige.

 57. Jag har gjort en fallstudie av
  en uppsägningsaktion med intervjuer-

 58. -och jag tänkte säga
  nåt kort om metoden också.

 59. Jag ska ju fokusera på normalisering.

 60. Det kan te sig paradoxalt,
  men min ingång är-

 61. -att inget kan som en konflikt eller en
  motståndshandling uppmärksamma-

 62. -frågor om makt och däribland genus.

 63. Utmaningen av en maktordning
  säger mycket om makten.

 64. Framför allt säger den nåt-

 65. -om vad som gör att man kan tänkas
  ställa upp på en motståndshandling-

 66. -och varför man inte vill gå med
  i en motståndshandling.

 67. Det säger en del om maktförhållanden-

 68. -och jag har fokuserat på en aktion-

 69. -med ett visst motstånd mot tanken
  på att genomdriva en protestaktion-

 70. -för att fånga spänningen-

 71. -och därmed förhoppningsvis
  kunna belysa vissa maktrelationer.

 72. Jag skulle börja med
  att prata om reproduktion av genus-

 73. -som man kan se i den här konflikten.

 74. Det har historiskt sedan länge funnits
  föreställningar-

 75. -kopplade till sjuksköterskeyrket
  och en viss typ av femininitet-

 76. -som detta yrke har symboliserat.

 77. Rebecca Selberg kallade det
  "normativ femininitet"-

 78. -men det känns igen från forskningen om
  arbetskonflikter i sjukvården.

 79. Arbetsköpare vädjar ofta till
  en "essens" i sjuksköterskeyrket-

 80. -vilket är att man
  åsidosätter sig själv och sina behov-

 81. -till patientens förmån.

 82. De har kunnat använda föreställningen om
  en sorts vårdande kvinnlighet-

 83. -behjälpt av moderskapets symbolik-

 84. -för att genomdriva arbetsvillkor
  som i hög grad är exploaterande.

 85. Det här citatet av en informant som var
  emot aktionen illustrerar det.

 86. Man hävdar patienternas behov för att
  motsätta sig en protestaktion.

 87. Det är en form av reproduktion-

 88. -men det är i viss mån också en
  reproduktion av genus i konflikterna.

 89. Sjuksköterskestrejker sägs innebära
  en politisering av vårdbegreppet.

 90. Begreppet kan sägas tematisera
  hur patienternas behov används-

 91. -som motiv till att sjuksköterskorna bör
  få bättre arbetsvillkor.

 92. Högre löner och högre bemanning
  för patienternas skull.

 93. Det är en typ av åsidosättande av det
  egna jaget till patienternas fördel-

 94. -om än för att legitimera
  en kollektiv aktion.

 95. Jag ska också säga att retoriken
  och politiseringen av vårdbegreppet-

 96. -kan åsidosätta en annan retorik
  som är en jämställdhetstematik-

 97. -där man hävdar
  att "vi är ett underbetalt yrke"-

 98. -och det har att göra med
  att det är kvinnodominerat.

 99. Retoriken kan i viss mån konkurrera.

 100. Jag ska prata om omvandling av genus.

 101. Jag kan inte beskriva det utförligt, men
  jag har kommit fram till-

 102. -att politisering av vårdbegreppet är
  relaterat till reaktionär radikalism.

 103. I de av välfärdsarbetarna uppburna
  protestvågorna-

 104. -hävdar man i stor utsträckning
  ett slags välfärdsarbetets ethos-

 105. -mot reformer och nedskärningar.

 106. Vi måste alltså ha välfinansierade
  offentliga verksamheter-

 107. -för att brukarna ska få
  den bästa kvaliteten på tjänster.

 108. Politiseringen övergår i en strävan att
  ersätta nyliberala värden-

 109. -med välfärdsarbetets ethos.

 110. Den specifika retoriken som är knuten
  till sjuksköterskeyrket-

 111. -som en privilegierad grupp som
  kan ta det omvårdande perspektivet-

 112. -upphävs i viss mån,
  och andra måste inkluderas.

 113. Undersköterskor,
  kanske i första hand.

 114. Det innebär som jag ser det
  en viss utmaning-

 115. -av ett till ett visst yrke knutet
  värde.

 116. Jag ska prata lite
  om nya former av normalisering.

 117. Det sker en destabilisering
  av den etablerade normaliseringen.

 118. "Kalltanken"
  håller inte syrrorna i schack.

 119. Nya former av normalisering uppträder i
  anslutning till NPM, nedskärningar-

 120. -och inhämtandet av vårddata, liksom
  utvecklandet av kliniska protokoll.

 121. Man kan säga att arbetet
  upplevs som alltmer styrt.

 122. Det är ett tema i den här vågen.

 123. En utmaning mellan NPM
  och välfärdsprofessionernas autonomi.

 124. Det här kallar jag
  ett slags oundvikliggörande.

 125. Det som sker
  när arbetet upplevs som mer styrt-

 126. -är att arbetet präglas
  av en sorts automatisk rytm.

 127. Det upplevs inte längre som väglett och
  styrt av den anställda.

 128. Eftersom arbetet rent objektivt verkar -
  i nån mening oundvikligt-

 129. -ha fått karaktären av ett måste-

 130. -betraktar man lätt
  det som händer som oundvikligt.

 131. Det är också lätt - eftersom branschen
  är dominerad av kvinnor-

 132. -att koppla oundvikligheten
  som tillkommer arbetet till könet.

 133. Jag menar då -
  för att komma till slutet-

 134. -att det mer är en reifikation,
  ett förstelnande, av arbetet-

 135. -än en identifikation. Det är inte en
  moralisk övertygelse om vissa värden-

 136. -utan det handlar kanske snarare om
  att...

 137. Thatchers "there is no alternative"
  utsträcks till allt fler domäner-

 138. -däribland arbetets karaktär.

 139. Jag misstänker att jag börjar ha ont om
  tid. Två minuter? Oj, oj, oj...

 140. Då kan jag kanske prata
  lite fördjupande om det här.

 141. Eftersom arbetet verkar styras mindre av
  professionella avvägningar-

 142. -i den här nyliberala tiden, alltså
  avvägningar av den anställde själv-

 143. -tycks en objektiv rytm
  tillkomma arbetet-

 144. -som de anställda inte rår över.

 145. Steget är då ganska kort till att
  se arbetet som omöjligt att förändra.

 146. Många som inte vill delta
  i protestaktionen säger:

 147. "Det är kanske rätt, fint
  och inte etiskt förkastligt"-

 148. -"men det är utsiktslöst. Det är
  stressigt. Vi är underbetalda."

 149. "Vi kvinnor är ett accepterande kön."

 150. Så säger den här sista informanten. Det
  är lite grann en annan sak-

 151. -än det som Foucault eller Butler sa när
  de pratade om normalisering.

 152. Det handlar inte om en moralisk
  övertygelse, utan en uppgivenhet.

 153. Jag nöjer mig så.

 154. Svensktextning: Staffan Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Omvandling och reproduktion av genus

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Magnus Granberg är doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och berättar om omvandling och reproduktion av genus i välfärdsarbetares kamp för bättre arbetsvillkor. Hur har till exempel sjuksköterskors strejker sett ut genom tiderna? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Arbetsmarknad och arbetsliv, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Arbetsmarknadskonflikter, Arbetsrätt, Genus (socialt kön), Genusfrågor, Könsarbetsdelning, Offentliganställda, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Omvandling och reproduktion av genus

Magnus Granberg är doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och berättar om omvandling och reproduktion av genus i välfärdsarbetares kamp för bättre arbetsvillkor. Hur har till exempel sjuksköterskors strejker sett ut genom tiderna? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Rätt person på fel ställe?

Hur mår de anställda på våra arbetsplatser? Malin Bolin som är lektor vid Mittuniversitetet berättar om ökad ojämlikhet mellan olika yrkesgrupper. Sedan 1990-talet har skillnaderna mellan dem som har det bra och dem som har det dåligt på sin arbetsplats ökat kraftigt. Hur kan vi nå ett hållbart arbetsliv? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Ledarnormativitet i krishantering

Erna Danielsson är docent vid Mittuniversitetet och berättar om en undersökning som hon och Angelika Sjöstedt-Landén har genomfört. Det handlar om krishantering på arbetsplatser och vilka värden som förknippas med ledarskap i kriser. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Det könsmärkta företagandet

Hur ett samhälle utvecklas och ser ut påverkar företagandet. Yvonne von Friedrichs är professor vid Mittuniversitet och här går hon igenom hur samhällsstrukturen har förändrat villkoren för företagarna och framförallt småföretagarens villkor. Hon diskuterar också hur normer gör att mäns och kvinnors företagande bedöms olika. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

"Svenskjävlar" att hyra

Svenskar har blivit den nya arbetarklassen i Norge. Gunilla Olofsdotter, docent vid Mittuniversitetet, och Kristina Zampoukos, lektor vid Mittuniversitetet, föreläser om norrmännens syn på svenskar och om villkoren för svenskar i grannlandet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Berättelsens makt

Vem får höras i det offentliga rummet och vilka sätter villkoren? Hur skapas föreställningar om världen utifrån vem som äger rätten att berätta? Karin Jarnkvist, lektor vid Mittuniversitetet och Anna Molin kultursekreterare på Sundsvalls museum talar här om vikten av att låta alla höras för att få en mer jämställd röst i samhället. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Om vikten av oflyt

Ulrika Schmauch är lektor vid Umeå universitet och talar om ojämlika möjligheter att välja tillhörighet och göra sin röst hörd. Hon berättar om vikten av att vara obekväm och ifrågasätta och att våga ta plats även om man inte ges en självklar plats. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Den hemliga berättelsen

Under många år var berättelsen om kvinnan nedtystad, inlåst och gömd i ett skåp. Åsa Ljungström, tidigare universitetslektor på Mittuniversitetet, hittar berättelsen och gör den offentlig. Här berättar hon om hemligheten och ger etiska perspektiv på berättande. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Att läsa tystnader

Vad innebär det att vara tyst? Säger man egentligen massor fast det inte hörs? Cecilia Dahlbäck är sociolog och berättar om att kunna höra vad som sägs trots att det är tyst. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Allt som finns men inte syns

Varje plats har en historia. Det handlar om människor och städer, men vem har makten att berätta om det förflutna? Journalisten Malin Palmkvist och förläggaren Sara Swedenmark har skrivit böcker om människor på olika platser och berättar här om det. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Centrum, periferi och identitet

Samtal om samhällskritik och om vem som får stå i centrum och höras. Vem får skulden för problem och vem är det som bestämmer var skulden ska läggas? Medverkande: Madeleine Eriksson, kulturgeograf och Helene Gedda, illustratör. Moderator: Angelika Sjöstedt Landén, lektor vid Mittuniversitetet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Analysera kejsarsnitt

Planerade kejsarsnitt har väckt känslor både inom förlossningsvården och i den offentliga debatten och det talas ofta om risker. Det säger Anna Olofsson, professor på Mittuniversitetet, som har studerat diskursen kring kejsarsnitt utifrån en intersektionell riskteori. Här berättar hon om sin analys. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Det ideala "offret"

Våld i nära relationer pratas det oftast om som kvinnomisshandel, där det förutsätts att offret är en kvinna och förövaren är en man. Karin Jarnkvist, lektor vid Mittuniversitetet, har forskat om just detta och hon kan se att det finns offer i alla slags relationer. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Analys av riskpositioner

Susanna Öhman är docent vid Mittuniversitetet och har forskat i riskerna du utsätts för beroende på vilken grupp i samhället du tillhör. Här presenterar hon sin analys. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Unga, jämställdhet och hälsa

Lasse Reinikainen är adjunkt vid Mittuniversitetet och presenterar en undersökning som har gjorts i skolans värld. Undersökningen handlar om jämställdhet och villkoren för de unga i skolan. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.